Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0073

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 73/2006 ( 2006. gada 2. jūnijs ), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām

OJ L 245, 7.9.2006, p. 44–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 443–445 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 68 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 68 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 142 - 142

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/73/oj

7.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 245/44


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 73/2006

(2006. gada 2. jūnijs),

ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar kuru pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk tekstā – “Līgums”, un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma 31. protokols grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2006. gada 10. marta. Lēmumu Nr. 38/2006 (1).

(2)

Ir lietderīgi paplašināt līgumslēdzēju pušu sadarbību, lai iekļautu Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Lēmumu Nr. 2113/2005/EK, ar kuru groza Lēmumu Nr. 2256/2003/EK, ņemot vērā programmas pagarināšanu līdz 2006. gadam, lai izplatītu labu praksi un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanas uzraudzību (2).

(3)

Lai šo paplašināto sadarbību varētu sākt no 2006. gada 1. janvāra, jāgroza līguma 31. protokols,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma 31. protokola 2. panta 5. punkta devītajam ievilkumam (Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 2256/2003/EK) pievieno šādu apakšievilkumu:

“—

32005 D 2113: Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Lēmums Nr. 2113/2005/EK (OV L 344, 27.12.2005., 34. lpp.).”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad EEZ Apvienotā komiteja ir saņēmusi pēdējo paziņojumu saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu (3).

To piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2006. gada 2. jūnijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

R. WRIGHT


(1)  OV L 147, 1.6.2006., 58. lpp.

(2)  OV L 344, 27.12.2005., 34. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


Top