EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2195-20190331

Consolidated text: Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2195 (2015. gada 9. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2195/2019-03-31

02015R2195 — LV — 31.03.2019 — 006.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/2195

(2015. gada 9. jūlijs)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm

(OV L 313, 28.11.2015., 22. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/812 (2016. gada 18. marts),

  L 133

1

24.5.2016

 M2

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/90 (2016. gada 31. oktobris),

  L 15

1

19.1.2017

►M3

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/2016 (2017. gada 29. augusts),

  L 298

1

15.11.2017

►M4

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/2416 (2017. gada 20. oktobris),

  L 343

35

22.12.2017

►M5

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/1127 (2018. gada 28. maijs),

  L 206

1

14.8.2018

►M6

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/379 (2018. gada 19. decembris),

  L 69

1

11.3.2019
▼B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/2195

(2015. gada 9. jūlijs)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm1. pants

Priekšmets un darbības joma

Ar šo regulu nosaka vienību izmaksu standarta shēmas un vienreizējos maksājumus, kurus Komisija var izmantot, lai atmaksātu dalībvalstīm izdevumus.

2. pants

Darbību veidi

Darbību veidi, uz kuriem attiecas atmaksāšana, pamatojoties uz vienību izmaksu standarta shēmām un vienreizējiem maksājumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1304/2013 14. panta 1. punktu, ir noteikti pielikumos.

3. pants

Vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu un to summu noteikšana

Darbību veidi, uz kuriem attiecas atmaksāšana, pamatojoties uz vienību izmaksu standarta shēmām un vienreizējiem maksājumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1304/2013 14. panta 1. punktu, ir noteikti pielikumos.

4. pants

Summu pielāgošana

1.  Pielikumos norādītās summas pielāgo atbilstoši pielikumos norādītajām metodēm.

2.  Summas, kas pielāgotas atbilstoši 1. punktam, piemēro, atmaksājot izdevumus, kas saistīti ar tām darbību daļām, kas tiek veiktas pielāgošanas dienā un pēc tās.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M4
I PIELIKUMS

Izdevumu atmaksas nosacījumi, pamatojoties uz vienību izmaksu standarta shēmām, Zviedrijai

1.    Vienību izmaksu standarta shēmu noteikšanaDarbību veidi (1)

Rādītāja nosaukums

Izmaksu kategorija

Rādītāja mērvienība

Summas

1.  Darbības, ko atbalsta saskaņā ar darbības programmas (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020) (CCI- 2014SE05M9OP001) prioritāro virzienu Nr. 1 “Prasmju piedāvājums”

Nostrādātās stundas

Visas izmaksu kategorijas, izņemot dalībnieku algas

Nostrādāto stundu skaits (2)

Algas grupa (SSYK kods (3))

Reģions: Stokholma (SE 11) (vienības izmaksas stundā – summa SEK (4))

Visi reģioni, izņemot Stokholmu (SE 12-33) (vienības izmaksas stundā – summa SEK)

1  (912 – 913 – 919 – 921)

321

328

2  (414 – 415 – 421 – 422 – 512 – 513 – 514 – 515 – 522 – 611 – 612 – 613 – 614 – 826)

360

356

3  (331 – 348 – 411 – 412 – 413 – 419 – 711 – 712 – 713 – 714 – 721 – 722 – 723 – 724 – 731 – 732 – 734 – 741 – 742 – 743 – 811 – 812 – 813 – 814 – 815 – 816 – 817 – 821 – 822 – 823 – 824 – 825 – 827 – 828 – 829 – 831 – 832 – 833 – 834 – 914 – 915 – 931 – 932 – 933)

416

395

4  (223 – 232 – 233 – 234 – 235 – 243 – 249 – 313 – 322 – 323 – 324 – 332 – 342 – 343 – 344 – 345 – 346 – 347 – 511 – 011)

473

438

5  (213 – 221 – 231 – 241 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 311 – 312 – 315 – 321 – 341)

587

512

6  (211 – 212 – 214 – 222 – 242 – 314)

776

724

7 A  (121)

1 035

1 035

7 B  (111-123)

1 121

875

7 C  (131-122)

735

601

2.  Darbības, ko atbalsta saskaņā ar darbības programmas (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020) (CCI-2014SE05M9OP001) prioritāro virzienu Nr. 1 “Prasmju piedāvājums”

Darbībā pavadītās stundas

Dalībnieka alga

Pavadīto stundu skaits (2)

Reģions: Stokholma (SE 11) (vienības izmaksas stundā – summa SEK)

Visi reģioni, izņemot Stokholmu (SE 12-33) (vienības izmaksas stundā – summa SEK)

229

234

3.  Darbības, ko atbalsta saskaņā ar darbības programmas (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020) (CCI-2014SE05M9OP001) prioritāro virzienu Nr. 2 “Palielināta pāreja uz darbu” un prioritāro virzienu Nr. 3 “Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva”

Nostrādātās stundas

Visas izmaksu kategorijas, izņemot dalībnieku pabalstus

Nostrādāto stundu skaits (2)

Profesionālā kategorija

Reģions: Stokholma (SE 11) (vienības izmaksas stundā – summa SEK)

Visi reģioni, izņemot Stokholmu (SE 12-33) (vienības izmaksas stundā – summa SEK)

Projekta vadītājs darbībām, kur kopējie attiecināmie izdevumi saskaņā ar dokumentu, kurā noteikti atbalsta nosacījumi, ir lielāki nekā 20 miljoni SEK)

749

609

Projekta vadītājs darbībām, kur kopējie attiecināmie izdevumi saskaņā ar dokumentu, kurā noteikti atbalsta nosacījumi, ir 20 miljoni SEK vai mazāk/projekta vadītāja palīgs darbībām, kur kopējie attiecināmie izdevumi saskaņā ar dokumentu, kurā noteikti atbalsta nosacījumi, ir lielāki nekā 20 miljoni SEK

669

567

Projekta darbinieks

463

420

Projekta ekonomists

598

508

Administrators

416

378

4.  Darbības, ko atbalsta saskaņā ar darbības programmas (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020) (CCI- 2014SE05M9OP001) prioritāro virzienu Nr. 2 “Palielināta pāreja uz darbu” un prioritāro virzienu Nr. 3 “Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva”

Darbībā pavadītās stundas

Dalībnieka pabalsts

Pavadīto stundu skaits (2)

Finansiālā palīdzība (vienības izmaksas stundā)

Vecums

(SEK)

18–24 gadi

32

25–29 gadi

40

30–64 gadi

46

 

Darbības dotācija un attīstības pabalsts (vienības izmaksas stundā)

Vecums

(SEK)

15–19 gadi

17

20–24 gadi

33

25–29 gadi

51

30–44 gadi

55

45–69 gadi

68

 

Sociālā nodrošinājuma un slimības pabalsts (vienības izmaksas stundā)

Vecums

(SEK)

19–29 gadi (sociālā nodrošinājuma pabalsts)

51

30–64 gadi (slimības pabalsts)

58

 

Slimības pabalsts, rehabilitācijas pabalsts, darba un arodtraumas pabalsts (vienības izmaksas stundā)

Vecums

(SEK)

līdz 19 gadiem

48

20–64 gadi

68

(1)   Vienību izmaksu standarta shēmu summas piemēro tikai attiecībā uz darbību daļām, kas attiecas uz šajā pielikumā noteiktajām izmaksu kategorijām.

(2)   Kopējais gadā deklarēto stundu skaits nedrīkst pārsniegt Zviedrijas standarta darba stundu skaitu gadā, kas ir 1 862 stundas.

(3)   Zviedrijā piemērojamā profesionālā klasifikācija.

(4)   Zviedrijas valūta.

2.    Summu pielāgošana

Vienības izmaksas tabulā attiecas uz nostrādātajām vai pavadītajām stundām 2015. gadā. Izņemot vienības izmaksas attiecībā uz tabulas 4. punktā minēto dalībnieka pabalstu, kas netiks koriģēts, šīs vērtības tiek automātiski palielinātas par 2 % katra gada 1. janvārī, sākot no 2016. gada līdz 2023. gadam.

▼M6
II PIELIKUMS

Izdevumu atmaksas nosacījumi, pamatojoties uz vienību izmaksu standarta shēmām, Francijai

1.    Vienību izmaksu standarta shēmu noteikšanaDarbību veidi

Rādītāja nosaukums

Izmaksu kategorija

Rādītāja mērvienība

Summas (EUR)

1.  Garantie Jeunes (“Garantija jauniešiem”), ko atbalsta saskaņā ar darbības programmas PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER (CCI-2014FR05M9OP001) prioritāro virzienu Nr. 1 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi

Jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET(1), ar pozitīvu rezultātu saskaņā ar Garantie Jeunes ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc apmācību sākuma

— dalībniekam izmaksātie pabalsti;

— missions locales radušās aktivizēšanas izmaksas

NEET skaits, kuriem ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc apmācību sākuma ir kāds no šādiem rezultātiem:

— ir iesaistījies profesionālo prasmju apgūšanā, kuras rezultātā tiek saņemts sertifikāts, vai nu:

— 

— iesaistoties apmācībā mūžizglītības jomā vai

— iesaistoties pamatapmācībā,

— vai

— ir nodibinājis uzņēmumu, vai

— atradis darbu, vai

— pavadījis vismaz 80 darba dienas (apmaksātā vai neapmaksātā) profesionālajā vidē

6 400

2.  Apmācības bezdarbniekiem, ko nodrošināja akreditētas apmācību organizācijas un kuras saņēma atbalstu no darbības programmas Ile-de-France (CCI 2014FR05M0OP001)

Dalībnieki ar pozitīvu iznākumu pēc apmācību kursa

Visas darbības attiecināmās izmaksas

Dalībnieku skaits ar vienu no šādiem rezultātiem pēc apmācību kursa:

— apmācību kursa beigās saņēmis diplomu vai apstiprinājumu, ka ir apguvis kompetences,

— atradis darbu uz vismaz vienu mēnesi,

— pieteicies turpmākā profesionālās apmācības kursā,

— pēc pārtraukuma atsācis gaitas savā agrākajā skolas mācību programmā vai

— saņēmis iespēju oficiāli apstiprināt savas iegūtās kompetences.

Ja pēc apmācību kursa pabeigšanas dalībnieks sasniedz vairāk nekā vienu sekmīgu rezultātu, ļauj atlīdzināt tikai vienu summu attiecībā uz šo apmācību.Kategorija

Nozare

Summa

1

Veselības aprūpe

3 931

Preču un iedzīvotāju drošība

2

Kultūras, sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes

4 556

Pakalpojumi cilvēkiem

Mīkstu materiālu apstrāde

Lauksaimniecības produkti, ēdienu gatavošana

Tirdzniecība un pārdošana

Viesu uzņemšana, viesnīcu nozare, ēdināšana

Darba aizsardzība

3

Apmācības sekretāru darbā un biroja darba procesu automatizēšanā

5 695

Sociālais darbs

Elektronika

Frizieru, skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumi

Transportlīdzekļu un aprīkojuma apkope

Kravu pārvadājumi, apstrāde un uzglabāšana

4

Lauksaimniecība

7 054

Vide

Celtniecība un būvdarbi

Drukāšanas un izdošanas paņēmieni

3.  Apmācības bezdarbniekiem, ko nodrošināja akreditētas apmācību organizācijas un kuras saņēma atbalstu no šādām darbības programmām

Rhône-Alpes (CCI 2014FR16M2OP010)

un

Auvergne (CCI 2014FR16M0OP002)

Dalībnieki ar pozitīvu iznākumu pēc apmācību kursa

Visas darbības attiecināmās izmaksas

Dalībnieku skaits ar vienu no šādiem rezultātiem pēc apmācību kursa:

— saņēmis diplomu, kuru oficiāli apstiprinājusi nozares organizācija vai valsts iestāde,

— apmācību kursa beigās saņēmis apstiprinājumu, ka ir apguvis kompetences,

— atradis darbu,

— pieteicies turpmākā profesionālās apmācības kursā,

— pēc pārtraukuma atsācis gaitas savā agrākajā skolas mācību programmā vai

— saņēmis iespēju oficiāli apstiprināt savas iegūtās kompetences.

Papildus attiecībā uz 5. kategoriju to dalībnieku skaits, kuriem ir sekmīgs rezultāts, kā aprakstīts iepriekš, un kuri ir tiesīgi saņemt pabalstu no Auvergne-Rhône-Alpes reģiona (2).

Ja pēc apmācību kursa pabeigšanas dalībnieks sasniedz vairāk nekā vienu sekmīgu rezultātu, ļauj atlīdzināt tikai vienu summu attiecībā uz šo apmācību.Kategorija

Nozare

Summa

1

Transports, loģistika un tūrisms

4 403

Bankas, apdrošināšana

Pārvaldība, uzņēmumu vadība, uzņēmumu izveide

Pakalpojumi fiziskām personām un kopienām

2

Darbs veselības aprūpes un sociālajā jomā, atpūtas, kultūras un sporta aktivitātes

5 214

Restorānu, viesnīcu un pārtikas nozares

Tirdzniecība

Mīkstu materiālu un koka apstrāde; grafiskā industrija

3

Celtniecība un būvdarbi

7 853

Apstrādes rūpniecība

Mehānika, metālapstrāde

Lauksaimniecība, jūrlietas, zivsaimniecība

Sakari, informācija, māksla un izklaide

4

Uzturēšana

9 605

Elektrība, elektronika

IT un telekomunikācijas

5

Pabalsti

1 901

(1)   Jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu un kas piedalās darbībā, ko atbalsta PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER.

(2)   Tiesības saņemt pabalstu ir noteiktas 1988. gada 15. aprīļa Dekrētā Nr. 88-368, kurā grozījumi izdarīti ar 2002. gada 23. decembra Dekrētu Nr. 2002-1551.

2.    Summu pielāgošana

1. vienību izmaksas ir daļēji balstītas uz pilnībā Francijas finansētu vienību izmaksu standarta shēmu. 1 600  EUR (no 6 400  EUR) atbilst vienību izmaksu standarta shēmai, kas noteikta ar instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l'expérimentation Garantie Jeunes prise pour l'application du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l'instruction ministérielle du 20 mars 2014, lai segtu izmaksas, kuras radušās Jaunatnes valsts nodarbinātības dienestiem Missions Locales, lai apmācītu katru NEET, kurš iesaistās Garantie Jeunes.

Dalībvalsts atjaunina 1. vienību izmaksas atbilstīgi valsts noteikumos paredzētajām korekcijām, pielāgojot to iepriekš 1. punktā minētajai vienību izmaksu standarta shēmai 1 600 EUR apmērā, kas sedz Jaunatnes valsts nodarbinātības dienestiem radušās izmaksas.

2. un 3. vienību izmaksu summas ir balstītas uz apmācību stundas publiskā iepirkuma cenām attiecīgajās jomās un teritorijās. Šīs summas tiks koriģētas, kad tiks atkārtota attiecīgo apmācības kursu iepirkuma procedūra, izmantojot šādu formulu:

jaunā cena (bez PVN) = vecā cena (bez PVN) × (0,5 + 0,5 × Sr/So)

Sr ir pēdējās ikmēneša publikācijas nodarbināto personu (INSEE) indekss (identifikators 1567446) koriģēšanas dienā.

