EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D2233

Ar ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp ganu, no vienas puses, un eiropas kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, izveidotās epn komitejas lēmums nr. 1/2019 (2019. gada 2. decembris) attiecībā uz Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [2019/2233]

PUB/2019/234

OJ L 333, 27.12.2019, p. 154–155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2233/oj

27.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/154


AR EKONOMISKO PARTNERATTIECĪBU PAGAIDU NOLĪGUMU STARP GANU, NO VIENAS PUSES, UN EIROPAS KOPIENU UN TĀS DALĪBVALSTĪM, NO OTRAS PUSES, IZVEIDOTĀS EPN KOMITEJAS LĒMUMS nr. 1/2019

(2019. gada 2. decembris)

attiecībā uz Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [2019/2233]

EPN KOMITEJA,

ņemot vērā Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Ganu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (“nolīgums”), kas parakstīts Briselē 2016. gada 28. jūlijā un ko provizoriski piemēro no 2016. gada 15. decembra, un jo īpaši tā 76., 77. un 81. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (“Savienība”) un Aktu par pievienošanos nolīgumam, ko Horvātijas Republika deponējusi 2017. gada 8. novembrī,

tā kā:

(1)

Nolīgums ir piemērojams, no vienas puses, teritorijām, kurās piemēro Līgumu par Eiropas Savienības darbību, un saskaņā ar minētajā Līgumā paredzētajiem nosacījumiem un, no otras puses, Ganas teritorijai.

(2)

Ievērojot nolīguma 77. pantu, EPN komiteja var lemt par grozījumu izdarīšanas pasākumiem, kas varētu būt nepieciešami pēc jaunu dalībvalstu pievienošanās Savienībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Horvātijas Republika, būdama nolīguma Puse, tādā pašā veidā kā pārējās Savienības dalībvalstis attiecīgi pieņem un ņem vērā nolīguma, kā arī tam pievienoto pielikumu, protokolu un deklarāciju tekstu.

2. pants

Nolīguma 81. pantu aizstāj ar šādu:

81. pants

Autentiskie teksti

Šis nolīgums ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.”

3. pants

Savienība nosūta Ganai nolīgumu horvātu valodas redakcijā.

4. pants

1.   Nolīguma noteikumus piemēro no Ganas uz Horvātijas Republiku vai no Horvātijas Republikas uz Ganu eksportētām precēm, kuras atbilst izcelsmes noteikumiem, kas ir spēkā nolīguma Pušu teritorijā, un kuras 2016. gada 15. decembrī bija tranzītā vai pagaidu glabāšanā, muitas noliktavā vai brīvajā zonā Ganā vai Horvātijas Republikā.

2.   Šā panta 1. punktā minētajos gadījumos piemēro preferenciālo režīmu ar noteikumu, ka četru mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas importētājvalsts muitas iestādēm ir iesniegts izcelsmes apliecinājums, ko ar atpakaļejošu spēku ir izdevušas eksportētājvalsts muitas iestādes.

5. pants

Gana apņemas saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos Savienībai necelt prasības un nesniegt pieprasījumus vai iesniegumus, kā arī negrozīt un neatcelt nekādas koncesijas atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam vai Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (GATS) XXI pantam.

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

Tomēr 3. un 4. pantu piemēro no 2016. gada 15. decembra.

Briselē, 2019. gada 2. decembrī

Ganas vārdā –

Ganas Republikas tirdzniecības un rūpniecības ministrs

Alan KYEREMATEN

Eiropas Savienības vārdā –

Eiropas Komisijas tirdzniecības komisārs

Phil HOGAN


Top