EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012D0642-20220720

Consolidated text: Padomes Lēmums 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/2022-07-20

02012D0642 — LV — 20.07.2022 — 024.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

▼M28

PADOMES LĒMUMS 2012/642/KĀDP

(2012. gada 15. oktobris)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

▼B

(OV L 285, 17.10.2012., 1. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2013/248/KĀDP (2013. gada 29. maijs),

  L 143

24

30.5.2013

 M2

PADOMES LĒMUMS 2013/308/KĀDP (2013. gada 24. jūnijs),

  L 172

31

25.6.2013

 M3

PADOMES LĒMUMS 2013/534/KĀDP (2013. gada 29. oktobris),

  L 288

69

30.10.2013

 M4

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2014/24/KĀDP (2014. gada 20. janvāris),

  L 16

32

21.1.2014

 M5

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2014/439/KĀDP (2014. gada 8. jūlijs),

  L 200

13

9.7.2014

 M6

PADOMES LĒMUMS 2014/750/KĀDP (2014. gada 30. oktobris),

  L 311

39

31.10.2014

 M7

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2015/1142 (2015. gada 13. jūlijs),

  L 185

20

14.7.2015

 M8

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2015/1335 (2015. gada 31. jūlijs),

  L 206

64

1.8.2015

 M9

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/1957 (2015. gada 29. oktobris),

  L 284

149

30.10.2015

►M10

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/280 (2016. gada 25. februāris),

  L 52

30

27.2.2016

 M11

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/350 (2017. gada 27. februāris),

  L 50

81

28.2.2017

 M12

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/280 (2018. gada 23. februāris),

  L 54

16

24.2.2018

 M13

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2019/325 (2019. gada 25. februāris),

  L 57

4

26.2.2019

 M14

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2020/214 (2020. gada 17. februāris),

  L 45

3

18.2.2020

 M15

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2020/1388 (2020. gada 2. oktobra),

  L 319I

13

2.10.2020

 M16

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2020/1650 (2020. gada 6. novembris),

  L 370I

9

6.11.2020

 M17

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2020/2130 (2020. gada 17. decembris),

  L 426I

14

17.12.2020

►M18

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/353 (2021. gada 25. februāris),

  L 68

189

26.2.2021

►M19

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/908 (2021. gada 4. jūnijs),

  L 197I

3

4.6.2021

►M20

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/1001 (2021. gada 21. jūnijs),

  L 219I

67

21.6.2021

►M21

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2021/1002 (2021. gada 21. jūnijs),

  L 219I

70

21.6.2021

►M22

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/1031 (2021. gada 24. jūnijs),

  L 224I

15

24.6.2021

►M23

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/1989 (2021. gada 15. novembris),

  L 405

8

16.11.2021

►M24

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/1990 (2021. gada 15. novembris),

  L 405

10

16.11.2021

►M25

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2021/2125 (2021. gada 2. decembris),

  L 430I

16

2.12.2021

►M26

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/218 (2022. gada 17. februāris),

  L 37

41

18.2.2022

►M27

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/307 (2022. gada 24. februāris),

  L 46

97

25.2.2022

►M28

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/356 (2022. gada 2. marts),

  L 67

103

2.3.2022

►M29

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/399 (2022. gada 9. marts),

  L 82

9

9.3.2022

►M30

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/579 (2022. gada 8. aprīlis),

  L 111

81

8.4.2022

►M31

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2022/881 (2022. gada 3. jūnijs),

  L 153

77

3.6.2022

►M32

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/882 (2022. gada 3. jūnijs),

  L 153

88

3.6.2022

►M33

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2022/1243 (2022. gada 18. jūlijs),

  L 190

139

19.7.2022


Labots ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 297, 15.10.2014, lpp 41 (2014/24/KĀDP)

 C2

Kļūdu labojums, OV L 328, 13.11.2014, lpp 61 (2014/439/KĀDP)

 C3

Kļūdu labojums, OV L 176, 7.7.2015, lpp 41 (2014/439/KĀDP)

 C4

Kļūdu labojums, OV L 057, 18.2.2021, lpp 93 (2020/1650)
▼B

▼M28

PADOMES LĒMUMS 2012/642/KĀDP

(2012. gada 15. oktobris)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

▼B1. pants

1.  
Bruņojuma un ar to saistītu visa veida materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un aprīkojuma, paramilitārā aprīkojuma un visa iepriekšminētā rezerves daļu, kā arī tāda aprīkojuma, ko var izmantot iekšējai apspiešanai, pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports uz Baltkrieviju, ko īsteno dalībvalstu valstspiederīgie vai no dalībvalstu teritorijas vai, izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, vai dalībvalstu lidmašīnas, ir aizliegts neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir dalībvalstu teritorijā, vai nav.
2.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem vai ar šādu priekšmetu piegādi, ražošanu, tehnisko apkopi un izmantošanu;

b) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību, kas saistīta ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem, tostarp, jo īpaši, dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai šādu priekšmetu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tiem saistītai tehniskai palīdzībai, starpnieka pakalpojumiem vai citiem pakalpojumiem;

c) 

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet a) vai b) apakšpunktā minētos aizliegumus.

2. pants

1.  

Lēmuma 1. pantu nepiemēro:

a) 

tāda militārā ekipējuma pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kas nav nāvējošs vai tāds, ko varētu izmantot iekšējām represijām, paredzēts vienīgi humānām vai aizsardzības vajadzībām vai Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) un Savienības iestāžu izveidošanas programmām, vai ES un ANO krīzes pārvarēšanas operācijām;

b) 

tādu transportlīdzekļu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kuri nav paredzēti militāriem mērķiem un kuri ir izgatavoti no ballistiskas aizsardzības materiāliem, vai kuros ir uzstādīti šādi materiāli, un kuru vienīgais nolūks ir nodrošināt Baltkrievijā izvietotā Savienības un tās dalībvalstu personāla aizsardzību;

c) 

tehniskās palīdzības, starpnieku pakalpojumu un citu pakalpojumu sniegšanai, kas saistīti ar šādu aprīkojumu vai šādām programmām un operācijām;

d) 

finansējuma vai finanšu palīdzības sniegšanai, kas saistīti ar šādu aprīkojumu vai šādām programmām un operācijām, ar nosacījumu, ka šādam eksportam un palīdzībai iepriekš piekritusi attiecīgā kompetentā iestāde.

2.  
Lēmuma 1. pants neattiecas uz aizsargapģērbu, tostarp bruņuvestēm un militārām aizsargķiverēm, ko ANO personāls, Savienības vai tās dalībvalstu personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un humānās palīdzības un attīstības programmu darbinieki, un ar to saistītais personāls uz laiku eksportē uz Baltkrieviju tikai personīgām vajadzībām.

▼M22 —————

▼M19

2.a pants

1.  
Dalībvalstis atsaka atļauju nolaisties savā teritorijā, pacelties no tās vai pārlidot to jebkuram gaisa kuģim, ko ekspluatē Baltkrievijas gaisa pārvadātāji, tostarp komerciālie pārvadātāji, saskaņā ar savas valsts noteikumiem un tiesību aktiem un atbilstīgi starptautiskajām tiesībām, jo īpaši attiecīgiem civilās aviācijas nolīgumiem.
2.  
Šā panta 1. punktu nepiemēro ārkārtas nosēšanās vai ārkārtas pārlidojuma gadījumā.
3.  
Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis konstatē, ka nolaišanās, pacelšanās vai pārlidojums ir vajadzīgs humāniem nolūkiem vai jebkādam citam nolūkam, kas atbilst šā lēmuma mērķiem. Šādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.

▼M29

2.ab pants

1.  
Tīkla pārvaldnieks gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkcijām Eiropas vienotajā gaisa telpā atbalsta Komisiju un dalībvalstis šā lēmuma 2.a panta un 4. panta 2. punkta īstenošanas un ievērošanas nodrošināšanā. Tīkla pārvaldnieks jo īpaši noraida visus gaisa kuģu operatoru iesniegtos lidojuma plānus, kas liecina par nodomu virs Savienības vai Baltkrievijas teritorijas veikt darbības, kas ir šā lēmuma noteikumu pārkāpums, tā, lai pilotam nebūtu atļauts lidot.
2.  
Pamatojoties uz lidojumu plānu analīzi, tīkla pārvaldnieks regulāri iesniedz Komisijai un dalībvalstīm ziņojumus par 2.a panta īstenošanu.

▼M22

2.b pants

1.  
Aizliegts jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt aprīkojumu, tehnoloģijas vai programmatūru, ko galvenokārt paredzēts izmantot, lai Baltkrievijas iestādes vai to vārdā varētu uzraudzīt vai pārtvert interneta un telefonsakarus mobilajos vai fiksētajos tīklos, tostarp sniegt visu veidu telesakaru vai interneta uzraudzības vai pārtveršanas pakalpojumus, kā arī finansiālo un tehnisko palīdzību, lai dalībvalstu valstspiederīgie vai no dalībvalstu teritorijas šādu aprīkojumu, tehnoloģijas vai programmatūru instalētu, darbinātu vai atjauninātu.
2.  
Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt 1. punktā minēto aprīkojumu, tehnoloģijas vai programmatūru, tostarp sniegt visa veida telesakaru vai interneta uzraudzības vai pārtveršanas pakalpojumus, kā arī saistīto finansiālo un tehnisko palīdzību, ja tām ir pamatoti iemesli konstatēt, ka Baltkrievijas valdība, tās publiskās iestādes, uzņēmumi vai aģentūras vai jebkura fiziska vai juridiska persona vai vienība, kas rīkojas to vārdā vai to vadībā, aprīkojumu, tehnoloģijas vai programmatūru neizmantos represijām.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu, divās nedēļās pēc atļaujas piešķiršanas.

3.  
Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos elementus, uz kuriem jāattiecas šim pantam.

▼M28

2.c pants

1.  
Neskarot šā lēmuma 2.b pantu, dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām, vai izmantojot to karoga kuģus vai gaisa kuģus, ir aizliegts veikt visu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju, kas uzskaitītas I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2021/821 ( 1 ), tiešu vai netiešu pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā neatkarīgi no tā, vai šādu preču un tehnoloģiju izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijā.
2.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām vai ar minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

3.  

Neskarot atļaujas saņemšanas prasības, ievērojot Regulu (ES) 2021/821, šā panta 1. un 2. punktā noteiktie aizliegumi neattiecas uz tādu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu nemilitārām vajadzībām un nemilitāram galalietotājam vai ar tām saistītas tehniskās un finansiālās palīdzības sniegšanu, kuras paredzētas:

a) 

humanitāriem mērķiem, ārkārtas situācijām veselības jomā, notikuma, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, steidzamai novēršanai vai tā ietekmes steidzamai mazināšanai, vai paredzētas reaģēšanai uz dabas katastrofām;

b) 

ārstnieciskiem vai farmācijas nolūkiem;

c) 

pagaidu izmantošanai ziņu medijos;

d) 

programmatūras atjaunināšanai;

e) 

izmantošanai par patērētāju komunikācijas ierīcēm;

f) 

kiberdrošības un informācijas drošības nodrošināšanai fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām Baltkrievijā, izņemot tās valdību un uzņēmumus, kurus tieši vai netieši kontrolē minētā valdība; vai

g) 

fizisku personu personīgai lietošanai, ceļojot uz Baltkrieviju, proti, vienīgi personiskās lietošanas priekšmeti, mājsaimniecības priekšmeti, transportlīdzekļi vai aroda rīki, kas pieder minētajām personām un nav paredzēti pārdošanai.

Izņemot f) un g) apakšpunktā minētos gadījumus, eksportētājs muitas deklarācijā deklarē, ka priekšmeti tiek eksportēti saskaņā ar šajā punktā noteikto attiecīgo izņēmumu, un 30 dienu laikā no minētā pirmā eksporta veikšanas, par attiecīgā izņēmuma pirmreizējo izmantošanu informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kuras rezidents tas ir vai kurā tas veic uzņēmējdarbību.

4.  

Atkāpjoties no šā panta 1. un 2. punkta un neskarot atļaujas saņemšanas prasības, ievērojot Regulu (ES) 2021/821, kompetentā iestāde var atļaut divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu nemilitārām vajadzībām un nemilitāram galalietotājam pēc tam, kad iestādes ir secinājušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir paredzēta:

a) 

sadarbībai starp Savienību, dalībvalstu valdībām un Baltkrievijas valdību tikai civilos jautājumos;

b) 

starpvaldību sadarbībai kosmosa programmās;

c) 

civilo kodolspēju izmantošanai un uzturēšanai, degvielas atkārtotai apstrādei un drošumam, kā arī sadarbībai civilās kodolenerģijas jomā, jo īpaši pētniecības un izstrādes jomā;

d) 

kuģošanas drošībai;

e) 

civiliem telesakaru tīkliem, tostarp interneta pakalpojumu sniegšanai;

f) 

vienīgi izmantošanai tādās vienībās, kuras atsevišķi vai kopīgi pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts vai partnervalsts tiesību aktiem, vai kuras atsevišķi vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra;

g) 

Savienības, dalībvalstu un partnervalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, tostarp delegācijām, vēstniecībām un misijām.

5.  
Atkāpjoties no šā panta 1. un 2. punkta un neskarot atļaujas saņemšanas prasības, ievērojot Regulu (ES) 2021/821, kompetentā iestāde var atļaut divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu nemilitārām vajadzībām un nemilitāram galalietotājam pēc tam, kad iestādes ir secinājušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai šāda saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir nodrošināma saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti pirms 2022. gada 3. marta, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamiem papildu līgumiem – ar noteikumu, ka šāda atļauja ir pieprasīta pirms 2022. gada 1. maija.
6.  
Šajā pantā prasītās atļaujas attiecīgā kompetentā iestāde piešķir saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kuras noteiktas Regulā (ES) 2021/821, ko piemēro mutatis mutandis. Šādas atļaujas ir derīgas visā Savienībā.
7.  

Kad kompetentā iestāde lemj par atļaujas pieprasījumu, ievērojot 4. un 5. punktu,, tā nepiešķir atļauju, ja tai ir pamatots iemesls uzskatīt, ka:

i) 

galalietotājs varētu būt militārs galalietotājs vai II pielikumā uzskaitīta fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra vai ka precēm varētu būt militārs galalietojums; vai

ii) 

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta aviācijai vai kosmosa nozarei.

8.  
Kompetentā iestāde var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt atļauju, kuru tā ir izsniegusi, ievērojot 4. un 5. punktu, ja tā uzskata, ka šāda anulēšana, apturēšana, grozīšana vai atcelšana ir nepieciešama šā lēmuma efektīvai īstenošanai.
9.  
Tās partnervalstis, kas minētas šā panta 4. punkta f) un g) apakšpunktā un 2.d panta 4. punkta f) un g) apakšpunktā un kas piemēro pēc būtības līdzvērtīgus eksporta kontroles pasākumus, ir uzskaitītas IV pielikumā.

2.d pants

1.  
Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā tādas preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt Baltkrievijas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai tās aizsardzības un drošības sektora attīstību, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav Savienības izcelsmes preces un tehnoloģijas.
2.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām vai ar minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

3.  

Šā panta 1. un 2. punktā noteiktie aizliegumi neattiecas uz tādu 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu un uz saistītas tehniskās un finansiālās palīdzības sniegšanu nemilitārām vajadzībām un nemilitāram galalietotājam, kuras paredzētas:

a) 

humanitāriem mērķiem, ārkārtas situācijām veselības jomā, notikuma, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, steidzamai novēršanai vai tā ietekmes steidzamai mazināšanai, vai paredzētas reaģēšanai uz dabas katastrofām;

b) 

ārstnieciskiem vai farmācijas nolūkiem;

c) 

pagaidu izmantošanai ziņu medijos;

d) 

programmatūras atjaunināšanai;

e) 

izmantošanai par patērētāju komunikācijas ierīcēm;

f) 

kiberdrošības un informācijas drošības nodrošināšanai fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām Baltkrievijā, izņemot tās valdību un uzņēmumus, kurus tieši vai netieši kontrolē minētā valdība; vai

g) 

fizisku personu personīgai lietošanai, ceļojot uz Baltkrieviju, proti, vienīgi personiskās lietošanas priekšmeti, mājsaimniecības priekšmeti, transportlīdzekļi vai aroda rīki, kas pieder minētajām personām un nav paredzēti pārdošanai.

Izņemot f) un g) apakšpunktā minētos gadījumus, eksportētājs muitas deklarācijā deklarē, ka priekšmeti tiek eksportēti saskaņā ar šajā punktā noteikto attiecīgo izņēmumu, un 30 dienu laikā no minētā pirmā eksporta veikšanas, par attiecīgā izņēmuma pirmreizējo izmantošanu informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kuras rezidents tas ir vai kurā tas veic uzņēmējdarbību.

4.  

Atkāpjoties no šā panta 1. un 2. punkta, kompetentā iestāde var atļaut 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu nemilitārām vajadzībām un nemilitāram galalietotājam pēc tam, kad iestādes ir secinājušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir paredzēta:

a) 

sadarbībai starp Savienību, dalībvalstu valdībām un Baltkrievijas valdību tikai civilos jautājumos;

b) 

starpvaldību sadarbībai kosmosa programmās;

c) 

civilo kodolspēju izmantošanai un uzturēšanai, degvielas atkārtotai apstrādei un drošumam, kā arī sadarbībai civilās kodolenerģijas jomā, jo īpaši pētniecības un izstrādes jomā;

d) 

kuģošanas drošībai;

e) 

civiliem telesakaru tīkliem, tostarp interneta pakalpojumu sniegšanai;

f) 

vienīgi izmantošanai tādās vienībās, kuras atsevišķi vai kopīgi pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts vai partnervalsts tiesību aktiem, vai kuras atsevišķi vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra;

g) 

Savienības, dalībvalstu un partnervalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, tostarp delegācijām, vēstniecībām un misijām.

5.  
Atkāpjoties no šā panta 1. un 2. punkta un neskarot atļaujas saņemšanas prasības, ievērojot Regulu (ES) 2021/821, kompetentā iestāde var atļaut divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu nemilitārām vajadzībām un nemilitāram galalietotājam pēc tam, kad iestādes ir secinājušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir nodrošināma saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti pirms 2022. gada 3. marta, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamiem papildu līgumiem – ar noteikumu, ka šāda atļauja ir pieprasīta pirms 2022. gada 1. maija.
6.  
Šajā pantā prasītās atļaujas attiecīgā kompetentā iestāde piešķir saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kuras noteiktas Regulā (ES) 2021/821, ko piemēro mutatis mutandis. Šādas atļaujas ir derīgas visā Savienībā.
7.  

Kad kompetentās iestāde lemj par atļaujas pieprasījumu, ievērojot 4. un 5. punktu, tā nepiešķir atļauju, ja tai ir pamatots iemesls uzskatīt, ka:

i) 

galalietotājs varētu būt militārs galalietotājs vai II pielikumā uzskaitīta fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra vai ka precēm varētu būt militārs galalietojums; vai

ii) 

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta aviācijai vai kosmosa nozarei.

8.  
Kompetentā iestāde var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt atļauju, kuru tā ir izsniegusi, ievērojot 4. un 5. punktu, ja tā uzskata, ka šāda anulēšana, apturēšana, grozīšana vai atcelšana ir nepieciešama šā lēmuma efektīvai īstenošanai.
9.  
Savienība veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu attiecīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo pantu.

▼M28

2.da pants

1.  

Attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajām vienībām, atkāpjoties no 2.c panta 1. un 2. punkta un 2.d panta 1. un 2. punkta un neskarot atļaujas saņemšanas prasības, ievērojot Regulu (ES) 2021/821, kompetentā iestāde var atļaut divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju un 2.d pantā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu tikai pēc tam, kad iestādes ir secinājušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir:

a) 

nepieciešama notikuma, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, steidzamai novēršanai vai tā ietekmes steidzamai mazināšanai; vai

b) 

nodrošināma saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti pirms 2022. gada 3. marta, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamiem papildu līgumiem – ar noteikumu, ka šāda atļauja ir pieprasīta pirms 2022. gada 1. maija.

2.  
Šajā pantā prasītās atļaujas dalībvalsts kompetentās iestādes piešķir saskaņā ar Regulā (ES) 2021/821 noteiktajiem noteikumiem un procedūrām, ko piemēro mutatis mutandis. Šādas atļaujas ir derīgas visā Savienībā.
3.  
Kompetentā iestāde var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt atļauju, kuru tā ir piešķīrusi, ievērojot 1. punktu, ja tā uzskata, ka šāda anulēšana, apturēšana, grozīšana vai atcelšana ir nepieciešama šā lēmuma efektīvai īstenošanai.

▼M22

2.e pants

1.  
Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām, vai izmantojot to karoga kuģus vai gaisa kuģus, aizliegts veikt tabakas izstrādājumu ražošanā vai izgatavošanā izmantotu preču tiešu vai netiešu pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportēšanu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā, neatkarīgi no tā, vai šādu preču izcelsme ir dalībvalstu teritorijā vai nav.

▼M28

1.a  
Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finansiālo palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, kas saistīti ar 1. punktā izklāstītajiem aizliegumiem.

▼M22

2.  
Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu konkrētos priekšmetus, kuriem piemēro šo pantu.

▼M28 —————

▼M22

Article 2f

▼M26

1.  
Ir aizliegts tieši vai netieši no Baltkrievijas iepirkt, importēt vai nodot ►M28  minerālo kurināmo, bitumenvielas un gāzveida ogļūdeņradi ◄ .

▼M22

2.  
Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem aizliegumiem.
3.  
Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu konkrētos priekšmetus, kuriem piemēro šo pantu.

▼M26

4.  
Šā panta 1. punktā minētos aizliegumus nepiemēro tādu ►M28  minerālo kurināmo, bitumenvielas un gāzveida ogļūdeņradi ◄ iegādei Baltkrievijā, kuri ir nepieciešami, lai apmierinātu pircēju Baltkrievijā vai humanitāru projektu Baltkrievijā pamatvajadzības.

▼M28 —————

▼M26

►M28  5. ◄   
Šā panta 1. un 2. punktā minētie aizliegumi neskar trešo valstu izcelsmes ►M28  minerālo kurināmo, bitumenvielas un gāzveida ogļūdeņradi ◄ tranzīta brīvību caur Baltkrieviju.

▼M22

2.g pants

1.  
Ir aizliegts no Baltkrievijas iepirkt, importēt vai nodot kālija hlorīda (“potaša”) produktus.

▼M28

1.a  
Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finansiālu palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, kas saistīti ar 1. punktā izklāstītajiem aizliegumiem.

▼M22

2.  
Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu konkrētos priekšmetus, attiecībā uz kuriem piemēro šo pantu.

▼M28 —————

▼M22

2.h pants

Ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, pārdot, sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai pakalpojumus saistībā ar emisiju un veikt citus darījumus ar pārvedamiem vērtspapīriem vai naudas tirgu instrumentiem, kuru termiņš pārsniedz 90 dienas un kurus pēc 2021. gada 29. jūnija emitējusi:

▼M26

a) 

Baltkrievijas Republika, tās valdība, tās valsts iestādes, sabiedrības vai aģentūras;

b) 

liela kredītiestāde, kura iedibināta Baltkrievijā un kurai 2021. gada 1. jūnijā vairāk nekā 50 % daļu ir valsts īpašumā vai kontrolē, kā uzskaitīts III pielikumā;

c) 

juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta ārpus Savienības un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir šā panta a) un b) punktā minētas vienības īpašumā;

d) 

fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā panta a), b) vai c) punktā minētas vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm.

▼M29

2.ha pants

1.  
Ir aizliegti darījumi, kas saistīti ar Baltkrievijas Centrālās bankas rezervju un aktīvu pārvaldību, tostarp darījumi ar jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas Baltkrievijas Centrālās bankas vārdā vai pēc tās rīkojuma.
2.  
Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes var atļaut darījumu ar noteikumu, ka tas ir obligāti nepieciešams, lai nodrošinātu Savienības finanšu stabilitāti kopumā vai attiecīgās dalībvalsts finanšu stabilitāti.
3.  
Attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par savu nodomu piešķirt atļauju saskaņā ar 2. punktu.

2.hb pants

No 2022. gada 12. aprīļa tirdzniecības vietās, kas reģistrētas vai atzītas Savienībā, ir aizliegts kotēt visu tādu juridisko personu, vienību vai struktūru pārvedamus vērtspapīrus un sniegt ar tiem saistītus pakalpojumus, kuras iedibinātas Baltkrievijā un kurām vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā.

▼M22

2.i pants

1.  

Ir aizliegts tieši vai netieši veidot jebkādus mehānismus vai iesaistīties šādos mehānismos tādu jaunu aizdevumu vai kredītu izsniegšanai, kuru termiņš pārsniedz 90 dienas un kurus pēc 2021. gada 29. jūnija izsniedz:

▼M26

a) 

Baltkrievijas Republikai, tās valdībai, tās valsts iestādēm, sabiedrībām vai aģentūrām;

b) 

lielai kredītiestādei, kura iedibināta Baltkrievijā un kurai 2021. gada 1. jūnijā vairāk nekā 50 % daļu ir valsts īpašumā vai kontrolē, kā uzskaitīts III pielikumā;

c) 

juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura iedibināta ārpus Savienības un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir šā punkta a) un b) apakšpunktā minētas vienības īpašumā;

d) 

fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas darbojas kādas šā punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētas vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm.

▼M22

2.  
Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro aizdevumiem vai kredītiem, kuru konkrētais un dokumentētais mērķis ir sniegt finansējumu neaizliegtam preču importam vai eksportam un nefinanšu pakalpojumiem starp Savienību un jebkuru trešo valsti, tostarp izdevumiem par tādām precēm un pakalpojumiem no citas trešās valsts, kas ir nepieciešami eksporta vai importa līgumu izpildei.
3.  

Dalībvalsts kompetentā iestāde ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, var arī piešķirt atļauju veikt 1. punktā minētos aizdevumus vai kredītiem vai būt par šādu aizdevumu vai kredītu daļu, ja kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

a) 

konkrēto darbību nolūks ir sniegt atbalstu Baltkrievijas civiliedzīvotājiem, piemēram, humānās palīdzības, vides projektu un kodoldrošuma jomā, vai aizdevums vai kredīts ir nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību juridiskajām vai regulatīvajām minimālās rezerves prasībām vai līdzīgām prasībām, lai izpildītu maksātspējas un likviditātes kritērijus tādām finanšu struktūrām Baltkrievijā, kuru kontrolpakete pieder Savienības finanšu iestādēm; un

b) 

attiecīgās darbības vai aizdevums vai kredīts nepadara līdzekļus vai saimnieciskos resursus tieši vai netieši pieejamus vai izmantojamus kādai no personām, vienībām vai struktūrām, kas minētas 4. pantā.

Piemērojot a) un b) apakšpunktā izklāstītos nosacījumus, kompetentā iestāde pieprasa atbilstīgu informāciju par piešķirtās atļaujas izmantošanu, tostarp informāciju par attiecīgo darbību mērķi un partneriem.

Attiecīgā dalībvalsts divās nedēļās pēc atļaujas piešķiršanas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu.

▼M28 —————

▼M23

Article 2j

▼M26

1.  

Ir aizliegts sniegt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus:

a) 

Baltkrievijas Republikai, tās valdībai, tās valsts iestādēm, sabiedrībām vai aģentūrām;

b) 

jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas rīkojas a) apakšpunktā minētas juridiskās personas, vienības vai struktūras vārdā vai saskaņā ar tās norādēm.

▼M23

2.  
Šā panta 1. punktā noteiktie aizliegumi neattiecas uz obligātās vai trešās personas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sniegšanu Baltkrievijas personām, vienībām vai struktūrām, ja apdrošinātais risks atrodas Savienībā, vai uz apdrošināšanas sniegšanu Baltkrievijas diplomātiskajām vai konsulārajām pārstāvniecībām Savienībā.

▼M28 —————

▼M22

2.k pants

▼M29

Ir aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieši vai netieši apiet šajā lēmumā noteiktos aizliegumus.

▼M22

2.l pants

Papildus 2.i pantā noteiktajiem aizliegumiem ir aizliegts:

a) 

Eiropas Investīciju bankai (EIB) veikt izmaksas vai maksājumus saskaņā ar spēkā esošajiem līgumiem, kas noslēgti starp Baltkrievijas Republiku vai jebkuru tās valsts sektora iestādi un EIB, vai saistībā ar tiem;

b) 

EIB turpināt jebkādu spēkā esošu tehniskās palīdzības pakalpojumu līgumu saistībā ar projektiem, ko paredzēts izpildīt Baltkrievijā un ko finansē saskaņā ar a) punktā minētajiem līgumiem, un kas sniegtu tiešu vai netiešu labumu Baltkrievijas Republikai vai jebkurai tās valsts sektora iestādei.

2.m pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai ierobežotu tādu daudzpusēju attīstības banku iesaisti Baltkrievijā, kuras locekles tās ir, jo īpaši Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas iesaisti, tostarp balsojot pret jauniem aizdevumiem vai citiem finansējuma veidiem vienībām, kas minētas 2.i pantā, izņemot tās, kas minētas tā 2. un 3. punktā, un neskarot projektus, kas finansē privātā sektora atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem.

▼M26

2.n pants

1.  

Neapmierina nekādus prasījumus saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ir ietekmējuši pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo lēmumu, tostarp prasījumus par atlīdzināšanu vai citus šāda veida prasījumus, piemēram, prasījumus par kompensāciju vai ar galvojumu nodrošinātus prasījumus, jo īpaši prasījumus izsniegt vai veikt maksājumu saistībā ar jebkādu obligāciju, galvojumu vai atlīdzību, jo īpaši finansiālu galvojumu vai finansiālu atlīdzību, ja tos izvirza:

▼M29

a) 

fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas minēta 2.h, 2.i, 2.j, 2.y pantā vai uzskaitīta II vai V pielikumā;

▼M26

b) 

jebkura cita Baltkrievijas persona, vienība vai struktūra;

c) 

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas rīkojas ar kādas a) vai b) apakšpunktā minētas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras vārdā vai saskaņā ar tās norādēm.

▼M28

2.o pants

1.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši importēt Savienībā koksnes produktus, ja:

i) 

to izcelsme ir Baltkrievijā; vai

ii) 

tie ir eksportēti no Baltkrievijas;

b) 

tieši vai netieši iepirkt a) apakšpunktā minētos koksnes produktus, kuri atrodas Baltkrievijā vai kuru izcelsme ir Baltkrievijā;

c) 

pārvadāt a) apakšpunktā minētos koksnes produktus, ja to izcelsme ir Baltkrievijā vai ja tos eksportē no Baltkrievijas uz jebkuru citu valsti;

d) 

tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finansiālu palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, saistībā ar a), b) un c) apakšpunktā noteiktajiem aizliegumiem.

2.  
Šā panta 1. punktā noteiktie aizliegumi līdz 2022. gada 4. jūnijam neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022. gada 2. marta, un tādu papildu līgumu izpildi, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei.
3.  
Savienība veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu attiecīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo pantu.

