Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SAFI

Nobeiguma akts

OJ L 157, 21.6.2005, p. 377–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 157/377


NOBEIGUMA AKTS

I.   NOBEIGUMA AKTA TEKSTS

1.

Pilnvarotie, ko pilnvarojuši:

VIŅA MAJESTĀTE BEĻĢU KARALIS,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

VIŅAS MAJESTĀTE DĀNIJAS KARALIENE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

IGAUNIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

GRIEĶIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

VIŅA MAJESTĀTE SPĀNIJAS KARALIS,

FRANCIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

ĪRIJAS PREZIDENTE,

ITĀLIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

KIPRAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS PREZIDENTE,

LIETUVAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

VIŅA KARALISKĀ AUGSTĪBA LUKSEMBURGAS LIELHERCOGS,

UNGĀRIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

MALTAS PREZIDENTS,

VIŅAS MAJESTĀTE NĪDERLANDES KARALIENE,

AUSTRIJAS REPUBLIKAS FEDERĀLAIS PREZIDENTS,

POLIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

PORTUGĀLES REPUBLIKAS PREZIDENTS,

RUMĀNIJAS PREZIDENTS,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

SOMIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTE,

ZVIEDRIJAS KARALISTES VALDĪBA,

VIŅAS MAJESTĀTE LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES KARALIENE,

sapulcējušies Luksemburgā, divi tūkstoši piektā gada divdesmit piektajā aprīlī, lai parakstītu Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Bulgārijas Republiku un Rumāniju par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai,

Ir apliecinājuši to, ka turpmāk norādītie dokumenti ir izstrādāti un pieņemti Eiropas Savienības dalībvalstu un Bulgārijas Republikas un Rumānijas konferencē par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

I.

Līgums starp Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Bulgārijas Republiku un Rumāniju par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (turpmāk “Pievienošanās līgums”);

II.

Līgums par Konstitūciju Eiropai bulgāru un rumāņu valodā;

III.

Protokols par nosacījumiem un pasākumiem Bulgārijas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā (turpmāk “Pievienošanās protokols”),

IV.

Pievienošanās protokolam pievienotie dokumenti:

A.

I pielikums:

Konvenciju un protokolu saraksts, kuriem Bulgārija un Rumānija pievienojas līdz ar pievienošanos (minēts Protokola 3. panta 3. punktā)

II pielikums:

Šengenas acquis noteikumi, kas iekļauti Eiropas Savienības sistēmā, kā arī akti, kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to, kuri no pievienošanās ir saistoši jaunajām dalībvalstīm un piemērojami tajās (minēti Protokola 4. panta 1. punktā)

III pielikums:

Protokola 16. pantā minētais saraksts: iestāžu pieņemto aktu pielāgojumi

IV pielikums:

Protokola 17. pantā minētais saraksts: papildu pielāgojumi iestāžu pieņemtajos aktos

V pielikums:

Protokola 18 pantā minētais saraksts: citi pastāvīgi noteikumi

VI pielikums:

Protokola 20. pantā minētais saraksts: pārejas posma pasākumi - Bulgārija

VII pielikums:

Protokola 20. pantā minētais saraksts: pārejas posma pasākumi - Rumānija

VIII pielikums:

Lauku attīstība (minēts Protokola 34. pantā)

IX pielikums:

Īpašas saistības, ko Rumānija uzņēmusies, un prasības, ko tā pieņēmusi, pievienošanās sarunu noslēgumā 2004. gada 14. decembrī (minēts Protokola 39. pantā)

B.

Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums, kā arī līgumi, ar ko tas grozīts vai papildināts, bulgāru un rumāņu valodā

V.

Akts par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā (turpmāk “Pievienošanās akts”)

VI.

Pievienošanās aktam pievienotie dokumenti:

A.

