EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0145-20180915

Consolidated text: Padomes Lēmums 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2018-09-15

02014D0145 — LV — 15.09.2018 — 017.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES LĒMUMS 2014/145/KĀDP

(2014. gada 17. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

(OV L 078, 17.3.2014., 16. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2014/151/KĀDP (2014. gada 21. marts),

  L 86

30

21.3.2014

 M2

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2014/238/KĀDP (2014. gada 28. aprīlis),

  L 126

55

29.4.2014

►M3

PADOMES LĒMUMS 2014/265/KĀDP (2014. gada 12. maijs),

  L 137

9

12.5.2014

 M4

PADOMES LĒMUMS 2014/308/KĀDP (2014. gada 28. maijs),

  L 160

33

29.5.2014

 M5

PADOMES LĒMUMS 2014/455/KĀDP (2014. gada 11. jūlijs),

  L 205

22

12.7.2014

 M6

PADOMES LĒMUMS 2014/475/KĀDP (2014. gada 18. jūlijs),

  L 214

28

19.7.2014

 M7

PADOMES LĒMUMS 2014/499/KĀDP (2014. gada 25. jūlijs),

  L 221

15

25.7.2014

 M8

PADOMES LĒMUMS 2014/508/KĀDP (2014. gada 30. jūlijs),

  L 226

23

30.7.2014

►M9

PADOMES LĒMUMS 2014/658/KĀDP (2014. gada 8. septembris),

  L 271

47

12.9.2014

 M10

PADOMES LĒMUMS 2014/801/KĀDP (2014. gada 17. novembris),

  L 331

26

18.11.2014

►M11

PADOMES LĒMUMS 2014/855/KĀDP (2014. gada 28. novembris),

  L 344

22

29.11.2014

 M12

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/241 (2015. gada 9. februāris),

  L 40

14

16.2.2015

►M13

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/432 (2015. gada 13. marts),

  L 70

47

14.3.2015

►M14

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/1524 (2015. gada 14. septembris),

  L 239

157

15.9.2015

►M15

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/359 (2016. gada 10. marts),

  L 67

37

12.3.2016

►M16

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/1671 (2016. gada 15. septembris),

  L 249

39

16.9.2016

 M17

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/1961 (2016. gada 8. novembris),

  L 301

15

9.11.2016

►M18

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/445 (2017. gada 13. marts),

  L 67

88

14.3.2017

►M19

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/1386 (2017. gada 25. jūlijs),

  L 194

63

26.7.2017

►M20

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/1418 (2017. gada 4. augusts),

  L 203I

5

4.8.2017

►M21

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/1561 (2017. gada 14. septembris),

  L 237

72

15.9.2017

►M22

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/2163 (2017. gada 20. novembris),

  L 304

51

21.11.2017

►M23

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/392 (2018. gada 12. marts),

  L 69

48

13.3.2018

►M24

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/706 (2018. gada 14. maijs),

  L 118I

3

14.5.2018

►M25

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/1085 (2018. gada 30. jūlijs),

  L 194

147

31.7.2018

►M26

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/1237 (2018. gada 12. septembris),

  L 231

27

14.9.2018


Labots ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 066, 11.3.2015, lpp 21 (2014/265/KĀDP)

 C2

Kļūdu labojums, OV L 066, 11.3.2015, lpp 22 (2014/499/KĀDP)

 C3

Kļūdu labojums, OV L 199, 29.7.2015, lpp 46 (2014/151/KĀDP)

 C4

Kļūdu labojums, OV L 275, 20.10.2015, lpp 68 (2014/658/KĀDP)

 C5

Kļūdu labojums, OV L 280, 24.10.2015, lpp 39 (2015/1524)

 C6

Kļūdu labojums, OV L 253, 30.9.2017, lpp 40 (2017/1561)

►C7

Kļūdu labojums, OV L 152, 15.6.2018, lpp 60 (2018/706)
▼B

PADOMES LĒMUMS 2014/145/KĀDP

(2014. gada 17. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība1. pants

▼M9

1.  Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai liegtu ieceļot to teritorijā vai šķērsot to:

a) fiziskām personas, kuras ir atbildīgas par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā, un ar tām saistītām fiziskām personām;

b) fiziskām personām, kuras aktīvi sniedz materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju, vai kuras gūst labumu no tiem; vai

c) fiziskām personām, kuras veic darījumus ar separātistu grupām Ukrainas Donbasa reģionā,

kā uzskaitīts pielikumā.

▼B

2.  Šā panta 1. punkts neuzliek par pienākumu dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.  Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, ja kādai dalībvalstij kādas saistības ir uzliktas ar starptautiskām tiesībām, konkrēti:

a) kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

b) kā uzņēmējvalstij, kurā tiek rīkota starptautiska konference, ko sasauc Apvienoto Nāciju Organizācija vai kas notiek tās aizbildnībā;

c) saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

d) saskaņā ar 1929. gada Samierināšanās Līgumu (Laterāna Pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.  Šā panta 3. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, kad kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

5.  Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts piešķir izņēmumu atbilstīgi 3. vai 4. punktam.

6.  Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus 1. punktā paredzētajiem pasākumiem, ja ceļošana ir attaisnojama steidzamu humānu iemeslu dēļ vai tāpēc, lai apmeklētu starpvaldību sanāksmes un sanāksmes, kuras atbalsta vai rīko Savienība vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, ja tajās noris politiskais dialogs, ar ko tieši sekmē ierobežojošo pasākumu politiskos mērķus, tostarp atbalstot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

7.  Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 6. punktā minētos izņēmumus, par to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, ja vien viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski neiebilst divās darba dienās no dienas, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var nolemt piešķirt ierosināto izņēmumu.

8.  Gadījumos, kad saskaņā ar 3., 4., 6. un 7. punktu dalībvalsts atļauj pielikumā uzskaitītajām personām ieceļot tās teritorijā vai šķērsot to, atļauju piešķir tikai tādam nolūkam, kādam tā ir paredzēta, un tikai attiecīgajai personai.

2. pants

▼M9

1.  Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir šādu personu īpašumā vai valdījumā, turējumā vai kontrolē:

a) fiziskas personas, kuras ir atbildīgas par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā, un ar tām saistītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras;

b) juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras materiāli vai finansiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība;

c) Krimā vai Sevastopolē esošas juridiskas personas, vienības vai struktūras, īpašumtiesības uz kurām ir nodotas pretēji Ukrainas tiesību aktiem, vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras ir guvušas labumu no šādas nodošanas;

d) fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras aktīvi sniedz materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju, vai kuras gūst labumu no tiem; vai

e) fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras veic darījumus ar separātistu grupām Ukrainas Donbasa reģionā,

kā uzskaitīts pielikumā.

▼B

2.  Pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to labā nedara pieejamus, ne tieši, ne netieši, nekādus līdzekļus vai saimnieciskos resursus.

3.  Dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut atbrīvot noteiktus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai tos darīt pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a) vajadzīgi, lai nodrošinātu pielikumā uzskaitīto personu un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtiku, īri vai hipotēku, medikamentiem un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c) paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d) vajadzīgi ārkārtas izdevumiem, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar šo punktu.

4.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 1. punktā minēto personu, vienību vai struktūru iekļāva pielikumā minētajā sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāms tiesas nolēmums;

b) līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas nodrošināti ar šādu nolēmumu vai kas atzīti par pamatotiem ar šādu nolēmumu, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām, kurām ir šādi prasījumi;

c) nolēmums nav pieņemts kādas pielikumā uzskaitītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras labā; un

d) nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar šo punktu.

5.  Šā panta 1. punkts neliedz sarakstā iekļautai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai veikt maksājumus saskaņā ar līgumu, kas noslēgts pirms datuma, kurā šāda fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra ir iekļauta pielikumā, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir secinājusi, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņem 1. punktā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra.

6.  Šā panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldēto kontu papildinājumiem:

a) procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem;

b) maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja 1. un 2. punktā paredzētos pasākumus; vai

c) maksājumiem, kuri paredzēti tiesas, administratīvos vai šķīrējtiesas nolēmumos, kas pieņemti Savienībā vai ir izpildāmi attiecīgajā dalībvalstī,

ar noteikumu, ka uz visiem šādiem procentiem, cita veida ieņēmumiem un maksājumiem joprojām attiecas 1. punktā paredzētie pasākumi.

▼M21

7.  Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalsts var atļaut maksājumus Crimean Sea Ports par ostās Kerch Fishery Port, Yalta Commercial Port un Evpatoria Commercial Port sniegtiem pakalpojumiem un Gosgidrografiya un Crimean Sea Ports ostas termināļu filiāļu sniegtiem pakalpojumiem.

▼B

3. pants

▼M3

1.  Padome pēc dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma vienprātīgi nolemj izveidot un grozīt pielikumā iekļauto sarakstu.

▼B

2.  Padome 1. punktā minēto lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai vai nu tieši, ja ir zināma tās adrese, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai personai, vienībai vai struktūrai iespēju paust apsvērumus.

3.  Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata 1. punktā minēto lēmumu un attiecīgi informē attiecīgo personu, vienību vai struktūru.

4. pants

1.  Pielikumā norāda pamatojumu 1. panta 1. punktā un 2. panta 1. punktā minēto fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru iekļaušanai sarakstā.

2.  Pielikumā iekļauj arī vajadzīgo informāciju attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru identificēšanai, ja tāda ir pieejama. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdus un uzvārdus, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, un amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām vai struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darījumdarbības vietu.

5. pants

Lai palielinātu 1. panta 1. punktā un 2. panta 1. punktā minēto pasākumu iedarbību, Savienība aicina trešās valstis pieņemt ierobežojošus pasākumus, kas būtu līdzīgi tiem, kuri paredzēti šajā lēmumā.

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

▼M26

Šo lēmumu piemēro līdz 2019. gada 15. martam.

▼B

Šo lēmumu pastāvīgi pārskata. To atjauno vai atbilstīgi groza, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.
PIELIKUMS

1. un 2. pantā minēto personu, vienību un struktūru saraksts

▼C1

Personas

▼B 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

▼M21

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич АКСЁНОВ),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Dzimšanas datums: 26.11.1972.

Dzimšanas vieta: Beltsy (Bălți), tagad Moldovas Republika

Aksyonov2014. gada 27. februārī Krievijai labvēlīgi noskaņotu bruņotu personu klātbūtnē Krimas Augstākajā padomē (Verkhovna Rada) tika ievēlēts par “Krimas premjerministru”. Ukrainas prezidenta pienākumu izpildītājs Oleksandr Turchynov šo “ievēlēšanu”2014. gada 1. martā atzina par konstitūcijai neatbilstošu. Aksyonov aktīvi lobēja 2014. gada 16. marta“referendumu” un bija viens no “līguma par Krimas pievienošanos Krievijas Federācijai” parakstītājiem 2014. gada 18. martā. 2014. gada 9. aprīlī prezidents Putins viņu iecēla par tā sauktās “Krimas republikas”“vadītāja” pienākumu izpildītāju. 2014. gada 9. oktobrī viņš tika oficiāli “ievēlēts” par tā sauktās “Krimas republikas”“vadītāju”. Pēc tam Aksyonov izdeva dekrētu par “vadītāja” un “premjerministra” amatu apvienošanu.

Krievijas Valsts padomes loceklis. Kopš 2017. gada janvāra – partijas “Vienotā Krievija” Augstās padomes loceklis.

Par savu līdzdalību aneksijas procesā viņš ir apbalvots ar Krievijas valsts ordeņa “Par nopelniem tēvzemes labā” I pakāpi.

17.3.2014.

▼M18

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрiйович КОНСТАНТIНОВ)

Dzimšanas datums: 19.11.1956.

Dzimšanas vieta: Vladimirovka (jeb Vladimirovca), Slobozia Region, Moldāvijas PSR (tagad Moldovas Republika), vai Bogomol, Moldāvijas PSR

Kā Krimas Autonomās Republikas Augstākās padomes runaspersonai Konstantinov bija svarīga loma “Augstākās padomes” pieņemtajos lēmumos par “referendumu” pret Ukrainas teritoriālo integritāti, un viņš aicināja vēlētājus 2014. gada 16. marta“referendumā” balsot par Krimas neatkarību. Viņš bija viens no 2014. gada 18. marta“līguma par Krimas pievienošanos Krievijas Federācijai” parakstītājiem.

Kopš 2014. gada 17. marta tā sauktās “Krimas Republikas”“Valsts padomes”“priekšsēdētājs”.

17.3.2014.

▼M23

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Dzimšanas datums: 15.8.1976.

Dzimšanas vieta: Ulan-Ude, Buryat ASSR (Krievijas PFSR)

Kā bijušajam Krimas premjerministra vietniekam Temirgaliev bija svarīga loma “Augstākās padomes” pieņemtajos lēmumos par 2014. gada 16. marta“referendumu” pret Ukrainas teritoriālo integritāti. Viņš aktīvi lobēja Krimas integrāciju Krievijas Federācijā.

2014. gada 11. jūnijā viņš atkāpās no tā sauktās “Krimas Republikas”“premjerministra pirmā vietnieka” funkcijām. Pašlaik – Managing Company of the Russian-Chinese Investment Fund for Regional Development ģenerāldirektors.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

17.3.2014.

▼M26

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Dzimšanas datums: 15.7.1974.

Dzimšanas vieta: Kharkiv, Ukrainas PSR

Berezovskiy2014. gada 1. martā tika iecelts par Ukrainas Jūras spēku komandieri, bet pēc tam deva zvērestu Krimas bruņotajiem spēkiem, tādējādi laužot Ukrainas Jūras spēkiem doto zvērestu.

Viņš bija Krievijas Federācijas Melnās jūras flotes komandiera vietnieks līdz 2015. gada oktobrim.

Kopš 2015. gada viņš studē Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba militārajā akadēmijā.

17.3.2014.

▼M21

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY (Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Dzimšanas datums: 13.6.1961.

Dzimšanas vieta: Moscow vai Sevastopol

Chaliy2014. gada 23. februārī ar “tautas aklamāciju” kļuva par “Sevastopoles tautas mēru” un pieņēma šo “balsojumu”. Viņš izvērsa aktīvu kampaņu par to, lai pēc 2014. gada 16. marta referenduma Sevastopole kļūtu par atsevišķu vienību Krievijas Federācijas sastāvā. Viņš bija viens no 2014. gada 18. marta“līguma par Krimas pievienošanos Krievijas Federācijai” parakstītājiem. Viņš bija Sevastopoles faktiskais “gubernators” no 2014. gada 1. līdz 14. aprīlim un ir bijušais “ievēlētais” Sevastopoles pilsētas Likumdevēju asamblejas priekšsēdētājs. Sevastopoles pilsētas “Likumdevēju asamblejas” loceklis.

Par savu līdzdalību aneksijas procesā viņš ir apbalvots ar Krievijas valsts ordeņa “Par nopelniem tēvzemes labā” I pakāpi.

17.3.2014.

▼M23

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Dzimšanas datums: 18.1.1970. vai 29.3.1965.