2.p pants

1.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši importēt Savienībā cementa produktus, ja:

i) 

to izcelsme ir Baltkrievijā; vai

ii) 

tie ir eksportēti no Baltkrievijas;

b) 

tieši vai netieši iepirkt a) apakšpunktā minētos cementa produktus, kuri atrodas Baltkrievijā vai kuru izcelsme ir Baltkrievijā;

c) 

pārvadāt a) apakšpunktā minētos cementa produktus, ja to izcelsme ir Baltkrievijā vai ja tos eksportē no Baltkrievijas uz jebkuru citu valsti;

d) 

tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finansiālu palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, saistībā ar a), b) un c) apakšpunktā noteiktajiem aizliegumiem.

2.  
Šā panta 1. punktā noteiktie aizliegumi līdz 2022. gada 4. jūnijam neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022. gada 2. marta, un tādu papildu līgumu izpildi, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei.
3.  
Savienība veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu attiecīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo pantu.

2.q pants

1.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši importēt Savienībā dzelzs un tērauda ražojumus, ja:

i) 

to izcelsme ir Baltkrievijā; vai

ii) 

tie ir eksportēti no Baltkrievijas;

b) 

tieši vai netieši iepirkt a) apakšpunktā minētos dzelzs un tērauda ražojumus, kuri atrodas Baltkrievijā vai kuru izcelsme ir Baltkrievijā;

c) 

pārvadāt a) apakšpunktā minētos dzelzs un tērauda ražojumus, ja to izcelsme ir Baltkrievijā vai ja tos eksportē no Baltkrievijas uz jebkuru citu valsti;

d) 

tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finansiālu palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, saistībā ar a), b) un c) apakšpunktā noteiktajiem aizliegumiem.

2.  
Šā panta 1. punktā noteiktie aizliegumi līdz 2022. gada 4. jūnijam neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022. gada 2. marta, un tādu papildu līgumu izpildi, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei.
3.  
Savienība veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu attiecīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo pantu.

2.r pants

1.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši importēt Savienībā gumijas izstrādājumus, ja:

i) 

to izcelsme ir Baltkrievijā; vai

ii) 

tie ir eksportēti no Baltkrievijas;

b) 

tieši vai netieši iepirkt a) apakšpunktā minētos gumijas izstrādājumus, kuri atrodas Baltkrievijā vai kuru izcelsme ir Baltkrievijā;

c) 

pārvadāt a) apakšpunktā minētos gumijas izstrādājumus, ja to izcelsme ir Baltkrievijā vai ja tos eksportē no Baltkrievijas uz jebkuru citu valsti;

d) 

tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finansiālu palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, saistībā ar a), b) un c) apakšpunktā noteiktajiem aizliegumiem.

2.  
Šā panta 1. punktā noteiktie aizliegumi līdz 2022. gada 4. jūnijam neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022. gada 2. marta, un tādu papildu līgumu izpildi, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei.
3.  
Savienība veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu attiecīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo pantu.

2.s pants

1.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā noteiktu tehniku neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav Savienības izcelsmes tehnoloģijas;

b) 

tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finansiālu palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, saistībā ar a) apakšpunktā noteiktajiem aizliegumiem.

2.  

Šā panta 1. punktā noteiktie aizliegumi neattiecas uz tādas 1. punktā minētas tehnikas pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu nemilitārām vajadzībām un nemilitāram galalietotājam vai ar tām saistītas tehniskās un finansiālās palīdzības sniegšanu, kura paredzēta:

a) 

humanitāriem mērķiem, ārkārtas situācijām veselības jomā, notikuma, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, steidzamai novēršanai vai tā ietekmes steidzamai mazināšanai, vai paredzētas reaģēšanai uz dabas katastrofām;

b) 

ārstnieciskiem vai farmācijas nolūkiem;

c) 

pagaidu izmantošanai ziņu medijos;

d) 

programmatūras atjaunināšanai;

e) 

izmantošanai par patērētāju komunikācijas ierīcēm;

f) 

kiberdrošības un informācijas drošības nodrošināšanai fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām Baltkrievijā, izņemot tās valdību un uzņēmumus, kurus tieši vai netieši kontrolē minētā valdība; vai

g) 

fizisku personu personīgai lietošanai, ceļojot uz Baltkrieviju, proti, vienīgi personiskās lietošanas priekšmeti, mājsaimniecības priekšmeti, transportlīdzekļi vai aroda rīki, kas pieder minētajām personām un nav paredzēti pārdošanai.

Izņemot f) un g) apakšpunktā minētos gadījumus, eksportētājs muitas deklarācijā deklarē, ka priekšmeti tiek eksportēti saskaņā ar šajā punktā noteikto attiecīgo izņēmumu, un 30 dienu laikā no minētā pirmā eksporta veikšanas par attiecīgā izņēmuma pirmreizējo izmantošanu informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kuras rezidents tas ir vai kurā tas veic uzņēmējdarbību.

3.  
Šā panta 1. punktā noteiktie aizliegumi līdz 2022. gada 4. jūnijam neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022. gada 2. marta, un tādu papildu līgumu izpildi, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei.
4.  
Savienība veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu attiecīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo pantu.

▼M29

2.t pants

1.  
Ir aizliegts sniegt publisku finansējumu vai publisku finansiālo palīdzību tirdzniecībai ar Baltkrieviju vai ieguldījumiem Baltkrievijā.
2.  

Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro:

a) 

saistošām finansējuma vai finansiālās palīdzības saistībām, kuras uzņemtas pirms 2022. gada 10. marta;

b) 

publiska finansējuma vai publiskas finansiālās palīdzības sniegšanai līdz 10 000 000 EUR apmērā vienam projektam, no kura gūst labumu Savienībā iedibināti mazi un vidēji uzņēmumi; vai

c) 

publiska finansējuma vai publiskas finansiālās palīdzības sniegšanai pārtikas tirdzniecības mērķiem un lauksaimniecības, ārstnieciskiem vai humanitāriem mērķiem.

2.u pants

1.  
Ir aizliegts pieņemt jebkādus noguldījumus no Baltkrievijas valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kas uzturas Baltkrievijā, vai no juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Baltkrievijā, ja fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras noguldījumu kopējā vērtība uz vienu kredītiestādi pārsniedz 100 000 EUR.
2.  
Šā panta 1. punktu nepiemēro dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīgas uzturēšanās atļauja kādā dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē.
3.  
Šā panta 1. punktu nepiemēro noguldījumiem, kas ir vajadzīgi neaizliegtai preču un pakalpojumu pārrobežu tirdzniecībai starp Savienību un Baltkrieviju.
4.  

Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pieņemt tādu noguldījumu pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tāda noguldījuma pieņemšana ir:

a) 

nepieciešama, lai segtu 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtiku, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu maksājumus, apdrošināšanas prēmiju maksājumus un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) 

paredzēta vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c) 

nepieciešama ārkārtas izdevumu segšanai – ar noteikumu, ka attiecīgā kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir konkrēta atļauja; vai

d) 

nepieciešama diplomātiskās misijas vai konsulārās pārstāvniecības, vai starptautiskas organizācijas oficiālajiem mērķiem.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu, divu nedēļu laikā no atļaujas piešķiršanas.

5.  

Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pieņemt tādu noguldījumu pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tāda noguldījuma pieņemšana ir:

a) 

nepieciešama humanitāriem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi, vai evakuācijai; vai

b) 

nepieciešama pilsoniskās sabiedrības darbībām, kas Baltkrievijā tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības vai tiesiskumu.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo pantu, divu nedēļu laikā no atļaujas piešķiršanas.

2.v pants

1.  
Savienības centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem ir aizliegts sniegt jebkādus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 909/2014 ( 2 ) pielikumā definētos pakalpojumus saistībā ar pārvedamiem vērtspapīriem, kas emitēti pēc 2022. gada 12. aprīļa, jebkuram Baltkrievijas valstspiederīgajam vai fiziskai personai, kas uzturas Baltkrievijā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas iedibināta Baltkrievijā.
2.  
Šā panta 1. punktu nepiemēro dalībvalsts valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīgas uzturēšanās atļauja kādā dalībvalstī.

2.w pants

▼M30

1.  
Ir aizliegts pārdot jebkuram Baltkrievijas valstspiederīgajam vai fiziskai personai, kas uzturas Baltkrievijā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura ir iedibināta Baltkrievijā, jebkurā dalībvalsts oficiālajā valūtā denominētus pārvedamus vērtspapīrus, kas emitēti pēc 2022. gada 12. aprīļa, vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu daļas riska darījumos ar šādiem vērtspapīriem.

▼M29

2.  
Šā panta 1. punktu nepiemēro dalībvalsts valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīgas uzturēšanās atļauja kādā dalībvalstī.

▼M30

2.x pants

1.  
Ir aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurā dalībvalsts oficiālajā valūtā denominētas banknotes Baltkrievijai vai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā, tostarp Baltkrievijas valdībai un Centrālajai bankai, vai izmantošanai Baltkrievijā.
2.  

Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro jebkurā dalībvalsts oficiālajā valūtā denominētu banknošu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam – ar noteikumu, ka šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports nepieciešami:

a) 

fizisku personu vai kopā ar tām ceļojošu tuvāko ģimenes locekļu personīgai lietošanai, ceļojot uz Baltkrieviju; vai

b) 

to diplomātisko pārstāvniecību, konsulātu vai starptautisko organizāciju oficiālajiem mērķiem Baltkrievijā, kam saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir imunitāte.

▼M32

2.y pants

1.  
Ir aizliegts sniegt specializētus finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumus, ko izmanto finanšu datu apmaiņai, juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kuras uzskaitītas V pielikumā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura iedibināta Baltkrievijā un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir V pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā.
2.  
Attiecībā uz ikvienu juridisko personu, vienību vai struktūru, kas minēta V pielikumā, 1. punktā noteiktais aizliegums tiek piemērots, sākot no datuma, kas tai norādīts minētajā pielikumā. Aizliegums tiek piemērots no tā paša datuma jebkurai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai, kura iedibināta Baltkrievijā un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir V pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā.

▼M30

2.z pants

1.  
Jebkuram Baltkrievijā iedibinātam autotransporta uzņēmumam ir aizliegts Savienības teritorijā veikt kravu autopārvadājumus, tostarp tranzītā.
2.  
Šā panta 1. punktā minētais aizliegums neattiecas uz autotransporta uzņēmumiem, kas veic pasta pārvadājumus kā universālu pakalpojumu.
3.  

Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro līdz 2022. gada 16. aprīlim attiecībā uz preču pārvadājumiem, kas sākti pirms 2022. gada 9. aprīļa, ja autotransporta uzņēmuma transportlīdzeklis:

a) 

jau atradās Savienības teritorijā 2022. gada 9. aprīlī vai

b) 

ja tam ir tranzītā jāšķērso Savienība, lai atgrieztos Baltkrievijā.

4.  

Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut kravu pārvadājumus, ko veic Baltkrievijā iedibināts autotransporta uzņēmums, ja kompetentās iestādes ir konstatējušas, ka šādi pārvadājumi ir nepieciešami:

a) 

dabasgāzes un naftas, tostarp rafinētu naftas produktu, kā arī titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas iegādei, importam vai transportēšanai uz Savienību;

b) 

farmaceitisko, medicīnisko, lauksaimniecības un pārtikas produktu, tostarp kviešu un tādu mēslošanas līdzekļu, kuru imports, iegāde un transportēšana ir atļauta saskaņā ar šo lēmumu, iegādei, importēšanai vai transportēšanai;

c) 

humanitāriem mērķiem; vai

d) 

Savienības un dalībvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbībai Baltkrievijā, tostarp to delegāciju, vēstniecību un pārstāvniecību vai starptautisko organizāciju darbībai Baltkrievijā, kurām ir imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

5.  
Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 4. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

▼B

3. pants

▼M24

1.  

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu, ka to teritorijā ieceļo vai to šķērso ►M26  I pielikumā ◄ uzskaitītās personas, kuras:

a) 

ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanu, vai kuru darbība citādi nopietni apdraud demokrātiju vai tiesiskumu Baltkrievijā, un citas personas, kas ar tām saistītas;

b) 

gūst labumu no Lukašenko režīma vai atbalsta to; vai

c) 

organizē vai sekmē Lukašenko režīma veiktās darbības, ar kurām tiek veicināta:

i) 

Savienības ārējo robežu nelikumīga šķērsošana; vai

ii) 

aizliegtu preču nodošana un nelikumīga tādu preču, kurām tiek piemēroti ierobežojumi, tostarp bīstamu preču, nodošana uz kādas dalībvalsts teritoriju.

▼B

2.  
Panta 1. punkts nevienai dalībvalstij neuzliek pienākumu aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.
3.  

Panta 1. punkts neskar gadījumus, kad kādai dalībvalstij jāpilda starptautisko tiesību saistības, proti:

a) 

kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

b) 

kā Apvienoto Nāciju Organizācijas sasauktas vai tās pārziņā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalstij;

c) 

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti;

vai

d) 

saskaņā ar 1929. gada Izlīguma līgumu (Laterāna paktu), ko noslēdzis Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.  
Panta 3. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, kad kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.
5.  
Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad kāda dalībvalsts piešķir izņēmumu saskaņā ar 3. un 4. punktu.
6.  
Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus no 1. punktā paredzētajiem pasākumiem, ja ceļošana ir attaisnojama steidzamu humānu iemeslu dēļ vai tāpēc, lai piedalītos starpvaldību sanāksmēs, tostarp tajās, kuras atbalsta vai rīko Savienība vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, un kurās notiek politisks dialogs ar tiešu mērķi sekmēt demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Baltkrievijā.
7.  
Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 6. punktā minētos izņēmumus, par to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, ja vien viens vai vairāki Padomes locekļi pret šādu rīcību rakstiski neiebilst divās darbadienās no dienas, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu piešķirt ierosināto izņēmumu.
8.  
Ja kāda dalībvalsts saskaņā ar 3., 4., 6. un 7. punktu atļauj jebkurai ►M26  I pielikumā ◄ uzskaitītajai personai ierasties tās teritorijā vai to šķērsot, atļauja attiecas tikai uz to mērķi, kuram tā piešķirta, un tikai uz tajā minētajām personām.

4. pants

▼M24

1.  

Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir tādu ►M26  I pielikumā ◄ uzskaitītu personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā, kuras atbilst jebkuram no šādiem kritērijiem:

a) 

personas, vienības vai struktūras, kuras ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanu vai kuru darbība citādi nopietni apdraud demokrātiju vai tiesiskumu Baltkrievijā, un jebkuras tādas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas ir saistītas ar šādām personām, vienībām vai struktūrām;

b) 

fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras gūst labumu no Lukašenko režīma vai atbalsta to;

c) 

fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras organizē vai sekmē Lukašenko režīma veiktās darbības, ar kurām tiek veicināta:

i) 

Savienības ārējo robežu nelikumīga šķērsošana; vai

ii) 

aizliegtu preču nodošana un nelikumīga tādu preču, kurām tiek piemēroti ierobežojumi, tostarp bīstamu preču, nodošana uz kādas dalībvalsts teritoriju;

d) 

juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras ir a), b) vai c) apakšpunktā minēto personu, vienību vai struktūru īpašumā vai pārziņā.

▼B

2.  
Fiziskām un juridiskām personām, vienībām un struktūrām, kas uzskaitītas ►M26  I pielikumā ◄ , vai to interesēs ne tieši, ne netieši nedara pieejamus nekādus līdzekļus vai saimnieciskos resursus.

▼M20

5. pants

1.  

Dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut atbrīvot noteiktus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai darīt pieejamus noteiktus līdzekļus vai saimnieciskos resursus saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a) 

vajadzīgi, lai nodrošinātu jebkuras ►M26  I pielikumā ◄ uzskaitītās personas un tās apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp lai segtu maksājumus par pārtiku, īri vai hipotekāro aizdevumu, medikamentiem un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) 

paredzēti vienīgi pamatotu honorāru samaksai un izdevumu, kas saistīti ar juridisku pakalpojumu sniegšanu, atlīdzināšanai;

c) 

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību;

d) 

vajadzīgi ārkārtas izdevumiem, ar nosacījumu, ka kompetentā iestāde pārējām kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir konkrētā atļauja;

e) 

paredzēti, lai veiktu maksājumus diplomātiskās misijas vai konsulārās pārstāvniecības vai tādas starptautiskas organizācijas kontā, kurai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir noteikta imunitāte, vai lai veiktu maksājumus no šādas pārstāvniecības vai organizācijas konta – tādā mērā, kādā šādi maksājumi ir paredzēti izmantošanai šīs diplomātiskās misijas vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskās organizācijas oficiālajiem mērķiem;

▼M26

f) 

paredzēti vienīgi:

i) 

humanitāriem nolūkiem, personu evakuācijai vai repatriācijai vai iniciatīvām, ar kurām sniedz atbalstu dabas katastrofās, kodolkatastrofās vai ķīmiskajās katastrofās cietušajiem;

ii) 

lai veiktu lidojumus starptautiskās adopcijas procedūru ietvaros;

iii) 

lai veiktu lidojumus, kas vajadzīgi, lai apmeklētu sanāksmes, kuru mērķis ir meklēt risinājumu krīzei Baltkrievijā vai veicināt ierobežojošo pasākumu politiskos mērķus; vai

iv) 

lai veiktu ES gaisa pārvadātāja ārkārtas nolaišanos, pacelšanos vai pārlidojumu; vai

▼M20

g) 

vajadzīgi, lai risinātu steidzamus un skaidri noteiktus aviācijas drošības jautājumus, un ir notikusi iepriekšēja apspriešanās ar Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru.

Dalībvalstis informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu.

▼B

2.  

Lēmuma 4. panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldēto kontu papildinājumiem:

a) 

procentiem vai cita veida peļņai no šiem kontiem; vai

b) 

maksājumiem, ko paredz līgumi, vienošanās vai saistības, kas noslēgti vai kas radušies pirms dienas, kurā šiem kontiem sāka piemērot Kopējās nostājas 2006/276/KĀDP, Padomes Lēmuma 2006/639/KĀDP vai šā lēmuma noteikumus,

un ar noteikumu, ka uz visiem šādiem procentiem, cita veida peļņu un maksājumiem joprojām attiecas šā lēmuma 4. panta 1. punkts.

3.  
Lēmuma 4. panta 1. punkts neliedz sarakstā iekļautai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai veikt maksājumus saskaņā ar līgumu, kas noslēgts pirms šīs fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras iekļaušanas sarakstā, ja attiecīgā dalībvalsts ir secinājusi, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņem 4. panta 1. punktā minēta fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra.

▼M26

4.  

Atkāpjoties no 4. panta 1. punkta, dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) 

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 4. pantā minētā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikuma sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā taisīts tiesas vai administratīvs nolēmums, vai attiecīgajā dalībvalstī pirms vai pēc minētās dienas izpildāms tiesas nolēmums;

b) 

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi tam, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai kas ar šādu nolēmumu atzīti par spēkā esošiem, ievērojot ierobežojumus, kuri noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tādu personu tiesības, kam ir šādi prasījumi;

c) 

nolēmums nav pieņemts kādas I pielikuma sarakstā iekļautas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras labā; un

d) 

nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu.

▼B

6. pants

▼M10

1.  
Padome pēc kādas dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma pieņem grozījumus ►M26  I pielikumā, II pielikumā un III pielikumā ◄ iekļautajā sarakstā, kā to prasa politiskās situācijas attīstība Baltkrievijā.

▼B

2.  
Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai personai vai nu tieši, ja ir zināma tās adrese, vai publicējot paziņojumu, dodot šai personai iespēju paust savus apsvērumus.
3.  
Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē konkrēto personu.

▼M26

6.a pants

1.  

Padome un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) var apstrādāt personas datus, lai veiktu savus uzdevumus saskaņā ar šo lēmumu, jo īpaši:

a) 

kas attiecas uz Padomi – lai sagatavotu un veiktu I pielikuma grozījumus;

b) 

kas attiecas uz Augsto pārstāvi – lai sagatavotu I pielikuma grozījumus.

2.  
Vajadzības gadījumā Padome un Augstais pārstāvis var apstrādāt attiecīgus datus par noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdarījušas sarakstā iekļautās fiziskās personas, par notiesājošiem spriedumiem vai drošības pasākumiem attiecībā uz šādām personām tikai tiktāl, ciktāl šāda apstrāde ir nepieciešama, lai sagatavotu I pielikumu.
3.  
Lai nodrošinātu, ka attiecīgās fiziskās personas var izmantot tiesības, kas tām noteiktas ar Regulu (ES) 2018/1725 ( 3 ), šā lēmuma vajadzībām Padome un Augstais pārstāvis tiek noteikti par “pārziņiem” Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 8. punkta nozīmē.

▼B

7. pants

Lai palielinātu minēto pasākumu iedarbību, Savienība aicina trešās valstis pieņemt ierobežojošus pasākumus, kas būtu līdzīgi tiem, kuri ietverti šajā lēmumā.

▼M26

7.a pants

Fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru darbības nerada tām nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatota iemesla uzskatīt, ka ar to darbībām tiks pārkāpti šajā lēmumā noteiktie pasākumi.

▼M27

8. pants

1.  
Šo lēmumu piemēro līdz 2023. gada 28. februārim.
2.  
Šo lēmumu regulāri pārskata un attiecīgi atjauno vai groza, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.

▼B

9. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2012. gada 1. novembrī.
▼M22

I PIELIKUMS

▼M18

To fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts, kas minētas 3. panta 1. punktā un 4. panta 1. punktā

A. 

Fiziskās personas, kas minētas 3. panta 1. punktā un 4. panta 1. punktā 

Vārds, uzvārds (Baltkrievu valodas transliterācija) (Krievu valodas transliterācija)

Vārds, uzvārds (baltkrievu valodā) (krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзімір Уладзіміравіч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Amats(-i): bijušais iekšlietu ministrs; bijušais prezidenta Drošības dienesta vadītājs

Dzimšanas datums: 7.2.1956.

Dzimšanas vieta: Smolensk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Nerīkojās, lai izmeklētu lietu par neatklātajiem Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski pazušanas gadījumiem Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā. Bijušais iekšlietu ministrs un arī bijušais prezidenta Drošības dienesta vadītājs. Būdams iekšlietu ministrs, līdz brīdim, kad (ar veselību saistītu iemeslu dēļ) 2009. gada 6. aprīlī devās pensijā, bija atbildīgs par miermīlīgu demonstrāciju apspiešanu. No prezidenta administrācijas saņēma dzīvojamo platību Drozdy nomenklatūras rajonā Minskā. 2014. gada oktobrī prezidents Lukashenka viņam piešķīra III pakāpes ordeni “Par nopelniem”.

24.9.2004.

▼M27

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA,

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер’евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Amats(-i): bijušais Īpašās ātrās reaģēšanas grupas (SOBR) komandieris

OMON vienības komandieris

Dzimšanas datums: 1966. gads

Dzimšanas vieta: Vitebsk/Viciebsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Adrese: Iekšlietu ministrijas īpašo spēku Baltkrievijas veterānu apvienība “Gods” (Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs “Honour”), 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Svarīga persona Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski neatklātajos pazušanas gadījumos Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā. Bijušais Iekšlietu ministrijas (IeM) Īpašās ātrās reaģēšanas grupas (SOBR) komandieris.

Uzņēmējs, IeM īpašo spēku IeM veterānu apvienības “Gods” vadītājs.

Viņš tika identificēts kā OMON vienības komandieris protestētāju brutālās apspiešanas laikā, kas notika Baltkrievijā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām.

24.9.2004.

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Amats(-i): bijušais Baltkrievijas prezidenta Īpašumu pārvaldības direktorāta vadītājs

Dzimšanas datums: 26.5.1958.

Dzimšanas vieta: Soltanishki, Grodno/Hrodna reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Adrese: Baltkrievijas prezidenta īpašumu pārvaldības direktorāts (Belarus President Property Management Directorate), 38 Karl Marx St., Minsk 220016, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Bijušais Baltkrievijas prezidenta Īpašumu pārvaldības direktorāta vadītājs. Atbildīgs par Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski neatklātajiem pazušanas gadījumiem Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā. Bijušais Drošības padomes sekretārs. Sheiman joprojām ir prezidenta īpašais palīgs.

Viņš joprojām ir ietekmīgs un aktīvs Lukashenka režīma dalībnieks.

24.9.2004.

▼M18

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанідавіч СІВАКАЎ, СІВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Amats(-i): bijušais iekšlietu ministrs; bijušais prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks

Dzimšanas datums: 5.8.1946.

Dzimšanas vieta: Onor, Sakhalin reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Adrese: Iekšlietu ministrijas īpašo spēku Baltkrievijas veterānu apvienība “Gods”, (Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ‘Honour’), 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Organizēja Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski pazušanu Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā; minētie gadījumi vēl līdz šim nav atklāti. Bijušais tūrisma un sporta lietu ministrs, bijušais iekšlietu ministrs un bijušais prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks.

24.9.2004.

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавіч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Amats(-i): bijušais iekšlietu ministrs; milicijas (policijas spēku) ģenerālleitnants; Baltkrievijas Republikas prezidenta palīgs – Grodno/Hrodna reģiona/Oblast inspektors

Dzimšanas datums: 21.6.1966.

Dzimšanas vieta: Ordzhonikidze, bijusī PSRS (tagad Vladikavkaz, Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Iepriekš būdams vadošā amatā kā iekšlietu ministrs, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām vadīja Iekšlietu ministrijas spēki, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

Joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Baltkrievijas prezidenta palīgs – Grodno/Hrodna reģiona/Oblast inspektors.

2.10.2020.

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевіч КАЗАКЕВІЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВІЧ

Amats(-i): bijušais iekšlietu ministra pirmais vietnieks;

iekšlietu ministra vietnieks – kriminālmilicijas priekšnieks, milicijas (policijas spēku) pulkvedis

Dzimšanas datums: 14.2.1975.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Iepriekš būdams vadošā amatā kā iekšlietu ministra pirmais vietnieks, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām vadīja Iekšlietu ministrijas spēki, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā iekšlietu ministra vietnieks. Viņš joprojām ir kriminālmilicijas priekšnieka amatā.

2.10.2020.

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровіч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Amats(-i): bijušais iekšlietu ministra vietnieks, milicijas (policijas spēku) ģenerālleitnants;

Baltkrievijas Republikas prezidenta palīgs – Minskas (Minsk) reģiona/Oblast inspektors 29.4.1965.

Dzimšanas vieta: Vetkovski (Vetka) rajons, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Iepriekš būdams vadošā amatā kā iekšlietu ministra vietnieks, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām vadīja Iekšlietu ministrijas spēki, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Baltkrievijas prezidenta palīgs – Minskas reģiona/Oblast inspektors.

2.10.2020.

▼M27

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Amats(-i): bijušais iekšlietu ministra vietnieks, milicijas (policijas spēku) ģenerālmajors

Tieslietu ministrs

Dzimšanas datums: 21.9.1966.

Dzimšanas vieta: Yasinovataya, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Dzimums: vīrietis

Iepriekš būdams vadošā amatā, proti, Iekšlietu ministrijas (IeM) iekšlietu ministra vietnieks, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām vadīja Iekšlietu ministrijas spēki un kuras laikā jo īpaši notika miermīlīgu demonstrantu patvaļīga aizturēšana un slikta izturēšanās pret viņiem, tostarp spīdzināšana, kā arī pret žurnālistiem vērsta iebiedēšana un vardarbība.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā tieslietu ministrs.

2.10.2020.

▼M18

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевіч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Amats(-i): bijušais iekšlietu ministra vietnieks, bijušais iekšējā karaspēka daļu komandieris;

iekšlietu ministra pirmais vietnieks, Valsts drošības policijas vadītājs, milicijas (policijas spēku) ģenerālmajors

Dzimšanas datums: 17.4.1976.

Dzimšanas vieta: Slonim, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Būdams vadošā amatā kā Iekšlietu ministrijas (IeM) ministra vietnieks un kā Iekšlietu ministrijas (IeM) iekšējo karaspēka daļu komandieris, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām vadīja IeM spēki, jo īpaši viņa pakļautībā esošās iekšējās karaspēka daļas, konkrētāk – patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā iekšlietu ministra pirmais vietnieks un Valsts drošības policijas vadītājs.

2.10.2020.

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактібекавіч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Amats(-i): Iekšējo karaspēka daļu komandiera vietnieks

Dzimšanas datums: 18.3.1967.

Dzimums: vīrietis

Būdams Iekšlietu ministrijas (IeM) iekšējo karaspēka daļu komandiera vietnieks, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko vadīja IeM spēki, jo sevišķi viņa pakļautībā esošās iekšējās karaspēka daļas, pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

2.10.2020.

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евіч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Amats(-i): Īpašās ātrās reaģēšanas grupas (SOBR) komandieris, pulkvežleitnants

Dzimums: vīrietis

Būdams Iekšlietu ministrijas Īpašās ātrās reaģēšanas grupas (SOBR) komandieris, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko vadīja SOBR spēki pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot.

2.10.2020.

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававіч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Amats(-i): Iekšlietu ministrijas Drošības un drošuma departamenta vadītājs

Dzimšanas datums: 14.10.1975.

Dzimšanas vieta: Rublevsk ciems, Kruglyanskiy reģions, Mogilev/Mahiliou reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Būdams augstā amatā kā Iekšlietu ministrijas (IeM) Drošības un drošuma departamenta vadītājs, viņš ir iesaistīts represiju un iebiedēšanas kampaņā, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām vadīja IeM spēki, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

2.10.2020.

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмітрый Уладзіміравіч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Amats(-i): Minskas pilsētas izpildkomitejas OMON (Milicijas speciālo uzdevumu vienība) vadītājs

Dzimšanas datums: 1.6.1972.

Dzimšanas vieta: Gorodilovo ciems, Minskas reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Būdams Minskas OMON spēku komandieris, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām Minskā vadīja OMON spēki, jo īpaši, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

2.10.2020.

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Іван Уладзіміравіч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Amats(-i): bijušais Minskas pilsētas izpildkomitejas Galvenā iekšlietu direktorāta vadītājs;

iekšlietu ministrs, milicijas (policijas spēku) ģenerālmajors

Dzimšanas datums: 5.5.1975.

Dzimšanas vieta: Malinovka ciems, Mogilev/Mahiliou reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Būdams Minskas pilsētas izpildkomitejas Galvenā iekšlietu direktorāta vadītājs, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām vadīja policijas spēki, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā iekšlietu ministra vietnieks.

2.10.2020.

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максім Аляксандравіч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Amats(-i): bijušais policijas departamenta vadītājs Moskovski rajonā, Minskā;

Minskas pilsētas policijas departamenta vadītāja vietnieks, kriminālpolicijas vadītājs

Dzimums: vīrietis

Iepriekš būdams Minskas pilsētas Moskovski rajona policijas departamenta vadītāja amatā, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu pret miermīlīgus demonstrantiem pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, kura jo īpaši noritēja ar patvaļīgu aizturēšanu, pārmērīgu spēka lietošanu un sliktu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Minskas pilsētas policijas departamenta vadītāja vietnieks un kriminālpolicijas vadītājs.

2.10.2020.

▼M27

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Amats(-i): bijušais Minskas Moskovsky rajona Iekšlietu departamenta vadītāja pirmais vietnieks, Kriminālpolicijas vadītājs

Minskas Leninsky rajona Iekšlietu departamenta vadītājs

Dzimums: vīrietis

Iepriekšējā amatā, proti, būdams Minskas Moskovsky rajona iekšlietu departamenta vadītāja pirmais vietnieks un kriminālpolicijas vadītājs, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu pret miermīlīgiem protestētājiem minētajā rajonā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, kuras laikā jo īpaši notika patvaļīga aizturēšana, pārmērīga spēka lietošana un slikta izturēšanās, tostarp spīdzināšana.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Minskas Leninsky rajona Iekšlietu departamenta vadītājs.

