EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0728

2006/728/EK: Kopienas/Šveices Gaisa transporta Komitejas Lēmums Nr. 2/2006 ( 2006. gada 18. oktobris ), ar ko groza pielikumu Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumam par gaisa transportu

OJ L 298, 27.10.2006, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 410–411 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/728/oj

27.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 298/25


KOPIENAS/ŠVEICES GAISA TRANSPORTA KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 2/2006

(2006. gada 18. oktobris),

ar ko groza pielikumu Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumam par gaisa transportu

(2006/728/EK)

KOPIENAS/ŠVEICES GAISA TRANSPORTA KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par gaisa transportu, turpmāk tekstā “nolīgums”, un jo īpaši tā 23. panta 4. punktu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

1.   Pēc nolīguma pielikuma 5. punkta (Lidojumu drošība), kas iekļauts ar Kopienas/Šveices Gaisa transporta komitejas 2005. gada 12. jūlija Lēmuma Nr. 1/2005 (1):

“6.   Gaisa satiksmes pārvaldība”

2.   Nolīguma pielikuma 6. punktu (Citas jomas) pārnumurē par 7. punktu.

2. pants

1.   Pēc šā lēmuma 1. panta 1. punktā minētā teksta iekļauj šādu tekstu:

“Nr. 549/2004

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula)

Komisijai Šveicē ir pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar 6. pantu, 8. panta 1. punktu, 10., 11. un 12. pantu.

Neskarot horizontālos pielāgojumus, kas paredzēti Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīguma par gaisa transportu pielikuma pirmajā ievilkumā, atsauces uz “dalībvalstīm” Regulas (EK) Nr. 549/2004 5. pantā vai Lēmuma 1999/468/EK noteikumos, kas minētas attiecīgajā noteikumā, neuzskata par attiecināmām uz Šveici.”.

2.   Pēc šā lēmuma 2. panta 1. punktā minētā teksta iekļauj šādu tekstu:

“Nr. 550/2004

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (pakalpojumu sniegšanas regula)

Komisijai attiecībā uz Šveici ir pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar 16. pantu ar turpmāk izklāstītajiem grozījumiem.

Regulas tekstu nolīguma vajadzībām pielāgo šādi:

a)

regulas 3. pantu groza šādi:

panta 2. punktā pēc vārda “Kopienā” iekļauj vārdus “un Šveicē”;

b)

regulas 7. pantu groza šādi:

panta 1. punktā un 6. punktā pēc vārda “Kopienā” iekļauj vārdus “un Šveicē”;

c)

regulas 8. pantu groza šādi:

panta 1. punktā pēc vārda “Kopienā” iekļauj vārdus “un Šveicē”;

d)

regulas 10. pantu groza šādi:

panta 1. punktā pēc vārda “Kopienā” iekļauj vārdus “un Šveicē”;

e)

regulas 16. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.   Komisija lēmumu adresē dalībvalstīm un par to informē pakalpojumu sniedzēju, ciktāl šāda informācija uz to juridiski attiecas.””.

3.   Pēc šā lēmuma 2. panta 2. punktā minētā teksta iekļauj šādu tekstu:

“Nr. 551/2004

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 551/2004 par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (gaisa telpas regula)

Komisijai Šveicē ir pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar 2. pantu, 3. panta 5. punktu un 10. pantu.”.

4.   Pēc šā lēmuma 2. panta 3. punktā minētā teksta iekļauj šādu tekstu:

“Nr. 552/2004

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 552/2004 par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību (savietojamības regula)

Komisijai Šveicē ir pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar 4. un 7. pantu un 10. panta 3. punktu.

Regulas tekstu nolīguma vajadzībām pielāgo šādi:

a)

regulas 5. pantu groza šādi:

panta 2. punktā pēc vārda “Kopienā” iekļauj vārdus “vai Šveicē”;

b)

regulas 7. pantu groza šādi:

panta 4. punktā pēc vārda “Kopienā” iekļauj vārdus “vai Šveicē”;

c)

regulas III pielikumu groza šādi:

pielikuma 3. punkta otrajā un pēdējā ievilkumā pēc vārda “Kopienā” iekļauj vārdus “vai Šveicē”.”

5.   Pēc šā lēmuma 2. panta 4. punktā minētā teksta iekļauj šādu tekstu:

“Nr. 2096/2005

Komisijas 2005. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 2096/2005, ar kuru paredz kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai

Komisijai Šveicē ir pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar 9. pantu.”.

6.   Pēc šā lēmuma 2. panta 5. punktā minētā teksta iekļauj šādu tekstu:

“Nr. 2150/2005

Komisijas 2005. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 2150/2005, ar ko nosaka kopīgus noteikumus gaisa telpas elastīgai izmantošanai”.

3. pants

1.   Nolīguma pielikuma 3. punktā (Tehniskā saskaņošana) svītro šādu tekstu:

“Nr. 93/65

Padomes 1993. gada 19. jūlija Direktīva 93/65/EEK par saderīgu tehnisko specifikāciju noteikšanu un lietošanu gaisa satiksmes vadības iekārtu un sistēmu iegādei

(1.–5., 7.–10. pants)

Nr. 97/15

Komisijas 1997. gada 25. marta Direktīva 97/15/EK, ar ko pieņem Eurocontrol standartus un groza Padomes Direktīvu 93/65/EEK par saderīgu tehnisko specifikāciju noteikšanu un lietošanu gaisa satiksmes vadības iekārtu un sistēmu iegādei

(1.–4., 6. pants)”.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Šveices Oficiālajā Federālo Likumu Krājumā. Lēmums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tā pieņemšanas.

Briselē, 2006. gada 18. oktobrī

Apvienotās komitejas vārdā —

Kopienas delegācijas vadītājs

Daniel CALLEJA CRESPO

Šveices delegācijas vadītājs

Raymond CRON


(1)  OV L 210, 12.8.2005., 46. lpp.


Top