EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0354

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/354 (2019. gada 4. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

ST/6368/2019/INIT

OV L 64, 5.3.2019, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/354/oj

5.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 64/7


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2019/354

(2019. gada 4. marts),

ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 5. martā pieņēma Lēmumu 2014/119/KĀDP (1).

(2)

Balstoties uz Lēmuma 2014/119/KĀDP pārskatīšanu, ierobežojošo pasākumu, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām, piemērošana būtu jāpagarina līdz 2020. gada 6. martam, ieraksts par vienu personu būtu jāsvītro un pielikums būtu jāpapildina ar informāciju par tiesībām uz aizstāvību un tiesībām uz efektīvu aizsardzību tiesā.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2014/119/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2014/119/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 5. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šo lēmumu piemēro līdz 2020. gada 6. martam.”;

2)

pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 4. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. ANTON


(1)  Padomes Lēmums 2014/119/KĀDP (2014. gada 5. marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV L 66, 6.3.2014., 26. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2014/119/KĀDP pielikumu groza šādi:

1)

sadaļu “To personu, vienību un struktūru saraksts, kas minētas 1. pantā” groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

“A.    To personu, vienību un struktūru saraksts, kas minētas 1. pantā”;

b)

no saraksta svītro ierakstu attiecībā uz šādu personu:

5.

Andrii Petrovych Kliuiev;

2)

pievieno šādu sadaļu:

“B.    Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā

Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā saskaņā ar Ukrainas Kriminālprocesa kodeksu

Ukrainas Kriminālprocesa kodeksa (“Kriminālprocesa kodekss”) 42. pantā ir paredzēts, ka katrai persona, kura tiek turēta aizdomās vai ir apsūdzēta kriminālprocesā, ir tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. Tajās ietilpst: tiesības tikt informētai par to, par kādu noziedzīgu nodarījumu persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta; tiesības tikt informētai, skaidri un nekavējoties, par tās tiesībām saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksu; tiesības pēc pirmā lūguma saņemt piekļuvi advokātam; tiesības pieprasīt procesuālas darbības; un tiesības apstrīdēt izmeklētāja, prokurora un izmeklēšanas tiesneša lēmumus, darbības un bezdarbību. Kriminālprocesa kodeksa 306. pantā ir noteikts, ka sūdzības par izmeklētāja vai prokurora lēmumiem, darbībām vai bezdarbību ir jāizskata vietējās tiesas izmeklēšanas tiesnesim sūdzības iesniedzēja vai viņa advokāta vai juridiskā pārstāvja klātbūtnē. Turklāt Kriminālprocesa kodeksa 309. pantā ir noteikts, kurus izmeklēšanas tiesnešu lēmumus var pārsūdzēt apelācijas kārtībā, un tas, ka citus lēmumus var apstrīdēt tiesā pirmstiesas procedūras laikā. Bez tam vairākas procesuālas izmeklēšanas darbības ir iespējamas tikai ar izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmumu (piemēram, īpašuma arests saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 164. pantu un aizturēšanas pasākumi saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 176. pantu).

Katras sarakstā iekļautās personas tiesību uz aizstāvību un tiesību uz efektīvu aizsardzību tiesā piemērošana

1.   Viktor Fedorovych Yanukovych

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Yanukovych kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina vairāki tiesas lēmumi saistībā ar īpašuma arestu un tiesas 2018. gada 1. novembra lēmums, ar ko piešķir atļauju aizdomās turēto aizturēt, izsaukt uz tiesu un nogādāt tiesā, kā arī izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 8. oktobra lēmums, ar ko noraida prokuratūras pieteikumu par īpašu pirmstiesas izmeklēšanu in absentia.

2.   Vitalli Yuriyovych Zakharchenko

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Zakharchenko kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 21. maija un 2018. gada 23. novembra lēmumi, ar kuriem atļauj aizturēt Zakharchenko kungu ar mērķi viņu nogādāt tiesā, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli, apcietinājumu.

3.   Viktor Pavlovych Pshonka

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Pshonka kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 12. marta un 2018. gada 13. augusta lēmumi, ar kuriem atļauj aizturēt Pshonka kungu ar mērķi viņu nogādāt tiesā, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli, apcietinājumu.

6.   Viktor Ivanovych Ratushniak

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Ratushniak kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 21. maija un 2018. gada 23. novembra lēmumi, ar kuriem atļauj aizturēt Ratushniak kungu ar mērķi viņu nogādāt tiesā, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli, apcietinājumu.

7.   Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Yanukovych kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 7. februāra lēmums, ar ko noraida prokuratūras pieteikumu par īpašu pirmstiesas izmeklēšanu in absentia, vairāki tiesas lēmumi saistībā ar īpašuma arestu un izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 27. jūnija lēmums atcelt prokuratūras lēmumu, ar ko tika noraidīts aizstāvības puses lūgums izbeigt izmeklēšanu.

9.   Artem Viktorovych Pshonka

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Pshonka kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 12. marta un 2018. gada 13. augusta lēmumi, ar kuriem atļauj aizturēt Pshonka kungu ar mērķi viņu nogādāt tiesā, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli, apcietinājumu.

11.   Mykola Yanovych Azarov

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Azarov kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 8. septembra lēmums sniegt atļauju veikt īpašu izmeklēšanu in absentia, kā arī izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 16. augusta lēmums, ar ko atļauj aizturēt Azarov kungu ar mērķi viņu nogādāt tiesā, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli, apcietinājumu, kā arī vairāki tiesas lēmumi saistībā ar īpašuma arestu.

12.   Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Kurchenko kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 7. marta lēmums sniegt atļauju veikt īpašu izmeklēšanu in absentia.

13.   Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Tabachnyk kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 8. maija lēmumi, ar kuriem atļauj aizturēt Tabachnyk kungu ar mērķi viņu nogādāt tiesā, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli, apcietinājumu.

15.   Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Arbuzov kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina vairāki tiesas lēmumi saistībā ar īpašuma arestu, kā arī ar īpašuma aresta atcelšanu.

17.   Oleksandr Viktorovych Klymenko

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Klymenko kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 5. oktobra lēmums sniegt atļauju veikt īpašu izmeklēšanu in absentia.

18.   Edward Stavytskyi

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Stavytskyi kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina vairāki tiesas lēmumi saistībā ar īpašuma arestu, izmeklēšanas tiesneša 2017. gada 22. novembra lēmums sniegt atļauju veikt īpašu izmeklēšanu in absentia, prokurora 2018. gada 2. janvāra rīkojums izmeklētājam paziņot aizdomās turētajiem un viņu advokātiem par pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanu un tas, ka 2018. gada 8. maijā apsūdzība tika nodota Kijevas Sviatoshynskyi rajona tiesai izskatīšanai pēc būtības. Šī informācija arī liecina, ka nav bijis iepriekšēja derīga prokuratūras lēmuma nesākt kriminālizmeklēšanu un ka tāpēc ar attiecīgo kriminālprocesu netika pārkāpts ne bis in idem princips.”


Top