2.10.2020.

▼M18

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васільевіч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Amats(-i): Minskas Moskovski rajona iekšlietu departamenta vadītāja vietnieks, Sabiedrības drošības policijas vadītājs

Dzimums: vīrietis

Būdams Minskas Moskovski rajona iekšlietu departamenta vadītāja vietnieks, Sabiedrības drošības policijas vadītājs, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu pret miermīlīgiem protestētājiem minētajā rajonā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, kura jo īpaši noritēja ar patvaļīgu aizturēšanu, pārmērīgu spēka lietošanu un sliktu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu.

2.10.2020.

▼M27

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Amats(-i): bijušais Gomel/Homyel reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītājs

Iekšlietu ministrijas akadēmijas vadītājs

Dzimšanas datums: 24.3.1975.

Dzimšanas vieta: Mahiliou/Mogilev, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Iepriekšējā amatā, proti, būdams Gomel/Homyel reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītājs, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu pret miermīlīgiem protestētājiem minētajā reģionā/oblast pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, kuras laikā jo īpaši notika patvaļīga aizturēšana, pārmērīga spēka lietošana un slikta izturēšanās, tostarp spīdzināšana.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Iekšlietu ministrijas akadēmijas vadītājs.

2.10.2020.

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Amats(-i): bijušais Gomel/Homyel reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītāja pirmais vietnieks, kriminālpolicijas vadītājs

Brest reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītājs

Dzimšanas datums: 26.7.1977.

Dzimums: vīrietis

Iepriekšējā amatā, proti, būdams Gomel/Homyel reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītāja pirmais vietnieks un kriminālpolicijas vadītājs, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu pret miermīlīgiem protestētājiem minētajā reģionā/oblast pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, kuras laikā jo īpaši notika patvaļīga aizturēšana, pārmērīga spēka lietošana un slikta izturēšanās, tostarp spīdzināšana.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Brest reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītājs.

2.10.2020.

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Amats(-i): bijušais Gomel/Homyel reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītāja vietnieks, Sabiedrības drošības policijas vadītājs

Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Dzimšanas datums: 26.1.1972.

Dzimšanas vieta: Gomel/Homyel, Gomel/Homyel reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Iepriekšējā amatā, proti, būdams Gomel/Homyel reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītāja vietnieks un Sabiedrības drošības policijas vadītājs, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu pret miermīlīgiem protestētājiem minētajā reģionā/oblast pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, kuras laikā jo īpaši notika patvaļīga aizturēšana, pārmērīga spēka lietošana un slikta izturēšanās, tostarp spīdzināšana.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

2.10.2020.

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Amats(-i): bijušais Brest reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītājs, milicijas (policijas spēku) ģenerālmajors

Minsk reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītājs

Dzimšanas datums: 22.12.1971.

Dzimšanas vieta: Kapyl, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Iepriekšējā amatā, proti, būdams Brest reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītājs un milicijas (policijas spēku) ģenerālmajors, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu pret miermīlīgiem protestētājiem minētajā reģionā/oblast pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, kuras laikā jo īpaši notika patvaļīga aizturēšana, pārmērīga spēka lietošana un slikta izturēšanās, tostarp spīdzināšana.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Minsk reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītājs.

2.10.2020.

▼M18

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанід ЖУРАЎСКІ

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Amats(-i): OMON (Milicijas speciālo uzdevumu vienība) vadītājs Vitebsk/Viciebsk

Dzimšanas datums: 20.9.1975.

Dzimums: vīrietis

Būdams OMON spēku komandieris Vitebskā (Vitebsk/Viciebsk), viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko Vitebskā vadīja OMON spēki pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem.

2.10.2020.

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Міхаіл ДАМАРНАЦКІ

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Amats(-i): OMON (Milicijas speciālo uzdevumu vienība) vadītājs Gomel/Homyel

Dzimums: vīrietis

Būdams OMON spēku komandieris Gomeļā (Gomel/Homyel), viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko Gomeļā vadīja OMON spēki pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem.

2.10.2020.

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максім МІХОВІЧ

Максим МИХОВИЧ

Amats(-i): OMON (Milicijas speciālo uzdevumu vienība) vadītājs Brest, pulkvežleitnants

Dzimums: vīrietis

Būdams OMON spēku komandieris Brestā (Brest), viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko Brestā vadīja OMON spēki pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem.

2.10.2020.

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзіміравіч МАТКІН

Олег Владимирович МАТКИН

Amats(-i): Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta vadītājs, milicijas (policijas spēku) ģenerālmajors

Dzimums: vīrietis

Būdams Sodu izpildes departamenta vadītājs, kura pārraudzībā ir Iekšlietu ministrijas aizturēšanas vietas, viņš ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām šajās aizturēšanas vietās pielietoja pret aizturētajiem iedzīvotājiem, un par miermīlīgo protestētāju vispārējo brutālo apspiešanu.

2.10.2020.

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Іван Юр’евіч САКАЛОЎСКІ

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Amats(-i): Akrestina aizturēšanas centra direktors, Minsk

Dzimums: vīrietis

Būdams Minskas Akrestina aizturēšanas centra direktors, viņš ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām šajā aizturēšanas centrā pielietoja pret aizturētajiem iedzīvotājiem.

2.10.2020.

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавіч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Amats(-i): bijušais Valsts drošības komitejas (VDK) priekšsēdētājs;

bijušais Drošības padomes valsts sekretārs;

Baltkrievijas Republikas prezidenta palīgs – Brest reģiona/Oblast inspektors

Dzimšanas datums: 19.6.1964.

Dzimšanas vieta: Radostovo, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Iepriekš būdams vadošā amatā kā Valsts drošības komitejas (VDK) priekšsēdētājs, viņš bija atbildīgs par VDK dalību represiju un iebiedēšanas kampaņā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, kura jo īpaši noritēja ar patvaļīgu miermīlīgo demonstrantu un opozīcijas locekļu aizturēšanu, pārmērīgu spēka lietošanu un sliktu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Baltkrievijas prezidenta palīgs – Brestas (Brest) reģiona/Oblast inspektors.

2.10.2020.

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавіч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Amats(-i): Valsts drošības komitejas (VDK) priekšsēdētāja pirmais vietnieks

Dzimšanas datums: 1972.

Dzimšanas vieta: Borisov/Barisaw, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Būdams vadošā amatā kā Valsts drošības komitejas (VDK) priekšsēdētāja pirmā vietnieks, viņš ir atbildīgs par VDK dalību represiju un iebiedēšanas kampaņā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, kura jo īpaši noritēja ar patvaļīgu miermīlīgo demonstrantu un opozīcijas locekļu aizturēšanu, pārmērīgu spēka lietošanu un sliktu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu.

2.10.2020.

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмітрый Васільевіч РАВУЦКІ

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Amats(-i): Valsts drošības komitejas (VDK) priekšsēdētāja vietnieks

Dzimums: vīrietis

Būdams vadošā amatā kā Valsts drošības komitejas (VDK) priekšsēdētāja vietnieks, viņš ir atbildīgs par VDK dalību represiju un iebiedēšanas kampaņā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, kura jo īpaši noritēja ar patvaļīgu miermīlīgo demonstrantu un opozīcijas locekļu aizturēšanu, pārmērīgu spēka lietošanu un sliktu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu.

2.10.2020.

▼M27

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Amats(-i): bijušais Valsts drošības komitejas (VDK) priekšsēdētāja vietnieks

Baltkrievijas Republikas prezidenta palīgs – Minsk reģiona/Oblast inspektors

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: ģenerālmajors

Iepriekš būdams vadošā amatā, proti, Valsts drošības komitejas (VDK) priekšsēdētāja vietnieks, viņš bija atbildīgs par VDK dalību represiju un iebiedēšanas kampaņā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, kuras laikā jo īpaši notika miermīlīgo demonstrantu un opozīcijas locekļu patvaļīga aizturēšana un slikta izturēšanās pret viņiem, tostarp spīdzināšana.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Baltkrievijas Republikas prezidenta palīgs – Minsk reģiona/Oblast inspektors.

2.10.2020.

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Amats(-i): bijušais Valsts drošības komitejas (VDK) priekšsēdētāja vietnieks

Valsts Zinātņu akadēmijas prezidija priekšsēdētāja vietnieks

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: ģenerālmajors

Iepriekš būdams vadošā amatā, proti, Valsts drošības komitejas (VDK) priekšsēdētāja vietnieks, viņš bija atbildīgs par VDK dalību represiju un iebiedēšanas kampaņā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, kuras laikā jo īpaši notika miermīlīgo demonstrantu un opozīcijas locekļu patvaļīga aizturēšana un slikta izturēšanās pret viņiem, tostarp spīdzināšana.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Valsts Zinātņu akadēmijas prezidija priekšsēdētāja vietnieks.

2.10.2020.

▼M18

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзіміравіч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Amats(-i): bijušais Baltkrievijas Republikas ģenerālprokurors;

Baltkrievijas Republikas vēstnieks Armēnijā

Dzimšanas datums: 11.7.1960.

Dzimšanas vieta: Grodno//Hrodna, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Iepriekš būdams ģenerālprokurors, viņš bija atbildīgs par to, ka pirms 2020. gada prezidenta vēlēšanām tika plaši izmantoti kriminālprocesuāli instrumenti, lai opozīcijas kandidātiem neļautu piedalīties vēlēšanās un lai personas nevarētu pievienoties Koordinācijas padomei, ko izveidoja opozīcija nolūkā apstrīdēt minēto vēlēšanu rezultātus.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Baltkrievijas vēstnieks Armēnijā.

2.10.2020.

▼M27

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Amats(-i): bijusī Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja

Dzimšanas datums: 29.1.1953.

Dzimšanas vieta: Slutsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: sieviete

Iepriekšējā amatā, proti, būdama Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja, viņa bija atbildīga par pārkāpumiem 2020. gada prezidenta vēlēšanu procesā, par tā neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

CVK un tās vadība jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļus izvēlējās tendenciozi.

2.10.2020.

▼M18

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзім Дзмітрыевіч ІПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājas vietnieks

Dzimšanas datums: 30.10.1964.

Dzimšanas vieta: Kolomyia, Ivano-Frankivsk reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Dzimums: vīrietis

Kā CVK priekšsēdētājas vietnieks viņš ir atbildīgs par pārkāpumiem 2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

CVK un tās vadība jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мікалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) sekretāre

Dzimšanas datums: 1.7.1971.

Dzimums: sieviete

Kā CVK sekretāre viņa ir atbildīga par pārkāpumiem 2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

CVK un tās vadība jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевіч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) loceklis

Dzimšanas datums: 10.10.1975.

Dzimums: vīrietis

Kā CVK kolēģijas loceklis viņš ir atbildīgs par pārkāpumiem 2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанідаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) locekle

Dzimšanas datums: 1976. gads

Dzimums: sieviete

Kā CVK kolēģijas locekle viņa ir atbildīga par pārkāpumiem 2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевіч КАЛІНОЎСКІ

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) loceklis

Dzimšanas datums: 3.1.1969.

Dzimums: vīrietis

Kā CVK kolēģijas loceklis viņš ir atbildīgs par pārkāpumiem 2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) locekle

Dzimšanas datums: 6.8.1959.

Dzimšanas vieta: Podilsk, Odessa reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Dzimums: sieviete

Kā CVK kolēģijas locekle viņa ir atbildīga par pārkāpumiem 2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Міхайлавіч ЛАСЯКІН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) loceklis

Dzimšanas datums: 21.7.1957.

Dzimums: vīrietis

Kā CVK kolēģijas loceklis viņš ir atbildīgs par pārkāpumiem 2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Ігар Анатольевіч ПЛЫШЭЎСКІ

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) loceklis

Dzimšanas datums: 19.2.1979.

Dzimšanas vieta: Lyuban, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Kā CVK kolēģijas loceklis viņš ir atbildīgs par pārkāpumiem prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) locekle

Dzimšanas datums: 26.9.1970.

Dzimums: sieviete

Kā CVK kolēģijas locekle viņa ir atbildīga par pārkāpumiem 2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанідавіч СЛІЖЭЎСКІ

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) loceklis

Dzimšanas datums: 16.8.1972.

Dzimšanas vieta: Grodno/Hrodna, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Kā CVK kolēģijas loceklis viņš ir atbildīgs par pārkāpumiem 2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Ірына Аляксандраўна ЦЭЛІКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Amats(-i): Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) locekle

Dzimšanas datums: 2.11.1976.

Dzimšanas vieta: Zhlobin, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: sieviete

Kā CVK kolēģijas locekle viņa ir atbildīga par pārkāpumiem 2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравіч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Amats(-i): Baltkrievijas Republikas prezidents

Dzimšanas datums: 30.8.1954.

Dzimšanas vieta: Apdzīvota vieta Kopys, Vitebsk/Viciebsk reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Kā Baltkrievijas prezidents, kam ir vara pār valsts struktūrām, viņš ir atbildīgs par valsts aparāta īstenotajām vardarbīgajām represijām pirms un pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, kuras jo īpaši noritēja, nereģistrējot svarīgus opozīcijas kandidātus vēlēšanām, patvaļīgi arestējot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

6.11.2020.

▼M27

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Amats(-i): bijušais prezidenta nacionālās drošības padomnieks, Drošības padomes loceklis

Baltkrievijas Nacionālās Olimpiskās komitejas priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 28.11.1975.

Dzimšanas vieta: Mahiliou/Mogilev, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Personas identifikācijas numurs: 3281175A014PB8

Iepriekšējā amatā, proti, būdams prezidenta nacionālās drošības padomnieks un Drošības padomes loceklis, kā arī neoficiāls Baltkrievijas drošības spēku uzraudzītājs, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko valsts aparāts īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un kuras laikā jo īpaši notika miermīlīgu demonstrantu patvaļīga aizturēšana un slikta izturēšanās pret viņiem, tostarp spīdzināšana, kā arī pret žurnālistiem vērsta iebiedēšana un vardarbība.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Nacionālās Olimpiskās komitejas priekšsēdētājs. Šajā amatā, kurā viņš tika iecelts 2021. gada 26. februārī, viņš ir atbildīgs par Valsts olimpiskās komitejas ierēdņu sliktu izturēšanos pret sportisti Krystsina Tsimanouskaya 2020. gada vasaras olimpiskajās spēlēs Tokijā.

6.11.2020.

▼M18

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Ігар Пятровіч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Amats(-i): Prezidenta administrācijas vadītājs (Chief of Staff of the Presidential Administration)

Dzimšanas datums: 14.1.1963.

Dzimšanas vieta: Stolitsa ciems, Vitebsk/Viciebsk reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Kā prezidenta administrācijas vadītājs viņš ir cieši saistīts ar prezidentu un ir atbildīgs par prezidenta pilnvaru īstenošanas nodrošināšanu iekšpolitikā un ārpolitikā. Tādējādi viņš atbalsta Lukashenka režīmu, tostarp represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko valsts aparāts īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām.

6.11.2020.

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Іван Станіслававіч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Amats(-i): Valsts drošības komitejas (KGB) priekšsēdētājs, bijušais Valsts kontroles komitejas priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 8.9.1966.

Dzimšanas vieta: ciems Privalka/Privalki, Grodno/Hrodna reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Būdams vadītāja statusā kā Valsts drošības komitejas (KGB) priekšsēdētājs un bijušais Valsts kontroles komitejas priekšsēdētājs, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko valsts aparāts īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi arestējot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp, viņus spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

6.11.2020.

▼M27

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Amats(-i): bijušais Iekšlietu ministrijas Galvenā likuma un kārtības aizsardzības un pārkāpumu novēršanas direktorāta (Main Directorate of Law and Order Protection and Prevention) vadītājs

Minskas Leninsky rajona Administrācijas vadītājs

Dzimšanas datums: 29.5.1964.

Dzimums: vīrietis

Iepriekš būdams vadošā amatā, proti, Iekšlietu ministrijas Galvenā likuma un kārtības aizsardzības un pārkāpumu novēršanas direktorāta vadītājs, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko valsts aparāts īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un kuras laikā jo īpaši notika miermīlīgu demonstrantu patvaļīga aizturēšana un slikta izturēšanās pret viņiem, tostarp spīdzināšana, kā arī pret žurnālistiem vērsta iebiedēšana un vardarbība.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Minskas Leninsky rajona Administrācijas vadītājs.

6.11.2020.

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Amats(-i): bijušais Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētājs

Izmeklēšanas komitejas rezerves loceklis

Dzimšanas datums: 25.3.1970.

Dzimšanas vieta: ciems Cierabličy, Brest reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Iepriekš būdams vadošā amatā, proti, Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētājs, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko minētā komiteja īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši par izmeklēšanas darbībām, kas tikta veiktas pret Koordinācijas padomi un miermīlīgiem demonstrantiem.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Izmeklēšanas komitejas rezerves loceklis.

6.11.2020.

▼M18

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравіч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Amats(-i): bijušais izmeklēšanas komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks; pašlaik Tiesu ekspertīžu valsts komitejas priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 7.9.1973.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Iepriekš būdams vadītāja statusā kā Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko komiteja īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši par izmeklēšanas darbībām, kas tikta veiktas pret Koordinācijas padomi un miermīlīgiem demonstrantiem.

6.11.2020.

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевіч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Amats(-i): Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Dzimšanas datums: 17.7.1974.

Dzimšanas vieta: Rechitsa, Gomel/Homyel reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Būdams vadītāja statusā kā Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētāja vietnieks, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko komiteja īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši par izmeklēšanas darbībām, kas tikta veiktas pret Koordinācijas padomi un miermīlīgiem demonstrantiem.

6.11.2020.

▼M27

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Amats(-i): bijušais Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Dzimšanas datums: 1.8.1973.

Dzimšanas vieta: Brest, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Iepriekš būdams vadošā amatā, proti, Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētāja vietnieks, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko komiteja īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši par izmeklēšanas darbībām, kas tikta veiktas pret Koordinācijas padomi un miermīlīgiem demonstrantiem.

6.11.2020.

▼M18

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евіч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Amats(-i): Darbības analīzes centra vadītājs

Dzimšanas datums: 1.8.1971.

Dzimums: vīrietis

Būdams vadītāja statusā kā Darbības analīzes centra vadītājs, viņš ir cieši saistīts ar prezidentu un ir atbildīgs par pilsoniskās sabiedrības apspiešanu, kas jo īpaši tika panākta, par pilsoniskās sabiedrības, miermīlīgu demonstrantu un žurnālistu apspiešanas līdzekli izmantojot telesakaru tīklu savienojumu pārtraukšanu.

6.11.2020.

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Ігар Іванавіч БУЗОЎСКІ

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Amats(-i): informācijas ministra vietnieks

Dzimšanas datums: 10.7.1972.

Dzimšanas vieta: ciems Koshelevo, Grodno/Hrodna reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Būdams vadītāja statusā kā informācijas ministra vietnieks, viņš ir atbildīgs par pilsoniskās sabiedrības apspiešanu, jo īpaši par to, ka ar Informācijas ministrijas lēmumu Baltkrievijā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām tika pārtraukta piekļuve neatkarīgām tīmekļa vietnēm un ierobežota piekļuve internetam, minētā rīcība kalpoja par pilsoniskās sabiedrības, miermīlīgu demonstrantu un žurnālistu apspiešanas līdzekli.

6.11.2020.

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мікалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Amats(-i): Baltkrievijas prezidenta preses sekretāre

Dzimšanas datums: 16.2.1984.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Pirmslaulību uzvārds: Kirsanova (krievu valodā: Кирсанова) vai Selyun (krievu valodā: Селюн)

Dzimums: sieviete

Kā Baltkrievijas prezidenta preses sekretāre viņa ir cieši saistīta ar prezidentu un ir atbildīga par prezidenta darbības koordināciju plašsaziņas līdzekļos, tostarp par paziņojumu sagatavošanu un publiskas uzstāšanās organizēšanu. Tādējādi viņa atbalsta Lukashenka režīmu, tostarp represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko valsts aparāts īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām. Konkrētāk – pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām nākot klajā ar publiskiem paziņojumiem, kuros tika aizstāvēts prezidents un kritizēti opozīcijas aktīvisti un miermīlīgie protestētāji, viņa ir piedalījusies smaga kaitējuma nodarīšanā demokrātijai un tiesiskumam Baltkrievijā.

6.11.2020.

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавіч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Amats(-i): Alfa vienības komandieris

Dzimšanas datums: 21.8.1975.

Dzimums: vīrietis

Būdams Alfa vienības spēku komandiera statusā, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko minētie spēki īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi arestējot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp, viņus spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

6.11.2020.

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевіч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Amats(-i): bijušais Drošības padomes valsts sekretārs

Baltkrievijas Republikas vēstnieks Azerbaidžānā

Dzimšanas datums: 25.6.1967.

Dzimšanas vieta: Revyaki ciems, Vitebsk/Viciebsk reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Kā bijušais Drošības padomes valsts sekretārs vadītājs viņš bija cieši saistīts ar prezidentu un atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko valsts aparāts īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi arestējot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp, viņus spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Baltkrievijas vēstnieks Azerbaidžānā.

6.11.2020.

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровіч МІКЛАШЭВІЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Amats(-i): Baltkrievijas Republikas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 18.10.1954.

Dzimšanas vieta: Minsk reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Kā Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs viņš ir atbildīgs par Konstitucionālās tiesas 2020. gada 25. augustā pieņemto lēmumu, ar kuru tika leģitimēti krāpniecisko vēlēšanu rezultāti. Tādējādi viņš ir atbalstījis un atvieglojis tās represiju un iebiedēšanas kampaņas darbības, kuru valsts aparāts īstenoja pret miermīlīgiem demonstrantiem un žurnālistiem, un tāpēc viņš ir atbildīgs par smaga kaitējuma nodarīšanu demokrātijai un tiesiskumam Baltkrievijā.

6.11.2020.

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Alexandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравіч СІВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Amats(-i): premjerministra vietnieks; bijušais Minskas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 19.7.1962.

Dzimšanas vieta: Zavoit, Narovlya District, Gomel/Homyel reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Būdams vadītāja statusā kā bijušais Minskas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām Minskā vadīja viņa pārraudzībā esošais vietējo iestāžu aparāts, jo īpaši, patvaļīgi aizturot mierīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī iebiedējot žurnālistus un vardarbīgi izturoties pret viņiem. Viņš ir nācis klajā ar vairākiem publiskiem paziņojumiem, kuros ir kritizēti mierīgie protesti, kas notiek Baltkrievijā.

Tagad būdams vadītāja statusā kā premjerministra vietnieks viņš turpina atbalstīt Lukashenka režīmu.

17.12.2020.

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Іван Міхайлавіч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Amats(-i): Baltkrievijas Valsts televīzijas un radio sabiedrības priekšsēdētājs, Belteleradio sabiedrības vadītājs

Dzimšanas datums: 20.1.1977.

Dzimšanas vieta: Grodno/Hrodna, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Tagad, būdams vadītāja statusā kā Baltkrievijas Valsts televīzijas un radio sabiedrības vadītājs, viņš ir atbildīgs par valsts propagandas izplatīšanu sabiedriskajos medijos un turpina atbalstīt Lukashenka režīmu. Tas nozīmē arī izmantot mediju kanālus, lai atbalstītu turpmāku prezidenta amata pilnvaru saglabāšanu, neraugoties uz krāpnieciskajām prezidenta vēlēšanām, kas notika 2020. gada 9. augustā, un lai atbalstītu vēlāko un atkārtoto vardarbību, ar ko tika apspiesti mierīgie un leģitīmie protesti.

Eismont nāca klajā ar publiskiem paziņojumiem, kuros mierīgie protesti tika kritizēti, un atteicās pārraidīt medijos informāciju par protestiem. Viņš arī atlaida no darba streikojošos Belteleradio sabiedrības darbiniekus, kas bija viņa pakļautībā, tādējādi padarot sevi atbildīgu par cilvēktiesību pārkāpumiem.

17.12.2020.

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзімір Сцяпанавіч КАРАНІК

Владимир Степанович КАРАНИК

Amats(-i): Grodno/Hrodna reģions/Oblast gubernators; bijušais veselības ministrs

Dzimšanas datums: 30.11.1973.

Dzimšanas vieta: Grodno/Hrodna, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Savā bijušajā vadītāja statusā kā veselības ministrs viņš bija atbildīgs par veselības aprūpes dienestu izmantošanu represijās pret mierīgiem protestētājiem, tostarp, izmantojot ātrās palīdzības mašīnas, lai protestētājus, kam bija vajadzīga medicīniska palīdzība, nogādātu nevis uz slimnīcām, bet uz izolatoru telpām. Viņš ir nācis klajā ar vairākiem publiskiem paziņojumiem, kuros ir kritizēti mierīgie protesti, kas notiek Baltkrievijā, vienā gadījumā apvainojot protestētāju, kurš it kā esot bijis reibuma stāvoklī.

Savā tagadējā vadošajā amatā kā Grodno/Hrodna reģions/Oblast gubernators viņš turpina atbalstīt Lukashenka režīmu.

17.12.2020.

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Іванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Amats(-i): Baltkrievijas Republikas Nacionālās asamblejas padomes priekšsēdētāja

Dzimšanas datums: 25.9.1960.

Dzimšanas vieta: Polotsk, Vitebsk/Viciebsk reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: sieviete

Tagad, būdama vadītājas statusā kā Baltkrievijas Republikas Nacionālās asamblejas padomes priekšsēdētāja, viņa ir atbildīga par prezidenta lēmumu atbalstīšanu iekšpolitikas jomā. Viņa ir arī atbildīga par krāpniecisko vēlēšanu organizēšanu 2020. gada 9. augustā. Viņa ir nākusi klajā ar publiskiem paziņojumiem, kuros tiek aizstāvēta brutālā mierīgo protestētāju apspiešana, ko īsteno drošības aparāts.

17.12.2020.

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мікалаевіч ЛЁГКІ

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Amats(-i): informācijas ministra pirmais vietnieks

Dzimšanas datums: 30.5.1972.

Dzimšanas vieta: Baranavichy, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Būdams vadītāja statusā kā informācijas ministra pirmais vietnieks, viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību, un jo īpaši par Informācijas ministrijas lēmumu Baltkrievijā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pārtraukt piekļuvi neatkarīgām tīmekļa vietnēm un ierobežot piekļuvi internetam, lai piekļuves pārtraukšanu kā represijas līdzekli vērstu pret pilsonisko sabiedrību, mierīgiem demonstrantiem un žurnālistiem.

17.12.2020.

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Ігар Уладзіміравіч ЛУЦКІ

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Amats(-i): informācijas ministrs

Dzimšanas datums: 31.10.1972.

Dzimšanas vieta: Stolin, Brest reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Būdams vadītāja statusā kā informācijas ministrs, viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību, un jo īpaši par Informācijas ministrijas lēmumu Baltkrievijā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pārtraukt piekļuvi neatkarīgām tīmekļa vietnēm un ierobežot piekļuvi internetam, lai piekļuves pārtraukšanu kā represijas līdzekli vērstu pret pilsonisko sabiedrību, mierīgiem demonstrantiem un žurnālistiem.

17.12.2020.

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Іванавіч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Amats(-i): Baltkrievijas Republikas ģenerālprokurors

Dzimšanas datums: 21.4.1973.

Dzimšanas vieta: Glushkovichi, Gomel/Homyel reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Būdams ģenerālprokurors, viņš ir atbildīgs par pastāvīgajām represijām, kas ir vērstas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju, un jo īpaši par to, ka pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām tika sākti vairāki kriminālprocesi pret mierīgiem demonstrantiem, opozīcijas vadītājiem un žurnālistiem. Viņš ir arī nācis klajā ar publiskiem paziņojumiem, kuros “neatļautu manifestāciju” dalībniekiem ir draudēts ar sankcijām.

17.12.2020.

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевіч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Amats(-i): Baltkrievijas prezidenta īpašumu pārvaldības direktorāta vadītāja vietnieks

Dzimšanas datums: 8.1.1977.

Dzimums: vīrietis

Būdams Baltkrievijas prezidenta īpašumu pārvaldības direktorāta vadītāja vietnieks, viņš pārrauga vairāku uzņēmumu darbību. Viņa vadībā esošā struktūra sniedz finansiālu, materiālu un tehnisku, sociālu, mājsaimniecisku un medicīnisku atbalstu valsts aparāta un republikas amatpersonām. Viņš ir cieši saistīts ar prezidentu un turpina atbalstīt Lukashenka režīmu.

17.12.2020.

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Ігар Паўлавіч БУРМІСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Amats(-i): Štāba priekšnieks un Iekšlietu ministrijas Iekšējā karaspēka daļu komandiera pirmais vietnieks

Dzimšanas datums: 30.9.1968.

Dzimums: vīrietis

Būdams vadītāja statusā kā Iekšlietu ministrijas Iekšējā karaspēka daļu komandiera pirmais vietnieks, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām īstenoja viņa pakļautībā esošās Iekšējā karaspēka daļas, jo īpaši par mierīgu demonstrantu patvaļīgu aizturēšanu un sliktu izturēšanos pret viņiem, tostarp spīdzināšanu, kā arī žurnālistu iebiedēšanu un vardarbīgu izturēšanos pret viņiem.

17.12.2020.

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцінавіч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Amats(-i): Valsts kontroles komitejas Finanšu izmeklēšanas departamenta vecākais īpašo lietu inspektors

Dzimšanas datums: 8.6.1990.

Dzimums: vīrietis

Būdams vadītāja statusā kā Valsts kontroles komitejas Finanšu izmeklēšanas departamenta vecākais īpašo lietu inspektors, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko valsts aparāts veica pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, sākot izmeklēšanas darbības, kas bija vērstas pret opozīcijas līderiem un aktīvistiem.

17.12.2020.

▼M27

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgievich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Amats(-i): bijušais Iekšlietu ministrijas Valsts drošības policijas Galvenā tiesībaizsardzības un noziegumu novēršanas departamenta Noziegumu novēršanas nodaļas vadītājs

Asociētais profesors Iekšlietu ministrijas akadēmijā

Dzimšanas datums: 1.1.1979.

Dzimšanas vieta: Minsk reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Iepriekš būdams vadošā amatā, proti, Iekšlietu ministrijas Valsts drošības policijas Galvenā tiesībaizsardzības un noziegumu novēršanas departamenta Noziegumu novēršanas nodaļas vadītājs, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko policijas spēki īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un kuras laikā jo īpaši notika miermīlīgu demonstrantu patvaļīga aizturēšana un slikta izturēšanās pret viņiem, tostarp spīdzināšana, kā arī pret žurnālistiem vērsta iebiedēšana un vardarbība.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā asociētais profesors Iekšlietu ministrijas akadēmijā.

17.12.2020.

▼M18

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмітрый Аляксандравіч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Amats(-i): policijas pulkvedis, Iekšlietu ministrijas Galvenā departamenta vadītāja vietnieks un Tiesībaizsardzības departamenta vadītājs

Dzimšanas datums: 3.10.1974.

