EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A1212(01)

Papildprotokols Eiropas Nolīgumam par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bulgārijas Republiku, no otras puses, ar ko nosaka tirdzniecības režīmu attiecībā uz zivīm un zvejniecības produktiem

OJ L 335, 12.12.2002, p. 18–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2002/969/oj

Related Council decision

22002A1212(01)Oficiālais Vēstnesis L 335 , 12/12/2002 Lpp. 0018 - 0028


Papildprotokols

Eiropas Nolīgumam par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bulgārijas Republiku, no otras puses, ar ko nosaka tirdzniecības režīmu attiecībā uz zivīm un zvejniecības produktiem

EIROPAS KOPIENA, še turpmāk "Kopiena",

no vienas puses, un

BULGĀRIJAS REPUBLIKAS VALDĪBA,

no otras puses,

TĀ KĀ 1993. gada 8. martā Briselē tika parakstīts un 1995. gada 1. februārī stājās spēkā Eiropas Nolīgums par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bulgārijas Republiku, no otras puses, še turpmāk "Eiropas Nolīgums";

TĀ KĀ starp Kopienu un Bulgārijas Republiku notikušas sarunas tehniskos jautājumos, pamatojoties ar Eiropas Nolīguma 21. panta 5. punktu un 24. pantu, un tās sekmīgi noslēgušās, vienojoties par savstarpējām tarifu koncesijām zivsaimniecības nozarē;

TĀ KĀ Kopiena un Bulgārijas Republika arī vienojās par administratīvā ziņā vienkāršu procedūru, ar kādu iespējami īsā laikā pakāpeniski ieviešamas tarifu koncesijas, par kurām notika sarunas;

NOLĒMUŠAS piemērot tarifu koncesijas, par kurām notika sarunas, paredzot noteikt pilnībā liberalizētu visu zivju un zvejniecības produktu tirdzniecību,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

No šā protokola spēkā stāšanās dienas abas līgumslēdzējas puses piemēro pilnīgi brīvu tirdzniecības režīmu visiem I pielikumā noteiktajiem produktiem.

No šā protokola spēkā stāšanās dienas abas līgumslēdzējas puses par 30 % samazina muitas nodokļus, ko attiecīgi Kopiena un Bulgārijas Republika piemēro visām pārējām zivīm un zvejniecības produktiem, kas noteikti Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 1. pantā un šā protokola II pielikumā.

Vienu gadu pēc šā protokola spēkā stāšanās dienas abas līgumslēdzējas puses samazina muitas nodokļus vēl par 30 % no apmēra, kāds bija šā protokola spēkā stāšanās laikā.

Divus gadus pēc šā protokola stāšanās spēkā, vai ja kopīgi nolemts pirms šā datuma, piemēro pilnīgi brīvu tirdzniecības režīmu visām zivīm un zvejniecības produktiem.

2. pants

Samazinājumu, kas minēts 1. pantā, aprēķina pēc vispārējiem matemātikas principiem, ņemot vērā, ka

a) ja skaitlī aiz komata ir daļa, kas mazāka par 0,50 (ieskaitot), skaitli noapaļo uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim;

b) ja skaitlī aiz komata ir daļa, kas lielāka par 0,50, skaitli noapaļo uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim;

c) visus tarifus, kas mazāki par 2 %, automātiski nosaka kā 0 %.

3. pants

Šis protokols stājas spēkā pirmajā mēneša dienā pēc dienas, kad līgumslēdzējas puses paziņo viena otrai par savu iekšējo procedūru pabeigšanu.

4. pants

Šo protokolu var grozīt ar Asociācijas Padomes lēmumu, pamatojot ar savstarpēju vienošanos un pēc attiecīgo iekšējo procedūru pabeigšanas.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre del dos mil dos.Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og to.Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two.Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux.Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue.Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizendtwee.Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Protokola 1. panta 1. punktā minēto produktu saraksts, kuriem pilnīgi brīvu tirdzniecības režīmu piemēro no šā protokola spēkā stāšanās dienas

Tarifa Nr. | Apraksts |

030193 | – Karpas, dzīvas |

03026911 | – – – – Karpas, svaigas vai dzesinātas |

030321 | – Foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster), izņemot aknas, ikrus un pieņus, saldētas: |

03035000 | – Siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii), izņemot aknas, ikrus un pieņus, saldētas |

