Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0198

Komisijas Lēmums (1994. gada 7. aprīlis), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Brazīlijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu

OJ L 93, 12.4.1994, p. 26–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 227 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 227 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Atcelts ar 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/198/oj

31994D0198Oficiālais Vēstnesis L 093 , 12/04/1994 Lpp. 0026 - 0032


Komisijas Lēmums

(1994. gada 7. aprīlis),

ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Brazīlijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu

(94/198/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvu 91/493/EEK, ar ko nosaka veselības nosacījumus zvejniecības produktu ražošanai un laišanai tirgū [1], un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā Komisijas ekspertu grupa veikusi pārbaudes vizīti Brazīlijā, lai pārliecinātos par apstākļiem, kādos zvejniecības produkti tiek ražoti, uzglabāti un nosūtīti uz Kopienu;

tā kā Brazīlijas tiesību aktu noteikumus par zvejniecības produktu veselības ekspertīzi un uzraudzību var uzskatīt par līdzvērtīgiem Direktīvā 91/493/EEK noteiktajiem;

tā kā Brazīlijas kompetentā iestāde — Federālās inspekcijas dienests (SIF) — spēj efektīvi pārliecināties par spēkā esošo tiesību aktu piemērošanu;

tā kā Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta a) apakšpunktā minētā veselības sertifikāta iegūšanas noteikumos jāparedz arī sertifikāta parauga definīcija, prasību minimums valodai(-ām), kurā (-ās) tas jāsagatavo, un tās personas amats, kas ir pilnvarota to parakstīt;

tā kā saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta b) apakšpunktu zvejniecības produktu iepakojumiem jāpiestiprina marķējums ar trešās valsts nosaukumu un izcelsmes uzņēmuma apstiprinājuma numurs;

tā kā saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta c) apakšpunktu jāsagatavo apstiprināto uzņēmumu saraksts; tā kā minētais saraksts jāsagatavo, pamatojoties uz SIF paziņojumu Komisijai; tā kā tāpēc SIFjānodrošina atbilstība Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punktā šim nolūkam paredzētajiem noteikumiem;

tā kā SIF sniedzis oficiālus apliecinājumus attiecībā uz atbilstību noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvas 91/493/EEK pielikuma V nodaļā un attiecībā uz atbilstību prasībām, kas līdzvērtīgas minētajā direktīvā noteiktajām attiecībā uz uzņēmumu apstiprināšanu;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Federālās inspekcijas dienests (SIF) ir Brazīlijas kompetentā iestāde, kas pārbauda un apliecina zvejniecības produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām.

2. pants

Brazīlijas izcelsmes zvejniecības produktiem jāatbilst šādiem nosacījumiem.

1. Pie katra sūtījuma jābūt numurētam veselības sertifikāta oriģinālam, kura apjoms ir viena lappuse un kas ir pienācīgi aizpildīts, parakstīts un datēts atbilstoši šā lēmuma A pielikumā iekļautajam paraugam.

2. Produktiem jābūt no apstiprinātiem uzņēmumiem, kas uzskaitīti šā lēmuma B pielikumā.

3. Uz visiem iepakojumiem ar neizdzēšamiem burtiem jābūt uzrakstam "Brazīlija" un izcelsmes uzņēmuma apstiprinājuma numuram, izņemot neiepakotus saldētus zvejniecības produktus, kas paredzēti konservētas pārtikas ražošanai.

3. pants

1. Šā lēmuma 2. panta 1. punktā minētais sertifikāts jāsagatavo vismaz vienā tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā veic pārbaudes.

2. Sertifikātā jābūt SIF pārstāvja vārdam, amatam un parakstam, kā arī SIF oficiālajam zīmogam, kura krāsa atšķiras no pārējo norāžu krāsas sertifikātā.

4. pants

Šo lēmumu piemēro no 1994. gada 1. jūnija.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1994. gada 7. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

René Steichen

[1] OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp.