Dzimšanas vieta: Artemivsk (Артемовск) (2016. gadā pārdēvēta atpakaļ uz Bakhmut/Бахмут), Donetsk Oblast, Ukraina

“Premjerministrs”Aksyonov2014. gada 3. martā iecēla Zima par Krimas Drošības dienesta (SBU) jauno vadītāju, un Zima pieņēma šo amatu. Viņš ir sniedzis Krievijas Izlūkošanas dienestam (FSB) svarīgu informāciju, tostarp datubāzi. Tajā bija informācija par Euro-Maidan aktīvistiem un Krimas cilvēktiesību aizstāvjiem. Viņam bija svarīga loma tajā, lai neļautu Ukrainas iestādēm kontrolēt Krimas teritoriju. 2014. gada 11. martā bijušie Krimas SBU virsnieki paziņoja par neatkarīga Krimas Drošības dienesta izveidi.

17.3.2014.

▼M15 —————

▼M18

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Dzimšanas datums: 28.9.1953. vai 28.8.1953.

Dzimšanas vieta: Simferopol

Kā Krimas Augstākās padomes (Verkhovna Rada) runaspersonas vietnieks Tsekov kopā ar Sergey Aksyonov uzsāka Krimas Autonomās Republikas valdības nelikumīgo atlaišanu. Šajā pasākumā viņš iesaistīja Vladimir Konstantinov, draudot viņam ar atlaišanu. Viņš publiski atzina, ka Krimas parlamenta deputāti bija iniciatori tam, lai uzaicinātu Krievijas karavīrus pārņemt Krimas Augstāko padomi (Verkhovna Rada). Viņš bija viens no pirmajiem Krimas līderiem, kas publiski lūdza pievienot Krimu Krievijai.

Krievijas Federācijas Federācijas padomes loceklis no tā sauktās “Krimas Republikas”.

17.3.2014.

▼M23

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич Озеров)

Dzimšanas datums: 5.1.1958.

Dzimšanas vieta: Abakan, Khakassia

Bijušais Krievijas Federācijas Federācijas padomes Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāOzerov Federācijas padomes Drošības un aizsardzības komitejas vārdā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2017. gada jūlijā viņš atkāpās no Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētāja amata. Viņš joprojām ir padomes loceklis un Iekšējā regulējuma un parlamentāro jautājumu komitejas loceklis.

2017. gada 10. oktobrīOzerov ar dekrētu Nr. 372-SF tika iekļauts Federācijas padomes pagaidu komisijā valsts suverenitātes aizsardzības jautājumos un iejaukšanās Krievijas Federācijas iekšējās lietās novēršanas jautājumos.

17.3.2014.

▼M16

10.

Vladimir Michailovich DZHABAROV

(Владимир Михайлович Джабаров)

Dzimšanas datums: 29.9.1952.

Krievijas Federācijas Padomes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

2014. gada 1. martā Dzhabarov Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas vārdā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

▼M26

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович Клишас)

Dzimšanas datums: 9.11.1972.

Dzimšanas vieta: Sverdlovsk

Krievijas Federācijas Federācijas padomes Konstitucionālo tiesību un valsts veidošanas komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāKlishas Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu. Klishas ar publiskiem paziņojumiem centās attaisnot Krievijas militāro intervenci Ukrainā, apgalvojot, ka “Ukrainas prezidents atbalsta Krimas iestāžu lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam par visaptverošas palīdzības sniegšanu Krimas pilsoņu aizstāvībai”.

17.3.2014.

▼M16

12.

Nikolai Ivanovich RYZHKOV

(Николай Иванович Рыжков)

Dzimšanas datums: 28.9.1929.

Dzimšanas vieta: Dyleevka, Donetsk region, Ukrainas PSR

Krievijas Federācijas padomes Federālo jautājumu, reģionālās politikas un ziemeļu jautājumu komitejas loceklis.

2014. gada 1. martā Ryzhkov Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

13.

Evgeni Viktorovich BUSHMIN

(Евгений Викторович Бушмин)

Dzimšanas datums: 4.10.1958.

Dzimšanas vieta: Lopatino, Sergachiisky region, KPSFR

Krievijas Federācijas Padomes spīkera vietnieks.

2014. gada 1. martā Bushmin Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

▼M26

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович Тотоонов)

Dzimšanas datums: 3.4.1957.

Dzimšanas vieta: Ordzhonikidze, North Ossetia

Bijušais Krievijas Federācijas Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas loceklis. Viņš beidza pildīt Krievijas Federācijas padomes locekļa amata pienākumus 2017. gada septembrī.

Kopš 2017. gada septembra viņš ir North Ossetia parlamenta priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

2014. gada 1. martāTotoonov Federācijas padomē publiski atbalstīja Krievijas spēku izvietošanu Ukrainā.

17.3.2014.

▼M21 —————

▼M16

16.

Sergei Mikhailovich MIRONOV

(Сергей Михайлович Миронов)

Dzimšanas datums: 14.2.1953.

Dzimšanas vieta: Pushkin, Leningrad region

Valsts Domes Padomes loceklis; Domes frakcijas “Taisnīga Krievija” (Fair Russia) vadītājs.

Iniciators tiesību akta priekšlikumam, ar ko ļauj Krievijas Federācijai, aizbildinoties ar mērķi aizsargāt Krievijas pilsoņus, savā sastāvā iekļaut citas valsts teritorijas bez minētās valsts piekrišanas vai bez starptautiska līguma.

17.3.2014.

▼M26

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Dzimšanas datums: 30.7.1970.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg (bijusī Leningrad)

Bijušais Krievijas Federācijas Valsts Domes runaspersonas vietnieks.

Aktīvi atbalstīja Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas pievienošanu. Viņš personīgi vadīja demonstrāciju, lai atbalstītu Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā.

Bijušais Krievijas Federācijas Valsts Domes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks un pašlaik – šīs komitejas loceklis.

17.3.2014.

▼M18

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Dzimšanas datums: 4.1.1968.

Dzimšanas vieta: Moscow

Bijušais Krievijas Federācijas Valsts Domes Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS) komitejas priekšsēdētājs (LDPR loceklis).

Aktīvi atbalstīja Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas aneksiju.

Pašlaik Krievijas Federācijas Valsts Domes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētājs.

17.3.2014.

▼M16

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович Витко)

Dzimšanas datums: 13.9.1961.

Dzimšanas vieta: Vitebsk (Baltkrievijas PSR)

Melnās jūras flotes komandieris, admirālis.

Atbildīgs par to Krievijas spēku komandēšanu, kas okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.

17.3.2014.

20.

Anatoliy Alekseevich SIDOROV

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

Dzimšanas datums: 2.7.1958.

Dzimšanas vieta: Siva, Perm region, PSRS

Bijušais komandieris Krievijas Rietumu militārajam apgabalam, kura vienības ir dislocētas Krimā. Bija atbildīgs par daļu no to Krievijas militāro spēku klātbūtnes Krimā, kuri apdraud Ukrainas suverenitāti, palīdzēja Krimas iestādēm novērst publiskas demonstrācijas pret referendumu un pret pievienošanu Krievijai. Kopš 2015. gada novembra Kolektīvās drošības līguma organizācijas (CSTO) Apvienotā štāba priekšnieks.

17.3.2014.

▼M21

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN (Александр Викторович ГАЛКИН)

Dzimšanas datums: 22.3.1958.

Dzimšanas vieta: Ordzhonikidze, North Ossetian ASSR

Bijušais komandieris Krievijas Dienvidu militārajam apgabalam (“DMA”), kura spēki ir dislocēti Krimā; Galkin komandē Melnās jūras floti; spēku pārvietošana uz Krimu lielā mērā ir notikusi no DMA.

DMA spēki ir dislocēti Krimā. Atbildīgs par daļu no to Krievijas militāro spēku klātbūtni Krimā, kuri apdraud Ukrainas suverenitāti, palīdzēja Krimas iestādēm novērst publiskas demonstrācijas pret referendumu un pret pievienošanu Krievijai. Turklāt Melnās jūras flote ir apgabala kontrolē.

Pašlaik strādā Krievijas Aizsardzības ministrijas centrālajā aparātā. Kopš 2017. gada 19. janvāra – aizsardzības ministra palīgs.

17.3.2014.

▼M26

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович Рогозин)

Dzimšanas datums: 21.12.1963.

Dzimšanas vieta: Maskava

Bijušais Krievijas Federācijas premjerministra vietnieks. Publiski aicinājis anektēt Krimu.

21.3.2014.

▼M16

23.

Sergey Yurievich GLAZYEV

(Сергей Юрьевич Глазьев)

Dzimšanas datums: 1.1.1961.

Dzimšanas vieta: Zaporozhye, Ukrainas PSR

Krievijas Federācijas prezidenta padomnieks. Publiski aicinājis anektēt Krimu.

21.3.2014.

24.

Valentina Ivanova MATVIYENKO (dzimusi TYUTINA)

(Валентина Ивановна Матвиенко (dzimusi Тютина))

Dzimšanas datums: 7.4.1949.

Dzimšanas vieta: Shepetovka, Khmelnitsky (Kamenets-Podolsky) region (Ukrainas PSR)

Federācijas padomes spīkere. 2014. gada 1. martā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

21.3.2014.

▼M18

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Dzimšanas datums: 27.10.1954.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg (bijusī Leningrad)

Bijusī Valsts Domes runaspersona. Publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu. Publiski pauda atbalstu Krievijas un Krimas atkalapvienošanas līgumam un ar to saistītajam federālajam konstitucionālajam likumam.

Pašlaik – no 2016. gada oktobra – Krievijas Federācijas Ārlietu izlūkošanas dienesta direktors. Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis un sekretārs.

21.3.2014.

▼M14

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Dzimšanas datums: 26.4.1954.

Dzimšanas vieta: Maskava

Ar prezidenta dekrētu 2013. gada 9. decembrī iecelts par Krievijas federatīvās valsts ziņu aģentūras “Rossiya Segodnya” vadītāju.

Viena no centrālajām personām valdības propagandā, ar ko tiek atbalstīta Krievijas spēku nosūtīšana uz Ukrainu.

21.3.2014.

▼M18

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Dzimšanas datums: 27.3.1963.

Dzimšanas vieta: Sevastopol (Ukrainas PSR)

Bijušais Melnās jūras flotes komandiera vietnieks, kontradmirālis.

Atbildīgs par to Krievijas spēku komandēšanu, kas okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.

Pašlaik viceadmirālis, Krievijas Baltijas flotes faktiskais komandieris.

21.3.2014.

▼M26

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович Куликов)

Dzimšanas datums: 1.9.1956.

Dzimšanas vieta: Zaporozhye (Ukrainas PSR)

Bijušais Melnās jūras flotes komandiera vietnieks, kontradmirālis.

Atbildīgs par to Krievijas spēku komandēšanu, kas okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.

2017. gada 26. septembrī ar Krievijas Federācijas prezidenta dekrētu viņu atbrīvoja no amata un militārā dienesta.

Kopš 2017. gada septembra viņš ir Krievijas Federācijas padomes loceklis, kur viņš pārstāv anektēto Sevastopoles pilsētu.

21.3.2014.

▼M16

29.

Vladislav Yurievich SURKOV

(Владислав Юрьевич Сурков)

Dzimšanas datums: 21.9.1964.

Dzimšanas vieta: Solntsevo, Lipetsk region

Krievijas Federācijas prezidenta palīgs. Viņš organizēja procesu Krimā, kura rezultātā Krimas vietējās kopienas tika mobilizētas izvērst darbības, kas grauj Ukrainas iestāžu Krimā darbību.

21.3.2014.

▼M26

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Dzimšanas datums: 10.10.1955.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima

Krimas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Atbildīgs par Krimas “referenduma” administrēšanu. Saskaņā ar Krievijas sistēmu atbildīgs par referenduma rezultātu parakstīšanu.

Pildot Krimas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja pienākumus, viņš piedalījās Krievijas prezidenta 2018. gada 18. marta vēlēšanu rīkošanā nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

21.3.2014.

▼M23

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Dzimšanas datums: 21.8.1946.

Dzimšanas vieta: Shmakovka, Primorsky region

Bijušais Sevastopoles vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs (līdz 2017. gada 26. maijam). Atbildīgs par Krimas “referenduma” administrēšanu. Saskaņā ar Krievijas sistēmu atbildīgs par referenduma rezultātu parakstīšanu.

21.3.2014.

▼M26

32.

Lt. Gen. Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич Турченюк)

Dzimšanas datums: 5.12.1959.

Dzimšanas vieta: Osh, Kirgīzijas PSR

Bijušais faktiskais komandieris nelikumīgi anektētās Krimas teritorijā dislocētajiem Krievijas spēkiem (kurus Krievija turpina oficiāli dēvēt par “vietējiem pašaizsardzības spēkiem”). Bijušais dienvidu militārā apgabala komandiera vietnieks. Pašlaik viņš ir Krievijas Ģenerālštāba militārās akadēmijas Valsts pārvaldes un valsts drošības nodaļas vadītājs.

21.3.2014.

▼M23

33.

Elena Borisovna MIZULINA (dzimusi DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (dzimusi ДМИТРИЕВА))

Dzimšanas datums: 9.12.1954.

Dzimšanas vieta: Bui, Kostroma region

Bijusī Valsts Domes deputāte. Ierosinātāja un atbalstītāja nesenajiem likumdošanas priekšlikumiem Krievijā, kas būtu ļāvuši citu valstu reģioniem pievienoties Krievijai bez šo valstu centrālo iestāžu iepriekšējas piekrišanas.

No 2015. gada septembra Federācijas padomes locekle no Omsk region. Pašlaik – Federācijas padomes Konstitucionālo tiesību aktu un valsts izveides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece.

21.3.2014.

▼M16

34.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

(Дмитрий Николаевич Козак)

Dzimšanas datums: 7.11.1958.

Dzimšanas vieta: Bandurovo, Kirovograd region, Ukrainas PSR

Premjerministra vietnieks. Atbildīgs par anektētās Krimas Autonomās Republikas integrēšanas Krievijas Federācijā pārraudzību.

29.4.2014.

▼M18

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Dzimšanas datums: 15.9.1949.

Dzimšanas vieta: Moscow

Bijušais Krievijas Federācijas prezidenta pilnvarotais pārstāvis tā sauktajā “Krimas Federālajā apgabalā”, Krievijas Drošības padomes nepastāvīgais loceklis. Atbildīgs par Krievijas valsts vadītāja konstitucionālo prerogatīvu īstenošanu anektētās Krimas Autonomās Republikas teritorijā.

Pašlaik Krievijas Federācijas prezidenta pilnvarotais pārstāvis Ziemeļkaukāza Federatīvajā apgabalā.

29.4.2014.

▼M15

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Dzimšanas datums: 27.10.1965.

Dzimšanas vieta: Leningrad

Bijušais Krimas lietu ministrs. Atbildīgs par anektētās Krimas Autonomās Republikas integrēšanu Krievijas Federācijā.

Pašlaik Krievijas valdības personāla vadītāja vietnieks, atbildīgs par darba organizēšanu valdības komisijā par tā sauktās “Krimas Republikas” sociālekonomisko attīstību.

29.4.2014.

▼M18

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Dzimšanas datums: 22.8.1960.