So ir ikmēneša publikācijas nodarbināto personu (INSEE) indekss (identifikators 1567446) pirmās koriģēšanas konkursa piedāvājuma iesniegšanas dienā; un pēc tam turpmākajām korekcijām – konkursa piedāvājuma iesniegšanas gadadienas datuma ikmēneša publikācijas nodarbināto personu indekss.
III PIELIKUMS

Izdevumu atmaksas nosacījumi, pamatojoties uz vienību izmaksu standarta shēmām, Čehijas Republikai

1.    Vienību izmaksu standarta shēmu noteikšanaDarbību veidi

Rādītāja nosaukums

Izmaksu kategorija (1)

Rādītāja mērvienība

Summas

(attiecīgās valsts valūtā CZK, ja vien nav norādīts citādi)

1.  Jaunas bērnu aprūpes iestādes izveide saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (2014CZ05M9OP001) un Prāgas Izaugsmes centra darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 4 (2014CZ16M2OP001)

Jaunizveidota vieta jaunā bērnu aprūpes iestādē

— Aprīkojuma iegāde bērnu aprūpes iestādei,

— iestādes izveidei veltītā projekta posma pārvaldība

Jaunizveidoto vietu skaits jaunā bērnu aprūpes iestādē (2)

20 053 , ietverot PVN, vai 16 992 bez PVN

2.  Esošas iestādes pārveide par “bērnu grupu” saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (2014CZ05M9OP001) un Prāgas Izaugsmes centra darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 4 (2014CZ16M2OP001)

Pārveidota vieta “bērnu grupā” (3)

— Aprīkojuma iegāde pārveidotajai iestādei,

— mācību līdzekļu iegāde,

— iestādes pārveidei veltītā projekta posma pārvaldība

Pārveidoto vietu skaits “bērnu grupā” (4)

9 518 , ietverot PVN, vai 8 279 bez PVN

3.  Bērnu aprūpes iestādes vadīšana saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (2014CZ05M9OP001) un Prāgas Izaugsmes centra darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 4 (2014CZ16M2OP001)

Izmantojums uz vietu bērnu aprūpes iestādē

— Pedagoģiskā un atbalstošā personāla algas,

— bērnu aprūpes iestādes darbība,

— darbības pārvaldība

Izmantojuma koeficients (5)

628 (6)

4.  Aprūpes speciālistu kvalifikācijas celšana saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (2014CZ05M9OP001) un Prāgas Izaugsmes centra darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 4 (2014CZ16M2OP001)

Kvalifikācijas “Aprūpes speciālists bērnu aprūpes iestādē” iegūšana

— Apmācība un profesionālās kvalifikācijas pārbaude

Personu skaits, kuras saņem sertifikātu par profesionālās kvalifikācijas “Aprūpes speciālists bērnu aprūpes iestādē” iegūšanu

14 178

5.  Telpu izīrēšana bērnu aprūpes iestādēm saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (2014CZ05M9OP001) un Prāgas Izaugsmes centra darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 4 (2014CZ16M2OP001)

Izmantojums uz vietu bērnu aprūpes iestādē

— Telpu īre bērnu aprūpes iestādei

Izmantojuma koeficients (7)

56 (8)

6.  Darbinieku turpmāka ārējā profesionālā apmācība saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (2014CZ05M9OP001)

Darbinieka vienas stundas (60 minūšu) dalība ārējā apmācības kursā par vispārējām informācijas tehnoloģijām (IT)

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot:

— apmācības sniegšanas tiešās izmaksas,

— netiešās izmaksas,

— dalībnieku algas.

Pilnas dalības stundas katram darbiniekam

324

7.  Darbinieku turpmāka ārējā profesionālā apmācība saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (2014CZ05M9OP001)

Darbinieka vienas stundas (60 minūšu) dalība ārējā apmācības kursā par vispārīgām un vadības prasmēm

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot:

— apmācības sniegšanas tiešās izmaksas,

— netiešās izmaksas,

— dalībnieku algas

Pilnas dalības stundas katram darbiniekam

593

8.  Darbinieku turpmāka ārējā profesionālā apmācība saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (2014CZ05M9OP001)

Laikposms (45 minūtes), ko darbinieks pavada ārējos valodas apmācības kursos

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot:

— apmācības sniegšanas tiešās izmaksas,

— netiešās izmaksas,

— dalībnieku algas

Pilni dalības laikposmi katram darbiniekam

173

9.  Darbinieku turpmāka ārējā profesionālā apmācība saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (2014CZ05M9OP001)

Darbinieka vienas stundas (60 minūšu) dalība apmācības kursā par specializētām IT

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot:

— apmācības sniegšanas tiešās izmaksas,

— netiešās izmaksas,

— dalībnieku algas

Pilnas dalības stundas katram darbiniekam

609

10.  Darbinieku turpmāka ārējā profesionālā apmācība saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (2014CZ05M9OP001)

Darbinieka vienas stundas (60 minūšu) dalība ārējā apmācības kursā par grāmatvedību, ekonomiku un tiesībām

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot:

— apmācības sniegšanas tiešās izmaksas,

— netiešās izmaksas,

— dalībnieku algas

Pilnas dalības stundas katram darbiniekam

436

11.  Darbinieku turpmāka ārējā profesionālā apmācība saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (2014CZ05M9OP001)

Darbinieka vienas stundas (60 minūšu) dalība ārējā tehniskā un citā profesionālā apmācībā

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot:

— apmācības sniegšanas tiešās izmaksas,

— netiešās izmaksas,

— dalībnieku algas

Pilnas dalības stundas katram darbiniekam

252

12.  Darbinieku turpmāka iekšējā (9) profesionālā apmācība saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (2014CZ05M9OP001)

Darbinieka vienas stundas (60 minūšu) dalība apmācības kursā, ko vada iekšējs pasniedzējs jebkurā no šādām jomām:

— vispārējas informācijas tehnoloģijas (IT),

— vispārīgas un vadības prasmes,

— valodas,

— specializētas IT,

— grāmatvedība, ekonomika un tiesības,

— tehniskas un citas profesionālās prasmes

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot:

— tiešās personāla izmaksas,

— netiešās izmaksas,

— dalībnieku algas

Pilnas dalības stundas katram darbiniekam

144

13.  Pagaidu darbinieku sniegts atbalsts skolai/izglītības iestādei saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 3 (2014CZ05M2OP001)

0,1 pilnslodzes ekvivalents (FTE), kas mēnesī nostrādāts, pildot skolas psihologa un/vai specializēta skolas pedagoga pienākumus

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas

Nostrādāto 0,1 FTE skaits mēnesī

5 871

14.  Pagaidu darbinieku sniegts atbalsts skolai/izglītības iestādei saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 3 (2014CZ05M2OP001)

0,1 FTE, ko mēnesī nostrādājis skolas asistents un/vai sociālais pedagogs

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas

Nostrādāto 0,1 FTE skaits mēnesī

Skolas asistents: 3 617

Sociālais pedagogs: 4 849

15.  Pagaidu darbinieku sniegts atbalsts skolai/izglītības iestādei saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 3 (2014CZ05M2OP001)

0,1 FTE, ko mēnesī nostrādājusi auklīte

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas

Nostrādāto 0,1 FTE skaits mēnesī

3 402

16.  Ārpusskolas nodarbības nodrošināšana bērniem/skolēniem, kas pakļauti nesekmības riskam, saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 3 (2014CZ05M2OP001) un Prāgas Izaugsmes centra darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 4 (2014CZ16M2OP001)

Ārpusskolas nodarbību bloks, kas ietver 16 mācībstundas (katra stunda ilgst 90 minūtes) un ko nodrošina vismaz 6 bērnu/skolēnu grupai, no kuriem 2 bērni/skolēni ir pakļauti nesekmības riskam

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas

Tādu pilnu dalības bloku skaits, kas ietver 16 mācībstundas (katra stunda ilgst 90 minūtes) un ko nodrošina vismaz 6 bērnu/skolēnu grupai, no kuriem 2 bērni/skolēni ir pakļauti nesekmības riskam

17 833

17.  Atbalsts skolēniem, kas pakļauti nesekmības riskam, nodrošinot konsultācijas saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 3 (2014CZ05M2OP001) un Prāgas Izaugsmes centra darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 4 (2014CZ16M2OP001)

Bloks, kas ietver 16 konsultāciju stundas vismaz 3 reģistrētu skolēnu grupai, kuri ir pakļauti nesekmības riskam

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas

Tādu pilnu dalības bloku skaits, kas ietver 16 stundas un kas nodrošināti vismaz 3 reģistrētu skolēnu grupai, kuri ir pakļauti nesekmības riskam

8 917

18.  Pedagogu profesionālā izaugsme ar strukturētu apmācību kursu palīdzību saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 3 (2014CZ05M2OP001) un Prāgas Izaugsmes centra darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 4 (2014CZ16M2OP001)

Pedagogiem nodrošinātās profesionālās apmācības stundas

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās apmācības sniegšanas izmaksas

Pilnas dalības apmācības stundas katram pedagogam

1)  435 par apmācību parastajā nodarbību laikā

2)  170 par apmācību ārpus parastā nodarbību laika

19.  Informācijas sniegšana vecākiem sapulcēs saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 3 (2014CZ05M2OP001) un Prāgas Izaugsmes centra darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 4 (2014CZ16M2OP001)

Tematiskas sapulces vismaz ar astoņiem vecākiem vismaz divas stundas (120 minūtes)

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas

Tematisku sapulču skaits vismaz ar astoņiem vecākiem vismaz divas stundas (120 minūtes)

3 872

20.  Pedagogu profesionālā izaugsme skolās un izglītības iestādēs saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 3 (2014CZ05M2OP001)

Bloks, kas ietver 30 stundu ārēju mentorēšanu/darbaudzināšanu grupai, kurā ir no 3 līdz 8 pedagogiem.

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas

Tādu pilnu dalības bloku skaits, kas ietver 30 stundu ārēju mentorēšanu/darbaudzināšanu grupai, kurā ir no 3 līdz 8 pedagogiem

31 191

21.  Pedagogu profesionālā izaugsme skolās un izglītības iestādēs saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 3 (2014CZ05M2OP001)

Apmācības cikls, kura ietvaros pedagogs 15 stundas piedalās strukturētā “ēnošanā” darbā

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas

Pilnu dalības 15 stundu apmācības ciklu skaits katram pedagogam, kas piedalās strukturētā apmeklējumā pie cita pedagoga citā skolā

4 505

22.  Pedagogu profesionālā izaugsme skolās un izglītības iestādēs saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 3 (2014CZ05M2OP001)

10 stundu apmācības cikls ar savstarpēju sadarbību, iesaistoties vismaz 3 pedagogu grupai

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas

Pilnu dalības 10 stundu apmācības ciklu skaits, iesaistoties vismaz 3 pedagogu grupai

8 456

23.  Skolas/izglītības iestādes pedagoģiskā personāla profesionālā izaugsme saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 3 (2014CZ05M2OP001)

Stunda divatā (10) 2,75 stundu ilgumā

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas

Pilnu dalības stundu divatā skaits

815

24.  Skolas/izglītības iestādes pedagogu profesionālā izaugsme saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 3 (2014CZ05M2OP001)

19 stundu savstarpējas sadarbības un mācīšanās cikls, iesaistoties ekspertam un 2 pedagogiem

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas

Pilnu dalības 19 stundu ciklu skaits, iesaistoties ekspertam un 2 citiem pedagogiem

5 637

25.  Karjeras konsultāciju pakalpojumi skolās un skolu un darba devēju sadarbība saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 3 (2014CZ05M2OP001)

0,1 FTE, ko mēnesī nostrādājis karjeras konsultants un/vai skolas un darba devēju sadarbības koordinators

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas

Nostrādāto 0,1 FTE skaits mēnesī

4 942

26.  Skolas/izglītības iestādes pedagogu profesionālā izaugsme saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 3 (2014CZ05M2OP001)

Apmācības cikls, kura ietvaros pedagogs un mentors 8,5 stundas piedalās strukturētā “ēnošanā” darbā

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas

Pilnu dalības 8,5 stundu apmācības ciklu skaits, piedaloties strukturētā apmeklējumā iestādē/uzņēmumā/objektā

2 395

27.  Pedagogu profesionālās kompetences attīstība saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 3 (2014CZ05M2OP001) un Prāgas Izaugsmes centra darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 4 (2014CZ16M2OP001)

3,75 stundu ilgs apmācības cikls vai četri 3,75 stundu ilgi apmācības cikli, kuros piedalās pedagogs un eksperts/IKT speciālists

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas

Pilnu dalības 3,75 stundu apmācības ciklu skaits, kur piedalās pedagogs un eksperts/IKT speciālists

Viens cikls: 1 103

Četri cikli: 4 412

28.  Pētnieku mobilitāte saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 2 (2014CZ05M2OP001)

Katra pētnieka mobilitātē pavadītie mēneši

Visas darbības attiecināmās izmaksas

Katra pētnieka mobilitātē pavadīto mēnešu skaitsSastāvdaļas

Summa (11) (EUR)

Iztikas pabalsts (CZ ieceļojošiem pētniekiem mobilitātē)

Jaunākajiem

2 674

Vecākajiem

3 990

Iztikas pabalsta summas no CZ izceļojošajiem mobilitātes dalībniekiem aprēķina, dalot ieceļojošajiem mobilitātes dalībniekiem paredzēto summu ar attiecīgo korekcijas koeficientu, kas norādīts zemāk 3. punktā, atkarībā no galamērķa valsts.

Mobilitātes pabalsts

600

Ģimenes pabalsts

500

Pētniecības, mācību un tīklu veidošanas izmaksas

800

Pārvaldības un netiešās izmaksas

650

29.  Atbalsts skolēniem ar atšķirīgu dzimto valodu, kā arī skolotājiem vai vecākiem ar kultūru speciālista vai bilingvāla asistenta palīdzību saskaņā ar Prāgas Izaugsmes centra darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 4 (2014CZ16M2OP001).

1)  0,1 FTE, ko mēnesī nostrādājis kultūru speciālists (11) vai bilingvālais asistents

2)  Kultūru speciālista (12) nostrādāta viena stunda (60 minūtes)

Visas darbības attiecināmās izmaksas

1)  0,1 FTE skaits, ko kultūru speciālists vai bilingvālais asistents ir nostrādājis mēnesī

2)  Kultūru speciālista nostrādāto stundu skaits.

1)  Kultūru speciālists: 5 373

Bilingvālais asistents: 4 464

2)  Kultūru speciālists: 308

30.  Starptautiski mobilitātes projekti mācību personāla izglītošanai saskaņā ar Prāgas Izaugsmes centra darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 4 “Izglītība, mācīšanās un atbalsts nodarbinātībai” (2014CZ16M2OP001).

Mācību personāla 4 dienu stažēšanās skolā citā Eiropas valstī, kurā vismaz 24 stundas tiek veltītas izglītojošiem pasākumiem.

Visas darbības attiecināmās izmaksas, kuras ir šādas:

1)  algas dalībniekiem;

2)  ar stažēšanos organizēšanu saistītās izmaksas uzņemošajā un mājas skolā;

3)  ceļa un uzturēšanās izmaksas.