--------------------------------------------------

A PIELIKUMS

VESELĪBAS SERTIFIKĀTS

Brazīlijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktiem, kas paredzēti izvešanai uz Eiropas Kopienu, izņemot gliemenes, adatādaiņus, tunikātus un jūras gliemežus jebkurā veidā

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B PIELIKUMS

UZŅĒMUMU SARAKSTS

Apstiprinājuma numurs | Uzņēmums | Adrese |

0002 | Ital Fish Indústria e Comércio Ltda | Barra do Itapemirim |

0017 | Belém Pesca S/A | Belém |

0020 | Itasul — Indústria e Comércio de Pescado S/A | Itajai |

0024 | Indústria de Pesca do Ceará S/A — Ipecea | Luis Correa |

0066 | Litoral Depósito Frigorífico Ltda | São Sebastião |

0096 | Pesca Alto Mar S/A Pam | Areia Branca |

0121 | Atlântica Pesca Ltda | Belém |

0123 | Mariscos Industrial de Cascavel Ltda | Cascavel |

0145 | Ciapesc Cia Amazonica de Pesca | Niterói |

0159 | S/A Alcyon Indústria da Pesca | Santos |

0198 | Ciapesc Cia Amazônica de Pesca | Belém |

0199 | Pesqueira Pioneira da Costa | Porto Belo |

0209 | Friesp — Frigorífico Espiritosantense de Pescado Ltda | Conceição da Barra |

