Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2825

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2825/93 (1993. gada 15. oktobris), ar ko nosaka dažus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EEK) Nr. 1766/92 attiecībā uz koriģēto kompensāciju noteikšanu un piešķiršanu par labību, ko eksportē dažu alkoholisko dzērienu veidā

OJ L 258, 16.10.1993, p. 6–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 053 P. 24 - 28
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 053 P. 24 - 28
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 122 - 126
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 122 - 126
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 122 - 126
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 122 - 126
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 122 - 126
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 122 - 126
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 122 - 126
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 122 - 126
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 122 - 126
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 10 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 10 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2006; Atcelts ar 32006R1670 . Latest consolidated version: 01/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2825/oj

31993R2825Oficiālais Vēstnesis L 258 , 16/10/1993 Lpp. 0006 - 0010
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 53 Lpp. 0024
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 53 Lpp. 0024


Komisijas Regula (EEK) Nr. 2825/93

(1993. gada 15. oktobris),

ar ko nosaka dažus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EEK) Nr. 1766/92 attiecībā uz koriģēto kompensāciju noteikšanu un piešķiršanu par labību, ko eksportē dažu alkoholisko dzērienu veidā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 1992. gada 30. jūnija Padomes Regulu (EEK) Nr. 1766/92 par labības tirgus kopīgo organizāciju [1] un Regulas (EEK) Nr. 2193/93 [2] grozījumus, un it īpaši tās 13. panta 5. punktu,

ņemot vērā 1992. gada 28. decembra Padomes Regulu (EEK) Nr. 3813/92 par uzskaites vienībām un maiņas kursiem, kas jāpiemēro kopējās lauksaimniecības politikas mērķiem [3], un it īpaši tās 6. panta 2. punktu,

tā kā Regulas (EEK) Nr. 1766/92 13. panta 5. punktā ir paredzēts, ka, ciktāl ir nepieciešams ņemt vērā dažas īpašas no labības iegūtu alkoholisko dzērienu ražošanas pazīmes, eksporta kompensāciju piešķiršanas kritērijus drīkst pielāgot šai konkrētajai situācijai; tā kā var izrādīties nepieciešams paredzēt šādus pielāgojumus dažiem alkoholiskajiem dzērieniem, ja, no vienas puses, labības cena eksporta brīdī nav saistīta ar labības cenu ražošanas brīdī un, no otras puses, gala produkts veidojas no vairāku produktu maisījuma, tā ka ir kļuvis neiespējami noteikt to labības identitāti, kura ir ietverta eksportam paredzētajā gala produktā, vēl jo vairāk tāpēc, ka šie alkoholiskie dzērieni ir pakļauti obligātai vismaz trīs gadus ilgai nogatavināšanai;

tā kā šāda rakstura sarežģījumi ir radušies sevišķi attiecībā uz skotu viskiju, īru viskiju un spāņu viskiju;

tā kā parastā kompensāciju sistēma, cik iespējams, ir jāpiemēro uz līdzīga pamata; tā kā kompensācija līdz ar to ir jāizmaksā par tādu labību, kura atbilst Līguma 9. panta 2. punktā izklāstītajiem noteikumiem, izmaksājot to proporcionāli eksportēto alkoholisko dzērienu daudzumam; tā kā šajā nolūkā šāds destilētas labības daudzums ir jāreizina ar vispārējo vienotas likmes (pamatlikmes) koeficientu, kuru aprēķina, balstoties uz konkrēto dalībvalstu atsūtītās valsts statistikas datu pamata; tā kā attiecība starp kopējo konkrēto eksportēto alkoholisko dzērienu daudzumu un kopējo pārdoto alkoholisko dzērienu daudzumu, šķiet, tiek aprēķināta uz vienkārša un godīga pamata; tā kā ir jādefinē, ko ietver jēdzieni "kopējais eksportētais daudzums" un "kopējais tirgū izlaistais daudzums"; tā kā, lai noteiktu destilētās labības daudzumus un koeficientu, ir jāizslēdz daudzumi, kas ir pakļauti iekšējās pārstrādes pasākumiem;

