EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0833-20230624

Consolidated text: Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2023-06-24

02014R0833 — LV — 24.06.2023 — 018.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 833/2014

(2014. gada 31. jūlijs),

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

(OV L 229, 31.7.2014., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PADOMES REGULA (ES) Nr. 960/2014 (2014. gada 8. septembris),

  L 271

3

12.9.2014

►M2

PADOMES REGULA (ES) Nr. 1290/2014 (2014. gada 4. decembris),

  L 349

20

5.12.2014

►M3

PADOMES REGULA (ES) 2015/1797 (2015. gada 7. oktobris),

  L 263

10

8.10.2015

►M4

PADOMES REGULA (ES) 2017/2212 (2017. gada 30. novembris),

  L 316

15

1.12.2017

 M5

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1163 (2019. gada 5. jūlijs),

  L 182

33

8.7.2019

 M6

PADOMES REGULĀ (EU) 2022/262 (2022. gada 23. februāris)

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

PADOMES REGULA (ES) 2022/328 (2022. gada 25. februāris),

  L 49

1

25.2.2022

►M8

PADOMES REGULA (ES) 2022/334 (2022. gada 28. februāris),

  L 57

1

28.2.2022

►M9

PADOMES REGULA (ES) 2022/345 (2022. gada 1. marts),

  L 63

1

2.3.2022

►M10

PADOMES REGULA (ES) 2022/350 (2022. gada 1. marts),

  L 65

1

2.3.2022

►M11

PADOMES REGULA (ES) 2022/394 (2022. gada 9. marts),

  L 81

1

9.3.2022

►M12

PADOMES REGULA (ES) 2022/428 (2022. gada 15. marts),

  L 87I

13

15.3.2022

►M13

PADOMES REGULA (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis),

  L 111

1

8.4.2022

►M14

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/595 (2022. gada 11. aprīlis),

  L 114

60

12.4.2022

►M15

PADOMES REGULA (ES) 2022/879 (2022. gada 3. jūnijs),

  L 153

53

3.6.2022

►M16

PADOMES REGULA (ES) 2022/1269 (2022. gada 21. jūlijs),

  L 193

1

21.7.2022

►M17

PADOMES REGULA (ES) 2022/1904 (2022. gada 6. oktobris),

  L 259I

3

6.10.2022

►M18

PADOMES REGULA (ES) 2022/2367 (2022. gada 3. decembris),

  L 311I

1

3.12.2022

►M19

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2368 (2022. gada 3. decembris),

  L 311I

5

3.12.2022

►M20

PADOMES REGULA (ES) 2022/2474 (2022. gada 16. decembris),

  L 322I

1

16.12.2022

 M21

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/180 (2023. gada 27. janvāris),

  L 26

1

30.1.2023

►M22

PADOMES REGULA (ES) 2023/250 (2023. gada 4. februāris),

  L 32I

1

4.2.2023

►M23

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/251 (2023. gada 4. februāris),

  L 32I

4

4.2.2023

►M24

PADOMES REGULA (ES) 2023/427 (2023. gada 25. februāris),

  L 59I

6

25.2.2023

►M25

PADOMES REGULA (ES) 2023/1214 (2023. gada 23. jūnijs),

  L 159I

1

23.6.2023


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 246, 21.8.2014, lpp 59 (833/2014)

►C2

Kļūdu labojums, OV L 055, 28.2.2022, lpp 78 (2022/262)

 C3

Kļūdu labojums, OV L 114, 12.4.2022, lpp 214 (Nr. 833/2014)

 C4

Kļūdu labojums, OV L 114, 12.4.2022, lpp 212 (2022/328)

 C5

Kļūdu labojums, OV L 119, 21.4.2022, lpp 114 (2022/394)

 C6

Kļūdu labojums, OV L 126, 29.4.2022, lpp 27 (2022/328)

►C7

Kļūdu labojums, OV L 181, 7.7.2022, lpp 37 ((ES) 2022/328)

►C8

Kļūdu labojums, OV L 181, 7.7.2022, lpp 38 (2022/394)

►C9

Kļūdu labojums, OV L 181, 7.7.2022, lpp 39 ((ES) 2022/428)

►C10

Kļūdu labojums, OV L 181, 7.7.2022, lpp 36 ((ES) 2022/576)

►C11

Kļūdu labojums, OV L 190, 19.7.2022, lpp 191 (2022/576)

 C12

Kļūdu labojums, OV L 202, 2.8.2022, lpp 58 (2022/576)
▼B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 833/2014

(2014. gada 31. jūlijs),

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā▼M7

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) 

“divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas” ir priekšmeti, kas uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/821 ( 1 ) I pielikumā;

b) 

“kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas I pielikumā uzskaitītajās vietnēs;

c) 

“tehniskā palīdzība” ir jebkāds tehniskais atbalsts, kas saistīts ar remontu, izstrādi, ražošanu, montāžu, testēšanu, apkopi, vai jebkāds cits tehniskais pakalpojums, un tā var tikt nodrošināta tādos veidos kā, piemēram, norādījumi, konsultēšana, apmācīšana, praktisko zināšanu vai prasmju nodošana vai konsultāciju pakalpojumi, tostarp mutvārdu palīdzības veidi;

d) 

“starpniecības pakalpojumi” ir:

i) 

darījumu apspriešana vai organizēšana nolūkā veikt preču un tehnoloģiju vai finansiālo un tehnisko pakalpojumu pirkšanu, pārdošanu vai piegādi, tostarp no kādas trešās valsts uz jebkuru citu trešo valsti; vai

ii) 

preču un tehnoloģiju vai finansiālo un tehnisko pakalpojumu, tostarp trešās valstīs esošu, pirkšana vai pārdošana nolūkā nodot tos citai trešai valstij;

e) 

“ieguldījumu pakalpojumi” ir šādi pakalpojumi un darbības:

i) 

rīkojumu pieņemšana un nodošana attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem;

ii) 

rīkojumu izpilde klientu vārdā;

iii) 

darījumu veikšana savā vārdā;

iv) 

portfeļu pārvaldība;

v) 

ieguldījumu konsultācijas;

vi) 

finanšu instrumentu sākotnējā izvietošana un/vai finanšu instrumentu izvietošana ar stingru izpirkšanas apņemšanos;

vii) 

finanšu instrumentu izvietošana bez stingras izpirkšanas apņemšanās;

viii) 

jebkādi pakalpojumi saistībā ar pielaidi tirdzniecībai regulētā tirgū vai tirdzniecībai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā;

f) 

▼M11

“pārvedami vērtspapīri” ir šādu kategoriju vērtspapīri, tostarp kriptoaktīvu veidā, kas ir tirgojami kapitāla tirgū un kas nav maksāšanas instrumenti:

▼M7

i) 

kapitālsabiedrību kapitāldaļas un citi vērtspapīri, kas ir līdzvērtīgi kapitālsabiedrību, personālsabiedrību vai citu subjektu kapitāldaļām, un depozitārie sertifikāti attiecībā uz kapitāldaļām;

ii) 

obligācijas vai citu veidu vērtspapīrotas parādsaistības, tai skaitā depozitārie sertifikāti attiecībā uz šādiem vērtspapīriem;

iii) 

jebkādi citi vērtspapīri, kas dod tiesības iegādāties vai pārdot šos pārvedamos vērtspapīrus vai paredz norēķinu naudā, ko nosaka, balstoties uz pārvedamajiem vērtspapīriem;

g) 

“naudas tirgus instrumenti” ir tie finanšu instrumenti, kurus parasti tirgo naudas tirgū, piemēram, valsts kases parādzīmes, noguldījumu sertifikāti un komerciālie vērtspapīri, izņemot maksājumu instrumentus;

h) 

“kredītiestāde” ir uzņēmums, kas pieņem noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus no klientiem un savā vārdā piešķir aizdevumus;

i) 

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorijas, ieskaitot to gaisa telpu, kurās piemēro Līgumu, ievērojot Līgumā paredzētos nosacījumus;

j) 

“centrālais vērtspapīru depozitārijs” ir juridiskā persona, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 909/2014 ( 2 ) 2. panta 1. punkta 1) apakšpunktā;

k) 

“noguldījums” ir kredīta atlikums, ko veido kontā atlikušie līdzekļi vai īslaicīgas situācijas, kuras izriet no parastiem banku darījumiem, un kas kredītiestādei ir jāatmaksā saskaņā ar normatīvajos aktos un līgumos paredzētajiem nosacījumiem, tai skaitā termiņnoguldījums un krājnoguldījums, bet izņemot tādu kredīta atlikumu, kuram:

i) 

tā pastāvēšanu var pierādīt tikai ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES ( 3 ) 4. panta 1. punkta 15) apakšpunktā definēto finanšu instrumentu, izņemot, ja tas ir krājprodukts, kuru apliecina ar noguldījumu sertifikātu, kas izrakstīts konkrētai personai un kas kādā dalībvalstī pastāvēja 2014. gada 2. jūlijā;

ii) 

tā pamatsumma nav atmaksājama pēc nominālvērtības;

iii) 

tā pamatsumma ir atmaksājama pēc nominālvērtības tikai saskaņā ar konkrētu garantiju vai vienošanos, ko nodrošinājusi kredītiestāde vai trešā persona;

l) 

“ieguldītājiem paredzētas pilsonības shēmas” (jeb “zelta pases”) ir dalībvalsts ieviestas procedūras, kas trešo valstu valstspiederīgajiem dod iespēju iegūt attiecīgās dalībvalsts pilsonību apmaiņā pret iepriekš noteiktiem maksājumiem un ieguldījumiem;

m) 

“ieguldītāju uzturēšanās atļauju shēmas” (jeb “zelta vīzas”) ir dalībvalsts ieviestas procedūras, kas trešo valstu valstspiederīgajiem dod iespēju saņemt attiecīgajā dalībvalstī uzturēšanās atļauju apmaiņā pret iepriekš noteiktiem maksājumiem un ieguldījumiem;

n) 

“tirdzniecības vieta” atbilstoši definīcijai Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 24) apakšpunktā ir regulēts tirgus, daudzpusēja tirdzniecības sistēma (DTS) vai organizēta tirdzniecības sistēma (OTS);

o) 

“finansējums vai finansiālā palīdzība” ir ikviena darbība neatkarīgi no konkrētajiem izraudzītajiem paņēmieniem, ar kuru attiecīgā persona, vienība vai struktūra ar vai bez nosacījumiem izmaksā vai apņemas izmaksāt savus finanšu līdzekļus vai saimnieciskos resursus, tai skaitā dotācijas, aizdevumus, garantijas, galvojumus, obligācijas, akreditīvus, piegādātāja kredītus, pircēja kredītus, importa vai eksporta avansus un jebkāda veida apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, ieskaitot eksporta kredīta apdrošināšanu (neizsmeļošs uzskaitījums); par finansējumu vai finansiālo palīdzību neuzskata preces vai pakalpojuma nolīgtās cenas samaksu un samaksas noteikumus saskaņā ar parasto uzņēmējdarbības praksi;

p) 

“partnervalsts” ir valsts, kas piemēro tādu eksporta kontroles pasākumu kopumu, kuri būtībā ir līdzvērtīgi šajā regulā noteiktajiem pasākumiem, kas uzskaitīta VIII pielikumā;

q) 

“patērētāju komunikācijas ierīces” ir privātpersonu izmantotās ierīces, piemēram, personālie datori un perifērās ierīces (tai skaitā cietā diska diskdziņi un printeri), mobilie tālruņi, viedtelevizori, atmiņas ierīces (USB diskdziņi), un visiem minētajiem priekšmetiem paredzētā patērētāju programmatūra;

▼M8

r) 

“Krievijas gaisa pārvadātājs” ir gaisa transporta uzņēmums, kam ir derīga darbības licence vai tās ekvivalents, ko izdevušas Krievijas Federācijas kompetentās iestādes;

▼M12

s) 

“kredītreitings” ir atzinums par vienības kredītspēju, par parādu vai finanšu saistībām, parāda vērtspapīriem, priekšrocību akcijām vai citiem finanšu instrumentiem vai par šādu parādu vai finanšu saistību, parāda vērtspapīru, priekšrocību akciju vai cita finanšu instrumenta emitentu, un šo atzinumu izsniedz, izmantojot ieviestu un noteiktu kredītreitingu kategoriju klasifikācijas sistēmu;

t) 

“kredītreitingu noteikšanas darbības” ir datu un informācijas analīze, vērtēšana, apstiprināšana, izsniegšana un kredītreitingu pārskatīšana;

u) 

“enerģētikas nozare” ir nozare, kas aptver šādas darbības, izņemot darbības civilās kodolenerģijas jomā:

i) 

jēlnaftas, dabasgāzes vai cietā fosilā kurināmā izpēte, ražošana, izplatīšana Krievijā vai ieguve, kurināmā attīrīšana, dabasgāzes sašķidrināšana vai regazifikācija;

ii) 

cietā fosilā kurināmā produktu, naftas pārstrādes produktu vai gāzes ražošana vai izplatīšana Krievijā; vai

iii) 

elektroenerģijas izstrādei vai ražošanai paredzētu objektu būvniecība vai iekārtu uzstādīšana vai ar to saistītu pakalpojumu, aprīkojuma vai tehnoloģiju nodrošināšana;

▼M13

v) 

“publiskā iepirkuma direktīvas” ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/23/ES ( 4 ), 2014/24/ES ( 5 ), 2014/25/ES ( 6 ) un 2009/81/EK ( 7 );

w) 

“autotransporta uzņēmums” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas komerciālos nolūkos veic kravu pārvadājumus, izmantojot mehāniskos transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu sastāvus;

▼M20

x) 

“ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozare” ir nozare, kas aptver atrašanās vietas noteikšanas, ieguves, apsaimniekošanas un pārstrādes darbības saistībā ar materiāliem, kas nav paredzēti enerģijas ražošanai;

▼M24

y) 

“kritiskās vienības” ir vienības, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2022/2557 ( 8 ) 2. panta 1) punktā;

z) 

“kritiskā infrastruktūra” ir infrastruktūra, kā definēts Padomes Direktīvas 2008/114/EK ( 9 ) 2. panta a) punktā un Direktīvas (ES) 2022/2557 2. panta 4) punktā;

za) 

“Eiropas kritiskā infrastruktūra” ir infrastruktūra, kā definēts Direktīvas 2008/114/EK 2. panta b) punktā;

zb) 

“kritisko infrastruktūru īpašnieki vai operatori” ir vienības, kas atbild par ieguldījumiem tādos konkrētos aktīvos, sistēmās vai to daļās un/vai par to ikdienas darbību, kuri ir noteikti kā kritiskā infrastruktūra vai Eiropas kritiskā infrastruktūra.

▼M7

2. pants

1.  
Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav Savienības izcelsmes preces un tehnoloģijas.

▼M24

1.a  
Ir aizliegts no Savienības eksportētu 1. punktā minēto divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju tranzīts caur Krievijas teritoriju.

▼M7

2.  

Aizliegts:

a) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai;

▼M25

c) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā pārdot, licencēt vai jebkādā citā veidā nodot intelektuālā īpašuma tiesības vai komercnoslēpumus, kā arī piešķirt tiesības piekļūt vai atkārtoti izmantot jebkādu materiālu vai informāciju, kas aizsargāta ar intelektuālā īpašuma tiesībām vai ir komercnoslēpums un kas ir saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu.

▼M7

3.  

Neskarot prasību saņemt atļauju atbilstoši Regulai (ES) 2021/821, šā panta 1. un 2. punktā noteiktie aizliegumi neattiecas uz tādu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu izmantošanai nemilitārām vajadzībām vai nemilitāram galalietotājam vai ar tām saistītas tehniskās un finansiālās palīdzības sniegšanu, kuras paredzētas:

a) 

humanitāriem mērķiem, ārkārtas situācijām veselības jomā, notikuma, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, steidzamai novēršanai vai tā ietekmes steidzamai mazināšanai, vai paredzētas reaģēšanai uz dabas katastrofām;

b) 

ārstnieciskiem vai farmācijas nolūkiem;

c) 

priekšmetu pagaidu eksportam izmantošanai ziņu plašsaziņas līdzekļos;

d) 

programmatūras atjaunināšanai;

e) 

izmantošanai par patērētāju komunikācijas ierīcēm; vai

▼M16 —————

▼M7

g) 

fizisku personu vai kopā ar tām ceļojošu tuvāko ģimenes locekļu personīgai lietošanai, ceļojot uz Krieviju, proti, vienīgi personiskās lietošanas priekšmeti, mājsaimniecības priekšmeti, transportlīdzekļi vai aroda rīki, kas pieder minētajām personām un nav paredzēti pārdošanai.

▼M16

Izņemot pirmās daļas g) apakšpunktu, eksportētājs muitas deklarācijā deklarē, ka priekšmeti tiek eksportēti saskaņā ar attiecīgo izņēmumu, kas noteikts šajā punktā, un informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā eksportētājs uzturas vai ir iedibināts, par attiecīgā izņēmuma pirmo izmantošanu, 30 dienu laikā no dienas, kad noticis pirmais eksports.

▼M24

3.a  
Neskarot prasību saņemt atļauju atbilstoši Regulai (ES) 2021/821, šā panta 1.a punktā noteiktais aizliegums neattiecas uz tādu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju tranzītu caur Krievijas teritoriju, kuras paredzētas šā panta 3. punkta a)–e) apakšpunktā minētajiem nolūkiem.

▼M7

4.  

Atkāpjoties no šā panta 1. un 2. punkta un neskarot prasību saņemt atļauju atbilstoši Regulai (ES) 2021/821, kompetentās iestādes var atļaut divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai ar tām saistītas tehniskas vai finansiālās palīdzības sniegšanu nemilitārām vajadzībām vai nemilitāram galalietotājam pēc tam, kad iestādes ir secinājušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir paredzēta:

a) 

sadarbībai starp Savienību, dalībvalstu valdībām un Krievijas valdību tikai civilos jautājumos;

b) 

starpvaldību sadarbībai kosmosa programmās;

c) 

civilo kodolspēju izmantošanai un uzturēšanai, degvielas atkārtotai apstrādei un drošumam, kā arī sadarbībai civilās kodolenerģijas jomā, jo īpaši pētniecības un izstrādes jomā;

d) 

kuģošanas drošībai;

▼M13

e) 

tādiem civiliem elektronisko sakaru tīkliem, kas nav publiski pieejami un kas nav tādas vienības īpašumā, kura ir publiskā kontrolē vai kurai vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā;

▼M7

f) 

vienīgi izmantošanai tādās vienībās, kuras atsevišķi vai kopīgi pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts vai partnervalsts tiesību aktiem, vai kuras atsevišķi vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra;

g) 

Savienības, dalībvalstu un partnervalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, tostarp delegācijām, vēstniecībām un misijām;

▼M16

h) 

kiberdrošības un informācijas drošības nodrošināšanai fiziskām vai juridiskām personām, vienībām un struktūrām Krievijā, izņemot tās valdību un uzņēmumus, kurus tieši vai netieši kontrolē minētā valdība.

▼M24

4.a  
Atkāpjoties no 1.a punkta un neskarot prasību saņemt atļauju atbilstoši Regulai (ES) 2021/821, kompetentās iestādes var atļaut divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju tranzītu caur Krievijas teritoriju pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas ir paredzētas šā panta 4. punkta b), c), d) un h) apakšpunktā minētajiem nolūkiem.

▼M7

5.  
Atkāpjoties no šā panta 1. un 2. punkta un neskarot prasību saņemt atļauju atbilstoši Regulai (ES) 2021/821, kompetentās iestādes var atļaut divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu nemilitārām vajadzībām vai nemilitāram galalietotājam pēc tam, kad iestādes ir secinājušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir nodrošināma saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti pirms 2022. gada 26. februāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamiem papildu līgumiem – ar noteikumu, ka atļauja ir pieprasīta pirms 2022. gada 1. maija.
6.  
Visas šajā pantā prasītās atļaujas kompetentās iestādes piešķir saskaņā ar Regulā (ES) 2021/821 noteiktajiem noteikumiem un procedūrām, ko piemēro mutatis mutandis. Atļauja ir derīga visā Savienībā.
7.  

Kad kompetentās iestādes pieņem lēmumu par 4. un 5. punktā minēto atļauju pieprasījumiem, tās nepiešķir atļauju, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka:

▼M13

i) 

galalietotājs varētu būt militārs galalietotājs, fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas uzskaitīta IV pielikumā, vai ka precēm varētu būt militārs galalietojums, izņemot tad, ja šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir atļauta ar 2.b panta 1. punkta a) apakšpunktu;

ii) 

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta aviācijai vai kosmosa nozarei, izņemot tad, ja šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir atļauta ar 4. punkta b) apakšpunktu; vai

▼M12

iii) 

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta enerģētikas nozarei, izņemot tad, ja šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir atļauti ar 3. panta 3. līdz 6. punktā minētajiem izņēmumiem.

▼M7

8.  
Kompetentās iestādes var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt atļauju, kuru tās ir izsniegušas saskaņā ar 4. un 5. punktu, ja tās uzskata, ka šāda anulēšana, apturēšana, grozīšana vai atcelšana ir nepieciešama šīs regulas efektīvai īstenošanai.

2.a pants

1.  
Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā tādas preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt Krievijas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai aizsardzības un drošības sektora attīstību un kas uzskaitītas VII pielikumā, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav Savienības izcelsmes preces un tehnoloģijas.

▼M25

1.a  
Ir aizliegts tādu no Savienības eksportētu preču un tehnoloģiju tranzīts caur Krievijas teritoriju, kas varētu veicināt Krievijas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai tās aizsardzības un drošības sektora attīstību un kas uzskaitītas VII pielikumā.

▼M7

2.  

Aizliegts:

a) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai;

▼M25

c) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā pārdot, licencēt vai jebkādā citā veidā nodot intelektuālā īpašuma tiesības vai komercnoslēpumus, kā arī piešķirt tiesības piekļūt vai atkārtoti izmantot jebkādu materiālu vai informāciju, kas aizsargāta ar intelektuālā īpašuma tiesībām vai ir komercnoslēpums un kas ir saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu.

▼M7

3.  

Šā panta 1. un 2. punktā noteiktie aizliegumi neattiecas uz tādu 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu izmantošanai nemilitārām vajadzībām vai nemilitāram galalietotājam vai ar tām saistītas tehniskās un finansiālās palīdzības sniegšanu, kuras paredzētas:

a) 

humanitāriem mērķiem, ārkārtas situācijām veselības jomā, notikuma, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, steidzamai novēršanai vai tā ietekmes steidzamai mazināšanai, vai paredzētas reaģēšanai uz dabas katastrofām;

b) 

ārstnieciskiem vai farmācijas nolūkiem;

c) 

priekšmetu pagaidu eksportam izmantošanai ziņu plašsaziņas līdzekļos;

d) 

programmatūras atjaunināšanai;

e) 

izmantošanai par patērētāju komunikācijas ierīcēm; vai

▼M16 —————

▼M7

g) 

fizisku personu vai kopā ar tām ceļojošu tuvāko ģimenes locekļu personīgai lietošanai, ceļojot uz Krieviju, proti, vienīgi personiskās lietošanas priekšmeti, mājsaimniecības priekšmeti, transportlīdzekļi vai aroda rīki, kas pieder minētajām personām un nav paredzēti pārdošanai.

▼M16

Izņemot pirmās daļas g) apakšpunktu, eksportētājs muitas deklarācijā deklarē, ka priekšmeti tiek eksportēti saskaņā ar attiecīgo izņēmumu, kas noteikts šajā punktā, un informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā eksportētājs uzturas vai ir iedibināts, par attiecīgā izņēmuma pirmo izmantošanu, 30 dienu laikā no dienas, kad noticis pirmais eksports.

▼M25

3.a  
Šā panta 1.a punktā noteiktais aizliegums neattiecas uz tādu preču un tehnoloģiju tranzītu caur Krievijas teritoriju, kas varētu veicināt Krievijas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai tās aizsardzības un drošības sektora attīstību un kas uzskaitītas VII pielikumā, ja tās ir paredzētas 3. punkta a)–e) apakšpunktā minētajiem nolūkiem.

▼M7

4.  

Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes var atļaut 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu nemilitārām vajadzībām vai nemilitāram galalietotājam pēc tam, kad iestādes ir secinājušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir paredzēta:

a) 

sadarbībai starp Savienību, dalībvalstu valdībām un Krievijas valdību tikai civilos jautājumos;

b) 

starpvaldību sadarbībai kosmosa programmās;

c) 

civilo kodolspēju izmantošanai un uzturēšanai, degvielas atkārtotai apstrādei un drošumam, kā arī sadarbībai civilās kodolenerģijas jomā, jo īpaši pētniecības un izstrādes jomā;

d) 

kuģošanas drošībai;

▼M13

e) 

tādiem civiliem elektronisko sakaru tīkliem, kas nav publiski pieejami un kas nav tādas vienības īpašumā, kura ir publiskā kontrolē vai kurai vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā;

▼M7

f) 

vienīgi izmantošanai tādās vienībās, kuras atsevišķi vai kopīgi pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts vai partnervalsts tiesību aktiem, vai kuras atsevišķi vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra; vai

g) 

Savienības, dalībvalstu un partnervalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, tostarp delegācijām, vēstniecībām un misijām;

▼M16

h) 

kiberdrošības un informācijas drošības nodrošināšanai fiziskām vai juridiskām personām, vienībām un struktūrām Krievijā, izņemot tās valdību un uzņēmumus, kurus tieši vai netieši kontrolē minētā valdība; vai

▼M25

i) 

paredzētas vienīgi izmantošanai atļaujas piešķīrējā dalībvalstī un pilnīgā tās kontrolē un lai pildītu tās uzturēšanas saistības apgabalos, uz kuriem attiecas ilgtermiņa nomas līgums starp minēto dalībvalsti un Krievijas Federāciju.

4.a  
Atkāpjoties no 1.a punkta, kompetentās iestādes var atļaut tādu preču un tehnoloģiju tranzītu caur Krievijas teritoriju, kas varētu veicināt Krievijas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai tās aizsardzības un drošības sektora attīstību un kas uzskaitītas VII pielikumā, pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas ir paredzētas 4. punkta b), c), d) un h) apakšpunktā minētajiem nolūkiem.

▼M7

5.  
Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes var atļaut 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu nemilitārām vajadzībām vai nemilitāram galalietotājam pēc tam, kad iestādes ir secinājušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir nodrošināma saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti pirms 2022. gada 26. februāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamiem papildu līgumiem – ar nosacījumu, ka atļauja ir pieprasīta pirms 2022. gada 1. maija.
6.  
Visas šajā pantā prasītās atļaujas kompetentās iestādes piešķir saskaņā ar Regulā (ES) 2021/821 noteiktajiem noteikumiem un procedūrām, ko piemēro mutatis mutandis. Atļauja ir derīga visā Savienībā.
7.  

Kad kompetentās iestādes pieņem lēmumu par 4. un 5. punktā minēto atļauju pieprasījumiem, tās nepiešķir atļauju, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka:

▼M13

i) 

galalietotājs varētu būt militārs galalietotājs, fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas uzskaitīta IV pielikumā, vai ka precēm varētu būt militārs galalietojums, izņemot tad, ja šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir atļauta ar 2.b panta 1. punktu;

ii) 

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta aviācijas vai kosmosa nozarei, izņemot tad, ja šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir atļauta ar 4. punkta b) apakšpunktu; vai

▼M12

iii) 

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta enerģētikas nozarei, izņemot tad, ja šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir atļauti ar 3. panta 3. līdz 6. punktā minētajiem izņēmumiem.

▼M7

8.  
Kompetentās iestādes var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt atļauju, kuru tās ir izsniegušas saskaņā ar 4. un 5. punktu, ja tās uzskata, ka šāda anulēšana, apturēšana, grozīšana vai atcelšana ir nepieciešama šīs regulas efektīvai īstenošanai.

▼M17

2.aa pants

▼M25

1.  
Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā šaujamieročus, to detaļas un būtiskas sastāvdaļas, un munīciju, kas uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 258/2012 ( 10 ) I pielikumā, un konkrētus citus šaujamieročus un ieročus, kas uzskaitīti šīs regulas XXXV pielikumā, neatkarīgi no tā, vai tās ir Savienības izcelsmes preces un tehnoloģijas.

▼M24

1.a  
Ir aizliegts no Savienības eksportētu 1. punktā minēto šaujamieroču, to detaļu un būtisku sastāvdaļu, un munīcijas tranzīts caur Krievijas teritoriju.

▼M17

2.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un ar minēto preču nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm, jebkādai minēto preču pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai;

▼M25

c) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā pārdot, licencēt vai jebkādā citā veidā nodot intelektuālā īpašuma tiesības vai komercnoslēpumus, kā arī piešķirt tiesības piekļūt vai atkārtoti izmantot jebkādu materiālu vai informāciju, kas aizsargāta ar intelektuālā īpašuma tiesībām vai ir komercnoslēpums un kas ir saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu.

▼M7

2.b pants

▼M12

1.  

Attiecībā uz IV pielikumā uzskaitītajām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, atkāpjoties no 2. panta 1. un 2. punkta un 2.a panta 1. un 2. punkta un neskarot prasību saņemt atļauju atbilstoši Regulai (ES) 2021/821, kompetentās iestādes var atļaut divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju un VII pielikumā uzskaitīto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu tikai pēc tam, kad iestādes ir secinājušas, ka:

▼M7

a) 

šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir nepieciešama notikuma, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, steidzamai novēršanai vai tā ietekmes steidzamai mazināšanai; vai

b) 

šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir nodrošināma saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti pirms 2022. gada 26. februāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamiem papildu līgumiem – ar nosacījumu, ka atļauja ir pieprasīta pirms 2022. gada 1. maija.

2.  
Visas šajā pantā prasītās atļaujas dalībvalsts kompetentās iestādes piešķir saskaņā ar Regulā (ES) 2021/821 noteiktajiem noteikumiem un procedūrām, ko piemēro mutatis mutandis. Atļauja ir derīga visā Savienībā.
3.  
Kompetentās iestādes var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt atļauju, kuru tās ir izsniegušas saskaņā ar 1. punktu, ja tās uzskata, ka šāda anulēšana, apturēšana, grozīšana vai atcelšana ir nepieciešama šīs regulas efektīvai īstenošanai.

2.c pants

1.  
Paziņojumu kompetentajai iestādei, kas minēts 2. panta 3. punktā un 2.a panta 3. punktā, sniedz, izmantojot elektroniskos līdzekļus un, kad vien iespējams, uz veidlapām, kurās ir vismaz visi elementi un tādā secībā, kā paredzēts IX pielikumā noteiktajos paraugos.
2.  
Visas 2.a, 2.b un 2.c pantā minētās atļaujas izsniedz, izmantojot elektroniskos līdzekļus un, kad vien iespējams, uz veidlapām, kurās ir vismaz visi elementi un tādā secībā, kā paredzēts IX pielikumā noteiktajos paraugos.

2.d pants

▼M25

1.  
Kompetentās iestādes apmainās ar informāciju par 2., 2.a un 2.b panta piemērošanu ar pārējām dalībvalstīm un Komisiju, tostarp par visām piešķirtajām vai atteiktajām atļaujām un, ja ir aizdomas par labvēlīgākās jurisdikcijas izvēlēšanos vai citos attiecīgos gadījumos, par visiem saņemtajiem atļaujas pieprasījumiem.

Kompetentās iestādes apmainās ar informāciju par 2., 2.a un 2.b panta izpildi ar pārējām dalībvalstīm un Komisiju, tostarp par saistītajiem pārkāpumiem un sodiem, kā arī par valsts izpildes iestāžu paraugpraksi un neatļauta eksporta atklāšanu un saukšanu par to pie atbildības. Informācijas apmaiņu veic, izmantojot elektronisko sistēmu, kas nodrošināta saskaņā ar Regulas (ES) 2021/821 23. panta 6. punktu.

▼M7

2.  
Informāciju, kas saņemta, piemērojot šo pantu, izmanto vienīgi tam nolūkam, kādam tā pieprasīta, tostarp 4. punktā minētajai apmaiņai.

Dalībvalstis un Komisija nodrošina konfidenciālās informācijas, kas iegūta, piemērojot šo pantu, aizsardzību saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un attiecīgajiem valsts tiesību aktiem.

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka klasificētā informācija, kas sniegta vai ar ko apmainās saskaņā ar šo pantu, netiek ierindota zemākā kategorijā vai deklasificēta bez informācijas sniedzēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

3.  
Pirms dalībvalsts saskaņā ar 2., 2.a un 2.b pantu piešķir atļauju darījumam, kas pēc būtības ir identisks citam darījumam, uz kuru attiecas joprojām spēkā esošs atteikums, ko izdevusi cita dalībvalsts vai citas dalībvalstis, tā vispirms apspriežas ar dalībvalsti vai dalībvalstīm, kuras izdevušas šo atteikumu. Ja pēc minētajām apspriedēm attiecīgā dalībvalsts nolemj piešķirt atļauju, tā informē par to pārējās dalībvalstis un Komisiju, sniedzot visu informāciju, kas vajadzīga, lai šo lēmumu paskaidrotu.

▼M11

3.a  
Ja dalībvalsts saskaņā ar 2. panta 4. punkta d) apakšpunktu, 2.a panta 4. punkta d) apakšpunktu un 3.f panta 4. punktu piešķir atļauju kuģošanas drošībai paredzēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, tā par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju divu nedēļu laika no atļaujas piešķiršanas.

▼M9

4.  
Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm, attiecīgā gadījumā un uz savstarpības pamata apmainās ar informāciju ar partnervalstīm nolūkā sekmēt šajā regulā noteikto eksporta kontroles pasākumu iedarbīgumu un partnervalstu piemēroto eksporta kontroles pasākumu saskanīgu piemērošanu.

▼M7

2.e pants

1.  
Aizliegts sniegt publisku finansējumu vai publisku finansiālo palīdzību tirdzniecībai ar Krieviju vai ieguldījumiem Krievijā.
2.  

Šā panta 1. punktā minētais aizliegums neattiecas uz:

a) 

saistošām finansējuma vai finansiālās palīdzības saistībām, kas uzņemtas pirms 2022. gada 26. februāra;

▼C8

b) 

publiskā finansējuma vai publiskas finansiālas palīdzības sniegšanu līdz 10 000 000  EUR apmērā vienam projektam, kas sniedz labumu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri ir iedibināti Savienībā; vai

▼M7

c) 

publiska finansējuma vai publiskas finansiālās palīdzības sniegšanai pārtikas tirdzniecības, lauksaimniecības, ārstnieciskiem vai humanitāriem mērķiem.

▼M9

3.  
Ir aizliegts ieguldīt Krievijas Tiešo ieguldījumu fonda līdzfinansētos projektos, piedalīties šādos projektos vai kā citādi tos atbalstīt.
4.  
Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut līdzdalību ieguldījumos Krievijas Tiešo ieguldījumu fonda līdzfinansētos projektos vai atbalsta sniegšanu šādiem projektiem, ja tās ir konstatējušas, ka šāda līdzdalība ieguldījumos vai atbalsta sniegšana ir jāīsteno saskaņā ar līgumiem, kuri noslēgti pirms 2022. gada 2. marta, vai papildu līgumiem, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei.

▼M10

2.f pants

1.  
Operatoriem ir aizliegts pārraidīt vai padarīt iespējamu, veicināt vai kā citādi sekmēt to, ka tiek pārraidīts jebkāds XV pielikumā uzskaitīto juridisko personu, vienību vai struktūru saturs, tostarp to pārraidīt vai izplatīt ar jebkādiem līdzekļiem, piemēram, kabeli, satelītu, interneta protokola televīziju, interneta pakalpojumu sniedzējiem, interneta video koplietošanas platformām vai lietotnēm neatkarīgi no tā vai tās ir jaunas vai iepriekš instalētas.
2.  
Tiek apturētas visas apraides licences un atļaujas, pārraides un izplatīšanas vienošanās ar XV pielikumā uzskaitītajām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām.

▼M15

3.  
Ir aizliegts reklamēt jebkāda satura produktus vai pakalpojumus, ko sagatavojušas vai pārraida XV pielikumā uzskaitītās juridiskās personas, vienības vai struktūras, tostarp pārraidot vai izplatot ar jebkādiem 1. punktā minētajiem līdzekļiem.

