Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2869

Komisijas Regula (EK) Nr. 2869/95 (1995. gada 13. decembris) par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi)

OJ L 303, 15.12.1995, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 13 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 13 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 46 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 22/03/2016; Atcelts un aizstāts ar 32015R2424

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2869/oj

31995R2869Oficiālais Vēstnesis L 303 , 15/12/1995 Lpp. 0033 - 0038


Komisijas Regula (EK) Nr. 2869/95

(1995. gada 13. decembris)

par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmēm [1], kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 3288/94 [2], un jo īpaši tās 139. pantu,

ņemot vērā Komisijas 1995. gada 13. decembra Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar kuru tiek ieviesta Padomes Regula (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmēm [3],

tā kā Regulas (EK) Nr. 40/94 (še turpmāk "Regula") 139. panta 3. punkts paredz, ka noteikumus par maksām pieņem saskaņā ar Regulas 141. pantā izklāstīto kārtību;

tā kā Regulas 139. panta 1. punkts paredz, ka noteikumi par maksām īpaši nosaka maksājumu summas un to maksāšanas veidus;

tā kā Regulas 139. panta 2. punkts paredz, ka maksājumu summas nosaka tādā līmenī, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi no tām parasti ir pietiekami, lai Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) ("Birojs") budžets būtu līdzsvarots;

tā kā tomēr Biroja darbības uzsākšanas posmā līdzsvaru var sasniegt tikai tad, ja ir subsīdija no Eiropas Kopienu vispārējā budžeta saskaņā ar Regulas 134. panta 3. punktu;

tā kā pamatmaksa, kas piemērojama Kopienas preču zīmei, ietver summu, kas Birojam ir jāmaksā katram dalībvalstu centrālajam rūpnieciskā īpašuma birojam par katru meklējumu ziņojumu, ko šādi biroji sniedz saskaņā ar Regulas 39. panta 4. punktu;

tā kā, lai nodrošinātu vajadzīgo elastību, Biroja priekšsēdētājs ("priekšsēdētājs") būtu jāpilnvaro atbilstīgi dažiem nosacījumiem noteikt maksu, kas varētu būt maksājama Birojam attiecībā uz pakalpojumiem, ko tas varētu sniegt, maksu par pieeju Biroja datu bāzei un par to, ka šī datu bāze ir padarīta pieejama ar datoru lasāmā veidā, un noteikt maksu par Biroja publikāciju pārdošanu;

tā kā, lai atvieglotu maksājumu un maksas samaksu, būtu jāpilnvaro priekšsēdētājs, lai apstiprinātu maksāšanas metodes papildus tām metodēm, kas skaidri paredzētas šajā regulā;

tā kā ir lietderīgi maksājumus un maksu, ko maksā Birojam, noteikt tajās pašās valūtas vienībās, ko izmanto Biroja budžetā;

tā kā Biroja budžets ir noteikts Eiropas valūtas vienībās;

tā kā turklāt šo summu noteikšana Eiropas valūtas vienībās novērš neatbilstības, kas var rasties no valūtas kursu maiņām;

tā kā maksājumi naudā būtu jāizdara tās valsts valūtā, kurā ir Biroja mītne;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar komitejas atzinumu, kas izveidota saskaņā ar Regulas 141. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vispārīgi noteikumi

Saskaņā ar šo regulu iekasē:

a) maksājumus, kas jāmaksā Birojam, kā paredzēts Regulā un Regulā (EK) Nr. 2868/95;

b) maksu, ko nosaka priekšsēdētājs saskaņā ar 3. panta 1. un 2. punktu.

2. pants

Maksājumi, kas paredzēti Regulā un Regulā (EK) Nr. 2868/95

Maksājumi, ko maksā Birojam saskaņā ar 1. panta a) punktu, ir šādi.

(ECU) |

1. | Pamatmaksa par atsevišķas zīmes pieteikumu (26. panta 2. punkts; 4. noteikuma a) punkts) | 975 |

2. | Maksa par katru preču un pakalpojumu grupu, kas ir lielāka par trim, par atsevišķu zīmi (26. panta 2. punkts; 4. noteikuma b) punkts) | 200 |

3. | Pamatmaksa par kopējas zīmes pieteikumu (26. panta 2. punkts un 64. panta 3. punkts; 4. noteikuma a) punkts un 42. noteikums) | 1675 |

4. | Maksa par katru preču un pakalpojumu grupu, kas ir lielāka par trim, par kopēju zīmi (26. panta 2. punkts un 64. panta 3. punkts; 4. noteikuma b) punkts un 42. noteikums) | 400 |

5. | Iebildumu maksa (42. panta 3. punkts; 18. noteikuma 1. punkts) | 350 |

6. | Maksa par preču zīmes atveidojuma maiņu (140. panta 2. punkta 1. apakšpunkts un 44. panta 2. punkts; 13. noteikuma 2. punkts) | 200 |