Dzimšanas vieta: Alagir, North- Ossetian Autonomous SSR, KPFSR

Bijušais anektētās Ukrainas pilsētas Sevastopoles gubernators.

Pašlaik Krievijas Federācijas prezidenta pilnvarotais pārstāvis Sibīrijas Federatīvajā apgabalā. Krievijas Federācijas Drošības padomes loceklis.

29.4.2014.

▼M16

38.

Olga Fedorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна Ковитиди)

Dzimšanas datums: 7.5.1962.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Ukrainas PSR

Krievijas Federācijas Padomes locekle no anektētās Krimas Autonomās Republikas.

29.4.2014.

▼M13 —————

▼M16

40.

Sergei Ivanovich NEVEROV

(Сергей Иванович Неверов)

Dzimšanas datums: 21.12.1961.

Dzimšanas vieta: Tashtagol, PSRS

Valsts Domes priekšsēdētāja vietnieks, partija “Vienotā Krievija”. Atbildīgs par likumdošanas procesa uzsākšanu, lai anektēto Krimas Autonomo Republiku integrētu Krievijas Federācijā.

29.4.2014.

▼M15 —————

▼M16

42.

Valery Vasilevich GERASIMOV

(Валерий Васильевич Герасимов)

Dzimšanas datums: 8.9.1955.

Dzimšanas vieta: Kazan

Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieks, Krievijas Federācijas aizsardzības ministra pirmais vietnieks, armijas ģenerālis. Atbildīgs par Krievijas karaspēka masveida izvietošanu pie Ukrainas robežas un par to, ka netika novērsta situācijas saasināšanās.

29.4.2014.

▼M18

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(jeb Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Dzimšanas datums: 6.7.1993.

Dzimšanas vieta: Prague, Čehijas Republika

Aktīvs “Lugansk Guard” loceklis. Piedalījās Drošības dienesta Lugansk reģionālā biroja ēkas ieņemšanā.

Joprojām ir aktīvs LNR militārs kaujinieks.

29.4.2014.

▼M21 —————

▼M21

45.

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Andriy Yevhenovych PURHIN (Андрiй Євгенович ПУРГIН)

Dzimšanas datums: 26.1.1972.

Dzimšanas vieta: Donetsk

Separātistu pasākumu aktīvs dalībnieks un organizētājs, “krievu tūristu” pasākumu koordinators Doņeckā. Viens no “Civic Initiative of Donbass for the Eurasian Union” dibinātājiem. Bijušais “Ministru padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks”. Līdz 2015. gada 4. septembrim – “Doņeckas tautas republikas Tautas padomes”“priekšsēdētājs”.

2017. gada februārī ar tā sauktās “Tautas padomes” lēmumu viņam atņemts “Doņeckas tautas republikas Tautas padomes” locekļa mandāts.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

29.4.2014.

▼M15

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Dzimšanas datums: 9.5.1981. vai 9.5.1982.

Dzimšanas vieta: Makiivka (Donetsk oblast)

Viens no “Doņeckas Tautas Republikas” līderiem. Piedalījās reģionālās pārvaldes ieņemšanā un okupēšanā. Aktīvs separātistu viedokļa paudējs. Līdz 2015. gada 4. septembrim tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“Tautas padomes” tā sauktais “priekšsēdētāja vietnieks”. Kopš 2015. gada 4. septembra“Doņeckas Tautas Republikas Tautas padomes”“priekšsēdētājs”.

29.4.2014.

▼M26

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV (Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)

Dzimšanas datums: 1.5.1983.

Dzimšanas vieta: Khartsyzsk, Donetsk region

Viens no ideoloģiski radikālās organizācijas “People's Militia of Donbas” līderiem. Aktīvi piedalījās vairāku valdības ēku ieņemšanā Doņeckas apgabalā.

“Doņeckas tautas republikas Tautas padomes” loceklis, “Tautas padomes Informācijas politikas un informācijas tehnoloģiju komitejas” bijušais priekšsēdētājs un pašreizējais loceklis.

29.4.2014.

▼M18

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН)

(jeb Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Dzimšanas datums: 17.12.1970.

Dzimšanas vieta: Moscow

Identificēts kā Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) darbinieks. Bija iesaistīts incidentos Sloviansk. Sabiedriskās kustības “Novorossia” vadītājs. Bijušais tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“aizsardzības ministrs”.

2016. gada 4. novembrī organizēja krievu maršu Maskavā priekš krievu nacionālistiem, kas atbalsta separātistus Ukrainas austrumu daļā.

Joprojām ir aktīvs separātistu darbības atbalstītājs Ukrainas austrumu daļā. Viens no 2016. gada novembra “krievu marša” organizētājiem.

29.4.2014.

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Dzimšanas datums: 4.2.1964.

Dzimšanas vieta: Alekseevka, Saratov region

Bijušais Krievijas prezidenta administrācijas personāla vadītāja pirmais vietnieks. Atbildīgs par Krimas – anektētā Ukrainas reģiona – politiskās integrēšanas Krievijas Federācijā pārraudzīšanu.

Pašlaik – kopš 2016. gada 5. oktobra – Krievijas Federācijas Valsts Domes runaspersona.

12.5.2014.

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Dzimšanas datums: 15.2.1957.

Dzimšanas vieta: Barnaul

Bijušais Krievijas gaisa spēku komandieris, ģenerālpulkvedis. Kā augsta līmeņa vadītājs ir atbildīgs par Krievijas gaisa spēku dislokāciju Krimā.

Pašlaik Krievijas Federācijas Valsts Domes Aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

12.5.2014.

▼M23

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Dzimšanas datums: 19.5.1960.

Dzimšanas vieta: Ignatovo, Vologodsk Oblast, PSRS.

Bijušais Valsts Domes loceklis un bijušais Domes Konstitucionālo tiesību komitejas priekšsēdētājs. Atbildīgs par to tiesību aktu pieņemšanas veicināšanu, kas saistīti ar Krievijas Federācijas īstenoto Krimas un Sevastopoles aneksiju.

Partijas “Vienotā Krievija” Augstās padomes loceklis.

12.5.2014.

▼M18

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Dzimšanas datums: 30.1.1971.

Dzimšanas vieta: Skvortsovo village, Simferopol region, Krima

Bijušais Federālā migrācijas dienesta Krimas biroja vadītājs. Atbildīgs par Krievijas pasu sistemātisku un paātrinātu izsniegšanu Krimas iedzīvotājiem.

12.5.2014.

▼M23

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Dzimšanas datums: 30.12.1965. vai 19.12.1962.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima, vai Zaporizhia

Bijušais Federālā migrācijas dienesta Sevastopoles biroja vadītājs. Atbildīgs par Krievijas pasu sistemātisku un paātrinātu izsniegšanu Sevastopoles iedzīvotājiem.

Kopš 2016. gada oktobra – Sevastopoles pilsētas Likumdevēju asamblejas vadītājs.

12.5.2014.

▼M16

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Dzimšanas datums: 2.5.1965.

Dzimšanas vieta: Sloviansk (Donetsk oblast)

Bijušais pašpasludinātais Slavjanskas “tautas mērs” (līdz 2014. gada 10. jūnijam). Ponomariov aicināja Vladimiru Putinu ievest Krievijas bruņotos spēkus, lai aizsargātu pilsētu, un pēc tam viņam lūdza piegādāt ieročus. Ponomariov grupējumam piederošas personas bija iesaistītas cilvēku nolaupīšanā (viņi sagūstīja aktīvisti Irma Krat un Simon Ostrovsky, Vice News reportieri. Viņi abi vēlāk tika atbrīvoti. Minētās personas aizturēja militāros novērotājus, kuri bija norīkoti saskaņā ar EDSO Vīnes dokumentu). Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku.

12.5.2014.

▼M18

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (jeb Bes (“velns”))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Dzimšanas datums: 30.12.1965.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima

Viens no Horļivkas pašpasludināto paramilitāro grupējumu vadītājiem. Viņš pārņēma savā kontrolē Ukrainas drošības dienesta Doņeckas reģiona biroja ēku un pēc tam ieņēma Iekšlietu ministrijas rajona pārvaldi Horļivkas pilsētā. Viņš ir saistīts ar Igor Strelkov/Girkin, kura vadībā viņš bija iesaistīts Horļivkas pilsētas padomes tautas deputāta Volodymyr Rybak slepkavībā.

12.5.2014.

▼M26

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Dzimšanas datums: 25.7.1980.

Dzimšanas vieta: Makiikva (Donetsk oblast)

Viens no bijušajiem pašpasludinātās “Doņeckas Tautas Republikas” bruņoto spēku vadītājiem. Kā paziņojis viens no “Doņeckas Tautas Republikas” vadītājiem Pushylin, šo spēku mērķis ir “aizsargāt Doņeckas Tautas Republikas tautu un republikas teritoriālo integritāti”.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.5.2014.

▼M18

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолiйович ЦАРЬОВ),

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Dzimšanas datums: 2.6.1970.

Dzimšanas vieta: Dnepropetrovsk

Bijušais Padomes (Rada) loceklis, un kā tāds ir publiski aicinājis izveidot tā saukto “Jaunkrievijas Federālo Republiku” (“Federal Republic of Novorossiya”), ko veidotu Ukrainas dienvidaustrumu reģioni. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku. Bijušais tā sauktā “Tautas Republiku Savienības parlamenta” (“Jaunkrievijas parlamenta” (“Parliament of Novorossiya”)) “runaspersona”.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.5.2014.

▼M21

58.

Roman Viktorovich LYAGIN (Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN (Роман Вiкторович ЛЯГIН)

Dzimšanas datums: 30.5.1980.

Dzimšanas vieta: Donetsk, Ukraina

Bijušais “Doņeckas tautas republikas” Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs. Aktīvi organizēja 2014. gada 11. maija referendumu par “Doņeckas tautas republikas” pašnoteikšanos. Bijušais “darba un sociālās politikas ministrs”.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku.

12.5.2014.

▼M23

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Dzimšanas datums: 12.1.1981.

Bijušais “Luhanskas Tautas Republikas” Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs. Aktīvi organizēja 2014. gada 11. maija referendumu par “Luhanskas Tautas Republikas” pašnoteikšanos.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu politiku.

12.5.2014.

▼M26

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Dzimšanas datums: 18.3.1980.

Dzimšanas vieta: Mikhailovka, Voroshilovgrad region, Ukrainas PSR, vai Yevpatoria, Ukrainas PSR

Valsts Domes locekle, ievēlēta no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Bijusī tā sauktās “Krimas Republikas” prokurore. Aktīvi īstenojusi Krievijas veikto Krimas aneksiju.

Pašlaik Krievijas Federācijas Valsts Domes Drošības un korupcijas apkarošanas komitejas priekšsēdētāja vietniece.

12.5.2014.

▼M21

61.

Igor Sergeievich SHEVCHENKO (Игорь Сергеевич Шевченко)

Dzimšanas datums: 9.2.

Dzimšanas vieta: Sevastopol, Krima

Sevastopoles prokurors. Aktīvi īsteno Krievijas veikto Sevastopoles aneksiju.

12.5.2014.

▼M18

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Dzimšanas datums: 25.7.1972.

Dzimšanas vieta: Moscow

Bijušais tā sauktais “Doņeckas Tautas Republikas premjerministrs”, un šajā statusā atbildīgs par tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām (piem., 2014. gada 8. jūlijā paziņoja: “Mūsu militārie spēki veic īpašu operāciju pret Ukrainas “fašistiem””), parakstījis saprašanās memorandu par “Jaunkrievijas Savienību” (“Novorossiya union”). Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku; vada “Union of Donbas volunteers”.

Aktīvi iesaistīts “brīvprātīgo”, kas nosūtīti karot Donbasā, rekrutēšanā un apmācībā.

12.7.2014.

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Dzimšanas datums: 18.12.1972.

Dzimšanas vieta: Donetsk

Bijušais tā sauktais “Doņeckas Tautas Republikas drošības ministrs”, un šajā statusā atbildīgs par tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas valdības” separātistu darbībām drošības jomā. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.7.2014.

▼M16

64.

Alexandr Arkadievich KALYUSSKY

(Александр Аркадьевич Калюсский),

Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY

(Олександр Аркадiйович Калюський)

Dzimšanas datums: 9.10.1975.

Bijušais tā sauktais “de facto Doņeckas Tautas Republikas premjerministra vietnieks sociālajās lietās”. Atbildīgs par tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

12.7.2014.

▼M18

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ)

Dzimšanas datums: 6.11.1958.

Dzimšanas vieta: Donetsk

Bijušais tā sauktais “Doņeckas Tautas Republikas”“informācijas un plašsaziņas jautājumu ministrs”. Pašlaik “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Atbildīgs par “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktās “valdības” propagandas darbībām separātistu atbalstam.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības Ukrainas austrumu daļā.

12.7.2014.

▼M23

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Dzimšanas datums: 20.1.1964.

Dzimšanas vieta: Izhevsk, Krievijas Federācija

Bijušais tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas Ministru padomes premjerministrs”, apstiprināts 2014. gada 8. jūlijā.

Atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

Turpina darbības, ar kurām atbalsta LNR separātistu struktūras.

12.7.2014.

▼M18

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович Нiкiтiн),

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Dzimšanas datums: 25.11.1971.

Dzimšanas vieta: Shargun (Uzbekija)

Bijušais tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas Ministru padomes premjerministra vietnieks”, (iepriekš bija tā sauktais par “Luhanskas Tautas Republikas premjerministrs” un bijušais “Dienvidaustrumu armijas” runasvīrs).

Atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

Atbildīgs par “Dienvidaustrumu armijas” paziņojumu, ka Ukrainas prezidenta vēlēšanas nevar notikt “Luhanskas Tautas Republikā” reģiona “jaunā” statusa dēļ.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.7.2014.

▼M21

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN (Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексiй В'ячеславович КАРЯКIН)

Dzimšanas datums: 7.4.1980. vai 7.4.1979.

Dzimšanas vieta: Stakhanov, Lugansk region

Līdz 2016. gada 25. martam tā sauktais “Luhanskas tautas republikas Augstākās padomes priekšsēdētājs”. Bijušais tā sauktās “Luhanskas tautas republikas Tautas padomes” loceklis.

Atbildīgs par “Augstākās padomes” separātistu “valdības” darbībām, kura atbildīga par lūgumu Krievijas Federācijai atzīt “Luhanskas tautas republikas” neatkarību.

Parakstījis saprašanās memorandu par “Novorossiya savienību”.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.7.2014.

▼M14

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович Iвакiн),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Dzimšanas datums: 13.8.1954.

Dzimšanas vieta: Perevalsk (Lugansk oblast)

Bijušais tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas iekšlietu ministrs”, un šajā statusā atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

12.7.2014.

▼M23

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Dzimšanas datums: 24.6.1964. vai 25.6.1964., vai 26.6.1964.

Dzimšanas vieta: Luhansk (iespējams Kelmentsi, Chernivtsi oblast)

Bijušais tā sauktais “aizsardzības ministrs” un bijušais tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas”“vadītājs”.

Atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

Turpina veikt tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības”“valdības” darbības kā tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” īpašais sūtnis Minskas vienošanos jautājumā.

12.7.2014.

▼M26

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович Козицын)

Dzimšanas datums: 20.6.1956. vai 6.10.1956.