030371 | – – Sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brētliņas (Sprattus sprattus), saldētas: |

030374 | – – Makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), saldētas: |

030379 | – – Citas saldētas zivis: |

03041019 | – – – – Citu saldūdens zivju filejas, svaigas vai dzesinātas |

ex03041038 | – – – – Siļķu un makreļu filejas, svaigas vai dzesinātas |

ex03041091 | – – – Cita saldūdens zivju, izņemot foreles, svaiga vai dzesināta gaļa (sasmalcināta vai nesasmalcināta) |

030420 | – Saldētas filejas: |

030490 | – Cita zivju gaļa (sasmalcināta vai nesasmalcināta), saldēta: |

030530 | – Žāvēta, sālīta zivju fileja vai zivju fileja sālījumā, bet ne kūpināta: |

03054100 | – – Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho), kūpināti |

030549 | – – Citas kūpinātas zivis, tostarp fileja: |

030569 | – – Citas sālītas, bet ne žāvētas vai kūpinātas zivis un citas zivis sālījumā: |

03061330 | – – Crangon ģints garneles, saldētas |

03062331 | – – – – Crangon ģints garneles, svaigas, dzesinātas, tvaicētas vai vārītas ūdenī |

03062339 | – – – – Citas |

03073110 | – – – Ēdamgliemenes (Mytilus spp.), dzīvas, svaigas vai dzesinātas |

03073910 | – – – Ēdamgliemenes (Mytilus spp.), izņemot dzīvas, svaigas vai dzesinātas |

030749 | – – Sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) un kalmāri (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), izņemot dzīvus, svaigus vai dzesinātus |

03079913 | – – – – Svītrotie venusi un citi Veneridae dzimtas bezmugurkaulnieki, saldēti |

160412 | – – Siļķes, sagatavotas vai konservētas: |

160414 | – – Tunzivis, svītrainās tunzivis un bonitas (Sarda spp.), sagatavotas vai konservētas: |

16041910 | – – – Lašu dzimtas zivis, izņemot lašus, sagatavotas vai konservētas |

16041991 | – – – – Filejas, jēlas, apviļātas tikai mīklā vai rīvmaizē, arī apceptas eļļā, sasaldētas |

16041992 | – – – – – Mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), sagatavotas vai konservētas |

16041993 | – – – – – Saidas (Pollachius virens), sagatavotas vai konservētas |

16041994 | – – – – – Heki (Merluccius spp., Urophycis spp.), sagatavoti vai konservēti |

160420 | – Citas sagatavotas vai konservētas zivis: |

160430 | – Kaviārs un kaviāra aizstājēji: |

160520 | – Sagatavotas vai konservētas garneles un ziemeļgarneles: |

160590 | – Sagatavoti vai konservēti gliemji un citi ūdens bezmugurkaulnieki |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS [1]

Protokola 1. pantā minēto produktu saraksts, attiecībā uz kuriem nodokļi tiks atcelti divu gadu pārejas laikā

Tarifa Nr. | Apraksts |

| Dzīvas zivis: |

030110 | – Dekoratīvās zivis: |

03011010 | – – Saldūdens zivis |

03011090 | – – Jūras zivis |

| – Citas dzīvas zivis: |

030191 | – – Foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster): |

03019110 | – – – Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster sugas |

03019190 | – – – Citas |

03019200 | – – Zuši (Anguilla spp.) |

030199 | – – Citas: |

| – – – Saldūdens zivis: |

03019911 | – – – – Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho) |

03019919 | – – – – Citas |

03019990 | – – – Jūras zivis |

| Svaigas vai dzesinātas zivis, izņemot zivju fileju un pārējo zivju gaļu, kas minēta pozīcijā 0304: |

| – Lašu dzimtas zivis, izņemot aknas, ikrus un pieņus: |

030211 | – – Foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster): |

03021110 | – – – Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster sugas |

03021190 | – – – Citas |

03021200 | – – Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho) |

03021900 | – – Citas |

| – Plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae un Citharidae), izņemot aknas, ikrus un pieņus: |

030221 | – – Paltusi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): |

03022110 | – – – Melnie paltusi (Reinhardtius hippoglossoides) |

03022130 | – – – Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus) |

03022190 | – – – Klusā okeāna paltusi (Hippoglossus stenolepis) |

03022200 | – – Jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa) |

03022300 | – – Jūrasmēles (Solea spp.) |

030229 | – – Citas: |

03022910 | – – – Megrimi (Lepidorhombus spp.) |

03022990 | – – – Citas |

| – Tunzivis (Thunnus ģints), svītrainās tunzivis vai bonitas (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), izņemot aknas, ikrus un pieņus: |