4 dienu stažēšanās prakšu skaits, kurā ir piedalījies mācību personāls skolā citā Eiropas valstī

1)  5 087

2)  350 EUR

3)  Šīm katras 4 dienu stažēšanās prakses summām var pieskaitīt summu ceļa un uzturēšanas izmaksu segšanai katram dalībniekam:

ceļa izmaksas atkarībā no attāluma ir šādas (13): 

summa

10– 99 km:

20 EUR

100– 499 km:

180 EUR

500– 1 999 km:

275 EUR

2 000 –2 999 km:

360 EUR

3 000 –3 999 km:

530 EUR

4 000 –7 999 km:

820 EUR

8 000 km un vairāk:

1 300 EUR

uzturēšanās izmaksas atkarībā no valsts ir šādas: 

summa

Dānija, Īrija, Norvēģija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste

448 EUR

Beļģija, Bulgārija, Grieķija, Francija, Itālija, Kipra, Luksemburga, Ungārija, Austrija, Polija, Rumānija, Somija

392 EUR

Vācija, Spānija, Latvija, Malta, Portugāle, Slovākija

336 EUR

Igaunija, Horvātija, Lietuva, Slovēnija

280 EUR

31.  Skolas / izglītības iestādes skolēnu un personāla informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmju attīstība saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 3 (2014CZ05M2OP001)

45 minūšu ilga mācībstunda, izmantojot IKT rīkus, vismaz 10 skolēniem, no kuriem vismaz 3 ir pakļauti nesekmības riskam.

Visas attiecināmās darbības izmaksas, ietverot tiešās IKT izmaksas un tiešās personāla izmaksas

To 45 minūšu ilgu mācībstundu skaits, kurās ir vismaz 10 skolēnu, no kuriem vismaz 3 ir pakļauti nesekmības riskam

2 000

32.  Pedagoģiskā personāla profesionālā izaugsme saskaņā ar Pētniecības, attīstības un izglītības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 3 (2014CZ05M2OP001)

Projekta diena, ko veido pedagoģiskā personāla uz sadarbību balstīta mācīšana

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot ceļa izmaksas un tiešās personāla izmaksas

Tādu uz sadarbību balstītas mācīšanas projekta dienu skaits, kas atbilst šādām prasībām:

— sastāv no četrām 45 minūšu ilgām mācībstundām, kurās mācīšana norit ārpus parastās skolas vides

— vismaz 10 skolēnu grupai, no kuras vismaz 3 skolēni ir pakļauti nesekmības riskam –

— papildus vismaz 60 minūtes, kuru laikā notiek kopīga sagatavošanās un apsvēršana

6 477

(1)   Attiecībā uz 1.–5. vienību izmaksām minētās izmaksu kategorijas ietver visas izmaksas, kas saistītas ar minēto darbību, izņemot 1. un 2. darbību veidu, kas var ietvert arī citas izmaksu kategorijas.

(2)   Nozīmē jaunu vietu, kura iekļauta jaunas bērnu aprūpes iestādes kapacitātē, kā noteikts valsts tiesību aktos, un attiecībā uz kuru ir apliecinājums par katras jaunās vietas aprīkojumu.

(3)   “Bērnu grupa” nozīmē, ka tā ir reģistrēta kā “bērnu grupa” saskaņā ar valsts tiesību aktiem par bērnu aprūpes pakalpojumu sniegšanu “bērnu grupā”.

(4)   Nozīmē vietu esošā iestādē, kura no jauna ir reģistrēta kā “bērnu grupa” saskaņā ar valsts tiesību aktiem un iekļauta minētās grupas oficiālajā kapacitātē un attiecībā uz kuru ir apliecinājums par katras vietas aprīkojumu.

(5)   Izmantojuma koeficientu nosaka, to bērnu skaitu, kuri apmeklē bērnu aprūpes iestādi pusi dienas 6 mēnešus, dalot ar iestādes maksimālo kapacitāti uz pusi dienas 6 mēnešus un reizinot ar 100.

(6)   Šo summu 6 mēnešus maksā par katru 1 procentpunktu no izmantojuma uz vietu līdz 75 procentpunktiem. Ja izmantojuma koeficients ir mazāks nekā 20 %, izdevumi netiek atmaksāti.

(7)   Izmantojuma koeficientu nosaka, to bērnu skaitu, kuri apmeklē bērnu aprūpes iestādi pusi dienas 6 mēnešus, dalot ar iestādes maksimālo kapacitāti uz pusi dienas 6 mēnešus un reizinot ar 100.

(8)   Šo summu 6 mēnešus maksā par katru 1 procentpunktu no izmantojuma uz vietu līdz 75 procentpunktiem. Ja izmantojuma koeficients ir mazāks nekā 20 %, izdevumi netiek atmaksāti.

(9)   Iekšēja apmācība ir tāda apmācība, ko vada iekšējs pasniedzējs.

(10)   Stunda divatā ir divu pedagogu sadarbība ar mērķi savstarpēji nostiprināt savu profesionālo izaugsmi, kopīgi plānojot, īstenojot un apsverot mācīšanas metodes klasē.

(11)   Šo rādītāju izmantos attiecībā uz tiem kultūru speciālistiem vai bilingvāliem asistentiem, kurus skola ir tieši nolīgusi darbā uz pilnu vai pusslodzi.

(12)   Šo rādītāju izmantos attiecībā uz ārējiem kultūru speciālistiem, kurus skola ir piesaistījusi konkrētā pakalpojuma sniegšanai, maksājot par nostrādātajām stundām.

(13)   Pamatojoties uz ceļa attālumu vienam dalībniekam. Ceļa attālumu aprēķina, izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma kalkulatoru (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_lv.htm).

(11)  Kopējā summa uz vienu dalībnieku būs atkarīga no katra mobilitātes gadījuma raksturlielumiem un katras izklāstītās sastāvdaļas piemērojamības.

2.    Summu koriģēšana

6.–11. vienību izmaksu likmi var koriģēt, aizstājot sākotnējo minimālās algas likmi aprēķina metodē, ko veido minimālā alga, apmācības sniegšanas izmaksas un netiešās izmaksas.

12. vienību izmaksu likmi var koriģēt, aizstājot sākotnējās tiešās personāla izmaksas, tostarp sociālā nodrošinājuma un veselības apdrošināšanas iemaksas, un/vai dalībnieku algas, tostarp sociālā nodrošinājuma un veselības apdrošināšanas iemaksas, aprēķina metodē, ko veido tiešās personāla izmaksas, tostarp sociālā nodrošinājuma un veselības apdrošināšanas iemaksas, un/vai dalībnieku algas, tostarp sociālā nodrošinājuma un veselības apdrošināšanas iemaksas.

13.–17., 19.–27. un 29. vienību izmaksu likmes var koriģēt, aizstājot sākotnējās tiešās personāla izmaksas, tostarp sociālā nodrošinājuma un veselības apdrošināšanas iemaksas, aprēķina metodē, ko veido tiešās personāla izmaksas, tostarp sociālā nodrošinājuma un veselības apdrošināšanas iemaksas, un netiešās izmaksas.

18. vienību izmaksu likmi var koriģēt, aizstājot dalībnieku algas, tostarp sociālā nodrošinājuma un veselības apdrošināšanas iemaksas, aprēķina metodē, ko veido apmācības sniegšanas izmaksas, dalībnieku algas, tostarp sociālā nodrošinājuma un veselības apdrošināšanas iemaksas, un netiešās izmaksas.

28. vienību izmaksu likmi var koriģēt, aizstājot iztikas pabalsta, mobilitātes pabalsta, ģimenes pabalsta, pētniecības, apmācību un tīklu veidošanas izmaksu, pārvaldības un netiešo izmaksu summas.

30. vienību izmaksu likmi var koriģēt, aizstājot sākotnējās tiešās personāla izmaksas, tostarp sociālā nodrošinājuma un veselības apdrošināšanas iemaksas, ar stažēšanās organizēšanu saistītās izmaksas uzņemošajā skolā un mājas skolā, kā arī ceļa un uzturēšanās izmaksas aprēķina metodē, ko veido tiešās personāla izmaksas, tostarp sociālā nodrošinājuma un veselības apdrošināšanas iemaksas, ar stažēšanās organizēšanu saistītās tiešās izmaksas uzņemošajā un mājas skolā un ceļa un uzturēšanas izmaksas.

32. vienību izmaksu likmi var koriģēt, aizstājot ceļa summu aprēķina metodē, ko veido tiešās ceļa izmaksas, tiešās personāla izmaksas un netiešās izmaksas.

Korekcijas tiks balstītas uz šādiem atjauninātiem datiem:

 minimālajai algai – minimālās algas grozījumiem, kā noteikts valdības Dekrētā Nr. 567/2006 Coll.,

 sociālā nodrošinājuma iemaksām – darba devēju sociālā nodrošinājuma iemaksu grozījumiem, kā noteikts Likumā Nr. 589/1992 Coll. par sociālo nodrošinājum,; un

 veselības apdrošināšanas iemaksām – darba devēju veselības apdrošināšanas iemaksu grozījumiem, kā noteikts Likumā Nr. 592/1992 Coll. par veselības apdrošināšanas prēmijām,

 vidējām algām, lai noteiktu algu/personāla izmaksas, – izmaiņām jaunākajos publicētajos gada datos par attiecīgajām kategorijām no vidējo ieņēmumu informācijas sistēmas (www.ISPV.cz),

 iztikas pabalstam, mobilitātes pabalstam, ģimenes pabalstam, pētniecības, apmācību un tīklu veidošanas izmaksām, pārvaldības un netiešajām izmaksām – likmju grozījumiem programmā “Apvārsnis 2020”– Marijas Kirī vārdā nosauktajās darbībās, kas publicētas https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/,

 ceļa, uzturēšanās un organizēšanas izmaksām, kas iekļautas 30. vienību izmaksās, – grozījumiem ceļa un organizēšanas izmaksu summās, kā arī individuālo atbalstu, ko Eiropas Komisija noteikusi programmas Erasmus+ 1. pamatdarbībai (mobilitātes projekti) (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/),

 ceļa izmaksām, kas iekļautas 32. vienību izmaksās, – grozījumiem summās par ceļu 10–99 km attālumā saskaņā ar programmas Erasmus+“attāluma kalkulatoru” (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

3.    Ar pētnieku izejošo mobilitāti saistīto koeficientu tabulaValsts

Korekcijas koeficients

 

Valsts

Korekcijas koeficients

Albānija

0,908

 

Latvija

0,906

Argentīna

0,698

 

Luksemburga

1,193

Austrālija

1,253

 

Ungārija

0,909

Beļģija

1,193

 

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

0,816

Bosnija un Hercegovina

0,878

 

Malta

1,069

Brazīlija

1,098

 

Meksika

0,840

Bulgārija

0,853

 

Moldovas Republika

0,729

Melnkalne

0,798

 

Vācija

1,179

Čehija

1,000

 

Nīderlande

1,245

Ķīna

1,014

 

Norvēģija

1,574

Dānija

1,615

 

Polija

0,912

Igaunija

0,934

 

Portugāle

1,063

Fēru Salas

1,600

 

Austrija

1,251

Somija

1,391

 

Serbija

0,801

Francija

1,325

 

Rumānija

0,815

Horvātija

1,163

 

Krievija

1,378

Indija

0,630

 

Grieķija

1,106

Indonēzija

0,899

 

Slovākija

0,986

Īrija

1,354

 

Slovēnija

1,027

Itālija

1,273

 

Spānija

1,165

Izraēla

1,297

 

Zviedrija

1,333

Japāna

1,383

 

Šveice

1,350

Dienvidāfrikas Republika

0,666

 

Turcija

1,033

Dienvidkoreja

1,255

 

Ukraina

1,101

Kanāda

1,031

 

Amerikas Savienotās Valstis

1,186

Kipra

1,095

 

Apvienotā Karaliste

1,436

Lietuva

0,872

 

Vjetnama

0,610

▼M1
IV PIELIKUMS

Izdevumu atmaksas nosacījumi, balstoties uz vienību izmaksu standarta shēmām, Beļģijai

1.    Vienību izmaksu standarta shēmu noteikšanaDarbību veidi

Rādītāja nosaukums

Izmaksu kategorija

Rādītāja mērvienība

Summas

(EUR)

1.  Individuālā profesionālā apmācība (IBO), ko atbalsta saskaņā ar ESF darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (ieguldījumu prioritāte 8.1) vai prioritāro virzienu Nr. 3 (ieguldījumu prioritāte 9.1)

(2014BE05SFOP002)

Individuālo profesionālo apmācību (IBO) sekmīgi pabeigušie dalībnieki

Visas attiecināmo izmaksu kategorijas par IBO procesiem

Dalībnieku skaits, kuri piedalījušies vienā (vai vairākās) individuālās profesionālās apmācības programmā(-ās) (reģistrēta(-as) ar unikālu līguma numuru IBO tiešsaistes pieteikumā) ar šādiem nosacījumiem:

— tie ir piedalījušies arī IBO-profesionālās orientācijas konsultācijās (reģistrētas ar unikālu sērijas numuru MLP-klienta lietā),

— to individuālā profesionālā apmācība ir pabeigta (kā reģistrēts IBO tiešsaistes pieteikumā) kalendārajā gadā,

— un tie ir strādājuši (kā darba ņēmējs un/vai pašnodarbinātais) noteiktā laikā trīs mēnešu laikposma ietvaros, sākot no (pēdējās) individuālās profesionālās apmācības beigām.

1 439,55  (1)

2.  VDAB profesionālā apmācība (VT), ko atbalsta saskaņā ar ESF darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (ieguldījumu prioritāte 8.1) vai prioritāro virzienu Nr. 3 (ieguldījumu prioritāte 9.1)

(2014BE05SFOP002)

Profesionālo apmācību sekmīgi pabeigušie dalībnieki

Visas attiecināmo izmaksu kategorijas par VDAB profesionālās apmācības (VT) procesiem

Dalībnieku skaits, kuri piedalījušies vienā (vai vairākās) profesionālās apmācības programmā(-ās) (reģistrēta(-as) ar unikālu sērijas numuru MLP-klienta lietā)

— un kuri ir pabeiguši profesionālās apmācības programmu (kā reģistrēts MLP-klienta lietā) kalendārajā gadā,

— un kuri strādā saskaņā ar Dimona un RSVZ-lietām (kā darba ņēmējs un/vai pašnodarbinātais) noteiktā laikā trīs mēnešu laikposma ietvaros, sākot no (pēdējās) apmācības beigām (2).

8 465,80  (1)

(1)   Attiecīgā gadījumā šo summu samazina, atņemot atbalsta summu, kas saņemta no citiem ESI fondiem un citiem Savienības instrumentiem.

(2)   Apmācība sadaļās “mērķgrupai specifiski attīstības ceļi” un “valodas atbalsts” netiek uzskatīta par atbilstošu.

2.    Summu pielāgošana

Nepiemēro.

