EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983D0101

Padomes Lēmums (1983. gada 28. februāris), ar ko noslēdz Protokolu par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem

OJ L 67, 12.3.1983, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 100 - 121
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 100 - 121
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 010 P. 160 - 161
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 010 P. 160 - 161
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 004 P. 14 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 004 P. 14 - 15
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 31 - 32

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/101/oj

31983D0101Oficiālais Vēstnesis L 067 , 12/03/1983 Lpp. 0001 - 0002
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 11 Sējums 10 Lpp. 0160
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0100
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 11 Sējums 10 Lpp. 0160
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0100


Padomes Lēmums

(1983. gada 28. februāris),

ar ko noslēdz Protokolu par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem

(83/101/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā, ņemot vērā Eiropas Kopienu Padomes deklarāciju un dalībvalstu valdību pārstāvju tikšanos 1973. gada 22. novembrī Padomē par Eiropas Kopienu rīcības programmu vides jomā [3];

tā kā minētā programma cita starpā uzsver to, ka jūras piesārņošana ietekmē visu Kopienu, ņemot vērā gan jūras būtisko nozīmi sugu saglabāšanā un attīstībā, gan jūras pārvadājumu nozīmi Kopienas ekonomikas līdzsvarotā attīstībā;

tā kā turklāt šajā programmā un Padomes 1976. gada 4. maija Direktīvā 76/464/EEK par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamās vielas, kuras tiek novadītas Kopienas ūdeņos [4], ir noteikts, ka Kopienai jāveic konkrēti pasākumi, lai samazinātu dažāda veida jūras piesārņošanu;

tā kā Konvencija par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu jo īpaši nosaka, ka jāparedz piemēroti pasākumi, lai novērstu un samazinātu piesārņojumu, ko rada atkritumi no kuģiem un lidaparātiem, piesārņojumu, kas rodas no kontinentālā šelfa, jūras gultnes un grunts izpētes un izmantošanas, kā arī piesārņojumu no sauszemes avotiem;

tā kā, pieņemot Lēmumu 77/585/EEK [5], Padome ir apstiprinājusi Konvenciju par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu un Protokolu par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada atkritumi no kuģiem un lidaparātiem;

tā kā Kopiena ir piedalījusies sarunās, lai noslēgtu. Konvencijas Protokolu par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem;

tā kā 1980. gada 17.maijā Kopiena ir parakstījusi minēto Protokolu;

tā kā, lai kopīgā tirgus darbībā sasniegtu vienu no Kopienas mērķiem vides un dzīves kvalitātes aizsardzības jomā, ir nepieciešams apstiprināt minēto Protokolu;

tā kā Līgumā nav paredzētas īpašas pilnvaras šā lēmuma pieņemšanai, jāpiemēro Līguma 235. pants,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Protokols par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem ar šo tiek apstiprināts Eiropas Ekonomikas kopienas vārdā.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs deponē aktus, kā to paredz 1. pantā minētā Protokola 16. panta 4.punkts.

Briselē, 1983. gada 28. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. Zimmermann

[1] OV C 4, 8.1.1982., 3. lpp.

[2] OV C 334, 20.12.1982., 136. lpp.

[3] OV C 112, 20.12.1973., 1. lpp.

[4] OV L 129, 18.5.1976., 23. lpp.

[5] OV L 240, 19.9.1977., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Top