EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0333-20200224

Consolidated text: Komisijas Regula (ES) Nr. 333/2010 (2010. gada 22. aprīlis) par atļauju jaunā veidā izmantot Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), lai lietotu to kā barības piedevu atšķirtiem sivēniem (atļaujas turētājs Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., ko Eiropas Savienībā pārstāv Pen & Tec Consulting S.L.U.) (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/333/2020-02-24

02010R0333 — LV — 24.02.2020 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 333/2010

(2010. gada 22. aprīlis)

par atļauju jaunā veidā izmantot Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), lai lietotu to kā barības piedevu atšķirtiem sivēniem (atļaujas turētājs ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., ko Eiropas Savienībā pārstāv Pen & Tec Consulting S.L.U.  ◄ )

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 102, 23.4.2010., 19. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/897 (2016. gada 8. jūnijs),

  L 152

7

9.6.2016

►M2

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/146 (2020. gada 3. februāris),

  L 31

3

4.2.2020
▼B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 333/2010

(2010. gada 22. aprīlis)

par atļauju jaunā veidā izmantot Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), lai lietotu to kā barības piedevu atšķirtiem sivēniem (atļaujas turētājs ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., ko Eiropas Savienībā pārstāv Pen & Tec Consulting S.L.U.  ◄ )

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.
PIELIKUMSPiedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV/kg barības maisījuma ar 12 % mitruma saturu

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa – zarnu floras stabilizatori

4b1820

►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., ko Eiropas Savienībā pārstāv Pen & Tec Consulting S.L.U.  ◄

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Piedevas sastāvs:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ar vismaz 1,0 × 1010 KVV/g

Aktīvās vielas raksturojums:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) dzīvotspējīgas sporas (KVV)

Analīzes metode (1):

Skaitīšanas metode: visās mērķa matricās izmanto triptonsojas agaru un saskaita izvietojumu uz plāksnītes (EN 15874:2009)

Identifikācija: izmanto lauka gela elektroforēzi (PFGE)

Sivēni (atšķirti)

3 × 108

1.  Piedevas, premiksa un barības maisījuma lietošanas instrukcijās norāda glabāšanas temperatūru, derīguma termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas

2.  Izmantošanai barībā, kas paredzēta atšķirtiem sivēniem līdz apmēram 35 kg

3.  Drošības apsvērumi: apstrādes laikā jāizmanto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi

2020. gada 13. maijs

(1)   Sīkāka informācija par analīzes metodēm ir pieejama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives

Top