EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0665

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 665/2013 ( 2013. gada 3. maijs ), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz putekļsūcēju energomarķējumu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 192, 13.7.2013, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 307 - 329

No longer in force, Date of end of validity: 02/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/665/oj

13.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 665/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz putekļsūcēju energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (1), un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2010/30/ES noteikts, ka Komisijai jāpieņem deleģētie akti attiecībā uz tādu energopatēriņu ietekmējošu ražojumu marķēšanu, kuriem piemīt būtisks potenciāls ietaupīt enerģiju, bet starp kuriem pie līdzvērtīgas funkcionalitātes pastāv būtiskas atšķirības energoefektivitātes rādītājos.

(2)

Putekļsūcēju elektroenerģijas patēriņš veido ievērojamu daļu no kopējā elektroenerģijas pieprasījuma Savienībā. Potenciāls putekļsūcēju enerģijas patēriņa samazināšanai ir ievērojams.

(3)

Slapjtīres, slapjtīres un saustīres, robotizētiem, rūpniecības, iebūvētajiem un ar akumulatoru darbināmajiem putekļsūcējiem, grīdvirsmu spodrinātājiem un āra putekļsūcējiem ir īpaši raksturlielumi, un tāpēc šo regulu tiem nevajadzētu piemērot.

(4)

Etiķetē norādītā informācija būtu jāiegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp, ja tādi ir pieejami, harmonizētos standartus, ko pieņēmušas Eiropas standartizācijas organizācijas, kuras ir norādītas I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulai (ES) 1025/2012 par Eiropas standartizāciju (2).

(5)

Šajā regulā būtu jānosaka putekļsūcēju etiķešu vienots noformējums un saturs.

(6)

Turklāt šajā regulā būtu jānosaka prasības attiecībā uz putekļsūcēju tehnisko dokumentāciju un ražojuma datu lapu.

(7)

Šajā regulā būtu jānosaka arī prasības par informāciju, kas jāsniedz saistībā ar putekļsūcēju jebkāda veida tālpārdošanu un jebkādās to reklāmās un tehniskajos reklāmizdevumos.

(8)

Ir lietderīgi noteikt, ka šīs regulas noteikumus pārskata, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā noteiktas prasības par to, kā jāmarķē no elektrotīkla darbināmi putekļsūcēji, tostarp hibrīdiski putekļsūcēji, un kā par tiem jāsniedz papildu informācija par ražojumu.

2.   Šo regulu nepiemēro:

(a)

slapjtīres, slapjtīres un saustīres, ar akumulatoru darbināmiem, robotizētiem, rūpniecības un iebūvētiem putekļsūcējiem;

(b)

grīdvirsmu spodrinātājiem;

(c)

āra putekļsūcējiem.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2010/30/ES 2. pantā noteiktajām definīcijām šajā regulā izmanto šādas definīcijas.

1.

“Putekļsūcējs” ir ierīce, kas ar tajā radītu zemspiedienu no tīrāmās virsmas ar gaisa plūsmu aizvāc netīrumus.

2.

“Hibrīdisks putekļsūcējs” ir putekļsūcējs, ko var darbināt gan no elektrotīkla, gan ar akumulatoru.

3.

“Slapjtīres putekļsūcējs" ir putekļsūcējs, kas no virsmas aizvāc sausu un/vai slapju materiālu (netīrumus), tīrāmo virsmu slapinot ar tvaiku vai ūdenī šķīstošu mazgāšanas līdzekli, ko pēc tam kopā ar netīrumiem aizvāc ar ierīcē radīta zemspiediena nodrošinātu gaisa plūsmu, tostarp šādu putekļsūcēju tipi, kas pazīstami ar nosaukumu izsmidzes putekļsūcējs.

4.

“Slapjtīres un saustīres putekļsūcējs” ir putekļsūcējs, kas paredzēts vairāk nekā 2,5 litru šķidruma savākšanai apvienojumā ar saustīres putekļsūcēja funkcionalitāti.

5.

“Saustīres putekļsūcējs” ir putekļsūcējs, kas paredzēts pārsvarā sausu netīrumu savākšanai (putekļi, šķiedras, pavedieni), tostarp tāda tipa putekļsūcēji, kuriem ir ar akumulatoru darbināms kustīgs uzgalis.

6.

“Ar akumulatoru darbināms kustīgs uzgalis” ir tīrīšanas uzgalis, kam ir ar akumulatoru darbināma kustināšanas ierīce, lai uzlabotu putekļu savākšanu.

7.

„Ar akumulatoru darbināms putekļsūcējs” ir putekļsūcējs, kuru darbina tikai ar akumulatoru.

8.

“Robotizēts putekļsūcējs” ir ar akumulatoru darbināms putekļsūcējs, kas noteiktās robežās spēj darboties bez cilvēka līdzdalības un kas sastāv no mobilā komponenta un uzlādes stacijas, un/vai citiem funkcionēšanas palīgpiederumiem.

9.

“Rūpniecības putekļsūcējs” ir putekļsūcējs, kas ir daļa no ražošanas procesa, ir paredzēts bīstamu vielu savākšanai, ir paredzēts rupju putekļu savākšanai būvniecībā, metālrūpniecībā, izrakteņu ieguvē un pārtikas rūpniecībā, ir daļa no rūpniecības iekārtas vai instrumenta un/vai ir profesionāls putekļsūcējs, kura uzgaļa platums pārsniedz 0,50 m.