030231 | – – Garspuru tunzivis (Thunnus alalunga): |

03023110 | – – – Pozīcijas 1604 produktu rūpnieciskai ražošanai |

03023190 | – – – Citas |

030232 | – – Dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares): |

03023210 | – – – Pozīcijas 1604 produktu rūpnieciskai ražošanai |

03023290 | – – – Citas |

030233 | – – Svītrainās tunzivis vai bonitas: |

03023310 | – – – Pozīcijas 1604 produktu rūpnieciskai ražošanai |

03023390 | – – – Citas |

030239 | – – Citas: |

| – – – Pozīcijas 1604 produktu rūpnieciskai ražošanai: |

03023911 | – – – – Zilās tunzivis (Thunnus thynnus) |

03023919 | – – – – Citas |

| – – – Citas: |

03023991 | – – – – Zilās tunzivis (Thunnus thynnus) |

03023999 | – – – – Citas |

03024000 | – Siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii), izņemot aknas, ikrus un pieņus |

030250 | – Mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), izņemot aknas, ikrus un pieņus: |

03025010 | – – Gadus morhua sugas |

03025090 | – – Citas |

| – Citas zivis, izņemot aknas, ikrus un pieņus: |

030261 | – – Sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brētliņas (Sprattus sprattus): |

03026110 | – – – Sardina pilchardus sugas sardīnes |

03026130 | – – – Sardinops ģints sardīnes; sardinellas (Sardinella spp.) |

03026180 | – – – Brētliņas (Sprattus sprattus) |

03026200 | – – Pikšas (Melanogrammus aeglefinus) |

03026300 | – – Saidas (Pollachius virens) |

03026400 | – – Makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |

030265 | – – Dzeloņu haizivis un citas haizivis: |

03026520 | – – – Squalus acanthias sugas dzeloņzivis |

03026550 | – – – Scyliorhinus sugas dzeloņzivis |

03026590 | – – – Citas |

03026600 | – – Zuši (Anguilla spp.) |

ex030269 | – – Citas: |

| – – – Saldūdens zivis: |

03026919 | – – – – Citas |

| – – – Jūras zivis: |

| – – – – Euthynnus ģints zivis, izņemot svītrainās tunzivis vai bonitas (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kas minētas apakšpozīcijā 030233: |

03026921 | – – – – – Pozīcijas 1604 produktu rūpnieciskai ražošanai |

03026925 | – – – – – Citas |

| – – – – Atlantijas jūras asari (Sebastes spp.): |

03026931 | – – – – – Sebastes mannus sugas |

03026933 | – – – – – Citas |

03026935 | – – – – Boreogadus saida sugas zivis |

03026941 | – – – – Merlangas (Merlangus merlangus) |

03026945 | – – – – Jūras līdakas (Molva spp.) |

03026951 | – – – – Mintaji (Theragra chalcogramma) un pollaki (Pollachius pollachius) |

03026955 | – – – – Anšovi (Engraulis spp.) |

03026961 | – – – – Parastās zobaines (Dentex dentex un Pagellus spp.) |

| – – – – Heki (Merluccius spp., Urophycis spp.): |

| – – – – – Merluccius ģints heki: |

03026966 | – – – – – – Sēkļūdens heki (Merluccius capensis) un dziļūdens heki (Merluccius paradoxus) |

03026967 | – – – – – – Dienvidu heki (Merluccius australis) |

03026968 | – – – – – – Citas |

03026969 | – – – – – Urophycis ģints heki |

03026975 | – – – – Jūras plauži (Brama spp.) |

03026981 | – – – – Jūrasvelni (Lophius spp.) |

03026985 | – – – – Putasū (Micromesistius poutassou vai Gadus poutassou) |

03026986 | – – – – Dienvidu putasū (Micromesistius australis) |

03026987 | – – – – Zobenzivis (Xiphias gladius) |

03026991 | – – – – Stavridas (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) |