I pielikums:

Konvenciju un protokolu saraksts, kuriem Bulgārija un Rumānija pievienojas līdz ar pievienošanos (minēts Pievienošanās akta 3. panta 3. punktā)

II pielikums:

Šengenas acquis noteikumi, kas iekļauti Eiropas Savienības sistēmā, kā arī akti, kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to, kuri no pievienošanās ir saistoši jaunajām dalībvalstīm un piemērojami tajās (minēti Pievienošanās akta 4. panta 1. punktā)

III pielikums:

Pievienošanās akta 19. pantā minētais saraksts: iestāžu pieņemto aktu pielāgojumi

IV pielikums:

Pievienošanās akta 20. pantā minētais saraksts: papildu pielāgojumi iestāžu pieņemtajos aktos

V pielikums:

Pievienošanās akta 21 pantā minētais saraksts: citi pastāvīgi noteikumi

VI pielikums:

Pievienošanās akta 23. pantā minētais saraksts: pārejas posma pasākumi — Bulgārija

VII pielikums:

Pievienošanās akta 23. pantā minētais saraksts: pārejas posma pasākumi — Rumānija

VIII pielikums:

Lauku attīstība (minēts Pievienošanās akta 34. pantā)

IX pielikums:

Īpašas saistības, ko Rumānija uzņēmusies, un prasības, ko tā pieņēmusi, pievienošanās sarunu noslēgumā 2004. gada 14. decembrī (minēts Pievienošanās akta 39. pantā)

B.

Līgums par Eiropas Savienību, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums, kā arī līgumi, ar ko tie grozīti vai papildināti, tostarp Līgums par Dānijas Karalistes, Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pievienošanos, Līgums par Grieķijas Republikas pievienošanos, Līgums par Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanos, Līgums par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanos un Līgums par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos, bulgāru un rumāņu valodā

2.

Augstās Līgumslēdzējas Puses ir panākušas politisku vienošanos par vairākiem iestāžu pieņemto aktu pielāgojumiem, kas vajadzīgi sakarā ar pievienošanos, un aicina Padomi un Komisiju pieņemt šos pielāgojumus pirms pievienošanās saskaņā ar Pievienošanās protokola 56. pantu vai - attiecīgā gadījumā — Pievienošanās akta 56. pantu, kā minēts Pievienošanās līguma 4. panta 3. punktā, tos vajadzības gadījumā papildinot un atjaunojot, lai ņemtu vērā Savienības tiesību aktu attīstību.

3.

Augstās Līgumslēdzējas Puses apņemas paziņot Komisijai un viena otrai visu nepieciešamo informāciju, lai piemērotu Pievienošanās protokolu vai — attiecīgā gadījumā — Pievienošanās aktu. Vajadzības gadījumā šo informāciju sniedz laikus pirms pievienošanās dienas, lai tādējādi nodrošinātu Pievienošanās protokola vai - attiecīgā gadījumā — Pievienošanās akta pilnīgu piemērošanu no pievienošanās dienas, jo īpaši attiecībā uz iekšējā tirgus darbību. Šajā sakarā īpaši nozīmīgs ir laicīgs paziņojums par Bulgārijas un Rumānijas pieņemtajiem pasākumiem saskaņā ar Pievienošanās protokola 53. pantu vai - attiecīgā gadījumā - Pievienošanās akta 53. pantu. Komisija var informēt Bulgārijas Republiku un Rumāniju par laiku, līdz kuram tā paredz saņemt vai nodot konkrētu informāciju. Līdz šai parakstīšanas dienai Līgumslēdzējām Pusēm ir darīts zināms saraksts, kurā izklāstītas informācijas prasības veterinārijas jomā.

4.

Pilnvarotie ir ņēmuši vērā turpmāk uzskaitītās deklarācijas, kas pievienotas šim Nobeiguma aktam:

A.

Pašreizējo dalībvalstu kopējās deklarācijas

1.

Kopējā deklarācija par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos: Bulgārija

2.

Kopējā deklarācija par pākšaugiem: Bulgārija

3.

Kopējā deklarācija par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos: Rumānija

4.

Kopējā deklarācija par lauku attīstību: Bulgārija un Rumānija

B.

Pašreizējo dalībvalstu un Komisijas kopējā deklarācija

5.

Kopējā deklarācija par Bulgārijas un Rumānijas sagatavošanās darbiem pievienošanās procesam

C.

Dažādu pašreizējo dalībvalstu kopējā deklarācija

6.

Vācijas Federatīvās Republikas un Austrijas Republikas kopējā deklarācija par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos: Bulgārija un Rumānija

D.

Bulgārijas Republikas deklarācija

7.

Bulgārijas Republikas deklarācija par kiriliskā alfabēta lietošanu Eiropas Savienībā

5.