10.

“Profesionālais putekļsūcējs” ir putekļsūcējs, kas paredzēts profesionālai uzkopšanai un ko nespeciālistiem, apkopējiem vai tīrīšanas līgumslēdzējiem paredzēts izmantot birojos, veikalos, slimnīcās un viesnīcās un ko ražotājs kā tādu deklarējis atbilstības deklarācijā, kura attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/42/EK (3).

11.

“Iebūvēts putekļsūcējs” ir putekļsūcējs, kam zemspiediena radīšanas avots nostiprināts konkrētā vietā (nav pārvietojams), un ēkā noteiktās vietās atrodas lokanās caurules pievienošanas ligzdas.

12.

“Grīdvirsmu spodrinātājs” ir elektroierīce, kas paredzēta noteikta veida grīdu kopšanai, nogludināšanai un/vai pulēšanai, un to parasti darbina, izmantojot pulēšanas līdzekli, ko ierīce izberzē pa grīdvirsmu, un parasti šādai ierīcei kā papildu funkcija ir arī putekļsūcēja funkcija.

13.

“Āra putekļsūcējs” ir ierīce, kas paredzēta lietošanai ārpus telpām, lai ar tajā radīta zemspiediena nodrošinātu gaisa plūsmu tvertnē savāktu gružus, piemēram, nopļautu zāli un lapas, un kurā var ietilpt smalcinātājs un kura var spēt darboties arī kā gaispūtis.

14.

“Ar akumulatoru darbināms pilnizmēra putekļsūcējs” ir tāds ar akumulatoru darbināms putekļsūcējs, kurš, kad tas pilnībā uzlādēts, spēj bez atkārtotas uzlādes notīrīt 15 m2 grīdas ar 2 dubultgājieniem uz katras grīdas daļas.

15.

“Ūdens filtra putekļsūcējs” ir saustīres putekļsūcējs, kurā kā filtrēšanas līdzekli izmanto vairāk nekā 0,5 l ūdens, caur kuru tiek izvadīts iesūktais gaiss un uztverti aizvāktie sausie netīrumi.

16.

“Sadzīves putekļsūcējs” ir putekļsūcējs, ko paredzēts izmantot mājsaimniecībās vai sadzīves vajadzībām un kuru ražotājs kā tādu deklarējis atbilstības deklarācijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/95/EK (4).

17.

“Universāls putekļsūcējs” ir putekļsūcējs, ko piegādā ar nemaināmu vai vismaz vienu maināmu uzgali un kurš paredzēts gan mīksto, gan cieto segumu tīrīšanai, vai ko piegādā gan ar vismaz vienu maināmu uzgali, kas īpaši paredzēts mīksto segumu tīrīšanai, gan ar vismaz vienu maināmu uzgali, kas paredzēts cieto segumu tīrīšanai.

18.

“Cieto segumu putekļsūcējs” ir putekļsūcējs, ko piegādā tādu ar nemaināmu uzgali, kas īpaši paredzēts cieto segumu tīrīšanai, vai ko piegādā tikai ar vienu vai vairākiem maināmiem uzgaļiem, kas īpaši paredzēti cieto segumu tīrīšanai.

19.

“Mīksto segumu putekļsūcējs” ir putekļsūcējs, ko piegādā ar tādu nemaināmu uzgali, kas īpaši paredzēts mīksto segumu tīrīšanai, vai ko piegādā tikai ar vienu vai vairākiem maināmiem uzgaļiem, kas īpaši paredzēti mīksto segumu tīrīšanai.

20.

“Ekvivalents putekļsūcējs” ir tāds tirgū laists putekļsūcēja modelis, kuram ir tāda pati ieejas jauda, gada enerģijas patēriņš, mīkstā seguma un cietā seguma atputekļošanas rādītājs, putekļu izdalīšanās rādītājs un akustiskās jaudas līmenis kā citam tā paša ražotāja ar citu tirdzniecības kodu tirgū laistam putekļsūcēja modelim.

3. pants

Piegādātāju pienākumi un termiņi

1.   Piegādātāji nodrošina, ka no 2014. gada 1. septembra:

(a)

katru putekļsūcēju piegādā ar drukātu etiķeti, kuras formāts un informācijas saturs atbilst II pielikumā noteiktajam;

(b)

tiek darīta pieejama III pielikumā noteiktā datu lapa;

(c)

pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm un Komisijai tiek darīta pieejama IV pielikumā noteiktā tehniskā dokumentācija;

(d)

visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu putekļsūcēja modeli, ir ietverta energoefektivitātes klase, ja reklāmā norādīta ar energopatēriņu saistīta informācija vai informāciju par cenu;

(e)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu putekļsūcēja modeli un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie raksturlielumi, ir iekļauta šā modeļa energoefektivitātes klase.

2.   II pielikumā noteikto etiķetes formātu piemēro saskaņā ar šādiem termiņiem:

(a)

to putekļsūcēju etiķetes, kurus laiž tirgū no 2014. gada 1. septembra, atbilst II pielikuma etiķetei Nr. 1;

(b)

to putekļsūcēju etiķetes, kurus laiž tirgū no 2017. gada 1. septembra, atbilst II pielikuma etiķetei Nr. 2.