Dzimšanas vieta: Djerzjinsk, Donetsk region

Kazaku spēku komandieris.

Atbildīgs par separātistu komandēšanu Ukrainas austrumos notikušajās cīņās pret Ukrainas valdības spēkiem.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.7.2014.

▼M14 —————

▼M21

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV (Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Dzimšanas datums: 1.9.1950.

Dzimšanas vieta: Kurumoch, Kuibyshev region

Bijušais Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis; bijušais Krievijas Federācijas Ārējās izlūkošanas dienesta direktors. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

No 2017. gada 4. janvāra – Krievijas Stratēģisko pētījumu institūta direktors. Viņš arī ir “Almaz-Antey” direktoru padomes priekšsēdētājs.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku.

25.7.2014.

▼M14

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович Патрушев)

Dzimšanas datums: 11.7.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad (St Petersburg)

Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis un sekretārs. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич Бортников)

Dzimšanas datums: 15.11.1951.

Dzimšanas vieta: Perm

Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis; Federālā drošības dienesta (FSB) direktors. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович Нургалиев)

Dzimšanas datums: 8.10.1956.

Dzimšanas vieta: Zhetikara, Kazakh Soviet Socialist Republic

Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis un sekretāra vietnieks. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

▼M23

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Dzimšanas datums: 15.12.1950.

Dzimšanas vieta: Vladivostok

Bijušais Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viņš joprojām ir partijas “Vienotā Krievija” Augstās padomes loceklis.

25.7.2014.

▼M26

78.

Sergei Orestovich BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Dzimšanas datums: 17.5.1954.

Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta (FSB) Piektā dienesta komandieris.

Kā augsta ranga FSB virsnieks (ģenerālpulkvedis) viņš vada dienestu, kas atbildīgs par izlūkošanas operāciju un starptautisku darbību pārraudzīšanu.

25.7.2014.

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Dzimšanas datums: 10.7.1981.

Dzimšanas vieta: Kuibyshev (Samara)

Valsts Domes loceklis.

Kā Domes loceklis viņš paziņoja par neatzītās, tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“de facto vēstniecības” atklāšanu Maskavā, viņa darbības veicina to, ka tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Pašlaik Krievijas Valsts Domes Fiziskās audzināšanas, sporta un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētājs.

25.7.2014.

▼M14

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович Кадыров)

Dzimšanas datums: 5.10.1976.

Dzimšanas vieta: Tsentaroy.

Čečenijas Republikas prezidents. Kadyrov nāca klajā ar paziņojumiem, kuros pauda atbalstu nelikumīgajai Krimas aneksijai un bruņotiem nemieriem Ukrainā. 2014. gada 14. jūlijā viņš inter alia paziņoja, ka “darīs visu, lai palīdzētu atjaunot Krimu”. Šajā saistībā Krimas Autonomās Republikas faktiskais vadītājs viņam piešķīra medaļu “par Krimas atbrīvošanu” par atbalstu, ko viņš sniedzis Krimas nelikumīgās aneksijas procesā. Turklāt 2014. gada 1. jūnijā viņš pauda gatavību uz Ukrainu nosūtīt 74 000 čečenu brīvprātīgo, ja tas tiks lūgts.

25.7.2014.

▼M26

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Dzimšanas datums: 23.12.1960.

Dzimšanas vieta: Vyselki, Krasnodar region

Bijušais Krasnodaras apgabala gubernators.

Par atbalstu, ko viņš sniedza Krimas nelikumīgās aneksijas procesā, Krimas Autonomās Republikas faktiskais vadītājs viņam piešķīra medaļu “par Krimas atbrīvošanu”. To darot, Krimas Autonomās Republikas faktiskais vadītājs teica, ka Tkachyov bija viens no pirmajiem, kas pauda atbalstu Krimas jaunajai “vadībai”.

Bijušais Krievijas Federācijas lauksaimniecības ministrs.

25.7.2014.

▼M18

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Dzimšanas datums: 10.2.1983. (vai 10.3.1983.).

Dzimšanas vieta: Sievierodonetsk

Viens no pašpasludinātajiem “Doņeckas Tautas Republikas” vadītājiem. Viņš lūdza Krievijas intervenci Ukrainas austrumu daļā, cita starpā izvietojot Krievijas miera uzturēšanas spēkus. Viņš bija saistīts ar Igor Strelkov/Girkin, kas ir atbildīgs par darbībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Gubarev ir atbildīgs par cilvēku rekrutēšanu separātistu bruņotajiem spēkiem.

Atbildīgs par reģionālās valdības ēkas ieņemšanu Doņeckā kopā ar prokrieviskiem spēkiem un pasludināja sevi par “tautas gubernatoru”.

Neraugoties uz to, ka viņš tika arestēts par Ukrainas teritoriālās integritātes apdraudēšanu un vēlāk atbrīvots, viņam joprojām bija liela nozīme separātistu darbībās, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА),

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)

Dzimšanas datums: 5.7.1983. vai 10.3.1983.

Dzimšanas vieta: Kakhovka (Kherson oblast)

Kamēr viņa pildīja savas tā sauktās “ārlietu ministres” funkcijas, viņa bija atbildīga par tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” aizsardzību, tādējādi apdraudot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Tādējādi, uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņa ir atbalstījusi darbības un politiku, ar ko grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku.

“Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle.

25.7.2014.

▼M23

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Dzimšanas datums: 7.2.1960.

Dzimšanas vieta: Donetsk

Bijušais tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “aizsardzības ministra vietnieks”. Viņš ir saistīts ar Igor Strelkov/Girkin, kas ir atbildīgs par darbībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, Berezin tādējādi ir atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku. Pašlaik – DNR Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētājs.

25.7.2014.

▼M18

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерiй Володимирович КАУРОВ)

Dzimšanas datums: 2.4.1956.

Dzimšanas vieta: Odessa

Pašpasludinātais tā sauktās “Jaunkrievijas Republikas” (“Republic of Novorossiya”) “prezidents”, kurš ir aicinājis Krieviju izvietot karaspēku Ukrainā. Tādējādi, uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir atbalstījis darbības un politiku, ar ko grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku.

25.7.2014.

▼M21

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK jeb Abwehr

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергiй Анатолiйович ЗДРИЛЮК)

Dzimšanas datums: 23.6.1972. (vai 23.7.1972.)

Dzimšanas vieta: Vinnytsia region

Vecākais palīgs, kas piesaistīts Igor Strelkov/Girkin, kurš ir atbildīgs par darbībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Tādējādi, uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, Zdriliuk ir atbalstījis darbības un politiku, ar ko grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku.

25.7.2014.

87.

Vladimir ANTYUFEYEV (jeb Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир Антюфеев)

Dzimšanas datums: 19.2.1951.

Dzimšanas vieta: Novosibirsk

Piedņestras separātistu reģiona bijušais “valsts drošības ministrs”. Bijušais “Doņeckas tautas republikas” vicepremjerministrs, kas atbild par drošību un tiesībaizsardzību. Pildot šīs funkcijas, viņš bija atbildīgs par tā sauktās “Doņeckas tautas republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku.

25.7.2014.

▼M14

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич Громов)

Dzimšanas datums: 31.5.1960.

Dzimšanas vieta: Zagorsk (Sergiev Posad)

Kā prezidenta administrācijas personāla vadītāja pirmais vietnieks viņš ir atbildīgs par norāžu sniegšanu Krievijas plašsaziņas līdzekļiem paust nostāju, kas ir labvēlīga Ukrainas separātistiem un ar ko atbalsta Krimas aneksiju, tādējādi atbalstot Ukrainas austrumu daļas destabilizāciju un Krimas aneksiju.

30.7.2014.

▼M26

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Dzimšanas datums: iespējams 23.7.1981.

Bijusī tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “valdības” runaspersona, kas nāca klajā ar deklarācijām, cita starpā attaisnojot Ukrainas militārās lidmašīnas notriekšanu, ķīlnieku sagrābšanu, nelikumīgu bruņoto grupējumu cīņas, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un vienotību.

Bijusī LNR Preses dienesta runaspersona.

30.7.2014.

▼M23

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Dzimšanas datums: 13.1.1954.

Dzimšanas vieta: Dzerzhynsk (Donetsk oblast)

Bijušais tā sauktās “Tautas padomes” loceklis un tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktās “Augstākās padomes” bijušais priekšsēdētājs, kas izstrādāja politiku un organizēja nelikumīgo “referendumu”, kura rezultātā tika proklamēta tā sauktā “Doņeckas Tautas Republika”, tādējādi pārkāpjot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un vienotību. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku. Pašlaik – DNR Komunistiskās partijas vadītājs.

30.7.2014.

▼M18

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергiй Вадимович АБIСОВ)

Dzimšanas datums: 27.11.1967.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima

Piekrītot iecelšanai par tā saukto “Krimas Republikas iekšlietu ministru” ar Krievijas prezidenta 2014. gada 5. maija rīkojumu Nr. 301 un darbojoties kā tā sauktais “iekšlietu ministrs”, viņš ir grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un vienotību.

30.7.2014.

▼M19

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Dzimšanas datums: 15.12.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad (Saint Petersburg).

Krievijas uzņēmējs, kuram ir ciešas personiskās saites ar prezidentu Putinu. Kopš 2014. gada marta Rotenberg vai viņa uzņēmumi ir saņēmuši tiesības slēgt valsts līgumus par kopējo summu vairāk nekā USD 7 miljardi. Rotenberg 2015. gadā bija pēc vērtības sarindotu valdības līgumu ikgadējā saraksta pirmajā pozīcijā pēc tam, kad Krievijas valdība viņam bija piešķīrusi tiesības slēgt līgumus 555 miljardu rubļu apmērā. Daudzos no šiem gadījumiem līgumu slēgšanas tiesības tika piešķirtas bez oficiālas konkursa procedūras. 2015. gada 30. janvārī premjerministrs Dmitrijs Medvedevs parakstīja dekrētu, ar kuru Rotenberg uzņēmumam Stroygazmontazh tika piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu par Kerčas tilta būvniecību no Krievijas uz nelikumīgi anektēto Krimas Autonomo Republiku. Ar šiem līgumiem viņš ir guvis finansiālu labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju.

Viņam pieder uzņēmums Stroygazmontazh, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu par Kerčas tilta būvniecību no Krievijas uz nelikumīgi anektēto Krimas Autonomo Republiku, tādējādi konsolidējot tās integrāciju Krievijas Federācijā, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti. Tāpat 2017. gada janvārī Stroygazmontazh tika piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu 17 miljardu rubļu vērtībā par dzelzceļa līnijas būvniecību uz Kerčas tilta, kas atkal vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti.

Viņš ir izdevniecības Prosvescheniye valdes priekšsēdētājs; šī izdevniecība īstenoja projektu “To the Children of Russia: Address – Crimea” – sabiedrisko attiecību kampaņu, kuras mērķis bija pārliecināt bērnus Krimā, ka viņi tagad ir Krievijas pilsoņi, kas dzīvo Krievijā, un līdz ar to tā atbalsta Krievijas valdības politiku integrēt Krimu Krievijā.

30.7.2014.

▼M21

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич Малофеев)

Dzimšanas datums: 3.7.1974.

Dzimšanas vieta: Puschino, Moscow region

Malofeev ir cieši saistīts ar Ukrainas separātistiem Ukrainas austrumu daļā un Krimā. Viņš ir tā sauktā “Doņeckas tautas republikas”“premjerministra”Borodai bijušais darba devējs un Krimas aneksijas procesa laikā ir ticies ar tā sauktās “Krimas republikas” tā saukto “premjerministru”Aksyonov. Ukrainas valdība ir uzsākusi kriminālizmeklēšanu par viņa iespējamo materiālo un finansiālo atbalstu separātistiem. Turklāt viņš ir nācis klajā ar vairākiem publiskiem paziņojumiem, kuros atbalstīta Krimas aneksija un Ukrainas iekļaušana Krievijā, un 2014. gada jūnijā jo īpaši paziņoja: “Visu Ukrainu Krievijā iekļaut nevar. Varbūt (Ukrainas) austrumu daļu”.

Tādējādi Malofeev ar savām darbībām atbalsta Ukrainas austrumu daļas destabilizāciju.

30.7.2014.

▼M14

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович Ковальчук)

Dzimšanas datums: 25.7.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad (St Petersburg)

Kovalchuk kungs ir prezidenta Putina ilggadējs paziņa. Viņš ir viens no dibinātājiem tā sauktajā Ozero Dacha kooperatīvā, kas apvieno prezidentam Putinam pietuvinātu ietekmīgu personu grupu.

Viņš gūst labumu no saiknēm ar Krievijas lēmumu pieņēmējiem. Viņš ir Bank Rossiya priekšsēdētājs un lielākais akciju turētājs; 2013. gadā viņam piederēja 38 % minētās bankas, ko uzskata par Krievijas Federācijas augstāko amatpersonu personīgo banku. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Bank Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un Sevastopolē, tādējādi konsolidējot to integrāciju Krievijas Federācijā.

Turklāt Bank Rossiya pieder nozīmīga daļa National Media Group, kas savukārt kontrolē televīzijas kanālus, kuri aktīvi atbalsta Krievijas valdības īstenoto Ukrainas destabilizācijas politiku.

30.7.2014.

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич Шамалов)

Dzimšanas datums: 24.1.1950.

Dzimšanas vieta: Baltkrievija

Shamalov kungs ir prezidenta Putina ilggadējs paziņa. Viņš ir viens no dibinātājiem tā sauktajā Ozero Dacha kooperatīvā, kas apvieno prezidentam Putinam pietuvinātu ietekmīgu personu grupu.

Viņš gūst labumu no saiknēm ar Krievijas lēmumu pieņēmējiem. Viņš ir Bank Rossiya otrais lielākais akciju turētājs; 2013. gadā viņam piederēja 10 % minētās bankas, ko uzskata par Krievijas Federācijas augstāko amatpersonu personīgo banku. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Bank Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un Sevastopolē, tādējādi konsolidējot to integrāciju Krievijas Federācijā.

Turklāt Bank Rossiya pieder nozīmīga daļa National Media Group, kas savukārt kontrolē televīzijas kanālus, kuri aktīvi atbalsta Krievijas valdības īstenoto Ukrainas destabilizācijas politiku.

30.7.2014.

▼M18

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO

(Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 26.6.1976.

Dzimšanas vieta: Donetsk

No 2014. gada 7. augusta viņš aizstāja Alexander Borodai“Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktā “premjerministra” amatā. Pašreiz viņš ir “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “vadītājs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties to ietvaros, Zakharchenko ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

12.9.2014.

▼M23

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (jeb “Tsar”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Dzimšanas datums: 14.10.1974.

Dzimšanas vieta: Gorsky, Luhansk Oblast

2014. gada 14. augustā viņš nomainīja Igor Strelkov/Girkin kā “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “aizsardzības ministrs”. Saskaņā ar informāciju viņš kopš 2014. gada aprīļa ir bijis separātistu kaujinieku grupas komandieris Doņeckā un solījies atrisināt stratēģisko uzdevumu – atvairīt Ukrainas militāro agresiju. Tādējādi Kononov ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

12.9.2014.

