Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2424-20171001

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2424 ( 2015. gada 16. decembris ), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (Dokuments attiecas uz EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2424/2017-10-01

02015R2424 — LV — 01.10.2017 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2015/2424

(2015. gada 16. decembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 341, 24.12.2015., 21. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs)

  L 154

1

16.6.2017


Labota ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 071, 16.3.2016, lpp 322 (2015/2424)

►C2

Kļūdu labojums, OV L 110, 26.4.2016, lpp 4 (2015/2424)

►C3

Kļūdu labojums, OV L 267, 30.9.2016, lpp 1 (2015/2424)
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2015/2424

(2015. gada 16. decembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi)

(Dokuments attiecas uz EEZ)▼M1 —————

▼B

2. pants

Regulu (EK) Nr. 2868/95 groza šādi:

1) regulas 1. noteikuma 3. punktu svītro;

2) regulas 2. noteikumu svītro;

3) regulas 4. noteikumu svītro;

4) regulas 5. noteikumu svītro;

5) regulas 5.a noteikumu svītro;

6) regulas 9. noteikuma 3. punktu groza šādi:

a) a) apakšpunktā vārdus “1., 2. un 3. noteikums” aizstāj ar vārdiem “regulas 1. un 3. noteikums un 28. pants”;

b) b) apakšpunktā atsauci uz “4. noteikuma b) apakšpunktu” aizstāj ar atsauci uz “regulas 26. panta 2. punktu”;

▼C2

6.a) regulas 10. noteikuma 1. punktā atsauci uz “4. noteikuma c) apakšpunktu” aizstāj ar atsauci uz “regulas 38. panta 2. punktu”;

▼B

7) regulas 11. noteikuma 2. punktu svītro;

8) regulas 12. noteikuma k) apakšpunktu svītro;

▼C2

8.a) regulas 23. noteikumu svītro;

8.b) regulas 24. noteikuma 1. punktā atsauci uz “84. panta 2. punktu” aizstāj ar atsauci uz “87. panta 2. punktu”;

▼B

9) regulas IV sadaļu svītro;

▼C2

9.a) regulas 47. noteikumā atsauci uz “84. panta 2. punktu” aizstāj ar atsauci uz “87. panta 2. punktu”;

▼B

10) regulas 62. noteikuma 2. punktā vārdus “Kopienā” aizstāj ar “Eiropas Ekonomikas zonā”;

11) regulas 71. noteikuma 1. punktā vārdus “Kopienā” aizstāj ar “Eiropas Ekonomikas zonā”;

12) regulas 76. noteikuma 2. punktu svītro;

13) regulas 78. noteikumu groza šādi:

a) 2. punkta c) apakšpunktā vārdus “Kopienā” aizstāj ar “Eiropas Ekonomikas zonā”;

b) 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 5. punktā vārdus “dalībvalsts” un “dalībvalstis” aizstāj attiecīgi ar “Eiropas Ekonomikas zona dalībvalsts” un “Eiropas Ekonomikas zona dalībvalstis”;

14) regulas 84. noteikumu svītro;

15) regulas 87. noteikumu svītro;

16) regulas XI sadaļā K daļu svītro;

▼C2

16.a) regulas 93. noteikuma 1. punktā svītro frāzi “, citādā gadījumā 89. noteikumu nepiemēro”;

16.b) regulas 93. noteikuma 3. punktā svītro vārdus “un 88. noteikumu”;

▼B

17) regulas 112. noteikuma 2. punktu svītro;

▼C2

17.a) regulas 115. noteikuma 6. punktā svītro atsauci uz 112. noteikuma 2. punktu;

17.b) regulas 121. noteikuma 3. punkta otrajā daļā svītro atsauci uz 112. noteikuma 2. punktu.

▼B

3. pants

Regulu (EK) Nr. 2869/95 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz Regulu (EK) Nr. 207/2009 un lasa saskaņā ar II pielikumā sniegto atbilstības tabulu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā 2016. gada 23. martā.

▼C3

Turpmāk izklāstītos regulas 1. panta punktus piemēro no 2017. gada 1. oktobra:

8., 18. (izņemot Regulas (EK) Nr. 207/2009 17. panta 5.b punktu), 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 26. panta 1. punkta d) apakšpunktu un 3. punktu), 29., 30. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 30. panta 1. un 3. punktu), 31. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 33. panta 1. un 2. punktu), 32. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 34. panta 1.a, 4. un 6. punktu), 33., 34., 35. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 37. panta 3. punktu), 37. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 39. panta 1. punkta otro teikumu un 3. un 4. punktu), 43. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 44. panta 2., 3., 4.a un 8. punktu), 46. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 48. panta 5. punkta trešo teikumu), 47. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 48. panta 1. punkta pirmo daļu un 2.–5. punktu), 48. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 49. panta 3. punktu), 49. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 50. panta 2., 3. un 4. punktu), 61., 62., 63., 64. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 67. panta 1. punktu), 67. (izņemot Regulas (EK) Nr. 207/2009 74.b panta 3. punktu), 68., 71. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 78. panta 3. un 5. punktu), 72. (ciktāl tas attiecas uz 79. panta 1.–4. punktu), 73. (izņemot Regulas (EK) Nr. 207/2009 79.b panta 2. punktu un 79.c panta 5. punktu), 74. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 80. panta 1., 2. un 4. punktu), 75. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 82. panta 2. punktu), 76. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 82.a panta 1. un 2. punktu), 77., 78. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 85. panta 1., 6. un 7. punktu), 80. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 87. panta 2. punkta m) apakšpunktu un 3. punkta y) apakšpunktu), 84. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 89. panta 1., 2. un 3. punktu), 97. (izņemot Regulas (EK) Nr. 207/2009 113. panta 6. punktu), 98., 102. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 119. panta 5., 5.a, 6., 8. un 9. punktu), 103., 108. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 128. panta 4. punkta o) apakšpunktu), 111. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 132. panta 2. punkta trešo teikumu), 113., 125., 126. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 147. panta 1. un 3.–8. punktu), 127. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 148.a panta 1. punktu), 128. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 149. panta 1., 3. un 4. punktu), 129. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 153. pantu), 130. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 153.a panta 1.-5. punktu), 132. (izņemot Regulas (EK) Nr. 207/2009 154.a panta 3. punktu), 135. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 158. panta 3. punktu), 136., 137. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 159. panta 4.–9. punktu), 138. (ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 161. panta 3.–5. punktu) un 139.

Regulas 1. panta 108. punktu tiktāl, ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 124. panta 1. punkta f) apakšpunktu un 128. panta 4. punkta n) apakšpunktu, piemēro no dienas, kad stājas spēkā Regulas (EK) Nr. 207/2009 124. panta 2. punktā paredzētais lēmums, vai 12 mēnešus pēc dienas, kas noteikta šā panta otrajā daļā, atkarībā no tā, kura no tām ir agrāk. Līdz minētajai dienai Regulas (EK) Nr. 207/2009 124. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētās pilnvaras īsteno izpilddirektors.

▼B

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Regulā iekļauj šādu pielikumu:
“-I PIELIKUMS

NODEVU APMĒRS

A. Saskaņā ar šo regulu Birojam maksājamās nodevas ir šādas (EUR):

1. Pamatnodeva par pieteikumu individuālai ES preču zīmei (26. panta 2. punkts):

EUR 1 000

2. Pamatnodeva par elektronisku pieteikumu individuālai ES preču zīmei (26. panta 2. punkts):

EUR 850

3. Nodeva par otrās klases preču un pakalpojumu individuālo ES preču zīmi (26. panta 2. punkts):

EUR 50

4. Pārsniedzot divu klašu skaitu, nodeva par katras preču un pakalpojumu klases individuālo ES preču zīmi (26. panta 2. punkts):

EUR 150

5. Pamatnodeva par pieteikumu ES kolektīvajai preču zīmei vai ES sertifikācijas zīmei (26. panta 2. punkts un 66. panta 3. punkts vai 74.a panta 3. punkts):

EUR 1 800

6. Pamatnodeva par elektronisku pieteikumu ES kolektīvajai preču zīmei vai ES sertifikācijas zīmei (26. panta 2. punkts un 66. panta 3. punkts vai 74.a panta 3. punkts):

EUR 1 500

7. Nodeva par otrās klases preču un pakalpojumu ES kolektīvo preču zīmi vai ES sertifikācijas zīmi (26. panta 2. punkts, 66. panta 3. punkts vai 74.a panta 3. punkts):

EUR 50

8. Pārsniedzot divu klašu skaitu, nodeva par katras preču un pakalpojumu klases ES kolektīvo preču zīmi vai ES sertifikācijas zīmi (26. panta 2. punkts, 66. panta 3. punkts vai 74.a panta 3. punkts):

EUR 150

9. Meklēšanas nodeva par ES preču zīmes pieteikumu (38. panta 2. punkts) vai par starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz Savienību (38. panta 2. punkts un 155. panta 2. punkts): EUR 12 reizināti ar 38. panta 2. punktā minēto centrālo industriālā īpašuma biroju skaitu; šo summu un turpmākās izmaiņas Birojs publicē Biroja Oficiālajā Vēstnesī.