▼M12

3. pants

1.  
Ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā, tai skaitā tās ekskluzīvajā ekonomikas zonā un kontinentālajā šelfā, vai izmantošanai Krievijā, tai skaitā tās ekskluzīvajā ekonomikas zonā un kontinentālajā šelfā, pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt II pielikumā uzskaitītās preces un tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās.
2.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai un struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošinājumu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību, kas saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskas palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai;

▼M25

c) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā pārdot, licencēt vai jebkādā citā veidā nodot intelektuālā īpašuma tiesības vai komercnoslēpumus, kā arī piešķirt tiesības piekļūt vai atkārtoti izmantot jebkādu materiālu vai informāciju, kas aizsargāta ar intelektuālā īpašuma tiesībām vai ir komercnoslēpums un kas ir saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu.

▼M12

3.  

Šā panta 1. un 2. punktā minētos aizliegumus nepiemēro preču vai tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai tehniskas vai finansiālas palīdzības sniegšanai, kas vajadzīgi:

▼M15

a) 

dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību, ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 3.m vai 3.n pantu; vai

▼M12

b) 

lai steidzami novērstu tādu notikumu vai steidzami mazinātu tāda notikuma ietekmi, kas varētu nopietni un būtiski ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi.

4.  
Šā panta 1. un 2. punktā minētie aizliegumi neattiecas uz tādu saistību izpildi līdz 2022. gada 17. septembrim, kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2022. gada 16. marta, vai papildu līgumiem, kas nepieciešami šāda līguma izpildei, ar nosacījumu, ka kompetentā iestāde ir informēta vismaz piecas darbdienas iepriekš.
5.  
Šā panta 2. punktā minētos aizliegumus nepiemēro apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sniegšanai jebkādai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem attiecībā uz tās darbībām ārpus enerģētikas nozares Krievijā.
6.  

Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt un sniegt tehnisku vai finansiālu palīdzību pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka:

a) 

tā ir vajadzīga, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi Savienībā; vai

b) 

tā ir paredzēta vienīgi tādu vienību lietošanai, kuras pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, vai kuras pilnībā vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra.

7.  
Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 6. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

▼M20

3.a pants

1.  

Ir aizliegts:

a) 

iegādāties jebkādu jaunu līdzdalību vai palielināt jebkādu esošo līdzdalību jebkurā juridiskā personā, vienībā vai struktūrā, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā;

b) 

piešķirt jebkādu jaunu aizdevumu vai kredītu vai iesaistīties jebkādā shēmā, lai to piešķirtu, vai citādi nodrošināt finansējumu, tostarp pašu kapitālu, jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā, vai jebkādā shēmā, lai dokumentētā nolūkā finansētu šādu juridisku personu, vienību vai struktūru;

c) 

izveidot jebkādu jaunu kopuzņēmumu ar jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā;

d) 

sniegt ieguldījumu pakalpojumus, kas tieši saistīti ar a), b) un c) apakšpunktā minētajām darbībām.

2.  

Ir aizliegts:

a) 

iegādāties jebkādu jaunu līdzdalību vai palielināt jebkādu esošo līdzdalību jebkurā juridiskā personā, vienībā vai struktūrā, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē Krievijā;

b) 

piešķirt jebkādu jaunu aizdevumu vai kredītu vai iesaistīties jebkādā shēmā, lai to piešķirtu, vai citādi nodrošināt finansējumu, tostarp pašu kapitālu, jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē Krievijā, vai jebkādā shēmā, lai dokumentētā nolūkā finansētu šādu juridisku personu, vienību vai struktūru;

c) 

izveidot jebkādu jaunu kopuzņēmumu ar jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē Krievijā;

d) 

sniegt ieguldījumu pakalpojumus, kas tieši saistīti ar a), b) un c) apakšpunktā minētajām darbībām.

3.  

Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut jebkuru 1. punktā minēto darbību, ja tās konstatējušas, ka:

a) 

tā ir vajadzīga, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi Savienībā, kā arī dabasgāzes un naftas, tostarp naftas pārstrādes produktu, ja vien tas nav aizliegts ar 3.m vai 3.n pantu, transportēšanu no Krievijas vai caur to uz Savienību; vai

b) 

tā attiecas vienīgi uz tādu juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā, kura pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem.

4.  
Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 2. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.
5.  
Šā panta 2. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes darbībām, ar kurām vislielāko vērtību iegūst no XXX pielikumā uzskaitīto materiālu ražošanas vai kuru galvenais mērķis ir šādu materiālu ražošana.

▼M7

3.b pants

▼M13

1.  
Ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt preces un tehnoloģijas, kas piemērotas izmantošanai naftas rafinēšanā un dabasgāzes sašķidrināšanā un kas uzskaitītas X pielikumā, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav Savienības izcelsmes preces un tehnoloģijas.

▼M7

2.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un ar minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) 

tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai;

▼M25

c) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā pārdot, licencēt vai jebkādā citā veidā nodot intelektuālā īpašuma tiesības vai komercnoslēpumus, kā arī piešķirt tiesības piekļūt vai atkārtoti izmantot jebkādu materiālu vai informāciju, kas aizsargāta ar intelektuālā īpašuma tiesībām vai ir komercnoslēpums un kas ir saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu.

▼M7

3.  
Šā panta 1. un 2. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2022. gada 27. maijam, kuri noslēgti pirms 2022. gada 26. februāra, un tādu papildu līgumu izpildei, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei.
4.  
Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes var saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt X pielikumā uzskaitītās preces un tehnoloģijas vai sniegt saistītu tehnisko vai finansiālo palīdzību pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir nepieciešama, lai steidzami novērstu notikumu, kam var būt nopietna un būtiska ietekme uz cilvēku veselību un drošību vai vidi, vai steidzami mazinātu tā sekas.

Pienācīgi pamatotos ārkārtas gadījumos pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu var veikt bez iepriekšējas atļaujas ar noteikumu, ka eksportētājs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir notikusi pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports, informē kompetento iestādi, sniedzot bez iepriekšējas atļaujas veiktās pārdošanas, piegādes, nodošanas vai eksporta attiecīgā pamatojuma detalizētu izklāstu.

▼M16

5.  
Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 4. punktu.

▼M7

3.c pants

▼M13

1.  
Ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt preces un tehnoloģijas, kas piemērotas izmantošanai aviācijā vai kosmosa nozarē un kas uzskaitītas XI pielikumā, un reaktīvo dzinēju degvielu un degvielas piedevas, kas uzskaitītas XX pielikumā, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās.

▼M25

1.a  
Ir aizliegts tranzītā caur Krievijas teritoriju pārvadāt no Savienības eksportētas preces un tehnoloģijas, kas piemērotas izmantošanai aviācijā vai kosmosa nozarē un kas uzskaitītas XI pielikumā, un reaktīvo dzinēju degvielu un degvielas piedevas, kuras uzskaitītas XX pielikumā.

▼M7

2.  
Ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, kas saistīta ar XI pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām.
3.  
Ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā attiecībā uz XI pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām nodrošināt gaisa kuģa vai kādas tā sastāvdaļas kapitālo remontu, remontu, apskati, nomaiņu, izmaiņu vai defektu novēršanu, izņemot pirmslidojuma pārbaudi, vai minēto darbību kombināciju.
4.  

Aizliegts:

a) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un ar minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai;

▼M25

c) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā pārdot, licencēt vai jebkādā citā veidā nodot intelektuālā īpašuma tiesības vai komercnoslēpumus, kā arī piešķirt tiesības piekļūt vai atkārtoti izmantot jebkādu materiālu vai informāciju, kas aizsargāta ar intelektuālā īpašuma tiesībām vai ir komercnoslēpums un kas ir saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu.

▼M17

5.  
Attiecībā uz XI pielikuma A daļā uzskaitītajām precēm 1. un 4. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2022. gada 28. martam, kuri noslēgti pirms 2022. gada 26. februāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.

▼M17

5.a  
Attiecībā uz XI pielikuma B daļā uzskaitītajām precēm 1. un 4. punktā minētos aizliegumus nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2022. gada 6. novembrim, kas noslēgti pirms 2022. gada 7. oktobra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.

▼M20

5.b  
Attiecībā uz XI pielikuma C daļā uzskaitītajām precēm 1. un 4. punktā minētos aizliegumus nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2023. gada 16. janvārim, kas noslēgti pirms 2022. gada 17. decembra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.

▼M24

5.c  
Attiecībā uz XI pielikuma D daļā uzskaitītajām precēm 1. un 4. punktā minētos aizliegumus nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2023. gada 27. martam, kas noslēgti pirms 2023. gada 26. februāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.

▼M13

6.  

Atkāpjoties no 1. un 4. punkta, valsts kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut izpildīt gaisa kuģa finanšu nomu, kas noslēgta pirms 2022. gada 26. februāra, ja tās ir konstatējušas, ka:

a) 

tas ir absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu nomas atmaksu juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem un uz kuru neattiecas neviens no šajā regulā paredzētajiem ierobežojošajiem pasākumiem; un

b) 

Krievijas darījuma partnerim netiks darīti pieejami nekādi saimnieciskie resursi, izņemot gaisa kuģa īpašumtiesību nodošanu pēc finanšu nomas pilnīgas atlīdzināšanas.

▼M17

6.a  
Atkāpjoties no 1. un 4. punkta, kompetentās iestādes var atļaut XI pielikuma B daļā uzskaitīto preču pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu, finansējuma vai finansiālas palīdzības sniegšanu ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka tas ir nepieciešams tādu titāna preču ražošanai, kas vajadzīgas aeronautikas nozarē un kam nav pieejamas alternatīvas piegādes.

▼M20

6.b  
Atkāpjoties no 4. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut tādas tehniskās palīdzības sniegšanu, kas saistīta ar 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju izmantošanu, pēc tam, kad tās konstatējušas, ka šādas tehniskās palīdzības sniegšana ir vajadzīga, lai izvairītos no satelītu sadursmes vai to neplānotas nonākšanas atmosfērā.
6.c  
Atkāpjoties no 1. un 4. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut to preču pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, ko klasificē ar KN kodiem 8517 71 00, 8517 79 00 un 9026 00 00 un kas uzskaitītas XI pielikuma B daļā, vai saistīto tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finansiālo palīdzību, pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tas ir nepieciešams ārstnieciskos vai farmācijas nolūkos vai humanitāriem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi, vai evakuācijai.

Kad valstu kompetentās iestādes pieņem lēmumu par atļauju pieprasījumiem ārstnieciskos, farmācijas vai humanitāros nolūkos saskaņā ar šo punktu, tās nepiešķir eksporta atļauju jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka precēm varētu būt militārs galalietojums.

▼M25

6.d  
Atkāpjoties no 1.a punkta, kompetentās iestādes var atļaut Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 XI pielikumā uzskaitīto preču un tehnoloģiju, kas piemērotas izmantošanai aviācijā vai kosmosa nozarē, un Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 XX pielikumā uzskaitīto reaktīvo dzinēju degvielu un degvielas piedevu tranzītu caur Krievijas teritoriju pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas ir paredzētas šā panta 6.a, 6.b un 6.c punktā minētajiem nolūkiem.
6.e  
Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes var atļaut XI pielikuma B daļā uzskaitīto preču pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, ja preces ir paredzētas vienīgi izmantošanai atļaujas piešķīrējā dalībvalstī un pilnīgā tās kontrolē un lai pildītu tās uzturēšanas saistības apgabalos, uz kuriem attiecas ilgtermiņa nomas līgums starp minēto dalībvalsti un Krievijas Federāciju.

▼M13

7.  
Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar šo pantu.
8.  
Šā panta 1. punktā minētais aizliegums neskar 2. panta 4. punkta b) apakšpunktu un 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktu.

▼M16

9.  
Šā panta 4. punkta a) apakšpunktā minēto aizliegumu nepiemēro informācijas apmaiņai, kuras mērķis ir Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas ietvaros noteikt tehniskos standartus attiecībā uz 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām.

▼M8

3.d pants

1.  
Jebkuram gaisa kuģim, ko ekspluatē Krievijas gaisa pārvadātāji, tostarp kā komercpārvadātājs saskaņā ar vienošanos par koda kopīgu izmantošanu vai bloku rezervēšanu, vai jebkuram Krievijā reģistrētam gaisa kuģim, vai jebkuram Krievijā nereģistrētam gaisa kuģim, kas pieder vai ir fraktēts, vai to citādi kontrolē kāda Krievijas fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, ir aizliegts nolaisties Savienības teritorijā, pacelties no tās vai pārlidot to.
2.  
Šā panta 1. punktu nepiemēro ārkārtas nosēšanās vai ārkārtas pārlidojuma gadījumā.
3.  
Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes var atļaut gaisa kuģim nolaisties Savienības teritorijā, pacelties no tās vai pārlidot to, ja kompetentās iestādes ir iepriekš konstatējušas, ka šāda nolaišanās, pacelšanās vai pārlidošana ir vajadzīga humāniem nolūkiem vai jebkādam citam nolūkam, kas atbilst šīs regulas mērķiem.
4.  
Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, ko tā piešķir saskaņā ar 3. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

▼M25

5.  
Gaisa kuģu operatori, kas vai nu tieši, vai caur kādu trešo valsti veic neregulārus lidojumus starp Krieviju un Savienību, pirms lidojuma uzsākšanas un vismaz 48 stundas iepriekš paziņo izlidošanas vai galamērķa dalībvalsts kompetentajām iestādēm visu attiecīgo informāciju par konkrēto lidojumu.

▼M24

6.  
Ja lidojums, par kuru paziņots saskaņā ar 5. punktu, ir atteikts, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē pārējās dalībvalstis, tīkla pārvaldnieku un Komisiju.

▼M8

3.e pants

▼M12

1.  
Tīkla pārvaldnieks gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkcijām Eiropas vienotajā gaisa telpā atbalsta Komisiju un dalībvalstis 3.d panta īstenošanas un ievērošanas nodrošināšanā. Tīkla pārvaldnieks jo īpaši noraida visus gaisa kuģu operatoru iesniegtos lidojuma plānus, kas liecina par nodomu virs Savienības teritorijas veikt darbības, kas ir šīs regulas pārkāpums, tā, lai pilotam nebūtu atļauts lidot.

▼M8

2.  
Pamatojoties uz lidojumu plānu analīzi, tīkla pārvaldnieks regulāri iesniedz Komisijai un dalībvalstīm ziņojumus par 3.d panta īstenošanu.

▼M13

3.ea pants

▼M16

1.  
Ir aizliegts pēc 2022. gada 16. aprīļa nodrošināt piekļuvi ostām un pēc 2022. gada 29. jūlija nodrošināt piekļuvi slūžām Savienības teritorijā ikvienam kuģošanas līdzeklim, kas reģistrēts ar Krievijas karogu, izņemot piekļuvi slūžām nolūkā atstāt Savienības teritoriju.

▼M17

1.a  
Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu piemēro pēc 2023. gada 8. aprīļa jebkuram kuģim, ko sertificējis Russian Maritime Register of Shipping.

▼M13

2.  
Šā panta 1. punktu piemēro kuģošanas līdzekļiem, kas mainījuši savu Krievijas karogu uz jebkuras citas valsts karogu vai mainījuši savu reģistrāciju uz jebkuras citas valsts reģistrāciju pēc 2022. gada 24. februāra.

▼M17

3.  

Šajā pantā, izņemot 1.a punktu, kuģis ir:

▼M13

a) 

kuģis, uz kuru attiecas starptautiskās konvencijas;

b) 

jahta, kuras garums ir 15 metri vai vairāk, ar kuru nepārvadā kravas un pārvadā ne vairāk kā 12 pasažierus; vai

c) 

atpūtas kuģis vai ūdens motocikls, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/53/ES ( 11 ).

▼M17

4.  
Šā panta 1. un 1.a punktu nepiemēro, ja kuģis, kam vajadzīga palīdzība, meklē patvēruma vietu, ja nepieciešama ārkārtas ieiešana ostā kuģošanas drošības apsvērumu dēļ vai lai glābtu dzīvību jūrā.
5.  

Atkāpjoties no 1. un 1.a punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut kuģim piekļūt ostai vai slūžām pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka piekļuve ir nepieciešama:

▼M15

a) 

ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 3.m vai 3.n pantu – dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas, kā arī noteiktu XXIV pielikumā uzskaitītu ķīmisku un dzelzs produktu iegādei, importam vai transportēšanai Savienībā;

▼M13

b) 

zāļu, medicīnisko izstrādājumu, lauksaimniecības produktu un pārtikas, ieskaitot kviešus, un mēslošanas līdzekļu, kuru imports, iegāde un transportēšana ir atļauta saskaņā ar šo regulu, iegādei, importam vai transportēšanai;

c) 

humanitāriem mērķiem; vai

d) 

kodoldegvielas un citu preču, kas ir absolūti nepieciešamas, lai darbotos civilās kodolspējas, transportēšanai.

▼M25 —————

▼M16

5.a  

Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes var atļaut kuģošanas līdzekļiem, kas pirms 2022. gada 16. aprīļa ir nomainījuši savu Krievijas karogu vai reģistrāciju uz jebkuras citas valsts karogu vai reģistrāciju, piekļūt ostai vai slūžām ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās ir konstatējušas, ka:

a) 

Krievijas karogs vai reģistrācija bija prasīti līgumā; un

b) 

piekļuve ir vajadzīga tādu preču izkraušanai, kuras ir absolūti nepieciešamas atjaunīgās enerģijas projektu pabeigšanai Savienībā, ar noteikumu, ka šādu preču imports nav citādi aizliegts saskaņā ar šo regulu.

▼M17

5.b  

Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut piekļūt ostai vai slūžām kuģim, ar noteikumu, ka:

a) 

saskaņā ar berbouta fraktēšanas reģistrācijas sistēmu, kurā tas sākotnēji reģistrēts pirms 2022. gada 24. februāra, tas ir kuģojis ar Krievijas Federācijas karogu;

b) 

pirms 2023. gada 31. janvāra tas ir atjaunojis tiesības kuģot ar pakārtota dalībvalsts reģistra karogu; un

c) 

tas nepieder Krievijas valstspiederīgajam vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem, un tas to nefraktē, neekspluatē vai citādi nekontrolē.

▼M20

6.  
Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 5., 5.a un 5.b punktu.

▼M25

3.eb pants

1.  
No 2023. gada 24. jūlija ir aizliegts nodrošināt piekļuvi ostām un slūžām Savienības teritorijā ikvienam kuģošanas līdzeklim, kas jebkurā vietā reisa laikā uz dalībvalsts ostām vai slūžām veic pārkraušanu no kuģa uz kuģi, ja kompetentajai iestādei ir pamatots iemesls aizdomām par to, ka kuģošanas līdzeklis pārkāpj 3.m panta 1. un 2. punktā un 3.n panta 1. un 4. punktā noteiktos aizliegumus.
2.  
Kompetentā iestāde nepiešķir piekļuvi, ja kuģis vismaz 48 stundas iepriekš kompetentajai iestādei nepaziņo par pārkraušanu no kuģa uz kuģi, kas notiek dalībvalsts ekskluzīvā ekonomikas zonā vai 12 jūras jūdžu attālumā no minētās dalībvalsts krasta bāzes līnijas.
3.  
Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, ja kuģošanas līdzeklis, kam vajadzīga palīdzība, meklē patvēruma vietu, ja nepieciešama ārkārtas ieiešana ostā kuģošanas drošības apsvērumu dēļ vai lai glābtu dzīvību jūrā.
4.  
Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes var atļaut kuģim piekļūt ostai vai slūžām Savienības teritorijā ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās ir konstatējušas, ka šāda piekļuve ir vajadzīga humanitāriem mērķiem.
5.  
Ja ienākšana ostā ir atteikta saskaņā ar 1. un 2. punktu, attiecīgās kompetentās iestādes tūlīt informē pārējās dalībvalstu kompetentās iestādes. Attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.
6.  
Šā panta 1. un 2. punkta nolūkā kompetentās iestādes papildus jebkurai valsts sistēmai un informācijai izmanto integrēto kuģošanas informāciju, kas pieejama Savienības kuģošanas informācijas un apmaiņas sistēmā (SafeSeaNet), kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/59/EK ( 12 ).

3.ec pants

1.  
No 2023. gada 24. jūlija ir aizliegts nodrošināt piekļuvi ostām un slūžām Savienības teritorijā ikvienam kuģošanas līdzeklim, par kuru kompetentajai iestādei ir pamatots iemesls aizdomām, ka, pārvadājot jēlnaftu vai naftas produktus, uz kuriem attiecas 3.m panta 1. un 2. punktā un 3.n panta 1. un 4. punktā noteiktie aizliegumi, tas jebkurā vietā reisa laikā uz dalībvalsts ostām vai slūžām nelikumīgi iejaucas savas kuģu automātiskās identifikācijas sistēmas darbībā, izslēdz to vai citādi padara tās darbību neiespējamu un tādējādi pārkāpj SOLAS konvencijas V/19. noteikuma 2.4. punktu.
2.  
Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja kuģošanas līdzeklis, kam vajadzīga palīdzība, meklē patvēruma vietu, ja nepieciešama ārkārtas ieiešana ostā kuģošanas drošības apsvērumu dēļ vai lai glābtu dzīvību jūrā.
3.  
Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes var atļaut kuģim piekļūt ostai vai slūžām Savienības teritorijā ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās ir konstatējušas, ka šāda piekļuve ir vajadzīga humanitāriem mērķiem.
4.  
Ja ienākšana ostā ir atteikta saskaņā ar 1. punktu, attiecīgās kompetentās iestādes tūlīt informē pārējās dalībvalstu kompetentās iestādes. Attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.
5.  
Šā panta 1. punkta nolūkā kompetentās iestādes papildus jebkurai valsts sistēmai un informācijai izmanto integrēto kuģošanas informāciju, kas pieejama Savienības kuģošanas informācijas un apmaiņas sistēmā (SafeSeaNet), kura izveidota saskaņā ar Direktīvu 2002/59/EK.

▼M11

3.f pants

1.  
Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā, izmantošanai Krievijā vai uzstādīšanai uz kuģa ar Krievijas karogu XVI pielikumā uzskaitītās jūras navigācijas preces un tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās.
2.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un ar minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā nodrošināt finansējumu vai finanšu palīdzību attiecībā uz 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām šo preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskas palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai;

▼M25

c) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā pārdot, licencēt vai jebkādā citā veidā nodot intelektuālā īpašuma tiesības vai komercnoslēpumus, kā arī piešķirt tiesības piekļūt vai atkārtoti izmantot jebkādu materiālu vai informāciju, kas aizsargāta ar intelektuālā īpašuma tiesībām vai ir komercnoslēpums un kas ir saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu.

▼M11

3.  
Šā panta 1. un 2. punktā noteiktie aizliegumi neattiecas uz tādu 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu izmantošanai nemilitārām vajadzībām vai nemilitāram galalietotājam vai ar tām saistītas tehniskās un finansiālās palīdzības sniegšanu, kuras paredzētas humanitāriem mērķiem, ārkārtas situācijām veselības jomā, notikuma, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, steidzamai novēršanai vai tā ietekmes steidzamai mazināšanai, vai paredzētas reaģēšanai uz dabas katastrofām.
4.  
Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes var atļaut 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu nemilitārām vajadzībām vai nemilitāram galalietotājam pēc tam, kad tā ir secinājusi, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir paredzēta kuģošanas drošībai.

▼M16

5.  
Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 4. punktu.

▼M12

3.g pants

1.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši importēt Savienībā XVII pielikumā uzskaitītos dzelzs un tērauda izstrādājumus, ja:

i) 

to izcelsme ir Krievijā; vai

ii) 

tie ir eksportēti no Krievijas;

b) 

tieši vai netieši iepirkt XVII pielikumā uzskaitītos dzelzs un tērauda izstrādājumus, kas atrodas Krievijā vai kuru izcelsme ir Krievijā;

c) 

transportēt XII pielikumā uzskaitītos dzelzs un tērauda izstrādājumus, ja to izcelsme ir Krievijā vai ja tos eksportē no Krievijas uz kādu citu valsti;

▼M25

d) 

no 2023. gada 30. septembra tieši vai netieši importēt vai pirkt XVII pielikumā uzskaitītos dzelzs un tērauda izstrādājumus, kas pārstrādāti trešā valstī un satur XVII pielikumā uzskaitītos Krievijas izcelsmes dzelzs un tērauda izstrādājumus; attiecībā uz XVII pielikumā uzskaitītajiem izstrādājumiem, kas pārstrādāti trešā valstī un satur Krievijas izcelsmes tērauda izstrādājumus ar KN kodu 7207 11 , 7207 12 10 vai 7224 90 , šo aizliegumu izstrādājumiem ar KN kodu 7207 11 piemēro no 2024. gada 1. aprīļa un izstrādājumiem ar KN kodiem 7207 12 10 un 7224 90  – no 2024. gada 1. oktobra;

Šā apakšpunkta piemērošanas nolūkā importētāji importa brīdī sniedz pierādījumus par izstrādājuma pārstrādei trešā valstī izmantoto dzelzs un tērauda izejresursu izcelsmes valsti;

▼M17

e) 

tieši vai netieši sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finansiālo palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, kas saistīta ar a), b), c) un d) apakšpunktā minētajiem aizliegumiem.

▼M25 —————

▼M17

4.  

Šā panta 1. punkta a), b), c) un e) apakšpunktā noteiktos aizliegumus nepiemēro KN kodam 7207 12 10 atbilstošu turpmāk noteikta daudzuma preču importam, iegādei vai transportēšanai, vai saistītai tehniskai vai finansiālai palīdzībai:

a) 

3 747 905 tonnas laikposmā no 2022. gada 7. oktobra līdz 2023. gada 30 septembrim;

b) 

3 747 905 tonnas laikposmā no 2023. gada 1. oktobra līdz 2024. gada 30. septembrim.

5.  

Šā panta 1. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro KN kodam 7207 11 atbilstošu turpmāk noteikta daudzuma preču importam, iegādei vai transportēšanai, vai saistītai tehniskai vai finansiālai palīdzībai:

a) 

487 202 tonnas laikposmā no 2022. gada 7. oktobra līdz 2023. gada 30 septembrim;

b) 

85 260 tonnas laikposmā no 2023. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim;

c) 

48 720 tonnas laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. martam.

▼M20

5.a  

Šā panta 1. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro KN kodam 7224 90 atbilstošu turpmāk noteikta daudzuma preču importam, iegādei vai transportēšanai, vai ar tām saistītai tehniskai vai finansiālai palīdzībai:

a) 

147 007 tonnas laikposmā no 2022. gada 17. decembra līdz 2023. gada 31. decembrim;

b) 

110 255 tonnas laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 30. septembrim.

▼M20

6.  
Importa apjoma kvotas, kas norādītas 4., 5. un 5.a punktā, pārvalda Komisija un dalībvalstis saskaņā ar tarifu kvotu pārvaldības sistēmu, kura paredzēta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 ( 13 ) 49.–54. pantā.

▼M17

7.  
Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes var atļaut Regulas (ES) Nr. 833/2014 XVII pielikumā uzskaitīto preču iegādi, importu vai nodošanu ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka tas ir nepieciešams civilo kodolspēju izveidošanai, izmantošanai, uzturēšanai, degvielas piegādei un atkārtotai apstrādei un civilo kodolspēju drošībai, un projektēšanas, būvniecības darbu un nodošanas ekspluatācijā turpināšanai, kas nepieciešami civilo kodoliekārtu pabeigšanai, prekursoru materiālu piegādei medicīniskam lietojumam paredzētu radioizotopu ražošanai un līdzīgiem medicīniskiem lietojumiem vai kritiski svarīgām tehnoloģijām, kas paredzētas vides radiācijas monitoringam, kā arī sadarbībai civilās kodolenerģijas jomā, īpaši pētniecības un izstrādes jomā.
8.  
Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 7. punktu, divu nedēļu laikā no atļaujas piešķiršanas.

▼M12

3.h pants

1.  
Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt XVIII pielikumā uzskaitītās luksuspreces jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā.

▼M25

2.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un ar minēto preču nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm, jebkādai minēto preču pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai;

c) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā pārdot, licencēt vai jebkādā citā veidā nodot intelektuālā īpašuma tiesības vai komercnoslēpumus, kā arī piešķirt tiesības piekļūt vai atkārtoti izmantot jebkādu materiālu vai informāciju, kas aizsargāta ar intelektuālā īpašuma tiesībām vai ir komercnoslēpums un kas ir saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un minēto preču nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu.

▼M25

2.a  
Šā panta 1. un 2. punktā minētos aizliegumus piemēro XVIII pielikumā uzskaitītajām luksusprecēm, ciktāl to vērtība pārsniedz 300 EUR par vienību, ja vien minētajā pielikumā nav noteikts citādi.

▼M12

3.  
Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro precēm, kuras ir nepieciešamas oficiāliem mērķiem dalībvalstu vai partnervalstu diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās Krievijā vai starptautiskās organizācijās, kam ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, vai to darbinieku personiskās lietošanas priekšmetiem.

▼M16

3.a  
Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro precēm, kas atbilst XVIII pielikumā uzskaitītajiem kodiem KN 7113 00 00 un KN 7114 00 00 un kas ir paredzētas fizisku personu vai kopā ar tām ceļojošu tuvāko ģimenes locekļu personīgai lietošanai, ieceļojot no Eiropas Savienības, un kas pieder minētajām personām un nav paredzētas pārdošanai.

▼M13

4.  
Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes var atļaut nodot Krievijai vai eksportēt uz Krieviju kultūras priekšmetus, kas aizdoti oficiālas sadarbības kultūras jomā satvarā ar Krieviju.

▼M25

4.a  

Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes var atļaut pārdot vai piegādāt kuģošanas līdzekli, kas atbilst KN kodam 8901 10 00 vai 8901 90 00 , vai līdz 2023. gada 31. decembrim sniegt ar to saistītu tehnisku vai finansiālu palīdzību juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par piemērotiem, pēc tam, kad ir konstatēts, ka:

a) 

kuģošanas līdzeklis 2023. gada 24. jūnijā atrodas Krievijā un izmantošanai Krievijā;

b) 

saskaņā ar berbouta fraktēšanas reģistrācijas sistēmu, kurā kuģošanas līdzeklis sākotnēji reģistrēts pirms 2022. gada 24. februāra, tas ir kuģojis ar Krievijas Federācijas karogu;

c) 

juridiska persona, vienība vai struktūra Krievijā nav militārs galalietotājs un kuģošanas līdzekli neizmantos militāros nolūkos;

d) 

no pārdošanas vai piegādes negūst labumu fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kura uzskaitīta Regulas (ES) 269/2014 I pielikumā vai kurai piemēro šajā regulā paredzētos ierobežojošos pasākumus.

▼M25

5.  
Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 4. un 4.a punktu.

▼M13

3.i pants

1.  
Savienībā ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, importēt vai nodot XXI pielikumā uzskaitītās preces, kas Krievijai rada ievērojamus ieņēmumus, tādējādi ļaujot tai veikt darbības, kuras destabilizē situāciju Ukrainā, ja šo preču izcelsme ir Krievijā vai ja tās tiek eksportētas no Krievijas.
2.  

Ir aizliegts:

a) 

saistībā ar 1. punktā minēto aizliegumu tieši vai netieši sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un ar minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) 

saistībā ar 1. punktā minēto aizliegumu tieši vai netieši nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju iegādei, importam vai nodošanai vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

▼M25 —————

▼M17

3.a  
Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro tādiem pirkumiem Krievijā, kas vajadzīgi Savienības un dalībvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, tostarp delegāciju, vēstniecību un misiju, darbībai vai dalībvalstu valstspiederīgo un viņu tuvāko ģimenes locekļu personīgai lietošanai.

▼M25 —————

▼M17

3.c  
Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes var atļaut XXI pielikumā uzskaitīto preču iegādi, importu vai nodošanu vai saistītas tehniskas un finansiālas palīdzības sniegšanu ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka tas ir nepieciešams civilo kodolspēju izveidošanai, izmantošanai, uzturēšanai, degvielas piegādei un atkārtotai apstrādei un civilo kodolspēju drošībai, un projektēšanas, būvniecības darbu un nodošanas ekspluatācijā turpināšanai, kas nepieciešami civilo kodoliekārtu pabeigšanai, prekursoru materiālu piegādei medicīniskam lietojumam paredzētu radioizotopu ražošanai un līdzīgiem medicīniskiem lietojumiem vai kritiski svarīgām tehnoloģijām, kas paredzētas vides radiācijas monitoringam, kā arī sadarbībai civilās kodolenerģijas jomā, īpaši pētniecības un izstrādes jomā.

▼M25 —————

▼M24

3.da  

Šā panta 1. un 2. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro importam, iegādei un transportēšanai, vai saistītai tehniskai vai finansiālai palīdzībai, kas vajadzīgi, lai līdz 2024. gada 30. jūnijam šādos daudzumos Savienībā importētu:

a) 

752 475  tonnas precēm ar KN kodu 2803 ;

b) 

562 973  tonnas precēm ar KN kodu 4002 .

▼M25

3.e  
Atkāpjoties no šā panta 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes var atļaut pirkt, importēt vai nodot XXI pielikumā uzskaitītās preces ar KN kodu 7007 , 8479 , 8481 , 8487 , 8504 , 8517 , 8525 , 8531 , 8536 , 8537 , 8538 , 8542 , 8543 , 8603 vai atļaut sniegt saistītu tehnisko un finansiālo palīdzību, ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par piemērotiem, pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka tas ir nepieciešams 2018. gadā piegādāto Budapeštas metro 3. līnijas vagonu ekspluatācijai, apkopei vai remontam, izpildot garantiju, ko Metrowagonmash sniedza pirms 2023. gada 24. jūnija.

▼M13

4.  

No 2022. gada 10. jūlija 1. un 2. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro importam, iegādei un transportēšanai, vai saistītai tehniskai vai finansiālai palīdzībai, kas vajadzīgi, lai Savienībā importētu:

a) 

837 570 t kālija hlorīdu (KN kods 3104 20 ) – no attiecīgā gada 10. jūlija līdz nākamā gada 9. jūlijam;

b) 

1 577 807 t tādu citu produktu apkopojumu, kas uzskaitīti XXI pielikumā (ar KN kodu 3105 20 , 3105 60 un 3105 90 ) – no attiecīgā gada 10. jūlija līdz nākama gada 9. jūlijam.

▼M24

5.  
Importa apjoma kvotas, kas noteiktas šā panta 3.da un 4. punktā, pārvalda Komisija un dalībvalstis saskaņā ar tarifa kvotu pārvaldības sistēmu, kura paredzēta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 ( 14 ) 49.–54. pantā.

▼M17

6.  
Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 3.c punktu, divu nedēļu laikā no atļaujas piešķiršanas.

▼M25 —————

▼M13

3.k pants

1.  
Ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt XXIII pielikumā uzskaitītās preces, kas jo īpaši varētu veicināt Krievijas rūpniecības jaudas palielināšanu.
2.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un ar minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai;

▼M25

c) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā pārdot, licencēt vai jebkādā citā veidā nodot intelektuālā īpašuma tiesības vai komercnoslēpumus, kā arī piešķirt tiesības piekļūt vai atkārtoti izmantot jebkādu materiālu vai informāciju, kas aizsargāta ar intelektuālā īpašuma tiesībām vai ir komercnoslēpums un kas ir saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu.

▼M25

3.  
Attiecībā uz precēm, kuru vērtība nepārsniedz 50 000  EUR par vienību un kuras klasificē ar KN kodiem 8703 23 , 8703 24 , 8703 32 , 8703 33 , 8703 40 , 8703 50 , 8703 60 , 8703 70 , 8703 80 , 8703 90 vai 8903 , 1. un 2. punktā minētos aizliegumus līdz 2023. gada 25. septembrim nepiemēro tādu līgumu izpildei, kas noslēgti pirms 2023. gada 24. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.
3.a  
Attiecībā uz precēm ar KN kodiem 2710 12 , 2909 60 , 3905 99 , 4002 19 , 4002 70 , 4010 11 , 4010 12 , 4011 20 , 4012 90 , 4805 93 , 4810 29 , 4823 90 , 7216 61 , 8402 11 , 8454 30 , 8477 10 , 8477 20 , 8477 59 , 8477 80 , 8477 90 , 8514 32 , 8514 40 , 8525 89 , 8704 21 , 9024 90 , 9031 10 , 9031 41 , 9031 49 , 9031 80 , 9031 90 vai 9406 20 1. un 2. punktā minētos aizliegumus līdz 2023. gada 25. septembrim nepiemēro tādu līgumu izpildei, kas noslēgti pirms 2023. gada 24. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.
3.b  
Attiecībā uz precēm ar KN kodiem, kuras pirmo reizi iekļautas šīs regulas XXIII pielikumā 2023. gada 24. jūnijā un kuras nav minētas šā panta 3. un 3.a punktā, izņemot preces ar KN kodiem, kuras jau bija iekļautas šīs regulas XVIII pielikumā, šā panta 1. un 2. punktā minētos aizliegumus līdz 2023. gada 25. septembrim nepiemēro tādu līgumu izpildei, kas noslēgti pirms 2023. gada 24. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.