Dzimums: vīrietis

Būdams vadītāja statusā kā policijas pulkvedis un Iekšlietu ministrijas Galvenā departamenta vadītāja vietnieks un Tiesībaizsardzības departamenta vadītājs, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko policijas spēki īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi arestējot mierīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp,viņus spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

17.12.2020.

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавіч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Amats(-i): Minskas Reģionālās izpildkomitejas priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 2.7.1975.

Dzimšanas vieta: Novogrudok, Grodno/Hrodna reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Būdams Minskas Reģionālās izpildkomitejas priekšsēdētājs, viņš ir atbildīgs par vietējās pārvaldes, tostarp par vairāku komiteju, pārraudzību. Tādējādi viņš atbalsta Lukashenka režīmu.

17.12.2020.

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмітрый Мікалаевіч ШУМІЛІН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Amats(-i): Minskas pilsētas izpildkomitejas GUVD (Galvenā iekšlietu pārvalde) Masu pasākumu departamenta vadītāja vietnieks

Dzimšanas datums: 26.7.1977.

Dzimums: vīrietis

Būdams Minskas pilsētas izpildkomitejas GUVD Masu pasākumu departamenta vadītāja vietnieks, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko vietējo iestāžu aparāts īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, īpaši, patvaļīgi aizturot mierīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp, viņus spīdzinot, kā arī iebiedējot žurnālistus un vardarbīgi izturoties pret viņiem.

Ir dokumentēts, ka viņš pats personīgi ir piedalījies nelikumīgā mierīgu protestētāju apcietināšanā.

17.12.2020.

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Віталь Іванавіч СТАСЮКЕВІЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Amats(-i): Valsts drošības policijas vadītāja vietnieks Grodno/Hrodna

Dzimšanas datums: 5.3.1976.

Dzimšanas vieta: Grodno/Hrodna, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Būdams vadītāja statusā kā Valsts drošības policijas vadītāja vietnieks Grodno/Hrodna, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām īstenoja viņa pakļautībā esošie vietējie policijas spēki, īpaši patvaļīgi aizturot mierīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī iebiedējot žurnālistus un vardarbīgi izturoties pret viņiem.

Pēc liecinieku teiktā viņš ir personīgi pārraudzījis nelikumīgo mierīgu protestētāju apcietināšanu.

17.12.2020.

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанідавіч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Amats(-i): policijas pulkvedis, Minskas Sovetsky rajona policijas departamenta vadītājs

Dzimšanas datums: 23.7.1979.

Dzimums: vīrietis

Būdams Minskas Sovetsky rajona policijas departamenta vadītājs, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām īstenoja viņa pakļautībā esošie vietējie policijas spēki, īpaši, patvaļīgi aizturot mierīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī iebiedējot žurnālistus un vardarbīgi izturoties pret viņiem.

Pēc liecinieku teiktā viņš ir personīgi pārraudzījis un piedalījies nelikumīgi apcietināto protestētāju spīdzināšanā.

17.12.2020.

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзім Сяргеевіч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Amats(-i): policijas pulkvežleitnants, Molodechno rajona policijas departamenta vadītājs

Dzimšanas datums: 31.10.1980.

Dzimums: vīrietis

Būdams Molodechno rajona policijas departamenta vadītājs, viņš ir atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām īstenoja viņa pakļautībā esošie vietējie policijas spēki, īpaši, patvaļīgi aizturot mierīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī iebiedējot žurnālistus un vardarbīgi izturoties pret viņiem.

Pēc liecinieku teiktā viņš ir personīgi pārraudzījis nelikumīgi apcietināto protestētāju sišanu. Viņš medijos ir arī vairākkārt nicinoši izteicies par protestētājiem.

17.12.2020.

▼M27

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Amats(-i): bijušais Minskas Sovetsky rajona policijas departamenta vadītāja vietnieks, Valsts drošības policijas vadītājs

Iekšlietu ministrijas Padziļināto studiju un speciālistu centra (Centre of Advanced Studies and Specialists) vadītāja pirmais vietnieks

Dzimšanas datums: 27.1.1971.

Dzimums: vīrietis

Iepriekšējā amatā, proti, būdams Minskas Sovetsky rajona policijas departamenta vadītāja vietnieks un Valsts drošības policijas vadītājs, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām īstenoja viņa pakļautībā esošie vietējie policijas spēki un kuras laikā jo īpaši notika miermīlīgu demonstrantu patvaļīga aizturēšana un slikta izturēšanās pret viņiem, tostarp spīdzināšana, kā arī pret žurnālistiem vērsta iebiedēšana un vardarbīga izturēšanās.

Pēc liecinieku teiktā viņš ir personīgi pārraudzījis miermīlīgo protestētāju apcietināšanu un nelikumīgi apcietināto sišanu.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Iekšlietu ministrijas Padziļināto studiju un speciālistu centra vadītāja pirmais vietnieks.

17.12.2020.

▼M18

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Aleksandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравіч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Amats(-i): Minskas Moskovski rajona tiesas priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 16.5.1988.

Dzimums: vīrietis

Būdams Minskas Moskovski rajona tiesas priekšsēdētājs, viņš ir atbildīgs par vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem. Ir ziņots, ka viņa pārraudzībā notiekošajos tiesas procesos bijuši tiesību uz aizstāvību pārkāpumi un balstīšanās uz viltus liecinieku izteikumiem.

Viņam bija nozīmīga loma protestētāju, žurnālistu un opozīcijas līderu apcietināšanā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

17.12.2020.

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравіч ЛАГУНОВІЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Amats(-i): Gomel/Homyel Sovetsky rajona tiesas tiesnesis

Dzimums: vīrietis

Būdams Gomel/Homyel Sovetsky rajona tiesas tiesnesis, viņš ir atbildīgs par vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, aktīvistiem un protestētājiem. Ir ziņots, ka viņa pārraudzībā notikušajos tiesas procesos tika pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

17.12.2020.

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васільеўна ЛІТВІНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Amats(-i): Mogilev/Mahiliou Leninsky rajona tiesas tiesnese

Dzimums: sieviete

Būdama Mogilev/Mahiliou Leninsky rajona tiesas tiesnese, viņa ir atbildīga par vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem, jo īpaši par opozīcijas aktīvista un prezidenta kandidātes Svetlana Tsikhanouskaya vīra Siarhei Tsikhanousky notiesāšanu. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notikušajā lietu izskatīšanas gaitā tika pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

Tādējādi viņa ir atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

17.12.2020.

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вікторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Amats(-i): Minskas centra rajona tiesas tiesnese

Dzimšanas datums: 27.2.1974.

Dzimums: sieviete

Kā Minskas centra rajona tiesas tiesnese viņa ir atbildīga par vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem, jo īpaši par Sergei Dylevsky – Koordinācijas padomes locekļa un streikošanas komitejas vadītāja – notiesāšanu. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notikušajā lietu izskatīšanas gaitā tika pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

Tādējādi viņa ir atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

17.12.2020.

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВІЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Amats(-i): Minskas Oktyabrsky rajona tiesnese

Dzimšanas datums: 9.4.1990.

Dzimums: sieviete

Kā Minskas Oktyabrsky rajona tiesas tiesnese viņa ir atbildīga par vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notikušajā lietu izskatīšanas gaitā tika pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

Tādējādi viņa ir atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

17.12.2020.

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Amats(-i): Minskas Partizanski rajona tiesas tiesnese

Dzimšanas datums: 2.12.1979.

Dzimums: sieviete

Kā Minskas Partizanski rajona tiesas tiesnese viņa ir atbildīga par vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem, jo īpaši par Koordinācijas padomes vadītājas Mariya Kalesnikava notiesāšanu. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notikušajā lietu izskatīšanas gaitā tika pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

Tādējādi viņa ir atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

17.12.2020.

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Amats(-i): Minskas Sovetsky rajona tiesas tiesnese

Dzimšanas datums: 11.9.1965.

Dzimums: sieviete

Kā Minskas Sovetsky rajona tiesas tiesnese viņa ir atbildīga par vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notikušajā lietu izskatīšanas gaitā tika pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

Tādējādi viņa ir atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

17.12.2020.

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлія Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Amats(-i): Minskas centra rajona tiesas tiesnese

Dzimšanas datums: 14.1.1984.

Dzimums: sieviete

Kā Minskas centra rajona tiesas tiesnese viņa ir atbildīga par vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem, jo īpaši par opozīcijas prezidenta kandidāta Viktar Babarika notiesāšanu. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notikušajā lietu izskatīšanas gaitā tika pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

Tādējādi viņa ir atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

17.12.2020.

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цімафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Amats(-i): Minskas Zavodsky rajona tiesas tiesnese

Dzimšanas datums: 26.11.1974.

Dzimums: sieviete

Kā Minskas Zavodsky rajona tiesas tiesnese viņa ir atbildīga par vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notikušajā lietu izskatīšanas gaitā tika pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

Tādējādi viņa ir atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

17.12.2020.

▼M27

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Amats(-i): uzņēmējs, Amkodor holding valdes priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 12.1.1959.

Dzimšanas vieta: Bolshoe Babino, Orsha Rayon, Vitebsk/Viciebsk reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas darbojas Baltkrievijā, ar darījumu interesēm būvniecības, mašīnbūves, lauksaimniecības un citās jomās.

Tiek ziņots, ka viņš ir viena no personām, kas bija vislielākā ieguvēja no privatizācijas, kura notika laikā, kad Lukashenka bija prezidents. Viņš ir arī bijušais Lukashenka atbalstošās sabiedriskās organizācijas “Belaya Rus” prezidija loceklis un bijušais Baltkrievijas Republikas Uzņēmējdarbības attīstības padomes loceklis.

20. gada jūlijā viņš publiski nosodīja opozīcijas protestus Baltkrievijā, tādējādi atbalstot Lukashenka režīma represiju politiku, kas vērsta pret miermīlīgiem protestētājiem, demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību.

Viņam joprojām ir darījumu intereses Baltkrievijā.

17.12.2020.

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Amats(-i): uzņēmējs, Bremino Group līdzīpašnieks

Dzimšanas datums: 4.5.1963.

Dzimšanas vieta: Ukrainian SSR (tagad Ukraina)

Dzimums: vīrietis

Viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas darbojas Baltkrievijā, kuram ir bijušas darījumu intereses naftas, akmeņogļu tranzīta, banku un citās jomās.

Viņš ir Bremino Group līdzīpašnieks; tas ir uzņēmums, kas saņēma nodokļu atvieglojumus un cita veida atbalstu no Baltkrievijas administrācijas. Viņa uzņēmumam BelKazTrans tika piešķirtas ekskluzīvas tiesības pārvadāt akmeņogles caur Baltkrieviju. 2020. gada decembrī viņš daļu no saviem aktīviem pārveda sev pietuvinātiem darījumu partneriem. Saskaņā ar mediju ziņojumiem viņš joprojām kontrolē uzņēmumus Interservice un Oil Bitumen Plant. Viņš turpina uzņēmējdarbību un joprojām uztur ciešas attiecības ar Baltkrievijas iestādēm, un uzdāvināja Lukashenka divus luksusa automobiļus. Viņam ir arī darījumu intereses Ukrainā un Krievijā.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

17.12.2020.

▼M21

89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natalia Mikhailovna BUGUK

Наталля Міхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

Minskas Frunzensky rajona tiesas tiesnese

Dzimšanas datums: 19.12.1989.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Frunzensky rajona tiesas tiesnese Natallia Buhuk ir atbildīga par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem un protestētājiem, konkrēti par Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) un Darya Chultsova notiesāšanu. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notiekošajos tiesas procesos bijuši tiesību uz aizstāvību un tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumi.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Аліна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

Minskas Frunzensky rajona tiesas prokurora asistente

Dzimšanas datums: 12.3.1998.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Frunzensky rajona tiesas prokurora asistente Alina Kasianchyk ir pārstāvējusi Lukashenka režīmu politiski motivētos tiesas procesos pret žurnālistiem, aktīvistiem un protestētājiem. Konkrēti, balstoties uz nepamatotām apsūdzībām “sazvērestībā” un “sabiedriskās kārtības traucēšanā”, viņa par miermīlīgu protestu filmēšanu ir tiesājusi žurnālistes Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) un Darya Chultsova. Viņa ir tiesājusi arī Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus par, piemēram, dalību miermīlīgos protestos un par noslepkavotā protestētāja Aliaksandr Taraikousky piemiņas godināšanu. Viņa pastāvīgi ir tiesnesim lūgusi piespriest ilgus cietumsodus.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

91.

Ihar Viktaravich KURYLOVICH

Igor Viktorovich KURILOVICH

Ігар Віĸтаравіч КУРЫЛОВІЧ,

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

Izmeklēšanas komisijas Frunzensky rajona nodaļas vecākais izmeklētājs

Dzimšanas datums: 26.9.1990.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Frunzensky rajona tiesas vecākais izmeklētājs Ihar Kurylovich ir bijis iesaistīts politiski motivētas krimināllietas sagatavošanā pret žurnālistēm Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) un Darya Chultsova. Žurnālisti, kuri filmēja miermīlīgos protestus, tika apsūdzēti sabiedriskās kārtības traucēšanā un notiesāti ar divu gadu cietumsodu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

92.

Siarhei Viktaravich SHATSILA

Sergei Viktorovich SHATILO

Сяргей Віĸтаравіч ШАЦІЛА

Сергей Виĸторович ШАТИЛО

Minskas Sovetsky rajona tiesas tiesnesis

Dzimšanas datums: 13.8.1989.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Sovetsky rajona tiesas tiesnesis Siarhei Shatsila ir atbildīgs par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret protestētājiem, konkrēti par notiesājošu spriedumu Natallia Hersche, Dzmitry Halko un Dzmitry Karatkevich, kurus Baltkrievijas cilvēktiesību organizācija “Viasna” uzskata par politieslodzītajiem.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

93.

Anastasia Vasileuna ACHALAVA

Anastasia Vasilievna ACHALOVA

Анастасія Васільеўна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

Minskas Leninsky rajona tiesas tiesnese

Dzimšanas datums: 15.10.1992.

Dzimšanas vieta: Minsk, Baltkrievija

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Leninsky rajona tiesas tiesnese Anastasia Achalava ir atbildīga par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, aktīvistiem un protestētājiem, jo īpaši par Koordinācijas padomes locekļa Dzmitry Kruk notiesāšanu, kā arī pret medicīnas darbiniekiem un senioriem. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notikušajos tiesas procesos tika izmantotas anonīmu liecinieku liecības.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

94.

Mariya Viachaslavauna YAROKHINA

Maria Viacheslavovna YEROKHINA

Марыя Вячаславаўна ЯРОХІНА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

Minskas Frunzensky rajona tiesas tiesnese

Dzimšanas datums: 4.7.1987.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Frunzensky rajona tiesas tiesnese Mariya Yerokhina ir atbildīga par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, opozīcijas līderiem, arodbiedrību aktīvistiem, sportistiem un protestētājiem, jo īpaši par žurnālista Uladzimir Hrydzin notiesāšanu.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

95.

Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK

Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK

Юлія Аляĸсандраўна БЛІЗНЮК

Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК

Minskas Frunzensky rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece un tiesnese

Dzimšanas datums: 23.9.1971.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Frunzensky rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece un tiesnese Yuliya Blizniuk ir atbildīga par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, aktīvistiem un protestētājiem, konkrēti par aktīvistu Artsiom Khvashcheuski, Artsiom Sauchuk, Maksim Pauliushchyk notiesāšanu. Baltkrievijas cilvēktiesību organizācija “Viasna” šīs personas uzskata par politieslodzītajiem.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

96.

Anastasia Dzmitreuna KULIK

Anastasia Dmitrievna KULIK

Анастасія Дзмітрыеўна КУЛІК

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

Minskas Pervomaisky rajona tiesas tiesnese

Dzimšanas datums: 28.7.1989.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Pervomaisky rajona tiesas tiesnese Anastasia Kulik ir atbildīgas par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret protestētājiem, konkrēti par notiesājošu spriedumu Aliaksandr Zakharevich, kuru Baltkrievijas cilvēktiesību organizācija “Viasna” uzskata par politieslodzīto.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

97.

Maksim Leanidavich TRUSEVICH

Maksim Leonidovich TRUSEVICH

Маĸсім Леанідавіч ТРУСЕВІЧ

Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ

Minskas Pervomaisky rajona tiesas tiesnesis

Dzimšanas datums: 12.8.1989.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Pervomaisky rajona tiesas tiesnesis Maksim Trusevich ir atbildīgs par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem. Ir ziņots, ka viņa pārraudzībā notikušajos tiesas procesos bijuši tiesību uz aizstāvību pārkāpumi un tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumi.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

98.

Tatsiana Yaraslavauna MATYL

Tatiana Yaroslavovna MOTYL

Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

Minskas Moskovsky rajona tiesas tiesnese

Dzimšanas datums: 20.1.1968.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Moskovsky rajona tiesas tiesnese Tatsiana Matyl ir atbildīga par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem, konkrēti, par opozīcijas politiķa Mikalai Statkevich un žurnālista Alexander Borozenko notiesāšanu. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notiekošajos tiesas procesos bijuši tiesību uz aizstāvību un tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumi.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

99.

Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA

Aleksandr Anatolevich RUDENKO

Аляĸсандр Анатольевіч РУДЗЕНКА

Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО

Minskas Oktyabrsky rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieks

Dzimšanas datums: 1.12.1981.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Oktyabrsky rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieks Aliaksandr Rudzenka ir atbildīgs par vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, aktīvistiem un protestētājiem, konkrēti, par naudas soda piespriešanu kādam gados vecākam protestētājam ar invaliditāti, kā arī par baltkrievu opozīcijas līderes Mariya Kalesnikava advokātes Lyudmila Kazak notiesāšanu. Ir ziņots, ka viņa pārraudzībā notikušajos tiesas procesos bijuši tiesību uz aizstāvību pārkāpumi un tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumi.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

100.

Aliaksandr Aliaksandravich VOUK

Aleksandr Aleksandrovich VOLK

Аляĸсандр Аляĸсандравіч ВОЎК

Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК

Minskas Sovetsky rajona tiesas tiesnesis

Dzimšanas datums: 1.8.1979.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Sovetsky rajona tiesas tiesnesis Aliaksandr Vouk ir atbildīgs par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret miermīlīgiem protestētājiem, konkrēti, par notiesājošu spriedumu māsām Anastasia un Victoria Mirontsev, kuras Baltkrievijas cilvēktiesību organizācija “Viasna” uzskata par politieslodzītajām. Ir ziņots, ka viņa pārraudzībā notikušajos tiesas procesos bijuši tiesību uz aizstāvību pārkāpumi un tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumi.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

101.

Volha Siarheeuna NIABORSKAIA

Olga Sergeevna NEBORSKAIA

Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

Minskas Oktyabrsky rajona tiesas tiesnese

Dzimšanas datums: 14.2.1991.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Oktyabrsky rajona tiesas tiesnese Volha Niaborskaya ir atbildīga par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret miermīlīgiem protestētājiem un žurnālistiem, konkrēti, par notiesājošu spriedumu Sofia Malashevich un Tikhon Kliukach, kurus Baltkrievijas cilvēktiesību organizācija “Viasna” uzskata par politieslodzītajiem. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notikušajā lietu izskatīšanas gaitā tika pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

102.

Marina Sviataslavauna ZAPASNIK

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK

Марына Святаславаўна ЗАПАСНІК

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

Minskas Leninsky rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece

Dzimšanas datums: 28.3.1982.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Leninsky rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece un tiesnese Marina Zapasnik ir atbildīga par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret miermīlīgiem protestētājiem, konkrēti, par aktīvistu Vladislav Zenevich, Olga Pavlova, Olga Klaskovskaya, Viktar Barushka, Sergey Ratkevich, Aleksey Charvinskiy, Andrey Khrenkov, studenta Viktor Aktistov un nepilngadīgā Maksim Babich notiesāšanu. Baltkrievijas cilvēktiesību organizācija “Viasna” visas šīs personas atzinusi par politieslodzītajiem.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

103.

Maksim Yurevich FILATAU

Maksim Yurevich FILATOV

Максім Юр'евіч Філатаў

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

Lida pilsētas tiesas tiesnesis

Dzimšanas datums:

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Lidas pilsētas tiesas tiesnesis Maksim Filatau ir atbildīgs par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret miermīlīgiem protestētājiem, konkrēti, par notiesājošu spriedumu Vitold Ashurok, kuru Baltkrievijas cilvēktiesību organizācija “Viasna” ir atzinusi par politieslodzīto.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававіч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

Brest Leninsky rajona tiesas tiesnesis

Dzimšanas datums: 24.1.1979.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Brestas pilsētas Leninsky rajona tiesas tiesnesis Andrei Hrushko ir atbildīgs par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret miermīlīgiem protestētājiem, konkrēti, par aktīvistu, kuri atzīti par politieslodzītajiem, un nepilngadīgo notiesāšanu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

105.

Dzmitry Iurevich HARA

Dmitry Iurevich GORA

Дзмітрый Юр'евіч ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

Baltkrievijas Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētājs (iecelts amatā 2021. gada 11. martā)

Bijušais Baltkrievijas Republikas ģenerālprokurora vietnieks (līdz 2021. gada 11. martam)

Dzimšanas datums: 4.5.1970.

Dzimšanas vieta: Tbilisi, bijusī Gruzijas PSR (tagad Gruzija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā ģenerālprokurora vietnieks (amatā līdz 2021. gada 11. martam) Dzmitry Hara ir atbildīgs par politiski motivētām krimināllietām pret miermīlīgiem protestētājiem, opozīcijas locekļiem, žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un parastiem iedzīvotājiem. Hara arī bija iesaistīts politiski motivēta kriminālprocesa uzsākšanā pret Siarhei Tsikhanousky – opozīcijas aktīvistu un prezidenta kandidātes Svetlana Tsikhanouskaya vīru.

Kā Valdības komisijas, kuru izveidoja Ģenerālprokuratūra un kuras uzdevums ir izmeklēt iedzīvotāju sūdzības par tiesībaizsardzības amatpersonu pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, vadītājs Dzmitry Hara ir atbildīgs par šīs iestādes bezdarbību, jo nav zināms neviens šādas izmeklēšanas gadījums, lai gan tika iesniegti pieteikumi par krimināllietu ierosināšanu vardarbības, sliktas izturēšanās un spīdzināšanas dēļ.

Kopš 2021. gada marta viņš ir Baltkrievijas Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētājs. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par cilvēktiesību aizstāvju un miermīlīgo protestu dalībnieku vajāšanu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

106.

Aliaksei Kanstantsinavich STUK

Alexey Konstantinovich STUK

Аляĸсей Канстанцінавіч СТУК

Алеĸсей Константинович СТУК

Baltkrievijas Republikas ģenerālprokurora vietnieks

Dzimšanas datums: 1959. gads

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā ģenerālprokurora vietnieks Alexei Stuk ir atbildīgs par politiski motivētām krimināllietām pret opozīciju, žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un parastiem iedzīvotājiem. Viņš ir atbildīgs par to, ka ir pastiprināta prokuratūras kontrole pār iedzīvotāju darbībām apkaimēs un darba vietās, un par to, ka miermīlīgo protestu dalībniekiem tiek noteikti pārmērīgi sodi. Viņš publiski paziņoja, ka Ģenerālprokuratūra strādās, lai identificētu “nelikumīgas” iedzīvotāju apvienības un apspiestu to darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

107.

Genadz Iosifavich DYSKO

Gennadi Iosifovich DYSKO

Генадзь Іосіфавіч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

Baltkrievijas Republikas ģenerālprokurora vietnieks, 3. klases valsts padomnieks tieslietu jautājumos Dzimšanas datums: 22.3.1964.

Dzimšanas vieta: Oshmyany, Hrodna apgabals, (bijusī PSRS) tagad Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā ģenerālprokurora vietnieks Genadz Dysko ir atbildīgs par politiski motivētām krimināllietām pret opozīciju, žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un parastiem iedzīvotājiem. Viņš arī bija iesaistīts politiski motivēta kriminālprocesa uzsākšanā pret Siarhei Tsikhanousky – opozīcijas aktīvistu un prezidenta kandidātes Svetlana Tsikhanouskaya vīru.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

108.

Sviatlana, Anatoleuna LYUBETSKAYA

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA

Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ

Baltkrievijas Republikas Nacionālās asamblejas Pārstāvju palātas locekle, Pastāvīgās likumdošanas komisijas priekšsēdētāja

Dzimšanas datums: 3.6.1971.

Dzimšanas vieta: bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Parlamentārās likumdošanas komisijas priekšsēdētāja Sviatlana Lyubetskaya ir atbildīga par jaunā Administratīvo pārkāpumu kodeksa pieņemšanu (stājās spēkā 2021. gada 1. martā), līdz ar ko tiek atļautas patvaļīgas aizturēšanas un noteikta lielāka atbildība par dalību masu pasākumos, tostarp par politisku simbolu izrādīšanu. Līdz ar dalību šajās likumdošanas darbībās viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību, tostarp miermīlīgas pulcēšanās brīvības, pārkāpumiem un par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju. Šīs likumdošanas darbības arī būtiski apdraud demokrātiju un tiesiskumu Baltkrievijā.

21.6.2021.

109.

Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU

Alexei Vladimirovich YEGOROV

Аляксей Уладзіміравіч ЯГОРАЎ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

Baltkrievijas Republikas Nacionālās asamblejas Pārstāvju palātas loceklis, Pastāvīgās likumdošanas komisijas priekšsēdētājas vietnieks

Dzimšanas datums: 16.12.1969.

Dzimšanas vieta: Novosokolniki, Pskov apgabals, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Parlamentārās likumdošanas komisijas priekšsēdētājas vietnieks Aliaksei Iahorau ir atbildīgs par jaunā Administratīvo pārkāpumu kodeksa pieņemšanu (stājās spēkā 2021. gada 1. martā), līdz ar ko tiek atļautas patvaļīgas aizturēšanas un noteikta lielāka atbildība par dalību masu pasākumos, tostarp par politisku simbolu izrādīšanu. Līdz ar dalību šajās likumdošanas darbībās viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību, tostarp miermīlīgas pulcēšanās brīvības, pārkāpumiem un par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju. Šīs likumdošanas darbības arī būtiski apdraud demokrātiju un tiesiskumu Baltkrievijā.

21.6.2021.

110.

Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK

Аляксандр Паўлавіч АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

Baltkrievijas Republikas Nacionālās asamblejas Pārstāvju palātas loceklis, Pastāvīgās likumdošanas komisijas priekšsēdētājas vietnieks

Dzimšanas datums: 6.3.1964.

Dzimšanas vieta: Kobrin, Brest apgabals, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Parlamentārās likumdošanas komisijas priekšsēdētājas vietnieks Aliaksandr Amelianiuk ir atbildīgs par jaunā Administratīvo pārkāpumu kodeksa pieņemšanu (stājās spēkā 2021. gada 1. martā), līdz ar ko tiek atļautas patvaļīgas aizturēšanas un noteikta lielāka atbildība par dalību masu pasākumos, tostarp par politisku simbolu izrādīšanu. Līdz ar dalību šajās likumdošanas darbībās viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību, tostarp miermīlīgas pulcēšanās brīvības, pārkāpumiem un par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju. Šīs likumdošanas darbības arī būtiski apdraud demokrātiju un tiesiskumu Baltkrievijā.

21.6.2021.

111.

Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK

Андрэй Міĸалаевіч МУКАВОЗЧЫК

Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК

Politiskais novērotājs laikrakstā “Baltkrievija šodien” (“Sovietskaia Belarus / Belarus Segodnya”)

Dzimšanas datums: 13.6.1963.

Dzimšanas vieta: Novosibirsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Pases numurs: MP 3413113 un MP 2387911

Andrei Mukavozchyk ir viens no galvenajiem Lukashenka režīma propagandistiem, kura raksti tiek publicēti Prezidenta administrācijas oficiālajā laikrakstā “Baltkrievija šodien”. Viņa rakstos demokrātiskā opozīcija un pilsoniskā sabiedrība tiek sistemātiski attēlota negatīvā un nicinošā veidā, izmantojot viltotu informāciju. Viņš ir viens no galvenajiem valsts propagandas avotiem, kurš atbalsta un attaisno represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību.

Mukavozchyk 2020. gada maijā no Baltkrievijas Žurnālistu savienības – valdību atbalstošas organizācijas – saņēma apbalvojumu “Zelta pildspalva”. 2020. gada decembrī viņš saņēma balvu “Zelta burts”, kuru pasniedza Baltkrievijas Informācijas ministrijas pārstāvji. 2021. gada janvārī Lukashenka parakstīja dekrētu, ar ko Mukavozchyk piešķīra medaļu “Par nopelniem darbā”.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

21.6.2021.

▼M27

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

Amats(-i): Valsts televīzijas un radio sabiedrības (Belteleradio sabiedrība) priekšsēdētāja vietnieks

Dzimšanas datums: 5.11.1983.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Tālrunis (birojs): +375 (17) 369 90 15

Būdams Valsts televīzijas un radio sabiedrības – Belteleradio sabiedrības – priekšsēdētāja vietnieks, iknedēļas propagandas televīzijas pārraides “Glavnyy efir” autors un vadītājs, Siarhei Gusachenka Baltkrievijas sabiedrībai apzināti sniedz nepatiesu informāciju par vēlēšanu iznākumu, par protestiem un par valsts iestāžu īstenotajām represijām, kā arī par Lukashenka režīma pasākumiem, kas veicina Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu. Viņš ir tieši atbildīgs par to, kā valsts televīzija sniedz informāciju par situāciju valstī, un līdz ar to sniedz atbalstu iestādēm, tostarp Lukashenka.

Tādējādi viņš atbalsta Lukashenka režīmu.

21.6.2021.

▼M21

113.

Genadz Branislavavich DAVYDZKA

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO

Генадзь Браніслававіч ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO

Pārstāvju palātas loceklis, Cilvēktiesību un plašsaziņas līdzekļu komitejas priekšsēdētājs

Baltkrievijas politiskās organizācijas “Belaya Rus” priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 29.9.1955.

Dzimšanas vieta: Popovka ciems, Senno/Sjanno, Vitebsk apgabals, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Pase: MP2156098

“Belaya Rus” – vienas no svarīgākajām Lukashenka organizācijām – priekšsēdētājs Genadz Davydzka ir viens no galvenajiem režīma propagandistiem. Atbalstot Lukashenka, viņš bieži ir lietojis musinošus izteikumus un veicinājis valsts aparāta vardarbību pret miermīlīgiem protestētājiem.

Tādējādi viņš atbalsta Lukashenka režīmu.

21.6.2021.

▼M27

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

Amats(-i): bijusī Baltkrievijas Iekšlietu ministrijas preses sekretāre

Minskas pilsētas izpildkomitejas Galvenā ideoloģijas un jaunatnes lietu direktorāta vadītāja

Dzimšanas datums: 13.10.1977.

Dzimšanas vieta: Minsk reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievija

Dienesta pakāpe: pulkvede

Pase: MC1405076

Iepriekšējā amatā, proti, būdama Iekšlietu ministrijas galvenā par medijiem atbildīgā persona, Volha Chamadanava bija būtiska loma faktu par vardarbību pret protestētājiem sagrozīšanā un nepareizā atspoguļošanā un nepatiesas informācijas sniegšanā par tiem. Viņa izteica draudus miermīlīgiem protestētājiem un turpināja attaisnot vardarbību pret viņiem.

