Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005X0305(01)

Pārstrādātie paskaidrojumi saistībā ar III pielikumu “noteiktas izcelsmes izstrādājumu” jēdziena definīcija un administratīvās sadarbības metodes nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses

OJ C 56, 5.3.2005, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/36


Pārstrādātie paskaidrojumi saistībā ar III pielikumu “noteiktas izcelsmes izstrādājumu” jēdziena definīcija un administratīvās sadarbības metodes nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses

(2005/C 56/05)

17. pants – Tehniskie iemesli

Preču pārvadājumu apliecību EUR.1 drīkst noraidīt “tehnisku iemeslu dēļ”, ja tā nav sastādīta paredzētajā veidā. Šādos gadījumos var iesniegt apliecību, kas izdota ar atpakaļejošu spēku, daži piemēri noraidīšanai “tehnisku iemeslu dēļ”:

preču pārvadājumu apliecība EUR.1 nav izsniegta uz paredzētās veidlapas (piemēram, nav gijošēta fona, veidlapa būtiski atšķiras no parauga pēc izmēra un krāsas, nav sērijas numura nav iespiesta vienā no oficiāli noteiktajām valodām),

nav aizpildīta viena no obligātajām ailēm (piemēram, 4. aile C), izņēmums ir 8. aile,

preču pārvadājumu apliecībai EUR.1 trūkst zīmoga un paraksta (piemēram, 11. ailē),

preču pārvadājumu apliecību EUR.1 ir apstiprinājusi iestāde, kurai nav tiesību to darīt,

lietotais zīmogs ir jauns, un par to vēl nav paziņots,

iesniegtā preču pārvadājumu apliecība EUR.1 nav oriģināls, bet kopija vai fotokopija,

5. ailes ieraksts attiecas uz valsti, kas neietilpst nolīgumā (piemēram, Izraēla vai Kuba).

Veicamie pasākumi:

Norādot iemeslu(-s), šāds dokuments ar atzīmi “dokuments noraidīts” ir jāatgriež importētājam, lai tas varētu saņemt jaunu dokumentu, kas izdots ar atpakaļejošu spēku. Lai gan Muitas iestādēm ir tiesības paturēt noraidītā dokumenta fotokopiju, lai veiktu deklarācijas pēcmuitošanas pārbaudi vai, ja tām ir pamatotas aizdomas par krāpšanu.

31. pants – Preferenciāla režīma atteikums bez pārbaudes

Šeit ir runa par gadījumiem, kuros izcelsmes apliecinājums tiek uzskatīts par neatbilstošu šādu iemeslu dēļ:

nav aizpildīta preces apraksta aile (8. aile EUR.1), vai arī apraksts neattiecas uz uzrādīto preci;

izcelsmes apliecinājumu izsniegusi valsts, kas nav nolīguma dalībniece, pat ja preces izcelsme ir Kopiena vai Čīle (piemēram, EUR.1 apliecība ir izsniegta Izraēlā Čīles izcelsmes produktiem);

vienā no preču pārvadājumu apliecības EUR.1 obligātajām ailēm ir saglabājušās neapstiprinātas dzēsumu vai labojumu pēdas (piemēram, preču apraksta ailē, iepakojumu skaita ailē, preču izcelsmes vai saņēmējvalsts ailē);

preču pārvadājumu apliecības EUR.1 termiņš ir beidzies kāda noteikumos neparedzēta iemesla dēļ (piemēram, ārkārtas gadījumos), izņemot gadījumus, kad preces uzrādītas pirms šī termiņa beigām;

izcelsmes apliecinājums ar atpakaļejošu spēku iesniegts par sākotnēji nelikumīgi ievestām precēm;

preču pārvadājumu apliecības EUR.1 4. ailē ierakstīta valsts, kas nav dalībniece nolīgumam, uz ko balstās preferenciālais režīms.

Veicamie pasākumi:

Uz izcelsmes apliecinājuma jāatzīmē “nepiemērojams”, un to patur muitas iestādes, kurām šis apliecinājums iesniegts, lai atturētu no tā turpmākās izmantošanas.

Neierobežojot tiesiskas darbības, kuras uzsāktas saskaņā ar iekšējiem tiesību aktiem, importētājvalsts muitas iestādes vajadzības gadījumā nekavējoties informē par atteikumu eksportētājvalsts muitas iestādes vai kompetentas valsts iestādes.

Norādes, kas lietotas 17. un 31. panta paskaidrojumos

CZ

DOKUMENT NEAKCEPTOVÁN

NEPOUŽITELNÝ

DA

AFVIST DOKUMENT

UANVENDELIGT

DE

DOKUMENT NICHT ANGENOMMEN

NICHT ANWENDBAR

EE

DOKUMENTI EI AKTSEPTEERITUD

AKTSEPTEERIMATA

EL

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

EN

DOCUMENT NOT ACCEPTED

INAPPLICABLE

ES

DOCUMENTO RECHAZADO

INAPLICABLE

HU

NEM ELFOGADOTT OKMÁNY

ALKALMATLAN

FI

ASIAKIRJA HYLÄTTY

EI VOIDA KÄYTTÄÄ

FR

DOCUMENT REFUSÉ

INAPPLICABLE

IT

DOCUMENTO RESPINTO

INAPPLICABILE

NL

DOCUMENT GEWEIGERD

NIET VAN TOEPASSING

LT

DOKUMENTAS NEPRIIMTAS

NETINKAMAS

LV

DOKUMENTS NAV AKCEPTÉTS

NEDERIGS

MT

DOKUMENT MHUX AĊĊETTAT

MHUX APPLIKABBLI

PL

DOKUMENT NIEZAAKCEPTOWANY

NIESTOSOWANY

PT

DOCUMENTO RECUSADO

NÃO APLICÁVEL

SE

EJ GODTAGET DOKUMENT

OANVÄNDBART

SI

DOKUMENT NI SPREJET

NEUSTREZNO

SK

DOKUMENT NEPRIJATÝ

NEPOUŽITEĽNÝ


Top