Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0680

Padomes Direktīva (1989. gada 21. decembris), ar ko groza Direktīvu 77/536/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības vai mežkopības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām

OJ L 398, 30.12.1989, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 124 - 124
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 124 - 124
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 209 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 209 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/680/oj

31989L0680Oficiālais Vēstnesis L 398 , 30/12/1989 Lpp. 0026 - 0026
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 19 Lpp. 0124
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 19 Lpp. 0124


Padomes Direktīva

(1989. gada 21. decembris),

ar ko groza Direktīvu 77/536/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības vai mežkopības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām

(89/680/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā jāveic pasākumi, lai līdz 1992. gada 31. decembrim pakāpeniski izveidotu iekšējo tirgu; tā kā iekšējais tirgus ietver zonu, kurā nav iekšēju robežu un kurā ir nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite;

tā kā 9. pants Direktīvā 77/536/EEK [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 87/354/EEK [5], ierobežo minētās Direktīvas darbības jomu ar lauksaimniecības vai mežkopības riteņtraktoriem, kuru masa ir no 1,5 līdz 4,5 tonnām; tā kā pašlaik noteiktās maksimālās masas palielinājums par 1,5 tonnām neradītu lielas neērtības no ceļu satiksmes drošības un darba drošības viedokļa;

tā kā tādu traktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijas, kuru masa ir no 4,5 līdz 6 tonnām, var uzskatīt par tādām pašām kā to traktoru konstrukcijas, kuru masa ir no 1,5 līdz 4,5 tonnām, un tātad uz tām var attiecināt tos pašus noteikumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 77/536/EEK 9. panta ceturtā ievilkuma pirmajā rindā vārdus "masa no 1,5 līdz 4,5 tonnām" aizstāj ar vārdiem "masa no 1,5 līdz 6 tonnām".

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc 1990. gada 3. janvāra nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. Dalībvalstis par to tūlīt ziņo Komisijai.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1989. gada 21. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. Cresson

[1] OV C 324, 17.12.1988., 14. lpp.

[2] OV C 120, 16.5.1989., 17. lpp. unOV C 256, 9.10.1989., 75. lpp.

[3] OV C 102, 24.4.1989., 8. lpp.

[4] OV L 220, 29.8.1977., 1. lpp.

[5] OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.

--------------------------------------------------

Top