Pilnvarotie ir ņēmuši vērā šim Nobeiguma aktam pievienoto Vēstuļu apmaiņu starp Eiropas Savienību un Bulgārijas Republiku un Rumāniju par informācijas apmaiņas un apspriešanās procedūru, lai pieņemtu noteiktus lēmumus un citus pasākumus, kas jāveic laikposmā pirms pievienošanās.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


II.   DEKLARĀCIJAS

A.   PAŠREIZĒJO DALĪBVALSTU KOPĒJĀS DEKLARĀCIJAS

1.   Kopējā deklarācija par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos: Bulgārija

Eiropas Savienība uzsver diferenciāciju un elastību, kas raksturīga pasākumiem saistībā ar darba ņēmēju brīvu pārvietošanos. Dalībvalstis, izmantojot savus tiesību aktus, tieksies Bulgārijas pilsoņiem nodrošināt paplašinātu piekļuvi darba tirgum, lai tādējādi paātrinātu tuvināšanos acquis. Tādējādi pēc Bulgārijas pievienošanās tās pilsoņu nodarbinātības iespējām Eiropas Savienībā būtu nozīmīgi jāuzlabojas. Turklāt Eiropas Savienības dalībvalstis pēc iespējas izmantos ierosinātos pasākumus, lai iespējami ātri nodrošinātu acquis pilnīgu piemērošanu darba ņēmēju brīvas pārvietošanās jomā.

2.   Kopējā deklarācija par pākšaugiem: Bulgārija

Attiecībā uz pākšaugiem ir ņemta vērā 18 047 ha liela teritorija, lai aprēķinātu Bulgārijai paredzēto valsts maksimālo daudzumu, kas noteikts VIIIa pielikumā 2003. gada 29. septembra Regulai (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

3.   Kopējā deklarācija par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos: Rumānija

Eiropas Savienība uzsver diferenciāciju un elastību, kas raksturīga pasākumiem saistībā ar darba ņēmēju brīvu pārvietošanos. Dalībvalstis, izmantojot savus tiesību aktus, tieksies Rumānijas pilsoņiem nodrošināt paplašinātu piekļuvi darba tirgum, lai tādējādi paātrinātu tuvināšanos acquis. Tādējādi pēc Rumānijas pievienošanās tās pilsoņu nodarbinātības iespējām Eiropas Savienībā būtu nozīmīgi jāuzlabojas. Turklāt Eiropas Savienības dalībvalstis pēc iespējas izmantos ierosinātos pasākumus, lai iespējami ātri nodrošinātu acquis pilnīgu piemērošanu darba ņēmēju brīvas pārvietošanās jomā.

4.   Kopējā deklarācija par lauku attīstību: Bulgārija un Rumānija

Attiecībā uz lauku attīstības saistību apropriācijām no ELVGF Garantiju nodaļas Bulgārijai un Rumānijai trīs gadu laikposmā no 2007. gada līdz 2009. gadam, kas minēts Pievienošanās protokola 34. panta 2. punktā un Pievienošanās akta 34. panta 2. punktā, Savienība norāda, ka piešķīrumi varētu būt šādi:

(miljonos EUR, 2004. gada cenās)

 

2007.

2008.

2009.

2007.-2009.

Bulgārija

183

244

306

733

Rumānija

577

770

961

2 308

Kopā

760

1 014

1 267

3 041

Lauku attīstības piešķīrumi Bulgārijai un Rumānijai pēc šī 2007. — 2009. gada trīs gadu laikposma pamatosies uz pastāvošo noteikumu piemērošanu vai to noteikumu piemērošanu, kas izriet no jebkādām līdz tam notikušām politikas reformām.

B.   PAŠREIZĒJO DALĪBVALSTU UN KOMISIJAS KOPĒJĀ DEKLARĀCIJA

5.   Kopējā deklarācija par Bulgārijas un Rumānijas sagatavošanās darbiem pievienošanās procesam

Eiropas Savienība turpinās cieši uzraudzīt Bulgārijas un Rumānijas sagatavošanās darbus un panākumus, tostarp to saistību efektīvu izpildi visās acquis jomās, ko tās uzņēmušās.

Eiropas Savienība atgādina 2004. gada 16. un 17. decembrī notikušās Eiropadomes sanāksmes prezidentvalsts secinājumus, jo īpaši to 8. un 12. punktu, kur uzsvērts, ka attiecībā uz Rumāniju īpašu uzmanību pievērsīs sagatavošanās darbiem tieslietu un iekšlietu, konkurences un vides jomās, un attiecībā uz Bulgāriju īpašu uzmanību pievērsīs sagatavošanās darbiem tieslietu un iekšlietu jomā. Komisija turpinās sniegt gada ziņojumus par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās procesa panākumiem, vajadzības gadījumā kopā ar ieteikumiem. Eiropas Savienība atgādina, ka drošības klauzulās ir paredzēti pasākumi tādu nopietnu problēmu risināšanai, kuras var rasties, attiecīgi, pirms pievienošanās vai trijos gados pēc tās.