▼M5
V PIELIKUMS

Izdevumu atmaksas nosacījumi, pamatojoties uz vienību izmaksu standarta shēmām, Maltai

1.    Vienību izmaksu standarta shēmu noteikšanaDarbību veidi

Rādītāja nosaukums

Izmaksu kategorija

Rādītāja mērvienība

Summas

(EUR)

1.  Nodarbinātības atbalsts (A2E shēma) saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda II darbības programmas “Ieguldījums cilvēkkapitālā, lai radītu vairāk iespēju un uzlabotu sabiedrības labklājību” prioritāro virzienu Nr. 1 (2014MT05SFOP001)

Nodarbinātības atbalsts, ko nedēļā izmaksā darba ņēmējiem, kuri atrodas nelabvēlīgā vai ļoti nelabvēlīgā situācijā vai kuriem ir invaliditāte (1).

Visas ar nodarbinātības subsīdiju saistītās izmaksas

Nodarbinātības nedēļu skaits katram darbiniekam

1.  Nelabvēlīgā situācijā esošam darba ņēmējam: EUR 85 nedēļā ne ilgāk kā 52 nedēļas.

2.  Ļoti nelabvēlīgā situācijā esošam darba ņēmējam: EUR 85 nedēļā ne ilgāk kā 104 nedēļas.

3.  Darba ņēmējam ar invaliditāti: EUR 125 nedēļā ne ilgāk kā 156 nedēļas.

2.  Atbalsts mācībām (shēma “Ieguldījums prasmēs”) privātā sektora uzņēmumiem saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda II darbības programmas “Ieguldījums cilvēkkapitālā, lai radītu vairāk iespēju un uzlabotu sabiedrības labklājību” prioritāro virzienu Nr. 3 (2014MT05SFOP001)

Vienas stundas dalība ārējā akreditētā vai neakreditētā apmācības kursā

Ārējās apmācības sniegšanas tiešās izmaksas

Pilnas dalības stundas katram dalībniekam

25

3.  Atbalsts mācībām (shēma “Ieguldījums prasmēs”) privātā sektora uzņēmumiem saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda II darbības programmas “Ieguldījums cilvēkkapitālā, lai radītu vairāk iespēju un uzlabotu sabiedrības labklājību” prioritāro virzienu Nr. 3 (2014MT05SFOP001)

Vienu stundu garas apmācības nodrošināšana iekšējā akreditētā vai neakreditētā apmācības kursā

Iekšēja pasniedzēja algas izmaksas

Pilnas apmācības stundas, ko nodrošinājis katrs pasniedzējs

4,90

4.  Atbalsts mācībām (shēma “Ieguldījums prasmēs”) privātā sektora uzņēmumiem saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda II darbības programmas “Ieguldījums cilvēkkapitālā, lai radītu vairāk iespēju un uzlabotu sabiedrības labklājību” prioritāro virzienu Nr. 3 (2014MT05SFOP001)

Vienas stundas dalība iekšējā vai ārējā akreditētā vai neakreditētā apmācības kursā

Dalībnieka algas izmaksas

Pilnas dalības stundas katram dalībniekam

4,90

5.  Apmācības un darba pieredze saskaņā ar “Garantiju jauniešiem”, prioritārais virziens Nr. 1, darbības programmas 2014MT05SFOP001 ieguldījumu prioritāte 8ii.

1.  Jaunieši līdz 25 gadu vecumam, kuri saņem profilēšanas ziņojumu.

2.  Jaunieši līdz 25 gadu vecumam, kuri ir pabeiguši apmācības.

3.  Jaunieši līdz 25 gadu vecumam, kuri ir pabeiguši darba pieredzes pasākumu.

Visas darbības attiecināmās izmaksas

1.  To jauniešu skaits līdz 25 gadu vecumam, kuri saņem profilēšanas ziņojumu.

2.  To jauniešu skaits līdz 25 gadu vecumam, kuri ir saņēmuši pabeigtās apmācības dalības sertifikātu.

3.  To jauniešu skaits līdz 25 gadu vecumam, kuri ir saņem sertifikātu par darba pieredzes pasākuma pabeigšanu.

1.  Profilēšanas ziņojums: 2 000,60

2.  Dalības sertifikāts par apmācības pabeigšanu: 1 714,80

3.  Sertifikāts par darba pieredzes pasākuma pabeigšanu: 2 000,60

6.  Apmācības IT jomā saskaņā ar “Garantiju jauniešiem”, prioritārais virziens Nr. 1, darbības programmas 2014MT05SFOP001 ieguldījumu prioritāte 8ii.

1.  Jaunieši līdz 25 gadu vecumam, kuri sāk Maltas kvalifikāciju ietvarstruktūras (MQF(2) 2. līmeņa IT kursu, ko piedāvā Alternatīvā mācību programma (ALP).

2.  Jaunieši līdz 25 gadu vecumam, kuri pabeidz MQF 2. līmeņa IT kursu, ko piedāvā ALP.

Visas darbības attiecināmās izmaksas

1.  Jauniešu skaits līdz 25 gadu vecumam, kuri uzsāk 2. līmeņa IT kursu, ko piedāvā ALP.

2.  Jauniešu skaits līdz 25 gadu vecumam, kuri saņem sertifikātu par 2. līmeņa IT kursa, ko piedāvā ALP, pabeigšanu.

1.  IT apmācības uzsākšana: 226,50

2.  IT apmācības kursa pabeigšanas sertifikāts: 528,50

7.  Apmācības IT jomā (Eiropas datorprasmes sertifikāts) saskaņā ar “Garantiju jauniešiem”, prioritārais virziens Nr. 1, darbības programmas 2014MT05SFOP001 ieguldījumu prioritāte 8ii.

1.  Jaunieši līdz 25 gadu vecumam, kuri uzsāk MQF 3. līmeņa standarta Eiropas datorprasmes sertifikāta (ECDL(3) kursu, ko nodrošina Alternatīvā mācību programma (ALP).

2.  Jaunieši līdz 25 gadu vecumam, kuri pabeidz MQF 3. līmeņa standarta ECDL kursu, ko nodrošina ALP.

Visas darbības attiecināmās izmaksas

1.  Jauniešu skaits līdz 25 gadu vecumam, kuri uzsāk 3. līmeņa standarta ECDL kursu, ko nodrošina ALP.

2.  Jauniešu skaits līdz 25 gadu vecumam, kuri saņem sertifikātu par 3. līmeņa standarta ECDL kursa, ko nodrošina ALP, pabeigšanu.

1.  ECDL kursa uzsākšana:

114,60

2.  ECDL kursa pabeigšanas sertifikāts: 267,40

8.  Profilakses kursi Maltas Mākslas, zinātnes un tehnoloģiju koledžai (MMZTK) saskaņā ar “Garantiju jauniešiem”, prioritārais virziens Nr. 1, darbības programmas 2014MT05SFOP001 ieguldījumu prioritāte 8ii.

1.  Jaunieši līdz 25 gadu vecumam, kuri uzsāk MMZTK profilakses kursu.

2.  Jaunieši līdz 25 gadu vecumam, kuri pēc profilakses kursa pabeigšanas kārto MMZTK eksāmenu.

3.  Jaunieši līdz 25 gadu vecumam, kuri nākamajā akadēmiskajā gadā turpina mācības parastā MMZTK kursā, vai apstiprinājums, ka dalībnieks ir nokārtojis galīgo MMZTK eksāmenu un ieguvis pilnu kvalifikāciju.

Visas darbības attiecināmās izmaksas

1.  Jauniešu skaits līdz 25 gadu vecumam, kuri uzsāk MMZTK profilakses kursu.

2.  Jauniešu skaits līdz 25 gadu vecumam, kuri pēc profilakses kursa pabeigšanas kārto MMZTK eksāmenu.

3.  Jauniešu skaits, kuri nākamajā akadēmiskajā gadā turpina mācības parastā MMZTK kursā, vai apstiprinājums, ka dalībnieks ir nokārtojis galīgo MMZTK eksāmenu un ieguvis pilnu kvalifikāciju.

1.  MMZTK profilakses kursa uzsākšana: 90,90

2.  MMZTK eksāmena kārtošana: 181,80

3.  MMZTK eksāmena nokārtošana un studiju turpināšana standarta studiju programmā vai pilnas kvalifikācijas iegūšana: 30,30

9.  Profilakses kursi, lai saņemtu Izglītības un nodarbinātības ministrijas (INM) vidējās izglītības sertifikātu (VIS) saskaņā ar “Garantiju jauniešiem”, prioritārais virziens Nr. 1, darbības programmas 2014MT05SFOP001 ieguldījumu prioritāte 8ii.

1.  Jaunieši līdz 25 gadu vecumam, kuri uzsāk INM/VIS profilakses kursu.

2.  Jaunieši līdz 25 gadu vecumam, kuri pēc profilakses kursa pabeigšanas kārto INM/VIS eksāmenu.

3.  Jaunieši, kuri ir nokārtojuši INM/VIS eksāmenu ar labāku atzīmi nekā iepriekš.

Visas darbības attiecināmās izmaksas

1.  Jauniešu skaits līdz 25 gadu vecumam, kuri uzsāk INM/VIS profilakses kursu.

2.  Jauniešu skaits līdz 25 gadu vecumam, kuri pēc profilakses kursa pabeigšanas kārto INM/VIS eksāmenu.

3.  Jauniešu skaits, kuri ir nokārtojuši INM/VIS eksāmenu ar labāku atzīmi nekā iepriekš.

1.  INM/VIS profilakses kursa uzsākšana: 88,50

2.  Ierašanās INM/VIS eksāmenā: 162,25

3.  INM/VIS eksāmena nokārtošana ar labāku atzīmi nekā iepriekš: 44,25

(1)   Saskaņā ar definīciju Regulā (ES) Nr. 651/2014.

(2)   https://ncfhe.gov.mt/en/Pages/MQF.aspx.

(3)   http://ecdl.org.

2.    Summu pielāgošana

1. vienību izmaksu likmi var pielāgot, aizstājot sākotnējo minimālo algu un/vai tiesību aktos noteikto piemaksu, un/vai nedēļas pabalstus, un/vai sociālā nodrošinājuma iemaksas aprēķina metodē, ko veido valsts minimālās algas zemākā nedēļas likme attiecīgajam gadam, tiesību aktos noteiktā piemaksa, nedēļas pabalsti un sociālā nodrošinājuma iemaksas, un dalot šo rezultātu ar 2.

2. vienību izmaksu likmi var pielāgot, attiecīgajām likmēm piemērojot gada inflācijas koeficientu. No 2017. gada attiecībā uz N gadu to var izdarīt, piemērojot N-1 gada inflācijas koeficientu, ko publicējis Maltas Nacionālais statistikas birojs: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx

3. un 4. vienību izmaksu likmes var pielāgot, aizstājot sākotnējo valsts minimālo algu 18 gadus vecām un vecākām personām un/vai tiesību aktos noteiktās piemaksas, un/vai nedēļas pabalstus, un/vai sociālā nodrošinājuma iemaksas aprēķina metodē, ko veido valsts minimālās algas stundas likme attiecīgajam gadam 18 gadus vecām un vecākām personām, tiesību aktos noteiktās piemaksas, nedēļas pabalsti un sociālā nodrošinājuma iemaksas.

Pielāgojumi tiks pamatoti uz šādiem atjauninātiem datiem:

 valsts minimālā alga ir noteikta valsts subsīdiju likumā Nr. 452.71 (valsts minimālās algas regulārais maksājums),

 tiesību aktos noteiktās piemaksas, nedēļas pabalsti un sociālā nodrošinājuma iemaksas ir noteiktas Maltas Nodarbinātības un komercattiecību likuma 452. nodaļā.

5.–9. vienību izmaksu likmes var pielāgot atbilstoši inflācijas izmaksām valsts līmenī attiecīgajam gadam, par kuru tiek veikta konkrētā intervence. Gada inflācijas koeficientus Nacionālais statistikas birojs publicē savā tīmekļa vietnē: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx

▼M3
VI PIELIKUMS

Izdevumu atmaksas nosacījumi, pamatojoties uz vienību izmaksu standarta shēmām, Itālijai

1.    Vienību izmaksu standarta shēmu noteikšanaDarbību veidi

Rādītāja nosaukums

Izmaksu kategorija

Rādītāja mērvienība

Summas

(EUR)

1.  Valsts darbības programmas Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (2014IT05M9OP001) 1.B pasākums un līdzīgas darbības (1) saskaņā ar:

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

— POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

— POR Lazio 2014IT05SFOP005

— POR Liguria 2014IT05SFOP006

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013

— POR Puglia 2014IT16M2OP002

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014

— PO Trento 2014IT05SFOP018

— POR Umbria 2014IT05SFOP010

— POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Stundas likme 1. konsultāciju līmeņa atbalstam

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas

1. konsultāciju līmeņa atbalsta stundu skaits

34,00

2.  Valsts darbības programmas Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (2014IT05M9OP001) 1.C pasākums un līdzīgas darbības (2) saskaņā ar:

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

— POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

— POR Lazio 2014IT05SFOP005

— POR Liguria 2014IT05SFOP006

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013

— POR Puglia 2014IT16M2OP002

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014

— PO Trento 2014IT05SFOP018

— POR Umbria 2014IT05SFOP010

— POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Stundas likme speciālista vai 2. konsultāciju līmeņa atbalstam

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas

Speciālista vai 2. konsultāciju līmeņa atbalsta stundu skaits

35,50

3.  Valsts darbības programmas Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (2014IT05M9OP001) 2.A, 2.B, 4.A, 4.C un 7.1 pasākums un līdzīgas darbības (3) saskaņā ar:

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Lazio 2014IT05SFOP005

— POR Liguria 2014IT05SFOP006

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Puglia 2014IT16M2OP002

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014

— POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

A.  Stundas likme šādiem apmācības veidiem:

— apmācība, kas vērsta uz integrāciju darba tirgū;

— 15 līdz 18 gadus vecu jauniešu reintegrācija skolu un apmācības sistēmā;

— māceklība kvalifikācijas un profesionālā diploma iegūšanai;

— māceklība augstākai apmācībai un pētniecībai;

— apmācība pašnodarbinātībai un privātai uzņēmējdarbībai (4).

Šī stundas likme ir atkarīga no nodarbības veida (A, B vai C (5)).

