EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1517

Komisijas Regula (EK) Nr. 1517/95 (1995. gada 29. jūnijs), ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Regulu (EEK) Nr. 1766/92 attiecībā uz labības bāzes barības maisījumu eksporta un importa režīmu, un groza Regulu (EK) Nr. 1162/95, ar ko paredz īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot importa un eksporta licenču sistēmu attiecībā uz labību un rīsiem

OJ L 147, 30.6.1995, p. 51–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 017 P. 106 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 017 P. 106 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 53 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1517/oj

31995R1517Oficiālais Vēstnesis L 147 , 30/06/1995 Lpp. 0051 - 0054


Komisijas Regula (EK) Nr. 1517/95

(1995. gada 29. jūnijs),

ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Regulu (EEK) Nr. 1766/92 attiecībā uz labības bāzes barības maisījumu eksporta un importa režīmu, un groza Regulu (EK) Nr. 1162/95, ar ko paredz īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot importa un eksporta licenču sistēmu attiecībā uz labību un rīsiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1766/92 par labības tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Iestāšanās aktu un Regulu (EK) Nr. 3290/94 [2], un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu, 11. panta 4. punktu, 13. panta 11. punktu un 16. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 21. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1418/76 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3290/94, un jo īpaši tās 13. panta 4. punktu, 14. panta 16. punktu un 17. pantu,

tā kā uz gatavu dzīvnieku barību ar KN kodu 2309 atkarībā no tās sastāva attiecas Regula (EEK) Nr. 1766/92 vai Padomes 1968. gada 27. jūnija Regula (EEK) Nr. 804/68 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju [4], kurās jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Iestāšanās aktu un Regulu (EK) Nr. 3290/94; tā kā attiecībā uz produktiem, ko ietver Regula (EEK) Nr. 1766/92, no 1995. gada 1. jūlija ievedmuitu aizstāj ar ievedmuitas nodokļiem;

tā kā Regulas (EEK) Nr. 1766/92 9. pantā paredzēts iesniegt importa vai eksporta licenci par produktiem, kas norādīti minētās regulas 1. pantā, tostarp par pārstrādes produktiem, kuri izmantojami dzīvnieku barībai;

tā kā Regulas (EEK) Nr. 1766/92 13. pantā paredzēts, ka par minētās regulas A pielikumā uzskaitītajiem produktiem jāpiešķir eksporta kompensācija; tā kā kompensācijas galvenais mērķis ir kompensēt starpību starp pamatproduktu cenu Kopienā un pasaules tirgū; tā kā būtu jāparedz vispārīgi noteikumi par to, kā piešķirt minēto kompensāciju;

tā kā, maksājot kompensāciju, būtu jāņem vērā tikai tie produkti, kuru daudzumi un īpašības pēc iekļaušanas barības maisījumos patiešām raksturo attiecīgās labības bāzes barības sastāvu, tas ir, labība, labības milti un nesagatavoti produkti, ko iegūst, labību samaļot un pārstrādājot, un nebūtu jāņem vērā citi produkti, kurus iekļauj šāda veida barībā vai nu kā papildinājumu, vai kā nebūtisku sastāvdaļu;

tā kā, nosakot kompensācijas apjomu saistībā ar dažādiem labības produktiem, būtu īpaši jāņem vērā starpība starp pamatlabības, t. i., kukurūzas, kviešu un miežu, cenu pasaules tirgū un Kopienas tirgū;

tā kā, koriģējot iepriekš noteiktas kompensācijas, būtu jāņem vērā faktori, kas izmantoti, nosakot kompensācijas apjomu; tā kā, veicot minēto korekciju, būtu jāņem vērā labības produktu sastāvs;

tā kā no 1995. gada 1. jūlija būtu jāatceļ Komisijas 1969. gada 29. septembra Regula (EEK) Nr. 1913/69 par eksporta kompensācijas piešķiršanu un iepriekšēju noteikšanu par labības bāzes barības maisījumiem [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1707/94 [6], un Komisijas 1993. gada 25. jūnija Regula (EEK) Nr. 1619/93, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EEK) Nr. 1766/92 attiecībā uz režīmu, kurš piemērojams labības bāzes barībai [7]; tā kā šajā regulā pārņemti minēto regulu noteikumi un tie pielāgoti pašreizējam tirgus stāvoklim, ņemot vērā arī to līgumu īstenošanu, kuri noslēgti daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā;

tā kā 5. panta 2. punkts Komisijas Regulā (EEK) Nr. 891/89 [8], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1043/95, ir iekļauts 4. panta 2. punktā Komisijas 1995. gada 23. maija Regulā (EK) Nr. 1162/95, ar ko paredz īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot importa un eksporta licenču sistēmu attiecībā uz labību un rīsiem [1] OV L 106, 11.5.1995., 8. lpp., minētā regula būtu jāgroza, lai varētu izdot licences saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1766/92 9. pantu;

tā kā Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I SADAĻA

Kompensācijas

1. pants

1. Eksporta kompensācijas par tiem produktiem ar KN kodiem — 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 un 23099053 –, kuri uzskaitīti Regulas (EEK) Nr. 1766/92 A pielikumā, turpmāk tekstā — "labības bāzes barības maisījumi", nosaka saskaņā ar šo regulu.

