EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972L0194

Padomes Direktīva (1972. gada 18. maijs), ar ko paplašina darbības sfēru attiecībā uz darba ņēmējiem, kuri izmanto tiesības palikt dalībvalstī pēc tam, kad tie bijuši nodarbināti šajā dalībvalstī, 1964. gada 25. februāra Direktīvai par īpašu pasākumu saskaņošanu attiecībā uz ārvalstnieku pārvietošanos un dzīvesvietu, kas ir attaisnojama, ņemot par pamatu sabiedrisko kārtību, valsts drošību vai veselības aizsardzību

OV L 121, 26.5.1972, p. 32–32 (DE, FR, IT, NL)
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Sējums 1972(II) Lpp. 474 - 474

Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; Atcelts ar 32004L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/194/oj

31972L0194Oficiālais Vēstnesis L 121 , 26/05/1972 Lpp. 0032 - 0032
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 5 Sējums 1 Lpp. 0174
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1972(II) Lpp. 0456
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 5 Sējums 1 Lpp. 0174
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1972(II) Lpp. 0474
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 05 Sējums 1 Lpp. 0218
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 2 Lpp. 0006
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 05 Sējums 2 Lpp. 0006


Padomes Direktīva

(1972. gada 18. maijs),

ar ko paplašina darbības sfēru attiecībā uz darba ņēmējiem, kuri izmanto tiesības palikt dalībvalstī pēc tam, kad tie bijuši nodarbināti šajā dalībvalstī, 1964. gada 25. februāra Direktīvai par īpašu pasākumu saskaņošanu attiecībā uz ārvalstnieku pārvietošanos un dzīvesvietu, kas ir attaisnojama, ņemot par pamatu sabiedrisko kārtību, valsts drošību vai veselības aizsardzību

(72/194/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 49. pantu un 56. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

tā kā Padomes 1964. gada 25. februāra Direktīva [1] saskaņoja īpašus pasākumus attiecībā uz ārvalstnieku pārvietošanos un dzīvesvietu, kas ir attaisnojami, ņemot par pamatu sabiedrisko kārtību, valsts drošību un veselības aizsardzību, un Komisijas 1970. gada 29. jūnija Regula (EEK) Nr. 1251/70 [2] par darba ņēmēju tiesībām palikt dalībvalstī pēc tam, kad tie bijuši nodarbināti šajā dalībvalstī, izklāstīja nosacījumus šādu tiesību izmantošanai;

tā kā 1964. gada 25. februāra Direktīvai vajadzētu turpināt attiekties uz personām, uz kurām attiecas minētā regula,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU DIREKTĪVU.

1. pants

Padomes 1964. gada 25. februāra Direktīva par īpašu pasākumu saskaņošanu attiecībā uz ārvalstnieku pārvietošanos un dzīvesvietu, kas ir attaisnojama, ņemot par pamatu sabiedrisko kārtību, valsts drošību un veselības aizsardzību, attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem un to ģimeņu locekļiem, kuri saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1251/70 izmanto tiesības palikt dalībvalstī.

2. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības sešos mēnešos pēc tās izziņošanas, un tūlīt par to informē Komisiju.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1972. gada 18. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Mart

[1] OV 56, 4.4.1964., 850/64. lpp.

[2] OV L 142, 30.6.1970., 24. lpp.

--------------------------------------------------

Top