EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21972A0722(04)

Papildu Nolīgums par 1972. gada 22. jūlijā noslēgtā Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju attiecināšanu uz Lihtenšteinas Firstisti

OJ L 300, 31.12.1972, p. 281–282 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 283 - 285
English special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 283 - 285
Greek special edition: Chapter 11 Volume 003 P. 283 - 285
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 001 P. 133 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 001 P. 133 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 110 P. 6 - 7

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/05/1975

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1972/2840(2)/oj

Related Council regulation

21972A0722(04)Oficiālais Vēstnesis L 300 , 31/12/1972 Lpp. 0281 - 0282
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 2 Sējums 1 Lpp. 0129
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 2 Sējums 1 Lpp. 0129
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1972(31.12)L300 Lpp. 0283
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1972(31.12)L300 Lpp. 0283
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 11 Sējums 3 Lpp. 0283


Papildu nolīgums

par 1972. gada 22. jūlijā noslēgtā Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju attiecināšanu uz Lihtenšteinas Firstisti

EIROPAS EKONOMIKAS KOPIENA,

ŠVEICES KONFEDERĀCIJA,

LIHTENŠTEINAS FIRSTISTE,

tā kā saskaņā ar 1923. gada 29. marta līgumu Lihtenšteinas Firstiste un Šveice veido muitas savienību un tā kā šis līgums neparedz visu 1972. gada 22. jūlijā starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Šveices Konfederāciju Noslēgtā nolīguma noteikumu attiecināšanu uz Lihtenšteinas Firstisti;

tā kā Lihtenšteinas Firstiste ir izteikusi vēlēšanos, lai uz to attiektos visi šā nolīguma noteikumi,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Uz Lihtenšteinas Firstisti attiecas 1972. gada 22. jūlijā parakstītais Nolīgums starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Šveices Konfederāciju.

2. pants

Lai īstenotu 1. pantā minēto Nolīgumu un tas paliktu divpusējas Nolīgums starp Kopienu un Šveici, Lihtenšteinas Firstiste var panākt savu interešu pārstāvēšanu, ieceļot savu pārstāvi Apvienotajā komitejā Šveices delegācijā.

3. pants

Papildu nolīgumu Šveice, Lihtenšteinas Firstiste un Kopiena apstiprina saskaņā ar kārtību, kāda pastāv katrā valstī. Tas stājas spēkā vienlaikus ar 1. pantā minēto nolīgumu un paliek spēkā tik ilgi, cik ilgi ir spēkā 1923. gada 29. martā parakstītais līgums.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year of one thousand nine hundred and seventy-two.Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegneIm Namen des Rates de Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communatués européennesA nome del Consiglio delle Comunità europeeNamens de Raad van de Europese GemeenschappenFor Rådet for De Europeiske Fellesskap

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Für die Schweizerische EidgenossenschaftPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzera

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Für das Fürstentum Liechtenstein

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top