C.   DAŽĀDU PAŠREIZĒJO DALĪBVALSTU KOPĒJĀ DEKLARĀCIJA

6.   Vācijas Federatīvās Republikas un Austrijas Republikas kopējā deklarācija par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos: Bulgārija un Rumānija

Vienojoties ar Komisiju, Vācijas Federatīvā Republika un Austrijas Republika uzskata, ka noteikumos par pārejas posma pasākumiem attiecībā uz darba ņēmēju brīvu pārvietošanos saskaņā ar Direktīvu 96/71/EK, kas iekļauti Pievienošanās protokola un Pievienošanās akta VI un VII pielikumā, 13. punktā vārdkopa “daži reģioni” attiecīgos var gadījumos nozīmēt arī visu valsts teritoriju.

D.   BULGĀRIJAS REPUBLIKAS DEKLARĀCIJA

7.   Bulgārijas Republikas deklarācija par kiriliskā alfabēta lietošanu Eiropas Savienībā

Atzīstot bulgāru valodu par Līgumu autentisku valodu, kā arī oficiālu un darba valodu, ko lietos Eiropas Savienības iestādēs, kiriliskais alfabēts kļūs par vienu no trim Eiropas Savienībā oficiāli lietotajiem alfabētiem. Šī ievērojamā Eiropas kultūras mantojuma daļa ir īpašs Bulgārijas ieguldījums Eiropas Savienības valodas un kultūras daudzveidībā.


III.   VĒSTUĻU APMAIŅA

Vēstuļu apmaiņa starp Eiropas Savienību un Bulgārijas Republiku un Rumāniju par informācijas apmaiņas un apspriešanās procedūru, lai pieņemtu noteiktus lēmumus un citus pasākumus, kas jāveic laikposmā pirms pievienošanās

Godātais kungs,

Man ir tas gods norādīt uz jautājumu, kurš attiecas uz informācijas apmaiņas un apspriešanās procedūru, lai pieņemtu noteiktus lēmumus un citus pasākumus, kas jāveic laikposmā pirms Jūsu valsts pievienošanās Eiropas Savienībai, un kurš tika ierosināts pievienošanās sarunu gaitā.

Ar šo es apstiprinu, ka Eiropas Savienība var piekrist šai procedūrai, ņemot vērā šīs vēstules pielikumā izklāstītos noteikumus, un šo procedūru varētu piemērot no 2004. gada 1. oktobra.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet, ka Jūsu valdība piekrīt šīs vēstules saturam.

Ar cieņu,

Godātais kungs,

Man ir tas gods apstiprināt, ka saņemta Jūsu vēstule, kuras teksts ir šāds:

“Man ir tas gods norādīt uz jautājumu, kurš attiecas uz informācijas apmaiņas un apspriešanās procedūru, lai pieņemtu noteiktus lēmumus un citus pasākumus, kas jāveic laikposmā pirms Jūsu valsts pievienošanās Eiropas Savienībai, un kurš tika ierosināts pievienošanās sarunu gaitā.

Ar šo es apstiprinu, ka Eiropas Savienība var piekrist šai procedūrai, ņemot vērā šīs vēstules pielikumā izklāstītos noteikumus, un šo procedūru varētu piemērot no 2004. gada 1. oktobra.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet, ka Jūsu valdība piekrīt šīs vēstules saturam.”

Man ir tas gods apstiprināt, ka mana valdība piekrīt šīs vēstules saturam.

Ar cieņu,

PIELIKUMS

Informācijas apmaiņas un apspriešanās procedūra, lai pieņemtu noteiktus lēmumus un citus pasākumus, kas jāveic laikposmā pirms pievienošanās

I.

1.

Lai nodrošinātu to, ka Bulgārijas Republika un Rumānija, turpmāk “valstis, kas pievienojas”, tiek atbilstīgi informētas, visus priekšlikumus, paziņojumus, ieteikumus vai iniciatīvas, kuru iznākumā Eiropas Savienības iestādes vai struktūras varētu pieņemt kādus lēmumus, pēc to nosūtīšanas Padomei dara zināmus valstīm, kas pievienojas.