4. pants

Izplatītāju pienākumi

Piegādātāji nodrošina, ka no 2014. gada 1. septembra:

(a)

tirdzniecības vietā katram apskatei izliktajam putekļsūcēja modelim ir skaidri saskatāmi pievienota vai piekarināta etiķete, ko piegādātāji ir nodrošinājuši saskaņā ar 3. pantu;

(b)

putekļsūcējus, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka tiešajam lietotājam nav paredzēts pašam aplūkot apskatei izlikto ražojumu, kā norādīts Direktīvas 2010/30/ES 7. pantā, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar šīs regulas V pielikumu;

(c)

visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu putekļsūcēja modeli un ietver ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, ir iekļauta atsauce uz energoefektivitātes klasi;

(d)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu putekļsūcēja modeli un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie raksturlielumi, ir iekļauta atsauce uz šā modeļa energoefektivitātes klasi.

5. pants

Mērījumu metodes

Informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot ticamas, precīzas un reproducējamas mērījumu un aprēķinu metodes, kurās ņemtas vērā atzītas mūsdienīgas aprēķinu un mērījumu metodes, kā noteikts VI pielikumā.

6. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Novērtējot deklarētās energoefektivitātes klases, tīrīšanas efektivitātes klašu, putekļu izdalīšanās klases, gada enerģijas patēriņa un akustiskās jaudas līmeņa atbilstību, dalībvalstis izmanto VII pielikumā noteikto procedūru.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Veicot pārskatīšanu, jo īpaši novērtē VII pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides, to, vai regula būtu attiecināma uz ar akumulatoru darbināmiem putekļsūcējiem un vai ir lietderīgi gada enerģijas patēriņa, atputekļošanas rādītāja un putekļu izdalīšanās rādītāja noteikšanai izmantot mērījumu metodes, kas pamatojas uz pustukšu, nevis tukšu tvertni.

8. pants

Pārejas noteikums

Šo regulu ūdens filtra putekļsūcējiem piemēro no 2017. gada 1. septembra.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

(3)  OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.

(4)  OV L 374, 27.12.2006., 10. lpp.


I PIELIKUMS

Energoefektivitāte, tīrīšanas efektivitāte un putekļu izdalīšanās klases

1.   Energoefektivitātes klases

Putekļsūcēja energoefektivitātes klasi nosaka atbilstoši tā gada enerģijas patēriņam, kā norādīts 1. tabulā. Putekļsūcēja gada enerģijas patēriņu nosaka saskaņā ar VI pielikumu.

1.   tabula

Energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Gada enerģijas patēriņš (AE) [kWh/gadā]

Etiķete Nr. 1

Etiķete Nr. 2

A+++

neattiecas

AE ≤ 10,0

A++

neattiecas

10,0 < AE ≤ 16,0

A+

neattiecas

16,0 < AE ≤ 22,0

A

AE ≤ 28,0

22,0 < AE ≤ 28,0

B

28,0 < AE ≤ 34,0

28,0 < AE ≤ 34,0

C

34,0 < AE ≤ 40,0

34,0 < AE ≤ 40,0

D

40,0 < AE ≤ 46,0

AE > 40,0

E

46,0 < AE ≤ 52,0

neattiecas

F

52,0 < AE ≤ 58,0

neattiecas

G

AE > 58,0

neattiecas

2.   Tīrīšanas efektivitātes klases

Putekļsūcēja tīrīšanas efektivitātes klasi nosaka atbilstoši tā atputekļošanas rādītājam (dpu), kā norādīts 2. tabulā. Putekļsūcēja atputekļošanas rādītāju nosaka saskaņā ar VI pielikumu.

2.   tabula

Tīrīšanas efektivitātes klases

Tīrīšanas efektivitātes klase

Mīkstā seguma atputekļošanas rādītājs (dpuc )

Cietā seguma atputekļošanas rādītājs (dpuhf )

A

dpuc ≥ 0,91

dpuhf ≥ 1,11

B

0,87 ≤ dpuc < 0,91

1,08 ≤ dpuhf < 1,11

C

0,83 ≤ dpuc < 0,87

1,05 ≤ dpuhf < 1,08

D

0,79 ≤ dpuc < 0,83

1,02 ≤ dpuhf < 1,05

E

0,75 ≤ dpuc < 0,79

0,99 ≤ dpuhf < 1,02

F

0,71 ≤ dpuc < 0,75

0,96 ≤ dpuhf < 0,99

G

dpuc < 0,71

dpuhf < 0,96

3.   Putekļu izdalīšanās rādītājs

Putekļsūcēja putekļu izdalīšanās klasi nosaka atbilstoši tā putekļu izdalīšanās rādītājam, kā norādīts 3. tabulā. Putekļsūcēja putekļu izdalīšanās rādītāju nosaka saskaņā ar VI pielikumu.

