EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0030

Padomes Direktīva 96/30/EK (1996. gada 13. maijs), ar kuru groza Direktīvu 94/80/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt pašvaldību vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas uzturas dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav

OJ L 122, 22.5.1996, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 175 - 175
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 175 - 175
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 60 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/30/oj

31996L0030Oficiālais Vēstnesis L 122 , 22/05/1996 Lpp. 0014 - 0014


Padomes Direktīva 96/30/EK

(1996. gada 13. maijs),

ar kuru groza Direktīvu 94/80/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt pašvaldību vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas uzturas dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 8.b panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā Padomes 1994. gada 19. decembra Direktīvas 94/80/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt pašvaldību vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas uzturas dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav [3], pielikums uzskaita katras dalībvalsts pašvaldību pamatvienības;

tā kā, ievērojot Austrijas, Somijas un Zviedrijas iestāšanos, Direktīvas 94/80/EK pielikumā būtu jāizdara grozījumi, lai ietvertu norādes uz šo trīs valstu pašvaldību pamatvienībām;

tā kā, ievērojot šo valstu Pievienošanās aktu, Direktīvu 94/80/EK piemēro Ālandu salām, kur Somijas pilsoņi, kam nav šo salu reģionālās pilsonības, un citu dalībvalstu Savienības pilsoņi pakļauti tam pašam nosacījumam attiecībā uz dzīvesvietas laikposmu balsstiesību un tiesību kandidēt pašvaldību vēlēšanās izmantošanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

"Austrijā:

Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien;

Somijā:

kunta, kommun, kommun på Åland;

Zviedrijā:

kommuner, landsting."

2. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1996. gada 13. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

S. Agnelli

[1] OV C 65, 4.3.1996., 201. lpp.

[2] Atzinums sniegts 1996. gada 29. februārī (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

[3] OV L 368, 30.12.1994., 38. lpp.

--------------------------------------------------

Top