2.

Apspriešanās notiek, pamatojoties uz valsts, kas pievienojas, pamatotu lūgumu, kurā skaidri jāizklāsta attiecīgās valsts kā Savienības nākamās dalībvalsts intereses un apsvērumi.

3.

Administratīvi lēmumi parasti nav pamats, lai veiktu apspriešanos.

4.

Apspriešanās notiek Pagaidu komitejā, kurā ir pārstāvji no Savienības un valstīm, kas pievienojas. Izņemot gadījumus, kad pamatoti iebilst valsts, kas pievienojas, apspriešanās var notikt arī kā savstarpēja sarakste, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā.

5.

Savienības pārstāvji Pagaidu komitejā ir Pastāvīgo pārstāvju komitejas locekļi vai personas, ko viņi šim nolūkam norādījuši. Attiecīgos gadījumos locekļi var būt Politikas un drošības komitejas locekļi. Komisiju uzaicina piedalīties šajā darbā.

6.

Pagaidu komitejai palīdz sekretariāts, kas ir Konferences sekretariāts, kurš šajā nolūkā turpina darbu.

7.

Apspriešanās parasti notiek, kad Savienības līmenī notikušo Padomes lēmumu vai kopēju nostāju pieņemšanas priekšdarbu iznākumā ir izstrādātas kopējas pamatnostādnes, tādējādi nodrošinot šādas apspriešanās lietderību.

8.

Ja pēc apspriešanās joprojām pastāv nopietnas grūtības, tad pēc tās valsts, kas pievienojas, lūguma var ierosināt attiecīgā jautājuma izskatīšanu ministru līmenī.

9.

Iepriekš izklāstītie noteikumi mutatis mutandis attiecas uz Eiropas Investīciju bankas valdes lēmumiem.

10.

Iepriekšējos punktos izklāstītā procedūra attiecas arī uz visiem lēmumiem, kurus pieņem valstis, kas pievienojas, un kuri varētu iespaidot saistības, kas izriet no šo valstu kā nākamo Savienības dalībvalstu stāvokļa.

II.

11.

Savienība un Bulgārijas Republika un Rumānija veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka to pievienošanās nolīgumiem vai konvencijām, kas minētas 3. panta 3. punktā, 6. panta 2. punktā un 6. panta 6. punktā Protokolā par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā un 3. panta 3. punktā, 6. panta 2. punktā un 6. panta 6. punktā Aktā par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem, notiek vienlaikus - ciktāl tas ir iespējams un atbilstīgi minētajā protokolā un aktā paredzētajiem nosacījumiem - ar Pievienošanās līguma stāšanos spēkā.

12.

Ja nolīgumi un konvencijas dalībvalstu starpā ir tikai projektu stadijā un, iespējams, nevar tikt parakstītas laikposmā pirms pievienošanās, tad valstis, kas pievienojas, tiks aicinātas - pēc Pievienošanās līguma parakstīšanas un saskaņā ar attiecīgajām procedūrām - līdzdarboties šo projektu sagatavošanā labvēlīgā gaisotnē un tā, lai veicinātu to noslēgšanu.

13.

Attiecībā uz sarunām ar pārējām pusēm, kas arī ir Līgumslēdzējas Puses protokoliem, kuri minēti 6. panta 2. punkta otrajā daļā Protokolā par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā un 6. panta 2. punkta otrajā daļā Aktā par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem, valstu, kas pievienojas, pārstāvji šajā darbā līdzdarbojas kā novērotāji kopā ar pašreizējo dalībvalstu pārstāvjiem.

14.

Dažus nepreferenciālus nolīgumus, kurus noslēgusi Kopiena un kuri paliek spēkā pēc pievienošanās dienas, var pielāgot vai koriģēt, lai ņemtu vērā Savienības paplašināšanos. Šos pielāgojumus vai korekcijas apspriedīs Kopiena sadarbībā ar pārstāvjiem no valstīm, kas pievienojas, un atbilstīgi šīs iedaļas iepriekšējā daļā minētajai procedūrai.

III.

15.

Iestādes savlaicīgi sagatavo dokumentus, kas minēti 58. un 60. pantā Protokolā par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā un 58. un 60. pantā Aktā par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem. Šajā sakarā Bulgārijas Republikas un Rumānijas valdības savlaicīgi nodrošina iestādēm šo tekstu tulkojumus.


Top