03026992 | – – – – Melnais kongrijs (Genypterus blacodes) |

03026994 | – – – – Labraki (Dicentrarchus labrax) |

03026995 | – – – – Zeltgalvainie jūras plauži (Sparus aurata) |

03026998 | – – – – Citas |

03027000 | – Zivju aknas, ikri un pieņi |

| Saldētas zivis, izņemot zivju fileju un pārējo zivju gaļu, kas minēta pozīcijā 0304: |

03031000 | – Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), izņemot aknas, ikrus un pieņus |

| – Citas lašu dzimtas zivis, izņemot aknas, ikrus un pieņus: |

03032200 | – – Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho) |

03032900 | – – Citas |

| – Plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae un Citharidae), izņemot aknas, ikrus un pieņus: |

030331 | – – Paltusi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |

03033110 | – – – Melnie paltusi (Reinhardtius hippoglossoides) |

03033130 | – – – Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus) |

03033190 | – – – Klusā okeāna paltusi (Hippoglossus stenolepis) |

03033200 | – – Jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa) |

03033300 | – – Jūrasmēles (Solea spp.) |

030339 | – – Citas: |

03033910 | – – – Plekstes (Platichthys flesus) |

03033920 | – – – Megrimi (Lepidorhombus spp.) |

03033930 | – – – Rhombosolea ģints zivis |

03033980 | – – – Citas |

| – Tunzivis (Thunnus), svītrainās tunzivis vai bonitas (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), izņemot aknas, ikrus un pieņus: |

030341 | – – Garspuru tunzivis (Thunnus alalunga): |

| – – – Pozīcijas 1604 produktu rūpnieciskai ražošanai |

03034111 | – – – – Veselas |

03034113 | – – – – Ķidātas |

03034119 | – – – – Citas (piemēram, bez galvām) |

03034190 | – – – Citas |

030342 | – – Dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares): |

| – – – Pozīcijas 1604 produktu rūpnieciskai ražošanai |

| – – – – Veselas: |

03034212 | – – – – – Ar svaru vairāk nekā 10 kg katra |

03034218 | – – – – – Citas |

| – – – – Ķidātas: |

03034232 | – – – – – Ar svaru vairāk nekā 10 kg katra |

03034238 | – – – – – Citas |

| – – – – Citas (piemēram, bez galvām): |

03034252 | – – – – – Ar svaru vairāk nekā 10 kg katra |

03034258 | – – – – – Citas |

03034290 | – – – Citas |

030343 | – – Svītrainās tunzivis vai bonitas: |

| – – – Pozīcijas 1604 produktu rūpnieciskai ražošanai: |

03034311 | – – – – Veselas |

03034313 | – – – – Ķidātas |

03034319 | – – – – Citas (piemēram, bez galvām) |

03034390 | – – – Citas |

030349 | – – Citas: |

| – – – Pozīcijas 1604 produktu rūpnieciskai ražošanai: |

| – – – – Zilās tunzivis (Thunnus thynnus): |

03034921 | – – – – – Veselas |

03034923 | – – – – – Ķidātas |

03034929 | – – – – – Citas (piemēram, bez galvām) |

| – – – – Citas: |

03034941 | – – – – – Veselas |

03034943 | – – – – – Ķidātas |

03034949 | – – – – – Citas (piemēram, bez galvām) |

03034990 | – – – Citas |

030360 | – Mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), izņemot aknas, ikrus un pieņus: |

03036011 | – – Gadus morhua sugas |

03036019 | – – Gadus ogac sugas |

03036090 | – – Gadus macrocephalus sugas |

| – Citas zivis, izņemot aknas, ikrus un pieņus: |

03037200 | – – Pikšas (Melanogrammus aeglefinus) |

03037300 | – – Saidas (Pollachius virens) |

030375 | – – Dzeloņzivis un citas haizivis: |

03037520 | – – – Squalus acanthias sugas dzeloņzivis |

03037550 | – – – Scyliorhinus spp. sugu dzeloņzivis |

03037590 | – – – Citas |

03037600 | – – Zuši (Anguilla spp.) |

03037700 | – – Labraki (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) |

030378 | – – Heki (Merluccius spp., Urophycis spp.): |

| – – – Merluccius ģints heki: |

03037811 | – – – – Sēkļūdens heki (Merluccius capensis) un dziļūdens heki (Merluccius paradoxus) |

03037812 | – – – – Argentīnas heki (Dienvidrietumu Atlantijas heki) (Merluccius hubbsi) |