tā kā ir jāparedz koeficienta noregulēšana, it īpaši, lai nepieļautu iespēju, ka kompensāciju izmaksas veicina krājumu nenormālu palielināšanos;

tā kā Regulas (EEK) Nr. 1766/92 13. panta 2. punktā paredzēta iespēja diferencēt kompensāciju atkarībā no galamērķa; tā kā šā iemesla dēļ ir jānosaka objektīvi kritēriji, pēc kuriem kompensāciju izmaksas dažiem galamērķiem tiktu likvidētas;

tā kā ir jānosaka diena, kurā tiks noteikta piemērojamā kompensācijas likme; tā kā šī diena pirmām kārtām ir jāpiesaista laikam, kad labību nodod kontrolē, un daudzumiem, kas tiks destilēti vēlāk katrā fiskālajā destilācijas periodā; tā kā pirms kompensācijas izmaksas destilācijas deklarācijā ir jāiesniedz pierādījumi tam, ka labība ir destilēta; tā kā šādā deklarācijā ir jābūt ietvertai informācijai, kas nepieciešama kompensāciju aprēķināšanai; tā kā katra fiskālā destilācijas perioda pirmā diena var būt arī valūtas maiņas lauksaimniecības kursa izšķirīgā notikuma diena, ievērojot Regulas (EEK) Nr. 3813/92 6. pantu;

tā kā šajā regulā ir jāreģistrē, ka produkti ir izvesti no Kopienas teritorijas, un dažos gadījumos jāidentificē arī to galamērķis; tā kā līdz ar to ir nepieciešams izmantot eksporta definīciju, kas izklāstīta 1992. gada 12. oktobra Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas muitas kodeksa izveidi [4] un izmantot pierādījumus, kas noteikti 1987. gada 27. novembra Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3665/87, ar kuru ir noteiktas vispārējas sīki izstrādātas normas eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1708/93 [6];

tā kā, lai noteiktu koeficientu, obligāti ir jāiesniedz pierādījumi, ka minētie alkoholisko dzērienu daudzumi ir eksportēti; tā kā ir attiecīgi jāparedz, ka 1976. gada 25. marta Padomes Regula (EEK) Nr. 754/76 par muitas procedūru, kas piemērojama tām precēm, kuras ieved atpakaļ Kopienas muitas teritorijā [7], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1147/86 [8], ir jāpiemēro tām precēm, kuras ieved atpakaļ Kopienas teritorijā, ja tiek izpildīti īpaši noteikumi;

tā kā no dalībvalstīm ir jāpieprasa, lai tās nepieciešamo informāciju nodotu tālāk Komisijai;

tā kā, lai garantētu nepārtrauktību minēto produktu eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmā, šo regulu piemēro no 1993. gada 1. jūlija, izņemot jaunos noteikumus par deklarāciju un kontroli un dažas likmes un koeficientus, ko ievieš šī regula;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas izteikto atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Ar šo regulu tiek apstiprināti daži sīki izstrādāti noteikumi eksporta kompensāciju noteikšanai un piešķiršanai attiecībā uz labību, kas eksportēta alkoholisko dzērienu veidā, kā minēts Regulas (EEK) Nr. 1766/92 13. panta 5. punktā, un kam obligātais vismaz triju gadu nogatavināšanas periods ir daļa no ražošanas procesa.

2. Ja vien 6. panta 1. punktā nav paredzēts citādi, Padomes Regula (EEK) Nr. 3035/80 [9] neattiecas uz 1. punktā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

2. pants

Kompensācijas maksājumus, kas minēti 1. punktā, var piešķirt par labību, kas atbilst Līguma 9. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem un ko izmanto to alkoholisko dzērienu izgatavošanā, kuri atbilst KN kodiem no Nr. 22083091 līdz 22083099, kas ražoti saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89 [10].

