Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0202

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 90/2017 (2017. gada 5. maijs), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2019/202]

OJ L 36, 7.2.2019, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/202/oj

7.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/37


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 90/2017

(2017. gada 5. maijs),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2019/202]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2016. gada 27. septembra Regula (ES) 2016/1726, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumu groza attiecībā uz karvonu, diamonija fosfātu, Saccharomyces cerevisiae celmu LAS02 un sūkalām (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīvnieku barību un pārtiku. Tiesību akti par dzīvnieku barību un pārtiku neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos un II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I un II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma II nodaļas 40. punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 1726: Komisijas 2016. gada 27. septembra Regulu (ES) 2016/1726 (OV L 261, 28.9.2016., 3. lpp.).”

2. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas 54.zzy punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 1726: Komisijas 2016. gada 27. septembra Regulu (ES) 2016/1726 (OV L 261, 28.9.2016., 3. lpp.).”

3. pants

Regulas (ES) 2016/1726 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 6. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 5. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 261, 28.9.2016., 3. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


Top