EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D1891

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 191/2022 (2022. gada 10. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2022/1891]

OJ L 267, 13.10.2022, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1891/oj

13.10.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/43


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 191/2022

(2022. gada 10. jūnijs),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2022/1891]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/883 (2019. gada 17. aprīlis) par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko groza Direktīvu 2010/65/ES un atceļ Direktīvu 2000/59/EK (1).

(2)

Ar Direktīvu (ES) 2019/883 atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/59/EK (2), kas ir iekļauta EEZ līgumā un kas tādējādi saskaņā ar EZZ līgumu ir jāatceļ.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikumu groza šādi:

1.

pielikuma 56.i punkta tekstu (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/59/EK) aizstāj ar šādu:

32019 L 0883: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/883 (2019. gada 17. aprīlis) par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko groza Direktīvu 2010/65/ES un atceļ Direktīvu 2000/59/EK (OV L 151, 7.6.2019., 116. lpp.).”;

2.

pielikuma 56.l punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/65/ES) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32019 L 0883: Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Direktīvu (ES) 2019/883 (OV L 151, 7.6.2019., 116. lpp.).”

2. pants

Direktīvas (ES) 2019/883 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2022. gada 11. jūnijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*), vai dienā, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2019. gada 8. maija Lēmums Nr. 128/2019 (3), atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir vēlāk.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2022. gada 10. jūnijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Nicolas VON LINGEN


(1)  OV L 151, 7.6.2019., 116. lpp.

(2)  OV L 332, 28.12.2000., 81. lpp.

(*)  Konstitucionālās prasības ir norādītas.

(3)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Top