Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0063

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 63/2013 ( 2013. gada 3. maijs ), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

OJ L 291, 31.10.2013, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 13–13 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/63/oj

31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/16


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 63/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1047/2012, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 attiecībā uz uzturvērtības norāžu sarakstu (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1048/2012 par atļaujas piešķiršanu veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz slimības riska samazināšanu (2).

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012 gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1049/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz poliglicīta sīrupa lietošanu vairākās pārtikas kategorijās (3).

(4)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1050/2012, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas attiecībā uz poliglicīta sīrupu (4).

(5)

Komisijas 2012. gada 12. novembra Regula (ES) Nr. 1056/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1332/2008 par pārtikas fermentiem attiecībā uz pārejas pasākumiem (5).

(6)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 12. novembra Regula (ES) Nr. 1057/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz dimetilpolisiloksāna (E 900) izmantošanu par putu dzēsēju uztura bagātinātājos (6).

(7)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 12. novembra Regula (ES) Nr. 1058/2012, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz aflatoksīnu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju žāvētās vīģēs (7).

(8)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 4. decembra Regula (ES) Nr. 1147/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz bišu vaska (E 901), karnaubvaska (E 903), šellaka (E 904) un mikrokristāliskā vaska (E 905) izmantošanu uz konkrētiem augļiem (8).

(9)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 4. decembra Regula (ES) Nr. 1148/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz sēra dioksīda – sulfītu (E 220–228) un propān-1, 2-diola algināta (E 405) izmantošanu dzērienos uz norūgušas vīnogu misas bāzes (9).

(10)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 4. decembra Regula (ES) Nr. 1149/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz ekstraktu no rozmarīna (E 392) izmantošanu pildītu sausu pastas izstrādājumu pildījumos (10).

(11)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 30. novembra Regula (ES) Nr. 1183/2012, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (11).

(12)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem pārtikas produktu jomā. Tiesību akti par pārtikas produktiem neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas ir precizēts EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(13)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļu groza šādi:

1)

nodaļas 54.zzzt punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1924/2006) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 1047: Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1047/2012 (OV L 310, 9.11.2012., 36. lpp.).”;

2)

nodaļas 54.zzzz punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 1881/2006) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 1058: Komisijas 2012. gada 12. novembra Regula (ES) Nr. 1058/2012 (OV L 313, 13.11.2012., 14. lpp.).”;

3)

nodaļas 54.zzzzq punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1332/2008) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32012 R 1056: Komisijas 2012. gada 12. novembra Regulu (ES) Nr. 1056/2012 (OV L 313, 13.11.2012., 9. lpp.).”;

4)

nodaļas 54.zzzzr punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008) pievieno šādus ievilkumus:

“—

32012 R 1049: Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1049/2012 (OV L 310, 9.11.2012., 41. lpp.),

32012 R 1057: Komisijas 2012. gada 12. novembra Regula (ES) Nr. 1057/2012 (OV L 313, 13.11.2012., 11. lpp.),

32012 R 1147: Komisijas 2012. gada 4. decembra Regula (ES) Nr. 1147/2012 (OV L 333, 5.12.2012., 34. lpp.),

32012 R 1148: Komisijas 2012. gada 4. decembra Regula (ES) Nr. 1148/2012 (OV L 333, 5.12.2012., 37. lpp.),

32012 R 1149: Komisijas 2012. gada 4. decembra Regula (ES) Nr. 1149/2012 (OV L 333, 5.12.2012., 40. lpp.).”;

5)

nodaļas 55. punktam (Komisijas Regula (ES) Nr. 10/2011) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 1183: Komisijas 2012. gada 30. novembra Regula (ES) Nr. 1183/2012 (OV L 338, 12.12.2012., 11. lpp.).”;

6)

nodaļas 69. punktam (Komisijas Regula (ES) Nr. 231/2012) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32012 R 1050: Komisijas 2012. gada 8. novembra Regulu (ES) Nr. 1050/2012 (OV L 310, 9.11.2012., 45. lpp.).”;

7)

pēc nodaļas 72. punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 489/2012) iekļauj šādu punktu:

“73.

32012 R 1048: Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1048/2012 par atļaujas piešķiršanu veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz slimības riska samazināšanu (OV L 310, 9.11.2012., 38. lpp.).”

2. pants

Regulu (ES) Nr. 1047/2012, (ES) Nr. 1048/2012, (ES) Nr. 1049/2012, (ES) Nr. 1050/2012, (ES) Nr. 1056/2012, (ES) Nr. 1057/2012, (ES) Nr. 1058/2012, (ES) Nr. 1147/2012, (ES) Nr. 1148/2012, (ES) Nr. 1149/2012 un (ES) Nr. 1183/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (12).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 310, 9.11.2012., 36. lpp.

(2)  OV L 310, 9.11.2012., 38. lpp.

(3)  OV L 310, 9.11.2012., 41. lpp.

(4)  OV L 310, 9.11.2012., 45. lpp.

(5)  OV L 313, 13.11.2012., 9. lpp.

(6)  OV L 313, 13.11.2012., 11. lpp.

(7)  OV L 313, 13.11.2012., 14. lpp.

(8)  OV L 333, 5.12.2012., 34. lpp.

(9)  OV L 333, 5.12.2012., 37. lpp.

(10)  OV L 333, 5.12.2012., 40. lpp.

(11)  OV L 338, 12.12.2012., 11. lpp.

(12)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


Top