EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0809-20190721

Consolidated text: Komisijas Regula (EK) Nr. 809/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/809/2019-07-21

02004R0809 — LV — 21.07.2019 — 011.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 809/2004

(2004. gada 29. aprīlis)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 149, 30.4.2004, p.1)

Atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/980 (2019. gada 14. marts),

L 166

26

21.6.2019

 
Pēdējā konsolidētā versija pirms atcelšanas ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02004R0809-20160324
Top