▼M18

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Dzimšanas datums: 21.1.1983.

Dzimšanas vieta: Debaltsevo

Saistīts ar “Donbasa Tautas miliciju”. Cita starpā paziņojis, ka viņi turpinās savu cīņu pārējā valstī. Tādējādi Rudenko ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas Tautas padomes” loceklis.

12.9.2014.

▼M18 —————

▼M18

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрiй Юрiйович ПIНЧУК)

Iespējamais dzimšanas datums: 27.12.1977.

Bijušais tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“valsts drošības ministrs”. Saistīts ar Vladimir Antyufeyev, kurš ir atbildīgs par separātistu “valdības” pasākumiem, ko veikusi tā sauktā “Doņeckas Tautas Republikas valdība”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku. “Union of Donbas volunteers” vadītājs.

12.9.2014.

▼M16

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Dzimšanas datums: 1.3.1977.

Bijušais tā sauktais “Doņeckas Tautas Republikas iekšlietu ministrs”. Saistīts ar Vladimir Antyufeyev, kurš ir atbildīgs par separātistu “valdības” pasākumiem, ko veikusi tā sauktā “Doņeckas Tautas Republikas valdība”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

12.9.2014.

▼M26

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Dzimšanas datums: 23.9.1976.

Dzimšanas vieta: Maskava

Bijušais tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” Maskavas pārstāvis. Savos paziņojumos inter alia runājis par kaujinieku gatavību vest partizānu karu un par Ukrainas armijas ieroču sistēmu sagrābšanu. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viens no bijušajiem “Union of Donbas Volunteers” līderiem.

12.9.2014.

▼M23

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Dzimšanas datums: 26.7.1956.

Dzimšanas vieta: Cioburciu, Slobozia district, tagad – Moldovas Republika

Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “premjerministra vietnieks sociālajās lietās”. Saistīts ar Vladimir Antyufeyev, kurš bija atbildīgs par separātistu “valdības” pasākumiem, ko veikusi tā sauktā “Doņeckas Tautas Republikas valdība”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Krievijas premjerministra vietnieka Dmitry Rogozin protežē. Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” Ministru padomes Administrācijas vadītājs.

Līdz 2017. gada martam tā sauktās “Piedņestras Moldāvu Republikas” tā sauktais “prezidenta pilnvarotais pārstāvis” Krievijas Federācijā.

12.9.2014.

▼M14

104.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Dzimšanas datums: 19.11.1954.

Dzimšanas vieta: Kochmes, Komi ASSR

Tā sauktais Krimas “premjerministra vietnieks” un Krimas pilnvarotais pārstāvis prezidenta Putina administrācijā. Muradov ir bijusi nozīmīga loma Krievijas institucionālās kontroles nostiprināšanā Krimā kopš nelikumīgās aneksijas. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

12.9.2014.

▼M18

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Dzimšanas datums: 23.5.1971.

Dzimšanas vieta: Dzhankoy

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Bijušais Krimas tā sauktais “premjerministra pirmais vietnieks”. Sheremet bija nozīmīga loma 16. martā Krimā rīkotā referenduma par pievienošanos Krievijai rīkošanā un īstenošanā. Referenduma laikā saskaņā ar informāciju Sheremet Krimā komandēja promaskaviskos “pašaizsardzības spēkus”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Ievēlēts par nelikumīgi anektētās Krimas pussalas Domes deputātu 2016. gada 18. septembrī.

12.9.2014.

▼M14

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович Воробьев)

Dzimšanas datums: 2.2.1948.

Dzimšanas vieta: Krasnoyarsk

Krievijas Federācijas Padomes spīkera vietnieks. 2014. gada 1. martāVorobiov Federācijas padomē publiski atbalstīja Krievijas spēku izvietošanu Ukrainā. Sekojošajā balsojumā viņš atbalstīja attiecīgo dekrētu.

12.9.2014.

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович Жириновски)

Dzimšanas datums: 25.4.1946.

Dzimšanas vieta: Alma-Ata, Kazakh SSR

Valsts Domes Padomes loceklis; Krievijas Liberāldemokrātiskās partijas vadītājs. Aktīvi atbalstīja Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas aneksiju. Aktīvi aicinājis sadalīt Ukrainu. Viņa vadītās Krievijas Liberāldemokrātiskās partijas vārdā parakstījis nolīgumu ar tā saukto “Doņeckas Tautas Republiku”.

12.9.2014.

▼M23

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Dzimšanas datums: 11.8.1949.

Dzimšanas vieta: Klin

Bijusī Valsts Domes runaspersona. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

2017. gada oktobrī viņu ar prezidenta dekrētu iecēla par Dagestānas Republikas faktisko vadītāju.

12.9.2014.

▼M14

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович Водолацкий)

Dzimšanas datums: 19.8.1957.

Dzimšanas vieta: Stefanidin Dar, Rostov region

Krievijas un ārzemju kazaku spēku apvienības priekšsēdētājs (“atamans”) un valsts Domes deputāts. Atbalstīja Krimas aneksiju un atzina, ka Krievijas kazaki bija aktīvi iesaistīti Ukrainas konfliktā Maskavas atbalstīto separātistu pusē. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

▼M18

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Dzimšanas datums: 6.8.1960.

Dzimšanas vieta: Stepnoy Dvorets

Bijušais Valsts Domes Ārlietu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Pašlaik Krievijas Valsts Domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētājs.

12.9.2014.

▼M23

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Dzimšanas datums: 5.4.1948.

Dzimšanas vieta: Opochka

Bijušais Valsts Domes loceklis un bijušais Valsts Domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Krievijas Federācijas Komunistiskās partijas centrālkomitejas prezidija loceklis.

12.9.2014.

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Dzimšanas datums: 21.3.1964.

Dzimšanas vieta: Rudny, Kostanai region, Kazahijas PSR

Bijušais Valsts Domes loceklis un bijušais Valsts Domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu politiku.

12.9.2014.

▼M14

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович Мельников)

Dzimšanas datums: 7.8.1950.

Dzimšanas vieta: Bogoroditsk

Valsts Domes spīkera pirmais vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович Лебедев)

Dzimšanas datums: 27.9.1972.

Dzimšanas vieta: Moscow

Valsts Domes spīkera vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

▼M18

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Dzimšanas datums: 28.5.1953.

Dzimšanas vieta: Pushkin

Bijušais Valsts Domes loceklis. Bijušais Valsts Domes runaspersonas vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Pašlaik Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis.

12.9.2014.

▼M15

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Dzimšanas datums: 7.1.1972.

Dzimšanas vieta: Pavlov-on-the-Neva

Valsts Domes Ārlietu komitejas priekšsēdētāja pirmā vietniece. 2014. gada 20. marta balsojumā viņa atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

▼M26

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Haумец)

Dzimšanas datums: 11.2.1968.

Krievijas armijas ģenerālmajors. Bijušais komandieris 76. gaisa divīzijai, kas ir bijusi iesaistīta Krievijas militārajā klātbūtnē Ukrainas teritorijā, jo īpaši Krimas nelikumīgās aneksijas laikā. Kopš 2018. gada – gaisa spēku štāba vadītāja vietnieks.

12.9.2014.

▼M14

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович Чемезов)

Dzimšanas datums: 20.8.1952.

Dzimšanas vieta: Cheremkhovo

Zināms, ka Sergei Chemezov ir viena no prezidentam Putinam cieši pietuvinātām personām; abi bija VDK virsnieki Drēzdenē; “Vienotās Krievijas” Augstākās padomes loceklis. Gūst labumu no saiknēm ar Krievijas prezidentu, jo tiek iecelts augstos amatos valsts kontrolētos uzņēmumos. Ir priekšsēdētājs Rostec konglomerātam, kas ir vadošā Krievijas valsts kontrolētā aizsardzības un rūpniecības korporācija. Saskaņā ar Krievijas valdības lēmumu Rostec meitasuzņēmums Technopromexport plāno Krimā būvēt spēkstacijas, tādējādi atbalstot tās integrāciju Krievijas Federācijā.

Turklāt Rostec meitasuzņēmums Rosoboronexport ir atbalstījis Krimas aizsardzības kompāniju integrāciju Krievijas aizsardzības rūpniecības nozarē, tādējādi sekmējot Krimas nelikumīgo aneksiju Krievijas Federācijā.

12.9.2014.

▼M23

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Dzimšanas datums: 8.2.1963.

Dzimšanas vieta: Chisinau

Bijušais Valsts Domes loceklis. Bijušais Valsts Domes deputāts, Valsts Domes Krievijas Federācijas Militāri rūpnieciskā kompleksa attīstības tiesību aktu komisijas priekšsēdētājs. Partijas “Vienotā Krievija” prominents biedrs un uzņēmējs, kas veicis lielas investīcijas Ukrainā un Krimā.

2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Pašlaik Krievijas Federācijas Padomes loceklis. Ārlietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

12.9.2014.

▼M26

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Dzimšanas datums: 29.9.1982. vai 23.9.1982.

Savā agrākajā amatā – kā tā sauktais “Luhanskas Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs” – viņš bija atbildīgs par tā saukto “vēlēšanu” rīkošanu “Luhanskas Tautas Republikā”2014. gada 2. novembrī. Šīs “vēlēšanas” bija Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ bija nelikumīgas. Laikā no 2015. gada oktobra līdz 2017. gada decembrim viņš bija “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “tieslietu ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un rīkojot nelikumīgās “vēlēšanas”, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

▼M18

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (jeb Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Dzimšanas datums: 15.9.1981.

Dzimšanas vieta: Lugansk

“Luhanskas ekonomikas savienības” deputāts “Luhanskas Tautas republikas”“Nacionālajā padomē”. Kandidēja tā sauktajās “vēlēšanās”2014. gada 2. novembrī uz “Luhanskas Tautas Republikas” tā saukto “vadītāja” amatu. Šīs “vēlēšanas” bija Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ bija nelikumīgas. Kopš 2014. gada viņš ir “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Arodbiedrību federācijas”“vadītājs” un tā sauktās “Tautas padomes” loceklis.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Aktīvi atbalsta darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

29.11.2014.

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN jeb Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN vai Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса Леонiдiвна АЙРАПЕТЯН)

Dzimšanas datums: 21.2.1970.

Bijusī tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “veselības ministre”. Kandidēja tā sauktajās “vēlēšanās”2014. gada 2. novembrī uz tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“vadītāja” amatu.

Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņa tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

▼M23

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (jeb Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Dzimšanas datums: 7.8.1957.

Dzimšanas vieta: Stalino city (tagad – Donetsk)

Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“parlamenta” loceklis un sabiedriskās apvienības Union of Veterans of the Donbass Berkut priekšsēdētājs un sabiedriskās kustības Free Donbass loceklis. Kandidēja tā sauktajās “vēlēšanās”2014. gada 2. novembrī uz tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“vadītāja” amatu. Šīs “vēlēšanas” bija Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ bija nelikumīgas.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Viņš joprojām ir tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas Tautas padomes” loceklis.

29.11.2014.

▼M18

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (jeb Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Dzimšanas datums: 30.8.1977.

Dzimšanas vieta: Makiikva (Donetsk oblast)

Bijušais tā sauktais “ārlietu ministrs” un “Doņeckas Tautas Republikas”“parlamenta” tā sauktais “priekšsēdētāja pirmais vietnieks”. Kandidēja nelikumīgajās tā sauktajās “vēlēšanās”2014. gada 2. novembrī uz “Doņeckas Tautas Republikas” tā saukto “vadītāja” amatu. Šīs “vēlēšanas” bija Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ bija nelikumīgas.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

29.11.2014.

▼M23

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Dzimšanas datums: 23.2.1969.

Dzimšanas vieta: Belozernoe village, Romodanovskiy rayon, PSRS

Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “premjerministra pirmais vietnieks” un iepriekšējais “ģenerālprokurors”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Pašlaik – Krievijas Federācijas Izmeklēšanas komitejas (GSU SK) Maskava nodaļas vadītāja “palīgs”.

29.11.2014.

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Dzimšanas datums: 3.2.1963.

Dzimšanas vieta: Moscow

Bijušais tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“premjerministra vietnieks finanšu lietās”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Joprojām aktīvi atbalsta LNR separātistu struktūras.

29.11.2014.

▼M21

127.

Oleg Evgenevich BUGROV (Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV (Олег Євгенович БУГРОВ)

Dzimšanas datums: 29.8.1969. vai 1973. gads

Dzimšanas vieta: Sverdlovsk, Luhansk

Bijušais tā sauktās “Luhanskas tautas republikas”“aizsardzības ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

▼M18

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Dzimšanas datums: 11.3.1976.

Dzimšanas vieta: Dzhambul/Jambul (Kazahija), pašreiz zināma kā Taraz

Bijusī tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“izglītības, zinātnes, kultūras un reliģijas ministre”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (jeb Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Dzimšanas datums: 17.3.1963.

Dzimšanas vieta: Arkhangelsk

Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “Ministru padomes ministrs” (valdības lietu pārvaldes vadītājs).

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (jeb Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Dzimšanas datums: 15.3.1961.

Dzimšanas vieta: Vodyanske, Dobropillia Rayon, Donetsk oblast

Водянское, Добропольский район Донецкой области

Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “izglītības ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Pašlaik DNR premjerministra personīgais padomnieks.

29.11.2014.

▼M21

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (jeb Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Dzimšanas datums: 10.5.1980. vai 21.10.1983.

Dzimšanas vieta: Snezhnoye, Donetsk region

г. Снежное, Донецкой области

Tā sauktās “Doņeckas tautas republikas”“Tautas padomes” loceklis. Sabiedriskās kustības “Free Donbass” priekšsēdētājs.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

▼M18

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO jeb Vladislav Nikolayevich DEYNEGO

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Dzimšanas datums: 12.3.1964.

Dzimšanas vieta: Romny, Sumy oblast

Ромны, Сумская область

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“Tautas padomes”“vadītāja vietnieks”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

▼M15 —————

▼M16

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV jeb Fritz, Serbian

(Алексей Юрьевич Мильчаков)

Dzimšanas datums: 30.4.1991.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg

Rusich” vienības, Ukrainas austrumdaļā kaujās iesaistītas bruņotas separātistu grupas, komandieris.

Pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

▼M18 —————

▼M21 —————

▼M21

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN (Едуард Олександрович БАСУРIН)

Dzimšanas datums: 27.6.1966.

Dzimšanas vieta: Donetsk

Tā sauktās “Doņeckas tautas republikas” Aizsardzības ministrijas runaspersona.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Joprojām ir aktīvs militārais komandieris tā sauktajā “DNR”.

16.2.2015.

▼M26

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Dzimšanas datums: 20.5.1972. vai 30.5.1972.

Dzimšanas vieta: Luhansk

Bijušais nelikumīgās tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “tieslietu ministrs”. Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“Centrālas vēlēšanu komisijas” priekšsēdētājs kopš 2015. gada oktobra.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

▼M21 —————

▼M23

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (jeb KUZOVLEV, jeb TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ jeb КУЗОВЛЕВ, jeb ТAMБOB).

Dzimšanas datums: 7.1.1967.

