EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0114

Padomes lēmums (1993. gada 15. februāris) par Protokola noslēgšanu 1990. gada 8. oktobra Konvencijai starp Vācijas Federatīvās Republikas un Čehijas un Slovākijas Federatīvās Republikas valdībām, kā arī Eiropas Ekonomikas kopienu par Starptautisko Elbas aizsardzības komisiju

OJ L 45, 23.2.1993, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 85 - 85
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 85 - 85
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 192 - 192
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 192 - 192
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 16 - 16

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/114/oj

Related international agreement

31993D0114Oficiālais Vēstnesis L 045 , 23/02/1993 Lpp. 0025 - 0025
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 12 Lpp. 0085
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 12 Lpp. 0085


Padomes lēmums

(1993. gada 15. februāris)

par Protokola noslēgšanu 1990. gada 8. oktobra Konvencijai starp Vācijas Federatīvās Republikas un Čehijas un Slovākijas Federatīvās Republikas valdībām, kā arī Eiropas Ekonomikas kopienu par Starptautisko Elbas aizsardzības komisiju

(93/114/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 130.s pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Kopiena ar Lēmumu 91/598/EEK [4] ir apstiprinājusi Konvenciju par Starptautisko Elbas aizsardzības komisiju;

tā kā ir svarīgi, lai ar šo konvenciju izveidotajai Starptautiskajai komisijai piešķirtu juridiskas personas statusu un tiesībspēju, lai tā varētu pildīt savus uzdevumus;

tā kā šajā nolūkā 1991. gada 9. decembrī Magdeburgā tika pieņemts Konvencijas Protokols; tā kā Protokols ir parakstīts Kopienas vārdā;

tā kā tāpēc Kopienai jāapstiprina Protokols,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Ekonomikas kopienas vārdā tiek apstiprināts Protokols 1990. gada 8. oktobra Konvencijai starp Vācijas Federatīvās Republikas un Čehijas un Slovākijas Federatīvās Republikas valdībām, kā arī Eiropas Ekonomikas kopienu par Starptautisko Elbas aizsardzības komisiju.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Saskaņā ar Protokola 2. pantu Padomes priekšsēdētājs Eiropas Ekonomikas kopienas vārdā informē Vācijas Federatīvās Republikas valdību kā depozitāru, ka priekšnoteikumi, lai Protokols stātos spēkā, ir izpildīti, ciktāl tas attiecas uz Kopienu.

Briselē, 1993. gada 15. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Jelved

[1] OV C 185, 22.7.1992., 14. lpp.

[2] OV C 305, 23.11.1992.

[3] OV C 287, 4.11.1992., 38. lpp.

[4] OV L 321, 23.11.1991., 24. lpp.

--------------------------------------------------

Top