B.  Stundas likme katram studentam, kas piedalās apmācībā.

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas, bet neietverot nekādu dalībniekiem izmaksāto pabalstu

Katra apmācības kursa stundu skaits, sadalot pēc nodarbības veida, un stundu skaits katram studentam

NODARBĪBAS VEIDS

STUNDAS LIKME KATRAM KURSAM

STUNDAS LIKME KATRAM STUDENTAM

C

73,13

0,80

B

117,00

A

146,25

4.  Valsts darbības programmas Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (2014IT05M9OP001) 3. pasākums un līdzīgas darbības (6) saskaņā ar:

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

— POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

— POR Lazio 2014IT05SFOP005

— POR Liguria 2014IT05SFOP006

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013

— POR Puglia 2014IT16M2OP002

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014

— PO Trento 2014IT05SFOP018

— POR Umbria 2014IT05SFOP010

— POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Jauni darba līgumi darbaudzināšanas rezultātā

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas

Jaunu darba līgumu skaits dalījumā pa līgumu veidiem un profilu kategorijām (no zema profila līdz ļoti augstam profilam) (7)

Profila kategorijas

ZEMA

VIDĒJA

AUGSTA

ĻOTI AUGSTA

Beztermiņa līgums un 1. un 3. līmeņa māceklības līgums

1 500

2 000

2 500

3 000

2. līmeņa māceklība, līgums uz noteiktu laiku un pagaidu līgums uz ≥ 12 mēnešiem

1 000

1 300

1 600

2 000

Līgums uz noteiktu laiku un pagaidu līgums uz 6–12 mēnešiem

600

800

1 000

1 200

5.  Valsts darbības programmas Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (2014IT05M9OP001) 5. pasākums un līdzīgas darbības (8) saskaņā ar:

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

— POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

— POR Lazio 2014IT05SFOP005

— POR Liguria 2014IT05SFOP006

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013

— POR Puglia 2014IT16M2OP002

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014

— PO Trento 2014IT05SFOP018

— POR Umbria 2014IT05SFOP010

— POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

Jauna reģionālā/starpreģionālā/transnacionālā stažēšanās

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās stažēšanās nodrošināšanas personāla izmaksas

Stažēšanos skaits dalījumā pa profilu kategorijām

 

ZEMA

VIDĒJA

AUGSTA

ĻOTI AUGSTA

REĢIONĀLĀ/STARPREĢIONĀLĀ/TRANSNACIONĀLĀ

200

300

400

500

6.  Valsts darbības programmas Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (2014IT05M9OP001) 5. pasākums un līdzīgas darbības (8) saskaņā ar:

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

— POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

— POR Liguria 2014IT05SFOP006

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013

— POR Puglia 2014IT16M2OP002

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014

— PO Trento 2014IT05SFOP018

— POR Umbria 2014IT05SFOP010

— POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

Stažēšanās starpreģionālās mobilitātes ietvaros

Starpreģionālai mobilitātei: visas attiecināmās izmaksas, ietverot ceļa, uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas, bet neietverot dalībnieku pabalstus

Stažēšanos skaits dalījumā pa atrašanās vietām un — starpreģionālai mobilitātei — stažēšanās ilgums

Starpreģionālai mobilitātei: saskaņā ar 3.4. punktā noteiktajām likmēm.

Stažēšanās transnacionālās mobilitātes ietvaros

Transnacionālai mobilitātei: visas attiecināmās izmaksas

Transnacionālai mobilitātei: saskaņā ar 3.5. punktā noteiktajām likmēm.

7.  Valsts darbības programmas Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (2014IT05M9OP001) 6. pasākums un līdzīgas darbības (9) saskaņā ar:

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013

— POR Umbria 2014IT05SFOP010

— POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

30 stundu vispārējas sagatavošanās apmācības bloks par piekļuvi civildienestam

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas, bet neietverot pabalstus un apdrošināšanu

Dalībnieku skaits, kas apguvuši 30 stundu apmācības bloku

90

8.  Valsts darbības programmas Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (2014IT05M9OP001) 7.1. pasākums un līdzīgas darbības (10) saskaņā ar:

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

— POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

— POR Lazio 2014IT05SFOP005

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014

— PO Trento 2014IT05SFOP018

— POR Umbria 2014IT05SFOP010

— POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Stundas likme par pašnodarbinātības un privātas uzņēmējdarbības atbalsta sniegšanu (11)

Visas attiecināmās izmaksas, ietverot tiešās personāla izmaksas, bet neietverot nekādus pabalstus

Dalībniekiem sniegtā atbalsta stundu skaits

40

9.  Valsts darbības programmas Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (2014IT05M9OP001) 8. pasākums un līdzīgas darbības (12) saskaņā ar:

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Liguria 2014IT05SFOP006

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Puglia 2014IT16M2OP002

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014

— PO Trento 2014IT05SFOP018

— POR Umbria 2014IT05SFOP010

— POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

A.  Darba līgumi pēc profesionālas starpreģionālās mobilitātes vai profesionālas transnacionālās mobilitātes.

B.  Darba intervija profesionālas transnacionālās mobilitātes ietvaros.

Visas attiecināmās izmaksas (vienreizēja ceļa, uzturēšanās un ēdināšanas subsīdija un intervijas pabalsts), neietverot nekādus papildu pabalstus nelabvēlīgā situācijā esošām personām un nekādus pabalstus ceļa, uzturēšanās vai ēdināšanas izmaksu segšanai starpreģionālās mobilitātes ietvaros, ko nodrošinājis darba devējs

Darba līgumu vai darba interviju skaits dalījumā pa atrašanās vietām

— Profesionālai starpreģionālajai mobilitātei: saskaņā ar summām par vairāk nekā 600 stundām, kā noteikts 3.4. punktā (13).

— Profesionālai transnacionālai mobilitātei intervijām: saskaņā ar 3.6. punktā noteiktajām summām.

— Profesionālai transnacionālai mobilitātei: saskaņā ar 3.7. punktā noteiktajām summām.

10.  Darbības, kas palielina vietu skaitu doktorantūras studentiem rūpniecības jomā saskaņā ar šādām darbības programmām:

— PON Ricerca 2014 IT16M20P005

— POR Basilicata FSE 2014IT05SFOP016

— POR Campania FSE 2014IT05SFOP020

— POR Puglia FESR FSE 2014IT16M2OP002

— POR Calabria FESR FSE 2014IT16M2OP006

— POR Abruzzo FSE 2014IT05SFOP009

— POR Sardegna FSE 2014IT05SFOP021

— POR Molise FESR FSE 2014IT16M2OP001

— POR Friuli Venezia Giulia FSE 2014IT05SFOP004

— POR Liguria FSE 2014IT05SFOP006

— POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007

— POR Valle d'Aosta FSE 2014IT05SFOP011

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

— PA Bolzano FSE 2014IT05SFOP017

— POR Sicilia FSE 2014IT05SFOP014

— POR Umbria FSE 2014IT05SFOP010

— POR Emilia Romagna FSE 2014IT05SFOP003

— PA Trento 2014IT05SFOP018

Mēneši, kas pavadīti promocijas darba izstrādei

Visas attiecināmās izmaksas dalībniekiem (algas un saistītās sociālā nodrošinājuma iemaksas) un iestādei, kas nodrošina doktorantūras programmu (tiešās un netiešās izmaksas)

Mēnešu skaits, kas pavadīti promocijas darba izstrādei, atkarībā no tā, vai atrašanās vieta ir Itālijā vai ārvalstīs

Ja nekāds laikposms netiek pavadīts ārvalstīs:

1 927,63 mēnesī

Ja kāds laikposms tiek pavadīts ārvalstīs:

2 891,45 mēnesī

11.  Pieaugušo apmācība saskaņā ar Izglītības darbības programmu 2014IT05M20P001

Dalībnieki, kas saņem sertifikātu pieaugušo apmācībā

Visas izmaksu kategorijas

Dalībnieku skaits, kuri iegūst sertifikātu pieaugušo apmācībā, dalījumā pēc moduļu ilguma un papildu specifiskā atbalsta (14)

327 (30 stundu modulis)

357 (30 stundu modulis ar papildu specifisko atbalstu)

654 (60 stundu modulis)

684 (60 stundu modulis ar papildu specifisko atbalstu)

1 090 (100 stundu modulis)

1 120 (100 stundu modulis ar papildu specifisko atbalstu)

12.  Darbības, kas saistītas ar pilsonību un tiesiskumu saskaņā ar Izglītības darbības programmu 2014IT05M20P001

Dalībnieki, kas iegūst sertifikātu iniciatīvās, kas saistītas ar pilsonību un tiesiskumu

Visas izmaksu kategorijas

Dalībnieki, kas iegūst sertifikātu iniciatīvās, kas saistītas ar pilsonību un tiesiskumu, dalījumā pēc moduļu ilguma, papildu specifiskā atbalsta un ēdināšanas pabalsta

191,10 (30 stundu modulis)

221,10 (30 stundas ar papildu specifisko atbalstu)

261,10 (30 stundas ar ēdināšanas pabalstu)

291,10 (30 stundas ar papildu specifisko atbalstu un ēdināšanas pabalstu)

382,20 (60 stundu modulis)

412,20(60 stundas ar papildu specifisko atbalstu)

522,20 (60 stundas ar ēdināšanas pabalstu)

552,20 (60 stundas ar papildu specifisko atbalstu un ēdināšanas pabalstu)

637,00 (100 stundu modulis)

667,00 (100 stundas ar papildu specifisko atbalstu)

871,00 (100 stundas ar ēdināšanas pabalstu)

901,00 (100 stundas ar papildu specifisko atbalstu un ēdināšanas pabalstu)

13.  Klātienes apmācība saskaņā ar Izglītības darbības programmu 2014IT05M20P001

Dalībnieki, kas saņem sertifikātu klātienes apmācībā

Visas izmaksu kategorijas

Dalībnieku skaits, kuri iegūst sertifikātu klātienes apmācībā, dalījumā pēc moduļu ilguma, papildu specifiskā atbalsta un ēdināšanas pabalsta

360,60 (30 stundu modulis)

390,60(30 stundas ar papildu specifisko atbalstu)

430,60 (30 stundas ar ēdināšanas pabalstu)

460,60 (30 stundas ar papildu specifisko atbalstu un ēdināšanas pabalstu)

721,20 (60 stundu modulis)

751,20 (60 stundas ar papildu specifisko atbalstu)

861,20 (60 stundas ar ēdināšanas pabalstu)

891,20 (60 stundas ar papildu specifisko atbalstu un ēdināšanas pabalstu)

1 202,00 (100 stundu modulis)

1 232,00 (100 stundas ar papildu specifisko atbalstu)

1 436,00 (100 stundas ar ēdināšanas pabalstu)

1 466,00 (100 stundas ar papildu specifisko atbalstu un ēdināšanas pabalstu)

14.  Valodu apmācība transnacionālās mobilitātes kontekstā saskaņā ar Izglītības darbības programmu 2014IT05M20P001

Dalībnieki, kas iegūst sertifikātu valodu apmācībā pēc transnacionālas mobilitātes

Visas izmaksu kategorijas, izņemot ceļa un uzturēšanās izmaksas personām, kas pavada dalībniekus

Dalībnieki, kas iegūst sertifikātu valodu apmācībā pēc transnacionālās mobilitātes, dalījumā pēc moduļu ilguma, valsts un uzturēšanas ilguma, un nobrauktā attāluma

774,00 (40 stundu modulis)

1 161,00 (60 stundu modulis)

1 548,00 (80 stundu modulis)

Pie šīm summām katram dalībniekam var pieskaitīt dienas summu, kas sedz uzturēšanās izmaksas, dalījumā pa valstīm, kā noteikts tālāk 3.8. punktā, un šādas summas par ceļa izdevumiem:

km

Summa

100–499

500–1 999

2 000 –2 999

3 000 –3 999

4 000 –7 999

8 000 –19 999

·

·

·

·

·

·

180

275

360

530

820

1 100

15.  Stažēšanās saskaņā ar Izglītības darbības programmu 2014IT05M20P001

Dalībnieki, kas iegūst stažēšanās sertifikātu ar vai bez transnacionālas mobilitātes

Visas izmaksu kategorijas, izņemot ceļa un uzturēšanās izmaksas personām, kas pavada dalībniekus

Dalībnieku skaits, kas iegūst stažēšanās sertifikātu ar vai bez transnacionālas mobilitātes, dalījumā pēc moduļu ilguma un, transnacionālas mobilitātes gadījumā, pēc valsts, uzturēšanās ilguma un nobrauktā attāluma

786,60 (60 stundu modulis)

1 179,90 (90 stundu modulis)

1 573,20 (120 stundu modulis)

3 146,40 (240 stundu modulis)

Stažēšanās gadījumā ar transnacionālu mobilitāti pie šīm summām katram dalībniekam var pieskaitīt dienas summu, kas sedz uzturēšanās izmaksas, dalījumā pa valstīm, kā noteikts tālāk 3.8. punktā, un šādas summas par ceļa izdevumiem:

km

Summa

100–499

500–1 999

2 000 –2 999

3 000 –3 999

4 000 –7 999

8 000 –19 999

·

·

·

·

·

·

180

275

360

530

820

1 100

16.  Valodu apmācība un stažēšanās transnacionālās mobilitātes kontekstā saskaņā ar Izglītības darbības programmu 2014IT05M20P001

Personas, kas pavada dalībniekus

Uzturēšanās un ceļa izdevumi

To personu skaits, kas pavada dalībniekus

Uzturēšanās izmaksas katram dalībniekam dalījumā pa valstīm, kā noteikts tālāk 3.8. punktā, un šādas summas par ceļa izdevumiem:

km

Summa

100–499

500–1 999

2 000 –2 999

3 000 –3 999

4 000 –7 999

8 000 –19 999

·

·

·

·

·

·

180

275

360

530

820

1 100

(1)   “Līdzīgas darbības” ietver darbības ar līdzīgām aktivitātēm kā NOP YEI 1.B pasākumā iekļautās aktivitātes, kas paredzētas citām mērķa grupām.

(2)   “Līdzīgas darbības” ietver darbības ar līdzīgām aktivitātēm kā NOP YEI 1.C pasākumā iekļautās aktivitātes, kas paredzētas citām mērķa grupām.

(3)   “Līdzīgas darbības” ietver darbības ar līdzīgām aktivitātēm kā NOP YEI 2.A, 2.B, 4.A, 4.C un 7.1. pasākumā iekļautās aktivitātes, kas paredzētas citām mērķa grupām.

(4)   Attiecībā uz vienības izmaksām 3. pozīcijai saistībā ar apmācību pašnodarbinātībai un privātai uzņēmējdarbībai summu atmaksā tikai tādu grupu gadījumā, kurās ir 4 un vairāk studenti.

(5)   Nodarbību definīcijas atbilst 2009. gada 2. februāra Ministra apkārtraksta Nr. 2 noteikumiem. Šajā apkārtrakstā nodarbības ir definētas atkarībā no skolotājiem, kas nodrošina apmācību.

(6)   “Līdzīgas darbības” ietver darbības ar līdzīgām aktivitātēm kā NOP YEI 3. pasākumā iekļautās aktivitātes, kas paredzētas citām mērķa grupām.

(7)   

Jauniešu profilus grupē vienā no četrām kategorijām (zema, vidēja, augsta, ļoti augsta), kuru pamatā ir šādi mainīgie lielumi:

— vecums;

— dzimums;

— izglītība;

— nodarbinātības statuss pirms viena gada;

— reģions un province, kurā atrodas kompetentā iestāde, kas uzņēmās atbildību par jaunieti;

— valodas prasmes (tikai ārvalstniekiem, kas izglītības kvalifikāciju nav ieguvuši Itālijā), kuru novērtēšanai izmanto jau izstrādātu metodiku, lai izdotu EK uzturēšanās atļauju ilgtermiņa rezidentiem.

(8)   “Līdzīgas darbības” ietver darbības ar līdzīgām aktivitātēm kā NOP YEI 5. pasākumā iekļautās aktivitātes, kas paredzētas citām mērķa grupām.

(9)   “Līdzīgas darbības” ietver darbības ar līdzīgām aktivitātēm kā NOP YEI iekļautās aktivitātes, kas paredzētas citām mērķa grupām.

(10)   “Līdzīgas darbības” ietver darbības ar līdzīgām aktivitātēm kā NOP YEI 7.1. pasākumā iekļautās aktivitātes, kas paredzētas citām mērķa grupām.

(11)   Attiecībā uz vienības izmaksām 8. pozīcijai saistībā ar pašnodarbinātības un privātas uzņēmējdarbības atbalsta sniegšanu summu atmaksā tikai individuālas vai personalizētas apmācības gadījumā (“personalizēta”, t. i., ne vairāk kā 3 studentiem).