3.   tabula

Putekļu izdalīšanās klases

Putekļu izdalīšanās klase

Putekļu izdalīšanās rādītājs (dre)

A

dre ≤ 0,02 %

B

0,02 % < dre ≤ 0,08 %

C

0,08 % < dre ≤ 0,20 %

D

0,20 % < dre ≤ 0,35 %

E

0,35 % < dre ≤ 0,60 %

F

0,60 % < dre ≤ 1,00 %

G

dre > 1,00 %


II PIELIKUMS

Etiķete

1.   ETIĶETE Nr. 1

1.1.   Universālie putekļsūcēji

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

Image

I.

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

ražotāja modeļa identifikators, kas parasti ir burtciparu kods, ar kuru konkrētu putekļsūcēja modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu;

III.

energoefektivitātes klase atbilstīgi I pielikumam. Tās bultas smaile, uz kuras norādīta putekļsūcēja energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

IV.

vidējais gada enerģijas patēriņš saskaņā ar VI pielikumu;

V.

putekļu izdalīšanās klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu;

VI.

mīksto segumu tīrīšanas efektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu;

VII.

cieto segumu tīrīšanas efektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu;

VIII.

akustiskās jaudas līmenis saskaņā ar VI pielikumu.

Etiķešu noformējums atbilst šā pielikuma 4.1. punktam. Ja modelim piešķirts ES ekomarķējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010 (1), atkāpjoties no šā noteikuma, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

1.2.   Cieto segumu putekļsūcēji

Image

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I.

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

ražotāja modeļa identifikators, kas parasti ir burtciparu kods, ar kuru konkrētu putekļsūcēja modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu;

III.

energoefektivitātes klase atbilstīgi I pielikumam. Tās bultas smaile, uz kuras norādīta putekļsūcēja energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

IV.

vidējais gada enerģijas patēriņš saskaņā ar VI pielikumu;

V.

putekļu izdalīšanās klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu;

VI.

nepiemērotības simbols;

VII.

cieto segumu tīrīšanas efektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu;

VIII.

akustiskās jaudas līmenis saskaņā ar VI pielikumu.

Etiķešu noformējums atbilst šā pielikuma 4.2. punktam. Ja modelim piešķirts ES ekomarķējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010, atkāpjoties no šā noteikuma, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

1.3.   Mīksto segumu putekļsūcēji

Image

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I.

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

ražotāja modeļa identifikators, kas parasti ir burtciparu kods, ar kuru konkrētu putekļsūcēja modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu;

III.

energoefektivitātes klase atbilstīgi I pielikumam. Tās bultas smaile, uz kuras norādīta putekļsūcēja energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

IV.

vidējais gada enerģijas patēriņš saskaņā ar VI pielikumu;

V.

putekļu izdalīšanās klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu;

VI.

mīksto segumu tīrīšanas efektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu;

VII.

nepiemērotības simbols;

VIII.

akustiskās jaudas līmenis saskaņā ar VI pielikumu.

Etiķešu noformējums atbilst šā pielikuma 4.3. punktam. Ja modelim piešķirts ES ekomarķējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010, atkāpjoties no šā noteikuma, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

2.   ETIĶETE Nr. 2

2.1.   Universālie putekļsūcēji

Image

Etiķetē iekļauj 1.1. punktā norādīto informāciju.

Etiķešu noformējums atbilst šā pielikuma 4.1. punktam. Ja modelim piešķirts ES ekomarķējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010, atkāpjoties no šā noteikuma, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

2.2.   Cieto segumu putekļsūcēji

Image

Šajā etiķetē iekļauj 1.2. punktā norādīto informāciju.

Etiķešu noformējums atbilst šā pielikuma 4.2. punktam. Ja modelim piešķirts ES ekomarķējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010, atkāpjoties no šā noteikuma, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

2.3.   Mīksto segumu putekļsūcēji

Image

Šajā etiķetē iekļauj 1.3. punktā norādīto informāciju.

Etiķešu noformējums atbilst šā pielikuma 4.3. punktam. Ja modelim piešķirts ES ekomarķējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010, atkāpjoties no šā noteikuma, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

3.   ETIĶETES NOFORMĒJUMS

3.1.   Etiķešu noformējums universālajiem putekļsūcējiem ir šāds.

Image

Kur:

(a)

etiķete ir vismaz 75 mm plata un 150 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

(b)

fons ir balts;

(c)

krāsu kodi atbilst CMYK jeb ciānfuksīndzeltenmelnajam krāsu modelim saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X-00: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 % melna;

(d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numerācija attiecas uz iepriekšējo attēlu):

Image

ES etiķetes ietvars: 3,5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 2,5 mm;

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00;

Image

energomarķējums: krāsa: X-00-00-00, piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 62 mm, augstums: 12 mm;

Image

robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 62 mm;

Image

A–G un A+++–D skala:

bulta: augstums: 6 mm, atstarpe: 1 mm – krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

teksts: Calibri bold 13 pt lielie burti, balti;

Image

energoefektivitātes klase

bulta: platums: 17 mm, augstums: 9 mm, 100 % melna,

teksts: Calibri bold 18,5 pt, lielie burti, balti, ”+” simboli: Calibri bold 11 pt, balti, sakārtoti vienā rindā;

Image

enerģija

teksts: Calibri regular 6 pt, lielie burti, melni;

Image

gada elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā:

vērtība: „YZ”: Calibri bold 20 pt, 100 % melna,

„kWh/annum”: Calibri bold 12 pt, 100 % melns;

