EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004A0827(01)

Eiropas Kopienu Komisijas vēstuļu apmaiņa ar Starptautisko epizootijas biroju

OJ C 215, 27.8.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

27.8.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 215/3


EIROPAS KOPIENU KOMISIJAS

VĒSTUĻU APMAIŅA

AR

STARPTAUTISKO EPIZOOTIJAS BIROJU

(2004/C 215/03)

Godātais kungs!

Man ir gods atsaukties uz Starptautisko epizootijas biroja un Eiropas Kopienu Komisijas pārstāvju sarunām par oficiālu attiecību nodibināšanu abu organizāciju starpā.

Pēc šīm sarunām manuprāt, Starptautiskā epizootijas biroja un Eiropas Kopienu Komisijas attiecībām jābalstās uz turpmāko:

1.

Eiropas Kopienu Komisija, turpmāk saukta EK, un Starptautiskais epizootijas birojs, turpmāk saukts OIE, vienojas par to, ka, lai sekmētu konkrēto uzdevumu īstenošanu, kas definēti attiecīgajos Eiropas Kopienas dibināšanas līguma noteikumos, jo īpaši 302. pantā, un starptautiskajā līgumā par Starptautiskā epizootijas biroja izveidi, kas parakstīts Parīzē 1924. gada 25. janvārī, tās sadarbosies un informēs viena otru kopēju interešu jautājumos;

2.

EK pārstāvji tiks uzaicināti apmeklēt Starptautiskās komitejas ikgadējās sesijas un OIE reģionālo komisiju sanāksmes, kā arī piedalīties, bez balsstiesībām, šo organizāciju atklātajās diskusijās par darba kārtības jautājumiem, kuros EK ir ieinteresēta;

3.

Puses uzaicinās viena otru piedalīties attiecīgo darba grupu darbā saistībā ar darba kārtības jautājumiem, kuros EK un OIE ir kopīgas intereses, ievērojot noteikumus, kādi tiek attiecināti uz šādu līdzdalību;

4.

Tiks veikti atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu EK un OIE līdzdalību citās nekonfidenciāla rakstura sanāksmēs, kuras notiek vienas vai otras organizācijas vadībā un kurās tiks apspriesti jautājumi, kas skar kopējās intereses, jo īpaši jautājumu kontekstā, kas izriet no fakta, ka Pasaules tirdzniecības organizācija atzinusi OIE kā pasaulē autoritatīvu organizāciju dzīvnieku slimību un zoonožu jomā;

5.

Abas organizācijas vienojas par to, ka informēs viena otru par visiem projektiem un darba programmām, kas skar to kopīgās intereses;

6.

Ievērojot jebkādus pasākumus, kas varētu būt nepieciešami, lai pasargātu noteiktu dokumentu konfidencialitāti, EK un OIE veiks tehniska rakstura dokumentu apmaiņu savā starpā;

7.

EK un OIE var vienoties par jebkādiem kopīgiem pasākumiem, jo īpaši ar mērķi attīstīt starptautisku sadarbību, lai aizsargātu dzīvnieku veselību, nodrošinātu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu sanitāro drošumu, cīnītos pret zoonozēm, kā arī attiecībā uz dzīvnieku labklājību un to, lai jaunattīstības valstis sagatavotu un ieviestu starptautiskās normas un priekšrakstus attiecībā uz iepriekšminētajām jomām. Par šiem pasākumiem tiks noslēgti atsevišķi nolīgumi.

Ja šie principi Jūsu organizācijai ir pieņemami, es ierosinu uzskatīt šo vēstuli un Jūsu atbildi ar līdzīgiem noteikumiem par pamatu attiecībām Starptautiskā epizootijas biroja un Eiropas Kopienu Komisijas starpā.

Parīze, 2004. gada 23. februāris

Image

David Byrne


Top