EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023D0820

Apvienotās komitejas, kura izveidota ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas, Ieteikums Nr. 1/2023 (2023. gada 24. marts) par tirgus uzraudzību un izpildi [2023/820]

PUB/2023/431

OV L 102, 17.4.2023, p. 84–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

17.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/84


APVIENOTĀS KOMITEJAS, KURA IZVEIDOTA AR LĪGUMU PAR LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANOS NO EIROPAS SAVIENĪBAS UN EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENAS, IETEIKUMS Nr. 1/2023

(2023. gada 24. marts)

par tirgus uzraudzību un izpildi [2023/820]

APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (1) (“Izstāšanās līgums”) un jo īpaši tā 166. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Izstāšanās līguma 166. panta 3. punktā ir noteikts, ka ieteikumus sniedz, savstarpēji vienojoties.

(2)

Saskaņā ar Izstāšanās līguma 182. pantu Protokols par Īriju/Ziemeļīriju (“protokols”) ir minētā līguma neatņemama sastāvdaļa.

(3)

Protokola 6. panta 2. punktā paredzēts izveidot īpašu kārtību preču pārvietošanai Apvienotās Karalistes iekšējā tirgū atbilstīgi Ziemeļīrijas kā Apvienotās Karalistes muitas teritorijas daļas nostājai saskaņā ar protokolu, ja preces ir paredzētas galapatēriņam vai galīgajam izlietojumam Ziemeļīrijā un ja ir ieviesti nepieciešamie aizsardzības pasākumi, lai aizsargātu Savienības iekšējā tirgus un muitas savienības integritāti saskaņā ar protokolu,

IR SNIEGUSI ŠĀDU IETEIKUMU.

1. pants

Apvienotā komiteja iesaka Savienībai un Apvienotajai Karalistei:

 

Saistībā ar īpašo kārtību, kas paredzēta protokola 6. panta 2. punktā, tirgus uzraudzības un izpildes instrumenti būtu jāizmanto sadarbībā, lai uzraudzītu preču plūsmu un pārvaldītu jebkādus riskus, ka preces varētu nelikumīgi ievest Savienībā vai Apvienotajā Karalistē.

 

Ciešākai sadarbībai starp Apvienoto Karalisti un Savienību un attiecīgā gadījumā starp Apvienoto Karalisti un dalībvalstu iestādēm būtu jābalstās uz minēto kārtību ar efektīvu tirgus uzraudzības un izpildes darbību. Tam būtu jāatbalsta minētās kārtības uzraudzība un pārvaldība, nepieprasot nekādas pārbaudes vai kontroles uz Ziemeļīrijas un Īrijas robežas.

 

Šī sadarbība varētu ietvert zināšanu apmaiņu, informācijas apmaiņu, darbu ar operatoriem un attiecīgā gadījumā kopīgu darbību, jo īpaši starp iestādēm Ziemeļīrijā un attiecīgajās dalībvalstīs, lai apkarotu nelikumīgu darbību un kontrabandu, nodrošinātu, ka tirgū netiek laistas preces, kas neatbilst piemērojamajiem standartiem, un nodrošinātu, ka izpildes un uzraudzības darbībai tiek piešķirta uz risku un izlūkdatiem balstīta prioritāte. Iestādes arī nodrošinās uzņēmumu un operatoru informētību par piekļuvi tirgum, kas pieejama precēm, ko pārvieto starp Ziemeļīriju un Savienību, ja minētās preces atbilst piemērojamajām prasībām, saskaņā ar protokolu.

 

Apvienotajai Karalistei un Savienībai būtu konstruktīvi jāstrādā, izmantojot Izstāšanās līguma struktūras, tostarp Apvienoto komiteju, lai atbalstītu jaunās kārtības efektīvu darbību Ziemeļīrijas iedzīvotāju un uzņēmumu interesēs.

2. pants

Šis ieteikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.

Londonā, 2023. gada 24. martā

Apvienotās komitejas vārdā –

līdzpriekšsēdētāji

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY


(1)  OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.


Top