Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0018

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 18/2004 (2004. gada 19. marts), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

OJ L 127, 29.4.2004, p. 120–121 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 064 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 064 P. 36 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 097 P. 305 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/18(2)/oj

22004D0018Oficiālais Vēstnesis L 127 , 29/04/2004 Lpp. 0120 - 0121


EEZ Apvienotās komitejas Lēmums

Nr. 18/2004

(2004. gada 19. marts),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kurā grozījumi izdarīti ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — "līgums", un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1) līguma II pielikumā grozījumi izdarīti ar EEZ Apvienotās komitejas 2003. gada 5. decembra Lēmumu Nr. 170/2003 [1];

(2) līgumā jāiekļauj Komisijas 2003. gada 11. augusta Direktīva 2003/76/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem [2];

(3) līgumā jāiekļauj Komisijas 2003. gada 11. augusta Direktīva 2003/77/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK un 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu [3],

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Līguma II pielikuma I nodaļu groza šādi.

1. 3. punktu (Padomes Direktīva 70/220/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 32003 L 0076: Komisijas 2003. gada 11. augusta Direktīva 2003/76/EK (OV L 206, 15.8.2003., 29. lpp.)."

2. 45.x punktu (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/24/EK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 32003 L 0077: Komisijas 2003. gada 11. augusta Direktīva 2003/77/EK (OV L 211, 21.8.2003., 24. lpp.)."

3. 45.za punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/24/EK) pirms pielāgojuma teksta pievieno šādu tekstu:

"kurā grozījumi izdarīti ar

— 32003 L 0077: Komisijas 2003. gada 11. augusta Direktīvu 2003/77/EK (OV L 211, 21.8.2003., 24. lpp.)."

2. pants

Direktīvu 2003/76/EK un 2003/77/EK teksti islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentiski.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 20. martā ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu [4].

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 19. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

P. Westerlund

[1] OV L 88, 25.3.2004., 41. lpp.

[2] OV L 206, 15.8.2003., 29. lpp.

[3] OV L 211, 21.8.2003., 24. lpp.

[4] Konstitucionālas prasības nav norādītas.

--------------------------------------------------

Top