Būdama daļa no drošības aparāta un izteikdamās tā vārdā, viņa atbalsta Lukashenka režīmu.

Viņa joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Minskas pilsētas izpildkomitejas Galvenā ideoloģijas un jaunatnes lietu direktorāta vadītāja.

21.6.2021.

▼M21

115.

Siarhei Ivanavich SKRYBA

Sergei Ivanovich SKRIBA

Сяргей Іванавіч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitātes izglītības darba prorektors

Dzimšanas datums: 21.11.1964. / 1965.

Dzimšanas vieta: Kletsk, Minsk apgabals, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

E-pasts: skriba_s@bseu.by

Kā Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitātes (BSEU) izglītības darba prorektors Siarhei Skryba ir atbildīgs par sankcijām, tostarp izslēgšanu no universitātes, kas vērstas pret studentiem par dalību miermīlīgos protestos.

Dažas no šīm sankcijām tika īstenotas pēc tam, kad Lukashenka2020. gada 27. oktobrī bija aicinājis izslēgt no universitātēm studentus, kas piedalās protestos un streikos.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un atbalsta Lukashenka režīmu.

21.6.2021.

116.

Siarhei Piatrovich, RUBNIKOVICH

Sergei Petrovich RUBNIKOVICH

Сяргей Пятровіч РУБНІКОВІЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ

Baltkrievijas Valsts medicīnas universitātes rektors Dzimšanas datums: 1974. gads

Dzimšanas vieta: Sharkauschyna, Vitebsk/Viciebsk apgabals, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Siarhei Rubnikovich kā Baltkrievijas Valsts medicīnas universitātes rektors, kura iecelšanu amatā apstiprināja Alexander Lukashenka, ir atbildīgs par universitātes administrācijas lēmumu izslēgt studentus par dalību miermīlīgos protestos. Rīkojumi par izslēgšanu tika pieņemti pēc tam, kad Lukashenka2020. gada 27. oktobrī bija aicinājis izslēgt no universitātēm studentus, kas piedalās protestos un streikos.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un atbalsta Lukashenka režīmu.

21.6.2021.

117.

Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH

Аляĸсандр Генадзевіч БАХАНОВІЧ

Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

Brestas Valsts tehniskās universitātes rektors

Dzimšanas datums: 1972. gads

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Aliaksandr Bakhanovich kā Brestas Valsts tehniskās universitātes rektors, kura iecelšanu amatā apstiprināja Alexander Lukashenka, ir atbildīgs par universitātes administrācijas lēmumu izslēgt studentus par dalību miermīlīgos protestos. Rīkojumi par izslēgšanu tika pieņemti pēc tam, kad Lukashenka2020. gada 27. oktobrī bija aicinājis izslēgt no universitātēm studentus, kas piedalās protestos un streikos.

Tādējādi Bakhanovich ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un atbalsta Lukashenka režīmu.

21.6.2021.

118.

Mikhail Ryhoravich BARAZNA

Mikhail Grigorevich BOROZNA

Міхаіл Рыгоравіч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

Baltkrievijas Valsts mākslas akadēmijas rektors

Dzimšanas datums: 20.11.1962.

Dzimšanas vieta: Rakusheva, Mahileu/ Mogiliev apgabals, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Mikhail Barazna kā Baltkrievijas Valsts mākslas akadēmijas rektors, kura iecelšanu amatā apstiprināja Alexander Lukashenka, ir atbildīgs par akadēmijas administrācijas lēmumu izslēgt studentus par dalību miermīlīgos protestos.

Rīkojumi par izslēgšanu tika pieņemti pēc tam, kad Lukashenka2020. gada 27. oktobrī bija aicinājis izslēgt no universitātēm studentus, kas piedalās protestos un streikos.

Tādējādi Mikhail Barazna ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un atbalsta Lukashenka režīmu.

21.6.2021.

119.

Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU

Maksim Vladimirovich RYZHENKOV

Максім Уладзіміравіч РЫЖАНКОЎ

Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ

Prezidenta administrācijas vadītāja pirmais vietnieks

Dzimšanas datums: 19.6.1972.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā prezidenta administrācijas vadītāja pirmais vietnieks Maksim Ryzhankou ir cieši saistīts ar prezidentu un ir atbildīgs par prezidenta pilnvaru īstenošanas nodrošināšanu iekšpolitikā un ārpolitikā. Savā vairāk nekā 20 gadus ilgajā karjerā Baltkrievijas civildienestā viņš ir ieņēmis vairākus amatus, tostarp Ārlietu ministrijā un dažādās vēstniecībās. Tādējādi viņš atbalsta Lukashenka režīmu.

21.6.2021.

120.

Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA

Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO

Дзмітрый Аляксандравіч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

Uzņēmējs, Prezidenta sporta kluba priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 23.3.1980.

Dzimšanas vieta: Mogilev/Mahiliou, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Dzmitry Lukashenka ir Aliaksandr Lukashenka dēls un uzņēmējs. Kopš 2005. gada viņš ir valsts sabiedriskās apvienības “Prezidenta sporta kluba” priekšsēdētājs, un 2020. gadā viņš šajā amatā tika pārvēlēts. Izmantojot šo struktūru, viņš veic darījumdarbību un kontrolē vairākus uzņēmumus. 2020. gada septembrī viņš piedalījās Aliaksandr Lukashenka slepenajā inaugurācijā. Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

21.6.2021.

▼M27

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)

Лiлiя Валер'еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

Amats(-i): uzņēmēja, mākslas galerijas direktore

Dzimšanas datums: 29.10.1979.

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievija

Personas identifikācijas numurs: 4291079A047PB1

Liliya Lukashenka ir Viktar Lukashenka sieva un Aliaksandr Lukashenka vedekla. Viņa ir bijusi cieši saistīta ar vairākiem augsta līmeņa uzņēmumiem, kas guvuši labumu no Lukashenka režīma, tostarp Dana Holdings / Dana Astra un Belkhudozhpromysly concern. Viņa kopā ar savu vīru Viktar Lukashenka piedalījās Aliaksandr Lukashenka slepenajā inaugurācijā 2020. gada septembrī.

Pašlaik viņa ir mākslas galerijas “Art Chaos” direktore. Viņas uzņēmējdarbību veicina ar režīmu saistīti mediji.

Tādējādi viņa gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

21.6.2021.

▼M21

122.

Valeri Valerevich IVANKOVICH

Valery Valerevich IVANKOVICH

Валерый Валер'евіч ІВАНКОВІЧ

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

OJSC “MAZ” ģenerāldirektors

Dzimšanas datums: 1971. gads

Dzimšanas vieta: Novopolotsk, Baltkrievijas PSR (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

OJSC “MAZ” ģenerāldirektors Valeri Ivankavich ir atbildīgs par drošības spēku īstenoto “MAZ” darbinieku aizturēšanu “MAZ” telpās un par to “MAZ” darba ņēmēju atlaišanu no darba, kuri piedalījās miermīlīgos protestos pret režīmu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību.

Lukashenka iecēla viņu par locekli komisijā, kuras uzdevums bija izstrādāt Baltkrievijas konstitūcijas grozījumus. Tādējādi viņš atbalsta Lukashenka režīmu.

21.6.2021.

▼M27

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ

Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Amats(-i): uzņēmējs, Synesis LLC akcionārs un bijušais vadītājs

Dzimšanas datums: 9.11.1978.

Dzimšanas vieta: bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Krievija, Baltkrievija

Personas identifikācijas numurs: 3091178A002VF5

Kā bijušais Synesis LLC vadītājs un bijušais vairākuma akcionārs, Alexander Shatrov bija atbildīgs par minētā uzņēmuma lēmumu Baltkrievijas iestādēm nodrošināt pārraudzības platformu Kipod, kas var veikt meklēšanu videoierakstos un analizēt tos, un izmantot sejas atpazīšanas programmatūru. Tādējādi viņš veicina valsts aparāta pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju īstenotās represijas.

Synesis LLC un tā meitasuzņēmums Panoptes gūst labumu no dalības republikas drošības uzraudzības sistēmā. Arī citi uzņēmumi, kuri ir piederējuši Shatrov vai kuros viņš ir bijis līdzīpašnieks, piemēram, BelBet un Synesis Sport, gūst labumu no valdības līgumiem.

Viņš nāca klajā ar publiskiem paziņojumiem, kuros viņš kritizēja tos, kas protestē pret Lukashenka režīmu, un relativizēja demokrātijas trūkumu Baltkrievijā. Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Viņš joprojām ir Synesis LLC akcionārs.

21.6.2021.

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Sergei Semionovich TETERIN

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

Amats(-i): uzņēmējs, BelGlobalStart īpašnieks, VIBEL līdzīpašnieks, bijušais Baltkrievijas Tenisa federācijas priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 7.1.1961.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Siarhei Tsiatseryn ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas darbojas Baltkrievijā, ar darījumu interesēm alkoholisko dzērienu (izmantojot savu uzņēmumu BelGlobalStart), pārtikas un mēbeļu izplatīšanā. Viņš pieder pie Lukashenka pietuvinātām aprindām.

2019. gadā BelGlobalStart tika nodrošināta iespēja uzsākt daudzfunkcionāla biznesa centra būvniecību pretī prezidenta pilij Minskā. Viņš ir līdzīpašnieks uzņēmumā VIBEL, kurš ir reklāmas pārdevējs vairākos Baltkrievijas valsts televīzijas kanālos. Viņš bija Baltkrievijas Tenisa federācijas priekšsēdētājs un kādreizējais Lukashenka palīgs sporta jautājumos.

21.6.2021.

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Amats(-i): uzņēmējs, uzņēmumu Safmar un Slavkali akcionārs un valdes priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 9.5.1958.

Dzimšanas vieta: Akmolinsk, bijusī PSRS (tagad Kazahstāna)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Krievija

Mikhail Gutseriev ir ievērojams Krievijas uzņēmējs, kuram Baltkrievijā ir darījumu intereses enerģētikas, potaša ieguves, viesmīlības un citās nozarēs. Viņš ir Aliaksandr Lukashenka paziņa un, pateicoties minētajai draudzībai, ir uzkrājis ievērojamu bagātību un ieguvis ietekmi Baltkrievijas politiskajā elitē. Gutseriev kontrolētais uzņēmums Safmar bija vienīgais Krievijas naftas uzņēmums, kas piegādāja naftu Baltkrievijas naftas pārstrādes rūpnīcām 2020. gada sākumā, kad Baltkrievijas un Krievijas attiecībās enerģētikas jomā valdīja krīze.

Gutseriev arī atbalstīja Lukashenka strīdos ar Krieviju par naftas piegādēm. Gutseriev ir valdes priekšsēdētājs un akcionārs uzņēmumā Slavkali, kurš būvē Nezhinsky potaša ieguves un pārstrādes rūpnīcu, kas izvietota Starobinsky kālija sāls atradnē netālu no Lyuban. Tā ir lielākā investīcija Baltkrievijā, kuras apjoms ir 2 miljardi USD. Lukashenka apsolīja par godu Gutseriev pārdēvēt Lyuban pilsētu par “Gutserievsk”.

Citi viņa uzņēmumi Baltkrievijā ir bijuši arī degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes, viesnīca, biznesa centrs un lidostas terminālis Minskā. Lukashenka aizstāvēja Gutseriev, kad pret viņu Krievijā tika uzsākta kriminālizmeklēšana. Lukashenka arī pateicās Gutseriev par finansiālajiem ieguldījumiem labdarībā un par miljardiem dolāru vērtām investīcijām Baltkrievijā. Tiek ziņots, ka Gutseriev ir dāvinājis Lukashenka luksusa dāvanas.

Tāpat Gutseriev paziņoja, ka viņam pieder rezidence, kas de facto pieder Lukashenka, un tādējādi viņš piesedza Lukashenka laikā, kad žurnālisti sāka pētīt Lukashenka aktīvus. Gutseriev2020. gada 23. septembrī piedalījās Lukashenka slepenajā inaugurācijā. 2020. gada oktobrī Lukashenka un Gutseriev piedalījās pareizticīgo baznīcas atklāšanā, ko bija sponsorējis Gutseriev.

Saskaņā ar mediju ziņojumiem 2020. gada augustā, kad no darba tika atlaisti streikojošie Baltkrievijas valstij piederošo mediju darbinieki, atlaisto darbinieku aizstājēji – Krievijas mediju darbinieki – uz Baltkrieviju tika nogādāti ar Gutseriev piederošu lidmašīnu un izmitināti Gutseriev piederošajā Minsk Renaissance Hotel. Gutseriev Covid-19 krīzes laikā palīdzēja Baltkrievijai iegūt datortomogrāfijas iekārtas. Tādējādi Mikhail Gutseriev gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

21.6.2021.

▼M21

126.

Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alexei Ivanovich OLEKSIN

Аляксей Іванавіч АЛЕКСІН

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

Uzņēmējs, Bremino Group līdzīpašnieks

Dzimšanas datums:

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Aliaksei Aleksin ir viens no vadošajiem Baltkrievijas uzņēmējiem, kuram ir biznesa intereses naftas un enerģētikas, nekustamā īpašuma, attīstības, loģistikas, tabakas, mazumtirdzniecības, finanšu un citos sektoros. Viņam ir ciešas attiecības ar Aliaksandr Lukashenka un viņa dēlu, bijušo nacionālās drošības padomnieku Viktar Lukashenka. Viņš ir aktīvi iesaistījies motociklistu kustībā Baltkrievijā, un šis vaļasprieks viņam ir kopīgs ar Viktar Lukashenka. Viņa uzņēmumam pieder īpašums kompleksā “Alexandria 2” (Mogilev apgabalā), ko ierasti dēvē par “prezidenta rezidenci”, kuru bieži apmeklē Aliaksandr Lukashenka.

Viņš ir līdzīpašnieks Bremino Group – iniciators un līdzadministrators Bremino-Orsha īpašās ekonomiskās zonas projektā, kas izveidots ar Aliaksandr Lukashenka parakstītu prezidenta dekrētu. Uzņēmums ir saņēmis valsts atbalstu Bremino-Orsha zonas attīstīšanai, kā arī vairākas finanšu priekšrocības un nodokļu atvieglojumus, un citas priekšrocības. Aleksin un citi Bremino Group īpašnieki saņēma atbalstu no Viktar Lukashenka.

Aleksin un viņa ģimenes locekļiem piederošajiem uzņēmumiem “Inter Tobacco” un “Energo-Oil” tika piešķirtas ekskluzīvas privilēģijas tabakas izstrādājumu importam Baltkrievijā, pamatojoties uz Aliaksandr Lukashenka parakstītu dekrētu, un tie saņēma valsts atbalstu Tabakierka kiosku izveidei. Viņš esot bijis iesaistīts Baltkrievijā pirmā valdības atļauju saņēmušā privātā militārā uzņēmuma “GardServis” dibināšanā, par kuru ir ziņas, ka tam ir saites ar Baltkrievijas drošības aparātu. Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma.

21.6.2021.

▼M27

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

Amats(-i): uzņēmējs, Bremino Group un Sohra Group līdzīpašnieks

Dzimšanas datums: 22.11.1976.

Dzimšanas vieta: Ruzhany, Brest reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Aliaksandr Zaitsau ir Viktar LukashenkaAliaksandr Lukashenka dēla un bijušā nacionālās drošības padomnieka – bijušais palīgs. Izmantojot piekļuvi Lukashenka ģimenei, Zaitsau iegūst izdevīgus līgumus saviem uzņēmumiem. Viņš ir bijis cieši saistīts ar Sohra Group, kam ir nodrošinātas tiesības eksportēt valstij piederošu uzņēmumu ražojumus (traktorus un kravas automašīnas) uz Persijas līča un Āfrikas valstīm. Viņš ir arī Bremino Group līdzīpašnieks un dalībnieku padomes priekšsēdētājs. Uzņēmums ir saņēmis valsts atbalstu Bremino-Orsha zonas attīstīšanai, kā arī vairākas finanšu priekšrocības un nodokļu atvieglojumus, un citas priekšrocības. Zaitsau un citi Bremino Group īpašnieki saņēma atbalstu no Viktar Lukashenka.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

21.6.2021.

▼M21

128.

Ivan Branislavavich MYSLITSKI

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY

Іван Браніслававіч МЫСЛІЦКІ

Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ

Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta priekšnieka pirmais vietnieks

Dzimšanas datums: 23.10.1976.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta, kura pakļautībā ir aizturēšanas vietas, priekšnieka pirmais vietnieks Ivan Myslitski ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti minētajās aizturēšanas vietās pēc tam, kad Lukashenka bija ar uzrunu vērsies pie Iekšlietu ministrijas amatpersonām.

Savā amatā viņš ir atbildīgs par ieslodzījuma apstākļiem Baltkrievijas cietumos, tostarp par aizturēto iedalīšanu atkarībā no tā, kāda veida slikta izturēšanās un spīdzināšana pret viņiem tiek vērsta, piemēram, verbāla vardarbība, izolēšana sodīšanas nolūkā, zvanu un apmeklējumu aizliegums, kropļošana, piekaušana un nežēlīga spīdzināšana.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

129.

Aleh Mikalaevich, BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Міĸалаевіч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta priekšnieka vietnieks

Dzimšanas datums:

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta, kura pakļautībā ir aizturēšanas vietas, priekšnieka vietnieks Aleh Beliakou ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti minētajās aizturēšanas vietās pēc tam, kad Lukashenka bija ar uzrunu vērsies pie Iekšlietu ministrijas amatpersonām.

Savā amatā viņš ir atbildīgs par ieslodzījuma apstākļiem Baltkrievijas cietumos, tostarp par aizturēto iedalīšanu atkarībā no tā, kāda veida slikta izturēšanās un spīdzināšana pret viņiem tiek vērsta, piemēram, verbāla vardarbība, izolēšana sodīšanas nolūkā, zvanu un apmeklējumu aizliegums, kropļošana, piekaušana un nežēlīga spīdzināšana.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

130.

Uladzislau Aliakseevich MANDRYK

Vladislav Alekseevich MANDRIK

Уладзіслаў Аляксеевіч МАНДРЫК

Владислав Алексеевич МАНДРИК

Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta priekšnieka vietnieks

Dzimšanas datums: 4.7.1971.

Dzimšanas vieta:

Valsts personas apliecība: 3040771A125PB2; Pase: MP3810311.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta, kura pakļautībā ir aizturēšanas vietas, priekšnieka vietnieks Uladzislau Mandryk ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti minētajās aizturēšanas vietās pēc tam, kad Lukashenka bija ar uzrunu vērsies pie Iekšlietu ministrijas amatpersonām.

Savā amatā viņš ir atbildīgs par ieslodzījuma apstākļiem Baltkrievijas cietumos, tostarp par aizturēto iedalīšanu atkarībā no tā, kāda veida slikta izturēšanās un spīdzināšana pret viņiem tiek vērsta, piemēram, verbāla vardarbība, izolēšana sodīšanas nolūkā, zvanu un apmeklējumu aizliegums, kropļošana, piekaušana un nežēlīga spīdzināšana.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мікалаевіч ДАЙЛІДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta priekšnieka vietnieks

Dzimšanas datums: 1.7.1974

Dzimšanas vieta:

Pase: KH2133825

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta, kura pakļautībā ir aizturēšanas vietas, priekšnieka vietnieks Aleh Beliakou ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti minētajās aizturēšanas vietās pēc tam, kad Lukashenka bija ar uzrunu vērsies pie Iekšlietu ministrijas amatpersonām.

Savā amatā viņš ir atbildīgs par ieslodzījuma apstākļiem Baltkrievijas cietumos, tostarp par aizturēto iedalīšanu atkarībā no tā, kāda veida slikta izturēšanās un spīdzināšana pret viņiem tiek vērsta, piemēram, verbāla vardarbība, izolēšana sodīšanas nolūkā, zvanu un apmeklējumu aizliegums, kropļošana, piekaušana un nežēlīga spīdzināšana. Pildot sava amata pienākumus kā Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta priekšnieka vietnieks, viņš 2020. gada decembrī saņēma prezidenta ordeni par kalpošanu tēvzemei un tādējādi guva labumu no Lukashenka režīma.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

132.

Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI

Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII

Алег Мікалаевіч ЛАШЧЫНОЎСКІ

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

Bijušais Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta priekšnieka vietnieks

Dzimšanas datums: 12.5.1963.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā bijušais Sodu izpildes departamenta, kura pakļautībā ir Iekšlietu ministrijas aizturēšanas vietas, priekšnieka vietnieks Aleh Lashchynouski ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti minētajās aizturēšanas vietās pēc tam, kad Aliaksandr Lukashenka bija ar uzrunu vērsies pie Iekšlietu ministrijas amatpersonām.

Ņemot vērā savu bijušo amatu, viņš ir atbildīgs par apstākļiem Baltkrievijas cietumos un tajos īstenotajiem represīvajiem pasākumiem, tostarp par aizturēto iedalīšanu atkarībā no tā, kādu veidu slikta izturēšanās un spīdzināšana pret viņiem tiek vērsta, piemēram, verbāla vardarbība, izolēšana sodīšanas nolūkā, zvanu un apmeklējumu aizliegums, kropļošana, piekaušana un nežēlīga spīdzināšana.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

133.

Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA

Жана Уладзіміраўна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta Spriedumu izpildes pārvaldes priekšniece

Dzimšanas datums: 20.4.1972.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta Spriedumu izpildes pārvaldes, kura pakļautībā ir aizturēšanas vietas, priekšniece Zhana Baturitskaia ir atbildīga par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti minētajās aizturēšanas vietās pēc tam, kad Lukashenka bija ar uzrunu vērsies pie Iekšlietu ministrijas amatpersonām.

Savā amatā viņa ir atbildīga par ieslodzījuma apstākļiem Baltkrievijas cietumos, tostarp par aizturēto iedalīšanu atkarībā no tā, kāda veida slikta izturēšanās un spīdzināšana pret viņiem tiek vērsta, piemēram, verbāla vardarbība, izolēšana sodīšanas nolūkā, zvanu un apmeklējumu aizliegums, kropļošana, piekaušana, nežēlīga spīdzināšana.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

134.

Dzmitry Mikalaevich STREBKOU

Dmitry Nikolaevich STREBKOV

Дзмітрый Мікалаевіч СТРЭБКОЎ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

Cietuma Nr. 8, kas atrodas Zhodino, priekšnieks

Dzimšanas datums: 19.3.1977.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā cietuma Nr. 8, kas atrodas Zhodino, priekšnieks Dzmitry Strebkou ir atbildīgs par šausminošiem apstākļiem aizturēšanas centrā un par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti šajā aizturēšanas vietā, tostarp tās pagaidu aizturēšanas centrā.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

135.

Yauhen Andreevich SHAPETSKA

Evgeniy Andreevich SHAPETKO

Яўген Андрэевіч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО

Akrestina likumpārkāpēju izolācijas centra priekšnieks

Dzimšanas datums: 30.3.1989.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Akrestina likumpārkāpēju izolācijas centra priekšnieks Yauhen Shapetska ir atbildīgs par šausminošiem apstākļiem izolācijas centrā un par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti šajā aizturēšanas vietā.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

136.

Ihar Ryhoravich KENIUKH

Igor Grigorevich KENIUKH

Ігар Рыгоравіч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

Akrestina pagaidu aizturēšanas centra priekšnieks

Dzimšanas datums: 21.1.1980.

Dzimšanas vieta: Gomel apgabals, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Akrestina pagaidu aizturēšanas centra priekšnieks Ihar Keniukh ir atbildīgs par šausminošiem apstākļiem un par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp piekaušanu un spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām tika aizturēti un ievietoti šajā aizturēšanas vietā.

Viņš izdarīja spiedienu uz medicīnas personālu nolūkā panākt to ārstu atlaišanu, kuri izrāda līdzjūtību protestētājiem. Saskaņā ar daudzu sieviešu liecībām, kas iekļautas Sieviešu tiesību veicināšanas centra “Her Rights” (“Viņas tiesības”) ziņojumā, visnecilvēcīgākā izturēšanās konstatēta Akrestina aizturēšanas centrā Minskā, kurā OMON vienības policisti izturējās sevišķi cietsirdīgi un izmantoja spīdzināšanu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

137.

Hleb Uladzimiravich DRYL

Gleb Vladimirovich DRIL

Глеб Уладзіміравіч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

Akrestina pagaidu aizturēšanas centra priekšnieka vietnieks

Dzimšanas datums: 12.5.1980.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Akrestina pagaidu aizturēšanas centra priekšnieka vietnieks Hleb Dryl ir atbildīgs par šausminošiem apstākļiem un par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp piekaušanu un spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām tika aizturēti un ievietoti šajā aizturēšanas vietā.

Saskaņā ar liecinieku sniegtajām liecībām dažas no 2020. gada 9.–12. augustā aizturētajām sievietēm aizturēšanas centros tika smagi piekautas. Saskaņā ar daudzu sieviešu liecībām, kas iekļautas Sieviešu tiesību veicināšanas centra “Her Rights” (“Viņas tiesības”) ziņojumā, visnecilvēcīgākā izturēšanās konstatēta Akrestina aizturēšanas centrā Minskā, kurā OMON vienības policisti izturējās sevišķi cietsirdīgi un izmantoja spīdzināšanu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

138.

Uladzimir Iosifavich LAPYR

Vladimir Yosifovich LAPYR

Уладзімір Іосіфавіч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

Akrestina pagaidu aizturēšanas centra priekšnieka vietnieks

Dzimšanas datums: 21.8.1977.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Akrestina pagaidu aizturēšanas centra priekšnieka vietnieks Uladzimir Lapyr ir atbildīgs par šausminošiem apstākļiem un par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp piekaušanu un spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām tika aizturēti un ievietoti šajā aizturēšanas vietā. Saskaņā ar daudzu sieviešu liecībām, kas iekļautas Sieviešu tiesību veicināšanas centra “Her Rights” (“Viņas tiesības”) ziņojumā, visnecilvēcīgākā izturēšanās konstatēta Akrestina aizturēšanas centrā Minskā, kurā OMON vienības policisti izturējās sevišķi cietsirdīgi un izmantoja spīdzināšanu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

139.

Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK

Аляксандр Уладзіміравіч ВАСІЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

Izmeklēšanas komitejas Izmeklēšanas pārvaldes priekšnieks

Dzimšanas datums: 8.5.1975.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Baltkrievijas Izmeklēšanas komitejas Izmeklēšanas pārvaldes priekšnieks Aliaksandr Vasiliuk ir atbildīgs par politiski motivētu kriminālvajāšanu un aizturēšanu, konkrēti, vēršoties pret opozīcijas Koordinācijas padomes locekļiem, tostarp baltkrievu opozīcijas līderi Mariya Kalesnikava, kuru cilvēktiesību organizācijas uzskata par politieslodzīto. Viņš ir atbildīgs arī par vairāku opozīcijas mediju pārstāvju aizturēšanu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

140.

Yauhen Anatolevich ARKHIREEU

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV

Яўген Анатольевіч АРХІРЭЕЎ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

Izmeklēšanas komitejas centrālā aparāta Galvenās izmeklēšanas pārvaldes priekšnieks

Dzimšanas datums: 1.7.1977.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Izmeklēšanas komitejas Galvenās izmeklēšanas pārvaldes priekšnieks Yauhen Arkhireeu ir atbildīgs par politiski motivētu kriminālprocesu uzsākšanu un izmeklēšanas darbībām, konkrēti, vēršoties pret opozīcijas Koordinācijas padomes locekļiem un citiem protestētājiem. Šādu izmeklēšanas darbību nolūks ir protestētāju iebiedēšana, kā arī kriminālatbildības noteikšana par dalību miermīlīgos protestos.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

141.

Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN

Alexey Igorovich KOVRYZHKIN

Аляĸсей Ігаравіч КАЎРЫЖКІН

Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН

Izmeklēšanas komitejas Galvenās izmeklēšanas pārvaldes Izmeklēšanas grupas vadītājs

Dzimšanas datums: 3.11.1981.

Dzimšanas vieta: Bobruisk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Baltkrievijas Izmeklēšanas komitejas Izmeklēšanas grupas vadītājs Aliaksei Kauryzhkin ir atbildīgs par politiski motivētu kriminālvajāšanu un aizturēšanu, konkrēti, vēršoties pret Viktar Babarika prezidenta priekšvēlēšanu kampaņas komandas locekļiem un Koordinācijas padomes locekļiem, tostarp advokātu Maksim Znak, kuru cilvēktiesību organizācijas uzskata par politieslodzīto.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

142.

Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU

Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV

Аляксандр Дзмітрыевіч АГАФОНАЎ

Александр Дмитриевич АГАФОНОВ

Izmeklēšanas komitejas Galvenās izmeklēšanas pārvaldes vadītāja pirmais vietnieks

Dzimšanas datums: 13.3.1982.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Baltkrievijas Izmeklēšanas komitejas Galvenās izmeklēšanas pārvaldes vadītāja pirmais vietnieks Aliaksandr Ahafonau ir atbildīgs par politiski motivētu kriminālvajāšanu un prezidenta kandidāta Siarhei Tsikhanousky – opozīcijas aktīvista un prezidenta kandidātes Svetlana Tsikhanouskaya vīra – un citu politisko aktīvistu, tostarp Mikalai Statkevich un Dzmitry Kazlou, aizturēšanu. Baltkrievijas cilvēktiesību organizācija “Viasna” ir atzinusi Siarhei Tsikhanousky, Dzmitry Kazlou un Mikalai Statkevich par politieslodzītajiem.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

143.

Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK

Konstantin Fedorovich BYCHEK

Канстанцін Фёдаравіч БЫЧАК

Константин Фёдорович БЫЧЕК

VDK Izmeklēšanas pārvaldes nodaļas priekšnieks

Dzimšanas datums: 20.9.1985.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā VDK Izmeklēšanas pārvaldes nodaļas priekšnieks Kanstantin Bychak ir pārraudzījis politiski motivēto izmeklēšanu pret prezidenta kandidātu Viktar Babarika. Babarika kandidatūru Centrālā vēlēšanu komisija noraidīja. Šā lēmuma pamatā bija VDK ziņojums un oficiāli Bychak paziņojumi televīzijā, ka Babarika ir atzīts par vainīgu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, lai gan izmeklēšanas vēl nebija pabeigtas.

Bychak2020. gada 26. oktobrī valsts televīzijā izteica draudus miermīlīgiem protestētājiem, paziņojot, ka viņu darbības tiks klasificētas kā terorisms.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību.

21.6.2021.

▼M27

144.

Andrei Siarheevich BAKACH

Andrei Sergeevich BAKACH

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

Amats(-i): bijušais Minskas Pervomaysky rajona policijas departamenta vadītājs

Grodno/Hrodna Reģionālās izpildkomitejas Iekšlietu direktorāta vadītāja pirmais vietnieks

Dzimšanas datums: 19.11.1983.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Iepriekšējā amatā, proti, būdams Minskas Pervomaysky rajona administrācijas Iekšlietu pārvaldes priekšnieks, Andrei Bakach bija atbildīgs par minētajam policijas iecirknim piederīgo policijas spēku darbībām un par darbībām policijas nodaļā. Viņam esot vadītāja amatā, miermīlīgi protestētāji Minskā policijas nodaļā, par kuru viņš bija atbildīgs, kļuva par cietsirdīgas, necilvēcīgas un pazemojošas izturēšanās upuriem.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Grodno/Hrodna Reģionālās izpildkomitejas Iekšlietu direktorāta vadītāja pirmais vietnieks.

