EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1191

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 255/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma 47. protokolu (par tehnisko šķēršļu likvidēšanu vīna tirdzniecībā) [2018/1191]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1191/oj

23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/53


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 255/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma 47. protokolu (par tehnisko šķēršļu likvidēšanu vīna tirdzniecībā) [2018/1191]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/765 (2016. gada 11. marts), ar ko attiecībā uz konkrētām vīndarības metodēm groza Regulu (EK) Nr. 606/2009 (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par vīnu. Tiesību akti par vīnu neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas ir norādīts EEZ līguma 47. protokola ievada septītajā daļā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma 47. protokols,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma 47. protokola 1. papildinājuma 10. punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 606/2009) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 0765: Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/765 (2016. gada 11. marts) (OV L 127, 18.5.2016., 1. lpp.).”

2. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/765 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 127, 18.5.2016., 1. lpp.

(*1)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.


Top