(12)   “Līdzīgas darbības” ietver darbības ar līdzīgām aktivitātēm kā NOP YEI 8. pasākumā iekļautās aktivitātes, kas paredzētas citām mērķa grupām.

(13)   

Summas 3.4. punkta tabulā ir maksimāli izmaksājamais pabalsts. Ja darba devējs izmaksā pabalstu ceļa, uzturēšanās vai ēdināšanas izmaksu segšanai, 3.4. punktā minēto pabalstu samazina, atņemot:

— 3.1. punktā minēto summu par ceļa izmaksām (atkarībā no atrašanās vietas);

— 3.2. punktā minēto summu par uzturēšanās izmaksām (atkarībā no atrašanās vietas);

— 3.3. punktā minēto summu par ēdināšanas izmaksām (atkarībā no atrašanās vietas).

(14)   Papildu specifiskais atbalsts ir ne vairāk kā viena vienība uz studentu uz moduli.

2.    Summu pielāgošana

(a) 1.–9. vienību izmaksu standarta shēmas summas var pielāgot, ja FOI indekss (patēriņa cenu indekss fiziska darba strādnieku un biroja darbinieku mājsaimniecībām, izņemot tabakas produktus) parāda monetāro revalvāciju, kas ir 5 % vai vairāk. Proti, konkrētā gadā y pielāgojumu piemēro gadījumā, ja periodā y + t FOI indeksa parādītā salīdzinošo koeficientu starpība šiem gadiem ir 5 % vai lielāka. Bāzes gads, kuru piemēroja un uz kura pamata summas tika pielāgotas, ir 2014. gads. Ja šī likme ir 5 % vai lielāka, katras vienības izmaksas var attiecīgi pielāgot.

(b) Vienību izmaksu standarta shēmas 10. pozīcijai likmi var pielāgot, aizstājot mēneša stipendijas un/vai sociālā nodrošinājuma iemaksas aprēķina metodē, ko veido mēneša stipendija, sociālā nodrošinājuma iemaksas un visu pārējo izmaksu summa. Atjaunināti dati ir pieejami grozītajā ministra 2008. gada 18. jūnija dekrētā (ar ko nosaka doktorantūras studentu stipendiju kopējo bruto gada summu) un sociālā nodrošinājuma iemaksu pusgada pielāgojumā (Valsts Sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) ģenerāldirektora 2016. gada 29. janvāra apkārtraksts Nr. 13).

(c) Vienību izmaksu standarta shēmas 11.–15. pozīcijai, kuru pamatā ir vēsturiskais vidējais sertifikātu skaits (rezultāts), kas piešķirts katram modulim, likmi var pielāgot katra finanšu gada beigās (31.12.) pēc tam, kad vadošā iestāde ir novērtējusi darbību īstenošanu saistībā ar katru vienību izmaksu. Ja novērtējumā konstatē katram modulim par katru apmācības veidu piešķirtā vidējā sertifikātu skaita novirzi no vidējā skaita, kas izmantots par pamatu esošo vienības izmaksu aprēķināšanai, tad aprēķina jaunas vienības izmaksas atbilstoši šādai formulai:

VIjaun. = VIvec. + Variācija

kur:

Variācija = VIvec. – (VIvec. * Rezultātsjaun. / Rezultātsvec.)