Image

mīkstā seguma tīrīšanas efektivitāte:

ietvars: 1,5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 2,5 mm,

burti: Calibri regular 13,5 pt, 100 % melni un Calibri bold 18 pt, 100 % melni;

Image

cietā seguma tīrīšanas efektivitāte:

ietvars: 1,5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 2,5 mm,

burti: Calibri regular 13,5 pt, 100 % melni un Calibri bold 18 pt, 100 % melni;

Image

putekļu izdalīšanās rādītājs:

ietvars: 1,5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 2,5 mm,

burti: Calibri regular 13,5 pt, 100 % melni un Calibri bold 18 pt, 100 % melni,

Image

akustiskās jaudas līmenis:

ietvars: 1,5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 2,5 mm,

vērtība: Calibri bold 16 pt, 100 % melna,

“dB”: Calibri regular 11 pt, 100 % melna;

Image

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

Image

piegādātāja modeļa identifikators:

Image

piegādātāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram jāietilpst 62 × 10 mm laukumā;

Image

regulas un etiķetes numurs:

teksts: Calibri bold 8 pt.

3.2.   Etiķešu noformējums cieto segumu putekļsūcējiem ir šāds.

Image

Kur:

etiķetes noformējums atbilst šā pielikuma 4.1. punktam, izņemot Nr. 9, uz kuru attiecas šādas prasības:

Image

mīkstā seguma tīrīšanas efektivitāte:

„nepiemērotības” simbols: ietvars 3 pt – krāsa: 00-X-X-00 (100 % sarkans) – diametrs 16 mm.

3.3.   Etiķešu noformējums mīksto segumu putekļsūcējiem ir šāds.

Image

Kur:

etiķetes noformējums atbilst šā pielikuma 4.1. punktam, izņemot Nr. 10, uz kuru attiecas šādas prasības:

Image

cietā seguma tīrīšanas efektivitāte:

„nepiemērotības” simbols: ietvars 3 pt – krāsa: 00-X-X-00 (100 % sarkans) – diametrs 16 mm.


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.


III PIELIKUMS

Datu lapa

1.

Putekļsūcēju datu lapā informāciju norāda šādā kārtībā, un to iekļauj ražojuma brošūrā vai citos informatīvos dokumentos, kas pievienoti ražojumam:

(a)

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

(b)

piegādātāja modeļa identifikators, kas parasti ir burtciparu kods, ar kuru konkrētu putekļsūcēja modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu;

(c)

energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu;

(d)

gada enerģijas patēriņš saskaņā ar VI pielikumu, izteikts kWh/gadā un noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata; to raksturo šādi: “Indikatīvais gada enerģijas patēriņš (kWh gadā), pamatojoties uz 50 tīrīšanas reizēm. Faktiskais gada enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

(e)

universālajiem putekļsūcējiem un mīkstā seguma putekļsūcējiem – mīkstā seguma tīrīšanas efektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu. Cieto segumu putekļsūcējiem – norāde „ar piegādāto uzgali nav piemērots mīksto segumu tīrīšanai”;

(f)

universālajiem putekļsūcējiem un cieto segumu putekļsūcējiem – cietā seguma tīrīšanas efektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu. Mīksto segumu putekļsūcējiem – norāde „ar piegādāto uzgali nav piemērots cieto segumu tīrīšanai”;

(g)

putekļu izdalīšanās klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu;

(h)

akustiskās jaudas līmenis, kā noteikts VI pielikumā;

(i)

nominālā ieejas jauda, kā noteikts VI pielikumā;

(j)

ja putekļsūcējam ir piešķirts ES ekomarķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010, var norādīt šo informāciju.

2.

Viena datu lapa var aptvert vairākus viena piegādātāja piegādātus putekļsūcēju modeļus.

3.

Datu lapā ietverto informāciju var sniegt etiķetes krāsu vai melnbaltas kopijas veidā. Šādā gadījumā norāda arī to 1. punktā minēto informāciju, kas uz etiķetes nav norādīta.


IV PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

1.

Tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. pantā, ietver šādu informāciju:

(a)

piegādātāja nosaukums un adrese;

(b)

putekļsūcēja tipa un/vai modeļa vispārīgs apraksts un/vai tirdzniecības kods, lai ierīci varētu nepārprotami un viegli identificēt;

(c)

vajadzības gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

(d)

vajadzības gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

(e)

tās personas identitāte un paraksts, kas pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

(f)

saskaņā ar VI pielikumu izmērītie un aprēķinātie tehniskie parametri:

(i)

attiecīgos gadījumos – īpatnējais enerģijas patēriņš mīkstā seguma testa laikā,

(ii)

attiecīgos gadījumos – īpatnējais enerģijas patēriņš cietā seguma testa laikā,

(iii)

attiecīgos gadījumos – mīkstā un cietā seguma atputekļošana,

(iv)

putekļu izdalīšanās rādītājs,

(v)

akustiskās jaudas līmenis,

(vi)

nominālā ieejas jauda,

(vii)

attiecīgos gadījumos – konkrētas vērtības, kā norādīts VI pielikuma 3. un 4. punktā;

(g)

saskaņā ar VI pielikumu veikto aprēķinu rezultāti.

