Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1131

Padomes Regula (EK) Nr. 1131/94 (1994. gada 16. maijs), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru

OJ L 127, 19.5.1994, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 006 P. 129 - 129
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 006 P. 129 - 129
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 79 - 79
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 79 - 79
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 97 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; Iesaist. atcelta ar 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1131/oj

31994R1131Oficiālais Vēstnesis L 127 , 19/05/1994 Lpp. 0001 - 0001
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 5 Sējums 6 Lpp. 0129
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 5 Sējums 6 Lpp. 0129


Padomes Regula (EK) Nr. 1131/94

(1994. gada 16. maijs),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā dalībvalstu valdību pārstāvji valstu vadītāju un valdību līmeņa sanāksmē, pieņemot 1993. gada 29. oktobra lēmumu par dažu Eiropas Kopienu organizāciju un dienestu, kā arī Eiropola mītnes vietas noteikšanu [4], ar kopēju nolīgumu pieņēma deklarāciju attiecībā uz Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra mītnes vietas noteikšanu;

tā kā Padomes Regula (EEK) Nr. 337/75 (1975. gada 10. februāris) [5], ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru, attiecībā uz centra mītni būtu jāgroza;

tā kā vēlāk būtu jāpieņem lēmums attiecībā uz atsevišķām nostādnēm priekšlikumā par centra personālu; tā kā šī regula neskar centra personāla stāvokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 337/75 1. panta trešo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

"Centrs ir bezpeļņas organizācija. Tā mītne atrodas Tesalonikos."

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1994. gada 1. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1994. gada 16. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Th. Pangalos

[1] OV C 74, 12.3.1994., 12. lpp.

[2] OV C 128, 9.5.1994.

[3] Atzinums sniegts 1994. gada 27. aprīlī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV C 323, 30.11.1993., 1. lpp.

[5] OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1946/93 (OV L 181, 23.7.1993., 11. lpp.).

--------------------------------------------------

Top