7. | Pamatmaksa par atsevišķas zīmes reģistrāciju (45. pants; 23. noteikuma 1. punkta a) apakšpunkts) | 1100 |

8. | Maksa par katru preču vai pakalpojumu grupu, kas ir lielāka par trim, par atsevišķu zīmi (45. pants; 23. noteikuma 1. punkta b) apakšpunkts) | 200 |

9. | Pamatmaksa par kopējas zīmes reģistrāciju (45. pants un 64. panta 3. punkts; 23. noteikuma 1. punkta a) apakšpunkts un 42. noteikums) | 2200 |

10 | Maksa par katru preču vai pakalpojumu grupu, kas ir lielāka par trim, par kopēju zīmi (45. pants un 64. panta 3. punkts, 23. noteikuma 1. punkta b) apakšpunkts un 42. noteikums) | 400 |

11 | Papildu maksa par reģistrācijas maksas novēlotu samaksu (140. panta 2. punkta 2. apakšpunkts, 23. noteikuma 3. punkts) | 25 %no novēlotās reģistrācijas maksas, ne vairāk par 750 |

12. | Pamatmaksa par atsevišķas zīmes atjaunošanu (47. panta 1. punkts, 30. noteikuma 2. punkta a) apakšpunkts) | 2500 |

13. | Maksa par katru preču vai pakalpojumu grupu, kas ir lielāka par trim, par atsevišķu zīmi (47. panta 1. punkts, 30. noteikuma 2. punkta b) apakšpunkts) | 500 |

14. | Pamatmaksa par kopējas zīmes atjaunošanu (47. panta 1. punkts un 64. panta 3. punkts, 30. noteikuma 2. punkta a) apakšpunkts un 42. noteikums) | 5000 |

15. | Maksa par katru preču un pakalpojumu grupu, kas ir lielāka par trim, par kopēju zīmi (47. panta 1. punkts un 64. panta 3. punkts; 30. noteikuma 2. punkta b) apakšpunkts un 42. punkts) | 1000 |

16. | Papildu maksa par atjaunošanas maksas novēlotu samaksu vai par atjaunošanas lūguma novēlotu iesniegšanu (47. panta 3. punkts, 30. noteikuma 2. punkta c) apakšpunkts) | 25 %no novēlotās atjaunošanas maksas, ne vairāk par 1500 |

17. | Maksa par atsaukuma pieteikumu vai par spēkā neesamības deklarēšanu (55. panta 2. punkts, 39. noteikuma 2. punkts) | 700 |

18. | Pārsūdzības maksa (59. pants, 49. noteikuma 1. punkts) | 800 |

19. | Maksa par agrākā stāvokļa atjaunošanu (78. panta 3. punkts) | 200 |

20. | Maksa par pieteikumu zīmes pārvēršanu par valsts preču zīmi (109. panta 1. punkts, 45. noteikuma 2. punkts) | 200 |

21. | Maksa par pieteikuma uz Kopienas preču zīmi pilnīgas vai daļējas tiesību nodošanas reģistrāciju (24. pants un 140. panta 2. punkta 4. apakšpunkts; 31. noteikuma 4. un 8. punkts) | 200par vienu ierakstu, bet, ja vienā pieteikumā vai vienā laikā ir iesniegti vairāki lūgumi, ne vairāk par 1000 |

22. | Reģistrācijas maksa par reģistrētas Kopienas preču zīmes pilnīgu vai daļēju tiesību nodošanu (140. panta 2. punkta 4. apakšpunkts; 31. noteikuma 4. punkts) | 200par vienu reģistrāciju, bet, ja vienā pieteikumā vai vienā laikā ir iesniegti vairāki lūgumi, ne vairāk par 1000 |

23. | Licences vai citu tiesību, kas attiecas uz reģistrētu Kopienas preču zīmi (140. panta 2. punkta 5. apakšpunkts, 33. noteikuma 1. punkts) vai uz Kopienas preču zīmes pieteikumu (140. panta 2. punkta 6. apakšpunkts, 33. noteikuma 4. punkts), reģistrācijas maksa: a)licences piešķiršanab)licences nodošanac)lietu tiesību radīšanad)lietu tiesību nodošanae)tiesas nolēmuma izpildes maksa | 200par vienu reģistrāciju, bet, ja vienā pieteikumā vai vienā laikā ir iesniegti vairāki lūgumi, ne vairāk par 1000 |

24. | Licences vai citu tiesību reģistrācijas dzēšanas maksa (140. panta 2. punkta 7. apakšpunkts, 35. noteikuma 3. punkts) | 200par vienu dzēšanu, bet, ja vienā pieteikumā vai vienā laikā ir iesniegti vairāki lūgumi, ne vairāk par 1000 |