2.

Ja konkrēta putekļsūcēja modeļa tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija ir iegūta ar aprēķiniem, kas veikti ekvivalentam putekļsūcējam, tehniskajā dokumentācijā iekļauj sīku informāciju par šādiem aprēķiniem un testiem, ko piegādātāji veikuši, lai verificētu veikto aprēķinu precizitāti. Tehniskajā informācijā ietver arī visu pārējo ekvivalento putekļsūcēju modeļu sarakstu, par kuriem informācija iegūta ar šiem pašiem aprēķiniem.

3.

Šajā tehniskajā dokumentācijā iekļauto informāciju var apvienot ar tehnisko dokumentāciju, kas sniegta saskaņā ar Direktīvā 2009/125/EK noteiktajiem pasākumiem.


PIELIKUMS V

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad tiešajiem lietotājiem nav paredzēts apskatīt izstādīto ražojumu

1.

Regulas 4. panta b) punktā norādīto informāciju sniedz šādā kārtībā:

(a)

energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu;

(b)

gada enerģijas patēriņš gadā, kā noteikts VI pielikumā;

(c)

universālajiem putekļsūcējiem un mīksto segumu putekļsūcējiem – mīksto segumu tīrīšanas efektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu. Cieto segumu putekļsūcējiem – norāde „nav piemērots mīksto segumu tīrīšanai”;

(d)

universālajiem putekļsūcējiem un cieto segumu putekļsūcējiem – cietā seguma tīrīšanas efektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu. Mīksto segumu putekļsūcējiem – norāde „nav piemērots cieto segumu tīrīšanai”;

(e)

putekļu izdalīšanās klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu;

(f)

akustiskās jaudas līmenis, kā noteikts VI pielikumā.

2.

Ja sniedz arī citu ražojuma datu lapā iekļauto informāciju, to norāda III pielikumā noteiktajā veidā un secībā.

3.

Šajā pielikumā minēto informāciju drukā vai norāda salasāmā izmērā un šriftā.


VI PIELIKUMS

Mērījumu un aprēķinu metodes

1.   Atbilstības nodrošināšanai un šajā regulā noteikto prasību atbilstības verifikācijai mērījumus un veic, izmantojot ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kas ir mūsdienīgas un vispāratzītas, tostarp izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šajā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tās atbilst tehniskajām definīcijām, nosacījumiem, vienādojumiem un parametriem, kas noteikti šajā pielikumā.

2.   Tehniskās definīcijas:

(a)

“cietā seguma tests” ir no diviem tīrīšanas cikliem sastāvošs tests, kura laikā tāda putekļsūcēja tīrīšanas uzgalis, kas darbojas ar maksimālu sūcējspēku, tiek virzīts pār tādu atbilstoša garuma koka testēšanas plātnes testēšanas laukumu, kuras platums ir vienāds ar tīrīšanas uzgaļa platumu un kurā ir diagonāls (45°) testēšanas ieliktnis. Testa laikā tiek nepārtraukti un ar piemērotu datu reģistrācijas intervālu mērīts un fiksēts patērētais laiks, elektroenerģijas patēriņš un tīrīšanas uzgaļa centra relatīvais stāvoklis attiecībā pret testēšanas laukumu, un katra tīrīšanas cikla beigās tiek pienācīgi novērtēts testēšanas ieliktņa masas samazinājums;

(b)

“testēšanas ieliktnis” ir noņemams atbilstoša izmēra U-veida ieliktnis, kas tīrīšanas cikla sākumā ir piepildīts ar piemērotiem mākslīgajiem putekļiem;

(c)

“mīkstā seguma tests” ir pienācīga skaita tīrīšanas ciklu tests Viltona paklāja testēšanas stendā, kura laikā tāda putekļsūcēja tīrīšanas uzgalis, kas darbojas ar maksimālu sūcējspēku, tiek virzīts pār tādu atbilstoša garuma testēšanas laukumu, kura platums ir vienāds ar tīrīšanas uzgaļa platumu un kurš padarīts netīrs ar vienmērīgi izkliedētiem un pienācīgi iestrādātiem testēšanas putekļiem ar piemērotu sastāvu. Testa laikā tiek nepārtraukti un ar piemērotu datu reģistrācijas intervālu mērīts un fiksēts patērētais laiks, elektroenerģijas patēriņš un tīrīšanas uzgaļa centra relatīvais stāvoklis attiecībā pret testēšanas laukumu, un katra tīrīšanas cikla beigās tiek pienācīgi novērtēts ierīces putekļu tvertnes masas palielinājums;

(d)

“tīrīšanas uzgaļa platums” ir tīrīšanas uzgaļa maksimālais ārējais platums, un to izsaka m ar precizitāti 3 zīmes aiz komata;

(e)

“tīrīšanas cikls” ir putekļsūcēja 5 secīgi dubultgājieni uz grīdas tipam (“mīkstais segums” vai “cietais segums”) atbilstoša testēšanas laukuma;

(f)

“dubultgājiens” ir tīrīšanas uzgaļa viena pārvietošana uz priekšu un viena pārvietošana atpakaļ paralēlā veidā, ko veic ar konstantu testēšanas gājiena ātrumu un noteiktu testēšanas gājiena garumu;

(g)

