Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1747

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 13/2017 (2017. gada 3. februāris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1747]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1747/oj

22.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 297/16


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 13/2017

(2017. gada 3. februāris)

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1747]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 19. oktobra Direktīva (ES) 2016/1855, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/32/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdinātājiem, ko izmanto pārtikas produktu un pārtikas sastāvdaļu ražošanā (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem pārtikas produktu jomā. Tiesību akti pārtikas produktu jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas ir precizēts EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas 54.zzzzi punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 L 1855: Komisijas 2016. gada 19. oktobra Direktīvu (ES) 2016/1855 (OV L 284, 20.10.2016., 19. lpp.).”

2. pants

Direktīvas (ES) 2016/1855 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 4. februārī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 3. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 284, 20.10.2016., 19. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


Top