0211 | Lins — Indústria e Comércio Ltda | São Bernardo do Campo |

0241 | Torquato Pontes Pescados S/A | Rio Grande |

0274 | Edemir Alexandre Camargo | Tijucas |

0295 | Mf Gomes Comércio e Indústria S/A | Macapá |

0314 | Quaker Alimentos Ltda | Itajai |

0327 | Serpa Comércio e Indústria de Pescados Ltda | Itajai |

0349 | Ipesca Indústria de Frio e Pesca S/A | Fortaleza |

0369 | Damm Produtos Alimentícios Ltda | Osasco |

0376 | Empesca S/A — Construções Navais, Pesca e Exportação | Acarau |

0378 | Atlantic — Industrial de Conservas S/A | Itaborai |

0442 | Pina Intercâmbio Comercial, Industrial e Pesca S/A | Belém |

0496 | Delmar Produtos do Mar S/A | Fortaleza |

0558 | Femepe Empresa de Pescados Ltda | Navegantes |

0563 | Pesqueria Tutóia Ltda | São Luis |

0569 | Caiçara Comércio e Exportação Ltda | Recife |

0574 | Mederiã Venâncio de Almeida Corumbá Júnior | Paranaguá |

0586 | Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasilieira | Guarujá |

0624 | Empresa Pesqueira de Barra de São João Ltda | Casimiro de Abreu |

0633 | Mantuano S/A Comércio e Indústria de Pesca | Niterói |

0634 | Empesca S/A — Construções Navais, Pesca e Exportação | Aracati |

0647 | Baía de São Marcos Pescados Ltda | São Luis |

0696 | Indústria Alimentícias Beira Alta S/A | Rio de Janeiro |

0715 | Norte Pesca S/A | Natal |

0766 | Vivamar S/A Indústria e Comércio | Rio de Janeiro |

0770 | Barrapesca — Cia de Pesca de Conceição da Barra | Conceição da Barra |

0786 | Braslo — Produtos de Carne Ltda | Embú |

0802 | Fragata Comércio de Pescados Ltda | Santos |

0856 | Cooperativa Mista de Pesca Nupo Brasileira | Guarujá |

0864 | Crisal Exportação e Importação Ltda | Recife |

0886 | Infrapesca — Indústria de Frios e Pesca Ltda | Acaraú |

0948 | Leal Santos Pescados Ltda | Rio Grande |

0958 | Jahú Indústria e Comércio de Pescados Ltda | Rio Grande |

0961 | Pontal Pesca S/A | Aracati |

0971 | Icapel Icapui Pesca tda | Aracati |

0983 | Fridusa Frigoríficos Industriais Alimentos S/A | Niterói |

1040 | Empesca S/A Construções Navais Pesca e Exportação | Óbidos |

1059 | Frigoríficos Figueira Ltda | Manacapuru |

1061 | Promar S/A Indústria e Comércio de Pescados | Rio Grande |

1074 | São Tomé Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Campos |

1080 | Frigoríficos Santa Andréa Ltda | Campos |

1100 | Surubim Frigorífico de Amazônia S/A | Manaus |

1161 | Indústria de Frios e Pesca Ltda — Ifril | Maceió |

1176 | Comércio e Representações Meso Ltda | Vitória |

1214 | Aracati Comércio, Exportação e Representações Ltda | Ravos |

1229 | Ranário Fujioka Nishi Ltda | Hidrolândia |

1246 | Frigorífico Calombé Indústria e Comércio Ltda | Dugue de Caxias |

1257 | Pesqueira Pioneira da Costa S/A | Florianópolis |

1267 | Seabras Comercial Importadora e Exportadora Ltda | Iguape |

1275 | Icap Indústria e Comércio Catarinense de Pescado Ltda | Itajai |

1285 | Pescampello Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Touros |

1312 | Aurichio S/A Indústria, Comércio, Importação e Exportação | Ubatuba |

1354 | Ebbe — Empresa Barasileira de Benefício de Pescados e Exportação Ltda | Fortaleza |

1406 | Irmãos Hoshina e Cia Ltda | Paranaguá |

1430 | Salseiros Indústria e Comércio Ltda | Itajai |

1681 | Miami — Comércio e Exportação de Pescados Ltda | Cananéia |

1745 | Embrapesca Empresa Brasilieira de Pesca S/A | Fortaleza |

1768 | Janasa Jan Produtos do Mar S/A | Camocin |

1786 | Produmar — Cia Exportadora de Produtos do Mar | Natal |

1801 | Souto Oliveira S/A Indústria de Alimentação | Pelotas |

1802 | Gomes da Costa Alimentos S/A | Niterói |

1839 | Taiyo Indústria de Pesca S/A | Santos |

1858 | Quaker Alimentos Ltda | São Gonçalo |

1872 | Indústria e Comércio Figueiredo S/A | Rio Grande |

1889 | Comard S/A | Italai |

1910 | Nilmarsul Industrial Exportadora de Pescados Ltda | Rio Grande |

1926 | Frigorífico Rio Pel S/A — Indústria de Carnes, Derivados e Conservas | Capão do Leão |

1929 | Norte Pesca S/A | Recife |

1939 | Brafish Indústria e Comércio Ltda | Cabo Frio |

2028 | Furtado S/A Comércio e Indústria | Rio Grande |

2037 | Ibrac Indústria Brasileira de Alimentícios Congelados S/A | Rio de Janeiro |

2067 | União Brasileira de Pesca e Conservas S/A | São Gonçalo |

2072 | Inpel — Industrial e Comercial de Alimentos Ltda | Penha |

2076 | Primar S/A — Produtos Industrializados do Mar | Belém |

2082 | Atlântica Pescados Ltda | Rio Grande |

2083 | Pescal S/A | Rio Grande |

2087 | Mipesca Indústria e Comércio de Pescado S/A | Itajai |

2116 | Cia Industrial de Conservas Santa Iria | Niterói |

2119 | Worldwide Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda | Rio Grande |

2132 | Rio Grande Produtos Alimentícios Ltda | Rio Grande |

2141 | Empesca Norte S/A | Belém |

2154 | Ipecea — Indústria de Pesca de Ceará S/A | Fortaleza |

2167 | Sul Atlântico de Pesca S/A Indústria e Comércio | Itajai |

2169 | Albano de Oliveira, Sobrinho e Cia Ltda | Rio Grande |

2176 | Frimorite Frigorífico Ltda | São Gonçalo |

2214 | Alvarenga — Comércio e Indústria da Pesca Ltda | Vitoria |

2242 | Amasa — Amazonas Indústrias Alimentícias S/A | Belém |

2347 | Interfrios — Intercâmbio de Frios Ltda | Belém |

2359 | Liotécnica Química Ltda | Embú |

2369 | Franzese Indústria e Comércio da Pesca Ltda | Guarujá |

2370 | Interfrios Intercâmbio de Frios S/A | Fortaleza |

2383 | Protemar Proteínas Indústria e Comércio Ltda | Nova Iguaçu |

2400 | Acqua S/A Aquicultura | Bananal |

2413 | Transporte e Comércio de Pescados Magalhães Ltda | Cabo Frio |

2427 | Cetrim — Centrais Frigoríficas do Triângulo Mineiro S/A | Itajai |

2446 | Indústria e Comércio de Pescados Penha Ltda | Penha |

2503 | Koden Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda | Praia Grande |