▼M25 —————

▼M13

4.  
Šā panta 1. un 2. punktā minētie aizliegumi neattiecas uz precēm, kuras ir nepieciešamas oficiāliem mērķiem dalībvalstu vai partnervalstu diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās Krievijā vai starptautiskās organizācijās, kam ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, vai to darbinieku personiskās lietošanas priekšmetiem.

▼M16

5.  

Dalībvalstu kompetentās iestādes var saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt XXIII pielikumā uzskaitītās preces un tehnoloģijas vai sniegt saistītu tehnisko vai finansiālo palīdzību, ja tās ir konstatējušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir nepieciešama:

a) 

ārstnieciskiem vai farmācijas nolūkiem vai humanitāriem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītās palīdzības nosūtīšanu, vai evakuācijai; vai

b) 

vienīgi izmantošanai atļaujas piešķīrējā dalībvalstī un pilnīgā tās kontrolē un lai pildītu tās uzturēšanas saistības apgabalos, uz kuriem attiecas ilgtermiņa nomas līgums starp minēto dalībvalsti un Krievijas Federāciju; vai

▼M17

c) 

civilo kodolspēju izveidošanai, izmantošanai, uzturēšanai, degvielas piegādei un atkārtotai apstrādei un civilo kodolspēju drošībai, un projektēšanas, būvniecības darbu un nodošanas ekspluatācijā turpināšanai, kas nepieciešami civilo kodolobjektu pabeigšanai, prekursoru materiālu piegādei medicīniskam lietojumam paredzētu radioizotopu ražošanai un līdzīgiem medicīniskiem lietojumiem vai kritiski svarīgām tehnoloģijām, kas paredzētas vides radiācijas monitoringam, kā arī sadarbībai civilās kodolenerģijas jomā, īpaši pētniecības un izstrādes jomā.

▼M24

5.a  
Dalībvalstu kompetentās iestādes var saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt preces ar KN kodu 8417 20 , vai sniegt saistītu tehnisko vai finansiālo palīdzību, ja tās konstatējušas, ka šādas preces vai saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir nepieciešama fizisku personu personiskai lietošanai mājsaimniecībā.

▼M25

5.b  
Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut XXIII pielikumā uzskaitīto preču, uz ko attiecas KN 72., 84., 85. un 90. nodaļa, pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu, finansējuma vai finansiālas palīdzības sniegšanu pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka tas ir absolūti nepieciešams tādu titāna preču ražošanai, kas vajadzīgas aeronautikas nozarē un kam nav pieejamas alternatīvas piegādes.

▼M24

6.  
Kad kompetentās iestādes pieņem lēmumu par 5., 5.a un 5.b punktā minēto atļauju pieprasījumiem, tās nepiešķir eksporta atļauju jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka precēm varētu būt militārs galalietojums.

▼M25

7.  
Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 5., 5.a un 5.b punktu.

▼M13

3.l pants

1.  
Jebkuram autotransporta uzņēmumam, kas ►C10  ir iedibināts ◄ Krievijā, ir aizliegts veikt kravu autopārvadājumus Savienības teritorijā, tostarp tranzītā.

▼M25

1.a  
Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu piemēro tādiem preču pārvadājumiem Savienības teritorijā, kurus veic autotransporta uzņēmumi, izmantojot Krievijā reģistrētas piekabes vai puspiekabes, tostarp arī tad, ja minēto piekabju vai puspiekabju vilcēji ir kravas automobiļi, kas reģistrēti citās valstīs.

▼M13

2.  

Šā panta 1. punktā minētais aizliegums neattiecas uz autotransporta uzņēmumiem, kas pārvadā:

a) 

pastu kā universālo pakalpojumu;

b) 

preces tranzītā caur Savienību starp Kaļiņingradas apgabalu un Krieviju ar noteikumu, ka šādu preču pārvadāšana nav citādi aizliegta saskaņā ar šo regulu.

3.  

Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu līdz 2022. gada 16. aprīlim nepiemēro preču pārvadājumiem, kas sākti pirms 2022. gada 9. aprīļa, ar noteikumu, ka autotransporta uzņēmuma transportlīdzeklis:

a) 

jau atradās Savienības teritorijā 2022. gada 9. aprīlī; vai

b) 

tam ir jāšķērso Savienība, lai atgrieztos Krievijā.

▼M25

3.a  

Šā panta 1.a punktā minēto aizliegumu līdz 2023. gada 30. jūnijam nepiemēro preču pārvadājumiem, kas sākti pirms 2023. gada 24. jūnija, ar noteikumu, ka piekabe vai puspiekabe:

a) 

jau atradās Savienības teritorijā 2023. gada 24. jūnijā; vai

b) 

tai ir jāšķērso Savienība, lai atgrieztos Krievijā.

▼M25

4.  

Atkāpjoties no 1. un 1.a punkta, dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut kravu pārvadājumus, ko veic autopārvadājumu uzņēmums, kurš iedibināts Krievijā, vai ikviens autotransporta uzņēmums, ja preces pārvadā ar Krievijā reģistrētām piekabēm vai puspiekabēm, tostarp, ja šīs piekabes vai puspiekabes velk ar kravas automobiļiem, kas reģistrēti citās valstīs, ja kompetentās iestādes ir konstatējušas, ka šāds pārvadājums ir vajadzīgs:

▼M15

a) 

ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 3.m vai 3.n pantu – dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, kā arī titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas iegādei, importam vai transportēšanai Savienībā;

▼M13

b) 

zāļu, medicīnisko izstrādājumu, lauksaimniecības produktu un pārtikas, ieskaitot kviešus, un mēslošanas līdzekļu, kuru imports, iegāde un transportēšana ir atļauta saskaņā ar šo regulu, iegādei, importam vai transportēšanai;

c) 

humanitāriem mērķiem;

▼M15

d) 

diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbībai Krievijā, tostarp delegāciju, vēstniecību un pārstāvniecību, vai starptautisko organizāciju darbībai Krievijā, kurām ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām; vai

▼M13

e) 

kultūras priekšmetu, kas aizdoti oficiālas sadarbības kultūras jomā satvarā ar Krieviju, nodošanai vai eksportam uz Krieviju.

5.  
Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 4. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

▼M15

3.m pants

1.  
Ir aizliegts tieši vai netieši iegādāties, importēt vai nodot jēlnaftu vai naftas produktus, kā uzskaitīts XXV pielikumā, ja to izcelsme ir Krievijā vai tie eksportēti no Krievijas.
2.  
Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finansiālu palīdzību, vai jebkādus citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā noteikto aizliegumu.
3.  

Šā panta 1. un 2. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro:

a) 

līdz 2022. gada 5. decembrim vienreizējiem darījumiem par piegādi tuvākajā laikā, kas noslēgti un izpildīti pirms minētā datuma, vai tādu līgumu izpildei par preču, kuras atbilst KN kodam 2709 00 , iegādi, importu vai nodošanu, kas noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamajiem papildu līgumiem, ar noteikumu, ka par minētajiem līgumiem attiecīgās dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai līdz 2022. gada 24. jūnijam, un ka attiecīgās dalībvalstis paziņo vienreizējos darījumus par piegādi tuvākajā laikā Komisijai 10 dienu laikā no to pabeigšanas;

b) 

līdz 2023. gada 5. februārim vienreizējiem darījumiem par piegādi tuvākajā laikā, kas noslēgti un izpildīti pirms šā datuma, vai tādu līgumu izpildei par preču, kuras atbilst KN kodam 2710 , iegādi, importu vai nodošanu, kas noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamajiem papildu līgumiem, ar noteikumu, ka par minētajiem līgumiem attiecīgās dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai līdz 2022. gada 24. jūnijam, un ka attiecīgās dalībvalstis paziņo vienreizējos darījumus par piegādi tuvākajā laikā Komisijai 10 dienu laikā no to pabeigšanas;

c) 

jūrasceļu jēlnaftas un naftas produktu, kā uzskaitīts XXV pielikumā, iegādei, importam vai nodošanai, ja minēto preču izcelsme ir trešā valsts un tās tiek vienīgi iekrautas Krievijā, izvestas no tās vai vestas caur to tranzītā, ar noteikumu, ka gan minēto preču izcelsme, gan īpašnieks nav no Krievijas;

d) 

jēlnaftai, kura atbilst KN kodam 2709 00 un kuru pa cauruļvadiem no Krievijas piegādā uz dalībvalstīm, līdz Padome nolemj, ka piemēro 1. un 2. punktā noteiktos aizliegumus.

▼M25

3.a  
Atbrīvojumu, kas minēts 3. punkta d) apakšpunktā, pārtrauc piemērot Vācijai un Polijai 2023. gada 23. jūnijā.

▼M15

4.  
Ja jēlnaftas piegāde pa cauruļvadiem no Krievijas uz dalībvalsti, kurai ir tikai sauszemes robežas, tiek pārtraukta tādu iemeslu dēļ, ko minētā dalībvalsts nevar ietekmēt, jūrasceļu jēlnaftu no Krievijas, kura atbilst KN kodam 2709 00 , var importēt minētajā dalībvalstī, piemērojot ārkārtas pagaidu atkāpi no 1. un 2. punkta, līdz brīdim, kad piegāde tiek atsākta, vai līdz brīdim, kad attiecībā uz minēto dalībvalsti tiek piemērots 3. punkta d) apakšpunktā minētais Padomes lēmums, atkarībā no tā, kas iestājas agrāk.
5.  
No 2022. gada 5. decembra un atkāpjoties no 1. un 2. punkta, Bulgārijas kompetentās iestādes var atļaut līdz 2024. gada 31. decembrim izpildīt līgumus, kas noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamos papildu līgumus Krievijas izcelsmes vai no Krievijas eksportētas jūrasceļu jēlnaftas un naftas produktu, kā uzskaitīts XXV pielikumā, iegādei, importam vai nodošanai.
6.  

No 2023. gada 5. februāra un atkāpjoties no 1. un 2. punkta, Horvātijas kompetentās iestādes var atļaut līdz 2023. gada 31. decembrim iegādāties, importēt vai nodot Krievijas izcelsmes vai no Krievijas eksportētu vakuuma gāzeļļu, kura atbilst KN kodam 2710 19 71 , ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) 

nav pieejama alternatīva vakuuma gāzeļļas piegāde; un

b) 

Horvātija vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi Komisijai pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja, un Komisija minētajā laikposmā nav iebildusi.

7.  
Preces, kas importētas, ievērojot atkāpšanās atļauju, ko kompetentās iestādes piešķīrušas saskaņā ar 5. vai 6. punktu, netiek pārdotas pircējiem, kuri atrodas citā dalībvalstī vai trešā valstī.

▼M20

No 2023. gada 5. februāra naftas produktus ar KN kodu 2710 , kuri iegūti no jēlnaftas, kas importēta uz tās atkāpes pamata, kuru Bulgārijas kompetentā iestāde piešķīrusi saskaņā ar 5. punktu, ir aizliegts nodot vai transportēt uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm, vai pārdot šādus naftas produktus pircējiem citās dalībvalstīs vai trešās valstīs.

Atkāpjoties no šā punkta otrajā daļā noteiktā aizlieguma, Bulgārijas kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut tādu XXXI pielikumā uzskaitīto noteiktu naftas produktu pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu uz Ukrainu, kas iegūti no jēlnaftas, kura importēta saskaņā ar 5. punktu, pēc tam, kad tās konstatējušas, ka:

a) 

produkti ir paredzēti izmantošanai vienīgi Ukrainā;

b) 

šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports nav paredzēts, lai apietu otrajā daļā noteiktos aizliegumus.

Atkāpjoties no šā punkta otrajā daļā noteiktā aizlieguma, Bulgārijas kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut tādu XXXII pielikumā uzskaitīto konkrētu naftas produktu pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu uz jebkuru trešo valsti, kas iegūti no jēlnaftas, kura importēta saskaņā ar 5. punktu, ievērojot minētajā pielikumā minētās eksporta apjoma kvotas, pēc tam, kad tās konstatējušas, ka:

a) 

produktus nevar uzglabāt Bulgārijā vidisko un drošības risku dēļ;

b) 

šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports nav paredzēts, lai apietu otrajā daļā noteiktos aizliegumus.

Bulgārija informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

▼M15

8.  
Jēlnaftu, kura uz dalībvalstīm piegādāta pa cauruļvadiem, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā, ir aizliegts nodot vai transportēt uz citām dalībvalstīm vai uz trešām valstīm vai pārdot to pircējiem citās dalībvalstīs vai trešās valstīs.

Visus šādas jēlnaftas sūtījumus un konteinerus skaidri marķē kā “REBCO: eksports aizliegts”.

No 2023. gada 5. februāra, ja jēlnafta uz dalībvalsti ir piegādāta pa cauruļvadiem, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā, ir aizliegts no šādas jēlnaftas iegūtus naftas produktus, kas atbilst KN kodam 2710 , nodot vai transportēt uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm vai pārdot šādus naftas produktus pircējiem citās dalībvalstīs vai trešās valstīs.

Kā pagaidu atkāpi trešajā daļā minētos aizliegumus tādu naftas produktu importam un nodošanai Čehijā un pārdošanai pircējiem Čehijā, kuri iegūti no jēlnaftas, kas pa cauruļvadiem piegādāta citā dalībvalstī, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā, piemēro no 2023. gada 5. decembra. Ja šādu naftas produktu alternatīvas piegādes Čehijai dara pieejamas pirms minētā datuma, Padome, rīkojoties vienprātīgi, pieņem lēmumu, ar ko izbeidz minēto pagaidu atkāpi. Laikposmā līdz 2023. gada 5. decembrim šādu naftas produktu apjomi, ko Čehijā importē no citām dalībvalstīm, nepārsniedz vidējos apjomus, kas Čehijā importēti no minētajām citām dalībvalstīm tādā pašā laikposmā iepriekšējo piecu gadu laikā.

▼M20

Atkāpjoties no trešajā daļā minētajiem aizliegumiem, Ungārijas un Slovākijas kompetentās iestādes no 2023. gada 5. februāra ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut tādu XXXI pielikumā uzskaitīto noteiktu naftas produktu pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu uz Ukrainu, kas iegūti no jēlnaftas, kura importēta saskaņā ar 3. punkta d) apakšpunktu, pēc tam, kad tās konstatējušas, ka:

a) 

produkti ir paredzēti izmantošanai vienīgi Ukrainā;

b) 

šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports nav paredzēts, lai apietu trešajā daļā noteiktos aizliegumus.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

▼M15

9.  
Šā panta 1. punktā minētos aizliegumus nepiemēro tādu XXV pielikumā uzskaitīto preču iegādei Krievijā, kas nepieciešamas, lai apmierinātu pircēju Krievijā vai humānās palīdzības projektu Krievijā pamatvajadzības.
10.  
Dalībvalstis ne vēlāk kā 2022. gada 8. jūnijā un pēc tam reizi trijos mēnešos ziņo Komisijai par jēlnaftas, kas atbilst KN kodam 2709 00 , daudzumiem, kuri importēti pa cauruļvadiem, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā. Šādus importa rādītājus sadala pa katru cauruļvadu. Gadījumā, ja attiecībā uz dalībvalsti, kurai ir tikai sauszemes robežas, piemēro 4. punktā minēto ārkārtas pagaidu atkāpi, minētā dalībvalsts reizi trijos mēnešos ziņo Komisijai par jūrasceļu jēlnaftas, kas atbilst KN kodam 2709 00 , daudzumiem, kurus tā importē no Krievijas, kamēr tiek piemērota minētā atkāpe.

Laikposmā līdz 2023. gada 5. decembrim, kas minēts 8. punkta ceturtajā daļā, dalībvalstis reizi trijos mēnešos ziņo Komisijai par daudzumiem, kādos tās uz Čehiju eksportē naftas produktu, kas atbilst KN kodam 2710 un kas iegūti no jēlnaftas, kura piegādāta pa cauruļvadiem, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā.

▼M20

11.  
Fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras divu nedēļu laikā informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā tās ir rezidenti, atrodas, ir iedibinātas vai reģistrētas, par visiem darījumiem, kas saistīti ar apakšpozīcijā KN 2709 00 10 minēto dabasgāzes kondensātu, kuri iegūti no sašķidrinātas dabasgāzes ražotnēm un kuru izcelsme ir Krievija vai kuri eksportēti no Krievijas, iegādi, importu vai nodošanu Savienībā. Ziņojumā iekļauj informāciju par apjomiem.

Attiecīgā dalībvalsts sniedz pārējām dalībvalstīm un Komisijai informāciju, kas saņemta saskaņā ar iepriekšējo daļu.

12.  
Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta saskaņā ar 11. punktu, Komisija ne vēlāk kā 2023. gada 18. jūlijā pārskata to pasākumu darbību, kas attiecas uz apakšpozīcijā KN 2709 00 10 minētajiem dabasgāzes kondensātiem, kuri iegūti no sašķidrinātas dabasgāzes ražotnēm un kuru izcelsme ir Krievija vai kuri eksportēti no Krievijas.

▼M15

3.n pants

▼M18

1.  
Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai finansējumu, vai finansiālu palīdzību saistībā ar jēlnaftas un naftas produktu, kā uzskaitīts XXV pielikumā, kā izcelsme ir Krievijā vai kas eksportēti no Krievijas, tirdzniecību, starpniecības pakalpojumiem, transportu, tai skaitā veicot pārkraušanas operācijas, uz trešām valstīm.

▼M17

2.  

Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro pirms 2022. gada 4. jūnija noslēgtu līgumu vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei līdz:

a) 

2022. gada 5. decembrim attiecībā uz jēlnaftu ar KN kodu 2709 00 ,

b) 

2023. gada 5. februārim attiecībā uz naftas produktiem ar KN kodu 2710 .

▼M17

3.  
Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro apdrošināšanas atlīdzību maksājumiem pēc 2022. gada 5. decembra, jēlnaftai ar KN kodu 2709 00 vai pēc 2023. gada 5. februāra naftas produktiem ar KN kodu 2710 , pamatojoties uz apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, un ar noteikumu, ka apdrošināšanas segums ir beidzies attiecīgajā datumā.

▼M18

4.  
No 2022. gada 5. decembra ir aizliegts tirgot, sniegt starpniecības pakalpojumus vai transportēt, tai skaitā ar pārkraušanu no kuģa uz kuģi, uz trešām valstīm jēlnaftu ar KN kodu 2709 00 un no 2023. gada 5. februāra – naftas produktus ar KN kodu 2710 , kuri uzskaitīti XXV pielikumā, kuru izcelsme ir Krievijā vai kuri ir eksportēti no Krievijas.
5.  

Šā panta 4. punktā noteikto aizliegumu piemēro no dienas, kad stājas spēkā pirmais Padomes lēmums, ar ko groza Lēmuma 2014/512/KĀDP XI pielikumu saskaņā ar minētā lēmuma 4.p panta 9. punkta a) apakšpunktu.

No dienas, kad stājas spēkā katrs nākamais Padomes lēmums, ar ko groza Lēmuma 2014/512/KĀDP XI pielikumu, šā panta 1. un 4. punktā noteiktos aizliegumus 90 dienas nepiemēro tādu šīs regulas XXV pielikumā uzskaitīto produktu transportēšanai, kuru izcelsme ir Krievijā vai kuri ir eksportēti no Krievijas, un ar transportēšanu saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai finansējuma, vai finansiālas palīdzības tiešai vai netiešai sniegšanai, ar noteikumu, ka:

a) 

transportēšanas vai ar transportēšanu saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai finansējuma, vai finansiālas palīdzības sniegšanas pamatā ir līgums, kas noslēgts pirms katra nākamā Padomes lēmuma, ar ko groza Lēmuma 2014/512/KĀDP XI pielikumu, spēkā stāšanās dienas; un

b) 

pirkuma cena par barelu minētā līguma noslēgšanas dienā nepārsniedza šīs regulas XXVIII pielikumā noteikto cenu.

6.  

Šā panta 1. un 4. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro:

a) 

no 2022. gada 5. decembra jēlnaftai ar KN kodu 2709 00 un no 2023. gada 5. februāra naftas produktiem ar KN kodu 2710 , kuru izcelsme ir Krievijā vai kuri ir eksportēti no Krievijas, ar noteikumu, ka šādu produktu iepirkuma cena par barelu nepārsniedz XXVIII pielikumā noteikto cenu;

b) 

XXV pielikumā uzskaitītajiem jēlnaftas vai naftas produktiem, ja minēto preču izcelsme ir trešā valstī un tās tiek vienīgi iekrautas Krievijā, izvestas no tās vai vestas caur to tranzītā, ar noteikumu, ka gan minēto preču izcelsme, gan īpašnieks nav no Krievijas;

c) 

XXIX pielikumā minēto produktu transportam uz tajā minētajām trešām valstīm minētajā pielikumā precizētajā laikposmā un ar šādu transportu saistītajai tehniskajai palīdzībai, starpniecības pakalpojumiem, finansējumam vai finansiālajai palīdzībai;

d) 

no 2022. gada 5. decembra jēlnaftai ar KN kodu 2709 00 , kuras izcelsme ir Krievijā vai kura ir eksportēta no Krievijas un kuras iepirkuma cena pārsniedz XXVIII pielikumā noteikto cenu, un kura iekrauta kuģī iekraušanas ostā pirms 2022. gada 5. decembra un izkrauta galamērķa ostā pirms 2023. gada 19. janvāra;

▼M22

e) 

no 2023. gada 5. februāra naftas produktiem ar KN kodu 2710 , kuru izcelsme ir Krievijā vai kuri ir eksportēti no Krievijas un kuru iepirkuma cena pārsniedz XXVIII pielikumā noteikto attiecīgo cenu, un kuri iekrauti kuģī iekraušanas ostā pirms 2023. gada 5. februāra un izkrauti galamērķa ostā pirms 2023. gada 1. aprīļa.

▼M18

7.  
Ja pēc tam, kad stājies spēkā Padomes lēmums, ar ko groza Lēmuma 2014/512/KĀDP XI pielikumu, kāds kuģis ir tīši transportējis 4. punktā minēto Krievijas jēlnaftu vai naftas produktus un par transportēšanu atbildīgais operators zināja vai tam bija pamatots iemesls aizdomām, ka šādas jēlnaftas vai naftas produktu iepirkuma cena dienā, kad tika noslēgts līgums par šādu pirkumu, pārsniedza šīs regulas XXVIII pielikumā noteikto cenu, tad minētajam kuģim ir aizliegts sniegt šā panta 1. punktā minētos pakalpojumus, kas saistīti ar jēlnaftas vai naftas produktu, kuru izcelsme ir Krievijā vai kuri ir eksportēti no Krievijas, transportēšanu, kā minēts šā panta 4. punktā, 90 dienas pēc tam, kad izkrauta krava, kas iepirkta par cenu, kura pārsniedz cenu griestus.

▼M17

8.  
Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro loču pakalpojumu sniegšanai, kas vajadzīgi kuģošanas drošības apsvērumu dēļ.

▼M18

9.  
Šā panta 1. un 4. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro transportēšanai vai ar transportēšanu saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai finansējuma, vai finansiālas palīdzības sniegšanai, ja tas nepieciešams notikuma, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, steidzamai novēršanai vai tā ietekmes steidzamai mazināšanai, vai reaģēšanai uz dabas katastrofām, ar noteikumu, ka valsts kompetentā iestāde ir informēta tūlīt pēc notikuma konstatēšanas.
10.  
Dalībvalstis un Komisija informē viena otru par gadījumiem, kad tiek konstatēts šajā pantā noteikto aizliegumu pārkāpums vai apiešana.

Visu informāciju, kas sniegta vai saņemta saskaņā ar šo pantu, izmanto mērķiem, kuriem tā sniegta vai saņemta, tostarp pasākuma efektivitātes nodrošināšanai.

▼M22

11.  
Cenu griestu mehānisma darbību, tostarp XXVIII pielikumu, kā arī šā panta 1. un 4. punktā noteiktos aizliegumus pārskata līdz 2023. gada marta vidum un pēc tam ik pēc diviem mēnešiem.

Pārskatīšanā ņem vērā pasākuma efektivitāti saistībā ar tā gaidāmajiem rezultātiem, tā īstenošanu, starptautisko cenu griestu mehānisma ievērošanu un neformālu pieskaņošanos tam, un tā potenciālo ietekmi uz Savienību un tās dalībvalstīm. Ar to reaģē uz norisēm tirgū, tostarp iespējamiem satricinājumiem.

Lai sasniegtu cenu griestu mērķus, tostarp to spēju mazināt Krievijas ieņēmumus no naftas, cenu griesti ir vismaz par 5 % zemāki par Krievijas naftas un naftas produktu vidējo tirgus cenu, kas aprēķināta, pamatojoties uz Starptautiskās Enerģētikas aģentūras sniegtajiem datiem.

▼M20

12.  
Fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras divu nedēļu laikā informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā tās ir rezidenti, atrodas, ir iedibinātas vai reģistrētas, par visiem darījumiem, kas saistīti ar apakšpozīcijā KN 2709 00 10 minēto dabasgāzes kondensātu, kuri iegūti no sašķidrinātas dabasgāzes ražotnēm un kuru izcelsme ir Krievija vai kuri eksportēti no Krievijas, iegādi vai nodošanu trešās valstīs. Ziņojumā iekļauj informāciju par apjomiem.

Attiecīgā dalībvalsts sniedz pārējām dalībvalstīm un Komisijai informāciju, kas saņemta saskaņā ar iepriekšējo daļu.

13.  
Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta saskaņā ar 12. punktu, Komisija ne vēlāk kā 2023. gada 18. jūlijā pārskata to pasākumu darbību, kas attiecas uz apakšpozīcijā KN 2709 00 10 minētajiem dabasgāzes kondensātiem, kuri iegūti no sašķidrinātas dabasgāzes ražotnēm un kuru izcelsme ir Krievija vai kuri eksportēti no Krievijas.

▼M16

3.o pants

1.  
Ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, importēt vai nodot zeltu, kā uzskaitīts XXVI pielikumā, ja tā izcelsme ir Krievijā un tas pēc 2022. gada 22. jūlija ir eksportēts no Krievijas uz Savienību vai jebkuru trešo valsti.
2.  
Ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, importēt vai nodot izstrādājumus, kā uzskaitīts XXVI pielikumā, ja tie apstrādāti kādā trešā valstī un satur 1. punktā aizliegtos produktus.
3.  
Ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, importēt vai nodot zeltu, kā uzskaitīts XXVII pielikumā, ja tā izcelsmes valsts ir Krievija un tas pēc 2022. gada 22. jūlija ir eksportēts no Krievijas uz Savienību.
4.  

Ir aizliegts:

a) 

saistībā ar 1., 2. un 3. punktā minēto aizliegumu tieši vai netieši sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1., 2. un 3. punktā minētajām precēm un minēto preču nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) 

saistībā ar 1., 2. un 3. punktā minēto aizliegumu tieši vai netieši nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīti ar 1., 2 un 3. punktā minētajām precēm, jebkādai minēto preču iegādei, importam vai nodošanai vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

5.  
Šā panta 1., 2. un 3. punktā minēto aizliegumu nepiemēro zeltam, kas ir nepieciešams tādu diplomātisko misiju, konsulāro pārstāvniecību vai starptautisku organizāciju Krievijā oficiālajiem mērķiem, kam ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.
6.  
Šā panta 3. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro XXVII pielikumā uzskaitītajām precēm, kas paredzētas fizisku personu vai kopā ar tām ceļojošu tuvāko ģimenes locekļu personīgai lietošanai, ceļojot uz Eiropas Savienību, un kas pieder minētajām personām un nav paredzētas pārdošanai.
7.  
Atkāpjoties no 1., 2. un 3. punkta, kompetentās iestādes var atļaut nodot vai importēt kultūras preces, kuras ir aizdotas saistībā ar oficiālu kultūras sadarbību ar Krieviju.

▼B

4. pants

1.  

Aizliegts:

▼M25

a) 

tieši vai netieši jebkurai Krievijas fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisku palīdzību un starpniecības pakalpojumus saistībā ar Kopējā militāro preču sarakstā ( 15 ) minētajām precēm un tehnoloģijām, kā arī ar minētajā sarakstā iekļauto preču piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

▼M1

b) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar Kopējā militāro preču sarakstā iekļautajām precēm un tehnoloģijām, tostarp it sevišķi dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu vai garantiju, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu jebkādai šo preču vai tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai jebkādai attiecīgas tehniskas palīdzības sniegšanai.

▼M13 —————

▼M13

2.  

Šā panta 1. punktā noteiktie aizliegumi neskar palīdzības sniegšanu:

a) 

importam, iegādei vai transportēšanai, kas saistīta ar: i) rezerves daļu nodrošināšanu un pakalpojumu sniegšanu, kas vajadzīgi esošo spēju uzturēšanai un drošībai Savienībā; vai ii) tādu līgumu izpildi, kas noslēgti pirms 2014. gada 1. augusta, vai tādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildi; vai

b) 

tādu rezerves daļu un pakalpojumu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kas vajadzīgi esošo spēju uzturēšanai un drošībai Savienībā.

▼M3

2.a  

Aizliegumi, kas noteikti 1. punkta a) un b) apakšpunktā, neattiecas uz tieši vai netieši sniegtu tehnisku palīdzību, finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar šādām darbībām:

a) 

hidrazīna (CAS 302-01-2) 70 % vai lielākās koncentrācijās pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports un tā imports, iepirkšana vai pārvešana ar noteikumu, ka tehniskā palīdzība, finansējums vai finansiālā palīdzība attiecas uz hidrazīna daudzumu, kuru aprēķina saskaņā ar palaišanu vai palaišanām, vai satelītiem, kuriem tas izgatavots, un nepārsniedz 800 kg katrai atsevišķai palaišanai vai satelītam;

b) 

asimetriskā dimetilhidrazīna (CAS 57-14-7) imports, iepirkšana vai pārvešana;

c) 

monometilhidrazīna (CAS 60-34-4) pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports un tā imports, iepirkšana vai pārvešana ar noteikumu, ka tehniskā palīdzība, finansējums vai finansiālā palīdzība attiecas uz monometilhidrazīna daudzumu, kuru aprēķina saskaņā ar palaišanu vai palaišanām, vai satelītiem, kuriem tas izgatavots,

ciktāl šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās vielas ir paredzētas izmantošanai palaišanas iekārtās, ko apkalpo Eiropas palaišanas pakalpojuma nodrošinātāji, izmantošanai Eiropas kosmosa programmu uzsākšanai vai lai Eiropas satelītu ražotāji iepildītu satelītiem degvielu.

▼M4

2.aa  

Aizliegumi, kas noteikti 1. punkta a) un b) apakšpunktā, neattiecas uz tieši vai netieši sniegtu tehnisku palīdzību, finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar hidrazīna (CAS 302-01-2) 70 % vai lielākās koncentrācijās pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu un tā importu, iepirkšanu vai pārvešanu ar noteikumu, ka tehniskā palīdzība, finansējums vai finansiālā palīdzība attiecas uz hidrazīnu, kas paredzēts:

a) 

ExoMars Descent Module testiem un lidojumam misijas ExoMars 2020 ietvaros, daudzumā, kuru aprēķina saskaņā ar katra minētās misijas posma vajadzībām, kopumā nepārsniedzot 5 000  kg visā misijas laikā; vai

b) 

ExoMars Carrier Module lidojumam misijas ExoMars 2020 ietvaros, daudzumā, kuru aprēķina saskaņā ar lidojuma vajadzībām, kopumā nepārsniedzot 300 kg.

▼M4

2.b  
Lai tieši vai netieši sniegtu tehnisko palīdzību, finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar darbībām, kas minētas 2.a un 2.aa punktā, nepieciešama iepriekšēja atļauja no kompetentajām iestādēm.

Atļaujas pieteikuma iesniedzēji kompetentajām iestādēm iesniedz visu nepieciešamo attiecīgo informāciju.

Kompetentās iestādes informē Komisiju par visām piešķirtajām atļaujām.

▼M2

3.  

Ir jāsaņem attiecīgās kompetentās iestādes atļauja, lai sniegtu šādus pakalpojumus:

a) 

lai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā, tostarp tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā, vai, ja šāda palīdzība attiecas uz iekārtām, ko paredzēts izmantot Krievijā, tostarp tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā, – jebkurai personai, vienībai vai struktūrai jebkurā citā valstī tieši vai netieši sniegtu tehnisku palīdzību vai starpniecības pakalpojumus saistībā ar II pielikumā uzskaitītajām iekārtām, kā arī saistībā ar minēto iekārtu nodrošināšanu, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

b) 

lai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā, tostarp tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā, vai, ja šāda palīdzība attiecas uz iekārtam, ko paredzēts izmantot Krievijā, tostarp tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā, – jebkurai personai, vienībai vai struktūrai jebkurā citā valstī tieši vai netieši piešķirtu finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar II pielikumā minētajām iekārtām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai minēto iekārtu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai, vai jebkādai ar to saistītas tehniskas palīdzības sniegšanai.

Pienācīgi pamatotos ārkārtas gadījumos, kas minēti 3. panta 5. punktā, šajā punktā minētos pakalpojumus var veikt bez iepriekšējas atļaujas ar nosacījumu, ka pakalpojumu sniedzējs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir notikusi pakalpojumu sniegšana, informē kompetento iestādi.

▼C1

4.  
Ja atļaujas ir pieprasītas saskaņā ar šā panta 3. punktu, mutatis mutandis piemēro 3. pantu un jo īpaši tā 2. un 5. punktu.

▼M7

5. pants

1.  

Ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, pārdot, sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai palīdzību saistībā ar emisiju un veikt citus darījumus ar pārvedamiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem, kuru termiņš pārsniedz 90 dienas un kuri emitēti pēc 2014. gada 1. augusta līdz 2014. gada 12. septembrim vai kuru termiņš pārsniedz 30 dienas un kurus emitē pēc 2014. gada 12. septembra līdz 2022. gada 12. aprīlim, vai jebkādiem pārvedamiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem, kurus pēc 2022. gada 12. aprīļa emitē:

a) 

liela kredītiestāde vai cita liela iestāde, kurai ir skaidri noteiktas pilnvaras veicināt Krievijas ekonomikas konkurētspēju, tās diversifikāciju un ieguldījumu veicināšanu, kura ►C7  ir iedibināta ◄ Krievijā un kurai 2014. gada 1. augustā vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā vai kontrolē, atbilstoši uzskaitījumam III pielikumā; vai

b) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kura ►C7  ir iedibināta ◄ ārpus Savienības un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir III pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā, vai

c) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta b) apakšpunktā minētas vai III pielikumā uzskaitītas vienības vārdā vai pēc tās rīkojuma.

2.  

Ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, pārdot, sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai palīdzību saistībā ar emisiju vai veikt citus darījumus ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kurus pēc 2022. gada 12. aprīļa emitē:

a) 

jebkura liela kredītiestāde vai cita iestāde, kurai 2022. gada 26. februārī vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā vai kontrolē, vai jebkura cita kredītiestāde, kurai ir būtiska loma Krievijas, tās valdības vai Krievijas Centrālās Bankas darbību atbalstīšanā un kura ►C7  ir iedibināta ◄ Krievijā, atbilstoši uzskaitījumam XII pielikumā; vai

b) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kura ►C7  ir iedibināta ◄ ārpus Savienības un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir XII pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā, vai

c) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētas vienības vārdā vai pēc tās rīkojuma.

3.  

Ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, pārdot, sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai palīdzību saistībā ar emisiju vai veikt citus darījumus ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kuru termiņš pārsniedz 30 dienas un kurus emitē pēc 2014. gada 12. septembra līdz 2022. gada 12. aprīlim, vai jebkādiem pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kurus pēc 2022. gada 12. aprīļa emitē:

a) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kura ►C7  ir iedibināta ◄ Krievijā un kura galvenokārt nodarbojas un kuras galvenās darbības ir militārā ekipējuma vai pakalpojumu izstrāde, ražošana, pārdošana vai eksports, atbilstoši uzskaitījumam V pielikumā, izņemot juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras darbojas kosmosa vai kodolenerģijas nozarēs;

b) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kura ►C7  ir iedibināta ◄ Krievijā, kura ir valsts kontrolē vai kurai vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā, un kuras kopējie aktīvi tiek lēsti vairāk nekā 1 triljona RUB vērtībā un vismaz 50 % no tās aplēstajiem ieņēmumiem rodas no jēlnaftas vai naftas produktu pārdošanas vai transportēšanas, atbilstoši uzskaitījumam VI pielikumā;

c) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kura ►C7  ir iedibināta ◄ ārpus Savienības un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir šā punkta a) vai b) apakšpunktā uzskaitītas vienības īpašumā, vai

d) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētas vienības vārdā vai pēc tās rīkojuma.