21.6.2021.

▼M21

145.

Aliaksandr Uladzimiravich, PALULEKH

Aleksandr Vladimirovich POLULEKH

Аляксандр Уладзіміравіч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

Minskas Frunzensky rajona policijas departamenta priekšnieks

Dzimšanas datums: 25.6.1979.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Frunzensky rajona administrācijas Iekšlietu pārvaldes priekšnieks Aliaksandr Palulekh ir atbildīgs par represijām, konkrēti, sliktu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko šajā rajonā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām policijas spēki vērsa pret miermīlīgiem protestētājiem, kuri bija aizturēti un ievietoti policijas nodaļā, par kuru bija atbildīgs Aliaksandr Palulekh.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

146.

Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH

Аляксандр Аляксандравіч ЗАХВІЦЭВІЧ

Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ

Minskas Frunzensky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks

Dzimšanas datums: 1.1.1977.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Frunzensky rajona policijas departamenta vadītāja vietnieks Aliaksandr Zakhvitsevich pārrauga sabiedriskās drošības policiju un ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pielietoja pret Frunzenskiy rajonā aizturētajiem iedzīvotājiem, un par miermīlīgo protestētāju vispārējo brutālo apspiešanu šajā rajonā. Zakhvitsevich pakļautie darbinieki spīdzināja aizturētos.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

147.

Siarhei Uladzimiravich USHAKOU

Sergei Vladimirovich USHAKOV

Сяргей Уладзіміравіч УШАКОЎ

Сергей Владимирович УШАКОВ

Minskas Frunzensky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks

Dzimšanas datums: 22.8.1980.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Frunzensky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks Siarhei Ushakou pārrauga kriminālpoliciju un ir atbildīgs par savu padoto rīcību, jo īpaši par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pielietoja pret Frunzensky rajonā aizturētajiem iedzīvotājiem, un par miermīlīgo protestētāju vispārējo brutālo apspiešanu. Ushakou tieši pakļautie darbinieki spīdzināja aizturētos.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

148.

Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA

Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO

Сяргей Пятровіч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

Minskas Pervomaisky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks

Dzimšanas datums: 26.3.1973.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Pervomaisky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks Siarhei Artemenko pārrauga sabiedriskās drošības policiju un ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko viņa padotie pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pielietoja pret Minskas Pervomaiskiy rajona policijas departamentā aizturētajiem iedzīvotājiem, un par miermīlīgo protestētāju vispārējo brutālo apspiešanu. Viens no piemēriem ir nežēlīgā izturēšanās pret floristikas veikala īpašnieku Maksim Haroshin, kurš tika aizturēts pēc tam, kad bija pasniedzis ziedus 2020. gada 13. oktobra sieviešu gājiena dalībniecēm. Artemenko izdarīja spiedienu uz iedzīvotājiem, lai panāktu to, ka viņi nepiedalās miermīlīgās demonstrācijās.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

149.

Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY

Аляксандр Міхайлавіч РЫДЗЕЦКІ

Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ

Bijušais Minskas Oktyabrskiy rajona policijas departamenta priekšnieks, Valsts Kriminālistikas ekspertīzes komitejas Iekšējās drošības direktorāta vadītājs

Dzimšanas datums: 14.8.1978.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā bijušais Minskas Oktyabrsky rajona policijas departamenta priekšnieks Aliandsandr Rydzetski bija atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko viņa padotie pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pielietoja pret minētajā departamentā aizturētajiem iedzīvotājiem.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

150.

Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK

Dmitry Evgenevich BURDIUK

Дзмітрый Яўгеньевіч БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

Minskas Oktyabrsky rajona policijas departamenta priekšnieks, bijušais Minskas Partizanski rajona policijas departamenta priekšnieks

Dzimšanas datums: 31.1.1980.

Dzimšanas vieta: Brest apgabals, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Personas identifikācijas numurs: 3310180C009PB7

Pases numurs: MP3567896

Kā bijušais Minskas Partizanski rajona policijas departamenta priekšnieks Dzmitry Burdziuk bija atbildīgs par miermīlīgo protestētāju un garāmgājēju smago piekaušanu un spīdzināšanu minētajā rajonā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām.

2020. gada decembrī viņš tika iecelts par Oktyabrsky rajona policijas departamenta priekšnieku.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

151.

Vital Vitalevich KAPILEVICH

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH

Віталь Вітальевіч КАПІЛЕВІЧ

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

Minskas Leninsky rajona policijas departamenta priekšnieks

Dzimšanas datums: 26.11.1988.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Leninsky rajona policijas departamenta priekšnieks Vital Kapilevich ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pielietoja pret Leninsky rajona policijas departamentā aizturētajiem iedzīvotājiem. Aizturētajiem tika atteikta medicīniskā palīdzība; feldšeri, kas ieradās departamentā, tika iebiedēti, lai aizturētajiem netiktu sniegta medicīniskā palīdzība.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību.

21.6.2021.

152.

Kiryl Stanislavavich KISLOU

Kirill Stanislavovich KISLOV

Кірыл Станіслававіч КІСЛОЎ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

Minskas Zavodsky rajona policijas departamenta priekšnieks

Dzimšanas datums: 2.1.1979.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Zavodsky rajona policijas departamenta priekšnieks Kiryl Kislou ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pielietoja pret šajā policijas iecirknī aizturētajiem iedzīvotājiem. Viņš ir atbildīgs arī par savu padoto darbinieku īstenotajām masveida represijām pret miermīlīgiem protestētājiem, žurnālistiem, cilvēktiesību aktīvistiem, strādniekiem, akadēmisko aprindu pārstāvjiem un garāmgājējiem.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību.

21.6.2021.

153.

Siarhei Aliaksandravich VAREIKA

Sergey Aleksandrovich VAREIKO

Сяргей Аляĸсандравіч ВАРЭЙКА

Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО

Minskas Moskovski rajona policijas departamenta priekšnieks, bijušais Minskas Zavodsky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks

Dzimšanas datums: 1.2.1980.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā bijušais Zavodsky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks Siarhei Vareika ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pielietoja pret Zavodsky rajona policijas departamentā aizturētajiem iedzīvotājiem. Viņš ir atbildīgs arī par savu padoto darbinieku rīcību, kuri piedalījās masveida represijās pret miermīlīgiem protestētājiem, žurnālistiem, cilvēktiesību aktīvistiem, strādniekiem, akadēmisko aprindu pārstāvjiem un garāmgājējiem.

2020. gada 21. decembrī viņu iecēla par Minskas Moskovsky rajona policijas departamenta priekšnieku.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību.

21.6.2021.

154.

Siarhei Feliksavich DUBAVIK

Sergey Feliksovich DUBOVIK

Сяргей Феліĸсавіч ДУБАВІК

Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК

Leninsky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks

Dzimšanas datums: 1.2.1974.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Leninsky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks Siarhei Dubavik ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pielietoja pret Leninsky rajona policijas departamentā aizturētajiem iedzīvotājiem. Aizturētajiem tika atteikta medicīniskā palīdzība; feldšeri, kas ieradās departamentā, tika iebiedēti, lai aizturētajiem netiktu sniegta medicīniskā palīdzība.

Viņš ir atbildīgs arī par savu padoto darbinieku rīcību, kuri piedalījās masveida represijās pret miermīlīgiem protestētājiem, žurnālistiem, cilvēktiesību aktīvistiem, strādniekiem, akadēmisko aprindu pārstāvjiem un garāmgājējiem.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

155.

Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII

Аляĸсандр Мечыслававіч АНДРЫЕЎСКІ

Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

Minskas Frunzensky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks

Dzimšanas datums: 29.4.1982.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas Frunzensky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks Aliaksandr Andryeuski ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pielietoja pret Frunzensky rajona policijas departamentā aizturētajiem iedzīvotājiem. Aizturētie noliektām galvām stundām ilgi tupēja uz ceļiem un tika nežēlīgi piekauti un pakļauti elektrošokam.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

156.

Vital Mikhailavich MAKRYTSKI

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII

Віталь Міхайлавіч МАКРЫЦКІ

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

Minskas Oktyabrsky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks (līdz 2020. gada 17. decembrim). No 2020. gada 17. decembra Minskas Partizanski rajona policijas departamenta priekšnieks

Dzimšanas datums: 17.2.1975.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā bijušais Minskas Oktyabrsky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks Vital Makrytski bija atbildīgs par šajā policijas iecirknī aizturēto miermīlīgo protestētāju un garāmgājēju smago piekaušanu un spīdzināšanu pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām.

2020. gada decembrī viņš tika paaugstināts par Minskas Partizanski rajona policijas departamenta priekšnieku.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

157.

Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI

Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII

Яўген Аляĸсеевіч УРУБЛЕЎСКІ

ЕвгенийАлеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

Akrestina likumpārkāpēju izolācijas centra vecākais policijas seržants

Dzimšanas datums: 28.1.1966.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Akrestina likumpārkāpēju izolācijas centra vecākais policijas seržants Yauhen Urubleuski ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pielietoja pret Likumpārkāpēju izolācijas centrā aizturētajiem iedzīvotājiem. Pēc aculiecinieku liecībām un mediju ziņām, viņš personīgi piedalījās 2020. gada augustā aizturēto civiliedzīvotāju brutālā piekaušanā.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem.

21.6.2021.

158.

Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV

Міĸалай Міĸалаевіч КАРПЯНКОЎ

Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ

Iekšlietu ministra vietnieks, bijušais Iekšlietu ministrijas Organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas galvenās nodaļas priekšnieks

Dzimšanas datums: 6.9.1968.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā bijušais Iekšlietu ministrijas Organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas galvenās nodaļas priekšnieks Mikalai Karpiankau ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos, un par viņu patvaļīgu aizturēšanu un apcietināšanu. Daudzas liecības, foto un video pierādījumi apliecina, ka viņa padotie darbinieki sita un apcietināja miermīlīgus protestētājus un draudēja viņiem ar šaujamieročiem.

2020. gada 6. septembrī tika nofilmēts, kā Karpiankou ar steku izsit stikla durvis kafejnīcā, kurā slēpās miermīlīgie protestētāji, un brutāli viņus aiztur. Ir publicēts ieraksts, kurā viņš saka, ka viņa nodaļa pret protestētājiem izmantos šaujamieročus.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

159.

Mikhail Viachaslavavich HRYB

Mikhail Viacheslavovich GRIB

Міхаіл Вячаслававіч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

Minskas pilsētas izpildkomitejas Galvenās iekšlietu pārvaldes priekšnieks

Dzimšanas datums: 29.7.1980.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Mikhail Hryb laikposmā no 2019. gada marta līdz 2020. gada oktobrim bija Vitebskas reģionālās izpildkomitejas iekšlietu pārvaldes priekšnieks, pēc tam tika iecelts par Minskas pilsētas izpildkomitejas Galvenās iekšlietu pārvaldes priekšnieku, un viņam tika piešķirta milicijas ģenerālmajora pakāpe.

Kā vadītājs viņš ir atbildīgs par policijas spēku rīcību attiecīgi Vitebskas reģionā līdz 2020. gada oktobrim un Minskā pēc 2020. gada oktobra, tostarp par vardarbīgajām represijām pret miermīlīgiem protestētājiem un miermīlīgas pulcēšanās brīvības un runas brīvības pārkāpumiem, ko pēc 2020. gada Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām veica Vitebskas un Minskas policijas spēki.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

160.

Viktar Genadzevich KHRENIN

Viktor Gennadievich KHRENIN

Віктар Генадзевіч ХРЭНІН

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

Aizsardzības ministrs

Dzimšanas datums: 1.8.1971.

Dzimšanas vieta: Navahrudak/Novogrudek, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Dienesta pakāpe: ģenerālleitnants

BY pases numurs: KH2594621

Personas identifikācijas numurs: 3010871K003PB1

Kopš 2020. gada 20. janvāra būdams Baltkrievijas aizsardzības ministrs, Viktar Khrenin ir atbildīgs par Gaisa spēku un Pretgaisa aizsardzības spēku pavēlniecības pieņemto lēmumu, pēc Lukashenka norādījumiem, 2021. gada 23. maijā nosūtīt militāro lidmašīnu, lai bez pienācīga pamatojuma eskortētu pasažieru reisa FR4978 piespiedu nosēšanos Minskas lidostā. Šā politiski motivētā lēmuma mērķis bija aizturēt un apcietināt opozīcijas žurnālistu Raman Pratasevich un Sofia Sapega, un tas ir represiju veids pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā.

Viņš 2020. gada augustā ir sniedzis vairākus publiskus paziņojumus, kuros paziņo par gatavību pret miermīlīgiem protestētājiem izmantot armiju un kuros, tāpēc ka protestētāji izmanto vēsturisko baltsarkanbalto karogu, viņus pielīdzina nacistu kolaborantiem.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā un atbalsta Lukashenka režīmu.

21.6.2021.

161.

Ihar Uladzimiravich HOLUB

Igor Vladimirovich GOLUB

Ігар Уладзіміравіч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

Bruņoto spēku Gaisa spēku un Pretgaisa aizsardzības komandieris

Dzimšanas datums: 19.11.1967.

Dzimšanas vieta: Chernigov, Chernigovskaya oblast, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Dienesta pakāpe: ģenerālmajors

BY pases numurs: KH2187962

Personas identifikācijas numurs: 3191167E003PB1

Būdams Baltkrievijas Republikas Bruņoto spēku Gaisa spēku un Pretgaisa aizsardzības spēku komandieris, Ihar Holub ir atbildīgs par Gaisa spēku un Pretgaisa aizsardzības spēku pavēlniecības pieņemto lēmumu, pēc Lukashenka norādījumiem, 2021. gada 23. maijā nosūtīt militāro lidmašīnu, lai bez pienācīga pamatojuma eskortētu pasažieru reisa FR4978 piespiedu nosēšanos Minskas lidostā.

Šā politiski motivētā lēmuma mērķis bija aizturēt un apcietināt opozīcijas žurnālistu Raman Pratasevich un Sofia Sapega, un tas ir represiju veids pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā.

Pēc incidenta Ihar Holub kopā ar Baltkrievijas Transporta ministrijas Aviācijas departamenta direktoru Artem Sikorsky nāca klajā ar paziņojumu presei, kurā attaisnoja Baltkrievijas aviācijas iestāžu rīcību.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā un atbalsta Lukashenka režīmu.

21.6.2021.

162.

Andrei Mikalaevich GURTSEVICH

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH

Андрэй Мікалаевіч ГУРЦЕВИЧ

Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ

Galvenā štāba priekšnieks, Gaisa spēku komandiera pirmais vietnieks

Dzimšanas datums: 27.7.1971.

Dzimšanas vieta: Baranovich, Brest apgabals/ Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Dienesta pakāpe: ģenerālmajors

BY pases numurs: MP3849920

Personas identifikācijas numurs: 3270771C016PB2

Būdams Bruņoto spēku Galvenā štāba priekšnieks un Bruņoto spēku Gaisa spēku komandiera pirmais vietnieks, Andrei Gurtsevich ir atbildīgs par Gaisa spēku un Pretgaisa aizsardzības spēku pavēlniecības pieņemto lēmumu, pēc Lukashenka norādījumiem, 2021. gada 23. maijā nosūtīt militāro lidmašīnu, lai bez pienācīga pamatojuma eskortētu pasažieru reisa FR4978 piespiedu nosēšanos Minskas lidostā.

Šā politiski motivētā lēmuma mērķis bija aizturēt un apcietināt opozīcijas žurnālistu Raman Pratasevich un Sofia Sapega, un tas ir represiju veids pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā. Pēc incidenta viņš sniedza paziņojumus presei, kuros attaisnoja Baltkrievijas iestāžu rīcību.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā un atbalsta Lukashenka režīmu.

21.6.2021.

163.

Leanid Mikalaevich CHURO

Leonid Nikolaevich CHURO

Леанід Мікалаевіч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

BELAERONAVIGATSIA State-Owned Enterprise ģenerāldirektors

Dzimšanas datums: 8.7.1956.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

BY pases numurs: P4289481

Personas identifikācijas numurs: 3080756A068PB5

Būdams BELAERONAVIGATSIA State-Owned Enterprise ģenerāldirektors, Leanid Churo ir atbildīgs par Baltkrievijas gaisa satiksmes vadību. Tādējādi viņš ir atbildīgs par to, ka pasažieru reiss FR4978 2021. gada 23. maijā bez pienācīga pamatojuma tika novirzīts uz Minskas lidostu. Šā politiski motivētā lēmuma mērķis bija aizturēt un apcietināt opozīcijas žurnālistu Raman Pratasevich un Sofia Sapega, un tas ir represiju veids pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

164.

Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA

Alexey Nikolaevich AVRAMENKO

Аляксей Мікалаевіч АЎРАМЕНКА

Алексей Николаевич АВРАМЕНКО

Transporta un sakaru ministrs

Dzimšanas datums: 11.5.1977.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

BY pases numurs: MP3102183

Personas identifikācijas numurs: 3110577A020PB2

Būdams Baltkrievijas transporta un sakaru ministrs, Aliaksei Auramenka ir atbildīgs par valsts pārvaldību civilās aviācijas jomā un gaisa satiksmes vadības uzraudzību. Tādējādi viņš ir atbildīgs par to, ka pasažieru reiss FR4978 2021. gada 23. maijā bez pienācīga pamatojuma tika novirzīts uz Minskas lidostu. Šā politiski motivētā lēmuma mērķis bija aizturēt un apcietināt opozīcijas žurnālistu Raman Pratasevich un Sofia Sapega, un tas ir represiju veids pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā. Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

165.

Artsiom Igaravich SIKORSKI

Artem Igorevich SIKORSKIY

Арцём Ігаравіч СІКОРСКІ

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

Transporta un sakaru ministrijas Aviācijas departamenta direktors

Dzimšanas datums: 1983. gads

Dzimšanas vieta: Soligorsk, Minsk apgabals/ Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

BY pases numurs: MP3785448

Personas identifikācijas numurs: 3240483A023PB7

Būdams Baltkrievijas Transporta un sakaru ministrijas Aviācijas departamenta direktors, Artsiom Sikorski ir atbildīgs par valsts pārvaldību civilās aviācijas jomā un gaisa satiksmes vadības uzraudzību. Tādējādi viņš ir atbildīgs par to, ka pasažieru reiss FR4978 2021. gada 23. maijā bez pienācīga pamatojuma tika novirzīts uz Minsku. Šā politiski motivētā lēmuma mērķis bija aizturēt un apcietināt opozīcijas žurnālistu Raman Pratasevich un Sofia Sapega, un tas ir represiju veids pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā.

Pēc incidenta viņš kopā ar Baltkrievijas Republikas Bruņoto spēku Gaisa spēku un Gaisa aizsardzības spēku komandieri Ihar Holub sniedza paziņojumus presei, kuros attaisnoja Baltkrievijas aviācijas iestāžu rīcību.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā un atbalsta Lukashenka režīmu.

21.6.2021.

166.

Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH

Алег Сяргеевіч ГАЙДУКЕВІЧ

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

Nacionālās asamblejas Pārstāvju palātas Starptautisko lietu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Nacionālās asamblejas delegācijas loceklis kontaktiem ar Eiropas Padomes Parlamentāro asambleju

Dzimšanas datums: 26.3.1977.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Personas identifikācijas numurs: 3260377A081PB9

Pases numurs: MP2663333

Aleh Haidukevich ir Nacionālās asamblejas Pārstāvju palātas Starptautisko lietu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Nacionālās asamblejas delegācijas loceklis kontaktiem ar Eiropas Padomes Parlamentāro asambleju. Viņš sniedza publiskus paziņojumus, pauzdams gandarījumu par pasažieru reisa FR4978 novirzīšanu uz Minsku 2021. gada 23. maijā. Šis politiski motivētais lēmums tika pieņemts bez pienācīga pamatojuma, un tā mērķis bija aizturēt un apcietināt opozīcijas žurnālistu Raman Pratasevich un Sofia Sapega, un tas ir represiju veids pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā.

Turklāt Aleh Haidukevich sniedza publiskus paziņojumus, kuros ierosina, ka Baltkrievijas opozīcijas līderus var aizturēt ārzemēs un nogādāt Baltkrievijā “mašīnas bagāžniekā”, un tādējādi atbalstīja notiekošo Baltkrievijas demokrātiskās sabiedrības un žurnālistu apspiešanu, ko īsteno drošības spēki.

Tādējādi viņš atbalsta Lukashenka režīmu.

21.6.2021.

▼M25

167.

Ihar Anatolevich KRUCHKOU

Igor Anatolevich KRIUCHKOV

Ігар Анатольевіч КРУЧКОЎ

Игорь Анатольевич КРЮЧКОВ

Valsts robežas komitejas Īpašo spēku Atsevišķā aktīvo pasākumu dienesta (ASAM) vadītājs

Dzimšanas datums: 13.4.1976.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Personas identifikācijas numurs: 3130476M077PB6

Kā Valsts robežas komitejas Īpašo spēku Atsevišķā aktīvo pasākumu dienesta (ASAM) vadītājs Ihar Kruchkou ir atbildīgs par viņa komandēto spēku darbībām, kuri ir iesaistīti migrantu fiziskā nogādāšanā Baltkrievijas iekšienē uz robežu starp Baltkrieviju un Savienības dalībvalstīm. ASAM no atvestajiem migrantiem iekasē maksu par robežas šķērsošanu. Minētās darbības tiek īstenotas kā daļa no operācijas “Slūžas” (“Gate”).

Tādējādi viņš sekmē Lukashenka režīma pasākumus, kas veicina Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu.

2.12.2021.

168.

Anatol Piatrovich LAPO

Anatoliy Petrovich LAPPO

Анатоль Пятровіч ЛАПО/ЛАППО

Анатолии Петрович ЛАППО

Ģenerālleitnants, Baltkrievijas Republikas Valsts robežas komitejas priekšsēdētājs (iecelts 2016. gada 29. decembrī), galvenais valsts robežas pārstāvis

Dzimšanas datums: 24.5.1963.

Dzimšanas vieta: Kulakovka, Mogiļevas apgabals, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Pases numurs: MP4098888

Personas identifikācijas numurs: 3240563K033PB5

Kā Valsts robežas komitejas priekšsēdētājs Anatol Lapo ir atbildīgs par viņa komandēto robežkontroles struktūru darbībām, kuru robežsargi tika dokumentēti kā tādi, kas vada, virza vai piespiež migrantus nelegāli šķērsot robežu starp Baltkrieviju un Savienības dalībvalstīm un kuru apzināta nolaidība, pildot savus pienākumus, atvieglo migrantu mēģinājumus šķērsot minēto robežu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par Lukashenka režīma pasākumu organizēšanu, kas veicina Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu.

2.12.2021.

169.

Kanstantsin Henadzevich MOLASTAU

Konstantin Gennadevich MOLOSTOV

Канстанцін Генадзьевіч МОЛАСТАЎ

Константин Геннадьевич МОЛОСТОВ

Pulkvedis, Grodno robežas grupas vadītājs (iecelts 2014. gada 1. oktobrī), militārā vienība 2141, valsts robežas pārstāvis

Dzimšanas datums: 30.5.1970.

Dzimšanas vieta: Krasnoarmeysk, Saratovas apgabals, Krievijas Federācija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Pases numurs: KH2479999Personas identifikācijas numurs: 3300570K025PB3

Grodno robežas grupas vadītājs Kanstantsin Molastau ir atbildīgs par viņa komandēto robežsargu darbībām. Grodno robežas grupas apzināta nolaidība, pildot savus pienākumus, atvieglo migrantu mēģinājumus šķērsot robežu ar Savienības dalībvalstīm.

Tādējādi viņš sekmē Lukashenka režīma pasākumus, kas veicina Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu.

2.12.2021.

170.

Pavel Mikalaevich KHARCHANKA

Pavel Nikolaevich KHARCHENKO

Павел Мікалаевіч ХАРЧАНКА

Павел Николаевич ХАРЧЕНКО

Polotsk robežas vienības vadītājs

Dzimšanas datums: 29.3.1981.

Dzimšanas vieta: Chita, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Polotsk robežas vienības vadītājs Pavel Kharchanka ir atbildīgs par viņa komandēto robežsargu darbībām. Polotsk robežas vienības apzināta nolaidība, pildot savus pienākumus, atvieglo migrantu mēģinājumus šķērsot robežu ar Savienības dalībvalstīm.

Tādējādi viņš sekmē Lukashenka režīma pasākumus, kas veicina Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu.

2.12.2021.

171.

Ihar Mikalaevich GUTNIK

Igor Nikolaevich GUTNIK

Ігар Мікалаевіч ГУТНІК

Игорь Николаевич ГУТНИК

Brest robežas grupas vadītājs, pulkvedis

Dzimšanas datums: 17.12.1974.

Dzimšanas vieta: Zabolotye ciemats, Smaļaviču rajons, Minskas apgabals, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Adrese: 90 Heroes of Defense of the Brest Fortress St., 224018, Brest, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Pases numurs: BM1962867

Brest robežas grupas vadītājs Ihar Gutnik, kurš 2018. gadā kļuva par Brest apgabala padomes deputātu kā viens no Lukashenka lojāliem kandidātiem, ir atbildīgs par viņa komandēto robežsargu darbībām. Brest robežas grupas apzināta nolaidība, pildot savus pienākumus, atvieglo migrantu mēģinājumus šķērsot robežu ar Savienības dalībvalstīm.

Tādējādi viņš sekmē Lukashenka režīma pasākumus, kas veicina Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu.

2.12.2021.

172.

Aliaksandr Barysavich DAVIDZIUK

Aleksandr Borisovich DAVIDIUK

Аляксандр Барысавіч ДАВІДЗЮК

Александр Борисович ДАВИДЮК

Pulkvedis, Lida robežas vienības vadītājs, militārā vienība 1234 (iecelts 2016. gada 27. septembrī), valsts robežas pārstāvis

Lida rajona deputātu padomes 28. sasaukuma deputāts (stājās amatā 2018. gada 2. februārī)

Dzimšanas datums: 4.5.1973.

Dzimšanas vieta: Novograd-Volynsky, Žitomiras apgabals, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Pases numurs: KH2613034

Personas identifikācijas numurs: 3040573E050PB7

Lida robežas vienības vadītājs Aliaksandr Davidziuk ir atbildīgs par viņa komandēto robežsargu darbībām. Lida robežas vienības apzināta nolaidība, pildot savus pienākumus, atvieglo migrantu mēģinājumus šķērsot robežu ar Savienības dalībvalstīm. Tādējādi viņš sekmē Lukashenka režīma pasākumus, kas veicina Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu.

2.12.2021.

173.

Maksim Viktaravich BUTRANETS

Maxim Viktorovich BUTRANETS

Максім Віктаравіч БУТРАНЕЦ

Максим Викторович БУТРАНЕЦ

Smorgon robežas grupas vadītājs, militārā vienība 2044 (iecelts 2018. gada martā), valsts robežas pārstāvis

Dzimšanas datums: 12.12.1978.

Dzimšanas vieta: Sverdlovsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Smorgon robežas grupas vadītājs Maksim Butranets ir atbildīgs par viņa komandēto robežsargu darbībām. Smorgon robežas grupas apzināta nolaidība, pildot savus pienākumus, atvieglo migrantu mēģinājumus šķērsot robežu ar Savienības dalībvalstīm. Maksim Butranets arī norādīja, ka migrantu skaits pie Baltkrievijas un Lietuvas robežas joprojām ir ierastajā līmenī, lai gan Lietuvas puse novērojusi ievērojamu pieaugumu. Tādējādi viņš sekmē Lukashenka režīma pasākumus, kas veicina Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu.

2.12.2021.

174.

Anatol Anatolyevich GLAZ

Anatoliy Anatolyevich GLAZ

Анатоль Анатольевіч ГЛАЗ

Анатолий Анатольевич ГЛАЗ

Baltkrievijas Ārlietu ministrijas Informācijas un digitālās diplomātijas departamenta vadītājs (runaspersona)

Dzimšanas datums: 31.7.1982.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Anatol Glaz ir bijis Baltkrievijas Ārlietu ministrijas Informācijas un digitālās diplomātijas departamenta vadītājs un runaspersona kopš 2018. gada 11. jūnija. Šajā amatā viņš ir sniedzis vairākus publiskus paziņojumus, ar kuriem atbalsta Lukashenka režīma politiku tā jaunākajos mēģinājumos veicināt Savienības dalībvalstu ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu. Viņš arī publiski aizstāvēja pasažieru reisa FR4978 piespiedu nosēdināšanu Minskas lidostā bez pienācīga pamatojuma 2021. gada 23. maijā.Šā politiski motivētā lēmuma mērķis bija aizturēt un apcietināt opozīcijas žurnālistu Raman Pratasevich un Sofia Sapega, un tas ir represiju veids pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā.

Tādējādi viņš atbalsta Lukashenka režīmu.

2.12.2021.

175.

Siarhei Aliaksandravich EPIKHAU

Sergei Aleksandrovich EPIKHOV

Сяргей Аляксандравіч ЕПІХАЎ

Сергей Александрович ЕПИХОВ

Minskas apgabaltiesas tiesnesis

Dzimšanas datums: 16.5.1966.

Adrese: 38 Timoshenko St., apt. 198, Minsk, Baltkrievija;

59 L.Tolstoy St., apt. 80, Vileika, Baltkrievija;

14 Kedyshko St., apt. 11, Minsk, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Personas identifikācijas numurs: 3160566B046PB4

Kā Minskas apgabaltiesas tiesnesis Siarhei Epikhau ir atbildīgs par politiski motivētiem spriedumiem pret opozīcijas līderiem un aktīvistiem, konkrēti par notiesājošiem spriedumiem pret Maria Kolesnikova un Maksim Znak, kurus cilvēktiesību organizācijas uzskata par politieslodzītajiem. Ir ziņots, ka viņa pārraudzībā notikušajos tiesas procesos bijuši tiesību uz aizstāvību pārkāpumi un tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumi.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

2.12.2021.

176.

Ihar Viachaslavavich LIUBAVITSKI

Igor Viacheslavovich LIUBOVITSKI

Ігар Вячаслававіч ЛЮБАВІЦКІ

Игорь Вячеславович ЛЮБОВИЦКИЙ

Baltkrievijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesis

Dzimšanas datums: 21.7.1983.

Adrese: 1K Vogel St., apt. 17, Minsk, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Personas identifikācijas numurs: 3210783C002PB2

Kā Baltkrievijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesis Ihar Liubavitski ir atbildīgs par politiski motivētiem spriedumiem pret opozīcijas līderiem, aktīvistiem un žurnālistiem, konkrēti par notiesājošu spriedumu pret opozīcijas prezidenta kandidātu Viktar Babarika, kuru cilvēktiesību organizācijas uzskata par politieslodzīto.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

2.12.2021.

177.

Siarhei Siarheevich GIRGEL

Sergei Sergeevich GIRGEL

Сяргей Сяргеевіч ГІРГЕЛЬ

Сергей Сергеевич ГИРГЕЛЬ

Ģenerālprokuratūras Prokuratūras departamenta vecākais prokurors

Dzimšanas datums: 16.6.1978.

Adrese: 16 Lidskaya St., apt. 165, Minsk, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Personas identifikācijas numurs: 3160678H018PB5

Kā Ģenerālprokuratūras Prokuratūras departamenta vecākais prokurors Siarhei Girgel ir pārstāvējis Lukashenka režīmu politiski motivētos tiesas procesos pret opozīcijas līderiem un pilsoniskās sabiedrības locekļiem. Konkrēti, viņš ir bijis prokurors lietā pret opozīcijas prezidenta kandidātu Viktar Babarika, kuru cilvēktiesību organizācijas atzīst par politieslodzīto. Siarhei Girgel pastāvīgi ir tiesnesim lūdzis piespriest ilgus cietumsodus.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

2.12.2021.