2524 | Norte Pesca Naranhão S/A | Turiaçú |

2537 | Pescanave S/A Pesca e Exportação | Camocim |

2554 | Comércio de Pescados Cairçara Ltda | Santos |

2574 | Cefrinor Centrais de Estocagem Frigorificada do Nordeste Ltda | Simões Filho |

2592 | Pesqueira Santa Cruz de Cabrália Ltda | Santa Cruz Cabrália |

2605 | Comércio e Indústria de Pescado Kowalsky Ltda | Itajai |

2644 | Leal Santos Pescados S/A | Macapá |

2721 | Aliança Sociedade Comercial de Pesca Ltda | Santos |

2740 | Santa Bárbara Indústria de Pescado S/A | Salinas Margarida |

2759 | Pesqueira Nacional S/A | Rio Grande |

2786 | Maricultura da Bahia S/A | Valença |

2797 | Maripesca — Indústria, Comércio e Exportação de Pescado Ltda | Barra Itapemirim |

2834 | Cooperi — Cooperativa Mista dos Pescadores de Ilhéus | Ilhéus |

2840 | Rander — Agroindústria, Comércio e Exportação Ltda | Gama |

2908 | Freitas Lemos Ltda | Belém |

2935 | Irmãos Braga Exportadora Ltda | Belém |

2945 | Da Hora Indústria, Comércio e Exportação Ltda | Cabo Frio |

2953 | Golfinho Azul Indústria, Comércio e Exportação Ltda | Cananéia |

3010 | Atlantis Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Rio Grande |

3020 | Proculmar Importação e Exportação S/A | Santa Luzia Norte |

3087 | Alimar Pesca e Exportação Ltda | lhéus |

3088 | Empesca S/A — Construções Navais, Pesca e Exportação | Touros |

3093 | Atlântico Marinho Ltda | Recife |

3110 | Villepesca Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Guarapari |

3174 | Furtado S/A Comércio e Indústria | Itajai |

3187 | Solmar Exportadora Ltda | Tutóia/Ma |

3197 | Jardel — Exportadores de Produto da Amâzonia Ltda | Belém |

3208 | Pesca Alto Mar S/A | Natal |

3210 | Empesca S/A — Construções Navais, Pesca e Exportação | Natal |

3237 | Compescal Comércio de Pescado Arcatiense Ltda | Aracati |

3289 | M. J. Couto de Abreu | Santos |

3291 | Capiatã Aquicultura Comércio o Exportação Ltda | Coruripe |

3303 | Braspesca — Indústria e Comércio Ltda | São Luis |

3307 | Surgelpesca Brasil Comércio e Exportação Ltda | Rio de Janeiro |

3373 | Infrapesca — Indústria de Frios e Pesca Ltda | Aracati |

3417 | Bia Ltda — Brasil Indústria de Alimentos — Importação e Exportação | Fortaleza |

3419 | Pesca Alto Mar S/A | Aracati |

3446 | Discapel Indústria e Comércio de Géneros Alimentícios Ltda | Itajai |

3454 | Odisseia Pesca Ltda | Lauro de Freitas |

3471 | Bia Ltda — Brasil Indústria de Alimentos — Importação e Exportação | Fortaleza |

3541 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru No. 58) | Santos |

3542 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru No. 85) | Santos |

3543 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru No. 1) | Santos |

3588 | Secom Aquicultura Comércio e Indústria S/A | Luis Correa |

3611 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-66) | Belém |

3612 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-111) | Belém |

3613 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-116) | Belém |

3625 | Soela — EK-0598 | Rio de Janeiro |

--------------------------------------------------

Top