3. pants

Šajā regulā:

a) "norādītais destilācijas periods" nozīmē periodu, kurš atbilst destilācijas periodam, par kuru ir vienojušies saņēmējs un muitas iestādes vai citas kompetentas iestādes, lai kontrolētu akcīzes nodokli (fiskālo periodu);

b) "kopējais eksportētais daudzums" nozīmē alkoholisko dzērienu daudzumu, kas atbilst Līguma 9. panta 2. punkta noteikumiem un ir eksportēts uz galamērķi, kuram ir piemērojama eksporta kompensācija. Ir jāiesniedz pierādījumi, kas minēti šīs regulas 13. pantā;

c) "kopējais tirgū izlaistais daudzums" nozīmē alkoholisko dzērienu daudzumu, kas atbilst Līguma 9. panta 2. punkta noteikumiem un ir neatgriezeniski nosūtīts no ražošanas vai noliktavu telpām, lai pārdotu patēriņam;

d) "nodots kontrolē" nozīmē tādu labības nodošanu muitas kontroles procedūrai, kas paredzēta 2. pantā minēto alkoholisko dzērienu ražošanai, vai šādas labības nodošanu tādai administratīvai procedūrai, kas piedāvā līdzvērtīgas garantijas.

4. pants

1. Kompensācijai derīgās labības daudzums ir tas daudzums, kas nodots kontrolē un ko ir destilējuši tie, kuriem ir tiesības uz kompensāciju norādītajā destilācijas periodā, un kas novērtēts ar koeficientu, kuru katru gadu nosaka katrai konkrētajai dalībvalstij un kurš ir piemērojams visām konkrētajām dalībvalstīm, kam ir tiesības uz kompensācijas saņemšanu; koeficients izsaka vidējo aritmētisko attiecību starp konkrēto alkoholisko dzērienu kopējo eksportēto daudzumu un kopējo tirgū izlaisto daudzumu, par pamatu ņemot tendenci, kas novērota par šiem daudzumiem tik gadu laikā, cik atbilst konkrētā alkoholiskā dzēriena vidējam nogatavināšanas periodam.

Lai noteiktu destilēto labības daudzumu un koeficientu, tiek izslēgti daudzumi, kas ir pakļauti iekšējās pārstrādes pasākumiem.

2. Aprēķinot koeficientu, ir jāņem vērā izmaiņas kāda konkrētā alkoholiskā dzēriena krājumos.

3. Koeficients var mainīties atkarībā no izmantotās labības.

4. Kompetentās iestādes ar regulāriem starplaikiem pārbauda faktiski eksportētos apjomus un krājuma apjomus.

5. pants

Koeficientu, kurš minēts 4. panta 1. punktā, nosaka katru gadu līdz 1. jūlijam.

To piemēro no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam.

Koeficientu nosaka saskaņā ar dalībvalstu iesniegto informāciju par periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim par gadiem pirms noteikšanas gada.

6. pants

1. Piemērojamā kompensācijas likme ir tā, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3035/80 4. pantu.

2. Kompensācijas likme un valūtas maiņas lauksaimniecības kurss ir likmes, kuras ir piemērojamas dienā, kad labība tiek nodota kontrolei.

Tomēr attiecībā uz daudzumiem, kas ir destilēti katrā no nākamajiem fiskālajiem destilācijas periodiem pēc perioda, kad notika nodošana kontrolei, ir piemērojamas tās likmes, kuras ir spēkā katra konkrētā fiskālā destilācijas perioda pirmajā dienā.

7. pants

1. Ja situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības to diktē, tad dažiem galamērķiem kompensāciju izmaksas ir jāatceļ.

2. Ja kompensāciju atceļ saskaņā ar pirmo daļu vai ja to ievieš no jauna, tad 4. panta 1. punktā minētais koeficients ir atbilstoši jāsamazina vai jāpalielina proporcionāli attiecībai starp daudzumiem, kas iepriekšējā gadā eksportēti uz galamērķiem, kuriem kompensācija tiek atcelta vai ieviesta no jauna, un kopējiem daudzumiem, kas eksportēti tajā gadā.

8. pants

Šajā regulā labību var aizvietot ar iesalu.

Tādā gadījumā koeficients iesala miežu ekvivalenta aprēķināšanai ir 1,30.