25. | Reģistrētas Kopienas preču zīmes grozīšanas maksa (140. panta 2. punkta 8. apakšpunkts, 25. noteikuma 2. punkts) | 200 |

26 | Kopienas preču zīmes pieteikuma kopijas (140. panta 2. punkta 12. apakšpunkts, 89. noteikuma 5. punkts), reģistrācijas apliecības kopijas (140. panta 2. punkta 3. apakšpunkts, 24. noteikuma 2. punkts) vai reģistra izraksta (140. panta 2. punkta 9. apakšpunkts, 84. noteikuma 6. punkts) izdošanas maksa: | |

a)neapstiprināta kopija vai izraksts | 10 |

b)apstiprināta kopija vai izraksts | 30 |

27. | Maksa par iepazīšanos ar lietām (140. panta 2. punkta 10. apakšpunkts, 89. noteikuma 1. punkts) | 30 |

28. | Maksa par lietas dokumentu kopiju izdošanu (140. panta 2. punkta 11. apakšpunkts, 89. noteikuma 5. punkts): | |

a)neapstiprināta kopija vai izraksts | 10 |

b)apstiprināta kopija vai izraksts | 30 |

plus par lappusi, ja skaits pārsniedz 10 | 1 |

29. | Maksa par lietā esošās informācijas paziņošanu (140. panta 2. punkta 13. apakšpunkts, 90. noteikums) | 10 |

plus par lappusi, ja skaits pārsniedz 10 | 1 |

30. | Maksa par atmaksājamo procedūras izmaksu noteikšanas pārskatīšanu (140. panta 2. punkta 14. apakšpunkts, 94. noteikuma 4. punkts) | 100 |

3. pants

Priekšsēdētāja noteiktā maksa

1. Priekšsēdētājs nosaka summu, kas iekasējama par Biroja sniegtajiem pakalpojumiem, kuri nav noteikti 2. pantā.

2. Priekšsēdētājs nosaka summu, kas iekasējama par Kopienu Preču Zīmju Biļetenu un Biroja Oficiālo Vēstnesi, kā arī par citām Biroja izdotām publikācijām.

3. Maksas summu nosaka Eiropas valūtas vienībās.

4. Priekšsēdētāja noteiktās summas, kas ir saskaņā ar 1. un 2. punktu, publicē Biroja Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Maksu un maksas termiņš

1. Maksas un maksu, attiecībā uz kurām termiņš nav noteikts Regulā vai Regulā Nr. 2868/95, jāmaksā datumā, kad saņemts lūgums sniegt pakalpojumu, par kuru pienākas maksa vai maksa.

2. Priekšsēdētājs var pieņemt lēmumu attiecīgo maksu vai maksas iepriekšēju samaksu par 1. punktā minēto pakalpojumu sniegšanu nepadarīt obligātu.

5. pants

Maksājumu un maksas samaksa

1. Maksas un maksu Birojam maksā:

a) ar maksājumu vai pārskaitījumu Biroja bankas kontā;

b) nododot vai nosūtot čekus, kas izrakstīti Birojam, vai

c) skaidrā naudā.

2. Priekšsēdētājs var atļaut maksājumu veidus, kas nav minēti 1. punktā, jo īpaši maksājumus ar noguldījumiem Biroja norēķinu kontos.

3. Saskaņā ar 2. punktu pieņemtos lēmumus publicē Biroja Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Valūtas

1. Maksājumus vai pārskaitījumus bankas kontā, kas minēti 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā, maksājumus ar čeku nodošanu vai nosūtīšanu, kas minēti 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā vai ar citu maksājuma veidu, ko atļāvis priekšsēdētājs saskaņā ar 5. panta 2. punktu, izdara Eiropas valūtas vienībās.

2. Maksājumus skaidrā naudā, kas minēti 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā, izdara Biroja mītnes dalībvalsts valūtā. Priekšsēdētājs nosaka Eiropas valūtas vienību ekvivalentus attiecīgajā valūtā, pamatojoties uz spēkā esošo valūtas kursu, ko Komisija nosaka katru dienu un publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 3320/94 [4].

7. pants

Dati attiecībā uz maksājumu

1. Katrā maksājumā jānorāda maksātāja vārds un tajā jābūt informācijai, kas vajadzīga, lai Birojs tūlīt varētu noteikt maksājuma mērķi. Jo īpaši jāsniedz šāda informācija:

a) ja maksā pieteikuma maksu — maksājuma mērķis, proti "pieteikuma maksa";

b) ja maksā reģistrācijas maksu — lietas numurs pieteikumam, kas ir reģistrācijas pamatojums, un maksājuma mērķis, proti "reģistrācijas maksa";

c) ja maksā iebildumu maksu — lietas numurs pieteikumam un pieteikuma iesniedzēja vārds attiecībā uz Kopienas preču zīmi, pret kuru izvirza iebildumus, un maksājuma mērķis, proti "iebildumu maksa";

d) ja maksā atsaukuma maksu un spēkā neesamības maksu — Kopienas preču zīmes, pret kuru ir vērsts pieteikums, reģistrācijas numurs un tās īpašnieka vārds un maksājuma mērķis, proti "atsaukuma maksa" vai "spēkā neesamības maksa".