Dzimšanas vieta: Michurinsk, Tambov oblast

Мичуринск, Тамбовская область

Bijušas “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais tautas milicijas virspavēlnieks.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Krievijas bruņoto spēku 8. armijas komandieris.

16.2.2015.

▼M26

141.

Ekaterina Vladimirovna FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирiвна ФIЛIППОВА)f

Dzimšanas datums: 20.1.1988.

Dzimšanas vieta: Krasnoarmëisk

Bijusī tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktā “tieslietu ministre”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

▼M18

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрiйович ТИМОФЕЄВ)

Dzimšanas datums: 15.5.1971.

Dzimšanas vieta: Nevinnomyssk, Stavropol Krai

Невинномысск, Ставропольский край

“Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “finanšu un nodokļu ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

▼M21

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV (Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV (Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Dzimšanas datums: 5.1.1967.

Dzimšanas vieta: Baranykivka, Bilovodsk Raion, Luhansk region

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области

Tā sauktās “Luhanskas tautas republikas” tā sauktais “finanšu ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

▼M18

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Dzimšanas datums: 22.4.1985.

Dzimšanas vieta: Kherson

Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “komunikāciju ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

▼M23

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Dzimšanas datums: 10.12.1976.

Dzimšanas vieta: Luhansk

Bijusī tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministre”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

Pašlaik – ārējās ekonomikas departamenta vadītāja “Luhanskas administrācijas” vadītāja birojā.

16.2.2015.

▼M26

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Dzimšanas datums: 25.7.1978. (vai 23.3.1975.)

Dzimšanas vieta: Krasny Luch, Voroshilovgrad, Lugansk region

Bijušais tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “ģenerālprokurors” (līdz 2017. gada oktobrim). Pašreiz pilda tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “tieslietu ministra” pienākumus.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

▼M23

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Dzimšanas datums: 15.5.1955.

Dzimšanas vieta: Omsk

Bijušais aizsardzības ministra vietnieks un, pildot minētos pienākumus, iesaistīts atbalsta sniegšanā Krievijas karaspēka izvietošanai Ukrainā.

Saskaņā ar pašreizējo Krievijas Aizsardzības ministrijas struktūru, pildot minētos pienākumus, viņš piedalījās Krievijas valdības politikas veidošanā un īstenošanā. Ar minēto politiku tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

No 2016. gada 28. decembra – bijušas ārlietu ministra vietnieks.

Ieņem vēstnieka amatu Krievijas Federācijas diplomātiskajā korpusā.

16.2.2015.

▼M18

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Dzimšanas datums: 8.5.1956.

Dzimšanas vieta: Kaunas, Lietuva

Bijušais aizsardzības ministra pirmais vietnieks (līdz 2015. gada 17. novembrim) un, pildot minētos pienākumus, iesaistīts atbalsta sniegšanā Krievijas karaspēka izvietošanai Ukrainā.

Saskaņā ar pašreizējo Krievijas Aizsardzības ministrijas struktūru, pildot minētos pienākumus, viņš piedalās Krievijas valdības politikas izstrādē un īstenošanā. Ar minēto politiku tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Pašlaik strādā Rosatom.

16.2.2015.

▼M15

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Dzimšanas datums: 9.11.1963.

Dzimšanas vieta: VDR

Rietumu militārā apgabala komandieris kopš 2015. gada 10. novembra. Bijušais Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Galvenā operāciju departamenta direktors un Ģenerālštāba vadītāja vietnieks. Aktīvi iesaistīts Krievijas bruņoto spēku militārās kampaņas izstrādē un īstenošanā Ukrainā.

Saskaņā ar paziņotajām ģenerālštāba darbībām, īstenojot bruņoto spēku operatīvo kontroli, viņš ir aktīvi iesaistīts Krievijas valdības politikas izstrādē un īstenošanā, ar ko tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.2.2015.

▼M18

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич КОБЗОН)

Dzimšanas datums: 11.9.1937.

Dzimšanas vieta: Tchassov Yar, Ukraina

Valsts Domes loceklis.

Viņš apmeklēja tā saukto Doņeckas Tautas Republiku un apmeklējuma laikā nāca klajā ar separātistus atbalstošiem paziņojumiem. Viņš tika arī iecelts par tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” goda konsulu Krievijas Federācijā.

2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Pašlaik Valsts Domes Kultūras komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

16.2.2015.

▼M14

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич Рашкин)

Dzimšanas datums: 14.3.1955.

Dzimšanas vieta: Zhilino, Kaliningrad region

Valsts domes Etnisko jautājumu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

Viņš ir nodibinājis pilsoņu kustību “Krassnaya Moskva – Red Moscow – Patriotic Front Aid”, kas organizēja publiskas demonstrācijas separātistu atbalstam, tādējādi atbalstot politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

16.2.2015.

▼M18

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Dzimšanas datums: 28.8.1977.

Dzimšanas vieta: Bekabad, Uzbekijas PSR

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Domes Etnisko jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

2014. gadā Balbek tika iecelts par tā sauktās “Krimas Republikas” Ministru padomes priekšsēdētāja vietnieku un šajā amatā strādāja nelikumīgi anektētās Krimas pussalas integrācijai Krievijas Federācijā, un par šo darbu viņam piešķīra medaļu “Par Krimas Republikas aizstāvību”. Viņš ir paudis atbalstu Krimas aneksijai publiskos paziņojumos, tostarp savā profilā “Vienotās Krievijas” (Krimas nodaļas) tīmekļa vietnē un rakstā plašsaziņas līdzekļiem, kas 2016. gada 3. jūlijā publicēts NTV tīmekļa vietnē.

9.11.2016.

▼M23

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Dzimšanas datums: 20.10.1972.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Ukrainas PSR

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Domes Kontroles un regulējuma komitejas loceklis.

2014. gada martā Bakharev iecēla par tā sauktās “Krimas Republikas” Valsts padomes priekšsēdētāja vietnieku un 2014. gada augustā – par minētās struktūras pirmo priekšsēdētāja vietnieku. Viņš ir atzinis, ka personiski bijis iesaistīts 2014. gada notikumos, kuri noveda pie Krimas un Sevastopoles nelikumīgas aneksijas, kurai viņš publiski pauda atbalstu, tostarp intervijā, kas 2016. gada 22. martā publicēta tīmekļa vietnē gazetakrimea.ru un 2016. gada 23. augustā – tīmekļa vietnē c-pravda.ru. “Krimas Republikas”“iestādes” ir viņu apbalvojušas ar ordeni “Par lojalitāti pienākumam”.

9.11.2016.

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Dzimšanas datums: 17.10.1969.

Dzimšanas vieta: Kular Ust-Yansky District, Jakutijas autonomā PSR

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektētās Sevastopoles pilsētas.

Domes Kontroles un regulējuma komitejas loceklis.

Būdams Sevastopoles municipālās administrācijas loceklis, 2014. gada februārī un martā viņš atbalstīja tā sauktā “tautas mēra”Alexei Chaliy darbības. Viņš ir publiski atzinis, ka bijis iesaistīts 2014. gada notikumos, kuri noveda pie Krimas un Sevastopoles nelikumīgas aneksijas, kurai viņš publiski pauda atbalstu, tostarp savā personiskajā tīmekļa vietnē un intervijā, kas 2016. gada 21. februārī publicēta nation-news.ru tīmekļa vietnē.

Par līdzdalību aneksijas procesā viņš ir apbalvots ar Krievijas valsts ordeņa “Par nopelniem tēvzemes labā” II pakāpi.

9.11.2016.

▼M18

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Dzimšanas datums: 3.8.1981.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Ukrainas PSR

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Domes Finanšu tirgus jautājumu komitejas loceklis.

2014. gada martā Kozenko iecēla par tā sauktās “Krimas Republikas” Valsts padomes priekšsēdētāja vietnieku. Viņš ir publiski atzinis, ka bijis iesaistīts 2014. gada notikumos, kuri noveda pie Krimas un Sevastopoles nelikumīgas aneksijas, kurai viņš ir publiski paudis atbalstu, tostarp intervijā, kas 2016. gada 12. martā publicēta tīmekļa vietnē gazetacrimea.ru. Par iesaistīšanos aneksijas procesā vietējās “iestādes” viņam piešķīra medaļu “Par Krimas Republikas aizstāvību”.

9.11.2016.

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 24.6.1965.

Dzimšanas vieta: Belogorsk, Ukrainas PSR

Valsts Domes locekle, ievēlēta no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Domes Kultūras jautājumu komitejas locekle.

Kopš 2012. gada viņa ir bijusi Krimas Autonomās Republikas Augstākās padomes locekle un kopš 2014. gada marta atbalstīja nelikumīgi anektētās Krimas un Sevastopoles integrāciju Krievijas Federācijā. 2014. gada septembrī Savchenko tika ievēlēta tā sauktās “Krimas Republikas” Valsts padomē. Viņa ir daudzkārt paudusi atbalstu Krimas un Sevastopoles nelikumīgajai aneksijai, tostarp intervijās, kas 2016. gada 2. aprīlī un 2016. gada 20. augustā publicētas tīmekļa vietnē c-pravda.ru. 2014. gadā Krievijas valsts apbalvoja viņu ar ordeņa “Par nopelniem tēvzemes labā” II pakāpi, un 2015. gadā “Krimas Republikas”“iestādes” – ar ordeni “Par lojalitāti pienākumam”.

9.11.2016.

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Dzimšanas datums: 4.7.1971.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Ukrainas PSR

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas loceklis.

2014. gada septembrī Shperov tika ievēlēts tā sauktās “Krimas Republikas” Valsts padomē.

Viņš ir publiski atzinis, tostarp intervijā, kas 2016. gada 3. septembrī tika publicēta tīmekļa vietnē ldpr-rk.ru, savu līdzdalību 2014. gada notikumos, kuri noveda pie Krimas un Sevastopoles nelikumīgas aneksijas, un jo īpaši – savu lomu pretlikumīga referenduma organizēšanā par pussalas nelikumīgo aneksiju.

9.11.2016.

▼M20

158.

Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW)

Черезов, Андрей Владимирович

Krievijas Federācijas enerģētikas ministra vietnieks

Dzimšanas datums: 12.10.1967.

Dzimšanas vieta: Salair, Kemerovskaya Oblast

Ir līdzatbildīgs par lēmumu Siemens Gas Turbine Technologies OOO piegādātās gāzes turbīnas nodot OAO VO Technopromexport uzstādīšanai Krimā. Šis lēmums veicina neatkarīgas energoapgādes izveidi Krimai un Sevastopolei, kas ļauj atbalstīt to atdalīšanu no Ukrainas, un tas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

4.8.2017.

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

Грабчак, Евгений Петрович

Krievijas Federācijas Enerģētikas ministrijas departamenta vadītājs

Dzimšanas datums: 18.7.1981.

Dzimšanas vieta: Ust-Labinsk, Krasnodar Region

Krievijas Federācijas Enerģētikas ministrijā ir atbildīgs par elektroenerģētikas projektu attīstīšanu Krimā. Šie projekti veicina neatkarīgas energoapgādes izveidi Krimai un Sevastopolei, kas ļauj atbalstīt to atdalīšanu no Ukrainas, un tie grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

4.8.2017.

▼M23

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

OAO “VO TPE” ģenerāldirektors līdz tās maksātnespējai, OOO “VO TPE” ģenerāldirektors.

Dzimšanas datums: 17.2.1970.

Būdams OAO “VO TPE” ģenerāldirektors, viņš vadīja sarunas ar Siemens Gas Turbine Technologies OOO par gāzes turbīnu iegādi un piegādi elektrostacijai Tamaņā, Krasnodaras reģionā, Krievijas Federācijā. Vēlāk, būdams OOO “VO TPE” ģenerāldirektors, viņš bija atbildīgs par gāzes turbīnu nodošanu Krimai. Šī rīcība veicina neatkarīgas energoapgādes izveidi Krimai un Sevastopolei, kas ļauj atbalstīt to atdalīšanu no Ukrainas, un tā grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

4.8.2017.

▼M22

161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV

(Дмитрий Владимирович Овсянников)

Dzimšanas datums: 1977. gada 21. februārī

Dzimšanas vieta: Omsk, PSRS

Sevastopoles gubernators.

Ovsyannikov tika ievēlēts par Sevastopoles gubernatoru 2017. gada 10. septembra vēlēšanās, ko Krievijas Federācija organizēja nelikumīgi anektētajā Sevastopolē.

2016. gada 28. jūlijā prezidents Putin iecēla viņu par Sevastopoles gubernatora pienākumu izpildītāju. Šajā amatā viņš ir strādājis nelikumīgi anektētās Krimas pussalas turpmākai integrācijai Krievijas Federācijā, un kā tāds ir atbildīgs par aktīvu atbalstu vai īstenošanas darbībām, vai politikas nostādnēm, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

2017. gadā viņš nāca klajā ar publiskiem paziņojumiem, kuros pauda atbalstu Krimas un Sevastopoles nelikumīgajai aneksijai, un nelikumīgā “Krimas referenduma” gadadienā viņš godināja veterānus no tā dēvētajām “pašaizsardzības vienībām”, kuras palīdzēja izvērst Krievijas spēkus Krimas pussalā, gatavojoties Krievijas Federācijas veiktajai nelikumīgajai aneksijai, un ierosināja, ka Sevastopolei jākļūst par Krievijas Federācijas dienvidu galvaspilsētu.

21.11.2017.

▼M24

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Dzimšanas datums: 20.5.1971.

Dzimšanas vieta: Krima

►C7  Adrese: , ◄

Krimas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietniece. Pildot šos pienākumus, viņa piedalījās Krievijas prezidenta 2018. gada 18. marta vēlēšanu rīkošanā nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

14.5.2018.

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO /

Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 22.8.1979.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima

►C7  Adrese:  ◄

Krimas vēlēšanu komisijas sekretāre. Pildot šos pienākumus, viņa piedalījās Krievijas prezidenta 2018. gada 18. marta vēlēšanu rīkošanā nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

14.5.2018.

▼M26

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV /

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрiйович ПЄТУХОВ)

Dzimšanas datums: 17.7.1970.

Bijušais Sevastopoles vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Pildot šos pienākumus, viņš piedalījās Krievijas prezidenta 2018. gada 18. marta vēlēšanu rīkošanā nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

14.5.2018.

▼M24

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Dzimšanas datums: 7.6.1968.

Sevastopoles vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Pildot šos pienākumus, viņš piedalījās Krievijas prezidenta 2018. gada 18. marta vēlēšanu rīkošanā nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

14.5.2018.

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(Анастасiя Миколаївна КАПРАНОВА)

Dzimšanas datums: 1964. gads (iespējams – 21. aprīlis)

Sevastopoles vēlēšanu komisijas sekretāre. Pildot šos pienākumus, viņa piedalījās Krievijas prezidenta 2018. gada 18. marta vēlēšanu rīkošanā nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

14.5.2018.

▼M3

Vienības

▼B 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

▼M21

1.