Tomēr, ja kontrolē nodotais iesals ir zaļais iesals ar mitruma saturu no 43 līdz 47 %, tad koeficients, lai aprēķinātu ekvivalentu iesala masu ar 7 % mitruma saturu, ir 0,57.

9. pants

1. Tikai destilētājiem, kuri veic uzņēmējdarbību Kopienas teritorijā, ir tiesības uz kompensācijas saņemšanu.

2. Pirms katra fiskālā destilācijas perioda sākuma destilētājs iesniedz kompetentajām iestādēm deklarāciju, kurā ir ietverta visa informācija, kas nepieciešama kompensācijas noteikšanai, proti, šāda:

a) labības vai iesala apraksts saskaņā ar kopējo muitas tarifu nomenklatūru, kas nepieciešamības gadījumā ir sadalīts pēc viendabīgām preču partijām;

b) produktu neto masa un mitruma saturs, sadalīts katrai preču partijai, kas minēta a) apakšpunktā;

c) apstiprinājums, ka labība atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Līguma 9. panta 2. punktā;

d) uzglabāšanas un destilācijas vieta.

Fiskālā destilācijas perioda laikā deklarāciju var papildināt ar jauniem datiem, lai būtu ņemti vērā lielāki vai mazāki faktiski destilētie daudzumi.

3. Pēc katra fiskālā destilācijas perioda destilētājs nodod kompetentām iestādēm deklarāciju, turpmāk tekstā sauktu par "destilācijas deklarāciju", kurā viņš apstiprina, ka konkrētajā destilācijas periodā viņš ir destilējis labību, kura ir ierakstīta otrajā daļā minētajā deklarācijā; lai ražotu kādu no konkrētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, viņš norāda arī iegūto destilācijas produktu daudzumu. Šo deklarāciju apliecina iestāde, kas veic nodošanu kontrolē.

4. Kompensācija tiek izmaksāta pēc tam, kad ir iesniegti pierādījumi, ka labība ir nodota kontrolei un ir destilēta.

5. Labības masa, kas jāņem vērā, lai aprēķinātu maksājumu, ir neto masa, ja mitruma saturs nepārsniedz 15 %. Ja izmantotās labības mitruma saturs ir vairāk nekā 15 %, bet mazāk nekā 16 %, tad vērā ņemamā masa ir neto masa, samazināta par 1 %. Ja izmantotās labības mitruma saturs ir vairāk nekā 16 %, bet mazāk nekā 17 %, tad samazinājums ir 2 %. Ja izmantotās labības mitruma saturs ir vairāk nekā 17 %, tad samazinājums ir divi procenti par katru mitruma satura procentu virs 15 %.

Iesala masa, izņemot zaļā iesala masu, kas minēts 8. pantā, kura jāņem vērā, lai aprēķinātu maksājumu, ir neto masa, ja mitruma saturs nepārsniedz 7 %. Ja izmantotā iesala mitruma daudzums ir vairāk nekā 7 %, bet ne vairāk kā 8 %, tad vērā ņemamā masa ir neto masa, samazināta par 1 %. Ja izmantotā iesala mitruma saturs ir vairāk nekā 8 %, tad samazinājums ir divi procenti par katru mitruma satura procentu virs 7 %.

Kopienas atsauces metode, lai noteiktu mitruma saturu labībā un iesalā, kas paredzēts šajā regulā minēto alkoholisko dzērienu ražošanai, ir metode, kas uzrādīta Komisijas Regulas Nr. 1908/84 [11] II pielikumā.

10. pants

Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai pārbaudītu 9. pantā minēto deklarāciju precizitāti un to deklarāciju precizitāti, kas skar labības fizisko parametru kontroli, destilācijas procesu un iegūtā destilācijas produkta izmantošanu.

11. pants

1. Ražošanas blakusprodukti ir atbrīvoti no kontroles, ja ir konstatēts, ka to daudzums nepārsniedz to blakusproduktu daudzumu, ko parasti iegūst.

2. Kompensācija netiek piešķirta, ja labība vai iesals nav veseli, nebojāti un pārdošanai derīgas kvalitātes.

12. pants

1. Kompensāciju izmaksā tā dalībvalsts, kurā tiek pieņemtas 9. pantā minētās deklarācijas.

2. Kompensāciju izmaksā tikai pēc tirgotāja rakstiska iesnieguma. Dalībvalstis drīkst paredzēt šim nolūkam īpašu veidlapu.