4.  

Ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, pārdot, sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai palīdzību saistībā ar emisiju vai veikt citus darījumus ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kurus pēc 2022. gada 12. aprīļa emitē:

a) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kura ►C7  ir iedibināta ◄ Krievijā, kura ir publiskā kontrolē vai kurai vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā, un kurā Krievijai, tās valdībai vai Centrālajai bankai ir tiesības piedalīties peļņas sadalē vai ar kuru Krievijai, tās valdībai vai Centrālajai bankai ir citas būtiskas ekonomiskas attiecības, atbilstoši uzskaitījumam XIII pielikumā; vai

b) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kura ►C7  ir iedibināta ◄ ārpus Savienības un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir XIII pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā, vai

c) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētas vienības vārdā vai pēc tās rīkojuma.

▼M20

5.  
No 2022. gada 12. aprīļa tirdzniecības vietās, kas reģistrētas vai atzītas Savienībā, ir aizliegts kotēt visu tādu juridisko personu, vienību vai struktūru pārvedamus vērtspapīrus un sniegt ar tiem saistītus pakalpojumus, kuras ir iedibinātas Krievijā un kurām vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā, un no 2023. gada 29. janvāra – pieņemt tos tirgošanai.

▼M7

6.  

Ir aizliegts tieši vai netieši veidot jebkādus mehānismus vai piedalīties mehānismos, kuru nolūks ir

i) 

pēc 2014. gada 12. septembra līdz 2022. gada 26. februārim izsniegt jebkurai 1. vai 3. punktā minētai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai jaunus aizdevumus vai kredītus, kuru termiņš pārsniedz 30 dienas, vai

ii) 

pēc 2022. gada 26. februāra izsniegt jebkurai 1., 2., 3. vai 4. punktā minētai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai jebkādus jaunus aizdevumus vai kredītus.

Aizliegums neattiecas uz:

a) 

aizdevumiem vai kredītiem, kuru konkrētais un dokumentētais mērķis ir sniegt finansējumu neaizliegtam preču importam vai eksportam un nefinanšu pakalpojumiem starp Savienību un jebkuru trešo valsti, tostarp izdevumiem par tādām precēm un pakalpojumiem no citas trešās valsts, kas ir nepieciešami eksporta vai importa līgumu izpildei, vai

b) 

aizdevumiem, kuru konkrētais un dokumentētais mērķis ir sniegt ārkārtas finansējumu, lai izpildītu maksātspējas un likviditātes kritērijus, juridiskām personām, kuras ►C7  ir iedibinātas ◄ Savienībā un kurām vairāk nekā 50 % īpašuma daļu ir III pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā.

7.  

Šā panta 6. punktā minētais aizliegums neattiecas uz izņemšanu vai izmaksu, kas veikta saskaņā ar līgumu, kurš bija noslēgts pirms 2022. gada 26. februāra, ar noteikumu, ka ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) 

vienošanās par visiem šādu izņemšanu vai izmaksas noteikumiem:

i) 

bija panāktas pirms 2022. gada 26. februāra un

ii) 

nav grozītas minētajā dienā vai pēc tam, un

b) 

pirms 2022. gada 26. februāra ir bijis noteikts līgumiskais termiņš visu to līdzekļu pilnīgai atmaksai, kas darīti pieejami, un visu saistību, tiesību un pienākumu atcelšanai saskaņā ar līgumu; un

c) 

līguma noslēgšanas brīdī nebija pārkāpti šajā regulā noteiktie aizliegumi, kas tobrīd bija spēkā.

Izņemšanu vai izmaksas noteikumos, kas minēti a) apakšpunktā, ietver noteikumus attiecībā uz atmaksas laikposma ilgumu katrai izņemšanai vai izmaksai, piemērojamo procentu likmi vai procentu likmes aprēķināšanas metodi, un maksimālo summu.

▼C2

5.a pants

1.  

Ir aizliegts tieši vai netieši pirkt vai pārdot pārvedamus vērtspapīrus un naudas tirgus instrumentus, sniegt attiecībā uz tiem ieguldījumu pakalpojumus vai palīdzību to emitēšanā vai veikt jebkādus citus darījumus ar tiem, ja šos pārvedamos vērtspapīrus un naudas tirgus instrumentus pēc 2022. gada 9. marta ir izdevusi:

a) 

Krievija un tās valdība; vai

b) 

Krievijas Centrālā banka; vai

c) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm.

2.  
Ir aizliegts pēc 2022. gada 23. februāra tieši vai netieši veidot jebkādus mehānismus vai iesaistīties šādos mehānismos jebkādu jaunu aizdevumu vai kredītu izsniegšanai jebkurai 1. punktā minētajai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai.

Aizliegumu nepiemēro aizdevumiem vai kredītiem, kuru konkrētais un dokumentētais mērķis ir sniegt finansējumu neaizliegtam preču importam vai eksportam un nefinanšu pakalpojumiem starp Savienību un jebkuru trešo valsti, tostarp izdevumiem par tādām precēm un pakalpojumiem no citas trešās valsts, kas ir nepieciešami eksporta vai importa līgumu izpildei.

3.  

Šā panta 2. punktā noteiktais aizliegums neattiecas uz izņemšanu vai izmaksu, kas tiek veiktas saskaņā ar līgumu, kurš bija noslēgts pirms 2022. gada 23. februāra, ar noteikumu, ka ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) 

vienošanās par visiem šādas izņemšanas vai izmaksas noteikumiem:

i) 

bija panākta pirms 2022. gada 23. februāra; un

ii) 

tā nav grozīta minētajā datumā vai pēc tā; un

b) 

līgumiskais termiņš visu to līdzekļu pilnīgai atmaksai, kas darīti pieejami, un visu līgumā noteikto saistību, tiesību un pienākumu atcelšanai ir bijis noteikts pirms 2022. gada 23. februāra.

Izņemšanas un izmaksas noteikumi, kas minēti a) apakšpunktā, aptver arī noteikumus par atmaksas perioda ilgumu katrai izņemšanai vai izmaksai, piemērojamo procentu likmi vai procentu likmes aprēķināšanas metodi un maksimālo summu.

▼M11

4.  
Darījumi, kas ir saistīti ar Krievijas Centrālās bankas rezervju, kā arī aktīvu pārvaldīšanu, tostarp darījumi ar jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas rīkojas Krievijas Centrālās bankas vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, piemēram, Krievijas Nacionālais ieguldījumu fonds, ir aizliegti.

▼M24

4.a  

Neatkarīgi no piemērojamajiem noteikumiem par ziņošanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras, tostarp Eiropas Centrālā banka, dalībvalstu centrālās bankas, finanšu sektora sabiedrības, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ( 16 ) 4. pantā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK ( 17 ) 13. pantā, centrālie vērtspapīru depozitāriji, kā definēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. pantā, un centrālie darījumu partneri, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 ( 18 ) 2. pantā, ne vēlāk kā divas nedēļas pēc 2023. gada 26. februāra tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tie ir rezidenti vai atrodas, un vienlaikus Komisijai sniedz informāciju par šā punkta 4. pantā minētajiem aktīviem un rezervēm, kas ir to turējumā vai kontrolē vai kuru gadījumā tie ir darījuma partneri. Šādu informāciju atjaunina ik pēc trim mēnešiem, un tā attiecas vismaz uz turpmāko:

a) 

informācija, ar ko identificē fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kurām pieder šādi aktīvi un rezerves vai kuras tur vai kontrolē šādus aktīvus un rezerves, tostarp vārds/nosaukums, adrese un PVN reģistrācijas numurs vai nodokļa maksātāja identifikācijas numurs;

b) 

šādu aktīvu un rezervju summa vai tirgus vērtība ziņošanas dienā un imobilizācijas dienā;

c) 

aktīvu un rezervju veidi, kas iedalīti saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 269/2014 ( 19 ) 1. panta g) punkta i)–vii) apakšpunktā noteiktajām kategorijām, kā arī kriptoaktīvi un citas attiecīgās kategorijas, un papildu kategorija, kura atbilst saimnieciskajiem resursiem Regulas (ES) Nr. 269/2014 1. panta d) punkta nozīmē. Par katru no minētajām kategorijām iespēju robežās norāda attiecīgās iezīmes, piemēram, daudzumu, atrašanās vietu, valūtu, atmaksas termiņu un līgumiskos nosacījumus, kas ir spēkā starp ziņojošo vienību un aktīvu īpašnieku.

4.b  
Ja ziņojošā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra ir konstatējusi ārkārtējus un neparedzētus zaudējumus vai kaitējumu 4.a punktā minētajiem aktīviem un rezervēm, šo informāciju nekavējoties paziņo attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei un vienlaikus nosūta Komisijai.
4.c  
Dalībvalstis, kā arī fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras, uz kurām attiecas 4.a punktā noteiktais ziņošanas pienākums, sadarbojas ar Komisiju tās informācijas pārbaudē, kas saņemta saskaņā ar minēto punktu. Komisija var pieprasīt jebkādu papildu informāciju, kas tai vajadzīga šādas pārbaudes veikšanai. Ja šāds pieprasījums ir adresēts fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, Komisija to vienlaikus nosūta attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei. Visu papildu informāciju, ko Komisija saņēmusi tieši, dara pieejamu attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei.
4.d  
Visu informāciju, kas Komisijai un dalībvalstu kompetentajām iestādēm sniegta saskaņā ar šo pantu vai ko tās saņēmušas saskaņā ar šo pantu, Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes izmanto vienīgi nolūkiem, kuriem tā sniegta vai saņemta.
4.e  

Persondatus apstrādā saskaņā ar šo regulu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (ES) 2016/679 ( 20 ) un (ES) 2018/1725 ( 21 ) un tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai piemērotu šo regulu un šīs regulas piemērošanā nodrošinātu efektīvu sadarbību starp dalībvalstīm, kā arī ar Komisiju.

▼M8

5.  
Atkāpjoties no 4. punkta, kompetentās iestādes var atļaut darījumu, ja tas ir obligāti nepieciešams, lai nodrošinātu Savienības finanšu stabilitāti kopumā vai attiecīgās dalībvalsts finanšu stabilitāti.
6.  
Attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par savu nodomu piešķirt atļauju saskaņā ar 5. punktu.

▼M12

5.aa pants

1.  

Ir aizliegts tieši vai netieši iesaistīties jebkādos darījumos ar:

▼C9

a) 

juridisku personu, vienību vai struktūru, kura ir iedibināta Krievijā, kura ir publiskā kontrolē vai kurai vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā, vai kurā Krievijai, tās valdībai vai Centrālajai bankai ir tiesības piedalīties peļņas sadalē, vai ar kuru Krievijai, tās valdībai vai Centrālajai bankai ir citas būtiskas ekonomiskas attiecības, atbilstoši uzskaitījumam XIX pielikumā;

b) 

juridisku personu, vienību vai struktūru, kura ir iedibināta ārpus Savienības un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir XIX pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā; vai

▼M12

c) 

juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētas vienības vārdā vai pēc tās rīkojuma.

▼M17

1.a  
No 2022. gada 22. oktobra ir aizliegts ieņemt amatus 1. punktā minēto juridisko personu, vienību vai struktūru pārvaldības struktūrās.

▼M20

1.b  

No 2023. gada 16. janvāra ir aizliegts ieņemt amatus šādu vienību pārvaldības struktūrās:

a) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kura ir iedibināta Krievijā, kura ir publiskā kontrolē vai kurai vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā, vai kurā Krievijai, tās valdībai vai Centrālajai bankai ir tiesības piedalīties peļņas sadalē, vai ar kuru Krievijai, tās valdībai vai Centrālajai bankai ir citas būtiskas ekonomiskas attiecības;

b) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta Krievijā un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir šā punkta a) apakšpunktā minētas vienības īpašumā; vai

c) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta Krievijā un kura darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētas vienības vārdā vai pēc tās rīkojuma.

Šo aizliegumu nepiemēro 1. punktā minētajām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, uz kurām attiecas 1.a punkts.

1.c  

Atkāpjoties no 1.b punkta, kompetentās iestādes var atļaut ieņemt amatu 1.b punktā minētās juridiskās personas, vienības vai struktūras pārvaldības struktūrā pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka juridiskā persona, vienība vai struktūra ir:

a) 

kopuzņēmums vai līdzīgs juridisks veidojums, kurā iesaistīta 1.b punktā minēta juridiskā persona, vienība vai struktūra un kuru noslēgusi juridiskā persona, vienība vai struktūra, kas reģistrēts vai izveidots saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem pirms 2022. gada 17. decembra; vai

b) 

1.b punktā minētā juridiskā persona, vienība vai struktūra, kas Krievijā bija iedibināta pirms 2022. gada 17. decembra un kas pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, vai kuru pilnībā vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra.

1.d  
Atkāpjoties no 1.b punkta, kompetentās iestādes var atļaut ieņemt amatu 1.b punktā minētās juridiskās personas, vienības vai struktūras pārvaldības struktūrā pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka šāda amata ieņemšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi.
1.e  
Atkāpjoties no 1.b punkta, kompetentās iestādes var atļaut ieņemt amatu 1.b punktā minētās juridiskās personas, vienības vai struktūras pārvaldības struktūrā pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka juridiskā persona, vienība vai struktūra ir iesaistīta trešās valsts izcelsmes naftas tranzītā caur Krieviju un ka šāda amata ieņemšana ir paredzēta tādu darbību veikšanai, , kas nav aizliegtas ar 3.m un 3.n pantu.

▼M17

2.  
Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2022. gada 15. maijam, kuri noslēgti ar XIX pielikuma A daļā minētu juridisku personu, vienību vai struktūru pirms 2022. gada 16. marta, vai tādu papildu līgumu izpildei, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei.
2.a  
Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro tādu maksājumu saņemšanai no XIX pielikuma A daļā minētajām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kas tām jāveic saskaņā ar līgumiem, kuri īstenoti pirms 2022. gada 15. maija.

▼M17

2.b  
Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2023. gada 8. janvārim, kas noslēgti ar XIX pielikuma B daļā minētu juridisku personu, vienību vai struktūru pirms 2022. gada 7. oktobra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.
2.c  
Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro tādu maksājumu saņemšanai no XIX pielikuma B daļā minētajām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kas tām jāveic saskaņā ar līgumiem, kuri īstenoti pirms 2023. gada 8. janvāra.

▼M20

2.d  
Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2023. gada 18. martam, kas noslēgti ar XIX pielikuma C daļā minētu juridisku personu, vienību vai struktūru pirms 2022. gada 17. decembra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.
2.e  
Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro tādu maksājumu saņemšanai no XIX pielikuma C daļā minētajām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kuri tām jāveic saskaņā ar līgumiem, kas īstenoti pirms 2023. gada 18. marta.

▼M12

3.  

Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro:

▼M16

a) 

darījumiem, kas ir absolūti nepieciešami dabasgāzes, titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas tiešai vai netiešai iegādei, importam vai transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību, Eiropas Ekonomikas zonas valsti, Šveici vai Rietumbalkāniem;

▼M16

aa) 

ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 3.m vai 3.n pantu, darījumiem, kas ir absolūti nepieciešami naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, tiešai vai netiešai iegādei, importam vai transportēšanai no Krievijas vai caur to;

▼M12

b) 

darījumiem, kas saistīti ar enerģētikas projektiem ārpus Savienības, kuros kāda XIX pielikumā uzskaitīta juridiska persona, vienība vai struktūra ir mazākuma akcionārs,

▼M25 —————

▼M24

d) 

darījumiem, tostarp pārdošanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai līdz 2023. gada 31. decembrim likvidētu kopuzņēmumu vai līdzīgu juridisku veidojumu, kuri noslēgti pirms 2022. gada 16. marta un kuros iesaistīta 1. punktā minēta juridiskā persona, vienība vai struktūra;

▼M15

e) 

darījumiem, kas saistīti ar elektronisko sakaru pakalpojumu, datu centru pakalpojumu nodrošināšanu un to darbības, apkopes, drošības, tostarp ugunsmūru, nodrošināšanu, un zvanu centru pakalpojumu nodrošināšanu XIX pielikumā uzskaitītai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai;

▼M16

f) 

darījumiem, kas ir nepieciešami zāļu, medicīnisko izstrādājumu, lauksaimniecības produktu un pārtikas, ieskaitot kviešus un mēslošanas līdzekļus, kuru imports, iegāde un transportēšana ir atļauta saskaņā ar šo regulu, iegādei, importam vai transportēšanai;

g) 

darījumiem, kas ir absolūti nepieciešami, lai kādā dalībvalstī nodrošinātu piekļuvi tiesas, administratīvām vai šķīrējtiesas procedūrām, kā arī lai atzītu vai izpildītu kādu spriedumu vai šķīrējtiesas nolēmumu, kas pasludināts kādā dalībvalstī, un ja šādi darījumi atbilst šīs regulas un Regulas (ES) Nr. 269/2014 mērķiem;

▼M24

h) 

loču pakalpojumu sniegšanai kuģiem, kas veic miermīlīgu caurbraukšanu, kā definēts starptautiskajās tiesībās, kuri vajadzīgi kuģošanas drošības apsvērumu dēļ.

▼M24

3.a  
Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut darījumus, kas ir absolūti nepieciešami, lai 1. punktā minētās vienības vai to meitasuzņēmumi Savienībā līdz 2023. gada 31. decembrim atsavinātu aktīvus un izstātos no Savienībā iedibinātas juridiskas personas, vienības vai struktūras.

▼M17

4.  

Atkāpjoties no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 391/2009 ( 22 ) 7. panta 3. punktā un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/1629 ( 23 ) 21. panta 3. punktā noteiktās procedūras, tiek atsaukta Savienības atzīšana attiecībā uz Russian Maritime Register of Shipping saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 391/2009 un Direktīvu (ES) 2016/1629.

▼M20

5.  
Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, ko tā piešķir saskaņā ar 1.c, 1.d, 1.e un 3.a punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

▼M13

5.b pants

▼M16

1.  
Ir aizliegts pieņemt jebkādus noguldījumus no Krievijas valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kuras uzturas Krievijā, no juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijā, vai no juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras iedibinātas ārpus Savienības un kurām vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir Krievijas valstspiederīgo vai fizisko personu, kas uzturas Krievijā, īpašumā, ja minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras noguldījumu kopējā vērtība uz vienu kredītiestādi pārsniedz 100 000  EUR.

▼M17

2.  
Ir aizliegts nodrošināt kriptoaktīvu digitālā maka, konta vai glabāšanas pakalpojumus Krievijas valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kas uzturas Krievijā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas iedibināta Krievijā.

▼M13

3.  
Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē.

▼M16 —————

▼M15

5.c pants

1.  

Atkāpjoties no 5.b panta 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pieņemt tādu noguldījumu vai nodrošināt digitālo maku, kontu vai glabāšanas pakalpojumu pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tāda noguldījuma pieņemšana vai digitālā maka, konta vai glabāšanas pakalpojuma nodrošināšana ir:

a) 

nepieciešama, lai segtu 5.b panta 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtiku, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) 

paredzēta vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridisko pakalpojumu sniegšanu;

c) 

paredzēta vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību;

d) 

nepieciešama ārkārtas izdevumu segšanai – ar noteikumu, ka attiecīgā kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir konkrēta atļauja; vai

e) 

nepieciešama diplomātiskās misijas vai konsulārās pārstāvniecības, vai starptautiskas organizācijas oficiālajiem mērķiem; vai

▼M16

f) 

nepieciešama neaizliegtai preču un pakalpojumu pārrobežu tirdzniecībai starp Savienību un Krieviju.

▼M15

2.  
Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar 1. punkta a), b), c) vai e) apakšpunktu, divu nedēļu laikā no atļaujas piešķiršanas.

▼M7

5.d pants

▼M13

1.  

Atkāpjoties no 5.b panta 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pieņemt tādu noguldījumu vai nodrošināt tādu digitālo maku, kontu vai glabāšanas pakalpojumu pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tāda noguldījuma pieņemšana vai digitālā maka, konta vai glabāšanas pakalpojuma nodrošināšana ir:

▼M7

a) 

nepieciešama humanitāriem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi, vai evakuācijai, vai

b) 

nepieciešama pilsoniskās sabiedrības darbībām, kas Krievijā tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības vai tiesiskumu.

2.  
Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, ko tā piešķir saskaņā ar 1. punktu, divu nedēļu laikā no atļaujas piešķiršanas.

5.e pants

1.  
Savienības centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem ir aizliegts sniegt jebkādus Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikumā definētos pakalpojumus saistībā ar pārvedamiem vērtspapīriem, kas emitēti pēc 2022. gada 12. aprīļa, jebkuram Krievijas valstspiederīgajam vai fiziskai personai, kas uzturas Krievijā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ►C7  ir iedibināta ◄ Krievijā.

▼M16

2.  
Šā panta 1. punktu nepiemēro dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kurām kādā dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē ir pagaidu vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja.

▼M7

5.f pants

▼M25

1.  
Ir aizliegts pārdot Krievijas valstspiederīgajam vai fiziskai personai, kas uzturas Krievijā, vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura ir iedibināta Krievijā, jebkurā dalībvalsts oficiālajā valūtā denominētus pārvedamus vērtspapīrus, kas emitēti pēc 2022. gada 12. aprīļa, vai jebkurā citā valūtā denominētus pārvedamus vērtspapīrus, kas emitēti pēc 2023. gada 6. augusta, vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu daļas riska darījumos ar šādiem vērtspapīriem.

▼M15

2.  
Šā panta 1. punktu nepiemēro dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē.

▼M7

5.g pants

1.  

Neskarot piemērojamos noteikumus par pārskatu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, kredītiestādes:

a) 

ne vēlāk kā 2022. gada 27. maijā iesniedz tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā kredītiestādes atrodas, vai Komisijai sarakstu ar noguldījumiem, kas pārsniedz 100 000  EUR un ko tur Krievijas valstspiederīgie vai fiziskas personas, kuras uzturas Krievijā, vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas ►C7  ir iedibinātas ◄ Krievijā. Minētās kredītiestādes ik pēc 12 mēnešiem sniedz atjauninātu informāciju par šādu noguldījumu summām;

▼M20

aa) 

ne vēlāk kā 2023. gada 27. maijā iesniedz tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā kredītiestādes atrodas, vai Komisijai sarakstu ar noguldījumiem, kas pārsniedz 100 000  EUR un ko tur juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta ārpus Savienības un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir Krievijas valstspiederīgo vai fizisko personu, kas uzturas Krievijā, īpašumā. Minētās kredītiestādes ik pēc 12 mēnešiem sniedz atjauninātu informāciju par šādu noguldījumu summām;

▼M7

b) 

sniedz tās dalībvalsts valsts kompetentajai iestādei, kurā kredītiestādes atrodas, informāciju par noguldījumiem, kas pārsniedz 100 000  EUR un ko tur Krievijas valstspiederīgie vai fiziskas personas, kas uzturas Krievijā un ar ieguldītājiem paredzētas pilsonības shēmas vai ieguldītāju uzturēšanās atļauju shēmas starpniecību ir ieguvuši kādas dalībvalsts pilsonību vai uzturēšanās tiesības kādā dalībvalstī.

▼M15

5.h pants

1.  
Ir aizliegts juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kuras uzskaitītas XIV pielikumā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura iedibināta Krievijā un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši atrodas XIV pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā, sniegt specializētus finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumus, ko izmanto finanšu datu apmaiņai.
2.  
Attiecībā uz katru XIV pielikumā uzskaitīto juridisko personu, vienību vai struktūru 1. punktā noteikto aizliegumu piemēro no datuma, kas tai norādīts minētajā pielikumā. Aizliegumu no tās pašas dienas piemēro visām Krievijā iedibinātām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kurām vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir XIV pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā.

▼M13

5.i pants

1.  
Ir aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurā dalībvalsts oficiālajā valūtā denominētas banknotes Krievijai vai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā, tai skaitā Krievijas valdībai un Krievijas Centrālajai bankai, vai izmantošanai Krievijā.
2.  

Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro jebkurā dalībvalsts oficiālajā valūtā denominētu banknošu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, ja šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports ir nepieciešams:

a) 

uz Krieviju ceļojošu fizisku personu vai kopā ar šīm personām ceļojošu viņu tuvāko ģimenes locekļu personīgai lietošanai; vai

b) 

tādu diplomātisko misiju, konsulāro pārstāvniecību vai starptautisku organizāciju Krievijā oficiālajiem mērķiem, kam ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

▼M12

5.j pants

▼M16

1.  
Ir aizliegts sniegt kredītreitingu pakalpojumus jebkuram Krievijas valstspiederīgajam vai fiziskai personai, kas uzturas Krievijā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas iedibināta Krievijā.

▼C9

2.  
Ir aizliegts no 2022. gada 15. aprīļa sniegt piekļuvi jebkādiem abonēšanas pakalpojumiem saistībā ar kredītreitingu noteikšanas darbībām jebkuram Krievijas valstspiederīgajam vai fiziskai personai, kas dzīvo Krievijā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ir iedibināta Krievijā.

▼M12

3.  
Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro dalībvalstu valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kam ir pagaidu vai pastāvīgas uzturēšanās atļauja dalībvalstī.

▼M13

5.k pants

▼M25

1.  

Šādām personām ir aizliegts piešķirt vai turpināt izpildīt ar tām jebkādus publiskus vai koncesijas līgumus, uz kuriem attiecas publiskā iepirkuma direktīvas, kā arī Direktīvas 2014/23/ES 10. panta 1. un 3. punkts, 6. punkta a)–e) apakšpunkts, 8., 9. un 10. punkts, 11., 12., 13. un 14. pants, Direktīvas 2014/24/ES 7. panta a)–d) punkts un 8. pants, 10. panta b)–f) punkts un h)–j) punkts, Direktīvas 2014/25/ES 18. pants, 21. panta b)–e) punkts un g)–i) punkts, 29. un 30. pants un Direktīvas 2009/81/EK 13. panta a)–d) punkts, f)–h) punkts un j) punkts:

▼M16

a) 

Krievijas valstspiederīgais, fiziska persona, kas uzturas Krievijā, vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta Krievijā;

b) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai; vai

c) 

fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm,

tostarp, ja uz tiem attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai vienības, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.

▼M13

2.  

Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes var atļaut piešķirt tādu publisku līgumu slēgšanas tiesības un tos turpināt pildīt, kuri paredzēti:

a) 

civilo kodolspēju izmantošanai, uzturēšanai, dezekspluatācijai un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai, degvielas piegādei un atkārtotai apstrādei un civilo kodolspēju drošībai, un projektēšanas, būvniecības darbu un nodošanas ekspluatācijā turpināšanai, kas nepieciešami civilo kodoliekārtu pabeigšanai, kā arī prekursoru materiālu piegādei medicīniskam lietojumam paredzētu radioizotopu ražošanai un līdzīgiem medicīniskiem lietojumiem, kritiski svarīgām tehnoloģijām, kas paredzētas vides radiācijas monitoringam, kā arī sadarbībai civilās kodolenerģijas jomā, īpaši pētniecības un izstrādes jomā;

b) 

starpvaldību sadarbībai kosmosa programmās;

c) 

tādu absolūti nepieciešamo preču vai pakalpojumu nodrošināšanai, kurus var nodrošināt tikai 1. punktā minētās personas vai kurus pietiekamā daudzumā var nodrošināt tikai tās;

d) 

Savienības un dalībvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbībai Krievijā, tostarp delegāciju, vēstniecību un pārstāvniecību vai starptautisko organizāciju darbībai Krievijā, kurām ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām; vai

▼M15

e) 

ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 3.m vai 3.n pantu, dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, kā arī titāna, alumīnija, vara, niķeļa, palādija un dzelzsrūdas iegādei, importam vai transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību.

▼M25 —————

▼M13

3.  
Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.
4.  
Šā panta 1. punktā minētie aizliegumi neattiecas uz tādu līgumu izpildi līdz 2022. gada 10. oktobrim, kuri noslēgti pirms 2022. gada 9. aprīlim.

5.l pants

1.  
Jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ►C10  ir iedibināta ◄ Krievijā un kam vairāk nekā 50 % īpašuma daļu ir valsts īpašumā vai publiskā kontrolē, ir aizliegts sniegt tiešu vai netiešu atbalstu, tostarp finansējumu un finansiālo palīdzību vai jebkādu citu ieguvumu ar Savienības, Euratom vai dalībvalsts valsts programmu un līgumiem Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 ( 24 ) nozīmē.
2.  

Šā panta 1. punktā minētais aizliegums neattiecas uz:

a) 

humanitāriem mērķiem, ārkārtas situācijām sabiedrības veselības jomā, notikuma, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, steidzamu novēršanu vai tā ietekmes steidzamu mazināšanu, vai uz reaģēšanu uz dabas katastrofām;

b) 

fitosanitārajām un veterinārajām programmām;

c) 

starpvaldību sadarbību kosmosa programmās un saskaņā ar Nolīgumu par starptautisko eksperimentālo kodoltermisko reaktoru;

d) 

civilo kodolspēju izmantošanu, uzturēšanu, dezekspluatāciju un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, degvielas piegādi un atkārtotu apstrādi un civilo kodolspēju drošību, kā arī prekursoru materiālu piegādi medicīniskam lietojumam paredzētu radioizotopu ražošanai un līdzīgiem medicīniskiem lietojumiem, kritiski svarīgām tehnoloģijām, kas paredzētas vides radiācijas monitoringam, kā arī sadarbību civilās kodolenerģijas jomā, īpaši pētniecības un izstrādes jomā;

e) 

personu apmaiņas programmām un tiešiem personiskiem kontaktiem;

f) 

klimata un vides programmām, izņemot atbalstu saistībā ar pētniecību un inovāciju;

g) 

Savienības un dalībvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbībai Krievijā, tostarp delegāciju, vēstniecību un pārstāvniecību, vai starptautisko organizāciju darbībai Krievijā, kurām ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

▼M15

5.m pants

1.  

Ir aizliegts reģistrēt, nodrošināt juridisko adresi, uzņēmējdarbības vai administratīvo adresi, kā arī sniegt pārvaldības pakalpojumus trastam vai jebkādam tam līdzīgam juridiskam veidojumam, kurā trasta dibinātājs vai labuma guvējs ir:

a) 

Krievijas valstspiederīgais vai fiziska persona, kas uzturas Krievijā;

b) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kas ir iedibināta Krievijā;

c) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder a) vai b) apakšpunktā minētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai;

d) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kuru kontrolē a), b), c) vai d) apakšpunktā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra;

e) 

fiziska vai juridiska personai, vienība vai struktūra, kas rīkojas a), b), c) vai d) apakšpunktā minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras vārdā vai pēc tās rīkojuma.

2.  
No 2022. gada 5. jūlija ir aizliegts rīkoties vai nodrošināt, lai cita persona rīkotos kā pilnvarotais, nominālais akcionārs, direktors, sekretārs vai līdzīgā amatā trastā vai līdzīgā juridiskā veidojumā, kā minēts 1. punktā.
3.  
Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro darbībām, kas ir absolūti nepieciešamas, lai līdz 2022. gada 5. jūlijam izbeigtu ar šo pantu nesaderīgus līgumus, kuri noslēgti pirms 2022. gada 9. aprīļa, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamus papildu līgumus.

▼M17

4.  
Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, ja trasta dibinātājs vai labuma guvējs ir kādas dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices valstspiederīgais vai fiziska persona, kam ir pagaidu vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja kādā dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē.

▼M15

5.  

Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut 2. punktā minētos pakalpojumus turpināt sniegt arī pēc 2022. gada 5. jūlija:

a) 

lai līdz 2022. gada 5. septembrim pabeigtu darbības, kas ir absolūti nepieciešamas 3. punktā minēto līgumu izbeigšanai, ar noteikumu, ka šādas darbības tika sāktas pirms 2022. gada 11. maija; vai

b) 

citu iemeslu dēļ, ar noteikumu, ka pakalpojumu sniedzēji no 1. punktā minētajām personām nepieņem vai šādām personām tieši vai netieši nedara pieejamus nekādus līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai citādi nesniedz nekādu labumu no trasta aktīviem.

6.  

Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut minētajos punktos minētos pakalpojumus pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tas ir nepieciešams:

a) 

humanitāriem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi, vai evakuācijai;

b) 

pilsoniskās sabiedrības darbībām, kas Krievijā tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības vai tiesiskumu; vai

c) 

tādu trastu darbībai, kuru mērķis ir pārvaldīt arodpensiju shēmas, apdrošināšanas polises vai darbinieku akciju shēmas, labdarības organizācijas, amatieru sporta klubus un līdzekļus nepilngadīgajiem vai neaizsargātiem pieaugušajiem.

7.  
Attiecīgā dalībvalsts informē Komisiju par katru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 5. vai 6. punktu, divu nedēļu laikā pēc šādas atļaujas piešķiršanas.

▼M20

5.n pants

1.  

Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt grāmatvedības, revīzijas, tai skaitā tiesību aktos noteiktās revīzijas, uzskaites pakalpojumus vai konsultācijas nodokļu jomā, vai konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā vai sabiedrisko attiecību pakalpojumus:

a) 

Krievijas valdībai; vai

b) 

juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijā.

2.  

Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt arhitektūras un inženiertehniskos pakalpojumus, juridisko konsultāciju pakalpojumus un IT konsultāciju pakalpojumus:

a) 

Krievijas valdībai; vai

b) 

juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijā.

2.a  

Ir aizliegts sniegt tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumus, tehniskās testēšanas un analīzes pakalpojumus, kā arī reklāmas pakalpojumus:

a) 

Krievijas valdībai; vai

b) 

juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijā.

3.  
Šā panta 1. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai līdz 2022. gada 5. jūlijam izbeigtu ar šo pantu nesaderīgus līgumus, kuri noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.
4.  
Šā panta 2. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai līdz 2023. gada 8. janvārim izbeigtu ar šo pantu nesaderīgus līgumus, kuri noslēgti pirms 2022. gada 7. oktobra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.
4.a  
Šā panta 2.a punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai līdz 2023. gada 16. janvārim izbeigtu ar šo pantu nesaderīgus līgumus, kuri noslēgti pirms 2022. gada 17. decembra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.
5.  
Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai īstenotu tiesības uz aizstāvību tiesvedībā un tiesības uz efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.
6.  
Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai kādā dalībvalstī nodrošinātu piekļuvi tiesas, administratīvām vai šķīrējtiesas procedūrām, vai lai atzītu vai izpildītu kādu spriedumu vai šķīrējtiesas nolēmumu, kas pasludināts kādā dalībvalstī, ar noteikumu, ka šādu pakalpojumu sniegšana atbilst šīs regulas un Padomes Regulas (ES) Nr. 269/2014 mērķiem
7.  
Šā panta 1., 2. un 2.a punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas paredzēti vienīgi tādu Krievijā iedibinātu juridisko personu, vienību vai struktūru lietošanai, kuras pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices vai VIII pielikumā minētas partnervalsts tiesību aktiem, vai kuras atsevišķi vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra.
8.  
Šā panta 2. un 2.a punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kuri ir nepieciešami ārkārtas situācijās sabiedrības veselības jomā, steidzamai tāda notikuma novēršanai vai tā ietekmes mazināšanai, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, vai reaģēšanai uz dabas katastrofām.
9.  
Šā panta 2. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kuri nepieciešami programmatūras atjauninājumiem izmantošanai nemilitārām vajadzībām un nemilitāriem galalietotājiem, ko atļauj 2. panta 3. punkta d) apakšpunkts un 2.a panta 3. punkta d) apakšpunkts attiecībā uz precēm, kuras uzskaitītas VII pielikumā.