2. Labības bāzes barības maisījumus klasificē atbilstīgi KN kodiem, kas norādīti I pielikumā.

2. pants

1. Eksporta kompensāciju, ko var piešķirt par labības bāzes barības maisījumiem, kārtējā mēnesī nosaka par tonnu katras labības, ko satur barības maisījumi, ņemot vērā šādus kritērijus:

a) tās kompensācijas vidējais apjoms, kura iepriekšējā mēnesī piešķirta par visvairāk izmantoto pamatlabību, un koriģēta, ņemot vērā pieaugumu kārtējā mēnesī;

b) vidējais ievedmuitas nodoklis par visvairāk izmantoto pamatlabību;

c) attiecīgo produktu noieta tirgi un pārdošanas nosacījumi pasaules tirgū;

d) nepieciešamība izvairīties no traucējumiem Kopienas tirgū;

e) attiecīgo eksporta darījumu ekonomiskie aspekti.

2. Kompensācijas nosaka vismaz reizi mēnesī.

3. pants

1. Vajadzības gadījumā kompensāciju koriģē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1162/95 12. pantu. Korekciju veic, palielinot vai samazinot kompensāciju par summu, ko nosaka, veicot Regulas (EK) Nr. 1162/95 12. panta 1. un 2. punktā minēto korekciju attiecībā uz tonnu labības produkta, kas iekļauts barības maisījumā. Vajadzības gadījumā kompensāciju var arī koriģēt, ņemot vērā piena pulvera cenu eksportēšanas mēnesī.

Korekcijas koeficients šim produktam ir noteikts, ņemot vērā atbalsta summu, kas piešķirta par sauso pienu, kuru izmanto dzīvnieku barībā eksportēšanas mēnesī.

2. Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 1766/92 13. panta 8. punktu, nulles summu neuzskata par kompensāciju, tāpēc Regulas (EK) Nr. 1162/5 12. panta 3. punktā minēto korekciju nepiemēro.

4. pants

1. Eksportētājs ne vēlāk kā tad, kad muitas formalitātes jau nokārtotas, paziņo kompetentajām iestādēm labības bāzes barības maisījuma kopējo sastāvu, norādot katra veida iekļautā produkta procentuālo daudzumu atbilstīgi tā pozīcijai lauksaimniecības produktu eksporta kompensāciju nomenklatūrā, kā arī kukurūzas un pārējās labības precīzo daudzumu.

2. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka minētais paziņojums ir precīzs.

5. pants

Dalībvalstis katru dienu līdz plkst. 15.00 pēc Briseles laika paziņo Komisijai, par kādiem labības bāzes barības maisījumu daudzumiem ir iesniegti licences pieteikumi.

Šajā paziņojumā atsevišķi norāda eksporta kompensācijas vai eksporta nodokļa pieteikumus un pieteikumus, kuros kompensācija nav paredzēta.

Paziņojumā norāda arī maksimālos labības daudzumus, kas iekļauti barības maisījumos, atbilstīgi tam, kā parādīts eksporta licences pieteikumos.

II SADAĻA

Klauzula par deficītu

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

6. pants

1. Ja attiecībā uz vienu vai vairākiem produktiem pastāv nosacījumi, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 1766/92 16. pantā un Regulas (EEK) Nr. 1418/76 17. pantā, Komisija var veikt šādus pasākumus:

a) piemērot eksporta nodokli. Šo nodokli Komisija nosaka reizi nedēļā. Tas var atšķirties atkarībā no galamērķa;

b) pilnīgi vai daļēji pārtraukt eksporta licenču izdošanu;

c) pilnīgi vai daļēji noraidīt jau iesniegtos eksporta licences pieteikumus.

2. Eksporta nodoklis, kas minēts 1. punkta a) apakšpunktā, ir piemērojams dienā, kad nokārtotas muitas formalitātes.

Tomēr pēc pretendenta lūguma, kas iesniegts kopā ar licences pieteikumu, eksporta nodokli, kurš piemērojams licences pieteikuma iesniegšanas dienā, piemēro eksporta darījumiem, ko veic licences derīguma laikā.

3. Komisija paziņo dalībvalstīm savu lēmumu un publicē to.

7. pants

Aprēķinot kompensāciju, piena produktu saturu labības bāzes barības maisījumos var noteikt, reizinot laktozes saturu katrā attiecīgā produkta tonnā ar 2.