3. Izņemot force majeure gadījumus, dokumenti, kas nepieciešami kompensācijas piešķiršanai, ir jānodod 12 mēnešu laikā no dienas, kad iestādes, kuras veic nodošanu kontrolei, pieņēma destilācijas deklarāciju, pretējā gadījumā tiesības uz kompensāciju tiek zaudētas.

13. pants

1. Saskaņā ar 4. pantu ir jāiesniedz pierādījumi, ka alkoholisko dzērienu daudzums, kas atbilst Līguma 9. panta 2. punktā izklāstītajiem noteikumiem, ir eksportēts.

2. Piemērojamie pierādījumi ir tie, kas minēti Regulā (EEK) Nr. 3665/87.

3. Šajā regulā "eksports" nozīmē:

- eksportu Regulas (EEK) Nr. 2913/92 161. un 162. panta izpratnē

un

- piegādes galamērķiem, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 3665/87 34. pantā.

4. Produktus, kuri ir novietoti pārtikas produktu noliktavā, kas ir apstiprināta saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3665/87 38. pantu, arī uzskata par eksportētiem. Ja produkti ir ievietoti šādās noliktavās, mutatis mutandis jāpiemēro iepriekšminētā regulas 38. līdz 41. pants.

14. pants

1. Alkoholiskos dzērienus uzskata par eksportētiem dienā, kad nokārtotas muitas eksporta formalitātes.

2. Deklarācija, ko iesniedz pēc muitas eksporta formalitāšu nokārtošanas, ietver:

a) alkoholisko dzērienu aprakstu saskaņā ar kombinēto nomenklatūru;

b) eksportējamo alkoholisko dzērienu daudzumu, izteiktu tīra alkohola litros;

c) alkoholisko dzērienu sastāva aprakstu vai citu norādi uz to, piemēram, par izmantoto labības veidu;

d) izgatavotāju dalībvalsti.

3. Saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunktu, ja alkoholiskais dzēriens ir iegūts no dažādu veidu labības un tas veidojas no sekojošas šķirņu samaisīšanas, pietiek, ja to uzrāda deklarācijā.

15. pants

1. Šīs regulas 13. pantā minētie pierādījumi par alkoholisko dzērienu daudzumu, kas uzskatāmi par eksportētiem, ir jāiesniedz izraudzītajām varas iestādēm sešu mēnešu laikā no datuma, kad tika nokārtotas muitas eksporta formalitātes.

2. Ja pierādījumi nav iesniegti norādītajā laika periodā, par spīti eksportētāja labākajiem centieniem tos iegūt noteiktajā termiņā, drīkst piešķirt termiņa pagarinājumu, kas kopā nepārsniedz sešus mēnešus.

Tomēr, ja eksporta pierādījums tiek iesniegts ārpus laika perioda, kas dotu iespēju iekļaut eksporta operāciju to eksporta operāciju sarakstā, kas tiek veiktas tā paša kalendārā gada laikā, minēto eksporta operāciju apvieno ar eksporta operācijām, ko veic nākamā kalendārā gada laikā.

16. pants

1. Ja tiek piemērota Kopienas tranzīta procedūra, tad 13. panta 1. punktā minētos dzērienus nodod Kopienas ārējā tranzīta procedūrai.

2. Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 754/76 13. panta 1. punktu minētos alkoholiskos dzērienus uzskata par precēm, attiecībā uz kurām ir nokārtotas visas eksporta kompensāciju piešķiršanai nepieciešamās muitas eksporta formalitātes. Šādus dzērienus nedrīkst laist brīvā apgrozībā, ja vien netiek atmaksāta summa, kas atbilst izmaksātajai eksporta kompensācijai.

17. pants

Ja tiek piemērots 7. pants, tad ir jāiesniedz arī pierādījums, ka konkrētie alkoholiskie dzērieni ir sasnieguši galamērķi, kuram tika noteikta kompensācija.

