EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02022D2333-20230612

Consolidated text: Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2333 (2022. gada 23. novembris) par konkrētiem ārkārtas pasākumiem sakarā ar aitu bakām un kazu bakām Spānijā un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/1913 (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 8629) (Autentisks ir tikai teksts spāņu valodā) (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2333/2023-06-12

02022D2333 — LV — 12.06.2023 — 005.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/2333

(2022. gada 23. novembris)

par konkrētiem ārkārtas pasākumiem sakarā ar aitu bakām un kazu bakām Spānijā un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/1913

(izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 8629)

(Autentisks ir tikai teksts spāņu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 308, 29.11.2022., 22. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/10 (2022. gada 20. decembris),

  L 2

126

4.1.2023

 M2

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/414 (2023. gada 17. februāris),

  L 59

15

24.2.2023

 M3

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/836 (2023. gada 11. aprīlis),

  L 105

51

20.4.2023

►M4

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/872 (2023. gada 20. aprīlis),

  L 113

49

28.4.2023

►M5

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/1145 (2023. gada 7. jūnijs),

  L 151

28

12.6.2023
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/2333

(2022. gada 23. novembris)

par konkrētiem ārkārtas pasākumiem sakarā ar aitu bakām un kazu bakām Spānijā un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/1913

(izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 8629)

(Autentisks ir tikai teksts spāņu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un darbības joma

Ar šo lēmumu Savienības līmenī nosaka:

a) 

ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 21. pantu saskanīgas ierobežojumu zonas, kurās ietilpst aizsardzības un uzraudzības zonas, kas Spānijai jāizveido pēc valstī notikuša aitu baku un kazu baku uzliesmojuma vai uzliesmojumiem, un vēl cita ierobežojumu zona;

b) 

tādu slimību kontroles pasākumu ilgumu, kuri saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu jāpiemēro aizsardzības zonās, saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu – uzraudzības zonās, kā arī vēl citā ierobežojumu zonā saskaņā ar minētās deleģētās regulas 21. pantu.

2. pants

Ierobežojumu zonu izveide

Spānija nodrošina, ka:

a) 

tās kompetentā iestāde saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 21. panta 1. punktu un atbilstoši minētā panta un Deleģētās regulas (ES) 2020/687 23. panta a) punkta nosacījumiem nekavējoties izveido ierobežojumu zonas, kurās ietilpst aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, un vēl cita ierobežojumu zona;

b) 

šā panta a) punktā minētajās aizsardzības zonās un uzraudzības zonās, un vēl citā ierobežojumu zonā ietilpst vismaz tie apgabali, kuri norādīti šā lēmuma pielikumā;

c) 

attiecīgos pasākumus katrā ierobežojumu zonā piemēro vismaz līdz šā lēmuma pielikumā norādītajai dienai.

▼M4

3. pants

Aizsardzības zonās, uzraudzības zonās un vēl citās ierobežojumu zonās piemērojamie pasākumi

1.  
Aizsardzības zonā turētu aitu un kazu pārvietošana ir atļauta tikai tad, ja to atļāvusi kompetentā iestāde un tiek ievēroti 2., 7. un 8. punkta nosacījumi.
2.  
Kompetentā iestāde var atļaut aizsardzības zonā turētu aitu un kazu pārvietošanu tad, ja aitas un kazas tiek pārvietotas tieši uz kautuvi, kas atrodas tajā pašā aizsardzības zonā, kurā atrodas izcelsmes uzņēmums, tūlītējai nokaušanai.
3.  
Uzraudzības zonā turētu aitu un kazu pārvietošana ir atļauta tikai tad, ja to atļāvusi kompetentā iestāde un tiek ievēroti 4., 7. un 8. punkta nosacījumi.
4.  
Kompetentā iestāde var atļaut uzraudzības zonā turētu aitu un kazu pārvietošanu tad, ja aitas un kazas tiek pārvietotas tieši uz kautuvi, kas atrodas tajā pašā uzraudzības zonā, kurā atrodas izcelsmes uzņēmums, tūlītējai nokaušanai.
5.  
Aitu un kazu pārvietošana no vēl citas ierobežojumu zonas uz galamērķi, kas atrodas ārpus šīs vēl citas ierobežojumu zonas, ir atļauta tikai tad, ja šādu pārvietošanu atļāvusi kompetentā iestāde un tiek ievēroti 6., 7. un 8. punkta nosacījumi.
6.  
Kompetentā iestāde var atļaut vēl citā ierobežojumu zonā turētu aitu un kazu pārvietošanu uz galamērķi, kas atrodas ārpus šīs vēl citas ierobežojumu zonas, tad, ja aitas un kazas tiek pārvietotas tieši uz kautuvi, kas atrodas Spānijas teritorijā, tūlītējai nokaušanai.
7.  
Aitām un kazām, kuras paredzēts transportēt, kompetentā iestāde veic klīnisku pārbaudi 24 stundas vai mazāk pirms transportēšanas dienas.
8.  