▼M25

9.a  

Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par piemērotiem, var atļaut sniegt tajos minētos pakalpojumus pēc tam, kad tās konstatējušas, ka minētie pakalpojumi ir absolūti nepieciešami, lai izveidotu, sertificētu un izvērtētu ugunsmūri, ar kuru:

a) 

atceļ Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikuma sarakstā iekļautas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras kontroli pār tādas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem reģistrētas vai izveidotas juridiskās personas, vienības vai struktūras aktīviem, kas nav iekļauta sarakstā un kura pieder minētajā sarakstā iekļautajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai kuru minētajā sarakstā iekļautā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra kontrolē; un

b) 

nodrošina, ka sarakstā iekļautās fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras labā netiek gūti turpmāki līdzekļi vai saimnieciskie resursi.

▼M20

10.  

Atkāpjoties no 1., 2. un 2.a punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut tajos minētos pakalpojumus pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tas ir nepieciešams:

a) 

humanitāriem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi, vai evakuācijai;

b) 

pilsoniskās sabiedrības darbībām, kas Krievijā tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības vai tiesiskumu;

c) 

Savienības un dalībvalstu vai partnervalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbībai Krievijā, tostarp delegāciju, vēstniecību un misiju, vai starptautisko organizāciju darbībai Krievijā, kurām piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām;

d) 

lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi Savienībā un titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas iegādei, importam vai transportēšanai uz Savienību;

e) 

lai nodrošinātu to infrastruktūru, datortehnikas un programmatūras nepārtrauktu darbību, kas ir kritiski svarīgas cilvēku veselībai un drošībai vai vides drošībai;

f) 

civilo kodolspēju izveidošanai, izmantošanai, uzturēšanai, degvielas piegādei un atkārtotai apstrādei un civilo kodolspēju drošībai, un projektēšanas, būvniecības darbu un nodošanas ekspluatācijā turpināšanai, kas nepieciešami civilo kodolobjektu pabeigšanai, prekursoru materiālu piegādei medicīniskam lietojumam paredzētu radioizotopu ražošanai un līdzīgiem medicīniskiem lietojumiem vai kritiski svarīgām tehnoloģijām, kuras paredzētas vides radiācijas monitoringam, kā arī sadarbībai civilās kodolenerģijas jomā, īpaši pētniecības un izstrādes jomā; vai

g) 

elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, ko veic Savienības telekomunikāciju operatori un kas vajadzīgi elektronisko sakaru pakalpojumu darbībai, uzturēšanai un drošībai, tostarp kiberdrošībai, Krievijā, Ukrainā, Savienībā, starp Krieviju un Savienību un starp Ukrainu un Savienību, kā arī datu centru pakalpojumiem Savienībā.

▼M25

11.  
Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 9.a un 10. punktu.

▼M24

5.o pants

1.  
Ir aizliegts no 2023. gada 27. marta atļaut Krievijas valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kas uzturas Krievijā, ieņemt amatus kritisko infrastruktūru, Eiropas kritisko infrastruktūru un kritisko vienību īpašnieku vai operatoru pārvaldības struktūrās.
2.  
Šā panta 1. punktu nepiemēro kādas dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices valstspiederīgajiem.

5.p pants

1.  

Ir aizliegts nodrošināt uzglabāšanas jaudu, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 715/2009 ( 25 ) 2. panta 1. punkta 28) apakšpunktā, uzglabāšanas objektā, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/73/EK ( 26 ) 2. panta 9) punktā, izņemot to sašķidrinātas dabasgāzes iekārtu daļa, ko izmanto uzglabāšanai:

a) 

Krievijas valstspiederīgajam, fiziskai personai, kas uzturas Krievijā, vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura iedibināta Krievijā;

b) 

juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētajai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai; vai

c) 

fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētās juridiskās personas, vienības vai struktūras vārdā vai saskaņā ar tās norādēm.

2.  
Šā panta 1. punktu nepiemēro darbībām, kas ir absolūti nepieciešamas, lai līdz 2023. gada 27. martam izbeigtu ar šo pantu nesaderīgus līgumus, kuri noslēgti pirms 2023. gada 26. februāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.
3.  
Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut nodrošināt 1. punktā minēto uzglabāšanas jaudu pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi Savienībā.
4.  
Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 3. punktu.

▼M25

5.q pants

1.  

Atkāpjoties no 2., 2.a, 3.f un 3.k panta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut minētajos pantos uzskaitīto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu, eksportu vai tranzītu cauri Krievijai vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu, vai finansējuma vai finansiālās palīdzības sniegšanu Caspian Consortium Pipeline (CPC) cauruļvadu un ar tiem saistītās infrastruktūras ekspluatācijai un uzturēšanai, kas ir vajadzīga tādu preču pārvadāšanai, uz kurām attiecas KN kods 2709 00 , kuru izcelsme ir Kazahstānā un kuras tiek vienīgi iekrautas Krievijā, izvestas no tās vai vestas caur to tranzītā, pēc tam, kad kompetentās iestādes konstatējušas, ka:

a) 

šāda pārdošana, piegāde, nodošana, eksports vai tranzīts cauri Krievijai vai ar to saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu, vai finansējuma vai finansiālās palīdzības sniegšana ir vajadzīga CPC cauruļvada komponentu un ar tiem saistītās infrastruktūras ekspluatācijai, būtiskiem uzturēšanas darbiem, remontam vai nomaiņai;

b) 

vajadzīgo preču, tehnoloģiju un palīdzības veids nav plašāks par tādu preču un tehnoloģiju veidu, kuras iepriekš tika eksportētas no, vai par palīdzību, kas iepriekš tika sniegta no Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices vai VIII pielikumā minētas partnervalsts uz Krieviju CPC cauruļvada komponentu un ar tiem saistītās infrastruktūras ekspluatācijas, būtisku uzturēšanas darbu, remonta vai nomaiņas un ar to saistītas palīdzības nolūkā;

c) 

vajadzīgie apjomi ir samērīgi ar apjomiem, kurus izmanto CPC cauruļvada komponentu un ar tiem saistītās infrastruktūras ekspluatācijai, būtiskiem uzturēšanas darbiem, remontam vai nomaiņai, un

d) 

šādas preces un tehnoloģijas nodrošinās fiziska vai juridiska persona, uz kuru attiecas 13. pants, vienīgi tiešai izmantošanai saistībā ar CPC cauruļvada un ar to saistītās infrastruktūras ekspluatāciju, būtisku tehnisko apkopi, remontu vai nomaiņu.

2.  

Atkāpjoties no 5.n panta, kompetentās iestādes var atļaut revīzijas pakalpojumu, inženiertehnisko pakalpojumu, juridisko konsultāciju pakalpojumu, tehniskās testēšanas un analīzes pakalpojumu sniegšanu CPC cauruļvadu un ar tiem saistītās infrastruktūras ekspluatācijai un uzturēšanai, kas ir vajadzīga tādu preču pārvadāšanai, uz kurām attiecas KN kods 2709 00 , kuru izcelsme ir Kazahstānā un kuras tiek vienīgi iekrautas Krievijā, izvestas no tās vai vestas caur to tranzītā, pēc tam, kad kompetentās iestādes konstatējušas, ka:

a) 

minēto pakalpojumu sniegšana ir nepieciešama CPC cauruļvada komponentu un ar tiem saistītās infrastruktūras ekspluatācijai, būtiskiem uzturēšanas darbiem, remontam vai nomaiņai; un

b) 

šādus pakalpojumus sniedz fiziska vai juridiska persona, uz kuru attiecas 13. pants.

3.  
Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. un 2. punktu.
4.  
Piešķirot 1. un 2. punktā paredzēto atļauju, kompetentā iestāde pieprasa uzrādīt galalietotāja sertifikātu un detalizētus regulārus ziņojumus, kuros norādīts, ka šādas preces, tehnoloģijas vai pakalpojumi nav izmantoti nekādiem citiem mērķiem kā tikai mērķiem saistībā ar attiecīgajiem darbiem. Tā var noteikt papildu nosacījumus saskaņā ar 1. punktu..

▼M7

6. pants

1.  

Dalībvalstis un Komisija informē viena otru par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un apmainās ar citu būtisku informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju par:

▼M25

a) 

atļaujām, kas izsniegtas vai atteiktas saskaņā ar šo regulu;

▼M7

b) 

informāciju, kas saņemta saskaņā ar 5.g pantu;

c) 

pārkāpumiem, izpildes problēmām un valsts tiesu pasludinātiem spriedumiem;

▼M25

d) 

konstatētajiem šajā regulā noteikto aizliegumu pārkāpšanas, apiešanas un pārkāpšanas vai apiešanas mēģinājuma gadījumiem, tostarp ar kriptoaktīvu palīdzību.

▼M7

2.  
Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu būtisku informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas efektīvu īstenošanu.
3.  
Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto nolūkiem, kuriem tā sniegta vai saņemta, tostarp šajā regulā izklāstīto pasākumu efektivitātes nodrošināšanai.

▼M25

6.a pants

1.  
Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis divu nedēļu laikā pēc atļaujas atteikšanas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas atteiktas saskaņā ar 3., 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.ea, 3.f, 3.g, 3.h, 3.i, 3.k, 3.m, 3.n, 5.a, 5.c, 5.d, 5.k, 5.m, 5.n, 5.p un 12.b pantu.
2.  
Pirms dalībvalsts saskaņā ar 3., 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.ea, 3.f, 3.g, 3.h, 3.i, 3.k, 3.m, 3.n, 5.a, 5.c, 5.d, 5.k, 5.m, 5.n, 5.p un 12.b pantu piešķir atļauju darījumam, kas pēc būtības ir identisks citam darījumam, uz kuru attiecas atteikums, kas joprojām ir spēkā un ko izdevusi cita dalībvalsts vai citas dalībvalstis, tā vispirms apspriežas ar dalībvalsti vai dalībvalstīm, kuras izdevušas šo atteikumu. Ja pēc minētajām apspriedēm attiecīgā dalībvalsts nolemj piešķirt atļauju, tā informē par to pārējās dalībvalstis un Komisiju, sniedzot visu informāciju, kas vajadzīga, lai minēto lēmumu paskaidrotu.

6.b pants

1.  

Ievērojot advokātu un viņu klientu savstarpējās saziņas konfidencialitāti, kas garantēta Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. pantā, un attiecīgā gadījumā neskarot noteikumus par tiesu iestāžu rīcībā esošās informācijas konfidencialitāti, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a) 

sniedz jebkādu informāciju, kas atvieglotu šīs regulas īstenošanu, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās ir rezidenti vai atrodas, – divu nedēļu laikā pēc šādas informācijas iegūšanas; un

b) 

sadarbojas ar kompetento iestādi saistībā ar jebkādām šādas informācijas pārbaudēm.

2.  
Jebkādu attiecīgo informāciju, ko attiecīgā dalībvalsts saņēmusi, ievērojot 1. punktu, tā nosūta Komisijai viena mēneša laikā pēc tās saņemšanas. Attiecīgā dalībvalsts var šādu informāciju nosūtīt anonimizētu, ja izmeklēšanas vai tiesu iestāde to ir atzinusi par konfidenciālu saistībā ar notiekošu kriminālizmeklēšanu vai kriminālprocesu.
3.  
Jebkādu papildu informāciju, ko Komisija saņem tieši, tā dara pieejamu dalībvalstīm.
4.  
Jebkādu informāciju, kas dalībvalstu kompetentajām iestādēm sniegta vai ko tās saņem saskaņā ar šo pantu, minētās iestādes izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

▼M7

7. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt I, VII un IX pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

▼M17

7.a pants

Komisija groza:

a) 

XXVIII pielikumu saskaņā ar Padomes lēmumiem, ar kuriem groza Lēmumu 2014/512/KĀDP, lai atjauninātu cenas, par ko vienojusies cenu ierobežošanas koalīcija; un

b) 

XXIX pielikumu saskaņā ar Padomes lēmumiem, ar kuriem groza Lēmumu 2014/512/KĀDP, lai atjauninātu to enerģētikas projektu sarakstu, kuriem piemēroti atbrīvojumi, par pamatu ņemot objektīvus atbilstības kritērijus, par kuriem vienojusies cenu ierobežošanas koalīcija.

▼B

8. pants

▼M15

1.  
Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, tai skaitā – attiecīgā gadījumā – kriminālsodiem, ko piemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstis arī paredz atbilstīgus pasākumus no šādiem pārkāpumiem gūtu ieņēmumu konfiskācijai.

▼B

2.  
Dalībvalstis par 1. punktā minētajiem noteikumiem ziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

9. pants

1.  
Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās I pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par I pielikumā minēto tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.
2.  
Dalībvalstis paziņo par savām kompetentajām iestādēm Komisijai, tostarp paziņo šo iestāžu kontaktinformāciju, tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkurām turpmākām izmaiņām.
3.  
Gadījumos, kad šajā regulā ir prasība ziņot Komisijai, sniegt tai informāciju vai citādi sazināties ar to, šādai saziņai izmanto I pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

10. pants

Darbības, ko veic fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, tām nerada nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka ar to darbībām tiktu pārkāpti šajā regulā noteiktie pasākumi.

▼M7

11. pants

1.  

Prasījumus saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ir ietekmējuši pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tai skaitā prasījumus par atlīdzināšanu vai jebkādu citu tamlīdzīgu prasījumu, piemēram, prasījumu par kompensāciju vai ar galvojumu nodrošinātu prasījumu, jo īpaši prasījumu pagarināt vai samaksāt obligāciju, galvojumu vai atlīdzību, jo īpaši finansiālu galvojumu vai finansiālu atlīdzību jebkādā formā, neapmierina, ja tos izvirza:

▼M13

a) 

juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas uzskaitītas šīs regulas pielikumos, vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras ►C10  ir iedibinātas ◄ ārpus Savienības un kuru īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder tām;

▼M7

b) 

jebkura cita Krievijas persona, vienība vai struktūra;

c) 

jebkura persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar kādas no šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētas personas, vienības vai struktūras starpniecību vai tās vārdā.

2.  
Jebkurā tiesvedībā par prasījuma izpildi pienākums pierādīt, ka prasījuma apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai personai, kas pieprasa šā prasījuma izpildi.
3.  
Ar šo pantu neskar 1. punktā minēto personu, vienību un struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saistībā ar šo regulu.

▼M12

12. pants

Ir aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir apiet šajā regulā noteiktos aizliegumus vai kuru rezultātā šie aizliegumi tiek apieti.

▼M7

12.a pants

1.  
Komisija apstrādā persondatus, lai veiktu savus uzdevumus saskaņā ar šo regulu. Šie uzdevumi ietver informācijas par noguldījumiem apstrādi un informācijas par kompetento iestāžu piešķirtajām atļaujām apstrādi.

▼M25

2.  
Šajā regulā Komisija tiek izraudzīta par “pārzini” Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 8. punkta nozīmē attiecībā uz apstrādes darbībām, kuras vajadzīgas 1. punktā minēto uzdevumu izpildei.
3.  
Dalībvalstu kompetentās iestādes, tostarp izpildes iestādes, muitas dienesti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 ( 27 ) nozīmē, kompetentās iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 ( 28 ) un Direktīvas 2014/65/ES nozīmē, kā arī to oficiālo reģistru administratori, kuros ir reģistrētas fiziskās personas, juridiskās personas, vienības un struktūras, kā arī nekustamais vai kustamais īpašums, nekavējoties apstrādā informāciju, tostarp persondatus un nepieciešamības gadījumā 6.b panta 1. punktā minēto informāciju, un apmainās ar to ar citām savas dalībvalsts un citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisiju, ja šāda apstrāde un apmaiņa ir nepieciešama apstrādes iestādes vai saņēmējas iestādes uzdevumu veikšanai saskaņā ar šo regulu, jo īpaši tad, ja tās konstatē šajā regulā noteikto aizliegumu pārkāpšanas vai apiešanas vai pārkāpšanas vai apiešanas mēģinājumu gadījumus. Šis noteikums neskar noteikumus par tiesu iestāžu rīcībā esošās informācijas konfidencialitāti.

▼M16

4.  
Persondatus apstrādā saskaņā ar šo regulu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (ES) 2016/679 ( 29 ) un (ES) 2018/1725 ( 30 ) un tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai piemērotu šo regulu un lai šīs regulas piemērošanā nodrošinātu efektīvu sadarbību starp dalībvalstīm, kā arī ar Eiropas Komisiju.

▼M20

12.b pants

▼M25

1.  

Atkāpjoties no 2., 2.a, 3., 3.b, 3.c, 3.f, 3.h un 3.k panta, kompetentās iestādes var atļaut pārdot, piegādāt vai nodot šīs regulas II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX un XXIII pielikumā un Regulas (ES) 2021/821 I pielikumā uzskaitītās preces un tehnoloģijas, kā arī pārdot, licencēt vai jebkādā citā veidā nodot intelektuālā īpašuma tiesības vai komercnoslēpumus, kā arī piešķirt tiesības piekļūt tādam materiālam vai informācijai vai atkārtoti izmantot tādu materiālu vai informāciju, kas aizsargāta ar intelektuālā īpašuma tiesībām vai ir komercnoslēpums un kas ir saistīta ar iepriekš minētajām precēm un tehnoloģijām, līdz 2023. gada 31. decembrim, ja šāda pārdošana, piegāde, nodošana, licencēšana, piekļuves vai atkārtotas izmantošanas tiesību piešķiršana ir absolūti nepieciešama, lai atsavinātu aktīvus Krievijā vai lai izbeigtu uzņēmējdarbību Krievijā, ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

▼M20

a) 

preces un tehnoloģijas pieder kādas dalībvalsts valstspiederīgajam vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, vai Krievijā iedibinātām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, vai kuras pilnībā vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra; un

b) 

kompetentajām iestādēm, kuras lemj par atļauju pieprasījumiem, nav pamatota iemesla uzskatīt, ka minētās preces varētu būt paredzētas militāram galalietotājam vai tām varētu būt militārs galalietojums Krievijā; un

c) 

attiecīgās preces un tehnoloģijas fiziski atradās Krievijā, pirms attiecībā uz šīm precēm un tehnoloģijām stājās spēkā attiecīgie aizliegumi, kas noteikti 2., 2.a, 3., 3.b, 3.c, 3.f, 3.h vai 3.k pantā.

▼M25

1.a  
Atkāpjoties no 3. panta, kompetentās iestādes var atļaut pārdot, piegādāt vai nodot II pielikumā uzskaitītās preces un tehnoloģijas līdz 2024. gada 31. martam, ja šāda pārdošana, piegāde vai nodošana ir absolūti nepieciešama, lai atsavinātu aktīvus kopuzņēmumā, kas reģistrēts vai izveidots saskaņā ar kādas dalībvalsts aktiem pirms 2022. gada 24. februāra un kurā ir iesaistīta Krievijas juridiska persona, vienība vai struktūra, un kas ekspluatē gāzes cauruļvadu infrastruktūru starp Krieviju un trešām valstīm.

▼M20

2.  

Atkāpjoties no 3.g un 3.i panta, kompetentās iestādes var atļaut XVII un XXI pielikumā uzskaitīto preču importu vai nodošanu līdz 2023. gada 30. septembrim, ja šāds imports vai nodošana ir absolūti nepieciešami, lai atteiktos no uzņēmējdarbības Krievijā vai izbeigtu uzņēmējdarbību Krievijā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) 

preces pieder kādas dalībvalsts valstspiederīgajam vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, vai Krievijā iedibinātām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, vai kuras pilnībā vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra; un

b) 

attiecīgās preces fiziski atradās Krievijā, pirms attiecībā uz šīm precēm stājās spēkā attiecīgie aizliegumi, kas noteikti 3.g un 3.i pantā.

▼M25

2.a  

Atkāpjoties no 5.n panta, kompetentās iestādes var atļaut tajā uzskaitīto pakalpojumu sniegšanas turpināšanu līdz 2024. gada 31. martam, ja šāda pasākumu sniegšana ir absolūti nepieciešama, lai atsavinātu aktīvus Krievijā vai izbeigtu uzņēmējdarbību Krievijā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

▼M24

a) 

šādus pakalpojumus sniedz tām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām un vienīgi tādu juridisko personu, vienību vai struktūru labā, kuras rodas aktīvu atsavināšanas rezultātā; un

b) 

kompetentajām iestādēm, kuras lemj par atļauju pieprasījumiem, nav pamatota iemesla uzskatīt, ka pakalpojumi varētu tikt tieši vai netieši sniegti Krievijas valdībai vai militāram galalietotājam vai tiem varētu būt militārs galalietojums Krievijā.

▼M25

2.b  
Atkāpjoties no 5.n panta 2. punkta, kompetentās iestādes var atļaut tādu juridisko konsultāciju pakalpojumu sniegšanu līdz 2024. gada 31. martam, kuri ar likumi ir vajadzīgi, lai pabeigtu pārdot vai nodot īpašumtiesības attiecībā uz Savienībā iedibinātu juridisku personu, vienību vai struktūru, kas tieši vai netieši pieder Krievijā iedibinātām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām.

▼M25

3.  
Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1., 1.a, 2., 2.a vai 2.b punktu.

▼M20

4.  
Visas 1. punktā minētās atļaujas attiecībā uz VII pielikumā, kā arī Regulas (ES) 2021/821 I pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām izsniedz, izmantojot elektroniskos līdzekļus un, kad vien iespējams, uz veidlapām, kurās ir vismaz visi elementi un tādā secībā, kā paredzēts IX pielikumā noteiktajā C paraugā.

12.c pants

1.  
Kompetentās iestādes apmainās ar informāciju ar pārējām dalībvalstīm un Komisiju par atļaujām, kas saskaņā ar 12.b panta 1. punktu piešķirtas attiecībā uz VII pielikumā, kā arī Regulas (ES) 2021/821 I pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām. Informācijas apmaiņu veic, izmantojot elektronisko sistēmu, kas nodrošināta saskaņā ar Regulas (ES) 2021/821 23. panta 6. punktu.
2.  
Informāciju, kas saņemta, piemērojot šo pantu, izmanto vienīgi tam nolūkam, kādam tā pieprasīta, tostarp 2.d panta 4. punktā minētajai apmaiņai.
3.  
Dalībvalstis un Komisija nodrošina konfidenciālās informācijas, kas iegūta, piemērojot šo pantu, aizsardzību saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un attiecīgajiem valsts tiesību aktiem.
4.  
Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka klasificētā informācija, kas sniegta vai ar ko apmainās saskaņā ar šo pantu, netiek ierindota zemākā kategorijā vai deklasificēta bez informācijas sniedzēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

▼M24

12.d pants

Šajā regulā noteiktos aizliegumus sniegt tehnisku palīdzību nepiemēro loču pakalpojumu sniegšanai kuģiem, kas veic miermīlīgu caurbraukšanu, kā definēts starptautiskajās tiesībās, kuri vajadzīgi kuģošanas drošības apsvērumu dēļ.

12.e pants

1.  
Lai piemērotu šajā regulā noteiktos aizliegumus importēt preces, muitas iestādes var izlaist preces, kas fiziski atrodas Savienībā, kā paredzēts Savienības Muitas kodeksa ( 31 ) 5. panta 26. punktā, ja tās bija iesniegtas muitas dienestiem saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa 134. pantu pirms attiecīgo importa aizliegumu stāšanās spēkā vai piemērošanas dienas atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk.
2.  
Ir atļauti visi procedūras posmi, kas vajadzīgi 1. un 5. punktā minētajai attiecīgo preču izlaišanai saskaņā ar Savienības Muitas kodeksu.
3.  
Muitas iestādes neatļauj preču izlaišanu, ja tām ir pamatots iemesls aizdomām par sankciju apiešanu, un neatļauj preces reeksportēt uz Krieviju.
4.  
Maksājumi par šādām precēm atbilst šīs regulas noteikumiem un mērķiem, jo īpaši iegādes aizliegumam, un Regulas (ES) Nr. 269/2014 noteikumiem un mērķiem.
5.  
Muitas iestādes saskaņā ar 1., 2. un 3. punktā izklāstītajiem nosacījumiem var izlaist preces, kas fiziski atrodas Savienībā, bija iesniegtas muitas dienestiem pirms 2023. gada 26. februāra un tika apturētas, piemērojot šo regulu.

▼M25

12.f pants

1.  
Preces un tehnoloģijas, kas uzskaitītas XXXIII pielikumā, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās, ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai minētajā pielikumā noteiktajā trešā valstī.
2.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai noteiktajā trešā valstī sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un ar minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai noteiktajā trešā valstī nodrošināt finansējumu vai finanšu palīdzību attiecībā uz 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām šo preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskas palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai;

c) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai noteiktajā trešā valstī pārdot, licencēt vai jebkādā citā veidā nodot intelektuālā īpašuma tiesības vai komercnoslēpumus, kā arī piešķirt tiesības piekļūt vai atkārtoti izmantot jebkādu materiālu vai informāciju, kas aizsargāta ar intelektuālā īpašuma tiesībām vai ir komercnoslēpums un kas ir saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu.

3.  
Šīs regulas XXXIII pielikumā iekļauj tikai sensitīvas divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas vai tādas preces un tehnoloģijas, kuras varētu veicināt Krievijas militārās, tehnoloģiskās vai rūpniecības jaudas palielināšanu vai Krievijas aizsardzības un drošības sektora attīstību tā, ka tiek stiprināta tās spēja karot, un kuru eksports uz Krieviju ir aizliegts saskaņā ar šo regulu, un kuras rada augstu risku, ka tās no trešām valstīm varētu tikt pārdotas, piegādātas, nodotas vai eksportētas uz Krieviju pēc tam, kad tās ir pārdotas, piegādātas, nodotas vai eksportētas no Savienības. XXXIII pielikumā katram uzskaitīto preču vai tehnoloģiju priekšmetam nosaka trešās valstis, uz kurām ir aizliegta pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports. XXXIII pielikumā iekļauj tikai tās trešās valstis, kuras Padome ir identificējusi kā tādas, kas sistemātiski un pastāvīgi nav novērsušas no Savienības eksportēto, minētajā pielikumā uzskaitīto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu uz Krieviju, neraugoties uz Savienības iepriekšēju saziņu ar attiecīgo valsti un tai sniegto palīdzību.
4.  
Ja XXXIII pielikumā uzskaitīto preču vai tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā nav aizliegts saskaņā ar konkrētiem šajā regulā paredzētiem atbrīvojumiem, tad minēto preču vai tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai noteiktajā trešā valstī, nav aizliegts – ar noteikumu, ka ir izpildīti tie paši nosacījumi, kas saskaņā ar šo regulu piemērojami eksportam uz Krieviju vai izmantošanai Krievijā.
5.  
Ja kompetentās iestādes saskaņā ar šo regulu var atļaut XXXIII pielikumā uzskaitīto preču vai tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā, tad kompetentās iestādes var atļaut minēto preču vai tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai noteiktajā trešā valstī, ievērojot tos pašus nosacījumus, kas piemērojami atkāpēm attiecībā uz eksportu uz Krieviju vai izmantošanai Krievijā.

▼B

13. pants

Šo regulu piemēro:

a) 

Savienības teritorijā;

b) 

dalībvalstu jurisdikcijā esošajos gaisa kuģos vai uz to jurisdikcijā esošajiem kuģiem;

c) 

visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d) 

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e) 

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, kas pilnībā vai daļēji veikti Savienībā.

14. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M14
I PIELIKUMS

BEĻĢIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGĀRIJA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEHIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DĀNIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VĀCIJA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

IGAUNIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ĪRIJA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITĀLIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KIPRA

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGĀRIJA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NĪDERLANDE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLIJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGĀLE

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVĀKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

https://um.fi/pakotteet

ZVIEDRIJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Brussels, Belgium

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
II PIELIKUMS

▼M2

Regulas 3. pantā minēto iekārtu saraksts

▼BKN kods

Apraksts

7304 11 00

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, bezšuvju, no nerūsējošā tērauda

7304 19 10

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 168,3 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

7304 19 30

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs pārsniedz 168,3 mm, bet nepārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

7304 19 90

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

7304 22 00

Nerūsējošā tērauda urbšanas caurules, bezšuvju, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā

7304 23 00

Urbšanas caurules, bezšuvju, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, no dzelzs vai tērauda (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

7304 29 10

Urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 168,3 mm (izņemot izstrādājumus no čuguna)

7304 29 30

Urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs pārsniedz 168,3 mm, bet nepārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no čuguna)

7304 29 90

Urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no čuguna)

7305 11 00

Dzelzs vai tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm, zem kušņu kārtas ar loka metināšanu izgatavotas garenšuves

7305 12 00

Dzelzs vai tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm, metinātas garenšuvē (izņemot izstrādājumus, kuriem ir ar loka metināšanu izgatavotas garenšuves)

7305 19 00

Dzelzs vai tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm, no plakaniem velmējumiem (izņemot izstrādājumus, kuriem ir ar loka metināšanu izgatavotas garenšuves)

7305 20 00

Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules, ko izmanto naftas un gāzes urbumu urbšanā, ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm, no plakaniem velmējumiem

7306 11

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, metinātas, no nerūsējošā tērauda plakaniem velmējumiem, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 406,4 mm

7306 19

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, metinātas, no dzelzs vai tērauda plakaniem velmējumiem, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

7306 21 00

Urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no nerūsējošā tērauda plakaniem velmējumiem, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 406,4 mm

7306 29 00

Urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no dzelzs vai tērauda plakaniem velmējumiem, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

8207 13 00

Instrumenti klinšu un grunts urbšanai, maināmi, ar metālkeramikas darbdaļu

8207 19 10

Instrumenti klinšu un grunts urbšanai, maināmi, ar dimanta vai aglomerēta dimanta darbdaļu

▼M2

ex 8413 50

Abvirzienu darbības virzuļsūkņi šķidrumiem, motorizēti, ar maksimālo ražību vairāk par 18 m3/stundā un maksimālo izejas spiedienu vairāk par 40 bāru, kas īpaši paredzēti urbšanas duļķu un/vai cementa sūknēšanai naftas urbumos

ex 8413 60

Abvirzienu darbības rotorsūkņi šķidrumiem, motorizēti, ar maksimālo ražību vairāk par 18 m3/stundā un maksimālo izejas spiedienu vairāk par 40 bāru, kas īpaši paredzēti urbšanas duļķu un/vai cementa sūknēšanai naftas urbumos

▼B

8413 82 00

Šķidrumu cēlāji (izņemot sūkņus)

8413 92 00

Šķidrumu cēlāju daļas, citur neklasificētas

8430 49 00

Urbšanas un tunelēšanas mašīnas grunts urbšanai vai minerālu un rūdu izņemšanai, bet ne pašpiedziņas un hidrauliskās mašīnas (izņemot tunelēšanas mašīnas un ar roku darbināmus instrumentus)

▼M2

ex 8431 39 00

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt pozīcijas 8428 naftas lauku mehānismos

ex 8431 43 00

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt apakšpozīciju 8430 41 vai 8430 49 naftas lauku mehānismos

ex 8431 49

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt pozīciju 8426 , 8429  un 8430 naftas lauku mehānismos

▼B

8705 20 00

Urbjiekārtu automobiļi

8905 20 00

Peldošas vai zemūdens urbumu vai ieguves platformas

8905 90 10

Signālkuģi, signālplatformas, peldoši celtņi un citi jūras kuģošanas līdzekļi, kuriem kuģojamība nav galvenā funkcija (izņemot bagarkuģus, peldošas vai zemūdens urbšanas vai ražošanas platformas; zvejas kuģus un karakuģus)
▼M7

III PIELIKUMS

Regulas 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto personu, vienību un struktūru saraksts

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M25
IV PIELIKUMS

Šajā pielikumā ir uzskaitītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas ir militāri galalietotāji, kas ir daļa no Krievijas militārrūpnieciskā kompleksa vai kam ir komerciālas vai cita veida saiknes ar Krievijas aizsardzības un drošības sektoru, vai kas citādi atbalsta Krievijas aizsardzības un drošības sektoru. Šīs fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras veicina Krievijas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai Krievijas aizsardzības un drošības sektora attīstību. To vidū ir fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras trešās valstīs, kas nav Krievija. To iekļaušana šajā pielikumā nenozīmē, ka atbildība par to darbībām tiek uzlikta jurisdikcijai, kurā tās darbojas.

2. panta 7. punktā, 2.a panta 7. punktā un 2.b panta 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru saraksts

1. 

JSC Sirius (Krievija)

2. 

OJSC Stankoinstrument (Krievija)

3. 

OAO JSC Chemcomposite (Krievija)

4. 

JSC Kalashnikov (Krievija)

5. 

JSC Tula Arms Plant (Krievija)

6. 

NPK Technologii Maschinostrojenija (Krievija)

7. 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Krievija)

8. 

OAO Almaz Antey (Krievija)

9. 

OAO NPO Bazalt (Krievija)

10. 

Admiralty Shipyard JSC (kuģubūvētava) (Krievija)

11. 

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Krievija)

12. 

Argut OOO (Krievija)

13. 

Aizsardzības ministrijas komunikācijas centrs (Krievija)

14. 

Federālais pētniecības centrs Boreskov Institute of Catalysis (Krievija)

15. 

Krievijas prezidenta administrācijas Federālais valsts budžeta uzņēmums (Krievija)

16. 

Krievijas prezidenta administrācijas Federālā valsts budžeta uzņēmuma vienība Special Flight Unit Rossiya (Krievija)

17. 

Federālais valsts unitārais uzņēmums Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Krievija)

18. 

Ārvalstu izlūkošanas dienests (SVR) (Krievija)

19. 

Nizhniy Novgorod apgabala kriminālistikas centrs Iekšlietu ministrijas galvenajā direktorātā (Krievija)

20. 

Starptautiskais kvantu optikas un kvantu tehnoloģiju centrs (the Russian Quantum Center) (Krievija)

21. 

Irkut Corporation (Krievija)

22. 

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Krievija)

23. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Krievija)

24. 

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Krievija)

25. 

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Krievija)

26. 

JSC Shipyard Zaliv (kuģubūvētava) (Krievijas nelikumīgi anektētā Krimas Autonomā Republika)

27. 

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Krievija)

28. 

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Krievija)

29. 

Kazan Helicopter Plant PJSC (Krievija)

30. 

Komsomolsk–na–Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Krievija)

31. 

Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrija (Krievija)

32. 

Maskavas Fizikas un tehnoloģiju institūts (Krievija)

33. 

NPO High Precision Systems JSC (Krievija)

34. 

NPO Splav JSC (Krievija)

35. 

OPK Oboronprom (Krievija)

36. 

PJSC Beriev Aircraft Company (Krievija)

37. 

PJSC Irkut Corporation (Krievija)

38. 

PJSC Kazan Helicopters (Krievija)

39. 

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Krievija)

40. 

Promtech–Dubna, JSC (Krievija)

41. 

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Krievija)

42. 

Radiotehnisko un informācijas sistēmu (RTI) uzņēmums (Krievija)

43. 

Rapart Services LLC (Krievija)

44. 

Rosoboronexport OJSC (ROE) (Krievija)

45. 

Rostec (Krievijas tehnoloģiju valsts korporācija) (Krievija)

46. 

Rostekh — Azimuth (Krievija)

47. 

Russian Aircraft Corporation MiG (Krievija)

48. 

Russian Helicopters JSC (Krievija)

49. 

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Krievija)

50. 

Sukhoi Aviation JSC (Krievija)

51. 

Sukhoi Civil Aircraft (Krievija)

52. 

Tactical Missiles Corporation JSC (Krievija)

53. 

Tupolev JSC (Krievija)

54. 

UEC-Saturn (Krievija)

55. 

United Aircraft Corporation (Krievija)

56. 

JSC AeroKompozit (Krievija)

57. 

United Engine Corporation (Krievija)

58. 

UEC-Aviadvigatel JSC (Krievija)

59. 

United Instrument Manufacturing Corporation (Krievija)

60. 

United Shipbuilding Corporation (Krievija)

61. 

JSC PO Sevmash (Krievija)

62. 

Krasnoye Sormovo Shipyard (kuģubūvētava) (Krievija)

63. 

Severnaya Shipyard (kuģubūvētava) (Krievija)

64. 

Shipyard Yantar (kuģubūvētava) (Krievija)

65. 

UralVagonZavod (Krievija)

66. 

Baikal Electronics (Krievija)

67. 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (radioftonikas tehnoloģisko kompetenču centrs) (Krievija)

68. 

Central Research and Development Institute Tsiklon (Centrālais pētniecības un attīstības institūts Tsiklon) (Krievija)

69. 

Crocus Nano Electronics (Krievija)

70. 

Dalzavod Ship-Repair Center (kuģu remonta centrs) (Krievija)

71. 

Elara (Krievija)

72. 

Electronic Computing and Information Systems (Elektroniskās datošanas un informācijas sistēmas) (Krievija)

73. 

ELPROM (Krievija)

74. 

Engineering Center Ltd. (Krievija)

75. 