Šajā gadījumā pierādījums par ievešanu trešajā valstī, attiecībā uz kuru tiek piemērota kompensācija, ir tas pierādījums, kurš minēts Regulas (EEK) Nr. 3665/87 17. un 18. pantā.

18. pants

1. Iesaistītās dalībvalstis paziņo Komisijai to iestāžu vārdus un adreses, kuru kompetencē ir piemērot šo regulu.

2. Iesaistītās dalībvalstis katru gadu līdz 16. jūlijam iesniedz Komisijai šādu informāciju:

a) labības un iesala daudzumu, kas atbilst Līguma 9. panta 2. punkta noteikumiem un kas ir destilēti laika periodā no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim un ir sadalīti saskaņā ar kombinēto nomenklatūru;

b) labības un iesala daudzumu, kas ir sadalīts saskaņā ar kombinēto nomenklatūru un kas tajā pašā laika periodā bija pakļauts iekšējās pārstrādes pasākumiem;

c) 2. pantā minēto alkoholisko dzērienu daudzumu, kas ir sadalīti saskaņā ar 19. pantā minētajām kategorijām, ieskaitot gan tajā pašā laika periodā eksportēto, gan tirgū izlaisto daudzumu;

d) alkoholisko dzērienu daudzumu, kas tika izgatavoti iekšējās pārstrādes pasākumu ietvaros un eksportēti uz trešajām valstīm tajā pašā laika periodā un kas ir sadalīti saskaņā ar 19. pantā minētajām kategorijām;

e) alkoholisko dzērienu daudzumu, kas ir krājumā iepriekšējā gada 31. decembrī, un daudzumus, kas ir izgatavoti tā perioda laikā.

3. Iesaistītās dalībvalstis iesniedz Komisijai arī a) līdz d) apakšpunktā minēto informāciju par katru kalendāro ceturksni pirms 16. oktobra, 16. janvāra un 16. aprīļa, ja iespējams.

19. pants

18. pantā:

a) "graudu viskijs" nozīmē viskiju, kas izgatavots no iesala un labības;

b) "iesala viskijs" nozīmē viskiju, kas izgatavots tikai un vienīgi no iesala;

c) "A kategorijas īru viskijs" nozīmē viskiju, kas izgatavots no iesala un labības, kur iesala ir mazāk nekā 30 %;

d) "B kategorijas īru viskijs" nozīmē viskiju, kas izgatavots no miežiem un iesala, kur ir vismaz 30 % iesala;

e) dažādu labības veidu, kas izmantoti 14. panta 3. punktā minēto alkoholisko dzērienu izgatavošanā, procentuālo sastāvu nosaka, pamatojoties uz dažādu to labības veidu kopējo daudzumu, kas izmantoti 2. pantā minēto alkoholisko dzērienu izgatavošanā.

20. pants

Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1842/81 [12] 1. panta, 4. panta 1. punkta un 10. panta noteikumus piemēro no 1993. gada 1. jūlija līdz šīs regulas 8. panta, 9. panta 2., 3. un 5. punkta un 10. panta piemērošanas datumam.

21. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1993. gada 1. jūlija, izņemot 8. pantu, 9. panta 2., 3. un 5. punktu un 10. pantu, kurus piemēro no pirmā fiskālā destilācijas perioda, kurš iestājas pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1993. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

René Steichen

[1] OV L 181, 1.7.1992., 21. lpp.

[2] OV L 196, 5.8.1993., 22. lpp.

[3] OV L 387, 31.12.1992., 1. lpp.

[4] OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

[5] OV L 351, 14.12.1987., 1. lpp.

[6] OV L 159, 1.7.1993., 77. lpp.

[7] OV L 89, 2.4.1976., 1. lpp.

[8] OV L 105, 22.4.1986., 1. lpp.

[9] OV L 323, 29.11.1980., 27. lpp.

[10] OV L 160, 12.6.1989., 1. lpp.

[11] OV L 178, 5.7.1984., 22. lpp.

[12] OV L 183, 4.7.1981., 10. lpp.

--------------------------------------------------

Top