10. Iebildumu nodeva (41. panta 3. punkts):

EUR 320

11. Pamatnodeva par individuālas ES preču zīmes atjaunošanu (47. panta 3. punkts):

EUR 1 000

12. Pamatnodeva par individuālas ES preču zīmes elektronisku atjaunošanu (47. panta 3. punkts):

EUR 850

13. Nodeva par otrās klases preču un pakalpojumu individuālās ES preču zīmes atjaunošanu (47. panta 3. punkts):

EUR 50

14. Pārsniedzot divu klašu skaitu, nodeva par katras preču un pakalpojumu klases individuālās ES preču zīmes atjaunošanu (47. panta 3. punkts):

EUR 150

15. Pamatnodeva par ES kolektīvās preču zīmes vai ES sertifikācijas zīmes atjaunošanu (47. panta 3. punkts, 66. panta 3. punkts vai 74.a panta 3. punkts):

EUR 1 800

16. Pamatnodeva par ES kolektīvās preču zīmes vai ES sertifikācijas zīmes elektronisku atjaunošanu (47. panta 3. punkts, 66. panta 3. punkts vai 74.a panta 3. punkts):

EUR 1 500

17. Nodeva par otrās klases preču un pakalpojumu ES kolektīvās preču zīmes vai ES sertifikācijas zīmes atjaunošanu (47. panta 3. punkts, 66. panta 3. punkts vai 74.a panta 3. punkts):

EUR 50

18. Pārsniedzot divu klašu skaitu, nodeva par katras preču un pakalpojumu klases ES kolektīvās preču zīmes vai ES sertifikācijas zīmes atjaunošanu (47. panta 3. punkts, 66. panta 3. punkts vai 74.a panta 3. punkts):

EUR 150

19. Papildu nodeva par atjaunošanas nodevas maksājuma kavējumu vai atjaunošanas pieprasījuma iesniegšanas kavējumu (47. panta 3. punkts): 25 % no kavētās atjaunošanas nodevas, bet nepārsniedzot EUR 1 500

20. Nodeva par pieteikumu par atcelšanu vai spēkā neesamības atzīšanu (56. panta 2. punkts):

EUR 630

21. Apelācijas nodeva (60. panta 1. punkts):

EUR 720

22. Nodeva par pieteikumu restitutio in integrum (81. panta 3. punkts):

EUR 200

23. Nodeva, iesniedzot pieteikumu par ES preču zīmes pieteikuma vai ES preču zīmes pārvēršanu (113. panta 1. punkts, arī saistībā ar 159. panta 1. punktu):

a) par pieteikumu par valsts preču zīmi;

b) par attiecinājumu uz dalībvalsti saskaņā ar Madrides Protokolu:

EUR 200

24. Nodeva par procedūras turpināšanu (82. panta 1. punkts):

EUR 400

25. Nodeva par paziņojumu par reģistrētas ES preču zīmes dalīšanu (49. panta 4. punkts) vai ES preču zīmes pieteikuma dalīšanu (44. panta 4. punkts):

EUR 250

26. Nodeva par pieteikumu licences vai citu tiesību reģistrācijai attiecībā uz reģistrētu ES preču zīmi (līdz 2017. gada 1. oktobrim Regulas (EK) Nr. 2868/95 33. panta 2. punkts un pēc minētā datuma 22.a panta 2. punkts) vai attiecībā uz pieteikumu ES preču zīmei (līdz 2017. gada 1. oktobrim Regulas (EK) Nr. 2868/95 33. panta 2. punkts un pēc minētā datuma 22.a panta 2. punkts):

a) piešķirot licenci;

b) nododot licenci;

c) ieviešot tiesības in rem;

d) nododot tiesības in rem;

e) izpildes panākšana

EUR 200 par katru reģistrāciju, bet, ja vienā pieteikumā vai vienlaikus tiek iesniegti vairāki reģistrācijas pieprasījumi, nodeva nepārsniedz EUR 1 000 .

27. Nodeva par licences vai citu tiesību reģistrācijas anulēšanu (līdz 2017. gada 1. oktobrim Regulas (EK) Nr. 2868/95 35. panta 3. punkts un pēc minētā datuma 24.a panta 3. punkts) ir EUR 200 par anulēšanu, bet gadījumos, kad vienā pieteikumā vai vienlaicīgi ir iesniegti vairāki pieteikumi, nodeva nepārsniedz EUR 1 000

28. Nodeva par izmaiņām reģistrētā ES preču zīmē (48. panta 4. punkts):

EUR 200

29. Nodeva par ES preču zīmes pieteikuma kopijas izsniegšanu (88. panta 7. punkts), reģistrācijas apliecības kopijas izsniegšanu (45. panta 2. punkts) vai reģistra izraksta izsniegšanu (87. panta 7. punkts):

a) par neapliecinātu kopiju vai izrakstu:

EUR 10

b) par apliecinātu kopiju vai izrakstu:

EUR 30

30. Nodeva par dokumentu pārbaudi (88. panta 6. punkts):

EUR 30

31. Nodeva par dokumentu kopiju izsniegšanu (88. panta 7. punkts):

a) par neapliecinātu kopiju:

EUR 10

b) par apliecinātu kopiju:

EUR 30

papildus tam par katru lapu, kas pārsniedz 10 lapas:

EUR 1

32. Nodeva par dokumentos ietvertās informācijas paziņošanu (88. panta 9. punkts):

EUR 10

33. Nodeva par atlīdzināmo procesuālo izmaksu noteikšanas pārskatīšanu (līdz 2017. gada 1. oktobrim Regulas (EK) Nr. 2868/95 94. panta 4. punkts un pēc minētā datuma 85.a panta 7. punkts):

EUR 100

34. Nodeva par starptautiska pieteikuma iesniegšanu Birojā (līdz 2017. gada 1. oktobrim 147. panta 5. punkts un pēc minētā datuma 147. panta 4. punkts):

EUR 300

B. Nodevas, ko maksā Starptautiskajam birojam

I.   Individuāla nodeva par starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz Savienību

1. Personai, kas iesniedz pieteikumu uz tādu starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz Savienību, Starptautiskajam birojam ir jāmaksā individuāla nodeva par attiecināšanu uz Savienību saskaņā ar Madrides Protokola 8. panta 7. punktu.

2. Starptautiskas reģistrācijas īpašniekam, kas iesniedz pieprasījumu par teritoriālu paplašināšanu, ko attiecina uz Savienību, un ko izdara pēc starptautiskās reģistrācijas, jāmaksā Starptautiskajam birojam individuāla nodeva par attiecināšanu uz Savienību saskaņā ar Madrides Protokola 8. panta 7. punktu.

3. Šīs sadaļas B.I.1 vai B.I.2. punktos minētās nodevas apmērs ir turpmāk norādīto summu ekvivalents Šveices frankos, kā PIĪO ģenerāldirektors noteicis saskaņā ar Madrides Nolīguma un Protokola kopējo noteikumu 35. panta 2. punktu:

a) par individuālu preču zīmi – EUR 820 plus attiecīgā gadījumā EUR 50 par otrās klases precēm un pakalpojumiem un EUR 150 par katru starptautiskā reģistrācijā iekļautu preču un pakalpojumu klasi, pārsniedzot divu klašu skaitu;

b) par kolektīvu preču zīmi vai sertifikācijas zīmi – EUR 1 400 plus attiecīgā gadījumā EUR 50 par otrās klases precēm un pakalpojumiem un EUR 150 par katru preču un pakalpojumu klasi, pārsniedzot divu klašu skaitu.

II.   Individuāla nodeva par starptautiskas reģistrācijas, ko attiecina uz Savienību, atjaunošanu

1. Tādas starptautiskas reģistrācijas, ko attiecina uz Savienību, īpašniekam jāmaksā Starptautiskajam birojam individuāla nodeva par attiecināšanu uz Savienību kā daļa no nodevām par starptautiskās reģistrācijas atjaunošanu saskaņā ar Madrides Protokola 8. panta 7. punktu.

2. Šīs sadaļas B.II.1. punktā minētās nodevas apmērs ir turpmāk norādīto summu ekvivalents Šveices frankos, kā PIĪO ģenerāldirektors noteicis saskaņā ar Madrides Nolīguma un Protokola kopējo noteikumu 35. panta 2. punktu:

a) par individuālu preču zīmi – EUR 820 plus attiecīgā gadījumā EUR 50 par otrās klases precēm un pakalpojumiem un EUR 150 par katru starptautiskā reģistrācijā iekļautu preču un pakalpojumu klasi, pārsniedzot divu klašu skaitu;

b) par kolektīvu preču zīmi vai sertifikācijas zīmi -– EUR 1 400 plus attiecīgā gadījumā EUR 50 par otrās klases precēm un pakalpojumiem un EUR 150 par katru starptautiskā reģistrācijā iekļautu preču un pakalpojumu klasi, pārsniedzot divu klašu skaitu.”
II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULARegula (EK) Nr. 2869/95

Regula (EK) Nr. 207/2009

1. pants

2. pants

I pielikums, A daļa, 1.–34. punkts

3. pants

144. panta 1. punkts

4. pants

144. panta 2. punkts

5. panta 1. punkts

144.a panta 1. punkta pirmā daļa

5. panta 2. punkts

144.a panta 1. punkta otrā daļa

5. panta 3. punkts

144.a panta 1. punkta trešā daļa

6. pants

144.a panta 1. punkta ceturtā daļa

7. panta 1. punkts

144.a panta 2. punkts

7. panta 2. punkts

144.a panta 3. punkts

8. pants

144.b pants

9. pants

144.c panta 1. un 2. punkts

10. pants

144.c panta 4. punkts

11. pants

I pielikums, B(I) daļa, 1.–3. punkts

12. pants

I pielikums, B(II) daļa, 1. un 2. punkts

13. pants

14. pants

15. pants

Top