Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0371

Padomes direktīva 91/371/EEK (1991. gada 20. jūnijs) par nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju attiecībā uz tādas tiešās apdrošināšanas īstenošanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, īstenošanu

OJ L 205, 27.7.1991, p. 48–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 017 P. 50 - 50
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 017 P. 50 - 50
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 260 - 260
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 260 - 260
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/371/oj

31991L0371Oficiālais Vēstnesis L 205 , 27/07/1991 Lpp. 0048 - 0048
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 11 Sējums 17 Lpp. 0050
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 11 Sējums 17 Lpp. 0050


Padomes direktīva 91/371/EEK

(1991. gada 20. jūnijs)

par nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju attiecībā uz tādas tiešās apdrošināšanas īstenošanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, īstenošanu

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 57. panta 2. punkta pēdējo teikumu un 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, parakstīja Luksemburgā 1989. gada 10. oktobrī;

tā kā viens no minētā nolīguma mērķiem ir attiecībā uz apdrošināšanas uzņēmumiem, kuru galvenie biroji atrodas Šveicē, ieviest tiesību normas, kas atšķiras no tām tiesību normām, kuras saskaņā ar III sadaļu Padomes Direktīvā 73/239/EEK (1973. gada 24. jūlijs) par administratīvu un normatīvu aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un izvēršanu tiešās apdrošināšanas jomā, kas nav dzīvības apdrošināšana [4], ir piemērojamas attiecībā uz tādu Kopienā reģistrētu uzņēmumu aģentūrām un filiālēm, kuru galvenie biroji atrodas ārpus Kopienas;

tā kā saskaņotajām normām attiecībā uz minētajām darbībām, ko Kopienā veic Šveices uzņēmumi, uz kuriem attiecas minētā nolīguma noteikumi, ir jāstājas spēkā vienā un tajā pašā dienā visās Kopienas dalībvalstīs; tā kā minētais nolīgums nestāsies spēkā līdz tā kalendārā gada pirmajai dienai, kas seko dienai, kurā notiek apmaiņa ar apstiprinājuma dokumentiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Dalībvalstis 24 mēnešos no šīs direktīvas paziņošanas groza savus tiesību aktus atbilstīgi nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. pants

Dalībvalstis savos tiesību aktos precizē, ka grozījumi, kas tajos izdarīti saskaņā ar nolīgumu, nestājas spēkā tikmēr, kamēr nav stājies spēkā nolīgums.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1991. gada 20. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

R. Goebbels

[1] OV C 53, 5.3.1990., 45. lpp.

[2] OV C 72, 18.3.1991., 175. lpp. un 1991. gada 12. jūnija lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 56, 7.3.1990., 27. lpp.

[4] OV L 228, 16.8.1973., 3. lpp.

--------------------------------------------------

Top