“Krimas republikas” valsts unitārs uzņēmums “Chernomorneftegaz

(agrākais nosaukums – PJSCChernomorneftegaz”)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimea, 295000

пр.Кирова52, г.Симферополь, Крым, 295000

Tālruņa numurs:

+7 (3652) 66-70-00

+7 (3652) 66-78-00

“Krimas parlaments”17.3.2014. pieņēma rezolūciju, kurā tas paziņoja, ka “Krimas republikas” vārdā tiek pārņemti uzņēmumam Chernomorneftegaz piederošie aktīvi. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas. Pārreģistrēts 29.11.2014. kā “Krimas republikas” valsts unitārs uzņēmums “Chernomorneftegaz” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Черноморнефтегаз”). Dibinātājs: “Krimas republikas” Degvielas un enerģētikas ministrija (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).

12.5.2014.

▼M21 —————

▼M26

3.

T. s. “Lugansk People's Republic

Луганская народная республика

Luganskaya narodnaya respublika

Oficiāla informācija:

https://glava-lnr.info/

https://sovminlnr.ru/

https://nslnr.su/

Tā saukto “Luhanskas tautas republiku” izveidoja 2014. gada 27. aprīlī.

Atbildīga par nelikumīgā referenduma organizēšanu 2014. gada 11. maijā. Neatkarības deklarācija 2014. gada 12. maijā.

2014. gada 22. maijā t. s. Doņeckas un Luhanskas “tautas republikas” izveidoja t. s. “Novorossijas federālo valsti”.

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Tā ir iesaistīta arī separātistu “dienvidaustrumu armijas” un citu nelikumīgu bruņotu separātistu grupu rekrutēšanā, tādējādi graujot Ukrainas stabilitāti un drošību.

25.7.2014.

4.

T. s. “Donetsk People's Republic

Донецкая народная республика

Donétskaya naródnaya respúblika

Oficiāla informācija:

https://dnr-online.ru/

http://av-zakharchenko.su/

http://smdnr.ru/

https://dnrsovet.su/

Tā sauktā “Doņeckas Tautas republika” tika pasludināta 2014. gada 7. aprīlī.

Atbildīga par nelikumīgā referenduma organizēšanu 2014. gada 11. maijā. Neatkarības deklarācija 2014. gada 12. maijā.

2014. gada 24. maijā t. s. Doņeckas un Luhanskas “tautas republikas” parakstīja nolīgumu par t. s. “Novorossijas federālās valsts” (“Federal State of Novorossiya”) izveidošanu.

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Tā ir iesaistīta arī nelikumīgu bruņotu separātistu grupu rekrutēšanā, tādējādi graujot Ukrainas stabilitāti un drošību.

25.7.2014.

▼M23

5.

T. s. “Federal State of Novorossiya

Федеративное государство Новороссия

Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya

Oficiālā informācija presei:

http://novorossia.su/official

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

2014. gada 24. maijā tā saucamās Doņeckas un Luhanskas “tautas republikas” parakstīja nolīgumu par neatzītās, tā saucamās “Novorossijas federālās valsts” (“Federal State of Novorossiya”) izveidošanu.

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

▼M26

6.

International Union of Public AssociationsGreat Don Army

Международный Союз Общественных ОбъединенийВсевеликое Войско Донское

Oficiāla informācija:

http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/

Tālruņa numurs:

+7-8-908-178-65-57

Sociālie mediji: Cossack National Guard http://vk.com/kazak_nac_guard

Adrese: 346465 Russia, Rostov Region, October District, St Zaplavskaya, Str Shosseynaya 1

Otra adrese: Voroshilovskiy Prospekt 12/85-87/13, Rostov-on-Don

Great Don army” izveidoja “Cossack National Guard”, kas ir atbildīga par cīņu pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, kā arī apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību.

Saistīta ar Nikolay Kozitsyn, kas ir kazaku spēku komandieris un ir atbildīgs par to separātistu komandēšanu Ukrainas austrumu daļā, kuri cīnās pret Ukrainas valdības spēkiem.

25.7.2014.

7.

Sobol

Соболь

Oficiāla informācija:

http://soboli.net

Sociālie mediji:

http://vk.com/sobolipress

Tālruņa numurs:

(0652) 60-23-93

E-pasts: SoboliPress@gmail.com

Adrese: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (area bus station “Central”).

Radikāla paramilitāra organizācija, kas atbildīga par atklātu atbalsta paušanu spēka izmantošanai, lai izbeigtu Ukrainas kontroli Krimā, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Atbildīga par separātistu apmācīšanu cīņai pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību.

25.7.2014.

8.

T. s. “Lugansk Guard

Луганская гвардия

Sociālie plašsaziņas līdzekļi un cita informācija:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

https://vk.com/luguardnews

Luhanskas pašaizsardzības paramilitārs grupējums, kas atbildīgs par separātistu apmācīšanu cīņai pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību.

Saistīts ar German PROPOKIV kungu, aktīvu līderi, kas ir atbildīgs par piedalīšanos Ukrainas drošības dienesta Luhanskas reģionālā biroja ēkas ieņemšanā, un kas no ieņemtās ēkas ierakstīja video vēstījumu prezidentam Putinam.

25.7.2014.

9.

T. S. “Army of the Southeast

Армии Юго-Востока

http://lugansk-online.info/statements

Sociālie mediji:

http://vk.com/lugansksbu

Nelikumīgs bruņots separātistu grupējums, kuru uzskata par vienu no lielākajiem Ukrainas austrumu daļā.

Atbildīgs par Drošības dienesta ēkas ieņemšanu Luhanskas reģionā.

Saistīts ar Valeriy BOLOTOV kungu, kas bija norādīts kā viens no grupējuma līderiem.

Saistīts ar Vasyl NIKITIN kungu, kas atbildīgs par “Luhanskas Tautas republikas valdības” separātistu “pārvaldības” darbībām.

25.7.2014.

10.

T. s. “Donbas People's Militia”“Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса

Sociālie mediji:

http://vk.com/polkdonbassa

+ 38-099-445-63-78;

+ 38-063-688-60-01;

+ 38-067-145-14-99;

+ 38-094-912-96-60;

+ 38-062-213-26-60

E-pasts: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

polkdonbassa@mail.ru

Brīvprātīgo tālruņi Krievijā:

+ 7 (926) 428-99-51

+ 7 (967) 171-27-09

vai e-pasts: novoross24@mail.ru

Adrese: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Nelikumīgs bruņots separātistu grupējums, kas atbildīgs par cīņu pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību. Kaujinieku grupa cita starpā 2014. gada aprīļa sākumā pārņēma kontroli pār vairākām valdības ēkām Ukrainas austrumu daļā, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Tā ir saistīta ar Pavel Gubarev, kurš ir atbildīgs par reģionālās valdības ēkas ieņemšanu Doņeckā kopā ar prokrieviskiem spēkiem un ir pasludinājis sevi par “tautas gubernatoru”.

25.7.2014.

11.

Vostok battalion

Батальон Восток

Sociālie mediji:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

http://patriot-donetsk.ru/

info.patriot.donbassa@gmail.com

Nelikumīgs bruņots separātistu grupējums, kuru uzskata par vienu no lielākajiem Ukrainas austrumu daļā. Atbildīgs par cīņu pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību.

Aktīvi piedalījās militārajās operācijās, kuru rezultātā tika ieņemta Doņeckas lidosta.

“Doņeckas Tautas Republikas” bruņoto spēku tā sauktā “1. armijas korpusa” daļa.

25.7.2014.

▼M21 —————

▼M21

13.

Sevastopoles pilsētas valsts unitārs uzņēmums “Sevastopol seaport

ГУП ГС “Севастопольский морской порт”

(agrākais nosaukums – valsts uzņēmums “Sevastopol commercial seaport

Государственное предприятие “Севастопольский морской торговьй порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye “Sevastopolski morskoy torgovy port”)

Nakhimov Square 5, 299011, Sevastopol

(пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011)

Kods: 1149204004707

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. “Krimas parlaments”17.3.2014. pieņēma rezolūciju Nr. 1757-6/ 14 “Par dažu Ukrainas infrastruktūras un lauksaimniecības ministrijām piederošu uzņēmumu nacionalizāciju”, ar ko “Krimas republikas” vārdā paziņo par valsts uzņēmumam “Sevastopol commercial seaport” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas. Tirdzniecības apjoma ziņā tā ir lielākā komerciālā jūras osta Krimā. Pārreģistrēts 6.6.2014. kā Sevastopoles pilsētas valsts unitārs uzņēmums “Sevastopol seaport” (Государственное унитарное предприятие города СевастополяСевастопольский морской порт”). Dibinātājs: Sevastopoles pārvalde (Правительство Севастополя).

25.7.2014.

▼M21 —————

▼M21

15.

“Krimas republikas” valsts unitārs uzņēmums “Universal-Avia

Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Универсал-Авиа”

(agrākais nosaukums – valsts uzņēmums Universal -Avia

Государственное предприятие “Универсал-Авиа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye “Universal-Avia”)

Aeroflotskaya Street 5, 295024, Simferopol

ул. Аэрофлотская, дом 5, 295024, г Симферополь

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. “Krimas parlamenta prezidijs”24.3.2014. pieņēma lēmumu “Par valsts uzņēmumu “Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia” (“О Государственном предприятии “Универсал-Авиа””)” Nr. 1794- 6/14, ar ko “Krimas republikas” vārdā paziņo par valsts uzņēmumam “Universal-Avia” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas. Pārreģistrēts 15.1.2015. kā “Krimas republikas” valsts unitārs uzņēmums “Universal-Avia” (Государственное унитарное предприятие Республики КрымУниверсал-Авиа”). Dibinātājs: “Krimas republikas” Transporta ministrija (Министерство транспорта Республики Крым).

25.7.2014.

▼M26

16.

Krievijas Federācijas prezidenta administrācijas federāls valsts budžeta uzņēmums “Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” (agrākais nosaukums – sanatorija “Nizhnyaya OreandaСанаторийНижняя Ореанда”)

Resort “Nizhnyaya Oreanda”, 298658, Yalta, Oreanda

(298658, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий “Нижняя Ореанда”)

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. “Krimas parlamenta prezidijs”2014. gada 21. martā pieņēma lēmumu “Par sanatoriju un kūrortu asociācijas izveides jautājumiem” Nr. 1767-6/14, ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par sanatorijai “Nizhnyaya Oreanda” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas. Pārreģistrēts 2014. gada 9. oktobrī kā Krievijas Federācijas prezidenta administrācijas federāls valsts budžeta uzņēmums “Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “САНАТОРИЙ “НИЖНЯЯ ОРЕАНДА” ПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”). Dibinātājs: Krievijas Federācijas prezidenta administrācija (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014.

17.

“Krimas republikas” uzņēmums “Azov distillery plant

Крымское республиканское предприятиеАзовский ликёро-водочннй завод

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str.,

296178 Azovskoye, Jankoysky district

(Джанкойский район, 296178

пгт. Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

Kods: 01271681

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. 2014. gada 9. aprīlī“Krimas parlamenta prezidijs” pieņēma lēmumu Nr. 1991-6/14 “Par grozījumiem “Krimas republikas” valsts padomes 2014. gada 26. marta rezolūcijā Nr. 1836- 6/14 “Par “Krimas republikas” teritorijā izvietoto agroindustriālā kompleksa uzņēmumu, iestāžu un organizāciju īpašuma nacionalizāciju””, ar ko “Krimas republikas” vārdā paziņo par “Azovsky likerovodochny zavod” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas.

Norit bankrota procedūra.

25.7.2014.

▼M21

18.

Krievijas Federācijas prezidenta administrācijas federāls valsts budžeta uzņēmums “Production-Agrarian UnionMassandra””

Производственно аграрное объединениеМассандраУправления делами Президента Российской Федерации

(agrākais nosaukums – State concernNational Association of producers “Massandra”

Национальное производственно-аграрное объединение “Массандра”

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra)

298650, Crimea, Yalta, Massandra, str. Vinodela Egorova 9.

298650, Крым, г. Ялта,

пгт. Массандра,

ул. Винодела Егорова, д. 9

Tīmekļa vietne: http://massandra.su

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. 2014. gada 9. aprīlī“Krimas parlamenta prezidijs” pieņēma lēmumu Nr. 1991-6/14 “Par grozījumiem “Krimas republikas” valsts padomes 2014. gada 26. marta rezolūcijā Nr. 1836-6/14 “Par “Krimas republikas” teritorijā izvietoto agroindustriālā kompleksa uzņēmumu, iestāžu un organizāciju īpašuma nacionalizāciju””, ar ko “Krimas republikas” vārdā paziņo par valsts koncernam “National Association of producersMassandra”” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas. Pārreģistrēts 1.8.2014. augustā kā Krievijas Federācijas prezidenta administrācijas federāls valsts budžeta uzņēmums “Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenyeMassandra”” (Федеральное государственное унитарное предприятие “Производственно-аграрное объединениеМассандраУправления делами Президента Российской Федерации”). Dibinātājs: Krievijas Federācijas prezidenta administrācija (Управление делами Президента Российской Федерации).

25.7.2014.

19.

Federāla valsts budžeta zinātnes un pētniecības iestāde “All-Russia national scientific research institute for wine growing and wine making “Magarach” Russian Academy of Sciences

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия “Магарач” РАН”

(Agrākais nosaukums – “Krimas republikas” valsts unitārs uzņēmums “National Institute of WineMagarach””

Agrākais nosaukums – “State enterprise “Magarach” of the national institute of wine

Государственное предприятие Агрофирма “Магарач” Национального института винограда и вина “Магарач”

Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma “Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina “Magarach”)

298600, Kirov Street 31 Yalta, Crimea

298600, Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. “Krimas parlamenta prezidijs”2014. gada 9. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 19916/14 “Par grozījumiem “Krimas republikas” valsts padomes 2014. gada 26. marta rezolūcijā Nr. 18366/14 “Par “Krimas republikas” teritorijā izvietoto agroindustriālā kompleksa uzņēmumu, iestāžu un organizāciju īpašuma nacionalizāciju””, ar ko “Krimas republikas” vārdā paziņo par valsts uzņēmumam “Gosudarstvenoye predpriyatiye “Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vinaMagarach”” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas. Pārreģistrēts 2015. gada 15. janvārī kā “Krimas republikas” valsts unitāra iestāde “National Institute of WineMagarach”” (Государственное бюджетное учреждение Республики КрымНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНАМАГАРАЧ””). Dibinātājs: “Krimas Republikas” Lauksaimniecības ministrija (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

2017. gada 7. februārī“Krimas republikas” valsts unitārs uzņēmums “National Institute of WineMagarach”” tika pārveidots par federālā budžeta zinātnisko iestādi “All-Russia scientific-research institute of viticulture and winemakingMagarach””, Russian Academy of Sciences

25.7.2014.

▼M23

20.