03037813 | – – – – Dienvidu heki (Merluccius australis) |

03037819 | – – – – Citas |

03037890 | – – – Urophycis ģints heki |

030380 | – Aknas, ikri un pieņi |

03038010 | – – Ikri un pieņi dezoksiribonukleīnskābes vai protamīna sulfāta ražošanai |

03038090 | – – Citas |

| Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju fileja un pārējā zivju gaļa (sasmalcināta vai nesasmalcināta): |

ex030410 | – Svaiga vai dzesināta: |

| – – Filejas: |

| – – – Saldūdens zivju: |

03041011 | – – – – Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita un Oncorhynchus gilae sugas foreļu |

03041013 | – – – – Klusā okeāna lašu (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lašu (Salmo salar) un Donavas lašu (Hucho hucho) |

| – – – Citas: |

03041031 | – – – – Mencu (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) un Boreogadus saida sugas zivju |

03041033 | – – – – Saidu (Pollachius virens) |

03041035 | – – – – Atlantijas jūras asaru (Sebastes spp.): |

ex03041038 | – – – – Citas |

| – – Citu zivju gaļa (sasmalcināta vai nesasmalcināta): |

ex03041091 | – – – Saldūdens zivju: |

| – – – Citas: |

03041097 | – – – – Siļķu gabaliņi |

03041098 | – – – – Citas |

| Žāvētas vai sālītas zivis vai zivis sālījumā; kūpinātas zivis, arī termiski apstrādātas pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; zivju milti, rupja maluma milti un granulas lietošanai pārtikā |

03051000 | – Zivju milti, rupja maluma milti un granulas lietošanai pārtikā |

03052000 | – Žāvētas, kūpinātas, sālītas vai sālījumā aknas, ikri un pieņi |

03054200 | – – Siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii) |

| – Žāvētas zivis, arī sālītas, bet ne kūpinātas: |

030551 | – – Mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): |

03055110 | – – – Žāvētas, nesālītas |

03055190 | – – – Žāvētas, sālītas |

030559 | – – Citas: |

| – – – Boreogadus saida sugas zivis: |

03055911 | – – – – Žāvētas, nesālītas |

03055919 | – – – – Žāvētas, sālītas |

03055930 | – – – Siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii) |

03055950 | – – – Anšovi (Engraulis spp.) |

03055960 | – – – Melnie paltusi (Reinhardtius hippoglossoides) un Klusā okeāna paltusi (Hippoglossus stenolepis) |

03055970 | – – – Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus) |

03055990 | – – – Citas |

| – Sālītas zivis, bet ne žāvētās vai kūpinātas, un zivis sālījumā: |

03056100 | – – Siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii) |

03056200 | – – Mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): |

03056300 | – – Anšovi (Engraulis spp.) |

| Dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā vēžveidīgie, čaulā vai bez tās; vēžveidīgie čaulās, tvaicēti vai vārīti ūdenī, arī dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā; vēžveidīgo milti, rupja maluma milti un granulas lietošanai pārtikā |

| – Saldēti: |

030611 | – – Langusti un citi jūras vēži (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): |

03061110 | – – – Jūras vēžu astes |

03061190 | – – – Citas |

030612 | – – Omāri (Homarus spp.): |

03061210 | – – – Veseli |

03061290 | – – – Citi |

ex030613 | – – Garneles un ziemeļgarneles: |

03061310 | – – – Pandalidae dzimtas |

03061340 | – – – Dziļūdens rozā garneles (Parapenaeus longirostris) |

03061350 | – – – Penaeus ģints garneles |

03061380 | – – – Citas |

030614 | – – Krabji: |

03061410 | – – – Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. un Callinectes sapidus sugu krabji |

03061430 | – – – Cancer pagurus sugas krabji |

03061490 | – – – Citi |

030619 | – – Citi, tostarp milti, rupja maluma milti un granulas no vēžveidīgajiem lietošanai pārtikā: |

03061910 | – – – Saldūdens vēži |

03061930 | – – – Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus) |

03061990 | – – – Citi |

| – Nesaldēti: |

03062100 | – – Langusti un citi jūras vēži (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |

030622 | – – Omāri (Homarus spp.): |

03062210 | – – – Dzīvi |

| – – – Citi: |

03062291 | – – – – Veseli |

03062299 | – – – – Citi |

ex030623 | – – Garneles un ziemeļgarneles: |

03062310 | – – – Pandalidae dzimtas |

03062390 | – – – Citas |

030624 | – – Krabji: |

03062410 | – – – Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. un Callinectes sapidus sugu krabji |