Forss Technology Ltd. (Krievija)

76. 

Integral SPB (Krievija)

77. 

JSC Element (Krievija)

78. 

JSC Pella-Mash (Krievija)

79. 

JSC Shipyard Vympel (kuģubūvētava) (Krievija)

80. 

Kranark LLC (Krievija)

81. 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Krievija)

82. 

LLC Center (Krievija)

83. 

MCST Lebedev (Krievija)

84. 

Miass Machine-Building Factory (mašīnbūves rūpnīca) (Krievija)

85. 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (mikroelektronikas pētniecības un attīstības centrs) (Krievija)

86. 

MPI VOLNA (Krievija)

87. 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (enerģētikas izpētes un projektēšanas institūts) (Krievija)

88. 

Nerpa Shipyard (kuģubūvētava) (Krievija)

89. 

NM-Tekh (Krievija)

90. 

Novorossiysk Shipyard JSC (kuģubūvētava) (Krievija)

91. 

NPO Electronic Systems (elektroniskās sistēmas) (Krievija)

92. 

NPP Istok (Krievija)

93. 

NTC Metrotek (Krievija)

94. 

OAO GosNIIkhimanalit (Krievija)

95. 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Krievija)

96. 

OJSC TSRY (Krievija)

97. 

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Krievija)

98. 

OOO Planar (Krievija)

99. 

OOO Sertal (Krievija)

100. 

Photon Pro LLC (Krievija)

101. 

PJSC Zvezda (Krievija)

102. 

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Amūras kuģubūves rūpnīca) (Krievija)

103. 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (kuģubūves un kuģu remonta centrs) (Krievija)

104. 

AO Kronshtadt (Krievija)

105. 

Avant Space LLC (Krievija)

106. 

Ražošanas asociācija Strela (Krievija)

107. 

Radioavtomatika (Krievija)

108. 

Research Center Module (pētniecības centrs) (Krievija)

109. 

Robin Trade Limited (Krievija)

110. 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (kuģu ar zemūdens spārniem projektēšanas birojs) (Krievija)

111. 

Rubin Sever Design Bureau (Krievija)

112. 

Krievijas kosmosa sistēmas (Krievija)

113. 

Rybinsk Shipyard Engineering (kuģubūves inženierija) (Krievija)

114. 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Lietišķās ķīmijas zinātniskās pētniecības institūts) (Krievija)

115. 

Scientific-Research Institute of Electronics (Zinātniskās pētniecības institūts elektronikas jomā) (Krievija)

116. 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hiperskaņas sistēmu zinātniskās pētniecības institūts) (Krievija)

117. 

Zinātniskās pētniecības institūts NII Submikron (Krievija)

118. 

Sergey IONOV (Krievija)

119. 

Serniya Engineering (Krievija)

120. 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Krievija)

121. 

Kuģu apkopes centrs Zvezdochka (Krievija)

122. 

Valsts valdības gaisa kuģu sistēmu zinātniskās testēšanas telpa (GkNIPAS) (Krievija)

123. 

Valsts mašīnbūves projektēšanas birojs Raduga Bereznya (Krievija)

124. 

Valsts zinātniskais centrs AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Krievija)

125. 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Valsts zinātniski pētnieciskais institūts mašīnbūves jomā) (Krievija)

126. 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Tomskas mikroviļņu un fotonikas integrālo shēmu un moduļu kolektīvo dizainparaugu centrs) (Krievija)

127. 

UAB Pella-Mash (Krievija)

128. 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC “35th Shipyard” (Krievija)

129. 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC “Astrakhan Shipyard” (Krievija)

130. 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC “Aysberg Central Design Bureau” (Krievija)

131. 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC “Baltic Shipbuilding Factory” (Krievija)

132. 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC” (Krievija)

133. 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC SC “Zvyozdochka” (Krievija)

134. 

Apvienotā kuģubūves korporācija “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar” (Krievija)

135. 

Apvienotā kuģubūves korporācija “Scientific Research Design Technological Bureau Onega” (Krievija)

136. 

Apvienotā kuģubūves korporācija “Sredne-Nevsky Shipyard” (Krievija)

137. 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Urālu Zinātniskās pētniecības institūts kompozītmateriālu jomā) (Krievija)

138. 

Urals Project Design Bureau Detal (Urālu projektu izstrādes birojs Detal) (Krievija)

139. 

Vega Pilot Plant (izmēģinājuma ražotne) (Krievija)

140. 

Vertikal LLC (Krievija)

141. 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Krievija)

142. 

VTK Ltd (Krievija)

143. 

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Jaroslavļas kuģubūves rūpnīca) (Krievija)

144. 

ZAO Elmiks-VS (Krievija)

145. 

ZAO Sparta (Krievija)

146. 

ZAO Svyaz Inzhiniring (Krievija)

147. 

46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. Centrālais zinātniskās pētniecības institūts TSNII) (Krievija)

148. 

Alagir Resistor Factory (Krievija)

149. 

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Viskrievijas pētniecības institūts optisko un fizisko mērījumu jomā) (Krievija)

150. 

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Viskrievijas zinātniskās pētniecības institūts Etalon) (Krievija)

151. 

Almaz JSC (Krievija)

152. 

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Krievija)

153. 

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Automatizētā iepirkuma sistēma valsts aizsardzības jomā) (Krievija)

154. 

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Krievija)

155. 

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Elektroniskās datošanas tehnoloģijas zinātniskās pētniecības institūts) (Krievija)

156. 

Electrosignal JSC (Krievija)

157. 

Energiya JSC (Krievija)

158. 

Engineering Center Moselectronproekt (Krievija)

159. 

Etalon Scientific and Production Association (Zinātniskā un ražošanas asociācija Etalon) (Krievija)

160. 

Evgeny Krayushin (Krievija)

161. 

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Ārējās tirdzniecības asociācija Mashpriborintorg) (Krievija)

162. 

Ineko LLC (Krievija)

163. 

Informakustika JSC (Krievija)

164. 

Institute of High Energy Physics (Augstas enerģijas fizikas institūts) (Krievija)

165. 

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Teorētiskās un eksperimentālās fizikas institūts) (Krievija)

166. 

Inteltech PJSC (Krievija)

167. 

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Augststrāvas elektronikas institūts ISE SO RAN) (Krievija)

168. 

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Kalugas telemehānisko ierīču zinātniskās pētniecības institūts) (Krievija)

169. 

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Zinātniskās pētniecības institūts Kulon) (Krievija)

170. 

Lutch Design Office JSC (Krievija)

171. 

Meteor Plant JSC (Krievija)

172. 

Moscow Communications Research Institute JSC (Maskavas Komunikācijas pētniecības institūts) (Krievija)

173. 

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Krievija)

174. 

NPO Elektromechaniki JSC (Krievija)

175. 

Omsk Production Union Irtysh JSC (Krievija)

176. 

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omskas Zinātniskās pētniecības institūts instrumentu inženierijas jomā) (Krievija)

177. 

Optron, JSC (Krievija)

178. 

Pella Shipyard OJSC (kuģubūvētava) (Krievija)

179. 

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Čeļabinskas radio rūpnīca Polyot) (Krievija)

180. 

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Pleskavas attālinātās saziņas ierīču rūpnīca) (Krievija)

181. 

Radiozavod JSC (Krievija)

182. 

Razryad JSC (Krievija)

183. 

Research Production Association Mars (Pētniecības ražošanas asociācija Mars) (Krievija)

184. 

Ryazan Radio-Plant (Rjazaņas radio rūpnīca) (Krievija)

185. 

Scientific Production Center Vigstar JSC (Zinātniskās ražošanas centrs Vigstar) (Krievija)

186. 

Scientific Production Enterprise “Radiosviaz” (Krievija)

187. 

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Zinātniskās pētniecības institūts Ferrite-Domen) (Krievija)

188. 

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Komunikāciju vadības sistēmu zinātniskās pētniecības institūts) (Krievija)

189. 

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Zinātniskās ražošanas asociācija un zinātniskās pētniecības institūts radiokomponentu jomā) (Krievija)

190. 

Scientific-Production Enterprise “Kant” (Krievija)

191. 

Scientific-Production Enterprise “Svyaz” (Krievija)

192. 

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Zinātniskās ražošanas uzņēmums Almaz) (Krievija)

193. 

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Zinātniskās ražošanas uzņēmums Salyut) (Krievija)

194. 

Scientific Production Enterprise Volna (Zinātniskās ražošanas uzņēmums Volna) (Krievija)

195. 

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Zinātniskās ražošanas uzņēmums Vostok) (Krievija)

196. 

Scientific-Research Institute “Argon” (Zinātniskās pētniecības institūts “Argon”) (Krievija)

197. 

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Zinātniskās pētniecības institūts un rūpnīca Platan) (Krievija)

198. 

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Automatizēto sistēmu un komunikācijas kompleksu Zinātniskās pētniecības institūts Neptune JSC) (Krievija)

199. 

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Īpašā dizaina un tehniskais birojs releju jomā) (Krievija)

200. 

Special Design Bureau Salute JSC (Īpašā dizaina birojs Salute) (Krievija)

201. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Salute” (Taktisko raķešu uzņēmums “Salute”) (Krievija)

202. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “State Machine Building Design Bureau “Vympel” By Name I.I.Toropov” (I.I.Toropov vārdā nosauktais taktisko raķešu uzņēmums “Valsts mašīnbūves projektēšanas birojs Vympel”) (Krievija)

203. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “URALELEMENT” (Taktisko raķešu uzņēmums “URALELEMENT”) (Krievija)

204. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Plant Dagdiesel” (Taktisko raķešu uzņēmums “Plant Dagdiesel”) (Krievija)

205. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering” (Taktisko raķešu uzņēmums “Zinātniskās pētniecības institūts jūras karstuma inženierijas jomā”) (Krievija)

206. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Taktisko raķešu uzņēmums PA Strela) (Krievija)

207. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Taktisko raķešu uzņēmums Plant Kulakov) (Krievija)

208. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Taktisko raķešu uzņēmums Ravenstvo) (Krievija)

209. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Taktisko raķešu uzņēmums Ravenstvo-service) (Krievija)

210. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Taktisko raķešu uzņēmums “Saratovas radio instrumentu rūpnīca”) (Krievija)

211. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Taktisko raķešu uzņēmums Severny Press) (Krievija)

212. 

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company “Research Center for Automated Design” (Taktisko raķešu uzņēmums “Pētniecības centrs automatizētās izstrādes jomā”) (Krievija)

213. 

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Taktisko raķešu uzņēmums KB Mashinostroeniya) (Krievija)

214. 

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Taktisko raķešu uzņēmums NPO Electromechanics) (Krievija)

215. 

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Taktisko raķešu uzņēmums NPO Lightning) (Krievija)

216. 

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant “Molot” (Taktisko raķešu uzņēmums Petrovsky Electromechanical Plant “Molot”) (Krievija)

217. 

Tactical Missile Company, PJSC MBDB “ISKRA” (Taktisko raķešu uzņēmums PJSC MBDB “ISKRA”) (Krievija)

218. 

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Taktisko raķešu uzņēmums PJSC ANPP Temp Avia) (Krievija)

219. 

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Taktisko raķešu uzņēmums “Raduga Design Bureau”) (Krievija)

220. 

Tactical Missile Corporation, “Central Design Bureau of Automation” (Taktisko raķešu uzņēmums “Central Design Bureau of Automation”) (Krievija)

221. 

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Taktisko raķešu uzņēmums “711. Gaisa kuģu remonta rūpnīca”) (Krievija)

222. 

Tactical Missile Corporation, AO GNPP “Region” (Taktisko raķešu uzņēmums AO GNPP “Region”) (Krievija)

223. 

Tactical Missile Corporation, AO TMKB “Soyuz” (Taktisko raķešu uzņēmums AO TMKB “Soyuz”) (Krievija)

224. 

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Taktisko raķešu uzņēmums “Azovas Optiskā un mehāniskā rūpnīca”) (Krievija)

225. 

Tactical Missile Corporation, Concern “MPO – Gidropribor” (Taktisko raķešu uzņēmums, koncerns “MPO – Gidropribor”) (Krievija)

226. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company “KRASNY GIDROPRESS” (Taktisko raķešu uzņēmums “KRASNY GIDROPRESS”) (Krievija)

227. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Taktisko raķešu uzņēmums Avangard) (Krievija)

228. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Taktisko raķešu uzņēmums Granit-Electron) (Krievija)

229. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Taktisko raķešu uzņēmums Elektrotyaga) (Krievija)

230. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Taktisko raķešu uzņēmums GosNIIMash) (Krievija)

231. 

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Taktisko raķešu uzņēmums RKB Globus) (Krievija)

232. 

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Taktisko raķešu uzņēmums “Smoļenskas Aviācijas rūpnīca”) (Krievija)

233. 

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Taktisko raķešu uzņēmums TRV Engineering) (Krievija)

234. 

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau “Detal” (Taktisko raķešu uzņēmums “Urālu projektu izstrādes birojs Detal”) (Krievija)

235. 

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Taktisko raķešu uzņēmums SIA Zvezda-Strela) (Krievija)

236. 

Tambov Plant (TZ) “October” (Krievija)

237. 

United Shipbuilding Corporation “Production Association Northern Machine Building Enterprise” (Apvienotā kuģubūves korporācija “Production Association Northern Machine Building Enterprise”) (Krievija)

238. 

Apvienotā kuģubūves korporācija “5th Shipyard” (Krievija)

239. 

Federālais Divējāda lietojuma tehnoloģiju centrs (FTsDT) “Soyuz” (Krievija)

240. 

Turajevas mašīnbūves projektēšanas birojs “Soyuz” (Krievija)

241. 

Žukovskijas Centrālais aerohidrodinamikas institūts (TsAGI) (Krievija)

242. 

Rosatomflot (Krievija)

243. 

Lyulki Experimental-Design Bureau (projektēšanas birojs Lyulki Experimental) (Krievija)

244. 

Lyulki Science and Technology Center (Zinātnes un tehnoloģiju centrs Lyulki) (Krievija)

245. 

AO Aviaagregat (Krievija)

246. 

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Centrālais aerohidrodinamikas institūts) (Krievija)

247. 

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Krievija)

248. 

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Krievija)

249. 

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Krievija)

250. 

Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS) (Krievija)

251. 

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Krievija)

252. 

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Krievija)

253. 

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Krievija)

254. 

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Krievija)

255. 

Joint Stock Company 766 UPTK (Krievija)

256. 

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Krievija)

257. 

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Krievija)

258. 

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Krievija)

259. 

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Krievija)

260. 

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V.V.Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Krievija)

261. 

JSC NII Steel (Krievija)

262. 

Joint Stock Company Remdizel (Krievija)

263. 

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Krievija)

264. 

Joint Stock Company STAR (Krievija)

265. 

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Krievija)

266. 

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Krievija)

267. 

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Krievija)

268. 

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Krievija)

269. 

Lytkarino Machine-Building Plant (Krievija)

270. 

Maskavas Aviācijas institūts (Krievija)

271. 

Moscow Institute of Thermal Technology (Krievija)

272. 

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Krievija)

273. 

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Krievija)

274. 

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Krievija)

275. 

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Krievija)

276. 

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Krievija)

277. 

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Krievija)

278. 

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Krievija)

279. 

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Krievija)

280. 

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Krievija)

281. 

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Krievija)

282. 

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Krievija)

283. 

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Krievija)

284. 

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Krievija)

285. 

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (kuģubūvētava) (Krievija)

286. 

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Krievija)

287. 

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Krievija)

288. 

Software Research Institute (Krievija)

289. 

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (Krievijas nelikumīgi anektētā Sevastopole)

290. 

Tula Arms Plant (Krievija)

291. 

Russian Institute of Radio Navigation and Time (Krievija)

292. 

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Krievija)

293. 

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Krievija)

294. 

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Krievija)

295. 

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Krievija)

296. 

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Krievija)

297. 

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Krievija)

298. 

UEC-Perm Engines, JSC (Krievija)

299. 

Ural Works of Civil Aviation, JSC (Krievija)

300. 

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC (Krievija)

301. 

“Aeropribor-Voskhod”, JSC (Krievija)

302. 

Aerospace Equipment Corporation, JSC (Krievija)

303. 

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Krievija)

304. 

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Krievija)

305. 

Afanasyev Technomac, JSC (Krievija)

306. 

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Krievija)

307. 

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Krievija)

308. 

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Krievija)

309. 

Joint Stock Company Eleron (Krievija)

310. 

AO Rubin (Krievija)

311. 

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Krievija)

312. 

Branch of PAO II – Aviastar (Krievija)

313. 

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Krievija)

314. 

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Krievija)

315. 

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Krievija)

316. 

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Krievija)

317. 

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Krievija)

318. 

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Krievija)

319. 

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Krievija)

320. 

Joint Stok Company Microtechnology (Krievija)

321. 

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Krievija)

322. 

Joint Stock Company Radiopribor (Krievija)

323. 

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Krievija)

324. 

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Krievija)

325. 

Joint Stock Company Rychag (Krievija)

326. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Krievija)

327. 

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (Krievija)

328. 

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Krievija)

329. 

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Krievija)

330. 

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Krievija)

331. 

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Krievija)

332. 

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Krievija)

333. 

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Krievija)

334. 

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Krievija)

335. 

Public Joint Stock Company Techpribor (Krievija)

336. 

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Krievija)

337. 

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Krievija)

338. 

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Krievija)

339. 

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Krievija)

340. 

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Krievija)

341. 

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Krievija)

342. 

Irkutsk Aviation Plant (Krievija)

343. 

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Krievija)

344. 

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (Krievija)

345. 

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Krievija)

346. 

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor” (Krievija)

347. 

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Krievija)

348. 

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Krievija)

349. 

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Krievija)

350. 

Joint Stock Company SPMDB Malachite (Krievija)

351. 

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Krievija)

352. 

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Krievija)

353. 

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Krievija)

354. 

NPP Start (Krievija)

355. 

OAO Radiofizika (Krievija)

356. 

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Krievija)

357. 

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Krievija)

358. 

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Krievija)

359. 

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (Krievija)

360. 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Krievija)

361. 

Shvabe JSC (Krievija)

362. 

Special Technological Center LLC (Krievija)

363. 

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Krievija)

364. 

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Krievija)

365. 

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Krievija)

366. 

Strategic Control Posts Corporation (Krievija)

367. 

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Krievija)

368. 

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Krievija)

369. 

Voentelecom JSC (Krievija)

370. 

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Krievija)

371. 

Ak Bars Holding (Krievija)

372. 

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Krievija)

373. 

Systems of Biological Synthesis LLC (Krievija)

374. 

Borisfen, JSC (Krievija)

375. 

Barnaul cartridge plant, JSC (Krievija)

376. 

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Krievija)

377. 

Bryansk Automobile Plant, JSC (Krievija)

378. 

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Krievija)

379. 

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Krievija)

380. 

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Krievija)

381. 

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Krievija)

382. 

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Krievija)

383. 

Zavod Elecon, JSC (Krievija)

384. 

VMP “Avitec”, JSC (Krievija)

385. 

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Krievija)

386. 

Tulatochmash, JSC (Krievija)

387. 

PJSC “I.S. Brook” INEUM (Krievija)

388. 

SPE “Krasnoznamenets”, JSC (Krievija)

389. 

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (Krievija)

390. 

SPA “Impuls”, JSC (Krievija)

391. 

RusBITech (Krievija)

392. 

ROTOR 43 (Krievija)

393. 

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Krievija)

394. 

RATEP, JSC (Krievija)

395. 

PLAZ (Krievija)

396. 

OKB “Technika” (Krievija)

397. 

Ocean Chips (Krievija)

398. 

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Krievija)

399. 

Angstrem JSC (Krievija)

400. 

NPCAP (Krievija)

401. 

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Krievija)

402. 

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Krievija)

403. 

Novator DB (Krievija)

404. 

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (Krievija)

405. 

NII Stali JSC (Krievija)

406. 

Nevskoe Design Bureau, JSC (Krievija)

407. 

Neva Electronica JSC (Krievija)

408. 

ENICS (Krievija)

409. 

The JSC Makeyev Design Bureau (Krievija)

410. 

KURGANPRIBOR, JSC (Krievija)

411. 

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Krievija)

412. 

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Krievija)

413. 

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Krievija)

414. 

Videoglaz Project (Krievija)

415. 

Innovative Underwater Technologies, LLC (Krievija)

416. 

Ulyanovsk Mechanical Plant (Krievija)

417. 

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Krievija)

418. 

PJSC“Scientific and Production Association “Almaz” named after Academician A.A. Raspletin” (Krievija)

419. 

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Krievija)

420. 

Concern Oceanpribor, JSC (Krievija)

421. 

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Krievija)

422. 

JSC Elektronstandart Pribor (Krievija)

423. 

JSC “Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov” (Krievija)

424. 

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Krievija)

425. 

Special Technology Centre Limited Liability Company (Krievija)

426. 

Vest Ost Limited Liability (Krievija)

427. 

Trade-Component LLC (Krievija)

428. 

Radiant Electronic Components JSC (Krievija)

429. 

JSC ICC Milandr (Krievija)

430. 

SMT iLogic LLC (Krievija)

431. 

Device Consulting (Krievija)

432. 

Concern Radio-Electronic Technologies (Krievija)

433. 

Technodinamika, JSC (Krievija)

434. 

OOO “UNITEK” (Krievija)

435. 

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Krievija)

436. 

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Krievija)

437. 

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Irāna)

438. 

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Irāna)

439. 

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Irāna)

440. 

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Irāna)

441. 

Paravar Pars Company (Irāna)

442. 

Qods Aviation Industries (Irāna)

443. 

Shahed Aviation Industries (Irāna)

444. 

Concern Morinformsystem–Agat (Krievija)

445. 

AO Papilon (Krievija)

446. 

IT-Papillon OOO (Krievija)

447. 

OOO Adis (Krievija)

448. 

Papilon Systems Limited Liability Company (Krievija)

449. 

Advanced Research Foundation (Krievija)

450. 

Federal Service for Military-Technical Cooperation (Krievija)

451. 

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Krievija)

452. 

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Krievija)

453. 

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Krievija)

454. 

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Krievija)

455. 

Joint Stock Company Concern Avtomatika (Krievija)

456. 

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Krievija)

457. 

Joint Stock Company Design Center Soyuz (Krievija)

458. 

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Krievija)

459. 

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Krievija)

460. 

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Krievija)

461. 

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Krievija)

462. 

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Krievija)

463. 

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Krievija)

464. 

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Krievija)

465. 

Joint Stock Company Production Association Sever (Krievija)

466. 

Joint Stock Company Research Center ELINS (Krievija)

467. 

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Krievija)

468. 

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Krievija)

469. 

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Krievija)

470. 

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Krievija)

471. 

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Krievija)

472. 

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Krievija)

473. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Krievija)

474. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Krievija)

475. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Krievija)

476. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Krievija)

477. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Krievija)

478. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Krievija)

479. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Krievija)

480. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Krievija)

481. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Krievija)

482. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Krievija)

483. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Krievija)

484. 

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Krievija)

485. 

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Krievija)

486. 

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Krievija)

487. 

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Krievija)

488. 

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Krievija)

489. 

Joint Stock Company Tekhnodinamika (Krievija)

490. 

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Krievija)

491. 

KAMAZ Publicly Traded Company (Krievija)

492. 

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Krievija)

493. 

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Krievija)

494. 

Limited Liability Company RSBGroup (Krievija)

495. 

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Krievija)

496. 

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Krievija)

497. 

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Krievija)

498. 

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Krievija)

499. 

Public Joint Stock Company Megafon (Krievija)

500. 

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Krievija)

501. 

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Krievija)

502. 

RT-Inform Limited Liability Company (Krievija)

503. 

Skolkovo Foundation (Krievija)

504. 

Skolkovo Institute of Science and Technology (Krievija)

505. 

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Krievija)

506. 

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Krievija)

507. 

VMK Limited Liability Company (Krievija)

508. 

TESTKOMPLEKT LLC (Krievija)

509. 

Radiopriborsnab LLC (Krievija)

510. 

CJSC Radiotekhkomplekt (Krievija)

511. 

Asia Pacific Links Ltd. (Honkonga, Ķīna)

512. 

Tordan Industry Limited (Honkonga, Ķīna)

513. 

Alpha Trading Investments Limited (Honkonga, Ķīna)

514. 

JSC NICEVT (Krievija)

515. 

A-CONTRAKT (Krievija)

516. 

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Krievija)

517. 

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Krievija)

518. 

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Krievija)

519. 

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Krievija)

520. 

LLC Rezonit (Krievija)

521. 

ZAO Promelektronika (Krievija)

522. 

TD Promelektronika LLC (Krievija)

523. 

Tako LLC (Armēnija)

524. 

Art Logistics LLC (Krievija)

525. 

GFK Logistics LLC (Krievija)

526. 

Novastream Limited (Krievija)

527. 

SKS Elektron Broker (Krievija)

528. 

Trust Logistics (Krievija)

529. 

Trust Logistics LLC (Krievija)

530. 

Alfa Beta Creative LLC (Uzbekistāna)

531. 

GFK Logistics Asia LLC (Uzbekistāna)

532. 

I Jet Global DMCC (Sīrija)

533. 

I Jet Global DMCC (Apvienotie Arābu Emirāti)

534. 

Success Aviation Services FZC (Apvienotie Arābu Emirāti)

535. 

LLC CST (Zala Aero Group) (Krievija)

536. 

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Irāna)

537. 

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (slēgta tipa akciju sabiedrība “Īpašā dizaina birojs”)(Krievija)

538. 

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (federālais valsts uzņēmums “Kazaņas ieroču pulvera rūpnīca”) (Krievija)

539. 

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (federālais valsts unitārais uzņēmums “Centrālais ķīmijas un mehānikas zinātniskās pētniecības institūts”) (Krievija)

540. 

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (federālais valsts unitārais uzņēmums “Rostovas pie Donas radiokomunikāciju pētniecības institūts”) (Krievija)

541. 

Informtest Firm Limited Liability Company (sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Informtest firm”) (Krievija)

542. 

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (akciju sabiedrība “150. gaisa kuģu remonta rūpnīca”) (Krievija)

543. 

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (akciju sabiedrība “810. gaisa kuģu remonta rūpnīca”) (Krievija)

544. 

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant named after P.I. Plandin (akciju sabiedrība “P.I.Plandin vārdā nosauktā Arzamas instrumentu būves rūpnīca”) (Krievija)

545. 

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (akciju sabiedrība – koncerns “Elektropribor zinātniskās pētniecības institūts”) (Krievija)

546. 

Joint Stock Company Dux (akciju sabiedrība “Dux”) (Krievija)

547. 

Joint Stock Company Eastern Shipyard (akciju sabiedrība “Austrumu kuģu rūpnīca”) (Krievija)

548. 

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (akadēmiķa M.F. Reshetnev vārdā nosauktā akciju sabiedrība “Informācijas satelītu sistēmas”) (Krievija)

549. 

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (akciju sabiedrība “Iževskas elektromehāniskā rūpnīca Kupol”) (Krievija)

550. 

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (akciju sabiedrība “Kazaņas optiskās mehānikas rūpnīca”) (Krievija)

551. 

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (akciju sabiedrība “Habarovskas kuģu būvētava”) (Krievija)

552. 

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (akciju sabiedrība “Mašīnbūves uzņēmums Vityaz”) (Krievija)

553. 

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (akciju sabiedrība “Pārvaldības sabiedrība Radiostandard”) (Krievija)

554. 

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (akciju sabiedrība “Jūras instrumentu inženieru korporācija”) (Krievija)

555. 

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (akciju sabiedrība “NII Gidrosvyazi Shtil”) (Krievija)

556. 

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (akciju sabiedrība “Ņižņijnovgorodas Uzvaras 70. gadadienas rūpnīca”)(Krievija)

557. 

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (akciju sabiedrība "Ziemeļu ražošanas apvienība “Arktika”) (Krievija)

558. 

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (akciju sabiedrība “Permas mašīnbūves rūpnīca”)(Krievija)

559. 

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (akciju sabiedrība “Ražošanas komplekss Akhtuba”) (Krievija)

560. 

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (akciju sabiedrība “Projektu dizaina birojs RIO” (Krievija)

561. 

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (akciju sabiedrība “Ražošanas apvienība Orion”) (Krievija)

562. 

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (akciju sabiedrība “Ražošanas apvienība – rūpnīca Volna”) (Krievija)

563. 

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (akciju sabiedrība “Akadēmiķa N.A. Pilyugin vārdā nosauktais Automātikas un instrumentu būves zinātniskās ražošanas centrs”) (Krievija)

564. 

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (akciju sabiedrība “Zinātniskās ražošanas koncerns Tekhmash”) (Krievija)

565. 

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (akciju sabiedrība “Zinātniskās pētniecības inženieru institūts”) (Krievija)

566. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (akciju sabiedrība “M.A. Kartsev vārdā nosauktais skaitļošanas kompleksu zinātniskās pētniecības institūts”) (Krievija)

567. 

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (akciju sabiedrība “Zinātniski tehniskais institūts Radiosvyaz”) (Krievija)

568. 

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (akciju sabiedrība “Taganrogas rūpnīca Priboy”) (Krievija)

569. 

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (akciju sabiedrība “Tulas patronu rūpnīca”) (Krievija)

570. 

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (akciju sabiedrība “Tulas mašīnbūves rūpnīca”) (Krievija)

571. 

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (akciju sabiedrība “Ulanudes aviācijas rūpnīca”) (Krievija)

572. 

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (akciju sabiedrība “Uļjanovskas patronu rūpnīca”) (Krievija)

573. 

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (akciju sabiedrība “Urālu automobiļu rūpnīca”) (Krievija)

574. 

Joint Stock Company Vodtranspribor (akciju sabiedrība “Vodtranspribor”) (Krievija)

575. 

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (akciju sabiedrība “Zavolžskas kāpurķēžu traktoru rūpnīca”) (Krievija)

576. 

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (akciju sabiedrība “A.M. Gorky vārdā nosauktā Zeļenodoļskas rūpnīca”) (Krievija)

577. 

Machine Building Group Limited Liability Company (sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mašīnbūves grupa”) (Krievija)

578. 

Military Industrial Company Limited Liability Company (sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Militārās rūpniecības uzņēmums”) (Krievija)

579. 

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (atklāta tipa akciju sabiedrība “Degtyaryov rūpnīca”)(Krievija)

580. 

Promtekhnologiya Limited Liability Company (sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Promtekhnologiya”) (Krievija)

581. 

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (publiska akciju sabiedrība “Kurganmashzavod”)(Krievija)

582. 

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (publiska akciju sabiedrība “Motovilikha rūpnīcas”) (Krievija)

583. 

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (publiska akciju sabiedrība “Proletarsky rūpnīca”)(Krievija)

584. 

Public Joint Stock Company Rostvertol (publiska akciju sabiedrība “Rostvertol”) (Krievija)

585. 

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Iževskas bezpilota sistēmu zinātniskās ražošanas apvienība”) (Krievija)

586. 

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zinātniskās ražošanas uzņēmums Prima”) (Krievija)

587. 

United Machine Building Group Limited Liability Company (sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Apvienotā mašīnbūves grupa”) (Krievija)

588. 

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Volgogradas mašīnbūves uzņēmums”) (Krievija)

589. 

VXI-Systems Limited Liability Company (sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VXI-Systems”) (Krievija)

590. 

LLC Yadro (Krievija)

591. 

Perm Powder Plant (Krievija)

592. 

RPA Kazan Machine Building Plant (Krievija)

593. 

Proton JSC (Krievija)
▼M7

V PIELIKUMS

Regulas 5. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
▼M7

VI PIELIKUMS

Regulas 5. panta 3. punkta b) apakšpunktā minēto juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT

▼M25
VII PIELIKUMS

2.a panta 1. punktā un 2.b panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju saraksts

A daļa

Šajā pielikumā piemēro vispārīgas piezīmes, akronīmus un abreviatūras (saīsinājumus), un definīcijas, kas lietotas Regulas (ES) 2021/821 I pielikumā, izņemot “I daļa. Vispārīgas piezīmes, akronīmi un saīsinājumi, un definīcijas. Vispārīgas piezīmes par I pielikumu. 2. punkts”.

Šajā pielikumā piemēro definētos terminus, kas lietoti Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā (KMPS) (2020/C 85/01).

Neskarot šīs regulas 12. pantu, kontrolei nepakļautiem priekšmetiem, kas satur vienu vai vairākus šajā pielikumā uzskaitītos komponentus, nepiemēro šīs regulas 2.a un 2.b pantā paredzēto kontroli.

I kategorija – Elektronika

X.A.I.001 Elektroniskas ierīces un komponenti:

a. 

“mikroprocesoru mikroshēmas”, “mikrodatoru mikroshēmas” un mikrokontrolleru mikroshēmas, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. 

darbības ātrums ir 5 gigaflopi vai lielāks un aritmētiskās loģikas elementa ieejas signāla koda platums ir 32 biti vai lielāks;

2. 

takts frekvence ir lielāka par 25 MHz; vai

3. 

vairāk nekā viena datu kopne vai komandkopne vai secīgu datu pārraides ports, kas nodrošina tiešu ārēju savienojumu starp paralēlām “mikroprocesoru mikroshēmām” ar datu pārraides ātrumu 2,5 MB/s;

b. 

šādas datu uzglabāšanas integrālshēmas:

1. 

elektriski pārprogrammējamās lasāmatmiņas (EEPROM) ar uzglabāšanas spēju, kas

a. 

zibatmiņas tipa iekārtu gadījumā pārsniedz 16 Mbit vienā paketē; vai

b. 

visu citu EEPROM tipa iekārtu gadījumā pārsniedz kādu no turpmāk minētajiem raksturlielumiem:

1. 

1 Mbit vienā paketē; vai

2. 

256 kbit vienā paketē un maksimālais piekļuves laiks, kas ir mazāks par 80 ns;

2. 

statiskās brīvpiekļuves atmiņas (SRAM) ar uzglabāšanas spēju, kas pārsniedz:

a. 

1 Mbit vienā paketē; vai

b. 

256 kbit vienā paketē un maksimālais piekļuves laiks, kas ir mazāks par 25 ns;

c. 

analogciparu pārveidotāji, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. 

izšķiršanas spēja ir 8 biti vai lielāka, bet mazāka par 12 bitiem, ar izvades ātrumu lielāku par 200 megaparaugiem sekundē (MSPS);

2. 

izšķiršanas spēja ir 12 biti, ar izvades ātrumu lielāku par 105 megaparaugiem sekundē (MSPS);

3. 

izšķiršanas spēja ir lielāka par 12 bitiem, bet nepārsniedz 14 bitus, ar izvades ātrumu lielāku par 10 megaparaugiem sekundē (MSPS); vai

4. 

izšķiršanas spēja ir lielāka par 14 bitiem, ar izvades ātrumu lielāku par 2,5 megaparaugiem sekundē (MSPS);

d. 

uz vietas programmējamas loģiskas iekārtas, kuru maksimālais vienvirziena ciparu ievades/izvades skaits ir no 200 līdz 700;

e. 

ātrā Furjē pārveidojuma (FFT) procesori, kuru nominālais operācijas izpildes laiks 1 024 punktu kompleksam FFT ir mazāks par 1 ms;

f. 

pēc pasūtījuma izgatavotas integrālshēmas, kuru izpildāmās funkcijas nav zināmas vai arī par kurām ražotājam nav zināms, kādās iekārtās šīs shēmas lietos, ja tām ir kāda no šīm īpašībām:

1. 

vairāk nekā 144 termināļu; vai

2. 

raksturīgais pamatelementa signāla nodošanas kavējuma laiks mazāks par 0,4 ns;

g. 

šādas skrejviļņu “elektroniskas vakuumierīces” ar pulsējošu vai nepārtrauktu vilni:

1. 

savietotas rezonatorierīces vai to atvasinājumi;

2. 

ierīces, kuras balstītas uz spirālveida liektā viļņvada vai serpentīnveida viļņvada shēmām vai to atvasinājumiem un kurām piemīt kāda no šīm īpašībām:

a. 

“momentānais joslas platums” ir vienāds ar pusi oktāvas vai lielāks par to, bet vidējās jaudas (kW izteiksmē) reizinājums ar frekvenci (GHz izteiksmē) ir lielāks par 0,2; vai

b. 

“momentānais joslas platums” ir mazāks par pusi oktāvas, bet vidējās jaudas (kW izteiksmē) reizinājums ar frekvenci (GHz izteiksmē) ir lielāks par 0,4;

h. 

elastīgi viļņvadi, kas paredzēti lietošanai frekvencē, kas pārsniedz 40 GHz;

i. 

virsmas akustisku viļņu un virsmas virskārtas akustisku viļņu ierīces, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. 

nesējfrekvence ir lielāka par 1 GHz; vai

2. 

nesējfrekvence nav lielāka par 1 GHz; un

a. 