Joint-stock company Sparkling wine plantNovy Svet

Aкционерное обществоЗавод шампанских винНовый Свет””

Agrāk zināms kā “Krimas Republikas” valsts unitārais uzņēmums Sparkling wine plant “Novy Svet”

Государственное унитарное предприятие Республики КрымЗавод шампанских винНовый Свет””

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym “Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”” un kā State enterprise sparkling wine plant “Novy Svet”

Государственное предприятие Завод шампанских винНовый свет” (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”)

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д.1

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. “Krimas parlamenta prezidijs”2014. gada 9. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 1991-6/14 “Par grozījumiem “Krimas Republikas”” valsts padomes 2014. gada 26. marta rezolūcijā Nr. 1836-6/14 “Par “Krimas Republikas” teritorijā izvietoto agroindustriālā kompleksa uzņēmumu, iestāžu un organizāciju īpašuma nacionalizāciju”, ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par valsts uzņēmumam “Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas. Pārreģistrēts 4.1.2015. kā “Krimas Republikas” valsts unitārs uzņēmums “sparkling wine plant “Novy Svet”” (Государственное унитарное предприятие Республики КрымЗавод шампанских винНовый Свет””). Dibinātājs: “Krimas Republikas” Lauksaimniecības ministrija (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Pārreģistrēts pēc reorganizācijas 29.8.2017. kā Joint-stock company Sparkling wine plant “Novy Svet” (Aкционерное обществоЗавод шампанских винНовый Свет””). Dibinātājs: “Krimas Republikas” Zemes un īpašumattiecību ministrija (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014.

▼M26

21.

JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное обществоКонцерн воздушно-космической обороныАлмаз – Антей””

(jeb CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; jeb ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; jeb ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКОAлмаз – Антей”)

41 ul.Vereiskaya street, Moscow 121471, Russian Federation;

Tīmekļa vietne: almaz-antey.ru;

E-pasta adrese: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey ir Krievijas valsts uzņēmums. Tas ražo pretgaisa ieroču sistēmas, tostarp “zeme–gaiss” raķetes, kuras piegādā Krievijas armijai. Krievijas iestādes piegādā smagos ieročus separātistiem Ukrainas austrumu daļā, veicinot Ukrainas destabilizāciju. Šos ieročus izmanto separātisti, tostarp, lai notriektu lidmašīnas. Tādējādi Almaz-Antey kā valsts uzņēmums veicina Ukrainas destabilizāciju.

30.7.2014.

▼M23

22.

DOBROLET jeb DOBROLYOT

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Aviosabiedrības kods QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, г. Москва, Международное ш, дом 31, строение 1

Tīmekļa vietne: www.dobrolet.com

Dobrolet bija Krievijas valsts aviosabiedrības meitasuzņēmums. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Dobrolet ekskluzīvi veica lidojumus starp Maskavu un Simferopoli. Tādējādi tas veicināja nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas integrāciju Krievijas Federācijā un grāva Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

30.7.2014.

▼M21

23.

Russian National Commercial Bank

(Российский национальный коммерческий банк)

295000, Simferopol, Naberezhnaja str named after 60th anniversary of USSR, 34

295000, Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34

Interneta vietne: http://www.rncb.ru

Pēc Krimas nelikumīgās aneksijas Russian National Commercial Bank (RNCB) pilnībā nonāca tā sauktās “Krimas republikas” īpašumā. 2016. gada janvārī tā nonāca Federālās valsts īpašuma pārvaldības aģentūras īpašumā, kura pazīstama arī ar nosaukumu “Rosimushchestvo” (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)).

Tā ir kļuvusi par dominējošo tirgus dalībnieku, lai gan pirms aneksijas tā Krimā nebija pārstāvēta. Nopērkot vai pārņemot to banku filiāles, kuras pārtrauc savu darbību Krimā, RNCB materiāli un finansiāli atbalstīja Krievijas valdības darbības, ar ko Krimu integrē Krievijas Federācijā, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti.

30.7.2014.

▼M26

24.

Doņeckas republika

(publiska organizācija)

Донецкая республика

Oficiāla informācija:

http://oddr.info/

Publiska “organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā dēvētās “Doņeckas tautas republikas” tā dēvētajām 2014. gada 2. novembra“vēlēšanām”. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā. Tās vadītājs ir Alexander ZAKHARCHENKO, un dibinātājs – Andriy PURGIN.

29.11.2014.

25.

Miers Luhanskas reģionam (Mir Luganschine) Мир Луганщине

https://mir-lug.info/

Publiska “organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā sauktās “Luhanskas tautas republikas” tā sauktajām 2014. gada 2. novembra“vēlēšanām”. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

▼M21

26.

Brīvais Donbass (jeb “Free Donbas”, “Svobodny Donbass”) Свободньιй Донбасс

http://www.odsd.ru/

Publiska “organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā dēvētās “Doņeckas tautas republikas” tā dēvētajām 2014. gada 2. novembra“vēlēšanām”. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

▼M11

27.

Tautas savienība (Narodny Soyuz)

Народный союз

 

Publiska “organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā dēvētās “Luhanskas tautas republikas” tā dēvētajām 2014. gada 2. novembra“vēlēšanām”. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

▼M26

28.

Luhanskas ekonomikas savienība (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

Oficiāla informācija:

https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/

“Sociāla organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas” nelikumīgajām tā dēvētajām 2014. gada 2. novembra“vēlēšanām”. Izvirzīja Oleg AKIMOV kā kandidātu tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas”“vadītāja” amatam. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

▼M23

29.

Cossack National Guard

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kuras vēl vairāk destabilizē situāciju Ukrainā.

Grupas komandieris ir sarakstā iekļautais Nikolay KOZITSYN, ar kuru tādējādi minētā grupa tiek saistīta.

Saskaņā ar informāciju “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “2. armijas korpusa” daļa.

16.2.2015.

▼M26

30.

Sparta battalion

БатальонСпарта

 

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kuras vēl vairāk destabilizē situāciju Ukrainā.

“Doņeckas tautas republikas” tā sauktā “1. armijas korpusa” daļa. Dēvēta par militāro vienību 08806. 2017. gada novembrī šī vienība tika nosaukta nogalinātā separātistu militārā komandiera Arsen Pavlov (jeb Motorola) vārdā.

16.2.2015.

▼M21

31.

Somali battalion

Батальон “Сомали”

 

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kuras vēl vairāk destabilizē situāciju Ukrainā.

“Doņeckas tautas republikas” tā sauktā “1. armijas korpusa” daļa.

16.2.2015.

▼M16

32.

Zarya battalion

Батальон “Заря”

 

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kuras vēl vairāk destabilizē situāciju Ukrainā.

Saskaņā ar informāciju “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “2. armijas korpusa” daļa.

16.2.2015.

▼M26

33.

Prizrak brigade

БригадаПризрак

mail@prizrak.info

Tālr.: 8985 130 9920

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kuras vēl vairāk destabilizē situāciju Ukrainā.

“Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “2. armijas korpusa” daļa.

Arī dēvēta par 14. motorizēto šāvēju bataljonu.

16.2.2015.

▼M16

34.

Oplot battalion

Батальон “Оплот”

Sociālie mediji:

http://vk.com/oplot_info

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kuras vēl vairāk destabilizē situāciju Ukrainā.

Saskaņā ar informāciju “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktā “1. armijas korpusa” daļa.

16.2.2015.

▼M18

35.

Kalmius battalion

Батальон “Кальмиус”

 

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kuras vēl vairāk destabilizē situāciju Ukrainā.

“Doņeckas Tautas Republikas” bruņoto spēku tā sauktā “1. armijas korpusa” daļa.

16.2.2015.

36.

Death battalion

Батальон “Смерть”

 

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kuras vēl vairāk destabilizē situāciju Ukrainā.

“Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “2. armijas korpusa” daļa.

16.2.2015.

▼M21

37.

Igor STRELKOV kustība “Novorossiya

Движение “Новороссия” Игоря СТРЕЛКОВА

http://novorossia.pro/

Kustība “Novorossiya” / “New Russia” tika izveidota 2014. gada novembrī Krievijā, un to vada Krievijas virsnieks Igor Strelkov/Girkin (identificēts kā Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) darbinieks).

Saskaņā ar tās noteiktajiem mērķiem tās mērķis ir sniegt vispusīgu un efektīvu palīdzību “Novorossiya”, tostarp palīdzot paramilitāriem grupējumiem, kas cīnās Ukrainas austrumdaļā, tādējādi atbalstot politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Saistīta ar personu, kura iekļauta sarakstā saistībā ar Ukrainas teritoriālās integritātes graušanu.

16.2.2015.

▼M20

38.

OAO “VO Technopromexport” (OAO “VO TPE”)

jeb atklātā akciju sabiedrība “Foreign Economic Association”“Technopromexport”

Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт

Adrese: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2

Reģistrācijas datums: 27.7.1992.

Valsts reģistrācijas numurs: 1067746244026

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 7705713236

OAO “VO TPE” bija noslēgusi līgumu ar Siemens Gas Turbine Technologies OOO un iegādājās gāzes turbīnas, kuras, kā tika paziņots, bija paredzētas elektrostacijai Tamaņā, Krasnodaras reģionā, Krievijas Federācijā, un kā līgumslēdzēja tā bija atbildīga par gāzes turbīnu nodošanu OOO “VO TPE”, kura savukārt nodeva tās uzstādīšanai Krimā. Šī rīcība veicina neatkarīgas energoapgādes izveidi Krimai un Sevastopolei, kas ļauj atbalstīt to atdalīšanu no Ukrainas, un tā grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

4.8.2017.

39.

OOO “VO Technopromexport” (OOO “VO TPE”)

jeb sabiedrība ar ierobežotu atbildību“Foreign Economic Association”“Technopromexport”

Общество с ограниченной ответственностью “Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт”

Adrese: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2

Reģistrācijas datums: 8.5.2014.

Valsts reģistrācijas numurs: 1147746527279

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 7704863782e

Pašreizējā īpašniece gāzes turbīnām, kuras Siemens Gas Turbine Technologies OOO sākotnēji piegādāja OAO “VO TPE”. OOO “VO TPE” nodeva gāzes turbīnas uzstādīšanai Krimā. Šī rīcība veicina neatkarīgas energoapgādes izveidi Krimai un Sevastopolei, kas ļauj atbalstīt to atdalīšanu no Ukrainas, un tā grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

4.8.2017.

40.

ZAO Interavtomatika (IA)

jeb ЗАО “Интеравтоматика”, CJSC “Interavtomatika”

Adrese: 115280,Moscow, Avtozavodskaya st., 14,

Reģistrācijas datums: 31.1.1994.

Valsts reģistrācijas numurs: 1037739044111

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 7725056162

Sabiedrība, kas specializējusies elektrostaciju vadības un komunikāciju sistēmās; ir noslēgusi līgumus par projektiem, kas saistīti ar elektrostaciju būvniecību un gāzes turbīnu uzstādīšanu Sevastopolē un Simferopolē. Šī rīcība veicina neatkarīgas energoapgādes izveidi Krimai un Sevastopolei, kas ļauj atbalstīt to atdalīšanu no Ukrainas, un tā grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

4.8.2017.

▼M23

41.

State Unitary Enterprise of the Crimean RepublicCrimean Sea Ports””

(“Государственное унитарное предприятие Республики КрымKрымские морские порты””), ietverot filiāles:

— Feodosia Commercial Port,

— Kerch Ferry,

— Kerch Commercial Port.

28 Kirova Street

Kerch 298312

Crimea

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

“Krimas parlaments”2014. gada 17. martā pieņēma rezolūciju Nr. 1757-6/14 “Par dažu Ukrainas Infrastruktūras un Lauksaimniecības ministrijām piederošu uzņēmumu nacionalizāciju” un 2014. gada 26. martā – rezolūciju Nr. 1865-6/14 “Par valsts uzņēmumu “Crimean Sea Ports”” (“О Государственном предприятииKрымские морские порты””), ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par vairākiem valsts uzņēmumiem, kuri tika apvienoti “State Unitary Enterprise of the Crimean Republic “Crimean Sea Ports””, piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” minētos uzņēmumus ir faktiski konfiscējušas un “Crimean Sea Ports” ir guvis labumu no to īpašumtiesību nelikumīgas nodošanas.

16.9.2017.

▼M25

42.

AO “Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg”

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Adrese:

7 Yablochkova street,

St. Petersburg,

197198 Krievija

Interneta vietne: http://gpsm.ru

E-pasts: office@gpsm.ru

Institūts AO “Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg” ir piedalījies Kerčas (Kerch) tilta būvniecībā, izstrādājot tilta konstrukciju, kas Krieviju savieno ar nelikumīgi anektēto Krimas pussalu. Tādējādi tas atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju Krievijas Federācijā, kas savukārt vēl vairāk grauj teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Adrese:

6 Barklaya street,

Bld. 5 Moscow,

121087, Krievija

PJSC Mostotrest ir aktīvi piedalījies Kerčas tilta būvniecībā ar valsts līgumu minētā tilta uzturēšanai, kurš Krieviju savieno ar nelikumīgi anektēto Krimas pussalu. Turklāt vienība ir tādas fiziskas personas (Arkady Rotenberg) īpašumā, kura jau ir iekļauta sarakstā par tās darbībām, kas grauj Ukrainas suverenitāti (persona Nr. 92 šajā pielikumā). Tāpēc uzņēmums atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод “Залив”

Adrese:

4 Tankistov street,

298310 Kerch,

Krima

Interneta vietne: http://zalivkerch.com

JSC Zaliv Shipyard ir aktīvi piedalījies jaunās dzelzceļa līnijas būvniecībā, kura ved uz Kerčas tiltu, kas Krieviju savieno ar nelikumīgi anektēto Krimas pussalu. Tāpēc tas atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adrese:

Prospect Vernadskogo 53,

Moscow,

119415, Krievija

Interneta vietne: www.ooosgm.com

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ir aktīvi piedalījies Kerčas tilta būvniecībā ar valsts līgumu minētā tilta būvniecībai, kurš Krieviju savieno ar nelikumīgi anektēto Krimas pussalu.

Turklāt vienība ir tādas fiziskas personas (Arkady Rotenberg) īpašumā, kura jau ir iekļauta sarakstā par tās darbībām, kas grauj Ukrainas suverenitāti (persona Nr. 92 šajā pielikumā). Tāpēc uzņēmums atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Adrese:

Barklaya street 6, building 7, Moscow,

121087, Krievija

Reģistrācijas ID: 1157746088170

Nodokļu ID Nr. 7730018980

Interneta vietne: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

E-pasts: kerch-most@yandex.ru

Stroygazmontazh Most OOO ir galvenā līgumslēdzēja Stroygazmontazh meitasuzņēmums, kas pārvalda projektu tilta būvniecībai pāri Kerčas jūras šaurumam. Turklāt vienība ir tādas fiziskas personas (Arkady Rotenberg) īpašumā, kura jau ir iekļauta sarakstā par tās darbībām, kas grauj Ukrainas suverenitāti (persona Nr. 92 šajā pielikumā). Tāpēc uzņēmums atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО “ВАД”

Adrese:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast 160019, Krievija

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267, Krievija

Reģistrācijas ID: 1037804006811 (Krievija)

Nodokļu ID Nr. 7802059185

Interneta vietne: www.zaovad.com

E-pasts: office@zaovad.com

CJSC VAD ir galvenais līgumslēdzējs attiecībā uz Tavridas (Tavrida) automaģistrāles būvniecību Krimā, attiecībā uz ceļu braukšanai pāri Kerčas tiltam un tā pievadceļu būvniecību. Tavridas automaģistrāle nodrošinās transporta pieejamību uz Krimu, izmantojot tādu nesen izbūvētu autoceļu sistēmu, kuri galvenokārt kalpo savienojumam ar Kerčas tiltu. Tāpēc CJSC VAD atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.

Top