03062430 | – – – Cancer pagurus sugas krabji |

03062490 | – – – Citi |

030629 | – – Citi, tostarp milti, rupja maluma milti un granulas no vēžveidīgajiem lietošanai pārtikā: |

03062910 | – – – Saldūdens vēži |

03062930 | – – – Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus) |

03062990 | – – – Citi |

| Dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā mīkstmieši, čaulā vai bez tās; dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot vēžveidīgos un mīkstmiešus: milti, rupja maluma milti un granulas no ūdens bezmugurkaulniekiem, kas nav vēžveidīgie, lietošanai pārtikā: |

030710 | – Austeres: |

03071010 | – – Dzīvas plakanās (Ostrea ģints) austeres, katra sver (tostarp gliemežvāki) līdz 40 g |

03071090 | – – Citas |

| – Pecten, Chlamys vai Placopecten ģints ķemmes gliemenes, tostarp karaliskās gliemenes: |

03072100 | – – Dzīvas, svaigas vai dzesinātas |

030729 | – – Citas: |

03072910 | – – – Svētceļnieku gliemenes (Pecten maximus), saldētas |

03072990 | – – – Citas |

| – Mīdijas (Mytilus spp., Perna spp.): |

ex030731 | – – Dzīvas, svaigas vai dzesinātas: |

03073190 | – – – Perna spp. |

ex030739 | – – Citas: |

03073990 | – – – Perna spp. |

| – Sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.); un kalmāri (Ommasstrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): |

030741 | – – Dzīvi, svaigi vai dzesināti: |

03074110 | – – – Sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) |

| – – – Kalmāri (Ommasstrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): |

03074191 | – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus |

ex03074199 | – – – – Citi |

| – Astoņkāji (Octopus spp.): |

03075100 | – – Dzīvi, svaigi vai dzesināti |

030759 | – – Citi: |

03075910 | – – – Saldēti |

03075990 | – – – Citi |

03076000 | – Gliemeži, izņemot jūras gliemežus |

| – Citi, tostarp milti, rupja maluma milti un granulas no ūdens bezmugurkaulniekiem, kas nav vēžveidīgie, lietošanai pārtikā: |

03079100 | – – Dzīvi, svaigi vai dzesināti |

ex030799 | – – Citi: |

| – – – Saldēti: |

03079911 | – – – – Illex spp. |

03079915 | – – – – Medūzas (Rhopilema spp.) |

03079918 | – – – – Citi ūdens bezmugurkaulnieki |

03079990 | – – – Citi |

| Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji, kas gatavoti no zivju ikriem: |

| – Zivis, nesadalītas vai gabalos, izņemot maltas zivis: |

16041100 | – – Laši |

160413 | – – Sardīnes, sardinellas un brētliņas vai šprotes: |

| – – – Sardīnes: |

16041311 | – – – – Olīveļļā |

16041319 | – – – – Citas |

16041390 | – – – Citas |

160415 | – – Makreles: |

| – – – Scomber scombrus un Scomber japonicus sugas: |

16041511 | – – – – Filejas |

16041519 | – – – – Citas |

16041590 | – – – Scomber australasicus sugas |

16041600 | – – Anšovi |

ex160419 | – – Citas: |

| – – – Euthynnus ģints zivis, izņemot svītrainās tunzivis (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): |

16041931 | – – – – Filejas |

16041939 | – – – – Citas |

16041950 | – – – Orcynopsis unicolor sugas zivis |

| – – – – Citas: |

16041995 | – – – – – Mintaji (Theragra chalcogramma) un pollaki (Pollachius pollachius) |

16041998 | – – – – – Citi |

| Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem: |

16051000 | – Krabji |

160530 | – Omāri: |

16053010 | – – Vārīta omāru gaļa omāru sviesta vai omāru pastu, pastēšu, zupu vai mērču ražošanai |

16053090 | – – Citi |

16054000 | – Citi vēžveidīgie |

ex190220 | – Pildīti makaronu izstrādājumi, arī vārīti vai citādi sagatavoti: |

19022010 | – – Kuru sastāvā pēc svara ir vairāk kā 20 % zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku |

[1] Ex Komisijas Regula (EK) Nr. 2263/2000 (OV L 264, 18.10.2000., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

Top