EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0128

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/128 (2018. gada 25. janvāris), ar ko labo Īstenošanas regulas (ES) 2015/504, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 attiecībā uz administratīvajām prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai, dažu valodu versijas (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/0402

OJ L 22, 26.1.2018, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/128/oj

26.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/128

(2018. gada 25. janvāris),

ar ko labo Īstenošanas regulas (ES) 2015/504, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 attiecībā uz administratīvajām prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai, dažu valodu versijas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 5. februāra Regulu (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (1) un jo īpaši tās 34. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 (2) grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, portugāļu, rumāņu, slovēņu, spāņu, somu un zviedru valodas versijā ir kļūda, proti, tās IV pielikuma 4.2.1.3. punktā jēdzienam “STAGE 3” būtu jābūt angliski.

(2)

Turklāt vēl viena kļūda ir Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 grieķu, horvātu, igauņu, latviešu, lietuviešu, portugāļu un rumāņu valodas versijās, kurās IV pielikuma 1. papildinājuma 3. un 4. punktā izklāstītajos paraugos jēdzienam “C2a STAGE 1” būtu jābūt angliski.

(3)

Papildu kļūdas ir Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 igauņu valodas versijā, proti, tās IV pielikuma 2.1.1.6. līdz 2.1.1.9. punktā un 4.2.1.6. līdz 4.2.1.9. punktā, kā arī minētā pielikuma 1. papildinājuma 1. līdz 6. punktā – dažos burtos, kas attiecas uz ražotāja normatīvās plāksnītes paraugu.

(4)

Papildu kļūdas ir Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 spāņu valodas versijā, proti, tās IV pielikuma 2.1.1.6., 2.1.1.7., 2.1.1.9., 4.2.1.6., 4.2.1.7. un 4.2.1.9. punktā – dažos burtos, kas attiecas uz ražotāja normatīvās plāksnītes paraugu.

(5)

Tādēļ Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, portugāļu, rumāņu, slovēņu, spāņu, somu un zviedru valodas versijas būtu attiecīgi jālabo. Šie labojumi neattiecas uz pārējo valodu versijām.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 69. panta 1. punktā minētās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2015/504 labo šādi:

1)

(neattiecas uz latviešu valodas versiju);

2)

(neattiecas uz latviešu valodas versiju);

3)

(neattiecas uz latviešu valodas versiju);

4)

(neattiecas uz latviešu valodas versiju);

5)

IV pielikuma 4.2.1.3. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.1.3.

Transportlīdzekļa kategorija, tostarp apakškategorija un ātruma indekss (*) un apstiprinājuma posms (bāzes transportlīdzekļu gadījumā šo pirmo identificēšanas posmu izlaiž; turpmāku posmu gadījumā informācijā norāda posmu:, piem., “STAGE 3” trešajam posmam), katru ierakstu atdala ar vienu vai vairākām atstarpēm;”;

6)

(neattiecas uz latviešu valodas versiju);

7)

(neattiecas uz latviešu valodas versiju);

8)

(neattiecas uz latviešu valodas versiju);

9)

(neattiecas uz latviešu valodas versiju);

10)

(neattiecas uz latviešu valodas versiju);

11)

(neattiecas uz latviešu valodas versiju);

12)

IV pielikuma 1. papildinājuma 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   C PARAUGS 1. posmam C2a kategorijas transportlīdzeklim

JEAN NICOLE TRACTORS Ltd.

C2a STAGE 1

e3*167/2013*14863

ZFS159000AZ000055

820 kg

A-1 366 kg

S-2: 454 kg P: 255 kPa

 

 

T-1

T-2

T-3

B-1

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-2

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-3

2 000 kg

3 000 kg

2 000 kg

B-4

4 000 kg

5 000 kg

4 000 kg”

13)

IV pielikuma 1. papildinājuma 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   D PARAUGS 1. posmam C2a kategorijas transportlīdzeklim (alternatīva C PARAUGAM)

JEAN NICOLE TRACTORS Ltd.

C2a STAGE 1

e3*167/2013*14863

ZFS159000AZ000055

820 kg

A-1: 366 kg

S-2: 454 kg P: 255 kPa

 

 

T-1

T-2

T-3

B-1

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-2

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-3

2 000 kg

3 000 kg

2 000 kg

B-4

4 000 kg

5 000 kg

4 000 kg”

14)

(neattiecas uz latviešu valodas versiju);

15)

(neattiecas uz latviešu valodas versiju).

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 25. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 60, 2.3.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 11. marta Īstenošanas regula (ES) 2015/504, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 attiecībā uz administratīvajām prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai (OV L 85, 28.3.2015., 1. lpp.).


Top