Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0071

2004/71/: EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 71/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana)

OJ L 349, 25.11.2004, p. 26–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 10–12 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 22 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 22 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 82 - 84

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/71(2)/oj

25.11.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 349/26


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 71/2004

(2004. gada 8. jūnijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā – “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma II pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2002. gada 12. jūlija Lēmumu Nr. 102/2002 (1).

(2)

Līgumā jāiekļauj Padomes 1998. gada 7. decembra Regula (EK) Nr. 2679/98 par iekšējā tirgus darbību attiecībā uz brīvu preču apriti starp dalībvalstīm (2).

(3)

Līgumā jāiekļauj Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju Padomes 1998. gada 7. decembra sanāksmē pieņemtā rezolūcija par preču brīvu apriti (3),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma II pielikuma XX nodaļu groza šādi:

1)

Aiz nosaukuma “XX. PREČU BRĪVA APRITE: VISPĀRĪGĀ DAĻA” iekļauj šādu nosaukumu un punktu:

“MINĒTIE TIESĪBU AKTI

1.

398 R 2679: Padomes 1998. gada 7. decembra Regula (EK) Nr. 2679/98 par iekšējā tirgus darbību attiecībā uz brīvu preču apriti starp dalībvalstīm (OV L 337, 12.12.1998., 8. lpp.)”.

2)

1., 2., 3. un 4. punkts attiecīgi kļūst par 2., 3., 4. un 5. punktu.

3)

Šādu punktu iekļauj aiz 5. punkta (Komisijas Ieteikums 2001/893/EK):

“6.

498 X 1212(01): Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju Padomes 1998. gada 7. decembra sanāksmē pieņemtā rezolūcija par preču brīvu apriti (OV L 337, 12.12.1998., 10. lpp.)”.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 2679/98 un Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju Padomes sanāksmē pieņemtās 1998. gada 7. decembra rezolūcijas par preču brīvu apriti teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 9. jūnijā ar nosacījumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (4).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 8. jūnijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

S. GILLESPIE


(1)  OV L 298, 31.10.2002., 17. lpp.

(2)  OV L 337, 12.12.1998., 8. lpp.

(3)  OV L 337, 12.12.1998., 10. lpp.

(4)  Konstitucionālās prasības norādītas.


PIELIKUMS

EBTA DALĪBVALSTU DEKLARĀCIJA

par Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju Padomes 1998. gada 7. decembra sanāksmē pieņemto rezolūciju par preču brīvu apriti

(ar ko EEZ līguma II pielikuma XX nodaļā (preču brīva aprite: vispārīgā daļa) iekļauj jaunu 6. punktu)

EBTA dalībvalstis savu pilnvaru robežās apņemas darīt visu, lai uzņemtos tādas pašas saistības kā ES dalībvalstis, īstenojot Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju Padomes 1998. gada 7. decembra sanāksmē pieņemto rezolūciju par preču brīvu apriti.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

par to, ka līgumā iekļauj Padomes 1998. gada 7. decembra Regulu (EK) Nr. 2679/98 par iekšējā tirgus darbību attiecībā uz brīvu preču apriti starp dalībvalstīm

(ar ko EEZ līguma II pielikuma XX nodaļā (preču brīva aprite: vispārīgā daļa) iekļauj jaunu 1. punktu)

Līgumslēdzējas puses piekrīt, ka Padomes Regulā (EK) Nr. 2679/98 risinātie jautājumi ir svarīgi saistībā ar iekšējā tirgus izveidi.

Tādēļ puses vēlas piemērot Regulu (EK) Nr. 2679/98, kāda tā ir iekļauta EEZ līgumā.

Ar šo netiek skarts princips, atbilstīgi kuram tieslietas un iekšlietas neietilpst EEZ līguma darbības jomā.


Top