Transportlīdzekļi, ko izmanto aitu un kazu pārvietošanai no šā panta 1. punktā noteiktās aizsardzības zonas, 3. punktā noteiktās uzraudzības zonas vai 5. punktā noteiktās vēl citas ierobežojumu zonas:

a) 

atbilst prasībām, kas attiecībā uz transportlīdzekļiem noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2020/687 24. panta 1. punktā;

b) 

pirms dzīvnieku pārvadāšanas kompetentās iestādes kontrolē vai uzraudzībā ir iztīrīti un dezinficēti;

c) 

kompetentās iestādes kontrolē vai uzraudzībā ir iztīrīti un dezinficēti saskaņā ar prasībām, kas attiecībā uz transportlīdzekļiem noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2020/687 24. panta 2. punktā;

d) 

pārvadā tikai tādas aitas un kazas, kuras turētas vienā un tajā paša objektā un kurām ir vienāds veselības statuss;

e) 

pēc dzīvnieku iekraušanas tiek aizzīmogoti, un šādu zīmogošanu veic kompetentā iestāde izcelsmes objektā, un galamērķa kautuvē kompetentā iestāde šādu zīmogu noņem.

▼B

4. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2022/1913 atcelšana

Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/1913 atceļ.

▼M5

5. pants

Piemērošana

Šo lēmumu piemēro līdz 2023. gada 31. decembrim.

▼B

6. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts Spānijas Karalistei.

▼M5
PIELIKUMS

A.    Aizsardzības un uzraudzības zonas, kas izveidotas ap apstiprināto uzliesmojumu vietāmUzliesmojuma reģions un ADIS numurs

Apgabali, kuri noteikti par aizsardzības un uzraudzības zonām un ir daļa no Spānijā esošajām ierobežojumu zonām, kas minētas 1. pantā

Piemērošanas beigu termiņš

Kastīlijas-Lamančas reģions

ES-CAPRIPOX-2023-00003

ES-CAPRIPOX-2023-00004

ES-CAPRIPOX-2023-00005

ES-CARPIPOX-2023-00006

ES-CARPIPOX-2023-00007

Aizsardzības zona:

aizsardzības zona, kurā ietilpst šādi apgabali:

Sjudadrealas provincē šādas pašvaldības:

— Alcázar de San Juan

— Campo de Criptana

— Pedro Muñoz

Albasetes provincē šāda pašvaldība:

— Minaya

Kvenkas provincē šādas pašvaldības:

— Sisante

— Casas de Fernando Alonso

— Casas de Haro

— Casas de los Pinos

— El Pedernoso

— El Provencio

— Las Mesas

— Las Pedroñeras

— Mota del Cuervo

— Pozoamargo

— San Clemente

— Santa María de los Llanos

— Vara de Rey

20.7.2023.

Uzraudzības zona:

uzraudzības zona, kurā ietilpst šādi apgabali:

Sjudadrealas provincē šādas pašvaldības:

— Villarta de San Juan

— Villarrubia de los Ojos

— Tomelloso

— Socuéllamos

— Puerto Lápice

— Manzanares

— Llanos de Caudillo

— Las Labores

— Herencia

— Daimjela

— Argamasija de Alva

— Arenas de Sanhuana

— Arenales de San Gregorio

Toledo provincē šādas pašvaldības:

— Villafranca de los Caballeros

— Villacañas

— Quintanar de la Orden

— Quero

— Miguel Esteban

— Madridejos

— La Villa de Don Fabrique

— La Puebla de Almoradiel

— El Toboso

— Camuñas

Kvenkas provincē šādas pašvaldības:

— Atalaya del Cañavate

— Cañada Juncosa

— El Cañavate

— Honrubia

— Pinarejo

— Alarcón

— Casas de Benítez

— Casas de Guijarro

— Casasimarro

— El Picazo

— Pozorrubielos de la Mancha

— Quintanar del Rey

— Tébar

— Valhermoso de la Fuente

— Villanueva de la Jara

— Belmonte

— Carrascosa de Haro

— La Alberca de Záncara

— Los Hinojosos

— Monreal del Llano

— Rada de Haro

— Santa María del Campo Rus

— Villaescusa de Haro (tikai Dehesa de Alcahozo teritorija)

Albasetes provincē šādas pašvaldības:

— Fuensanta

— La Roda

— Munera

— Tarazona de la Mancha

— Villalgordo del Júcar

— Villarrobledo

7.8.2023.

Uzraudzības zona:

uzraudzības zona, kurā ietilpst šādi apgabali:

Sjudadrealas provincē šādas pašvaldības:

— Alcázar de San Juan

— Campo de Criptana

— Pedro Muñoz

Albasetes provincē šāda pašvaldība:

— Minaya

Kvenkas provincē šādas pašvaldības:

— Sisante

— Casas de Fernando Alonso

— Casas de Haro

— Casas de los Pinos

— El Pedernoso

— El Provencio

— Las Mesas

— Las Pedroñeras

— Mota del Cuervo

— Pozoamargo

— San Clemente

— Santa María de los Llanos

— Vara de Rey

21.7.2023.–7.8.2023.

B.    Vēl citas ierobežojumu zonasReģions

Apgabali, kuri noteikti par vēl citām ierobežojumu zonām un ir daļa no Spānijā esošajām ierobežojumu zonām, kas minētas 1. pantā

Piemērošanas beigu termiņš

Kastīlijas-Lamančas reģions

Vēl cita ierobežojumu zona, kurā ietilpst šādas provinces:

— Albasete

— Sjudadreala

— Kvenka

— Toledo

25.9.2023.

Top