3.1.    Starpreģionālie ceļa izdevumi (EUR)Izcelsmes reģions

Ceļa izdevumi

Galamērķa reģions

Valle d'Aosta

Bolcāno autonomā province

Trento autonomā province

Ligūrija

Pjemonta

Lombardija

Veneto

Friuli Venēcija Džūlija

Emīlija-Romanja

Toskāna

Marke

Abruco

Umbrija

Lacio

Kampānija

Molīze

Bazilikata

Apūlija

Kalabrija

Sicīlija

Sardīnija

Abruco

269,30

211,17

198,50

148,63

231,83

232,74

201,95

226,34

167,99

68,60

58,98

0,00

23,32

25,81

125,43

45,79

83,99

93,05

164,82

165,16

182,46

Bazilikata

271,11

236,02

227,31

236,81

294,55

239,98

259,23

264,89

201,50

176,59

97,35

83,99

142,75

67,92

33,96

31,24

0,00

55,47

71,43

114,33

224,18

Kalabrija

369,32

285,04

273,72

242,02

351,32

340,51

304,28

304,39

270,32

238,63

243,15

164,82

178,18

139,01

90,33

85,58

71,43

69,05

0,00

75,62

280,55

Kampānija

253,00

271,68

259,06

113,20

246,78

221,87

165,84

302,24

178,86

160,74

169,86

125,43

151,01

99,62

0,00

21,28

33,96

89,20

90,33

113,20

190,22

Emīlija-Romanja

146,48

81,50

74,71

38,26

129,05

92,82

63,39

55,47

0,00

54,34

62,26

167,99

52,07

131,31

178,86

160,52

201,50

140,37

270,32

292,06

188,94

Friuli-Venēcija Džūlija

129,05

103,24

82,30

120,22

175,52

99,62

37,36

0,00

55,47

70,18

163,01

226,34

162,50

113,20

302,24

218,87

264,89

241,12

304,39

325,00

279,13

Lacio

230,31

172,06

160,74

129,05

210,55

201,50

165,27

113,20

131,31

99,62

70,18

25,81

54,34

0,00

99,62

29,21

67,92

113,20

139,01

138,10

156,65

Ligūrija

53,66

113,94

105,11

0,00

36,22

49,81

106,41

120,22

38,26

67,47

118,07

148,63

75,50

129,05

113,20

152,03

236,81

250,17

242,02

231,61

224,15

Lombardija

59,37

97,35

76,47

49,81

67,92

0,00

69,05

99,62

92,82

113,20

108,67

232,74

84,90

201,50

221,87

223,91

239,98

179,99

340,51

335,07

179,51

Marke

200,25

84,90

76,98

118,07

119,99

108,67

70,18

163,01

62,26

108,11

0,00

58,98

43,92

70,18

169,86

75,96

97,35

107,54

243,15

216,21

251,20

Molīze

259,51

196,06

194,31

152,03

232,97

223,91

194,48

218,87

160,52

126,56

75,96

45,79

106,75

29,21

21,28

0,00

31,24

70,30

85,58

140,48

185,85

Bolcāno autonomā province

118,58

0,00

36,22

113,94

151,35

97,35

96,22

103,24

81,50

110,94

84,90

67,92

127,01

172,06

271,68

196,06

236,02

138,10

285,04

310,17

273,47

Trento autonomā province

112,24

36,22

0,00

105,11

147,22

76,47

19,02

82,30

74,71

99,62

76,98

198,50

120,44

160,74

259,06

194,31

227,31

132,44

273,72

308,24

247,26

Pjemonta

17,43

151,35

147,22

36,22

0,00

67,92

103,01

175,52

129,05

147,16

119,99

231,83

181,74

210,55

246,78

232,97

294,55

191,31

351,32

273,60

187,92

Apūlija

275,59

138,10

132,44

250,17

191,31

179,99

164,71

241,12

140,37

212,82

107,54

93,05

156,78

113,20

89,20

70,30

55,47

0,00

69,05

147,61

279,42

Sardīnija

205,36

273,47

247,26

224,15

187,92

179,51

248,56

279,13

188,94

189,41

251,20

182,46

210,98

156,65

190,22

185,85

224,18

279,42

280,55

185,82

0,00

Sicīlija

350,35

310,17

308,24

231,61

273,60

335,07

303,38

325,00

292,06

273,94

216,21

165,16

189,50

138,10

113,20

140,48

114,33

147,61

75,62

0,00

185,82

Toskāna

169,12

110,94

99,62

67,47

147,16

113,20

95,09

70,18

54,34

0,00

108,11

68,60

36,22

99,62

160,74

126,56

176,59

212,82

238,63

273,94

189,41

Umbrija

199,18

127,01

120,44

75,50

181,74

84,90

125,14

162,50

52,07

36,22

43,92

23,32

0,00

54,34

151,01

106,75

142,75

156,78

178,18

189,50

210,98

Valle d'Aosta

0,00

118,58

112,24

53,66

17,43

59,37

155,03

129,05

146,48

169,12

200,25

269,30

199,18

230,31

253,00

259,51

271,11

275,59

369,32

350,35

205,36

Veneto

155,03

96,22

19,02

106,41

103,01

69,05

0,00

37,36

63,39

95,09

70,18

201,95

125,14

165,27

165,84

194,48

259,23

164,71

304,28

303,38

248,56

3.2.    Starpreģionālās uzturēšanās izmaksas (vairāk nekā 600 stundām) (EUR)Izcelsmes reģions

Uzturēšanās izmaksas

Galamērķa reģions

Valle d'Aosta

Bolcāno autonomā province

Trento autonomā province

Ligūrija

Pjemonta

Lombardija

Veneto

Friuli-Venēcija Džūlija

Emīlija-Romanja

Toskāna

Marke

Abruco

Umbrija

Lacio

Kampānija

Molīze

Bazilikata

Apūlija

Kalabrija

Sicīlija

Sardīnija

Abruco

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Bazilikata

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Kalabrija

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Kampānija

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Emīlija-Romanja

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Friuli Venēcija Džūlija

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Lacio

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Ligūrija

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Lombardija

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Marke

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Molīze

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Bolcāno autonomā province

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Trento autonomā province

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Pjemonta

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Apūlija

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Sardīnija

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Sicīlija

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Toskāna

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Umbrija

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Valle d'Aosta

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Veneto

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

3.3.    Starpreģionālās uzturēšanās izmaksas (vairāk nekā 600 stundām) (EUR)Izcelsmes reģions

Ēdināšanas izmaksas

Galamērķa reģions

Valle d'Aosta

Bolcāno autonomā province

Trento autonomā province

Ligūrija

Pjemonta

Lombardija

Veneto

Friuli-Venēcija Džūlija

Emīlija-Romanja

Toskāna

Marke

Abruco

Umbrija

Lacio

Kampānija

Molīze

Bazilikata

Apūlija

Kalabrija

Sicīlija

Sardīnija

Abruco

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Bazilikata

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Kalabrija

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Kampānija

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Emīlija-Romanja

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Friuli Venēcija Džūlija

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Lacio

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Ligūrija

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Lombardija

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Marke

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Molīze

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Bolcāno autonomā province

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Trento autonomā province

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Pjemonta

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Apūlija

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Sardīnija

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Sicīlija

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Toskāna

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Umbrija

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Valle d'Aosta

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Veneto

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

3.4.    Starpreģionālie pabalsti stažieriem (EUR)Apmācības stundu skaits

Abruco

Bazilikata

Kalabrija

Kampānija

Emīlija-Romanja

Friuli-Venēcija Džūlija

Lacio

Ligūrija

Lombardija

Marke

Molīze

Bolcāno autonomā province

Trento autonomā province

Pjemonta

Apūlija

Sardīnija

Sicīlija

Toskāna

Umbrija

Valle d'Aosta

Veneto

Reģions, kur notiek apmācība

Valle d'Aosta

160

611,70

613,51

711,72

595,40

488,88

471,45

572,71

396,06

401,77

542,65

601,91

460,98

454,64

359,83

617,99

547,76

692,75

511,52

541,58

497,43

161–200

613,84

615,65

713,86

597,54

491,02

473,59

574,85

398,20

403,91

544,79

604,05

463,12

456,78

361,97

620,13

549,90

694,89

513,66

543,72

499,57

201–249

699,44

701,25

799,46

683,14

576,62

559,19

660,45

483,80

489,51

630,39

689,65

548,72

542,38

447,57

705,73

635,50

780,49

599,26

629,32

585,17

250–300

804,30

806,11

904,32

788,00

681,48

664,05

765,31

588,66

594,37

735,25

794,51

653,58

647,24

552,43

810,59

740,36

885,35

704,12

734,18

690,03

301–600

913,44

915,25

1 013,46

897,14

790,62

773,19

874,45

697,80

703,51

844,39

903,65

762,72

756,38

661,57

919,73

849,50

994,49

813,26

843,32

799,17

> 600

1 555,44

1 557,25

1 655,46

1 539,14

1 432,62

1 415,19

1 516,45

1 339,80

1 345,51

1 486,39

1 545,65

1 404,72

1 398,38

1 303,57

1 561,73

1 491,50

1 636,49

1 455,26

1 485,32

1 441,17

Bolcāno

160

585,59

610,44

659,45

646,09

455,92

477,65

546,48

488,35

471,77

459,31

570,48

410,64

525,76

512,52

647,88

684,58

485,35

501,42

492,99

470,63

161–200

587,93

612,78

661,79

648,43

458,26

479,99

548,82

490,69

474,11

461,65

572,82

412,98

528,10

514,86

650,22

686,92

487,69

503,76

495,33

472,97

201–249

681,53

706,38

755,39

742,04

551,86

573,60

642,42

584,29

567,71

555,26

666,42

506,58

621,71

608,46

743,83

780,53

581,29

597,37

588,93

566,58

250–300

796,20

821,04

870,06

856,70

666,53

688,26

757,09

698,96

682,37

669,92

781,08

621,25

736,37

723,13

858,49

895,19

695,96

712,03

703,60

681,24

301–600

915,54

940,39

989,40

976,05

785,87

807,60

876,43

818,30

801,72

789,27

900,43

740,59

855,71

842,47

977,83

1 014,53

815,30

831,38

822,94

800,59

> 600

1 617,57

1 642,41

1 691,43

1 678,07

1 487,90

1 509,63

1 578,46

1 520,33

1 503,74

1 491,29

1 602,45

1 442,62

1 557,74

1 544,50

1 679,86

1 716,56

1 517,33

1 533,40

1 524,97

1 502,61

Trento

160

493,91

522,71

569,13

554,47

370,12

377,71

456,15

400,52

371,88

372,38

489,72

331,63

442,63

427,85

542,67

603,65

395,02

415,85

407,65

314,43

161–200

495,75

524,56

570,97

556,31

371,97

379,55

458,00

402,36

373,72

374,23

491,56

333,48

444,47

429,70

544,52

605,50

396,87

417,70

409,49

316,27

201–249

569,60

598,41

644,82

630,17

445,82

453,40

531,85

476,21

447,57

448,08

565,42

407,33

518,32

503,55

618,37

679,35

470,72

491,55

483,35

390,12

250–300

660,07

688,88

735,29

720,63

536,29

543,87

622,32

566,68

538,04

538,55

655,88

497,80

608,79

594,02

708,84

769,82

561,19

582,02

573,81

480,59

301–600

754,23

783,04

829,46

814,80

630,45

638,03

716,48

660,84

632,20

632,71

750,05

591,96

702,95

688,18

803,00

863,98

655,35

676,18

667,98

574,76

> 600

1 308,13

1 336,93

1 383,35

1 368,69

1 184,34

1 191,93

1 270,37

1 214,74

1 186,10

1 186,61

1 303,94

1 145,85

1 256,85

1 242,07

1 356,89

1 417,87

1 209,25

1 230,07

1 221,87

1 128,65

Ligūrija

160

454,43

542,61

547,82

419,00

344,06

426,02

434,85

355,61

423,87

457,83

419,74

410,91

342,02

555,97

529,95

537,41

373,27

381,30

359,46

412,21

161–200

456,34

544,52

549,73

420,91

345,97

427,93

436,76

357,52

425,78

459,74

421,65

412,82

343,93

557,88

531,86

539,32

375,18

383,21

361,37

414,12

201–249

532,79

620,97

626,18

497,36

422,42

504,38

513,21

433,97

502,23

536,19

498,10

489,27

420,38

634,33

608,31

615,77

451,63

459,66

437,82

490,57

250–300

626,44

714,63

719,83

591,01

516,07

598,03

606,86

527,62

595,88

629,84

591,75

582,92

514,04

727,98

701,96

709,42

545,28

553,32

531,47

584,22

301–600

723,92

812,10

817,31

688,48

613,55

695,50

704,33

625,09

693,35

727,31

689,22

680,39

611,51

825,46

799,43

806,89

642,75

650,79

628,94

681,69

> 600

1 297,29

1 385,47

1 390,68

1 261,86

1 186,92

1 268,88

1 277,71

1 198,47

1 266,73

1 300,69

1 262,59

1 253,76

1 184,88

1 398,83

1 372,81

1 380,27

1 216,13

1 224,16

1 202,32

1 255,07

Pjemonta

160

555,86

618,58

675,35

570,81

453,08

499,55

534,58

360,26

391,95

444,02

557,00

475,38

471,25

515,34

511,95

597,64

471,19

505,77

341,46

427,04

161–200

557,89

620,60

677,37

572,83

455,10

501,57

536,61

362,28

393,98

446,05

559,02

477,40

473,27

517,36

513,98

599,66

473,22

507,80

343,49

429,07

201–249

638,90

701,61

758,38

653,84

536,11

582,58

617,62

443,29

474,98

527,06

640,03

558,41

554,28

598,37

594,99

680,67

554,22

588,81

424,50

510,08

250–300

738,13

800,85

857,61

753,07

635,35

681,82

716,85

542,52

574,22

626,29

739,26

657,65

653,52

697,61

694,22

779,90

653,46

688,04

523,73

609,31

301–600

841,42

904,13

960,90

856,36

738,63

785,10

820,14

645,81

677,50

729,58

842,55

760,93

756,80

800,89

797,51

883,19

756,74

791,33

627,02

712,60

> 600

1 448,98

1 511,69

1 568,46

1 463,92

1 346,19

1 392,66

1 427,69

1 253,37

1 285,06

1 337,13

1 450,11

1 368,49

1 364,36

1 408,45

1 405,07

1 490,75

1 364,30

1 398,88

1 234,57

1 320,15

Lombardija

160

693,90

701,15

801,67

683,03

553,99

560,78

662,66

510,97

569,83

685,07

558,51

537,63

529,08

641,15

640,67

796,23

574,36

546,06

520,54

530,21

161–200

696,78

704,03

804,55

685,92

556,87

563,66

665,54

513,85

572,72

687,95

561,40

540,51

531,96

644,03

643,56

799,12

577,24

548,94

523,42

533,10

201–249

812,07

819,32

919,84

801,21

672,16

678,95

780,83

629,14

688,01

803,24

676,69

655,80

647,26

759,32

758,85

914,41

692,54

664,24

638,71

648,39

250–300

953,31

960,55

1 061,07

942,44

813,39

820,18

922,06

770,37

829,24

944,48

817,92

797,03

788,49

900,55

900,08

1 055,64

833,77

805,47

779,94

789,62

301–600

1 100,30

1 107,55

1 208,07

1 089,43

960,39

967,18

1 069,06

917,37

976,23

1 091,47

964,91

944,03

935,48

1 047,55

1 047,07

1 202,63

980,76

952,46

926,94

936,61

> 600

1 964,98

1 972,23

2 072,75

1 954,11

1 825,07

1 831,86

1 933,74

1 782,05

1 840,91

1 956,15

1 829,59

1 808,71

1 800,16

1 912,23

1 911,75

2 067,31

1 845,44

1 817,14

1 791,61

1 801,29

Veneto

160

499,08

556,36

601,42

462,97

360,53

334,49

462,41

403,54

366,19

367,32

491,61

393,36

316,15

400,15

461,84

545,70

600,51

392,22

422,28

452,16

161–200

500,94

558,22

603,27

464,83

362,38

336,35

464,26

405,40

368,04

369,18

493,47

395,21

318,01

402,00

463,70

547,56

602,37

394,08

424,13

454,02

201–249

575,22

632,50

677,56

539,11

436,67

410,63

538,55

479,68

442,33

443,46

567,75

469,50

392,29

476,29

537,98

621,84

676,65

468,36

498,42

528,30

250–300

666,22

723,50

768,56

630,11

527,67

501,63

629,55

570,68

533,33

534,46

658,75

560,49

483,29

567,29

628,98

712,84

767,65

559,36

589,42

619,30

301–600

760,93

818,21

863,27

724,82

622,38

596,34

724,26

665,39

628,04

629,17

753,46

655,21

578,00

662,00

723,69

807,55

862,36

654,07

684,13

714,01

> 600

1 318,06

1 375,34

1 420,39

1 281,95

1 179,51

1 153,47

1 281,39

1 222,52

1 185,17

1 186,30

1 310,59

1 212,33

1 135,13

1 219,13

1 280,82

1 364,68

1 419,49

1 211,20

1 241,26

1 271,14

Friuli-Venēcija-Džūlija

160

577,72

616,26

655,77

653,62

406,84

464,57

471,59

450,99

514,38

570,24

454,61

433,67

526,89

592,49

630,50

676,37

421,56

513,87

480,42

388,73

161–200

579,91

618,46

657,96

655,81

409,04

466,77

473,79

453,18

516,58

572,44

456,81

435,86

529,08

594,68

632,70

678,57

423,75

516,07

482,62

390,92

201–249

667,75

706,30

745,81

743,66

496,88

554,61

561,63

541,03

604,42

660,28

544,65

523,71

616,93

682,53

720,54

766,41

511,60

603,91

570,46

478,77

250–300

775,36

813,91

853,41

851,26

604,49

662,22

669,24

648,63

712,03

767,89

652,26

631,32

724,54

790,13

828,15

874,02

619,20

711,52

678,07

586,37

301–600

887,36

925,91

965,41

963,26

716,49

774,22

781,24

760,63

824,03

879,89

764,26

743,31

836,54

902,13

940,15

986,02

731,20

823,52

790,07

698,37

> 600

1 546,18

1 584,73

1 624,24

1 622,09

1 375,31

1 433,04

1 440,06

1 419,46

1 482,85

1 538,71

1 423,08

1 402,14

1 495,36

1 560,96

1 598,97

1 644,84

1 390,03

1 482,34

1 448,89

1 357,20Apmācības stundu skaits

Abruco

Bazilikata

Kalabrija

Kampānija

Emīlija-Romanja

Friuli-Venēcija Džūlija

Lacio

Ligūrija

Lombardija

Marke

Molīze

Bolcāno autonomā province

Trento autonomā province

Pjemonta

Apūlija

Sardīnija

Sicīlija

Toskāna

Umbrija

Valle d'Aosta

Veneto

Reģions, kur notiek apmācība

Emīlija-Romanja

160

562,62

596,13

664,95

573,49

450,10

525,95

432,89

487,46

456,89

555,15

476,14

469,35

523,68

535,00

583,58

686,69

448,97

446,71

541,11

458,03

161–200

565,09

598,60

667,42

575,96

452,57

528,41

435,36

489,92

459,36

557,62

478,60

471,81

526,15

537,47

586,04

689,16

451,44

449,17

543,58

460,49

201–249

663,75

697,25

766,08

674,61

551,23

627,07

534,02

588,58

558,02

656,28

577,26

570,47

624,81

636,13

684,70

787,81

550,09

547,83

642,24

559,15

250–300

784,60

818,11

886,94

795,47

672,08

747,93

654,88

709,44

678,87

777,13

698,12

691,33

745,66

756,98

805,56

908,67

670,95

668,69

