Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0064

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 64/2013 ( 2013. gada 3. maijs ), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

OJ L 291, 31.10.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 14–14 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/64/oj

31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/19


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 64/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 31. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 788/2012 par saskaņotu Eiropas Savienības daudzgadu kontroles programmu 2013., 2014. un 2015. gadam, lai nodrošinātu atbilstību maksimāli pieļaujamajiem pesticīdu atlieku līmeņiem augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un uz tās un novērtētu šo atlieku iedarbību uz patērētājiem (1).

(2)

Ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 788/2012 atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1274/2011 (2), kas ir iekļauta EEZ līgumā un līdz ar to saskaņā ar EEZ līgumu ir jāatceļ.

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem pārtikas produktu jomā. Tiesību akti par pārtikas produktiem neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas ir precizēts EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļu groza šādi:

1)

svītro 68. punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1274/2011) tekstu;

2)

pēc 73. punkta (Komisijas Regula (ES) Nr. 1048/2012) iekļauj šādu tekstu:

“74.

32012 R 0788: Komisijas 2012. gada 31. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 788/2012 par saskaņotu Eiropas Savienības daudzgadu kontroles programmu 2013., 2014. un 2015. gadam, lai nodrošinātu atbilstību maksimāli pieļaujamajiem pesticīdu atlieku līmeņiem augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un uz tās un novērtētu šo atlieku iedarbību uz patērētājiem (OV L 235, 1.9.2012., 8. lpp.).

Šā Līguma vajadzībām regulas noteikumus pielāgo šādi:

a)

regulas 1. pantam pievieno šādu tekstu:

“Islande 2013., 2014. un 2015. gadā var turpināt noņemt paraugus un veikt analīzes attiecībā uz to pašu 61 pesticīdu, kas novērots tās tirgū esošajos pārtikas produktos 2012. gadā.”;

b)

regulas II pielikuma 5. punktam pievieno šādu tabulu:

“IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)””

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 788/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 235, 1.9.2012., 8. lpp.

(2)  OV L 325, 8.12.2011., 24. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


Top