“testēšanas gājiena ātrums”, kas izteikts m/s, ir atbilstošais tīrīšanas uzgaļa pārvietošanās ātrums testēšanas vajadzībām, ko vēlams nodrošināt ar elektromehānisku ierīci. Ražojumiem ar pašgājējiem tīrīšanas uzgaļiem tiek mēģināts iestatīt ātrumu, kas pēc iespējas tuvāks atbilstošajam ātrumam, tomēr ir pieļaujama novirze, ja tas nepārprotami norādīts tehniskajā dokumentācijā;

(h)

“testēšanas gājiena garums”, kas izteikts m, ir testēšanas laukuma garums plus tīrīšanas uzgaļa attālums, ko tīrīšanas uzgaļa centrs veic, tīrīšanas uzgalim pārvietojoties attiecīgajās paātrinājuma zonās pirms un pēc testēšanas laukuma;

(i)

“atputekļošanas rādītājs” (dpu), ko norāda ar precizitāti 3 zīmes aiz komata, ir attiecība starp uzsūkto mākslīgo putekļu masu, ko pēc vairākiem tīrīšanas uzgaļa dubultgājieniem mīkstajiem segumiem nosaka, mērot masas palielinājumu ierīces putekļu tvertnē, un cietajiem segumiem nosaka, mērot masas samazinājumu testēšanas ieliktnī, un testēšanas laukumā sākotnēji novietoto mākslīgo putekļu masu, ko mīkstajam segumam koriģē, lai ņemtu vērā īpatnējos testēšanas nosacījumus, un cietajam segumam koriģē, lai ņemtu vērā testēšanas ieliktņa garumu un novietojumu;

(j)

“references putekļsūcēja sistēma” ir elektrisks laboratorijas aprīkojums, ko izmanto, lai mērītu kalibrēto un references mīksto segumu atputekļošanas rādītāju, izmantojot noteiktus ar gaisu saistītus parametrus, lai uzlabotu testēšanas rezultātu atkārtojamību;

(k)

“nominālā ieejas jauda” ir ražotāja deklarēta elektriskā ieejas jauda, kas izteikta W; iekārtām, kuras spēj funkcionēt ne tikai kā putekļsūcējs, elektriskā ieejas jauda ir tikai tā jauda, kas attiecas uz putekļu sūkšanas funkciju;

(l)

“putekļu izdalīšanās” ir procentos, ar precizitāti 2 cipari aiz komata izteikta attiecība starp visu to 0,3 līdz 10 μm izmēra putekļu daļiņu skaitu, kuras izsviež putekļsūcējs, un kopējo tāda paša izmēru diapazona putekļu daļiņu skaitu, kas nonāk iesūkšanas atverē, padodot konkrētu šāda izmēru diapazona daļiņu daudzumu. Šajā vērtībā ir ietverts ne tikai putekļu daudzums, kas izmērīts pie putekļsūcēja gaisa izplūdes atveres, bet arī putekļu daudzums, kas izplūst citviet neatkarīgi no tā, vai tie izplūst hermētiskuma trūkuma dēļ vai tāpēc, ka tos rada putekļsūcējs;

(m)

„akustiskās jaudas līmenis” ir gaisā emitēts akustiskais troksnis, ko izsaka dB(A) re1 pW, noapaļojot līdz veselam skaitlim.

3.   Gada enerģijas patēriņš

Gada enerģijas patēriņu (AE) aprēķina kWh/gadā saskaņā ar turpmāk norādīto formulu, un rezultātu noapaļo līdz vienai zīmei aiz komata:

 

mīksto segumu putekļsūcējiem:

Formula

 

cieto segumu putekļsūcējiem:

Formula

 

universālajiem putekļsūcējiem:

Formula

kur:

ASEc ir vidējais īpatnējais enerģijas patēriņš Wh/m2 mīkstā seguma testa laikā, ko aprēķina, kā norādīts turpmāk;

ASEhf ir vidējais īpatnējais enerģijas patēriņš Wh/m2 cietā seguma testa laikā, ko aprēķina, kā norādīts turpmāk;

dpuc ir mīkstā seguma atputekļošanas rādītājs, kas noteikts saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu;

dpuhf ir cietā seguma atputekļošanas rādītājs, kas noteikts saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu;

50 ir tīrīšanas reižu standarta skaits gadā;

87 ir m2 izteikta standarta dzīvojamā platība, kas jāiztīra;

4 ir standarta skaitlis, kas norāda to, cik reizes putekļsūcējs virzās pār katru grīdas punktu (divi dubultgājieni);

0,001 ir koeficients pārrēķināšanai no Wh uz kWh;

1 ir standarta atputekļošanas rādītājs;

0,20 ir standarta atšķirība starp atputekļošanas rādītāju pēc pieciem un pēc diviem dubultgājieniem.