2. Ja maksājuma mērķi uzreiz nevar noteikt, Birojs prasa, lai maksājuma izdarītāja persona tam rakstiski paziņo šo mērķi Biroja noteiktā termiņā. Ja persona termiņā šo uzaicinājumu neizpilda, maksājumu var uzskatīt par neizdarītu. Samaksāto summu atmaksā.

8. pants

Domājamais maksājuma datums

1. Datums, kad maksājumu Birojam uzskata par izdarītu, ir:

a) 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajos gadījumos — datums, kad maksājuma vai pārskaitījuma summa ir faktiski iegrāmatota Biroja bankas kontā;

b) 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajā gadījumā — čeka saņemšanas datums Birojā, ar nosacījumu, ka čeks ir samaksāts;

c) 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajos gadījumos — skaidrās naudas maksājuma saņemšanas datums.

2. Ja priekšsēdētājs saskaņā ar 5. panta 2. punkta noteikumiem atļauj maksu maksājumu veidus, kas nav izklāstīti 5. panta 1. punktā, viņš arī nosaka datumu, kurā šādus maksājumus uzskata par izdarītiem.

3. Ja saskaņā ar 1. un 2. punkta noteikumiem uzskata, ka maksas maksājums ir izdarīts tikai pēc termiņa beigām, termiņu uzskata par ievērotu, ja Birojam ir sniegti pierādījumi, ka maksājuma izdarītāja persona:

a) dalībvalstī laika posmā, kurā būtu vajadzējis izdarīt maksājumu:

i) ir izdarījusi maksājumu caur banku iestādi;

ii) ir pienācīgi devusi rīkojumu banku iestādei pārskaitīt maksājuma summu vai

iii) ir nosūtījusi uz Biroja adresi vēstuli pa pastu vai citādi, kurā bijis čeks 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē, ar nosacījumu, ka čeks ir samaksāts,

un

b) ir samaksājusi 10 % uzcenojumu attiecīgajai maksai vai maksājumiem, bet nepārsniedzot ECU 200; uzcenojums nav jāmaksā, ja nosacījums saskaņā ar a) apakšpunktu ir izpildīts, vēlākais, 10 dienas pirms maksājuma termiņa beigām.

4. Birojs var prasīt, lai persona, kas izdarījusi maksājumu, sniedz pierādījumus par datumu, kad izpildīts nosacījums saskaņā ar 3. punkta a) apakšpunktu, un lai vajadzības gadījumā samaksā 3. punkta b) apakšpunktā minēto uzcenojumu Biroja noteiktā termiņā. Ja persona šo prasību neizpilda vai ja pierādījumi ir nepietiekami, vai ja prasīto uzcenojumu nesamaksā termiņā, uzskata, ka maksājuma termiņš nav ievērots.

9. pants

Samaksātās summas nepietiekamība

1. Maksājuma termiņu parasti uzskata par ievērotu tikai tad, ja termiņā ir samaksāta visa maksas summa. Ja maksa nav pilnībā samaksāta, samaksāto summu atmaksā pēc maksājuma termiņa beigām.

2. Birojs tomēr, cik tas ir iespējams pirms termiņa beigām palikušajā laikā, var dot maksājumu izdarītājai personai iespēju samaksāt trūkstošo summu vai, ja to uzskata par pamatotu, neņemt vērā trūkstošas nelielas summas, neskarot maksājumu izdarītājas personas tiesības.

10. pants

Nenozīmīgu summu atmaksāšana

1. Ja maksas vai maksas segšanai ir samaksāta lielāka summa, pārpalikumu neatmaksā, ja summa ir nenozīmīga un attiecīgā puse nav skaidri izteikusi prasību to atmaksāt. Priekšsēdētājs nosaka, kas ir nenozīmīga summa.

2. Priekšsēdētāja pieņemtos lēmumus saskaņā ar 1. punktu publicē Biroja Oficiālajā Vēstnesī.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1995. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Mario Monti

[1] OV L 11, 14.1.1994., 1. lpp.

[2] OV L 349, 31.12.1994., 83. lpp.

[3] OV L 303, 15.12.1995., 1. lpp.

[4] OV L 350, 31.12.1994., 27. lpp.

--------------------------------------------------

Top