Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0459

Padomes Direktīva (1989. gada 18. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju riepu protektora zīmējuma augstumu

OJ L 226, 3.8.1989, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 181 - 182
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 181 - 182
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 181 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 181 - 181
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 18 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/459/oj

31989L0459Oficiālais Vēstnesis L 226 , 03/08/1989 Lpp. 0004 - 0004
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 7 Sējums 3 Lpp. 0181
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 7 Sējums 3 Lpp. 0181


Padomes Direktīva

(1989. gada 18. jūlijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju riepu protektora zīmējuma augstumu

(89/459/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 75. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Padome un dalībvalstu valdību pārstāvji, 1984. gada 19. decembrī tiekoties Padomē, pieņēma rezolūciju par ceļu satiksmes drošību [4] un uzaicināja Komisiju šajā sakarā un šajā kontekstā iesniegt priekšlikumus Padomei;

tā kā, par spīti tam, ka tā ir individuāla un konkrēta problēma, normas attiecībā uz minimālo riepu protektora zīmējuma augstumu ir iekļautas 1986. gada mērķu un darba grafikā, kurš bija Ceļu satiksmes drošības gads Kopienā;

tā kā Eiropas Parlaments 1986. gada 18. februārī pieņēma rezolūciju par 1986. ceļu satiksmes drošības gada Komisijas programmu [5], kas kā vienu no Komisijas noteikumiem, kurš pēc iespējas drīzāk ir jāpieņem, ietvēra riepu protektora zīmējuma augstumu;

tā kā šāda veida noteikumiem jāgarantē augstāka drošības pakāpe;

tā kā valsts prasības, kas nosaka minimālo protektora zīmējuma augstumu, dažādās dalībvalstīs atšķiras, un tā kā šādas atšķirības apgrūtina ceļa tiesību aktu ievērošanu tiem autovadītājiem, kuri izmanto savas automašīnas vairāku dalībvalstu teritorijās;

tā kā šo prasību saskaņošana atvieglos transporta līdzekļu brīvu kustību un individuālo ceļošanu dalībvalstīs un palīdzēs novērst tirdzniecības šķēršļus un konkurences traucējumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka visā to ekspluatācijas laikā uz ceļa M1, N1, 01 un 02 kategorijas transportlīdzekļu riepām, kā definēts I pielikumā Padomes Direktīvā 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 87/403/EEK [7], protektora virsmas zīmējuma galveno rievu dziļums ir vismaz 1,6 mm.

"Galvenās rievas" ir protektora virsmas centrālajā daļā esošās plašās rievas, kas klāj apmēram trīs ceturtdaļas no protektora virsmas platuma.

2. pants

Apspriedušās ar Komisiju, dalībvalstis var izslēgt no šīs direktīvas darbības jomas vai arī paredzēt īpašus noteikumus tiem transportlīdzekļiem, par kuriem ir vēsturiska interese un kuri sākotnēji aprīkoti ar pneimatiskām vai kādām citām riepām, kurām, jaunām esot, protektora zīmējuma augstums nepārsniedz 1,6 mm ar noteikumu, ka tie ir aprīkoti ar tādām riepām, tiek lietoti ārkārtas apstākļos un ka tos nekad neizmanto vai ļoti reti izmanto uz publiskiem ceļiem.

3. pants

Apspriedušās ar Komisiju, dalībvalstis līdz 1991. gada 1. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai līdz 1992. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis paziņo Komisijai to noteikumu tekstu, kurus tās pieņem šīs direktīvas īstenošanai.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1989. gada 18. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

R. Dumas

[1] OV C 279, 17.10.1987., 5. lpp.

[2] OV C 47, 27.2.1989., 185. lpp.

[3] OV C 80, 28.3.1988., 22. lpp.

[4] OV C 341, 21.12.1984., 1. lpp.

[5] OV C 68, 24.3.1986., 35. lpp.

[6] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[7] OV L 220, 8.8.1987., 44. lpp.

--------------------------------------------------

Top