178.

Valiantsina Genadzeuna KULIK

Valentina Gennadevna KULIK

Валянціна Генадзьеўна КУЛІК

Валентина Геннадьевна КУЛИК

Baltkrievijas Republikas Augstākās tiesas tiesnese

Dzimšanas datums: 15.1.1960.

Adrese: 54 Angarskaya St., apt. 48, Minsk, Baltkrievija

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievija

Personas identifikācijas numurs: 4150160A119PB2

Kā Baltkrievijas Republikas Augstākās tiesas tiesnese Valiantsina Kulik ir atbildīga par politiski motivētiem nolēmumiem pret aktīvistiem un opozīcijas līderiem. Konkrēti, viņa noraidīja Viktar Babarika sūdzību ierosināt civillietu, pamatojoties uz viņa sūdzībām pret Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu atteikt viņa reģistrēšanu par prezidenta kandidātu.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

2.12.2021.

179.

Andrei Andreevich PRAKAPUK

Andrey Andreevich PROKOPUK

Андрэй Андрэевіч ПРАКАПУК

Андрей Андреевич ПРОКОПУК

Baltkrievijas Republikas Valsts kontroles komitejas Finanšu izmeklēšanas departamenta direktora vietnieks

Finanšu policijas pulkvedis

Dzimšanas datums: 22.7.1973.

Dzimšanas vieta: Kobrin, Brestas apgabals, Baltkrievija

Adrese: 22 Mira St., apt. 88, Priluki, Minsk region, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Personas identifikācijas numurs: 3220773C061PB1

Kā Baltkrievijas Republikas Valsts kontroles komitejas Finanšu izmeklēšanas departamenta direktora vietnieks Andrei Prakapuk ir atbildīgs par politiski motivētām minētā departamenta kampaņām pret žurnālistiem un neatkarīgiem Baltkrievijas medijiem. Viņš personiski apstiprināja lēmumu veikt kratīšanu neatkarīgā medija TUT.by telpās un ierosināja lietu tiesā pret TUT.by un TUT.by nodarbinātiem žurnālistiem, kā arī bloķēja piekļuvi TUT.by tīmekļa vietnei.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju, kā arī par nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu.

2.12.2021.

180.

Ihar Anatolevich MARSHALAU

Igor Anatolevich MARSHALOV

Ігар Анатольевіч МАРШАЛАЎ

Игорь Анатольевич МАРШАЛОВ

Valsts kontroles komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Valsts kontroles komitejas Finanšu izmeklēšanas departamenta direktors

Finanšu policijas ģenerālmajors

Dzimšanas datums: 12.1.1972.

Dzimšanas vieta: Shkolv, Mogiļevas apgabals, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Adrese: 15 Shchukina St., Minsk, Baltkrievija;

43A Franciska St., apt. 41, Minsk, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Personas identifikācijas numurs: 3120172H018PB4

Ihar Marshalau ir Baltkrievijas Valsts kontroles komitejas priekšsēdētāja vietnieks un Valsts kontroles komitejas Finanšu izmeklēšanas departamenta direktors. Būdams minētajā amatā, viņš ir atbildīgs par to, ka pret mediju TUT.by tika ierosināta politiski motivēta lieta par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kuras pamatā, kā apgalvots, ir Baltkrievijas Republikas Kriminālkodeksa 243. pants, kas apdraud mediju brīvību Baltkrievijā. Viņš ir arī atbildīgs par kratīšanu, kas veikta 2021. gada maijā TUT.by birojā Minskā, TUT.by reģionālajos birojos un vairāku darbinieku mājās.

Viņš ir arī atbildīgs par Baltkrievijas preses kluba locekļu aizturēšanu 2020. gada decembrī, kratīšanu un priekšmetu konfiscēšanu Personu ar invaliditāti tiesību birojā, tostarp Aleh Hrableuski un Syarhei Drazdouski vardarbīgu nopratināšanu 2021. gada janvārī, Koordinācijas padomes locekles Liliya Ulasava aizturēšanu un apsūdzībām saistībā ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī par kratīšanām un aizturēšanām, kas skar darbiniekus PandaDoc programmatūras uzņēmumā, kas vadīja iniciatīvu “Aizsargāt Baltkrieviju”, 2021. gada septembrī.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju, kā arī par nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu.

2.12.2021.

181.

Hanna Mikhailauna SAKALOUSKAYA

Anna Mikhaylovna SOKOLOVSKAYA

Ганна Міхайлаўна САКАЛОЎСКАЯ

Анна Михайловна СОКОЛОВСКАЯ

Augstākās tiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesnese

Dzimšanas datums: 18.9.1955.

Adrese: 22 Surhanava St., apt. 1, Minsk, Baltkrievija

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievija

Personas identifikācijas numurs: 4180955A015P80

Kā Baltkrievijas Republikas Augstākās tiesas tiesnese Hanna Sakalouskaya ir atbildīga par politiski motivētu nolēmumu likvidēt Baltkrievijas PEN centru – Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju. Viņa ir arī atbildīga par politiski motivētu nolēmumu, kā rezultātā tika likvidēta Baltkrievijas Helsinku komiteja (BHC), jo 2021. gada 2. septembrī viņa noraidīja BHC sūdzību par brīdinājumu, ko Baltkrievijas Tieslietu ministrija adresējusi BHC.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

2.12.2021.

182.

Marat Siarheevich MARKAU

Marat Sergeevich MARKOV

Марат Сяргеевіч МАРКАЎ

Марат Сергеевич МАРКОВ

Valsts kontrolēta TV kanāla ONT valdes priekšsēdētājs, programmas “Markov: Nothing Personal” vadītājs

Dzimšanas datums: 1.5.1969.

Dzimšanas vieta: Luņiņeca, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Marat Markau ir valsts kontrolēta TV kanāla ONT valdes priekšsēdētājs un programmas “Markov: Nothing Personal” vadītājs. Būdams šajā amatā, viņš Baltkrievijas sabiedrībai ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju par vēlēšanu iznākumu, par protestiem un par valsts iestāžu īstenotajām represijām, kā arī par apstākļiem, kādos 2021. gada 23. maijā bez pienācīga pamatojuma notika pasažieru reisa FR4978 piespiedu nosēdināšana Minskas lidostā. Viņš ir tieši atbildīgs par to, kā ONT kanāls sniedz informāciju par situāciju valstī, un līdz ar to sniedz atbalstu iestādēm, tostarp Lukashenka. Tādējādi viņš atbalsta Lukashenka režīmu.

Markov veica pirmo piespiedu interviju ar Raman Pratasevich pēc tam, kad Baltkrievijas varas iestādes Pratasevich aizturēja un, kā liecina vairāki ziņojumi, spīdzināja. Markov arī draudēja tiem ONT darbiniekiem, kuri streikoja pēc krāpnieciskajām 2020. gada prezidenta vēlēšanām un varas iestāžu veiktajām represijām, un viņus iebiedēja. Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

2.12.2021.

183.

Dzmitry Siarheevich KARSIUK

Dmitriy Sergeevich KARSIUK

Дзмітрый Сяргеевіч КАРСЮК

Дмитрий Сергеевич КАРСЮК

Minskas pilsētas centra rajona tiesas tiesnesis

Dzimšanas datums: 7.7.1995.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā Minskas pilsētas centra rajona tiesas tiesnesis Dzmitriy Karsiuk ir atbildīgs par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret miermīlīgiem protestētājiem, konkrēti par notiesājošiem spriedumiem pret Yahor Viarshynin, Pavel Lukoyanov, Artsiom Sakovich un Mikalai Shemetau, kurus Baltkrievijas cilvēktiesību organizācija “Viasna” atzīst par politieslodzītajiem. Viņš cilvēkiem ir piespriedis sodu stingra režīma cietumā, cietumsodu un mājas arestu par piedalīšanos miermīlīgos protestos, publikācijām sociālajos medijos, Baltkrievijas baltsarkanbaltā karoga izmantošanu un citām pilsonisko brīvību izpausmēm.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

2.12.2021.

▼M31

184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Amats(-i): Baltkrievijas Republikas Centrālās vēlēšanu un republikas referendumu rīkošanas komisijas priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 28.4.1964.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Būdams Baltkrievijas Republikas Centrālās vēlēšanu un republikas referendumu rīkošanas komisijas priekšsēdētājs kopš 2021. gada 13. decembra, Ihar Karpenka ir atbildīgs par 2022. gada 27. februāra konstitucionālā referenduma organizēšanu un rīkošanu, kas neatbilst starptautiskajiem tiesiskuma, demokrātijas un cilvēktiesību standartiem un neatbilst Venēcijas komisijas noteiktajiem kritērijiem. Konkrēti, sagatavošanas process nebija pārredzams un tajā nebija iesaistīta pilsoniskā sabiedrība vai trimdā esošā demokrātiskā opozīcija.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smaga kaitējuma nodarīšanu demokrātijai un tiesiskumam Baltkrievijā.

3.6.2022.

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Amats(-i): Aliaksei Aleksin dēls, Belneftgaz, Energo-Oil un Grantlo (iepriekšējais nosaukums Energo-Oil-Invest) akcionārs

Dzimšanas datums: 25.4.1987.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzmitry Aleksin ir ievērojama Baltkrievijas uzņēmēja Aliaksei Aleksin dēls. 2021. gadā viņš kļuva par tādu uzņēmumu līdzīpašnieku, kuri piederēja viņa tēvam vai bija saistīti ar viņu, tostarp Energo-Oil, Belneftgaz un Grantlo (iepriekšējais nosaukums Energo-Oil-Invest). Minētajiem uzņēmumiem tika piemērots preferenciāls režīms, pamatojoties uz Aliaksandr Lukashenka parakstītiem prezidenta dekrētiem: Inter Tobacco tika piešķirtas ekskluzīvas privilēģijas tabakas izstrādājumu importam Baltkrievijā, savukārt Belneftgaz tika iecelts par valsts tranzīta uzraudzības operatoru.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma.

3.6.2022.

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Amats(-i): Aliaksei Aleksin dēls, Belneftgaz, Energo-Oil un Grantlo (iepriekšējais nosaukums Energo-Oil-Invest) akcionārs

Dzimšanas datums: 29.8.1997.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Vital Aleksin ir ievērojama Baltkrievijas uzņēmēja Aliaksei Aleksin dēls. 2021. gadā viņš kļuva par tādu uzņēmumu līdzīpašnieku, kuri piederēja viņa tēvam vai bija saistīti ar viņu, tostarp Energo-Oil, Belneftgaz un Grantlo (iepriekšējais nosaukums Energo-Oil-Invest). Minētajiem uzņēmumiem tika piemērots preferenciāls režīms, pamatojoties uz Aliaksandr Lukashenka parakstītiem prezidenta dekrētiem: Inter Tobacco tika piešķirtas ekskluzīvas privilēģijas importēt Baltkrievijā tabakas izstrādājumus, savukārt Belneftgaz tika iecelts par valsts tranzīta uzraudzības operatoru.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma.

3.6.2022.

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Amats(-i): Serbijas uzņēmējs un politiķis, saistīts ar uzņēmumu Dana Holdings

Dzimšanas datums: 17.1.1954.

Dzimšanas vieta: Peja/Pec, Kosova

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Serbijas

Pases numurs: 012830978 (derīga līdz 27.12.2026.)

Bogoljub Karić ir Serbijas uzņēmējs un politiķis. Kopā ar saviem ģimenes locekļiem viņš ir izveidojis nekustamā īpašuma uzņēmumu tīklu Baltkrievijā, kā arī kontaktu tīklu ar Aliaksandr Lukashenka ģimeni. Konkrētāk – viņš ir bijis cieši saistīts ar uzņēmumu Dana Holdings un tā bijušo meitasuzņēmumu Dana Astra, un saskaņā ar pieejamo informāciju viņš pārstāvēja minētās vienības tikšanos laikā ar Lukashenka. Projektu Minsk World, ko izstrādāja ar Karić saistīts uzņēmums, Lukashenka raksturoja kā “slāvu pasaules sadarbības piemēru”. Pateicoties minētajām ciešajām attiecībām ar Lukashenka un viņa līdzgaitniekiem, Lukashenka režīms piemēroja preferenciālu režīmu ar Karić saistītajiem uzņēmumiem, tostarp, piešķirot nodokļu atvieglojumus un zemes gabalus nekustamā īpašuma attīstīšanai.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Amats(-i): Valstij piederoša televīzijas kanāla “Belarus 1” programmas “Platform” līdzvadītājs

Organizācijas “Rusj molodaja” biedrs

Dzimšanas datums: 20.9.1990.

Dzimšanas vieta: Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Andrii Sich ir valstij piederošā televīzijas kanāla “Belarus 1” programmas “Platform” līdzvadītājs. Šajā amatā viņš ir atbalstījis režīma vēstījumus, kuru mērķis ir diskreditēt neatkarīgus medijus, graut demokrātiju un attaisnot represijas. Viņš atbalstīja Lukashenka režīma vēstījumu par Rietumvalstu nodomiem organizēt valsts apvērsumu Baltkrievijā un aicināja piemērot bargus sodus personām, kas, iespējams, ir iesaistītas, atbalstīja dezinformācijas kampaņu par sliktu izturēšanos pret migrantiem, kas Savienībā ieradušies no Baltkrievijas, un veicināja neatkarīgo mediju kā ārvalstu ietekmes aģentu, kuru darbība būtu jāierobežo, tēla veidošanu.

Tādējādi viņš atbalsta Lukashenka režīmu.

3.6.2022.

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Amats(-i): Gomel reģiona/Oblast prokuratūras Tiesas nolēmumu krimināllietās ievērošanas uzraudzības nodaļas vadītājs; vecākais juridiskais padomnieks.

Dzimšanas datums: 21.3.1980.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzianis Mikusheu ir Gomel reģiona/Oblast prokuratūras Tiesas nolēmumu krimināllietās ievērošanas uzraudzības nodaļas vadītājs un vecākais juridiskais padomnieks. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par kriminālvajāšanas uzsākšanu pret Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich un Mikalai Statkevich. Kā izklāstīts Cilvēktiesību padomes Darba grupas patvaļīgas aizturēšanas jautājumos ziņojumā, viņš sekmēja Siarhei Tsikhanouski patvaļīgu aizturēšanu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

3.6.2022.

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Amats(-i): Gomeļas apgabaltiesas tiesnesis

Dzimšanas datums: 3.7.1979.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Personas identifikācijas numurs: 3070379H041PBI

Mikalai Dolia ir Gomeļas apgabaltiesas tiesnesis. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par nesamērīgi ilga cietumsoda piespriešanu Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich un Mikalai Statkevich. Kā izklāstīts Cilvēktiesību padomes Darba grupas patvaļīgas aizturēšanas jautājumos ziņojumā, viņš sekmēja Siarhei Tsikhanouski patvaļīgu aizturēšanu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

3.6.2022.

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Amats(-i): Baltkrievijas Organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas galvenās nodaļas (GUBOPiK) priekšnieks

Dzimšanas datums: 19.2.1974.

Adrese: 4A Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Kopš 2021. gada Andrei Parshyn ir Iekšlietu ministrijas Organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas galvenās nodaļas (GUBOPiK) priekšnieks. GUBOPiK ir viena no galvenajām struktūrām, kas ir atbildīga par politisko vajāšanu Baltkrievijā, tostarp par aktīvistu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju patvaļīgu un nelikumīgu aizturēšanu un sliktu izturēšanos pret viņiem, tostarp spīdzināšanu.

GUBOPiK savā Telegram profilā ir publicējusi Baltkrievijas aktīvistu un vienkāršu pilsoņu piespiedu atzīšanās videomateriālus, atklājot viņus vispārējai Baltkrievijas sabiedrībai un izmantojot viņus par politiskā spiediena rīku. GUBOPiK arī aizturēja vienu no vadošajiem Wikipedia krievu valodā redaktoriem Mark Bernstein saistībā ar informācijas publicēšanu par Krievijas agresiju pret Ukrainu, ko uzskata par pretkrieviskām viltus ziņām.

Tādējādi Andrei Parshyn ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā.

3.6.2022.

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Amats(-i): valstij piederoša televīzijas kanāla “ONT” darbinieks, vairāku raidījumu autors un moderators (“Propaganda”, “To be completed”)

Dzimšanas datums: 26.3.1989.

Dzimšanas vieta: Grodno/Hrodno, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Ihar Tur ir valstij piederoša televīzijas kanāla “ONT” darbinieks un viens no galvenajiem Lukashenka režīma propagandistiem. Viņš vada programmu “Propaganda”, kurā viņš aicina uz vardarbību, diskreditē opozīcijas aktīvistus un popularizē videomateriālus, kuros politiskie ieslodzītie piespiedu kārtā atzīstas. Viņš ir autors vairākiem nepatiesiem ziņojumiem, kuros ziņo par Baltkrievijas opozīcijas protestiem, un sniedz dezinformāciju par notikumiem Savienībā un par uzbrukumiem pilsoniskajai sabiedrībai. Viņš ir atbildīgs arī par dezinformācijas un uz vardarbību musinošu ziņu izplatīšanu tiešsaistē. Aliaksandr Lukashenka viņu ir apbalvojis ar medaļu par darbu mediju jomā.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Amats(-i): laikraksta “SB Belarus Segodnya” īpašā korespondente, valstij piederošā televīzijas kanāla “Belarus 1” diktore

Dzimšanas datums: 30.6.1983.

Adrese: 8A Vodolazhsky St., apt. 45, Minsk, Baltkrievija

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievijas

Lyudmila Hladkaya ir viena no nozīmīgākajām Lukashenka režīma propagandistēm. Viņa ir laikraksta “SB Belarus Segodnya” darbiniece un līdzdarbojas citos režīmu atbalstošos medijos, tostarp valstij piederošajā televīzijas kanālā “Belarus 1”. Attiecībā uz demokrātisko opozīciju, viņa bieži izmanto naida runu un nicinošus formulējumus. Viņa ir arī vairākkārt “intervējusi” netaisnīgi aizturētos Baltkrievijas pilsoņus, bieži vien studentus, nostādot viņus pazemojošā situācijā un izsmejot. Viņa ir sekmējusi drošības aparāta īstenotās represijas un piedalījusies dezinformācijas un informācijas manipulēšanas kampaņās. Viņa publiski izsaka atbalstu Aliaksandr Lukashenka un lepojas ar to, ka kalpo viņa režīmam. Lukashenka viņu ir publiski uzslavējis par darbu un apbalvojis.

Tādējādi viņa gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

194.

Ryhor Yuryevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Amats(-i): valstij piederošā televīzijas kanāla “CTV” darbinieks, vairāku programmu (“Secret Springs of Politics”, “Order of Judas”, “Panopticon”) autors un vadītājs

Dienesta pakāpe: atvaļināts leitnants

Dzimšanas datums: 18.10.1995.

Dzimšanas vieta: Minsk, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Ryhor Azaronak ir viens no galvenajiem Lukashenka režīma propagandistiem. Viņš ir politiskais žurnālists, autors un iknedēļas propagandas raidījumu vadītājs valstij piederošajā televīzijas kanālā “CTV”. Viņš savos raidījumos ir atbalstījis vardarbību pret Lukashenka režīma disidentiem un sistemātiski nicinoši izteicies par aktīvistiem, žurnālistiem un citiem Lukashenka režīma oponentiem. Viņš no Aliaksandr Lukashenka ir saņēmis medaļu “Par drošsirdību”.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Amats(-i): Open Joint Stock CompanyBelaruskali” ģenerāldirektors

Baltkrievijas Republikas Nacionālās asamblejas padomes Pastāvīgās komitejas loceklis ārlietās un valsts drošības jautājumos

Dzimšanas datums: 15.6.1976.

Dzimšanas vieta: Apdzīvota vieta Pogost, Soligorsk rajons, Minsk province, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Ivan Galavatyi ir valstij piederošā uzņēmuma Belaruskali ģenerāldirektors; uzņēmums ir galvenais Lukashenka režīma ieņēmumu un ārvalstu valūtas avots. Viņš ir Republikas Nacionālās asamblejas padomes loceklis, kā arī ieņem vairākus citus augstus amatus Baltkrievijā. Savas karjeras laikā ir saņēmis vairākus valsts apbalvojumus, tostarp tieši no Aliaksandr Lukashenka. Viņš ir cieši saistīts ar Lukashenka un viņa ģimenes locekļiem. Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Belaruskali darbiniekiem, kuri piedalījās streikos un miermīlīgos protestos pēc krāpnieciskajām 2020. gada augusta prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, tika atņemtas prēmijas, un viņi tika atlaisti no darba. Lukashenka pats personīgi draudēja streikotājus aizstāt ar kalnračiem no Ukrainas. Tādējādi Ivan Galavatyi ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību.

3.6.2022.

▼M18

B. 

Juridiskās personas, vienības vai struktūras, kas minētas 4. panta 1. punktā

▼M27 

Nosaukums

(Baltkrievu valodas transliterācija)

(Krievu valodas transliterācija)

Nosaukums

(baltkrievu valodā)

(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Adrese: Nezavisimosti Ave., 86-B, Minsk, Baltkrievija

Tīmekļa vietne: https://bte.by/

E-pasta adrese: mail@bte.by

Beltechexport ir privāta vienība, kas Baltkrievijas valstij piederošu uzņēmumu ražotus ieročus un militāro ekipējumu eksportē uz valstīm Āfrikā, Dienvidamerikā, Āzijā un Tuvajos Austrumos. Beltechexport ir cieši saistīta ar Baltkrievijas Aizsardzības ministriju.

Tādējādi Beltechexport gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to, sniedzot ieguvumus prezidenta administrācijai.

17.12.2020.

2.

Dana Holdings

ТАА “Дана Холдынгз”

ООО “Дана Холдингз”

Adrese: Peter Mstislavets St. 9, pom. 3 (office 4), 220076 Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas Nr.: 690611860

Tīmekļa vietnes: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

E-pasta adrese: info@bir.by

Tālr.: +375 (29) 636-23-91

Dana Holdings ir viens no galvenajiem nekustamā īpašuma attīstītājiem un būvniekiem Baltkrievijā. Uzņēmums un tā meitasuzņēmumi saņēma zemesgabalu apbūves tiesības un uzbūvēja vairākus lielus dzīvojamos kompleksus un biznesa centrus.

Indivīdiem, kas saskaņā ar pieejamo informāciju pārstāv Dana Holdings, ir ciešas attiecības ar prezidentu Lukashenka. Prezidenta vedekla Liliya Lukashenka ieņēma vadošu amatu uzņēmumā Dana Astra.

Dana Holdings joprojām veic saimniecisko darbību Baltkrievijā.

Tādējādi uzņēmums Dana Holdings gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

17.12.2020.

3.

Dana Astra

ЗТАА “Дана Астра”

ИООО “Дана Астра”

Adrese: Peter Mstislavets St. 9, pom. 9-13, 220076 Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas Nr.: 191295361

Tīmekļa vietnes: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

E-pasta adrese: PR@bir.by

Tālr.: +375 (17) 269-32-60; +375 (17) 269-32-51

Uzņēmums Dana Astra – bijušais uzņēmuma Dana Holdings meitasuzņēmums – ir viens no galvenajiem nekustamā īpašuma attīstītājiem un būvniekiem Baltkrievijā. Uzņēmums ir saņēmis zemesgabalu apbūves tiesības un izbūvē daudzfunkcionālu centru Minsk World, ko uzņēmums reklamē kā lielāko šāda veida ieguldījumu Eiropā.

Indivīdiem, kas saskaņā ar pieejamo informāciju pārstāv Dana Astra, ir ciešas attiecības ar prezidentu Lukashenka. Prezidenta vedekla Liliya Lukashenka šajā uzņēmumā ieņēma vadošu amatu.

Tādējādi uzņēmums Dana Astra gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

17.12.2020.

4.

GHU – Prezidenta administrācijas galvenais ekonomikas departaments

Главное хозяйственное управление

Adrese: Miasnikova St. 37, Minsk, Baltkrievija

Tīmekļa vietne: http://ghu.by

E-pasta adrese: ghu@ghu.by

Prezidenta administrācijas galvenais ekonomikas departaments (GHU) ir lielākais nedzīvojamā nekustamā īpašuma tirgus dalībnieks Baltkrievijas Republikā un pārrauga vairākus uzņēmumus.

Prezidents Aliaksandr Lukashenka lūdza Viktor Sheiman, kuram kā bijušajam Baltkrievijas prezidenta Īpašumu pārvaldības direktorāta vadītājam bija tieša kontrole pār GHU, uzraudzīt drošību 2020. gada prezidenta vēlēšanās.

Tādējādi GHU gūst labumu no biedrošanās ar Lukashenka režīmu un atbalsta to.

17.12.2020.

5.

SYNESIS LLC

ООО “Синезис”

Adrese: Platonova 20B, 220005 Minsk, Baltkrievija; Mantulinskaya 24, 123100 Moscow, Krievija

Reģistrācijas Nr.: 190950894 (Baltkrievija); 7704734000/

770301001 (Krievija).

Tīmekļa vietne: //synesis.partners; https://synesis-group.com/

E-pasta adrese: yuriy.serbenkov@synesis.by

Tālr.: +375 (17) 240-36-50

Synesis LLC Baltkrievijas varas iestādēm nodrošina pārraudzības platformu, kas var veikt meklēšanu videoierakstos un analizēt tos, un izmantot sejas atpazīšanas programmatūru, kas tādējādi padara šo uzņēmumu atbildīgu par valsts aparāta veiktajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā.

Uzņēmuma Synesis darbiniekiem ir aizliegts runāt baltkrieviski, un tādējādi tiek atbalstīta Lukashenka režīma īstenotā diskriminējošā politika valodas dēļ.

Uzņēmuma Synesis izstrādātās sistēmas lietotāju sarakstā ir uzskaitīta Baltkrievijas Valsts drošības komiteja (KGB) un Iekšlietu ministrija. Tādēļ uzņēmums gūst labumu no biedrošanās ar Lukashenka režīmu un atbalsta to.

Uzņēmuma Synesis bijušais vadītājs, dibinātājs un bijušais vairākuma akcionārs Alexander Shatrov publiski kritizēja tos, kas protestēja pret Lukashenka režīmu, un relativizēja demokrātijas trūkumu Baltkrievijā.

17.12.2020.

6.

AGAT Electromechanical Plant OJSC

Агат-электромеханический завод

Adrese: Nezavisimosti Ave. 115, 220114 Minsk. Baltkrievija

Tīmekļa vietne: https://agat-emz.by/

E-pasta adrese: marketing@agat-emz.by

Tālr.:

+375 (17) 272-01-32;

+375 (17) 570-41-45

Uzņēmums AGAT electromechanical Plant OJSC ietilpst Baltkrievijas Republikas militārās rūpniecības Baltkrievijas Valsts iestādē (jeb SAMI vai State Military Industrial Committee (Valsts militārās rūpniecības komiteja)), kas ir atbildīga par valsts militārtehniskās politikas īstenošanu un kas ir Ministru padomes un Baltkrievijas prezidenta pakļautībā.

Tādējādi AGAT Electromechanical Plant OJSC gūst labumu no biedrošanās ar Lukashenka režīmu un atbalsta to.

Uzņēmums ražo “Rubezh” – šķēršļu sistēmu, kas ir paredzēta nemieru kontrolei un tika izmantota pret miermīlīgajām demonstrācijām, kuras notika pēc 2020. gada 9. augusta prezidenta vēlēšanām, un kas tādējādi šo uzņēmumu padara atbildīgu par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

17.12.2020.

7.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Tīmekļa vietne: 140zavod.org

Uzņēmums 140 Repair Plant ietilpst Baltkrievijas Republikas militārās rūpniecības Baltkrievijas Valsts iestādē (jeb SAMI vai State Military Industrial Committee (Valsts militārās rūpniecības komiteja)), kas ir atbildīga par valsts militārtehniskās politikas īstenošanu un kas ir Ministru padomes un Baltkrievijas prezidenta pakļautībā. Tādējādi uzņēmums 140 Repair Plant gūst labumu no biedrošanās ar Lukashenka režīmu un atbalsta to.

Uzņēmums ražo transportlīdzekļus un bruņotus transportlīdzekļus, kas tika izmantoti pret miermīlīgajām demonstrācijām, kuras notika pēc 2020. gada 9. augusta prezidenta vēlēšanām, un kas tādējādi šo uzņēmumu padara atbildīgu par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

17.12.2020.

8.

MZKT (jeb VOLAT)

МЗКТ – Минский завод колёсных тягачей

Tīmekļa vietne: www.mzkt.by

MZKT (jeb VOLAT) ietilpst Baltkrievijas Republikas militārās rūpniecības Baltkrievijas Valsts iestādē (jeb SAMI vai State Military Industrial Committee (Valsts militārās rūpniecības komiteja)), kas ir atbildīga par valsts militārtehniskās politikas īstenošanu un kas ir Ministru padomes un Baltkrievijas prezidenta pakļautībā. Tādējādi MZKT (jeb VOLAT) gūst labumu no biedrošanās ar Lukashenka režīmu un atbalsta to.

Tie MZKT darbinieki, kas Aleksandr Lukashenka fabrikas apmeklējuma laikā protestēja un piedalījās streikā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, tika atlaisti, un tas šo uzņēmumu padara atbildīgu par cilvēktiesību pārkāpumiem.

17.12.2020.

9.

Sohra Group / Sohra LLC

ООО Сохра

Adrese: Revolucyonnaya 17/19, office no. 22, 220030 Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas Nr.: 192363182

Interneta vietne: http://sohra.by/

E-pasta adrese: info@sohra.by

Uzņēmums Sohra piederēja vienam no ietekmīgākajiem Baltkrievijas uzņēmējiem Aliaksandr Zaitsau, kuram ir tuvi sakari ar Baltkrievijas politisko eliti un kurš ir Lukashenka vecākā dēla Viktor tuvs palīgs. Uzņēmums Sohra Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīs tirgo Baltkrievijā ražotas rūpniecības preces. Uzņēmums bija viens no dibinātājiem aizsardzības uzņēmumā BSVT-New Technologies, kas ir iesaistīts ieroču ražošanā un raķešu modernizēšanā. Uzņēmums Sohra, izmantojot savu privileģēto stāvokli, darbojas kā starpnieks starp Baltkrievijas politisko eliti un valstij piederošiem uzņēmumiem un ārvalstu partneriem Āfrikā un Tuvajos Austrumos. Tas arī darbojas kā zeltraču uzņēmums Āfrikas valstīs, pamatojoties uz Lukashenka režīma iegūtajām koncesijām.

Tādējādi Sohra Group gūst labumu no Lukashenka režīma.

21.6.2021.

10.