763,10

680,01

301–600

910,39

943,90

1 012,73

921,26

797,87

873,72

780,67

835,23

804,66

902,92

823,91

817,12

871,45

882,77

931,35

1 034,46

796,74

794,48

888,88

805,80

> 600

1 650,33

1 683,84

1 752,66

1 661,20

1 537,81

1 613,65

1 520,60

1 575,16

1 544,60

1 642,86

1 563,84

1 557,05

1 611,39

1 622,71

1 671,28

1 774,40

1 536,68

1 534,41

1 628,82

1 545,73

Toskāna

160

448,73

556,73

618,76

540,88

434,47

450,32

479,75

447,60

493,34

488,24

506,69

491,07

479,75

527,30

592,95

569,54

654,08

416,36

549,26

475,22

161–200

451,11

559,10

621,14

543,26

436,85

452,70

482,13

449,98

495,71

490,62

509,07

493,45

482,13

529,67

595,33

571,92

656,46

418,74

551,63

477,60

201–249

546,14

654,14

716,17

638,29

531,88

547,73

577,16

545,01

590,75

585,65

604,10

588,48

577,16

624,71

690,36

666,95

751,49

513,77

646,67

572,63

250–300

662,56

770,55

832,59

754,71

648,30

664,15

693,58

661,43

707,16

702,07

720,52

704,90

693,58

741,12

806,78

783,37

867,91

630,19

763,08

689,05

301–600

783,73

891,72

953,76

875,87

769,47

785,31

814,75

782,60

828,33

823,24

841,69

826,07

814,75

862,29

927,95

904,54

989,07

751,35

884,25

810,22

> 600

1 496,48

1 604,48

1 666,51

1 588,63

1 482,22

1 498,07

1 527,50

1 495,35

1 541,08

1 535,99

1 554,44

1 538,82

1 527,50

1 575,04

1 640,70

1 617,29

1 701,83

1 464,11

1 597,01

1 522,97

Marke

160

347,07

385,44

531,24

457,95

350,35

451,10

358,27

406,16

396,76

364,05

372,99

365,07

408,08

395,63

539,29

504,30

396,20

332,01

488,34

358,27

161–200

348,87

387,24

533,04

459,75

352,15

452,90

360,07

407,96

398,56

365,85

374,79

366,87

409,88

397,43

541,09

506,10

398,00

333,81

490,14

360,07

201–249

420,89

459,27

605,07

531,77

424,17

524,92

432,10

479,98

470,59

437,87

446,81

438,89

481,91

469,45

613,12

578,13

470,02

405,83

562,16

432,10

250–300

509,12

547,49

693,29

620,00

512,40

613,15

520,32

568,21

558,81

526,10

535,04

527,12

570,13

557,68

701,34

666,35

558,25

494,06

650,39

520,32

301–600

600,95

639,32

785,12

711,83

604,23

704,98

612,15

660,04

650,64

617,93

626,87

618,95

661,96

649,51

793,17

758,18

650,08

585,89

742,22

612,15

>600

1 141,12

1 179,49

1 325,29

1 251,99

1 144,40

1 245,15

1 152,32

1 200,21

1 190,81

1 158,10

1 167,04

1 159,11

1 202,13

1 189,68

1 333,34

1 298,35

1 190,24

1 126,06

1 282,39

1 152,32

Abruco

160

353,35

434,18

394,78

437,35

495,70

295,17

417,99

502,10

328,34

315,15

337,28

467,86

501,19

362,41

451,81

434,52

337,96

292,68

538,66

471,31

161–200

355,04

435,86

396,47

439,03

497,39

296,85

419,67

503,78

330,02

316,83

338,96

469,54

502,88

364,09

453,50

436,20

339,64

294,36

540,35

472,99

201–249

422,38

503,20

463,81

506,37

564,73

364,19

487,01

571,12

397,36

384,17

406,30

536,88

570,22

431,43

520,84

503,54

406,98

361,70

607,69

540,33

250–300

504,87

585,69

546,30

588,86

647,22

446,68

569,51

653,61

479,85

466,66

488,79

619,37

652,71

513,92

603,33

586,03

489,47

444,19

690,18

622,82

301–600

590,73

671,55

632,16

674,72

733,08

532,54

655,36

739,47

565,71

552,52

574,65

705,23

738,57

599,78

689,19

671,89

575,33

530,05

776,03

708,68

> 600

1 095,77

1 176,60

1 137,21

1 179,77

1 238,12

1 037,59

1 160,41

1 244,52

1 070,76

1 057,57

1 079,70

1 210,28

1 243,61

1 104,83

1 194,24

1 176,94

1 080,38

1 035,10

1 281,08

1 213,73

Umbrija

160

361,45

480,87

516,31

489,14

390,20

500,63

392,46

413,63

423,03

382,05

444,88

465,14

458,57

519,87

494,91

549,11

527,63

374,35

537,30

463,27

161–200

363,56

482,99

518,42

491,25

392,31

502,74

394,58

415,75

425,14

384,16

446,99

467,25

460,69

521,98

497,02

551,22

529,74

376,47

539,42

465,38

201–249

448,09

567,52

602,95

575,78

476,85

587,27

479,11

500,28

509,67

468,70

531,52

551,78

545,22

606,52

581,56

635,76

614,27

461,00

623,95

549,92

250–300

551,65

671,07

706,50

679,34

580,40

690,82

582,66

603,83

613,23

572,25

635,07

655,34

648,77

710,07

685,11

739,31

717,82

564,55

727,50

653,47

301–600

659,42

778,85

814,28

787,11

688,18

798,60

690,44

711,61

721,00

680,03

742,85

763,12

756,55

817,85

792,89

847,09

825,60

672,33

835,28

761,25

> 600

1 293,42

1 412,84

1 448,27

1 421,11

1 322,17

1 432,59

1 324,43

1 345,60

1 355,00

1 314,02

1 376,84

1 397,11

1 390,54

1 451,84

1 426,88

1 481,08

1 459,59

1 306,32

1 469,27

1 395,24

Lacio

160

512,01

554,12

625,21

585,81

617,51

599,40

615,25

687,69

556,38

515,40

658,26

646,94

696,75

599,40

642,84

624,30

585,81

540,53

716,50

651,47

161–200

515,05

557,16

628,25

588,85

620,55

602,44

618,28

690,73

559,42

518,44

661,30

649,98

699,79

602,44

645,88

627,34

588,85

543,57

719,54

654,51

201–249

636,60

678,71

749,80

710,40

742,10

723,99

739,83

812,28

680,97

639,99

782,85

771,53

821,34

723,99

767,43

748,89

710,40

665,12

841,09

776,06

250–300

785,49

827,60

898,69

859,30

891,00

872,88

888,73

961,18

829,87

788,89

931,75

920,43

970,24

872,88

916,33

897,79

859,30

814,02

989,99

924,96

301–600

940,47

982,58

1 053,67

1 014,27

1 045,97

1 027,86

1 043,71

1 116,15

984,84

943,86

1 086,72

1 075,40

1 125,21

1 027,86

1 071,31

1 052,76

1 014,27

968,99

1 144,96

1 079,93

> 600

1 852,09

1 894,20

1 965,29

1 925,89

1 957,59

1 939,48

1 955,33

2 027,77

1 896,46

1 855,48

1 998,34

1 987,02

2 036,83

1 939,48

1 982,93

1 964,38

1 925,89

1 880,61

2 056,58

1 991,55

Kampānija

160

452,64

361,17

417,55

506,07

629,46

426,83

440,41

549,08

497,07

348,49

598,89

586,27

573,99

416,41

517,43

440,41

487,96

478,22

580,21

493,05

161–200

454,68

363,22

419,59

508,11

631,50

428,87

442,46

551,13

499,11

350,54

600,94

588,32

576,03

418,46

519,48

442,46

490,00

480,27

582,26

495,10

201–249

536,49

445,02

501,39

589,92

713,30

510,68

524,26

632,93

580,92

432,34

682,74

670,12

657,84

500,26

601,28

524,26

571,80

562,07

664,06

576,90

250–300

636,69

545,23

601,60

690,13

813,51

610,89

624,47

733,14

681,13

532,55

782,95

770,33

758,05

600,47

701,49

624,47

672,01

662,28

764,27

677,11

301–600

740,99

649,53

705,90

794,42

917,81

715,18

728,77

837,44

785,42

636,85

887,25

874,63

862,34

704,77

805,79

728,77

776,31

766,58

868,57

781,41

> 600

1 354,52

1 263,05

1 319,43

1 407,95

1 531,34

1 328,71

1 342,29

1 450,96

1 398,95

1 250,37

1 500,77

1 488,15

1 475,87

1 318,29

1 419,31

1 342,29

1 389,84

1 380,10

1 482,09

1 394,93

Molīze

160

354,06

339,51

393,85

329,55

468,79

527,14

337,48

460,30

532,18

384,23

504,33

502,58

541,24

378,57

494,12

448,75

434,83

415,02

567,78

502,75

161–200

355,99

341,44

395,78

331,48

470,71

529,07

339,40

462,22

534,11

386,15

506,26

504,50

543,16

380,49

496,05

450,68

436,75

416,94

569,71

504,67

201–249

433,05

418,51

472,84

408,55

547,78

606,14

416,47

539,29

611,17

463,22

583,33

581,57

620,23

457,56

573,12

527,75

513,82

494,01

646,78

581,74

250–300

527,46

512,92

567,25

502,95

642,19

700,54

510,88

633,70

705,58

557,63

677,73

675,98

714,64

551,97

667,52

622,15

608,23

588,42

741,18

676,15

301–600

625,72

611,18

665,51

601,21

740,45

798,81

609,14

731,96

803,84

655,89

776,00

774,24

812,90

650,23

765,78

720,41

706,49

686,68

839,44

774,41

> 600

1 203,73

1 189,18

1 243,52

1 179,22

1 318,46

1 376,81

1 187,14

1 309,97

1 381,85

1 233,90

1 354,00

1 352,25

1 390,90

1 228,24

1 343,79

1 298,42

1 284,50

1 264,69

1 417,45

1 352,42Apmācības stundu skaits

Abruco

Bazilikata

Kalabrija

Kampānija

Emīlija-Romanja

Friuli-Venēcija Džūlija

Lacio

Ligūrija

Lombardija

Marke

Molīze

Bolcāno autonomā province

Trento autonomā province

Pjemonta

Apūlija

Sardīnija

Sicīlija

Toskāna

Umbrija

Valle d'Aosta

Veneto

Reģions, kur notiek apmācība

Bazilikata

160

320,95

308,39

270,92

438,46

501,85

304,88

473,77

476,94

334,31

268,20

472,98

464,27

531,51

292,43

461,14

351,29

413,55

379,71

508,07

496,19

161–200

322,44

309,87

272,40

439,94

503,33

306,36

475,26

478,43

335,79

269,68

474,46

465,75

532,99

293,91

462,62

352,77

415,03

381,19

509,56

497,67

201–249

381,68

369,11

331,64

499,18

562,57

365,60

534,50

537,67

395,03

328,92

533,70

524,99

592,23

353,15

521,86

412,01

474,27

440,43

568,80

556,91

250–300

454,25

441,68

404,21

571,75

635,14

438,17

607,07

610,23

467,60

401,49

606,27

597,56

664,80

425,72

594,43

484,58

546,84

513,00

641,36

629,48

301–600

529,78

517,21

479,74

647,28

710,67

513,70

682,60

685,77

543,13

477,02

681,80

673,09

740,33

501,25

669,96

560,11

622,37

588,53

716,90

705,01

> 600

974,08

961,51

924,04

1 091,58

1 154,97

958,00

1 126,90

1 130,07

987,43

921,33

1 126,10

1 117,39

1 184,63

945,55

1 114,26

1 004,41

1 066,67

1 032,83

1 161,20

1 149,31

Apūlija

160

372,30

334,71

348,30

368,45

419,61

520,36

392,45

529,42

459,23

386,79

349,54

417,35

411,69

470,55

558,67

426,86

492,06

436,03

554,83

443,95

161–200

374,04

336,46

350,04

370,19

421,36

522,11

394,19

531,16

460,98

388,53

351,29

419,09

413,43

472,30

560,41

428,60

493,81

437,77

556,58

445,70

201–249

443,85

406,27

419,85

440,00

491,17

591,92

464,00

600,97

530,79

458,34

421,10

488,91

483,25

542,11

630,22

498,41

563,62

507,58

626,39

515,51

250–300

529,37

491,79

505,37

525,52

576,69

677,44

549,52

686,49

616,31

543,86

506,62

574,42

568,76

627,63

715,74

583,93

649,14

593,10

711,91

601,03

301–600

618,38

580,80

594,38

614,53

665,70

766,45

638,53

775,50

705,32

632,87

595,63

663,43

657,77

716,64

804,75

672,94

738,15

682,11

800,92

690,04

> 600

1 141,97

1 104,38

1 117,97

1 138,12

1 189,28

1 290,03

1 162,11

1 299,09

1 228,90

1 156,45

1 119,21

1 187,02

1 181,36

1 240,22

1 328,34

1 196,53

1 261,73

1 205,70

1 324,50

1 213,62

Kalabrija

160

447,87

354,48

373,38

553,37

587,45

422,06

525,07

623,56

526,20

368,63

568,09

556,77

634,37

352,10

563,61

358,67

521,68

461,23

652,37

587,33

161–200

449,64

356,25

375,15

555,14

589,22

423,83

526,84

625,33

527,97

370,40

569,86

558,54

636,14

353,87

565,38

360,44

523,45

463,00

654,14

589,10

201–249

520,40

427,01

445,92

625,90

659,98

494,59

597,60

696,09

598,74

441,16

640,62

629,30

706,90

424,64

636,14

431,20

594,21

533,76

724,90

659,86

250–300

607,09

513,70

532,60

712,59

746,66

581,28

684,29

782,77

685,42

527,85

727,31

715,99

793,58

511,32

722,82

517,89

680,89

620,44

811,58

746,55

301–600

697,31

603,92

622,82

802,81

836,88

671,50

774,51

873,00

775,64

618,07

817,53

806,21

883,81

601,54

813,04

608,11

771,12

710,67

901,81

836,77

> 600

1 228,03

1 134,64

1 153,54

1 333,53

1 367,61

1 202,22

1 305,23

1 403,72

1 306,36

1 148,79

1 348,25

1 336,93

1 414,53

1 132,26

1 343,77

1 138,83

1 301,84

1 241,39

1 432,53

1 367,49

Sicīlija

160

523,88

473,06

434,34

471,93

650,78

683,72

496,83

590,33

693,80

574,94

499,21

668,89

666,97

632,33

506,34

544,54

632,67

548,22

709,08

662,10

161–200

526,13

475,30

436,59

474,17

653,02

685,96

499,07

592,57

696,04

577,18

501,45

671,14

669,21

634,57

508,58

546,79

634,91

550,46

711,32

664,34

201–249

615,81

564,98

526,27

563,85

742,70

775,65

588,75

682,26

785,72

666,86

591,13

760,82

758,89

724,25

598,26

636,47

724,59

640,15

801,00

754,02

250–300

725,67

674,84

636,13

673,71

852,56

885,51

698,61

792,12

895,58

776,72

700,99

870,68

868,75

834,11

708,12

746,33

834,45

750,01

910,86

863,88

301–600

840,01

789,18

750,47

788,05

966,91

999,85

812,96

906,46

1 009,92

891,06

815,33

985,02

983,10

948,46

822,46

860,67

948,80

864,35

1 025,21

978,23

> 600

1 512,62

1 461,79

1 423,08

1 460,66

1 639,52

1 672,46

1 485,57

1 579,07

1 682,53

1 563,67

1 487,94

1 657,63

1 655,71

1 621,07

1 495,08

1 533,28

1 621,41

1 536,96

1 697,82

1 650,84

Sardīnija

160

410,58

452,31

508,68

418,35

417,07

507,25

384,77

452,27

407,64

479,33

413,98

501,59

475,39

416,05

507,55

413,94

417,53

439,11

433,48

476,69

161–200

412,01

453,73

510,10

419,77

418,49

508,68

386,20

453,70

409,06

480,75

415,40

503,02

476,81

417,47

508,97

415,37

418,96

440,53

434,91

478,11

201–249

469,04

510,76

567,14

476,80

475,52

565,71

443,23

510,73

466,09

537,78

472,43

560,05

533,84

474,50

566,00

472,40

475,99

497,56

491,94

535,15

250–300

538,90

580,63

637,00

546,67

545,39

635,57

513,09

580,59

535,96

607,65

542,30

629,91

603,71

544,37

635,87

542,26

545,85

567,43

561,80

605,01

301–600

611,61

653,34

709,71

619,38

618,10

708,29

585,80

653,31

608,67

680,36

615,01

702,63

676,42

617,08

708,58

614,98

618,56

640,14

634,51

677,72

> 600

1 039,35

1 081,07

1 137,45

1 047,11

1 045,83

1 136,02

1 013,54

1 081,04

1 036,40

1 108,09

1 042,74

1 130,36

1 104,15

1 044,81

1 136,31

1 042,71

1 046,30

1 067,87

1 062,25

1 105,46

3.5.    Pabalsti stažieriem transnacionālās mobilitātes ietvaros (EUR)Valsts

Mēneši

PN (1)

PM (2)

PD (3)

1

2

3

4

5

6

Austrija

1 617

2 312

3 094

4 082

4 732

5 382

162,5

650,2

22,733

Beļģija

1 501

2 183

2 841

3 719

4 305

4 890

151,0

585,3

21,575

Bulgārija

990

1 413

1 831

2 583

2 980

3 377

99,2

396,7

13,97

Kipra

1 342

1 854

2 499

3 316

3 957

4 495

134,5

538,2

18,94

Čehijas Republika

1 365

1 876

2 522

3 369

4 018

4 564

136,5

546,17

19,51

Vācija

1 477

2 114

2 751

3 749

4 344

4 939

148,7

594,67

21,24

Dānija

1 973

2 840

3 707

5 080,5

5 889

6 698

202,1

808,5

28,88

Igaunija

1 504

2 226

2 949

3 765

4 366

4 968

150,3

601,33

21,48

Spānija

1 552

2 199

2 860

3 894

4 514

5 133

154,8

619,17

22,11

Somija

1 806

2 587

3 351

4 537

5 260

5 982

180,6

722,5

25,80

Francija

1 771

2 533

3 295

4 451

5 162

5 873

177,8

711

25,39

Apvienotā Karaliste

1 972

2 820

3 668

4 950

5 737

6 525

196,9

787,67

28,13

Ungārija

1 255

1 790

2 324

3 223

3 727

4 231

126,1

504,33

18,01

Grieķija

1 402

2 000

2 598

3 674

4 251

4 828

144,2

576,83

20,60

Īrija

1 788

2 559

3 330

4 493

5 210

5 927

179,3

717,3

25,62

Islande

1 614

2 312

3 011

4 062

4 710

5 358

162

648

23,14

Lihtenšteina

1 978

2 817

3 656

4 968

5 758

6 547

197,4

789,5

28,20

Lietuva

1 145

1 639

2 133

2 912

3 420

3 882

115,6

462,3

16,51

Luksemburga

1 501

2 148

2 794

3 802

4 406

5 010

151

604

21,57

Latvija

1 204

1 721

2 238

3 104

3 589

4 074

121,2

484,8

17,32

Malta

1 315

1 883

2 452

3 362

3 891

4 420

132,3

529

18,89

Nīderlande

1 597

2 350

3 058

4 144

4 805

5 466

165,3

661,2

23,61

Norvēģija

2 129

3 035

3 942

5 341

6 189

7 036

211,9

847,7

30,27

Polija

1 232

1 758

2 284

3 174

3 669

4 165

123,9

495,5

17,70

Portugāle

1 371

1 959

2 548

3 492

4 041

4 591

137,4

549,5

19,63

Rumānija

1 056

1 507

1 958

2 745

3 170

3 596

106,3

425,3

15,19

Zviedrija

1 771

2 533

3 288

4 452

5 161

5 871

177,3

709,3

25,33

Slovēnija

1 363

1 945

2 526

3 465

4 011

4 556

136,3

545,3

19,48

Slovākija

1 293

1 850

2 408

3 308

3 827

4 346

129,8

519,2

18,54

Turcija

1 194

1 706

2 218

3 071

3 552

4 033

120,3

481

17,18

Šveice

1 879

2 579

3 279

4 670

5 370

6 070

175,0

700,0

25,00

Horvātija

1 157

1 589

2 021

2 953

3 385

3 817

108

432

15,43

(1)    PN = papildu nedēļa.

(2)    PM = papildu mēnesis.

(3)    PD = papildu diena.

3.6.    Pabalsti intervijai(-ām)Galamērķa vieta vai valsts

Attālums (km)

Summa (EUR)

Ceļa un uzturēšanās pabalsts

Dienas nauda (DN)

Jebkura ES-28 valsts vai Islande un Norvēģija

0–50

0

50 / dienā (> 12 stundas) 25/

image

dienā (> 6–12 stundas) Maks 3 dienas

> 50–250

100

> 250–500

250

> 500

350

3.7.    Pabalsts, lai pārceltos uz citu dalībvalsti (darba prakse)Galamērķa valsts

Summa (EUR)

Austrija

1 025

Beļģija

970

Bulgārija

635

Horvātija

675

Kipra

835

Čehijas Republika

750

Dānija

1 270

Igaunija

750

Somija

1 090

Francija

1 045

Vācija

940

Grieķija

910

Ungārija

655

Islande

945

Īrija

1 015

Itālija

995

Latvija

675

Lietuva

675

Luksemburga

970

Malta

825

Nīderlande

950

Norvēģija

1 270

Polija

655

Portugāle

825

Rumānija

635

Slovākija

740

Slovēnija

825

Spānija

890

Zviedrija

1 090

Apvienotā Karaliste

1 060

3.8.    Dienas uzturēšanās izmaksas (EUR) 

 

Studentu dienas nauda

Darbinieku dienas nauda

Valstu grupa

Valsts

(1.–14. diena)

(15.–60. diena)

(1.–14. diena)

(15.–60. diena)

A grupa

Apvienotā Karaliste

90

63

128

90

B grupa

Dānija

86

60

128

90

C grupa

Nīderlande

83

58

128

90

 

Zviedrija

83

58

128

90

D grupa

Kipra

77

54

112

78

 

Somija

77

54

112

78

 

Luksemburga

77

54

112

78

E grupa

Austrija

74

52

112

78

 

Beļģija

74

52

112

78

 

Bulgārija

74

52

112

78

 

Čehijas Republika