“frekvences blakuspīķu atdalīšana” (pavājinājums) pārsniedz 55 dB;

b. 

maksimālā aiztures laika un joslas platuma reizinājums (laiks μs izteiksmē, bet joslas platums MHz izteiksmē) ir lielāks par 100; vai

c. 

dispersā aizture ilgāka par 10 μs;

Tehniska piezīme. X.A.I.001.i pozīcijā “frekvences blakuspīķu atdalīšana” (pavājinājums) ir maksimālais atdalīšanas rādītājs, kas norādīts tehnisko datu sarakstā;

j. 

šādi “galvaniskie elementi”:

1. 

“primārie galvaniskie elementi”, kam enerģijas blīvums 293 K (20 °C) temperatūrā nepārsniedz 550 Wh/kg;

2. 

“sekundārie galvaniskie elementi”, kam enerģijas blīvums 293 K (20 °C) temperatūrā nepārsniedz 350 Wh/kg.

Piezīme. X.A.I.001.j. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz baterijām, tostarp baterijām ar vienu galvanisko elementu.

Tehniskas piezīmes.

1.   X.A.I.001.j. pozīcijas vajadzībām enerģijas blīvumu (Wh/kg) aprēķina, nominālo spriegumu reizinot ar nominālo kapacitāti ampērstundās (Ah) un dalot ar masu kilogramos. Ja nominālā kapacitāte nav norādīta, enerģijas blīvumu aprēķina, nominālo spriegumu kāpinot kvadrātā un reizinot ar izlādes ilgumu stundās, dalot ar izlādes slodzi omos un ar masu kilogramos.

2.   X.A.I.001.j. pozīcijā “galvaniskais elements” ir elektroķīmiska ierīce, kam ir pozitīvs un negatīvs elektrods un elektrolīts un kas ir elektroenerģijas avots. Tas ir baterijas pamatsastāvdaļa.

3.   X.A.I.001.j.1. pozīcijā “primārais galvaniskais elements” ir “galvaniskais elements”, ko nav paredzēts uzlādēt no cita avota.

4.   X.A.I.001.j.2. pozīcijā “sekundārais galvaniskais elements” ir “galvaniskais elements”, ko paredzēts uzlādēt no ārēja elektrības avota.

k. 

“supravadoši” elektromagnēti vai solenoīdi, kas speciāli konstruēti, lai pilnībā uzlādētos vai izlādētos laikā mazākā par vienu minūti, un kam ir visi šie raksturlielumi:

Piezīme. X.A.I.001.k. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz “supravadošiem” elektromagnētiem un solenoīdiem, kas speciāli konstruēti lietošanai medicīnā magnētiskas rezonanses caurskates (MRI) iekārtās.

1. 

izlādes laikā saražotā maksimālā enerģija, dalīta ar izlādes ilgumu, ir lielāka par 500 kJ minūtē;

2. 

strāvas vadītāju vijumu iekšējais diametrs ir lielāks par 250 mm; un

3. 

nominālā magnētiskā indukcija ir lielāka par 8 T vai “kopējais strāvas blīvums” vijumos ir lielāks par 300 A/mm2;

l. 

elektromagnētiskās enerģijas akumulēšanai paredzētās shēmas vai sistēmas, kurām ir komponenti, kas ražoti no “supravadošiem” materiāliem, kuras ir speciāli konstruētas ekspluatācijai temperatūrā, kas zemāka par vismaz vienas to “supravadošas” sastāvdaļas “kritisko temperatūru”, un kurām piemīt visas šīs īpašības:

1. 

darbojas ar rezonanses frekvencēm, kas pārsniedz 1 MHz;

2. 

uzkrātās enerģijas blīvums ir 1 MJ/m3 vai vairāk; un

3. 

izlādes laiks ir mazāks par 1 ms;

m. 

ar ūdeņradi/ūdeņraža izotopiem pildīti tiratroni, kuri izgatavoti no metālkeramikas un kuru nominālā maksimālā strāva ir vismaz 500 A;

n. 

keramiski frekvences filtri;

o. 

“kosmosā lietojami” saules enerģijas elementi, elementu, to savienojumu un stikla apvalku (CIC) bloki, saules enerģijas paneļi, kā arī fotoelementu virknes, uz ko neattiecas 3A001.e.4. pozīcijā ( 32 ) paredzētā kontrole;

p. 

metālkeramikas regulētāji.

X.A.I.002 Vispārēja lietojuma “elektroniski mezgli”, moduļi un iekārtas:

a. 

elektroniskas testēšanas iekārtas, kas nav minētas KMPS vai Regulā (ES) 2021/821;

b. 

digitālās datu magnētiskas ierakstīšanas ierīces, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. 

maksimālais ciparu saskarnes caurlaides ātrums ir lielāks par 60 Mbit/s, un tiek izmantota helikoidālas skenēšanas metode;

2. 

maksimālais ciparu saskarnes caurlaides ātrums ir lielāks par 120 Mbit/s, un tiek izmantota fiksētas galviņas metode; vai

3. 

“lietojamas kosmosā”;

c. 

iekārtas ar maksimālo digitālās saskarnes caurlaides ātrumu virs 60 Mbiti/s, kuras izgatavotas, lai digitālos videomagnetofonus pārviedotu par digitālajām datu ierakstīšanas ierīcēm;

d. 

nemodulāri analogi osciloskopi ar joslas platumu 1 GHz vai lielāku;

e. 

modulāras analogas osciloskopu sistēmas, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. 

centrālais procesors ar joslas platumu 1 GHz vai lielāku; vai

2. 

spraudņi ar individuālo joslas platumu 4 GHz vai lielāku;

f. 

analogi izlases osciloskopi atkārtotu parādību analīzei ar faktisko joslas platumu lielāku par 4 GHz;

g. 

digitālie osciloskopi un pārejas procesu ierakstīšanas ierīces, kurās izmanto analogciparu konversijas metodi un kuri pārejas procesus reģistrē, secīgi izraugoties ievades datus ar secīgiem intervāliem, kas mazāki par 1 ns (vairāk par 1 gigaparaugu sekundē (GSPS)), digitalizējot līdz 8 bitiem vai lielāku izšķirtspēju un uzglabājot 256 paraugus vai vairāk.

Piezīme.   X.A.I.002. pozīcijā paredzētā kontrole attiecas uz šādiem komponentiem, kas speciāli izstrādāti analogiem osciloskopiem:

1. 

bloki ar spraudkontaktu;

2. 

ārējie pastiprinātāji;

3. 

priekšpastiprinātāji;

4. 

paraugu ņemšanas ierīces;

5. 

katodstaru lampas.

X.A.I.003 Specifiskas apstrādes ierīces, izņemot tās, kas minētas KMPS vai Regulā (ES) 2021/821:

a. 

frekvenču pārveidotāji un to speciāli konstruēti komponenti, izņemot tos, kas minēti KMPS vai Regulā (ES) 2021/821;

b. 

masspektometri, izņemot tos, kas minēti KMPS vai Regulā (ES) 2021/821;

c. 

visas impulsa tipa rentgenstaru iekārtas un no tām izstrādāti komponenti, tostarp Marksa ģeneratori, lieljaudas impulsu formēšanas tīkli, augstsprieguma kondensatori un trigeri;

d. 

impulsu pastiprinātāji, izņemot tos, kas minēti KMPS vai Regulā (ES) 2021/821;

e. 

elektroniskas ierīces laikiztures ģenerēšanai vai laika intervāla mērījumiem:

1. 

digitālie laikiztures ģeneratori ar ne vairāk kā 50 ns izšķirtspēju vismaz 1 μs ilgos laika intervālos; vai

2. 

daudzkanālu (t. i., ar 3 vai vairāk kanāliem) vai modulāri laika intervālu mērītāji un hronometrāžas ierīces ar ne vairāk kā 50 ns izšķirtspēju vismaz 1 μs ilgos laika intervālos;

f. 

hromatogrāfijas un spektrometrijas analītiskie instrumenti.

X.B.I.001 Iekārtas elektronisko komponentu vai materiālu ražošanai un speciāli konstruēti komponenti un piederumi:

a. 

iekārtas, kas speciāli izstrādātas elektronu lampu, optisko elementu un speciāli tiem izstrādātu komponentu ražošanai, uz kurām attiecas 3A001. ( 33 ) vai X.A.I.001. pozīcijā paredzētā kontrole;

b. 

iekārtas, kas speciāli konstruētas pusvadītāju ierīču, integrālshēmu un “elektronisko mezglu ražošanai”, un sistēmas, kurās ir iestrādātas šādas iekārtas vai kurām piemīt to īpašības:

Piezīme. X.B.I.001.b. pozīcijā paredzētā kontrole attiecas arī uz iekārtām, ko izmanto vai kas pārveidotas tā, lai tās varētu izmantot citu ierīču, piemēram, attēlveidošanas ierīču, elektrooptisku ierīču, akustisko viļņu ierīču, ražošanā.

1. 

Iekārtas to materiālu pārstrādei, kas nepieciešami X.B.I.001.b pozīcijā minēto ierīču un komponentu ražošanai:

Piezīme. X.B.I.001. pozīcijā paredzēto kontroli neattiecina uz krāšņu kvarca caurulēm, krāšņu oderējumu, lāpstiņām, pusvadītāju plāksnīšu turētājiem (izņemot speciāli konstruētus būra tipa turētājus), iztvaicētājiem, kasetēm un tīģeļiem, kas “speciāli konstruēti” apstrādes iekārtām, uz kurām attiecas X.B.I.001.b.1. pozīcijā paredzētā kontrole.

a. 

iekārtas polikristāliskā silīcija un tādu materiālu ražošanai, uz kuriem attiecas 3C001. pozīcijā (33)  paredzētā kontrole;

b. 

iekārtas, kas speciāli izstrādātas tādu III/V un II/VI pusvadītāju materiālu attīrīšanai vai apstrādei, uz kuriem attiecas 3C001., 3C002., 3C003., 3C004. vai 3C005. pozīcijā (33)  paredzētā kontrole, izņemot kristālu audzēšanas ierīces, par kurām sk. X.B.I.001.b.1.c pozīciju;

c. 

kristālu audzēšanas ierīces (ar stiepšanas metodi) un krāsnis:

Piezīme. X.B.I.001.b.1.c. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz difūzijas un oksidācijas krāsnīm.

1. 

Atkvēlināšanas vai rekristalizācijas iekārtas, izņemot konstantas temperatūras krāsnis, kurās izmanto intensīvu enerģijas pārnesi un kurās ir iespējams pusvadītāju plāksnes apstrādāt ar ātrumu virs 0,005 m2 minūtē;

2. 

“ierakstītas programmas vadītas” rūpnieciskās kristālu audzēšanas iekārtas (ar stiepšanas paņēmienu), kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

a. 

papildināmas, nenomainot tīģeli;

b. 

spēj darboties spiedienā virs 2,5 x 105 Pa; vai

c. 

spēj izvilkt kristālus, kuru diametrs pārsniedz 100 mm;

d. 

“ierakstītas programmas vadītas” kristālu epitaksiālās audzēšanas iekārtas, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. 

spēj izveidot viendabīga biezuma silīcija slāni, proti, 200 mm vai lielākā atstatumā biezuma atšķirība ir mazāka par ± 2,5 %;

2. 

spēj izveidot viendabīga biezuma jebkāda materiāla (izņemot silīciju) slāni, proti, biezuma atšķirība uz plāksnes nav lielāka par ± 3,5 %; vai

3. 

nodrošina atsevišķu plākšņu rotāciju apstrādes laikā;

e. 

molekulārā kūļa epitaksiālās audzēšanas iekārtas;

f. 

magnētiskā lauka ierosinātas “uzputināšanas” iekārtas ar speciāli konstruētām integrālām ielaides slūžām, kas spēj pārvietot plāksnes izolētā vakuuma vidē;

g. 

iekārtas, kas speciāli konstruētas jonu implantācijai, jonpastiprinātai difūzijai vai fotopastiprinātai difūzijai un kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. 

zīmējuma uznešanas spēja;

2. 

starojuma enerģija (paātrināšanas spriegums) ir lielāka par 200 keV;

3. 

optimizācija darbam pie starojuma enerģijas (paātrinošā sprieguma), kas mazāka par 10 keV; vai

4. 

skābekļa augstas enerģijas implantācija sakarsētā “substrātā”;

h. 

“ierakstītas programmas vadītas” iekārtas selektīvai noārdīšanai (kodināšanai), izmantojot anizotropiskas sausās metodes (piemēram, plazmu):

1. 

“partiju apstrādei paredzētas iekārtas”, kurām piemīt kāda no šīm īpašībām:

a. 

beigu punkta detektēšana, izņemot optiskās emisijas spektroskopijas tipus; vai

b. 

reaktora darbības (kodināšanas) spiediens ir 26,66 Pa vai mazāks;

2. 

“atsevišķu pusvadītāju apstrādei paredzētas iekārtas”, kurām piemīt kāda no šīm īpašībām:

a. 

beigu punkta detektēšana, izņemot optiskās emisijas spektroskopijas tipus;

b. 

reaktora darbības (kodināšanas) spiediens ir 26,66 Pa vai mazāks; vai

c. 

pusvadītāju plāksnītes tiek pārvietotas, izmantojot “kasetnes–kasetnes” sistēmu vai ielaides slūžas;

Piezīmes.

1.   “Partiju tipa” mašīnas ir mašīnas, kas nav speciāli konstruētas atsevišķu pusvadītāju plāksnīšu izgatavošanai. Šādas mašīnas var apstrādāt divas vai vairākas plāksnītes vienlaicīgi pie kopējiem procesa parametriem (piem., RF jaudas, temperatūras, kodināšanas gāzes veida, plūsmas ātruma).

2.   “Atsevišķu plāksnīšu tipa” mašīnas ir mašīnas, kas ir speciāli konstruētas atsevišķu pusvadītāju plāksnīšu izgatavošanai. Šīs mašīnas var izmantot automātiskas pusvadītāju plāksnīšu pārvietošanas metodes, lai apstrādes iekārtā ievietotu pa vienai plāksnītei. Definīcija ietver aprīkojumu, kas var padot un apstrādāt vairākas plāksnītes, bet kur kodināšanas parametrus, piemēram, RF jaudu vai beigu punktu, var neatkarīgi iestatīt katrai atsevišķai plāksnītei.

i. 

ķīmiskās tvaiku nogulsnēšanas (CVD) iekārtas, piemēram, plazmas stimulētas CVD (PECVD) vai fotostimulētas CVD iekārtas pusvadītāju ierīču ražošanai, kurām piemīt kāda no šīm funkcijām oksīdu, nitrīdu, metālu vai polisilīcija uzklāšanai:

1. 

ķīmiskās tvaiku nogulsnēšanas iekārtas, kas darbojas zem 105 Pa; vai

2. 

PECVD iekārtas, kuras vai nu darbojas spiedienā zem 60 Pa, vai kurās pusvadītāju plāksnītes tiek pārvietotas, izmantojot “kasetnes–kasetnes” vai ielaides slūžu sistēmu;

Piezīme. X.B.I.001.b.1.i. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz zema spiediena “ķīmiskās tvaika nogulsnēšanas” (LPCVD) sistēmām vai reaktīvām “uzputināšanas” iekārtām.

j. 

elektronstaru sistēmas, kas speciāli konstruētas vai modificētas masku izgatavošanai vai pusvadītāju ierīču apstrādei un kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. 

elektrostatiskā stara noliece;

2. 

formēts stara profils, kas nav Gausa stara profils;

3. 

konversijas ātrums no digitālā signāla uz analogo signālu pārsniedz 3 MHz;

4. 

ciparanalogā pārveidošana, kuras precizitāte pārsniedz 12 bitus; vai

5. 

“mērķa – stara” pozīcijas atgriezeniskās saites kontroles precizitāte 1 μm vai lielāka;

Piezīme. X.B.I.001.b.1.j. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz elektronstaru nogulsnēšanas sistēmām vai vispārlietojamiem skenējošiem elektronu mikroskopiem.

k. 

pusvadītāju plāksnīšu virsmas apstrādes iekārtas:

1. 

speciāli konstruētas iekārtas par 100 μm plānāku pusvadītāju plāksnīšu apakšpuses apstrādei un pēcākai atdalīšanai; vai

2. 

speciāli izstrādātas iekārtas, kas paredzētas, lai panāktu, ka apstrādātas pusvadītāju plāksnītes aktīvās virsmas nelīdzenums nepārsniedz 2 μm (novirzes vērtība 2 sigmas) ar kopējo indikatoru rādījumu (TIR);

Piezīme. X.B.I.001.b.1.k. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz vienpusējas lepēšanas un pulēšanas iekārtām pusvadītāju plākšņu virsmas apdarei.

l. 

starpsavienojumu iekārtas, kurās ietilpst kopējas viennodalījuma vai daudznodalījumu vakuumkameras, kas speciāli konstruētas tā, lai visas iekārtas, uz kurām attiecas X.B.I.001. pozīcijā paredzētā kontrole, varētu integrēt pilnā sistēmā;

m. 

“ierakstītas programmas vadītas” iekārtas, kurās izmanto “lāzerus”“monolītu integrālshēmu” remontam vai apgriešanai un kurām piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. 

pozicionēšanas precizitāte ir mazāka par ± 1 μm; vai

2. 

stara diametrs (griezuma platums) ir mazāks par 3 μm.

Tehniska piezīme. X.B.I.001.b.1. pozīcijā “uzputināšana” ir virsmas pārklāšanas process, kura gaitā pozitīvi lādētu jonu kustība elektriskajā laukā paātrinās virzienā uz mērķvirsmu (pārklājamo materiālu). Jonu triecienu kinētiskā enerģija ir pietiekama, lai atbrīvotu atomus uz mērķvirsmas un ar tiem pārklātu substrātu. (Piezīme. Bieži vien procesā izmanto triodes, magnetronus vai radiofrekvences, lai palielinātu pārklājuma adhēziju un pārklāšanas ātrumu.)

2. 

Maskas, masku substrāti, masku izgatavošanas iekārtas un attēlpārneses iekārtas, ko izmanto X.B.I.001. pozīcijā minēto ierīču un komponentu ražošanā:

Piezīme. Jēdziens “maskas” attiecas uz maskām, ko izmanto elektronstaru litogrāfijā, rentgenstaru litogrāfijā un ultravioleto staru litogrāfijā, kā arī parastajā ultravioleto staru un redzamo staru fotolitogrāfijā.

a. 

gatavas maskas, fotošabloni (retikuli) un to modeļi, izņemot:

1. 

gatavas maskas vai fotošabloni (retikuli) tādu integrālshēmu ražošanai, uz kurām neattiecas 3A001. pozīcijā ( 34 ) paredzētā kontrole; vai

2. 

maskas vai fotošabloni (retikuli), kam piemīt abas šīs īpašības:

a. 

to zīmējuma pamatā ir vismaz 2,5 μm platas līnijas; un

b. 

zīmējums nesatur nekādas īpašas iezīmes, kas ļautu mainīt paredzēto lietojumu, izmantojot ražošanas iekārtas vai “programmatūru”;

b. 

masku substrāti:

1. 

substrāti (piem., stikls, kvarcs, safīrs) ar cietu pārklājumu (piem., hroms, silīcijs, molibdēns), kas domāti tādu masku izgatavošanai, kuru izmēri pārsniedz 125 mm x 125 mm; vai

2. 

substrāti, kas speciāli konstruēti rentgenstaru maskām;

c. 

iekārtas, izņemot vispārlietojamus datorus, kas speciāli konstruētas pusvadītāju ierīču vai integrālshēmu datorizētai projektēšanai (CAD);

d. 

iekārtas vai mašīnas masku vai fotošablonu (retikulu) izgatavošanai:

1. 

fotooptiskās ikkadra uzņemšanas kameras (steperi), kas spēj producēt blokus, kuri ir lielāki par 100 mm x 100 mm, vai kas spēj attēla (t. i., fokusa) plaknē eksponēt bloku, kas ir lielāks par 6 mm x 6 mm, vai kas uz “substrāta” uzklātajā fotorezistā spēj producēt līnijas, kuru platums ir mazāks par 2,5 μm;

2. 

masku vai fotošablonu (retikulu) ražošanas iekārtas, kurās izmanto jonu vai “lāzera” staru litogrāfiju, kas spēj radīt līnijas, kas nav platākas par 2,5 μm; vai

3. 

iekārtas vai turētāji masku vai fotošablonu (retikulu) izmainīšanai vai plēvīšu (pelikulu) uzklāšanai defektu novēršanas nolūkā;

Piezīme. X.B.I.001.b.2.d.1. un b.2.d.2. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz masku ražošanas iekārtām, kurās izmanto fotooptiskas metodes un kuras vai nu bija komerciāli pieejamas pirms 1980. gada 1. janvāra, vai kuru veiktspēja nav labāka kā šādām iekārtām.

e. 

“ierakstītas programmas vadītas” iekārtas masku, fotošablonu (retikulu) vai plēvīšu (pelikulu) pārbaudei, ja:

1. 

izšķirtspēja ir 0,25 μm vai lielāka; un

2. 

precizitāte ir 0,75 μm vai lielāka vienas vai divu koordinātu attālumā, kas ir 63,5 mm vai vairāk;

Piezīme. X.B.I.001.b.2.e. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz vispārlietojamiem skenējošiem elektronu mikroskopiem, izņemot gadījumus, kad tie ir speciāli izstrādāti un instrumentalizēti zīmējuma automātiskai pārbaudei.

f. 

līdzināšanas un ekspozīcijas iekārtas, ko izmanto pusvadītāju plākšņu ražošanā, izmantojot fotooptiskas vai rentgenstaru metodes, piemēram, litogrāfijas iekārtas, tostarp gan projicējošās attēlpārneses iekārtas, gan steperus (projicēšana tieši uz plāksnītes) vai skenerus, kas spēj veikt kādu no šīm funkcijām:

Piezīme. X.B.I.001.b.2.f. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz fotooptiskajām kontakta un bezkontakta masku līdzināšanas un ekspozīcijas iekārtām vai attēlu kontaktpārneses iekārtām.

1. 

tādu zīmējumu izgatavošana, kuru izmērs ir mazāks par 2,5 μm;

2. 

līdzināšana ar precizitāti, kas lielāka par ± 0,25 μm (3 sigmas);

3. 

mašīnas–mašīnas pārklājums nav labāks par ± 0,3 μm; vai

4. 

gaismas avota viļņu garums mazāks par 400 nm;

g. 

elektronstaru, jonu staru vai rentgenstaru attēlpārneses iekārtas, kas spēj radīt zīmējumus, kuri mazāki par 2,5 μm;

Piezīme. Par fokusēta, noliekta stara sistēmām (tiešā ieraksta sistēmām) sk. X.B.I.001.b.1.j. pozīciju.

h. 

iekārtas, kurās izmanto tiešā ieraksta “lāzerus” tādu zīmējumu iegūšanai uz pusvadītāju plāksnēm, kuru izmērs ir mazāks par 2,5 μm.

3. 

Integrālshēmu montāžas iekārtas:

a. 

“ierakstītas programmas vadītas” kristālu montāžas iekārtas, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. 

speciāli konstruētas “hibrīdajām integrālshēmām”;

2. 

pozicionētas atstatumā X–Y, kas pārsniedz 37,5 × 37,5 mm; un

3. 

novietojuma precizitāte X–Y plaknē ir lielāka par ±10 μm;

b. 

“ierakstītas programmas vadītas” iekārtas, ar kurām vienas operācijas laikā veido vairākus savienojumus (piemēram, “sijas” tipa savienojumu veidotājiekārtas, kristālu nesējiekārtas, lentes iekārtas);

c. 

pusautomātiskie vai automātiskie termohermetizētāji (hot cap seals), kuros hermetizējošo stiklu lokāli uzkarsē līdz augstākai temperatūrai nekā mikroshēmas korpuss; šīs ierīces ir speciāli konstruētas keramiskiem mikroshēmu korpusiem, uz kuriem attiecas 3A001. pozīcija ( 35 ), un to ražīgums ir viens vai vairāki korpusi minūtē.

Piezīme. X.B.I.001.b.3. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz vispārlietojamām punktmetināšanas (metināšanas ar pretestību) iekārtām.

4. 

Tīrtelpu filtri, kas spēj nodrošināt tādu gaisa vidi, kurā 0,02832 m3 gaisa tilpumā ir ne vairāk kā 10 daļiņas, kuru izmērs ir 0,3 μm vai mazāk, un šādiem filtriem nepieciešamie materiāli.

Tehniska piezīme. X.B.I.001. pozīcijā “ierakstītas programmas vadīts” nozīmē vadīšanu, kurā izmanto instrukcijas, kas atrodas elektroniskā krātuvē un ko procesors var izpildīt, lai vadītu iepriekš noteiktu funkciju izpildi. Iekārta var būt “ierakstītas programmas vadīta” neatkarīgi no tā, vai elektroniskā atmiņa ir iekšēja vai ārēja.

X.B.I.002 Elektronisku komponentu un materiālu un to īpaši konstruētu komponentu un piederumu inspicēšanas vai testēšanas iekārtas:

a. 

iekārtas, kas speciāli konstruētas elektronu lampu, to optisko elementu un speciāli konstruētu to komponentu inspicēšanai vai testēšanai un uz ko tāpēc attiecas 3A001. ( 36 ) vai X.A.I.001. pozīcijā paredzētā kontrole;

b. 

zemāk norādītās pusvadītāju ierīču, integrālshēmu un elektronisku bloku inspicēšanai vai testēšanai speciāli konstruētas iekārtas, kā arī sistēmas, kurās šādas iekārtas iebūvētas vai kurām piemīt šādu iekārtu īpašības:

Piezīme. X.B.I.002.b. pozīcijā paredzētā kontrole attiecas arī uz iekārtām, ko izmanto tādu citu ierīču inspicēšanai vai testēšanai kā attēlveides ierīces, elektrooptiskas ierīces un akustisko viļņu ierīces, vai kas ir attiecīgi pārveidotas šādai izmantošanai.

1. 

“ierakstītas programmas vadītas” inspicēšanas iekārtas, kas paredzētas tam, lai apstrādātos pusvadītāju sagatavju diskos un tādos substrātos, kas nav iespiedshēmu plates vai integrētas shēmas, vai uz šādiem diskiem un substrātiem automātiski detektētu defektus, kļūdas vai kontaminantus, kā izmērs ir 0,6 μm vai mazāks; attiecas uz shēmu salīdzināšanai paredzētas optiskās attēlu ieguves tehnoloģijas izmantošanu;

Piezīme. X.B.I.002.b.1. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz vispārlietojamiem skenējošiem elektronu mikroskopiem, ja vien tie nav speciāli konstruēti un instrumentizēti automātiskai shēmu inspicēšanai.

2. 

šādas speciāli konstruētas “ierakstītas programmas vadītas” mērierīces un analītiskas ierīces:

a. 

speciāli konstruētas pusvadītāju materiālu skābekļa vai oglekļa satura mērīšanas iekārtas;

b. 

līniju platuma mērīšanas iekārtas, kuru izšķirtspēja ir 1 μm vai lielāka;

c. 

speciāli konstruēti reljefa (plakanuma) mērīšanas instrumenti, kas pie 1 μm vai lielākas izšķirtspējas spēj izmērīt reljefa (plakanuma) novirzi 10 μm vai mazāk;

3. 

“ierakstītas programmas vadītas” pusvadītāju sagatavju disku zondēšanas iekārtas, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

a. 

pozicionēšanas precizitāte ir lielāka par 3,5 μm;

b. 

spēj testēt ierīces, kam ir vairāk nekā 68 termināļi; vai

c. 

spēj testēt par 1 GHz augstākā frekvencē;

4. 

šādas testēšanas iekārtas:

a. 

“ierakstītas programmas vadītas” iekārtas, kas speciāli konstruētas diskrētu pusvadītāju ierīču un neiekapsulētu disku testēšanai un ir piemērotas testēšanai par 18 GHz augstākās frekvencēs;

Tehniska piezīme. Pie diskrētām pusvadītāju ierīcēm pieder fotoelementi un saules enerģijas elementi.

b. 

“ierakstītas programmas vadītas” iekārtas, kas speciāli konstruētas integrālshēmu un to “elektronisko mezglu” testēšanai un spēj funkcionāli testēt:

1. 

pie “digitālās frekvences”, kas pārsniedz 20 MHz; vai

2. 

pie “digitālās frekvences” starp 10 un 20 MHz un turklāt spēj testēt vairāk nekā 68 termināļu paketes;

Piezīmes. X.B.I.002.b.4.b. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz testēšanas iekārtām, kas ir speciāli konstruētas šādu elementu testēšanai:

1. 

atmiņas;

2. 

sadzīves vai izklaides lietotnēm paredzēti “mezgli” vai šādu “elektronisko mezglu” klase, un un

3. 

tādi elektroniski komponenti, “elektroniski bloki” un integrālshēmas, uz kurām neattiecas 3A001. ( 37 )vai X.A.I.001. pozīcijā paredzētā kontrole, ja vien šādā testēšanas iekārtā nav integrēts skaitļošanas bloks ar “lietotājam pieejamu programmējamību”.

Tehniska piezīme. X.B.I.002.b.4.b. pozīcijā “digitālā frekvence” ir testera digitālo operāciju maksimālā frekvence. Proti, tā ir vienāda ar lielāko datu pārraides ātrumu, kuru testētājs spēj nodrošināt, nestrādājot multipleksā režīmā. To sauc arī par testēšanas ātrumu, maksimālo digitālo frekvenci vai maksimālo digitālo ātrumu.

c. 

iekārtas, kuras speciāli konstruētas tā, lai pie viļņu garuma, kas pārsniedz 1 200  nm, ar “ierakstītas programmas vadītiem” mērījumiem vai datoratbalstītu izvērtēšanu noteiktu fokālās plaknes bloku veiktspēju un kurām piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. 

izmanto skenējošu gaismas punktu diametrus, kas nesasniedz 0,12 mm;

2. 

ir konstruētas fotosensitīvu veiktspējas parametru mērīšanai un frekvenčnoteiktu reakciju, modulācijas pārneses funkcijas, jutības vai trokšņa vienveidības izvērtēšanai; vai

3. 

ir konstruētas izvērtēt matrices, kas spēj veidot attēlus, kuriem ir vairāk par 32 x 32 līnijelementiem;

5. 

3 keV vai zemākam spriegumam konstruētas elektronstaru testēšanas sistēmas vai “lāzera” staru sistēmas, kas paredzētas spriegumam pievienotu pusvadītāja ierīču bezkontakta zondēšanai un kam piemīt kāda no šīm funkcijām:

a. 

spēj darboties stroboskopiski, vai nu ar stara slāpētāju vai plaiksnījošu detektoru;

b. 

elektronu spektrometrs sprieguma mērījumiem ar precizitāti, kas nesasniedz 0,5 V; vai

c. 

integrālshēmu veiktspējas analīzei paredzētas elektrisku testu palīgierīces;

Piezīme. X.B.I.002.b.5. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz skenējošiem elektronu mikroskopiem, ja vien tie nav speciāli konstruēti un instrumentizēti ar strāvu darbināmu pusvadītāju ierīču bezkontakta zondēšanai.

6. 

“ierakstītas programmas vadītas” vairākfunkcionāli orientētas jonu staru sistēmas, kas speciāli konstruētas masku vai pusvadītāju ierīču ražošanai, labošanai, fiziskā izvietojuma analizēšanai un testēšanai un kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

a. 

“mērķa – stara” pozīcijas atgriezeniskās saites kontroles precizitāte 1 μm vai lielāka; vai

b. 

ciparanalogā pārveidošana, kuras precizitāte pārsniedz 12 bitus;

7. 

daļiņu mērīšanas sistēmas, kurās izmantoti daļiņu lieluma un gaisa koncentrācijas mērīšanai konstruēti “lāzeri” un kurām ir abas šīs funkcijas:

a. 

pie caurplūduma 0,02832 m3 minūtē vai pie augstāka caurplūduma spēj mērīt 0,2 μm lielas vai mazākas daļiņas; un

b. 

gaisam spēj noteikt 10. tīrības klasi vai augstāku klasi.

Tehniska piezīme. X.B.I.002. pozīcijā “ierakstītas programmas vadīts” nozīmē vadīšanu, kurā izmanto instrukcijas, kas atrodas elektroniskā krātuvē un ko procesors var izpildīt, lai vadītu iepriekš noteiktu funkciju izpildi. Iekārta var būt “ierakstītas programmas vadīta” neatkarīgi no tā, vai elektroniskā atmiņa ir iekšēja vai ārēja.

X.B.I.003 Šādas iekārtas iespiedshēmu plašu (PCB) ražošanai un tam speciāli konstruēti komponenti un piederumi:

a. 

plēvju apstrādes iekārtas;

b. 

lodmetāla slāņa pārklāšanas iekārtas;

c. 

fotoplotera iekārtas;

d. 

galvanizācijas vai elektrogalvanizācijas nogulsnēšanas iekārtas;

e. 

vakuumkameras un preses;

f. 

ruļļu laminētāji;

g. 

līdzināšanas iekārtas; vai

h. 

kodināšanas iekārtas.

X.B.I.004 Automatizētas optiskās pārbaudes iekārtas iespiedshēmu plašu (PCB) testēšanai, kuras darbojas uz optiskiem vai elektriskiem sensoriem un kuras spēj atklāt jebkuru no šādiem kvalitātes defektiem:

a. 

atstatums, laukums, apjoms vai augstums;

b. 

komponenta pārorientācija;

c. 

komponenti (esamība, neesamība, apvērsts, nobīdīts, polaritāte vai asimetrija);

d. 

lodējumi (saplūšana, nepietiekami salodēti salaidumi);

e. 

pievadi (nepietiekams pastas daudzums, piepacēlums);

f. 

komponenta pacēlums; vai

g. 

elektriski defekti (īsslēgums, pārtraukta ķēde, pretestība, kapacitāte, jauda, tīkla veiktspēja).

X.C.I.001 Pusvadītāju litogrāfijai konstruēti pozitīvi aizsargpārklājumi, kas speciāli pielāgoti (optimizēti) lietošanai pie viļņu garuma no 370 nm līdz 193 nm.

X.C.I.002 Šādas ķīmiskās vielas un materiāli, ko izmanto iespiedshēmu plašu (PCB) ražošanā:

a. 

PCB kompozītie substrāti, kas izgatavoti no stikla šķiedras vai kokvilnas (piemēram, FR-4, FR-2, FR-6, CEM-1, G-10 u. c.);

b. 

daudzslāņu PCB substrāti, kas satur vismaz vienu slāni no jebkura šāda materiāla:

1. 

alumīnijs,

2. 

politetrafluoretilēns (PTFE); vai

3. 

keramikas materiāli (piemēram, alumīnija oksīds, titāna oksīds u. c.);

c. 

ķīmiskās vielas kodināšanai;

1. 

dzelzs hlorīds (7705-08-0);

2. 

vara hlorīds (7447-39-4);

3. 

amonija persulfāts (7727-54-0);

4. 

nātrija persulfāts (7775-27-1); vai

5. 

ķīmiskie preparāti, kas īpaši paredzēti kodināšanai un satur jebkuru no X.C.I.002.c.1. līdz X.C.I.002.c.4. pozīcijā minētajām ķīmiskajām vielām.

Piezīme. X.C.I.002.c. pozīcija neattiecas uz “ķīmisko vielu maisījumiem”, kuros ir vismaz viena no X.C.I.002.c. pozīcijā minētajām ķīmiskajām vielām, ja atsevišķas ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 10 %.

d. 

vara folija ar minimālo tīrību 95 % un biezumu līdz 100 μm;

e. 

šādas polimēru vielas un to plēves, kuru biezums ir mazāks par 0,5 mm:

1. 

aromātiskie poliimīdi;

2. 

parilēni;

3. 

benzociklobutēni (BCB); vai

4. 

polibenzoksazoli.

X.D.I.001 “Programmatūra”, kas speciāli izstrādāta tādu elektronisku ierīču vai komponentu, uz kurām attiecas X.A.I.001. pozīcijā paredzētā kontrole, universālu elektronisku iekārtu, uz kurām attiecas X.A.I.002. pozīcijā paredzētā kontrole, vai ražošanas un testēšanas iekārtu, uz kurām attiecas X.B.I.001. un X.B.I.002. pozīcijā paredzētā kontrole, “izstrādei”, “ražošanai” vai “lietošanai”; vai “programmatūra”, kas speciāli izstrādāta tādu iekārtu “lietošanai”, uz kurām attiecas 3B001.g. vai 3B001.h. ( 38 ) pozīcijā paredzētā kontrole.