8. pants

Ja, piemērojot šo regulu attiecībā uz importa vai eksporta darījumiem, jānosaka cietes vai laktozes saturs, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1766/92 23. pantā noteikto procedūru izraugās analītiskās metodes cietei un saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 804/68 30. pantā noteikto procedūru — laktozei.

9. pants

Regulas (EK) Nr. 1162/95 4. panta 2. punktu aizstāj ar šo:

"2. Neatkarīgi no Regulas (EEK) Nr. 3719/88 13.a panta eksporta licences pieteikumos, kas attiecas uz produktiem, kuru KN kodi ir 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 un 23099053 un kuri satur mazāk nekā 50 % svara piena produktu, iekļauj:

- 15. ailē — produkta aprakstu un tā astoņciparu kodu; ja produkti atbilst divām vai vairākām blakus apakšiedaļām, eksportētājs var uzrādīt vienpadsmitciparu kodu saskaņā ar kompensācijas nomenklatūru,

- 16. ailē — norādi "2309",

- 17. un 18. ailē — barības maisījumu daudzumu, kas jāeksportē,

- 20. ailē — labības saturu, ko paredzēts iekļaut barības maisījumos, ja tas ir zināms, atsevišķi norādot to kukurūzai un citai labībai; citādi — ja izmanto iepriekš minēto iespēju aizpildīt 15. aili, kukurūzas un citas iekļautās labības robeždaudzumus.

Datus, kas iekļauti licences pieteikumos, uzrāda eksporta licencēs."

10. pants

Regulu (EEK) Nr. 1913/69 un Regulu (EEK) Nr. 1619/93 ar šo atceļ no 1995. gada 1. jūlija. Tomēr tās turpina piemērot attiecībā uz licencēm, kas izdotas pirms 1995. gada 1. jūlija.

11. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro attiecībā uz licencēm, kas izdotas no 1995. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1995. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 181, 1.7.1992., 21. lpp.

[2] OV L 349, 31.12.1994., 105. lpp.

[3] OV L 166, 25.6.1976., 1. lpp.

[4] OV L 148, 28.6.1968., 13. lpp.

[5] OV L 246, 30.9.1969., 11. lpp.

[6] OV L 180, 14.7.1994., 19. lpp.

[7] OV L 155, 26.6.1993., 24. lpp.

[8] OV L 94, 7.4.1989., 13. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

KN kods | Preču apraksts |

2309 | Pārstrādes produkti, kas izmantojami dzīvnieku barībā: |

ex230910 | — suņu un kaķu barība mazumtirdzniecībai: |

| — — kas satur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu no apakšpozīcijām — 170230511 līdz 17023099, 17024090, 17029050 un 21069055 –, vai piena produktus: |

| — — — kas satur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu: |

| — — — — kas nesatur cieti vai satur 10 svara % vai mazāk cietes: |

23091011 | — — — — — kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 svara % šādu produktu |

23091013 | — — — — — kas satur ne mazāk kā 10 %, bet mazāk nekā 50 svara % piena produktu |

| — — — — kas satur vairāk nekā 10 svara %, bet ne vairāk kā 30 svara % cietes: |

23091031 | — — — — — kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 svara % šādu produktu |

23091033 | — — — — — kas satur ne mazāk kā 10 svara %, bet mazāk nekā 50 svara % piena produktu |

| — — — — kas satur vairāk nekā 30 svara % cietes: |

23091051 | — — — — — kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 svara % šādu produktu |

23091053 | — — — — — kas satur ne mazāk kā 10 svara %, bet mazāk nekā 50 svara % piena produktu |

ex230990 | — — citi: |

| — — — citi: |

| — — — kas satur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu no apakšpozīcijām — 17023051 līdz 17023099, 17024090, 17029050 un 21069055 — vai piena produktus: |

| — — — — kas satur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu: |

| — — — — — kas nesatur cieti vai satur 10 svara % vai mazāk cietes: |

23099031 | — — — — — — kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 svara % šādu produktu |

23099033 | — — — — — — kas satur ne mazāk kā 10 svara %, bet mazāk nekā 50 svara % piena produktu |

| — — — — — kas satur vairāk nekā 10 svara % cietes, bet ne vairāk kā 30 svara % cietes: |

23099041 | — — — — — — kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 svara % šādu produktu |

23099043 | — — — — — — kas satur ne mazāk kā 10 svara %, bet mazāk nekā 50 svara % piena produktu |

| — — — — — kas satur vairāk nekā 30 svara % cietes: |

23099051 | — — — — — — kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 svara % šādu produktu |

23099053 | — — — — — — kas satur ne mazāk kā 10 %, bet mazāk nekā 50 svara % piena produktu |

--------------------------------------------------

Top