Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1737

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 3/2017 (2017. gada 3. februāris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1737]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1737/oj

22.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 297/4


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 3/2017

(2017. gada 3. februāris)

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1737]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 11. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1811, ar ko Lēmuma 93/52/EEK II pielikumu groza attiecībā uz Apūlijas reģiona Brindizi provinces Itālijā atzīšanu par oficiāli brīvu no brucelozes (B. melitensis(1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīviem dzīvniekiem, izņemot zivis un akvakultūras dzīvniekus. Tiesību aktus par šiem jautājumiem nepiemēro Islandei, kā noteikts EEZ līguma I pielikuma I nodaļas ievaddaļas 2. punktā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Islandei.

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem veterinārijas jomā. Tiesību akti veterinārijas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr attiecībā uz Lihtenšteinu piemēro Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 4.2. daļas 14. punktam (Komisijas Lēmums 93/52/EEK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 D 1811: Komisijas 2016. gada 11. oktobra Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/1811 (OV L 276, 13.10.2016., 11. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/1811 teksts norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 4. februārī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 3. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 276, 13.10.2016., 11. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


Top