Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0018

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 18/2013 ( 2013. gada 1. februāris ), ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi) un 37. protokolu, kas ietver 101. pantā paredzēto sarakstu

OJ L 144, 30.5.2013, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 173 - 173

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/18(2)/oj

30.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/23


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 18/2013

(2013. gada 1. februāris),

ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi) un 37. protokolu, kas ietver 101. pantā paredzēto sarakstu

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. un 101. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2010. gada 2. novembra Lēmums 2010/C 326/07, ar ko izveido Eiropas daudzpusēju ieinteresēto personu forumu par elektroniskajiem rēķiniem (e-rēķiniem) (1).

(2)

Lai EEZ līgums darbotos pienācīgi, tā 37. protokols jāpapildina, lai iekļautu Eiropas daudzpusēju ieinteresēto personu forumu par elektroniskajiem rēķiniem (e-rēķiniem), kas izveidots ar Komisijas Lēmumu 2010/C 326/07, un EEZ līguma IX pielikums attiecīgi jāgroza, lai precizētu dalības procedūras attiecībā uz šo forumu.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma IX pielikums un 37. protokols,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma IX pielikumā pēc 31.ec punkta (Komisijas Lēmums 2010/578/ES) iekļauj šādu punktu:

“31.ed

32010 D 1203(02): Komisijas 2010. gada 2. novembra Lēmums 2010/C 326/07, ar ko izveido Eiropas daudzpusēju ieinteresēto personu forumu par elektroniskajiem rēķiniem (e-rēķiniem) (OV C 326, 3.12.2010., 13. lpp.).

Kārtība EBTA valstu dalībai saskaņā ar Līguma 101. pantu:

Katra EBTA valsts var norīkot personu, kas piedalās kā novērotāja sanāksmēs, ko rīko Eiropas daudzpusēju ieinteresēto personu forums par elektroniskajiem rēķiniem (e-rēķiniem).”

2. pants

EEZ līguma 37. protokolā, kas ietver 101. pantā paredzēto sarakstu, iekļauj šādu punktu:

“38.

Eiropas daudzpusēju ieinteresēto personu forums par elektroniskajiem rēķiniem (e-rēķiniem) (Komisijas Lēmums 2010/C 326/07).”

3. pants

Komisijas Lēmuma 2010/C 326/07 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 1. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV C 326, 3.12.2010., 13. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


Top