Bremino Group LLC

ООО “Бремино групп”

Adrese: Niamiha 40, 220004 Minsk, Baltkrievija; Bolbasovo village, Zavodskaya 1k, Orsha regions/Oblast, Baltkrievija

Reģistrācijas Nr.: 691598938

Interneta vietne: http://www.bremino.by

E-pasta adrese: office@bremino.by marketing@bremino.by

Uzņēmums Bremino Group ir iniciators un viens no administratoriem Bremino-Orsha īpašās ekonomiskās zonas projektā, kas izveidots ar Aliaksandr Lukashenka parakstītu prezidenta dekrētu. Uzņēmums ir saņēmis valsts atbalstu Bremino-Orsha zonas attīstīšanai, kā arī vairākas finanšu priekšrocības un nodokļu atvieglojumus, un citas priekšrocības. Uzņēmuma Bremino Group īpašnieki – Aliaksandr Zaitsau, Mikalai Varabei un Aliaksei Aleksin – pieder pie Lukashenka pietuvināto uzņēmēju aprindām un uztur ciešas attiecības ar Lukashenka un viņa ģimeni.

Tādējādi uzņēmums Bremino Group gūst labumu no Lukashenka režīma.

Uzņēmumam Bremino Group pieder Transporta un loģistikas centrs (TLC) Bremino-Bruzgi kurš atrodas pie Baltkrievijas un Polijas robežas un kuru Lukashenka režīms izmantoja kā patversmi migrantiem, kuri tika vesti uz Baltkrievijas un Savienības robežu, lai to nelikumīgi šķērsotu. Bremino-Bruzgi TLC bija arī vieta, kur notika propagandas nolūkos rīkotā Lukashenka tikšanās ar migrantiem.

Tādējādi Bremino Group sekmē Lukashenka režīma pasākumus, kas veicina Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu.

21.6.2021.

11.

Globalcustom Management LLC

ООО “Глобалкастом-менеджмент”

Adrese: Nemiga 40/301, Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas Nr.: 193299162

Interneta vietne: https://globalcustom.by/

E-pasta adrese: info@globalcustom.by

Uzņēmums Globalcustom Management ir saistīts ar Baltkrievijas prezidenta īpašumu pārvaldības direktorātu, ko iepriekš vadīja Victor Sheiman, uz kuru kopš 2004. gada attiecas Savienības sankcijas. Uzņēmums ir iesaistīts preču kontrabandā uz Krieviju, un tas nebūtu iespējams bez Lukashenka režīma piekrišanas, kas kontrolē robežsardzi un muitu. Arī šā uzņēmuma privileģētais stāvoklis sektorā, kas saistīts ar ziedu eksportu uz Krieviju, ir atkarīgs no režīma atbalsta. Uzņēmums Globalcustom Management bija pirmais īpašnieks uzņēmumam GardService, kas ir vienīgais privātuzņēmums, kam Lukashenka ir atļāvis lietot ieročus. Tādējādi Globalcustom Management gūst labumu no Lukashenka režīma.

21.6.2021.

12.

Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / OJSC “BELAZ”

Open Joint Stock Company “BELAZ” - Management Company of Holding “BELAZ-HOLDING”

ААТ “БЕЛАЗ”

ОАО “БЕЛАЗ”

Adrese: 40 let Octyabrya St. 4, 222161 Zhodino, Minsk reģions/Oblast, Baltkrievija

Interneta vietne: https://belaz.by

OJSC BelAZ ir viens no vadošajiem valstij piederošajiem uzņēmumiem Baltkrievijā un viens no lielākajiem lielu kravas auto un lielu pašizgāzēju ražotājiem pasaulē. Tas Lukashenka režīmam nodrošina ievērojamus ieņēmumus. Lukashenka ir paziņojis, ka valdība vienmēr atbalstīs šo uzņēmumu, un raksturojis to kā “Baltkrievijas zīmolu” un “daļu no nacionālā mantojuma”. OJSC BelAZ ir piedāvājis izmantot savas telpas un aprīkojumu, lai rīkotu politisku mītiņu Lukashenka režīma atbalstam. Tādējādi OJSC BelAZ gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

OJSC BelAZ darbiniekiem, kas piedalījās streikos un miermīlīgos protestos pēc krāpnieciskajām 2020. gada augusta prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, uzņēmuma vadība draudēja ar atlaišanu un viņus iebiedēja. OJSC BelAZ telpās ieslēdza kādu darbinieku grupu, lai neļautu viņiem pievienoties pārējiem protestētājiem. Medijiem šo streiku uzņēmums raksturoja kā darbinieku sanāksmi. Tādējādi OJSC BelAZ atbild par represijām pret pilsonisko sabiedrību un atbalsta Lukashenka režīmu.

21.6.2021.

13.

Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC “MAZ”

Open Joint Stock Company “Minsk Automobile Works” - Management Company of “BELAVTOMAZ” Holding

ААТ “Мiнскi аўтамабiльны завод”

ОАО “Минский автомобильный завод”

Adrese: Socialisticheskaya 2, 220021 Minsk, Baltkrievija

Tīmekļa vietne: http://maz.by/

Reģistrācijas datums: 16.7.1944.

Tālr. +375 (17) 217-22-22; +8000 217-22-22

OJSC Minsk Automobile Plant (MAZ) ir viens no lielākajiem valstij piederošajiem autoražotājiem Baltkrievijā. Lukashenka to ir nosaucis par “vienu no svarīgākajiem rūpniecības uzņēmumiem valstī”. Tas Lukashenka režīmam nodrošina ieņēmumus. OJSC MAZ ir piedāvājis izmantot savas telpas un aprīkojumu, lai rīkotu politisku mītiņu režīma atbalstam. Tādējādi OJSC MAZ gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Uzņēmuma vadība iebiedēja un vēlāk atlaida OJSC MAZ darbiniekus, kuri piedalījās streikos un miermīlīgos protestos pēc krāpnieciskajām 2020. gada augusta prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā. OJSC MAZ telpās ieslēdza kādu darbinieku grupu, lai neļautu viņiem pievienoties pārējiem protestētājiem. Tādējādi OJSC MAZ atbild par represijām pret pilsonisko sabiedrību un atbalsta Lukashenka režīmu.

21.6.2021.

14.

Logex

ТАА “Лагекс”

ООО “Логекс”

Adrese: 24 Kommunisticheskaya Str., office 2, Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas Nr.: 192695465

Tīmekļa vietne: http://logex.by/

E-pasta adrese: info@logex.by

Logex ir saistīts ar Lukashenka režīmam pietuvināto uzņēmēju Aliaksandr Shakutsin, uz kuru attiecas Savienības sankcijas.

Uzņēmums nodarbojas ar ziedu eksportu uz Krievijas Federāciju par dempinga cenām, un tas nebūtu iespējams bez režīma piekrišanas, kas kontrolē robežsardzi un muitu. Arī šā uzņēmuma privileģētais stāvoklis sektorā, kas saistīts ar ziedu eksportu uz Krieviju, ir atkarīgs no režīma atbalsta. Galvenie Baltkrievijas griezto ziedu piegādātāji ir tie uzņēmumi, kas ir cieši saistīti ar republikas līderiem.

Tādējādi Logex gūst labumu no Lukashenka režīma.

21.6.2021.

15.

JSC “NNK” (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company

ЗАТ “ННК” (Новая нафтавая кампанiя)

ЗАО “ННК” (Новая нефтяная компания)

Adrese: Rakovska St. 14W room 7, 5th floor, Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas Nr.: 193402282

Novaya Neftnaya Kompaniya (NNK), New Oil company, ir vienība, kas dibināta 2020. gada martā. Tas ir vienīgais privātuzņēmums, kam atļauts no Baltkrievijas eksportēt naftas produktus – tas liecina par ciešu saikni ar iestādēm un augstāko valsts privilēģiju līmeni. NNK pieder uzņēmumam Interservice, kas pieder Mikalai Varabei, kurš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to. Tiek arī ziņots, ka NNK ir saistīts ar Aliaksei Aleksin, vēl vienu ievērojamu Baltkrievijas uzņēmēju, kurš gūst labumu no Lukashenka režīma. Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem NNK dibināja Aleskin kopā ar Varabei. Baltkrievijas iestādes arī izmantoja NNK, lai pielāgotu Baltkrievijas ekonomiku Savienības ieviestajiem ierobežojošajiem pasākumiem.

Tādējādi NNK gūst labumu no Lukashenka režīma.

21.6.2021.

16.

Belaeronavigatsia

State-owned enterprise

Белаэранавiгацыя

Дзяржаўнае прадпрыемства

Белаэронавигация

Государственное предприятие

Adrese: 19 Korotkevich St., 220039 Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 1996. gads

Tīmekļa vietne: http://www.ban.by/

E-pasta adrese: office@ban.by

Tālr.: +375 (17) 215-40-51

Fakss: +375 (17) 213-41-63

State-owned enterprise Belaeronavigatsia atbild par Baltkrievijas gaisa satiksmes kontroli. Tādējādi tas ir atbildīgs par pasažieru reisa FR4978 nepamatotu novirzīšanu uz Minskas lidostu 2021. gada 23. maijā. Šā politiski motivētā lēmuma pieņemšanas mērķis bija aizturēt un apcietināt opozīcijas žurnālistu Raman Pratasevich un Sofia Sapega, un tas ir viens no veidiem, kā īstenot represijas pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā.

Tādējādi State-owned enterprise Belaeronavigatsia ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.6.2021.

17.

Open Joint Stock Company “Belavia Belarusian Airlines”

ААТ “Авiякампанiя Белавiя”

ОАО “Авиакомпания “Белавиа”

Adrese: 14A Nemiga St., 220004 Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 4.1.1996.

Reģistrācijas Nr.: 600390798

OJSC Belavia Belarusian Airlines ir valstij piederoša aviosabiedrība ar valsts karogu. Aliaksandr Lukashenka apsolīja, ka viņa administrācija sniegs Belavia visu iespējamo atbalstu pēc tam, kad Savienība nolēma aizliegt visām Baltkrievijas aviosabiedrībām šķērsot Savienības gaisa telpu un piekļūt Savienības lidostām. Šajā nolūkā viņš vienojās ar Krievijas prezidentu Vladimir Putin, ka Belavia vajadzībām tiks plānota jaunu gaisa satiksmes maršrutu atklāšana.

Turklāt Belavia vadība saviem darbiniekiem piekodināja neprotestēt pret pārkāpumiem vēlēšanās un masveida aizturēšanas gadījumiem Baltkrievijā, ņemot vērā apstākli, ka Belavia ir valstij piederošs uzņēmums.

Tādējādi Belavia gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Belavia ir bijusi iesaistīta migrantu nogādāšanā no Tuvajiem Austrumiem uz Baltkrieviju. Migranti, kuri vēlas šķērsot Savienības ārējo robežu, lidoja uz Minsku ar Belavia reisiem no vairākām Tuvo Austrumu valstīm, jo īpaši no Libānas, AAE un Turcijas. Lai to veicinātu, Belavia atklāja jaunus gaisa satiksmes maršrutus un palielināja lidojumu skaitu esošajos maršrutos. Vietējie ceļojumu rīkotāji darbojās kā starpnieki, pārdodot topošajiem migrantiem Belavia biļetes, tādējādi palīdzot novērst uzmanību no Belavia.

Tādējādi Belavia sekmē Lukashenka režīma pasākumus, kas veicina Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu.

2.12.2021.

18.

Republican unitary enterprise “TSENTRKURORT”

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства “ЦЭНТРКУРОРТ”

Республиканское унитарное предприятие “ЦЕНТРКУРОРТ”

Adrese: 39 Myasnikova St., 220030 Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 12.8.2003.

Reģistrācijas Nr.: 100726604

Valstij piederošais tūrisma uzņēmums Tsentrkurort ir Baltkrievijas prezidenta Īpašumu pārvaldības direktorāta sastāvdaļa. Tiek ziņots, ka Tsentrkurort ir viens no uzņēmumiem, kas koordinē to migrantu plūsmu, kas plāno šķērsot robežu starp Baltkrieviju un Savienību. Tsentrkurort palīdzēja vismaz 51 Irākas pilsonim saņemt vīzu Baltkrievijas apmeklējumam un noslēdza līgumu par transporta pakalpojumiem ar Baltkrievijas uzņēmumu Stroitur, kas piedāvā izīrēt autobusus ar šoferiem. Autobusi, ko pasūtīja Tsentrkurort, nogādāja migrantus, tostarp bērnus, no Minskas lidostas uz viesnīcām.

Tādējādi Tsentrkurort sekmē Lukashenka režīma pasākumus, kas veicina Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu.

2.12.2021.

19.

Oskartour LLC

ООО Оскартур

Adrese: 25 Karl Marx St., room 1n, Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 18.10.2016.

Reģistrācijas Nr.: 192721937

Oskartour ir ceļojumu rīkotājs, kas migrantiem no Irākas palīdzēja saņemt vīzas un pēc tam organizēja tiem braucienu uz Baltkrieviju ar lidojumiem no Bagdādes uz Minsku. Pēc tam minētos Irākas migrantus veda uz Baltkrievijas un Savienības robežu, lai viņi to nelikumīgi šķērsotu. Pateicoties Oskartour un tā sakariem ar Irākas aviosabiedrībām, Baltkrievijas iestādēm un valstij piederošo uzņēmumu Tsentrkurort, Irākas aviosabiedrība uzsāka regulārus lidojumus no Bagdādes uz Minsku, lai nogādātu uz Baltkrieviju vairāk cilvēku un viņi nelikumīgi šķērsotu Savienības ārējās robežas. Oskartour piedalījās šajā nelikumīgas robežu šķērsošanas shēmā, ko īstenoja Baltkrievijas drošības dienesti un valstij piederoši uzņēmumi.

Tādējādi uzņēmums sekmē Lukashenka režīma pasākumus, kas veicina Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu.

2.12.2021.

20.

Republican subsidiary unitary enterprise “Hotel Minsk”

Гатэль “Мiнск”

Республиканское дочернее унитарное предприятие “Отель “Минск””

Adrese: 11 Nezavisimosti Ave., Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 26.12.2016. / 3.4.2017.

Reģistrācijas Nr.: 192750964

Tīmekļa vietne: http://hotelminsk.by/

E-pasta adrese: hotelminsk@udp.gov.by; marketing@hotelminsk.by

Tālr.: +375 (17) 209-90-61

Fakss: +375 (17) 200-00-72

Hotel Minsk ir Baltkrievijas prezidenta īpašumu pārvaldības direktorāta meitasuzņēmums – valsts aģentūra, kas ir tiešā prezidenta pakļautībā. Hotel Minsk piedalījās minētajā nelikumīgas robežu šķērsošanas shēmā, ko īstenoja Baltkrievijas drošības dienesti un valstij piederoši uzņēmumi. Migrantus izmitināja viesnīcā un pēc tam veda uz Baltkrievijas un Savienības robežu, lai viņi to nelikumīgi šķērsotu. Irākas migranti Hotel Minsk bija norādījuši kā savu pagaidu mītnes vietu Baltkrievijas vīzu pieteikumos, kuri tika iesniegti tieši pirms viņu ierašanās Baltkrievijā.

Tādējādi Hotel Minsk sekmē Lukashenka režīma pasākumus, kas veicina Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu.

2.12.2021.

21.

Open Joint Stock Company “Hotel Planeta”

ААТ “Гасцiнiца Планета”

OAO “Гостиница Планета”

Adrese: 31 Pobediteley Ave., Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 1.2.1994. / 6.3.2000.

Reģistrācijas Nr.: 100135173

E-pasta adrese: planeta@udp.gov.by

Tīmekļa vietne: https://hotelplaneta.by/

Tālr. +375 (17) 226-78-53

Fakss +375 (17) 226-78-55

OJSC Hotel Planeta ir Baltkrievijas prezidenta īpašumu pārvaldības direktorāta meitasuzņēmums – valsts aģentūra, kas ir tiešā prezidenta pakļautībā. Hotel Planeta piedalījās minētajā nelikumīgas robežu šķērsošanas shēmā, ko īstenoja Baltkrievijas drošības dienesti un valstij piederoši uzņēmumi. Migrantus izmitināja viesnīcā un pēc tam veda uz Baltkrievijas un Savienības robežu, lai viņi to nelikumīgi šķērsotu. Viņi ceļojumu aģentūrai Bagdādē samaksāja 1 000 USD par lidojumu, tūristu vīzu un uzturēšanos viesnīcā.

Tādējādi Hotel Planeta sekmē Lukashenka režīma pasākumus, kas veicina Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu.

2.12.2021.

22.

ASAM (Asobnaia sluzhba aktyunykh merapryemstvau)

OSAM (Otdiel’naya sluzhba aktivnykh mieropriyatiy)

Асобная служба актыўных мерапрыемстваў (АСАМ)

Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ)

Adrese: State Border Committee of the Republic of Belarus, 24 Volodarsky St., 220050 Minsk, Baltkrievija

ASAM (Separate Service for Active Measures (Atsevišķais aktīvo pasākumu dienests)) ir īpaša Baltkrievijas robežsardzes vienība, ko kontrolē Viktar Lukashenka un vada Ihar Kruchkou. ASAM spēki īpašā operācijā “Gate” organizē nelikumīgu robežas šķērsošanu caur Baltkrieviju uz Savienības dalībvalstīm un ir tiešā veidā iesaistīti fiziskā migrantu nogādāšanā otrā robežas pusē. ASAM iekasē no nogādātajiem migrantiem papildu maksu par robežas šķērsošanu.

Tādējādi ASAM sekmē Lukashenka režīma pasākumus, kas veicina Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu.

2.12.2021.

▼M33 —————

▼M27

24.

VIP Grub

 

Adrese: Büyükdere Cad., No:201, Istanbul, Turcija

VIP Grub ir Stambulā (Turcijā) bāzēts pasu un vīzu dienests, kas organizē braucienus uz Baltkrieviju ar nepārprotamu mērķi veicināt migrāciju uz Savienību. VIP Grub aktīvi reklamē migrāciju uz Savienību. Tādējādi VIP Grub sekmē Lukashenka režīma pasākumus, kas veicina Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu.

2.12.2021.

25.

Open Joint Stock Company ‘Grodno Azot’

Tostarp filiāle “Khimvolokno Plant” JSC “Grodno Azot”

ААТ “Гродна Азот”

ОАО “Гродно Азот”

Фiлiял “Завод Хiмвалакно” ААТ “Гродна Азот”

Филиал “Завод Химволокно” ОАО “Гродно Азот”

Adrese: 100 Kosmonavtov Avenue, Grodno/Hrodna, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 1965

Reģistrācijas Nr.: 500036524

Tīmekļa vietne: https://azot.by/en/

Adrese: 4 Slavinskogo, St., 230026 Grodno/Hrodna, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 12.5.2000.

Reģistrācijas Nr.: 590046884

Tīmekļa vietne: www.grodno-khim.by

E-pasta adrese: office@grodno-khim.by; market@grodno-khim.by; ppm@grodno-khim.by; tnp@grodno-khim.by

Tālrunis / Fakss: +375 (152) 39-19-00; +375 (152) 39-19-44

OJSC Grodno Azot ir liels valstij piederošs un Grodno/Hrodna bāzēts uzņēmums, kas ražo slāpekli saturošus savienojumus. Lukashenka to ir raksturojis kā “ļoti svarīgu uzņēmumu ar stratēģisku nozīmi”. Grodno Azot īpašumā ir arī Khimvolokno rūpnīca, kas ir liels poliamīda un poliestera un kompozītmateriālu ražotājs. Grodno Azot un tā Khimvolokno Plant rūpnīca Lukashenka režīmam nodrošina ievērojamus ieņēmumus. Tādējādi Grodno Azot atbalsta Lukashenka režīmu.

Lukashenka apmeklēja uzņēmumu un tikās ar tā pārstāvjiem, un apsprieda rūpnīcas modernizāciju un dažādus valsts atbalsta veidus. Lukashenka arī solīja, ka tiks izmantots aizdevums jaunas slāpekļa rūpnīcas būvniecībai Grodno/Hrodna. Tādējādi Grodno Azot gūst labumu no Lukashenka režīma.

Grodno Azot darbinieki, tostarp tās darbinieki Khimvolokno Plant, kuri piedalījās miermīlīgos protestos pret režīmu un streikoja, tika atlaisti, iebiedēti un saskārās ar draudiem gan no Grodno Azot vadības, gan no režīma pārstāvju puses. Tādējādi Grodno Azot ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību.

2.12.2021.

26.

State Production Association “Belorusneft”

Дзяржаўнае вытворчае аб’яднанне “Беларуснафта”

Государственное производственное объединение “Белоруснефть”

Adrese: 9 Rogachevskaya St., 246003 Gomel/Homyel, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 25.2.1966.

Reģistrācijas Nr.: 400051902

Belorusneft ir valstij piederošs uzņēmums, kas darbojas petroķimikāliju nozarē. Uzņēmuma vadība atlaida darbiniekus, kuri piedalījās streikā un pret režīmu vērstajos protestos vai publiski atbalstīja minētos protestus. Tādējādi Belorusneft ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību.

2.12.2021.

27.

Open Joint Stock Company “Belshina”

AAT “Белшина”

ОАО “Белшина”

Adrese: 4 Minskoe Shosse St., 213824 Bobruisk, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 10.1.1994.

Reģistrācijas Nr.: 700016217

Tīmekļa vietne: http://www.belshinajsc.by/

OJSC Belshina ir viens no vadošajiem valstij piederošiem uzņēmumiem Baltkrievijā un liels transportlīdzekļu riepu ražotājs. Tādējādi tas Lukashenka režīmam nodrošina ievērojamus ieņēmumus. Baltkrievijas valsts tiešā veidā gūst labumu no Belshina ienākumiem. Tādējādi Belshina atbalsta Lukashenka režīmu.

Belshina darbinieki, kuri protestēja un piedalījās streikā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, tika atlaisti. Tādējādi Belshina ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību.

2.12.2021.

▼M31

28.

Open Joint Stock Company “Belaruskali”

Адкрытае акцыянернае таварыства “Беларуськалiй”

Открытое акционерное общество “Беларуськалий”

Adrese: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710 Minsk Region/Oblast, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 23.12.1996.

Reģistrācijas numurs: 600122610

OJSC Belaruskali ir valstij piederošs uzņēmums un viens no lielākajiem potašas ražotājiem pasaulē, kas nodrošina 20 % no globālā potašas eksporta. Tādējādi tas ir būtisks Lukashenka režīma ienākumu un ārvalstu valūtas avots. Aliaksandr Lukashenka to ir nosaucis par “nacionālo bagātību, lepnumu, vienu no Baltkrievijas eksporta pīlāriem”. Tādējādi Belaruskali gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Uzņēmuma vadība iebiedēja un vēlāk atlaida no darba tos Belaruskali darbiniekus, kuri piedalījās streikos un miermīlīgos protestos pēc krāpnieciskajām 2020. gada augusta prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā. Lukashenka pats personīgi draudēja aizstāt streikotājus ar kalnračiem no Ukrainas. Tāpēc Belaruskali ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā un atbalsta Lukashenka režīmu.

3.6.2022.

29.

Joint Stock Company “Belarusian Potash Company”

ААТ “Беларуская калiйная кампанiя”

ОАО Белорусская калийная компания

Adrese: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 13.9.2013.

Reģistrācijas numurs: 192050251

Tālr. +375 (17)-309-30-10; +375 (17)-309-30-30

E-pasta adrese: info@belpc.by

JSC Belarusian Potash Company ir Baltkrievijas valsts potašas ražotāja Belaruskali eksportētājs. Belaruskali ir viens no lielākajiem Lukashenka režīma ieņēmumu avotiem. Belarusian Potash Company nodrošinātās piegādes veido 20 % no globālā potašas eksporta.

Valsts garantē Belarusian Potash Company monopoltiesības eksportēt kālija mēslošanas līdzekļus. Baltkrievijas iestāžu nodrošinātā preferenciālā režīma dēļ uzņēmums gūst ievērojamus ieņēmumus. Tādējādi Belarusian Potash Company gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

30.

“Inter Tobacco” LLC

Таварыства з абмежаванай адказнасцю “Iнтэр Табак”

Общество с ограниченной ответственностью “Интер Тобако”

Adrese: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Baltkrievija (Minskas brīvā ekonomiskā zona)

Reģistrācijas datums: 10.10.2002.

Reģistrācijas numurs: 808000714

Inter Tobacco LLC ir daļa no Baltkrievijas tabakas izstrādājumu ražošanas nozares. Uzņēmumam ir ievērojama daļa ienesīgajā Baltkrievijas vietējā cigarešu tirgū. Pamatojoties uz Aliaksandr Lukashenka parakstītu dekrētu, uzņēmumam tika piešķirtas ekskluzīvas privilēģijas importēt Baltkrievijā tabakas izstrādājumus. Turklāt Lukashenka izdeva prezidenta dekrētu, uzdodot mainīt Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas administratīvās robežas, lai tajās neietilptu zeme, uz kuras atrodas Inter Tobacco rūpnīca; iespējams, tas tika darīts nolūkā izvairīties no nodokļu maksāšanas. Inter Tobacco pieder Alexei Oleksin un viņa ģimenes locekļiem (tā īpašnieks ir Oleksin piederošais uzņēmums Energo-Oil).

Tādējādi Inter Tobacco gūst labumu no Lukashenka režīma.

3.6.2022.

31.

Open Joint Stock Company “Naftan”

Адкрытае акцыянернае таварыства “НАФТАН”

Открытое акционерное общество “НАФТАН”

Adrese: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 1992. gads

Reģistrācijas numurs: 300042199

Kā valstij piederošs uzņēmums, OJSC Naftan ir būtisks Lukashenka režīma ieņēmumu un ārvalstu valūtas avots. Tādējādi Naftan gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Uzņēmuma vadība iebiedēja un vēlāk atlaida tos Naftan darbiniekus, kuri piedalījās streikos un mierīmīlīgos protestos pēc krāpnieciskajām 2020. gada augusta prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā. Tāpēc Naftan ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā un atbalsta Lukashenka režīmu.

3.6.2022.

32.

Open Joint Stock Company “Grodno Tobacco Factory Neman”

Адкрытае акцыянернае таварыства “Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман”

Oткрытое акционерное общество “Гродненская табачная фабрика Неман”

Adrese: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 30.12.1996.

Reģistrācijas numurs: 500047627

OJSC Grodno Tobacco Factory Neman ir Baltkrievijas valstij piederošs uzņēmums un viens no Lukashenka režīma galvenajiem ieņēmumu avotiem. Uzņēmuma daļa Baltkrievijas tabakas izstrādājumu tirgū ir 70–80 %. Tāpēc Grodno Tobacco Factory Neman gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Baltkrievijā ražotās Grodno Tobacco Factory Neman zīmolu cigaretes ir vienas no visizplatītākajām cigaretēm, kas kontrabandas ceļā tiek ievestas Savienībā kā daļa no ienesīgās kontrabandas tabakas izstrādājumu tirdzniecības. Kontrabandas shēmā tiek izmantoti Baltkrievijas valsts uzņēmumiem Belaruskali un Grodno Azot piederošie dzelzceļa vagoni. Tāpēc Grodno Tobacco Factory Neman palīdz veicināt tādu preču nelikumīgu nodošanu uz Savienības teritoriju, kurām tiek piemēroti ierobežojumi.

3.6.2022.

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства “БЕЛМЫТСЭРВIС”

Республиканское унитарное предприятие “БЕЛТАМОЖСЕРВИС”

Adrese: 17th km. Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk region/Oblast, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 9.6.1999.

Reģistrācijas numurs: 101561144

Beltamozhservice ir valstij piederošs uzņēmums un viens no lielākajiem loģistikas uzņēmumiem Baltkrievijā. Tas ir cieši saistīts ar Baltkrievijas iestādēm un iesaistīts preču kontrabandā un reeksportēšanā no Baltkrievijas uz Krieviju. Uzņēmums gūst labumu no saiknēm ar Baltkrievijas iestādēm un nodrošina ievērojamus ienākumus Lukashenka režīmam. Tādējādi Beltamozhservice gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

34.

Open Joint Stock Company “Managing Company of Holding “Belkommunmash””

Адкрытае акцыянернае таварыства “Кiруючая кампанiя холдынгу “Белкамунмаш””

Открытое акционерное общество “Управляющая компания холдинга “Белкоммунмаш””

Adrese: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 13.8.1991.

Reģistrācijas numurs: 100205408

Belkommunmash ir Baltkrievijas sabiedriskā transporta transportlīdzekļu ražotājs. Aliaksandr Lukashenka veicina Belkommunmash uzņēmējdarbību, garantējot, ka uzņēmums ievēros savas līgumsaistības pret saviem partneriem, un izmanto savu ietekmi, lai atbalstītu tā uzņēmējdarbību. Tāpēc Belkommunmash gūst labumu no Lukashenka režīma.

Atriebjoties par darbinieku protestiem pret 2020. gada prezidenta vēlēšanu viltoto iznākumu, Belkommunmash viņus atlaida no darba, tāpēc uzņēmums ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un atbalsta Lukashenka režīmu.

3.6.2022.

35.

Belteleradio Company / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adrese: 9 Makayonka St., Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 14.9.1994.

Reģistrācijas numurs: 100717729

Tīmekļa vietne: tvr.by

Belteleradio Company ir valsts televīzijas un radio apraides uzņēmums, un Baltkrievijā kontrolē septiņus televīzijas kanālus un piecas radiostacijas. Pēc krāpnieciskajām prezidenta vēlēšanām 2020. gada augustā Belteleradio Company atlaida tā kontrolē esošo mediju darbiniekus, kuri piedalījās protestos, un aizstāja viņus ar Krievijas mediju darbiniekiem. Tādējādi uzņēmums ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību.

Belteleradio Company pārraudzībā esošie televīzijas kanāli un radiostacijas aktīvi izplata propagandu un tādējādi atbalsta Lukashenka režīmu.

3.6.2022.

▼M32
II PIELIKUMS

LĒMUMA 2.d PANTĀ MINĒTO JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU VAI STRUKTŪRU SARAKSTS

Baltkrievijas Aizsardzības ministrija

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT-New Technologies

Gomel reģiona (oblast) izpildkomitejas Iekšlietu departaments

Baltkrievijas Republikas Iekšlietu ministrijas iekšējais karaspēks

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Baltkrievijas Republikas militārās rūpniecības Valsts iestāde (State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus)

Baltkrievijas Republikas Valsts drošības komiteja (State Security Committee of the Republic of Belarus)

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC

▼M26
III PIELIKUMS

2.h UN 2.i PANTĀ MINĒTO LIELO KREDĪTIESTĀŽU SARAKSTS

Development Bank of the Republic of Belarus (Baltkrievijas Republikas Attīstības banka)
Belarusbank
Belinvestbank (Baltkrievijas Attīstības un rekonstrukcijas banka)
Belagoprombank
Bank Dabrabyt

▼M10 —————

▼M28
IV PIELIKUMS

2.c PANTA 9. PUNKTĀ MINĒTO PARTNERVALSTU SARAKSTS

▼M32
V PIELIKUMS

LĒMUMA 2.y PANTĀ MINĒTO JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU VAI STRUKTŪRU SARAKSTSJuridiskās personas, vienības vai struktūras nosaukums

Piemērošanas sākuma datums

Belagroprombank

2022. gada 20. marts

Bank Dabrabyt

2022. gada 20. marts

Development Bank of the Republic of Belarus (Baltkrievijas Republikas Attīstības banka)

2022. gada 20. marts

Belinvestbank (Belarusian Bank for Development and Reconstruction) (Baltkrievijas Attīstības un rekonstrukcijas banka)

2022. gada 14. jūnijs( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/821 (2021. gada 20. maijs), ar ko izveido Savienības režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, starpniecības, tehniskās palīdzības, tranzīta un pārvadājumu kontrolei (pārstrādāta redakcija) (OV L 206, 11.6.2021., 1. lpp.).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.).

( 3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

Top