X.D.I.002 “Programmatūra”, kas speciāli izstrādāta iespiedshēmu plašu (PCB) testēšanai, “izstrādei” vai “ražošanai”.

X.E.I.001 “Tehnoloģija”, kas paredzēta tādu elektronisku ierīču vai komponentu, uz kurām attiecas X.A.I.001. pozīcijā paredzētā kontrole, universālu elektronisku iekārtu, uz kurām attiecas X.A.I.002. pozīcijā paredzētā kontrole, ražošanas un testēšanas iekārtu, uz kurām attiecas X.B.I.001. un X.B.I.002. pozīcijā paredzētā kontrole, vai materiālu, uz kuriem attiecas X.C.I.001. pozīcijā paredzētā kontrole, “izstrādei”, “ražošanai” vai “lietošanai”.

X.E.I.002 “Tehnoloģijas” iespiedshēmu plašu (PCB) “izstrādei”, “ražošanai” vai “lietošanai”.

II kategorija – Datori

Piezīme. II kategorijā netiek kontrolētas fizisku personu personiska lietojuma preces.

X.A.II.001 Datori, “elektroniski mezgli” un saistītās iekārtas, uz ko neattiecas 4A001. vai 4A003. pozīcija ( 39 ) , un speciāli tiem izstrādāti komponenti:

Piezīme. X.A.II.001. pozīcijā aprakstīto “cipardatoru” un ar tiem saistīto iekārtu kontroles režīms ir atkarīgs no pārējo iekārtu vai sistēmu kontroles režīma, ja:

a. 

“cipardatori” vai saistītās iekārtas ir būtiskas pārējo iekārtu vai sistēmu ekspluatācijai;

b. 

“cipardatori” vai saistītās iekārtas nav pārējo iekārtu vai sistēmu “galvenais elements”; un

N.B.1!   Kontroles režīmu “signālu apstrādes” vai “attēlu uzlabošanas” iekārtām, kas speciāli konstruētas lietošanai citās iekārtās, kuru funkcijas nepārsniedz pārējām iekārtām nepieciešamās funkcijas, ir atkarīgs no pārējo iekārtu kontroles režīma, pat ja šajā gadījumā tiek pārsniegts “galvenā elementa” kritērijs.

N.B.2!   Attiecībā uz kontroles režīmu “cipardatoriem” vai saistītām iekārtām, kas paredzēti telesakariem, sk. 5. kategorijas 1. daļu (“Telesakari”) (39) .

c. 

“cipardatoriem” un saistītām iekārtām paredzētās “tehnoloģijas” konstatē saskaņā ar 4E sadaļu (39) .

a. 

elektroniski datori un saistītās iekārtas un “elektroniski mezgli” un speciāli tiem izstrādāti komponenti, kas paredzēti ekspluatācijai apkārtējās vides temperatūrā, kura pārsniedz 343 K (70°C);

b. 

“cipardatori”, to skaitā “signālu apstrādes” vai “attēlu uzlabošanas” iekārtas, kuru “koriģētā maksimumjauda” (APP) ir 0,0128 svērto TeraFLOPS (WT) vienību vai lielāka par to;

c. 

“elektroniski mezgli”, kas speciāli izstrādāti vai pārveidoti, lai palielinātu veiktspēju, apvienojot procesorus, šādā veidā:

1. 

izstrādāts, lai būtu apvienojams konfigurācijās ar 16 vai vairāk procesoru;

2. 

neizmanto;

1. piezīme. X.A.II.001.c. pozīcija attiecas tikai uz “elektroniskiem mezgliem” un programmējamiem savienotājelementiem ar “APP”, kuri nepārsniedz X.A.II.001.b. pozīcijā minēto robežlielumu, ja tos piegādā kā atsevišķus “elektroniskos mezglus”. Tas neattiecas uz “elektroniskiem mezgliem”, kurus to konstrukcijas dēļ paredzēts lietot tikai kā saistītās iekārtas, uz ko attiecas X.A.II.001.k. pozīcijā paredzētā kontrole.

2. piezīme. X.A.II.001.c. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz “elektroniskiem mezgliem”, kas ir speciāli izstrādāti izstrādājumam vai izstrādājumu grupai, kuru maksimālā konfigurācija nepārsniedz X.A.II.001.b. pozīcijā minētos robežlielumus.

d. 

neizmanto;

e. 

neizmanto;

f. 

“signālu apstrādes” vai “attēlu uzlabošanas” iekārtas, kuru “koriģētā maksimumjauda” (APP) ir 0,0128 svērto TeraFLOPS (WT) vienību vai lielāka par to;

g. 

neizmanto;

h. 

neizmanto;

i. 

iekārtas, kas satur “termināļa saskarnes iekārtu”, kura pārsniedz X.A.III.101. pozīcijā noteiktos robežlielumus;

Tehniska piezīme. X.A.II.001.i. pozīcijā “termināļa saskarnes iekārta” ir iekārta, kurā informācija iekļūst telesakaru sistēmā vai atstāj to, piem., tālrunis, datu ierīce, dators utt.

j. 

iekārtas, kas speciāli izstrādātas, lai nodrošinātu “cipardatoru” vai ar tiem saistīto iekārtu ārējo starpsavienojumu, kas nodrošina sakarus ar datu apmaiņas ātrumu virs 80 MB/s;

Piezīme. X.A.II.001.j. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz iekšējā, starpsavienojumu iekārtām (piemēram, aizmugures paneļiem, kopnēm), pasīvu starpsavienojumu iekārtām, “tīkla piekļuves kontrolleriem” vai “sakaru kanāla kontrolleriem”.

Tehniska piezīme. X.A.II.001.j. pozīcijā “sakaru kanāla kontrollers” ir fiziskā saskarne, kas kontrolē sinhronas vai asinhronas digitālas informācijas plūsmu. Šādu iekārtu var integrēt datorā vai telesakaru iekārtās, lai nodrošinātu pieeju sakariem.

k. 

“hibrīdie datori” un “elektroniski mezgli” un speciāli tiem izstrādāti komponenti, kas satur ciparanalogos pārveidotājus, kuriem ir visi turpmāk minētie raksturlielumi:

1. 

32 kanāli vai vairāk; un

2. 

14 bitu izšķirtspēja (pluszīmes bits) vai augstāka, ar pārveidošanas ātrumu 200 000  Hz vai vairāk.

X.D.II.001 “Programmas” noturības un validēšanas “programmatūra”, “programmatūra”“pirmkoda” automātiskai ģenerēšanai un operētājsistēmas “programmatūra”, kas ir speciāli izstrādāta iekārtām, kas veic “apstrādi reāllaikā”:

a. 

“programmas” noturības un validēšanas “programmatūra”, kurā izmantoti matemātiski un analītiski paņēmieni un kura izstrādāta vai pārveidota “programmām”, kurās ir vairāk nekā 500 000 “pirmkoda” instrukciju;

b. 

“programmatūra”“pirmkoda” automātiskai ģenerēšanai no datiem, kas iegūti no ārējiem sensoriem, kuri aprakstīti Regulā (ES) 2021/821; vai

c. 

operētājsistēmas “programmatūra”, kas speciāli izstrādāta iekārtām, kuras veic “apstrādi reāllaikā” un garantē “globālā pārtraukuma latento laiku”, kas ir mazāks nekā 20 μs.

Tehniska piezīme. X.D.II.001. pozīcijā “globālā pārtraukuma latentais laiks” ir laiks, kas datorsistēmai vajadzīgs, lai konstatētu pārtraukumu, kas radies notikuma rezultātā, apstrādāt pārtraukumu un kontekstuāli pārslēgties uz alternatīvu atmiņā esošu uzdevumu, kura turpināšana ir atkarīga no pārtraukuma.

X.D.II.002 “Programmatūra”, izņemot 4D001 pozīcijā ( 40 ) minēto, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota tādas iekārtas “izstrādei”, “ražošanai” vai “lietošanai”, uz kuru attiecas 4A101 pozīcijā (40)  paredzētā kontrole.

X.E.II.001 “Tehnoloģija” tādas iekārtas “izstrādei”, “ražošanai” vai “lietošanai”, uz kuru attiecas X.A.II.001. pozīcijā paredzētā kontrole, vai “programmatūra”, uz kuru attiecas X.D.II.001. vai X.D.II.002. pozīcijā paredzētā kontrole.

X.E.II.002 “Tehnoloģija” tādas iekārtas “izstrādei” vai “ražošanai”, kas izstrādāta “multidatu plūsmas apstrādei”.

Tehniska piezīme. X.E.II.002. pozīcijā “multidatu plūsmas apstrāde” ir mikroprogramma vai tādu iekārtu arhitektūra, kas reizē ļauj apstrādāt divas vai vairākas datu sekvences, un ko kontrolē viena vai vairākas instrukciju sekvences, izmantojot:

1. 

vienas instrukcijas multidatu (SIMD) arhitektūras izstrādnes, piemēram, vektora vai blokprocesorus;

2. 

daudzkārtīgas vienas instrukcijas multidatu (MSIMD) arhitektūras izstrādnes;

3. 

daudzkārtīgas instrukciju multidatu (MIMD) arhitektūras izstrādnes, tai skaitā tādas, kas ir tuvu sapārotas, cieši sapārotas vai brīvi sapārotas; vai

4. 

izpildelementu procesoru elementu struktūrblokus, tai skaitā sistoliskos blokus.

III kategorija. 1. daļa – Telesakari

Piezīme. III kategorijas 1. daļā kontrole neattiecas uz fizisku personu personiska lietojuma precēm.

X.A.III.101 Telesakaru iekārtas

a. 

Jebkura veida telesakaru iekārtas, uz ko neattiecas 5A001.a. pozīcijā (40)  paredzētā kontrole un kas ir speciāli izstrādātas darbam ārpus temperatūras diapazona no 219 K (–54 °C) līdz 397 K (124 °C).

b. 

telesakaru pārraides iekārtas un sistēmas, kā arī speciāli tām izstrādāti komponenti un piederumi, kam ir kāds no šiem raksturlielumiem, funkcijām vai īpašībām:

Piezīme. Telesakaru pārraides iekārtas:

a. 

šādās kategorijās vai to kombinācijās:

1. 

radioiekārtas (piemēram, raidītāji, uztvērēji un raiduztvērēji);

2. 

līnijas galiekārtas;

3. 

starppastiprinātāju iekārtas;

4. 

retranslatoru iekārtas;

5. 

reģeneratoru iekārtas;

6. 

pārkodētāji (transkoderi);

7. 

multipleksēšanas iekārtas (ieskaitot statistiskos multipleksus);

8. 

modulatori/demodulatori (modemi);

9. 

transmultipleksēšanas iekārtas (sk. CCITT Rec. G701);

10. 

“ierakstītas programmas vadītas” šķērssavienojuma cipariekārtas;

11. 

“vārtejas” un tilti;

12. 

“vides piekļuves bloki”; un

b. 

konstruētas lietošanai viena vai vairāku kanālu sakaros pa kādu no šiem:

1. 

vads (stieple);

2. 

koaksiālais kabelis;

3. 

optiskās šķiedras kabelis;

4. 

elektromagnētiskais starojums; vai

5. 

zemūdens akustisko viļņu izplatīšanās,

1. 

kas izmanto ciparsignālu tehnoloģijas, ieskaitot analogu signālu ciparapstrādi, un paredzēti darbam ar “cipardatu pārsūtīšanas ātrumu” augstākajā multipleksa līmenī, kas pārsniedz 45 Mbit/s, vai ar “kopējo cipardatu pārsūtīšanas ātrumu”, kas pārsniedz 90 Mbit/s;

Piezīme. X.A.III.101.b.1. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz iekārtām, kas speciāli izstrādātas iebūvēšanai un darbināšanai satelītu sistēmā civilām vajadzībām.

2. 

modemi, kuros izmanto viena balss kanāla joslas platumu ar “datu signāla pārraides ātrumu”, kas pārsniedz 9 600 bitus sekundē;

3. 

kas ir “ierakstītas programmas vadītas” šķērssavienojuma cipariekārtas, kuru “cipardatu pārsūtīšanas ātrums” pārsniedz 8,5 Mbit/s vienā pieslēgvietā;

4. 

kas ir iekārtas, kurās ir kāds no šiem:

a. 

“tīkla piekļuves kontrolleri” un ar tiem saistītie parastie datu nesēji, kam “cipardatu pārsūtīšanas ātrums” pārsniedz 33 Mbit/s; vai

b. 

“sakaru kanālu kontrolleri” ar cipardatu izvadi, kam “datu signāla pārraides ātrums” ir lielāks par 64 000 bit/s vienam kanālam;

Piezīme. Ja kādā nekontrolētā iekārtā ir “tīkla piekļuves kontrollers”, tai nevar būt nekāda veida telesakaru saskarnes, izņemot tādas, kas aprakstītas X.A.III.101.b.4. pozīcijā, bet netiek tai atbilstoši kontrolētas.

5. 

kas izmanto “lāzeru” un kam ir kāds no šiem raksturlielumiem:

a. 

pārraides viļņu garums ir lielāks par 1 000  nm; vai

b. 

izmanto analogus paņēmienus, un joslas platums pārsniedz 45 MHz;

c. 

izmanto koherentās optiskās pārraides vai koherentās optiskās detektēšanas metodi (ko dēvē arī par optiskām heterodīna vai homodīna metodēm);

d. 

izmanto multipleksās viļņu garuma dalīšanas paņēmienus; vai

e. 

veic “optisko pastiprināšanu”;

6. 

radioiekārtas, kas darbojas ar ieejas vai izejas frekvencēm, kuras pārsniedz:

a. 

31 GHz satelīta–Zemes stacijas lietojumiem; vai

b. 

26,5 GHz citiem lietojumiem;

Piezīme. X.A.III.101.b.6. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz civilām vajadzībām paredzētām iekārtām, ja tās atbilst Starptautiskās telesakaru savienības (ITU) piešķirtai joslai starp 26,5 GHz un 31 GHz.

7. 

kas ir radioiekārtas, kuras izmanto kādu no šīm:

a. 

kvadrātiskās amplitūdas modulācijas (QAM) metodes virs 4. līmeņa, ja “kopējais cipardatu pārsūtīšanas ātrums” pārsniedz 8,5 Mbit/s;

b. 

QAM metodes virs 16. līmeņa, ja “kopējais cipardatu pārsūtīšanas ātrums” ir vienāds ar vai mazāks par 8,5 Mbit/s;

c. 

citas ciparmodulācijas metodes, kuru “spektrālā efektivitāte” pārsniedz 3 bit/s/Hz; vai

d. 

darbojas 1,5 MHz līdz 87,5 MHz frekvenču diapazonā, un izmanto adaptīvus paņēmienus, kas nodrošina traucētāju signālu slāpēšanu vairāk par 15 dB;

Piezīmes.

1.   X.A.III.101.b.7. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz iekārtām, kas speciāli izstrādātas iebūvēšanai un darbināšanai satelītu sistēmā civilām vajadzībām.

2.   X.A.III.101.b.7. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz radioreleja iekārtām, kas paredzētas darbībai Starptautiskās telesakaru savienības (ITU) piešķirtā joslā:

a. 

kam ir kāda no šīm īpašībām:

1. 

nepārsniedz 960 MHz; vai

2. 

“kopējais cipardatu pārsūtīšanas ātrums” nepārsniedz 8,5 Mbit/s; un

b. 

kuru “spektrālā efektivitāte” nepārsniedz 4 bit/s/Hz.

c. 

“ierakstītas programmas vadītas” komutācijas iekārtas un ar tām saistītas signalizācijas sistēmas, kam ir kādi no šiem raksturlielumiem, funkcijām vai īpašībām, un speciāli tām izstrādātas sastāvdaļas un piederumi:

Piezīme. Statistiskos multipleksorus ar cipardatu ievadi un cipardatu izvadi, kas nodrošina komutāciju, uzskata par “ierakstītas programmas vadītiem” komutatoriem.

1. 

“datu (ziņojuma) komutācijas” iekārtas vai sistēmas, kas projektētas “darbībai paketes režīmā” un to elektroniskie bloki un komponenti, izņemot KMPS vai Regulā (ES) 2021/821 noteiktās;

2. 

neizmanto;

3. 

“datagrammu” pakešu maršrutēšana vai komutācija;

Piezīme. X.A.III.101.c.3. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz tīkliem, kuros izmanto tikai “tīkla piekļuves kontrollerus”, un uz pašiem “tīkla piekļuves kontrolleriem”.

4. 

neizmanto;

5. 

vairāklīmeņu prioritāte un privilēģija ķēžu komutācijai;

Piezīme. X.A.III.101.c.5. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz vienlīmeņa izsaukuma privilēģiju.

6. 

paredzētas šūnu radioizsaukumu automātiskai nodošanai citiem šūnu komutatoriem vai automātiskai savienošanai ar centralizētu abonentu datubāzi, kas kopīga vairāk nekā vienam komutatoram;

7. 

kurās ir “ierakstītas programmas vadītas” šķērssavienojuma cipariekārtas, kuru “cipardatu pārsūtīšanas ātrums” pārsniedz 8,5 Mbit/s vienā pieslēgvietā;

8. 

“vienkanāla signalizācija”, kas darbojas nesaistītā vai kvazisaistītā darbības režīmā;

9. 

“dinamiska adaptīvā maršrutēšana”;

10. 

ir pakešu komutatori, ķēžu komutatori un maršrutētāji, kuru pieslēgvietas vai līnijas pārsniedz kādu no šiem raksturlielumiem:

a. 

“datu signāla ātrums”64 000 bit/s vienā kanālā “sakaru kanāla kontrolierim”; vai

Piezīme. X.A.III.101.c.10.a. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz multipleksiem saliktiem savienojumiem, kas sastāv tikai no sakaru kanāliem, uz kuriem atsevišķi neattiecas X.A.III.101.b.1. pozīcijā paredzētā kontrole.

b. 

“cipardatu pārsūtīšanas ātrums” 33 Mbit/s “tīkla piekļuves kontrolleram” un ar to saistītiem parastiem datu nesējiem;

Piezīme. X.A.III.101.c.10. pozīcijā paredzētā kontrole neattiecas uz pakešu slēdžiem un maršrutētājiem, kuru pieslēgvietas un līnijas nepārsniedz X.A.III.101.c.10. pozīcijā noteiktos robežlielumus.

11. 

“optiskā komutācija”;

12. 

izmanto “asinhroniskas pārsūtīšanas režīma” (“ATM”) metodes;

d. 

optiskās šķiedras un optiskās šķiedras kabeļi, garāki par 50 m, paredzēti darbam vienā režīmā;

e. 

ar šādiem raksturlielumiem:

1. 

saņem datus no mezgliem; un

2. 

apstrādā šos datus, lai nodrošinātu kontroli pār datplūsmu, par kuru nav jāpieņem operatora lēmumi, un tādējādi veiktu “dinamisko adaptīvo maršrutēšanu”;

1. piezīme. X.A.III.101.e neietilpst gadījumi, kur lēmumus par maršrutēšanu pieņem pēc iepriekš noteiktas informācijas.

2. piezīme. X.A.III.101.e neizslēdz datplūsmas kā prognozējamu statistisko datplūsmas apstākļu funkcijas kontroli.

f. 

fāzētu bloku antenas, kas darbojas virs 10,5 GHz un satur aktīvus elementus un izkliedētas sastāvdaļas, un ir konstruētas tā, lai varētu elektroniski kontrolēt staru kūļa veidošanu un orientāciju, izņemot nosēšanās sistēmas ar instrumentiem, kas atbilst Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) standartiem (mikroviļņu nosēšanās sistēmas (MLS));

g. 

mobilo sakaru iekārtas, izņemot KMPS vai Regulā (ES) 2021/821 noteiktās, elektroniskie mezgli un to sastāvdaļas; vai

h. 

radioreleju sakaru iekārtas, kas paredzētas izmantošanai frekvencēs, kas vienādas ar 19,7 GHz vai augstākas, un to sastāvdaļas, izņemot KMPS vai Regulā (ES) 2021/821 noteiktās.

Tehniska piezīme. X.A.III.101. pozīcijā:

1) 

“Asinhroniskās pārsūtīšanas režīms”(“ATM”) ir pārsūtīšanas režīms, kurā informāciju organizē šūnās; tas ir asinhronisks tādā nozīmē, ka šūnu informācijas atjaunošanās ir atkarīga no vajadzīgā vai momentānā datu pārsūtīšanas ātruma.

2) 

“Viena balss kanāla platuma josla” ir datu sakaru iekārta, kas paredzēta darbam vienā 3 100  Hz balss kanālā, kā noteikts CCITT Ieteikumā G.151.

3) 

“Sakaru kanāla kontrollers” ir fiziskā saskarne, kas kontrolē sinhroniskas vai asinhroniskas cipardatu informācijas plūsmu. Šādu iekārtu var integrēt datorā vai telesakaru iekārtās, lai nodrošinātu pieeju sakariem.

4) 

“Datagramma” ir autonoms, neatkarīgs datu vienums, kas nes pietiekamu informāciju, lai to varētu maršrutēt no avota uz galamērķa datu galiekārtu, nebalstoties uz agrāku apmaiņu starp šo avotu un galamērķa datu galiekārtu un pārsūtošo tīklu.

5) 

“Ātrā atlase” ir funkcija, ko izmanto virtuāliem izsaukumiem, ļaujot datu galiekārtām paplašināt iespēju pārsūtīt datus izsaukuma savienošanas un notīrīšanas “paketēs”, pārsniedzot virtuāla izsaukuma pamatiespējas.

6) 

“Vārteja” ir funkcija, ko īsteno ar kādu iekārtas un “programmatūras” kombināciju, lai veiktu vienā sistēmā izmantotās informācijas attēlošanas, apstrādes vai nosūtīšanas konvenciju konvertēšanu attiecīgajās, bet atšķirīgās konvencijās, ko izmanto citā sistēmā.

7) 

“Integrēto pakalpojumu cipardatu tīkls” (ISDN) ir vienots gala–gala cipardatu tīkls, kurā visdažādākos veidos (piemēram, balss, teksta, datu, nekustīgu un kustīgu attēlu) komunicētos datus pārraida no vienas pieslēgvietas (galiekārtas) centrālē (komutatorā) pa vienu piekļuves līniju abonentam un no abonenta.

8) 

“Pakete” ir binārciparu grupa, kurā ietilpst datu un izsaukuma vadības signāli un kuru komutē kā saliktu veselumu. Dati, izsaukuma vadības signāli un varbūtējā informācija par kļūdvadīklu ir sakārtota noteiktā formā.

9) 

“Vienkanāla signalizācija” ir vadības informācijas pārraide (signāls) atsevišķā kanālā, ko neizmanto ziņojumiem. Signalizācijas kanāls parasti vada vairākus ziņojumu kanālus.

10) 

“Datu signāla ātrums” ir ātrums, kas definēts ITU Ieteikumā 53–36, ievērojot, ka nebinārā modulācijā bods un bits sekundē nav vienādi. Jāiekļauj biti kodēšanas, pārbaudes un sinhronizācijas funkcijām.

11) 

“Dinamiska adaptīvā maršrutēšana” ir automātiska datu pārraides maršruta maiņa pēc tīkla faktiskā stāvokļa noteikšanas un analīzes.

12) 

“Vides piekļuves bloks” ir iekārta, kurā ir viena vai vairākas sakaru saskarnes (“tīkla pieslēguma vadības ierīce”, “sakaru kanāla vadības ierīce”, modems vai datoru kopne), kas galiekārtu savieno ar tīklu.

13) 

“Spektrālā efektivitāte” ir “cipardatu pārsūtīšanas ātrums” [bit/s] / 6 dB spektra joslas platuma Hz.

14) 

“Ierakstītas programmas vadīts” ir vadībā, kura izmanto elektroniskā atmiņas ierīcē saglabātas komandas, ko procesors var izpildīt, lai virzītu iepriekš noteiktu funkciju izpildi.

Piezīme. Iekārta var būt “ierakstītas programmas vadīta” neatkarīgi no tā, vai elektroniskā atmiņa ir iekšēja vai ārēja.

X.B.III.101 Telesakaru pārbaudes iekārtas, izņemot KMPS vai Regulā (ES) 2021/821 noteiktās.

X.C.III.101 Stikla vai cita materiāla sagataves, kas optimizētas tādu optisko šķiedru izgatavošanai, uz kurām attiecas X.A.III.101. pozīcijā paredzētā kontrole.

X.D.III.101 “Programmatūra”, kas īpaši izstrādāta vai pārveidota, lai “izstrādātu”, “ražotu” vai “lietotu” iekārtas, uz kurām attiecas X.A.III.101. un X.B.III.101. pozīcijā paredzētā kontrole, un turpmāk aprakstītā dinamiskas adaptīvās maršrutēšanas programmatūra:

a. 

“programmatūra”, kas nav mašīnizpildāmā formā, ir īpaši izstrādāta “dinamiskai adaptīvajai maršrutēšanai”.

b. 

neizmanto.

X.E.III.101 “Tehnoloģija” tādu iekārtu “izstrādei”, “ražošanai” vai “lietošanai”, uz ko attiecas X.A.III.101. vai X.B.III.101. pozīcijā paredzētā kontrole, vai “programmatūra”, uz kuru attiecas X.D.III.101. pozīcijā paredzētā kontrole, un citas “tehnoloģijas”:

a. 

šādas specifiskas “tehnoloģijas”:

1. 

“tehnoloģija” pārklājumu apstrādei un uzklāšanai optiskajai šķiedrai, īpaši izstrādāta, lai to padarītu derīgu lietošanai zem ūdens;

2. 

“tehnoloģija” iekārtu “izstrādei”, kur izmanto “sinhroniskās cipardatu hierarhijas” (“SDH”) vai “sinhroniskā optiskā tīkla” (“SONET”) metodes.

Tehniska piezīme. X.E.III.101. pozīcijā:

1) 

“Sinhroniska cipardatu hierarhija” (SDH) ir cipardatu hierarhija, kas nodrošina līdzekļus dažādu datplūsmas veidu pārvaldībai, multipleksēšanai un piekļuvei tiem, izmantojot sinhronisku pārraides formātu dažādu veidu nesējos. Formāts balstās uz sinhronisko pārsūtīšanas moduli (STM), kas definēts CCITT Ieteikumos G.703, G.707, G.708, G.709 un citos vēl publicējamos ieteikumos. “SDH” pirmā līmeņa ātrums ir 155,52 Mbit/s.

2) 

“Sinhronisks optiskais tīkls” (SONET) ir tīkls, kas nodrošina līdzekli dažādu cipardatu plūsmas veidu pārvaldībai, multipleksēšanai un piekļuvei, izmantojot sinhronisku pārraides formātu šķiedru optikā. Formāts ir “SDH” Ziemeļamerikas paveids, un arī tajā izmantots sinhroniskais pārsūtīšanas modulis (STM). Taču par pamata pārsūtīšanas moduli tas lieto sinhronisko pārsūtīšanas signālu (STS) ar pirmā līmeņa ātrumu 51,81 Mbit/s. SONET standarti tiek iestrādāti “SDH” standartos.

III kategorija. 2. daļa – Informācijas drošība

Piezīme. III kategorijas 2. daļā kontrole neattiecas uz fizisku personu personiska lietojuma precēm.

X.A.III.201 Šādas iekārtas:

a. 

neizmanto;

b. 

neizmanto;

c. 

preces, ko klasificē kā šifrēšanas preces masu patēriņa tirgum saskaņā ar piezīmi par kriptogrāfiju – 5. kategorijas 2. daļas 3. piezīmi ( 41 ).

X.D.III.201 Šāda “informācijas drošības”“programmatūra”:

Piezīme. Šis ieraksts neskar “programmatūru”, kas izstrādāta vai pārveidota aizsardzībai pret ļaunprātīgu datora bojāšanu, piemēram, vīrusiem, ja “kriptogrāfijas” izmantošana nepārsniedz autentifikāciju, digitālo parakstīšanu un/vai datu vai datņu atšifrēšanu.

a. 

neizmanto;

b. 

neizmanto;

c. 

“programmatūra”, kas klasificēta kā šifrēšanas programmatūra masu patēriņa tirgum saskaņā ar piezīmi par kriptogrāfiju – 5. kategorijas 2. daļas 3. piezīmi ( 42 ).

X.E.III.201 “Informācijas drošības”“tehnoloģija” saskaņā ar vispārīgo piezīmi par tehnoloģijām, šāda:

a. 

neizmanto;

b. 

“tehnoloģija”, izņemot KMPS vai Regulā (ES) 2021/821 noteikto, X.A.III.201.c pozīcijas masu patēriņa tirgus preču vai X.D.III.201.c pozīcijas masu patēriņa tirgus “programmatūras”“lietošanai”.

IV kategorija– Sensori un lāzeri

X.A.IV.001 Jūras vai sauszemes akustiskās iekārtas, kas spēj atklāt zemūdens objektus vai iezīmes vai noteikt to atrašanās vietu, vai noteikt virsūdens kuģu vai zemūdens aparātu pozīciju; un speciāli konstruēti komponenti, izņemot tos, kas minēti KMPS vai Regulā (ES) 2021/821.

X.A.IV.002 Optiskie sensori:

a. 

attēla pastiprinātājlampas un tām speciāli konstruēti komponenti:

1. 

attēla pastiprinātājlampas, kam ir visas šīs īpašības:

a. 

maksimālā jutība ir viļņu garuma diapazonā, kas pārsniedz 400 nm, bet nepārsniedz 1 050 nm;

b. 

mikrokanālu plate elektronu attēlu pastiprinātājam ar perforācijas soli (atstatums no centra līdz centram) mazāku nekā 25 μm; un

c. 

kam ir kāda no šīm īpašībām:

1. 

S–20, S–25 vai vairāku sārmu fotokatods; vai

2. 

GaAs vai GaInAs fotokatods;

2. 

speciāli konstruētas mikrokanālu plates, kam ir abas šīs īpašības:

a. 

katrai platei ir 15 000 vai vairāk dobu cauruļu; un

b. 

perforācijas solis (atstatums no centra līdz centram) mazāks nekā 25 μm;

b. 

tiešā skata attēlveidošanas iekārtas darbam spektra redzamajā vai infrasarkanajā daļā, kurās izmanto attēla pastiprinātājlampas, kam ir X.A.IV.002.a.1. pozīcijā uzskaitītās īpašības.

X.A.IV.003 Kameras:

a. 

kameras, kas atbilst 6A003.b.4. pozīcijas 3. piezīmē noteiktajiem kritērijiem ( 43 );

b. 

neizmanto;

X.A.IV.004 Optikas ierīces:

Piezīme. X.A.IV.004. pozīcija neattiecas uz optiskajiem filtriem ar fiksētām gaisa spraugām vai Lyot tipa filtriem.

a. 

Optiskie filtri:

1. 

kas paredzēti viļņu garumiem, kuri pārsniedz 250 nm, un sastāv no daudzslāņu optiskiem pārklājumiem un kam ir kāda no šīm īpašībām:

a. 

joslas platums ir 1 nm no pilna platuma pusintensitātes (FWHI) vai mazāks un maksimālā transmisija ir 90 % vai vairāk; vai

b. 

joslas platums ir 0,1 nm FWHI vai mazāks un maksimālā transmisija ir 50 % vai vairāk;

2. 

kas paredzēti viļņu garumiem, kuri pārsniedz 250 nm, un kam ir visas šīs īpašības:

a. 

noskaņojami spektra diapazonā 500 nm vai vairāk;

b. 

momentānais optiskais joslu filtrs 1,25 nm vai mazāks;

c. 

viļņu garums atiestatāms 0,1 ms robežās ar precizitāti 1 nm vai labāku noskaņojamajā spektra diapazonā; un

d. 

viena maksimālā transmisija ir 91 % vai lielāka;

3. 

optiskie necaurspīdības slēdži (filtri), kuru redzes lauks ir 30° vai lielāks un reakcijas laiks ir vienāds ar vai mazāks par 1 ns;

b. 

“fluorīda šķiedras” kabeļi vai to optiskās šķiedras ar vājinājumu mazāk nekā 4 dB/km viļņu garuma diapazonā, kas pārsniedz 1 000  nm, bet nepārsniedz 3 000  nm.

Tehniska piezīme. X.A.IV.004.b pozīcijā “fluorīda šķiedras” ir šķiedras, kas izgatavotas no makroskopiskiem fluorīda savienojumiem.

X.A.IV.005 “Lāzeri”:

a. 

oglekļa dioksīda (CO2) “lāzeri”, kuriem piemīt jebkura no šādām īpašībām:

1. 

nepārtrauktā režīma (CW) izejas jauda pārsniedz 10 kW;

2. 

ģenerē pulsējošu starojumu ar “impulsa ilgumu” virs 10 μs; un

a. 

vidējā izstarošanas jauda lielāka par 10 kW; vai

b. 

impulsa “maksimālā jauda” pārsniedz 100 kW; vai

3. 

ģenerē pulsējošu starojumu ar 10 μs vai mazāku “impulsa ilgumu”; un

a. 

starojuma enerģija uz vienu impulsu pārsniedz 5 J un “maksimumjauda” pārsniedz 2,5 kW; vai

b. 

vidējā izstarošanas jauda lielāka par 2,5 kW;

b. 

šādi pusvadītāju “lāzeri”:

1. 

atsevišķi viena šķērsmoda pusvadītāju “lāzeri” ar šādām īpašībām:

a. 

vidējā izstarošanas jauda lielāka par 100 mW; vai

b. 

pārraides viļņu garums ir lielāks par 1 050 nm;

2. 

atsevišķi vairāku šķērsmodu pusvadītāju “lāzeri” vai atsevišķu pusvadītāju “lāzeru” bloki ar viļņu garumu lielāku nekā 1 050 nm;

c. 

rubīna “lāzeri”, kuru radītā enerģija pārsniedz 20 J uz vienu impulsu;

d. 

“nenoskaņojami”“impulsu lāzeri”, kam izejas viļņu garums pārsniedz 975 nm, bet nepārsniedz 1 150 nm, un kam ir kāda no šīm īpašībām:

1. 

“impulsa ilgums” ir 1 ns vai garāks, bet nepārsniedz 1 μs, un kāda no šīm īpašībām:

a. 

viena šķērsmoda izeja un kāda no šīm īpašībām:

1. 

“elektrorozetes efektivitāte” ir lielāka par 12 % un “vidējā izejas jauda” pārsniedz 10 W, un var darboties ar impulsa atkārtošanās frekvenci, lielāku par 1 kHz; vai

2. 

vidējā izstarošanas jauda lielāka par 20 W; vai

b. 

vairāku šķērsmodu izeja un kāda no šīm īpašībām:

1. 

“elektrorozetes efektivitāte” ir lielāka par 18 % un “vidējā izejas jauda” ir lielāka par 30 W;

2. 

“maksimālā jauda” ir lielāka par 200 MW; vai

3. 

vidējā izstarošanas jauda lielāka par 50 W; vai

2. 

“impulsa ilgums” ir garāks par 1 μs, un ir kāda no šīm īpašībām:

a. 

viena šķērsmoda izeja un kāda no šīm īpašībām:

1. 

“elektrorozetes efektivitāte” ir lielāka par 12 % un “vidējā izejas jauda” pārsniedz 10 W, un var darboties ar impulsa atkārtošanās frekvenci, lielāku par 1 kHz; vai

2. 

vidējā izstarošanas jauda lielāka par 20 W; vai

b. 

vairāku šķērsmodu izeja un kāda no šīm īpašībām:

1. 

“elektrorozetes efektivitāte” ir lielāka par 18 % un “vidējā izejas jauda” ir lielāka par 30 W; vai

2. 

vidējā izstarošanas jauda lielāka par 500 W;

e. 

“nenoskaņojami” nepārtrauktā viļņa “(CW) lāzeri”, kam izejas viļņu garums pārsniedz 975 nm, bet nepārsniedz 1 150 nm, un kam ir kāda no šīm īpašībām:

1. 

viena šķērsmoda izeja un kāda no šīm īpašībām:

a. 

“elektrorozetes efektivitāte” ir lielāka par 12 % un “vidējā izejas jauda” pārsniedz 10 W, un var darboties ar impulsa atkārtošanās frekvenci, lielāku par 1 kHz; vai

b. 

vidējā izstarošanas jauda lielāka par 50 W; vai

2. 

vairāku šķērsmodu izeja un kāda no šīm īpašībām:

a. 

“elektrorozetes efektivitāte” ir lielāka par 18 % un “vidējā