Vidējais īpatnējais enerģijas patēriņš (ASE)

Vidējo īpatnējo enerģijas patēriņu mīkstā seguma testa laikā (ASEc ) un cietā seguma testa laikā (ASEhf ) nosaka kā īpatnējā enerģijas patēriņa (SE) vidējo vērtību tīrīšanas ciklos, no kuriem sastāv attiecīgi mīkstā seguma un cietā seguma tests. Vispārējais vienādojums īpatnējā enerģijas patēriņa SE (Wh/m2) aprēķināšanai testēšanas laukumam ar precizitāti 3 zīmes aiz komata, ko izmanto mīksto segumu, cieto segumu un universālajiem putekļsūcējiem, mainīgajiem lielumiem formulā pievienojot attiecīgus papildapzīmējumus, ir šāds:

Formula

Kur:

P ir vidējā jauda, izteikta W ar precizitāti 2 zīmes aiz komata, tīrīšanas cikla tajā laikā, kad tīrīšanas uzgaļa centrs virzās pār testēšanas laukumu;

NP ir vidējais jaudas ekvivalents putekļsūcēja ar akumulatoru darbināmam kustīgam uzgalim, ja tāds ir, izteikts W ar precizitāti 2 zīmes aiz komata, un to aprēķina, kā norādīts zemāk;

t ir kopējais laiks tīrīšanas ciklā, izteikts stundās ar precizitāti 4 zīmes aiz komata, kad tīrīšanas uzgaļa centrs, t. i., punkts, kas atrodas pa vidu starp tīrīšanas uzgaļa sānu malām un pa vidu starp priekšējo un aizmugurējo malu, virzās pār testēšanas laukumu;

A ir virsmas laukums m2 ar precizitāti 3 zīmes aiz komata, pār kuru tīrīšanas cikla laikā virzās tīrīšanas uzgalis, un to aprēķina, uzgaļa platuma un attiecīgā testēšanas laukuma reizinājumu reizinot ar 10. Ja sadzīves putekļsūcēja uzgaļa platums pārsniedz 0,320 m, tad šajā aprēķinā kā uzgaļa platumu izmanto skaitli 0,320 m.

Cietā seguma testiem iepriekš norādītajā vienādojumā izmanto papildapzīmējumu hf un parametru apzīmējumus SEhf, Phf, NPhf, thf un Ahf . Mīkstā seguma testiem iepriekš norādītajā vienādojumā izmanto apzīmējumu c un parametru apzīmējumus SEc, Pc, NPc, tc un/vai Ac . Tehniskajā dokumentācijā katram tīrīšanas ciklam attiecīgi iekļauj SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf un/vai SEc, Pc, NPc, tc , Ac vērtības.

Ar akumulatoru darbināmu kustīgu uzgaļu jaudas ekvivalents (NP)

Vispārīgais vienādojums ar akumulatoru darbināmu kustīgu uzgaļu vidējam jaudas ekvivalentam NP, izsakot to W, ko ar attiecīgiem papildapzīmējumiem piemēro mīkstā seguma, cietā seguma un universāliem putekļsūcējiem, ir šāds:

Formula

Kur:

E ir putekļsūcēja ar akumulatoru darbināma kustīga uzgaļa elektroenerģijas patēriņš Wh ar precizitāti 3 zīmes aiz komata, kas nepieciešams, lai sākotnēji pilnīgi uzlādētu akumulatoru no jauna pilnīgi uzlādētu pēc tīrīšanas cikla;

tbat ir stundās izteikts kopējais laiks tīrīšanas ciklā ar precizitāti 4 zīmes aiz komata, kad saskaņā ar ražotāja norādījumiem ir aktivēts putekļsūcēja ar akumulatoru darbināms kustīgais uzgalis.

Ja putekļsūcējam nav ar akumulatoru darbināms kustīgs uzgalis, NP vērtība ir nulle.

Cietā seguma testiem iepriekš norādītajā vienādojumā izmanto papildapzīmējumu hf un parametru apzīmējumus NPhf, Ehf, tbathf . Mīkstā seguma testiem iepriekš norādītajā vienādojumā izmanto papildapzīmējumu c un parametru apzīmējumus NPc, Ec, tbatc . Tehniskajā dokumentācijā katram tīrīšanas ciklam attiecīgi iekļauj Ehf, tbathf un/vai Ec, tbatc vērtības.

4.   Atputekļošanas rādītājs

Cietā seguma atputekļošanas rādītāju (dpuhf ) nosaka kā cietā seguma testa abu tīrīšanas ciklu rezultātu vidējo vērtību.

Mīkstā seguma atputekļošanas rādītāju (dpuc ) nosaka kā mīkstā seguma testa tīrīšanas ciklu rezultātu vidējo vērtību. Lai koriģētu novirzes no testēšanā izmantotā mīkstā seguma sākotnējām īpašībām, mīkstā seguma atputekļošanas rādītāju (dpuc ) aprēķina šādi:

Formula

Kur:

dpum ir izmērītais putekļsūcēja atputekļošanas rādītājs;

dpucal ir references putekļsūcēja sistēmas atputekļošanas rādītājs, kas izmērīts, kad testēšanai izmantotais mīkstais segums ir bijis sākotnējā stāvoklī;

dpuref ir izmērītais references putekļsūcēja sistēmas atputekļošanas rādītājs.

Tehniskajā dokumentācijā iekļauj katra tīrīšanas cikla dpum vērtības un dpuc dpucal un dpuref vērtības.

5.   Putekļu izdalīšanās rādītājs

Putekļu izdalīšanās rādītāju nosaka, putekļsūcējam darbojoties ar maksimālo gaisa plūsmu.

6.   Akustiskās jaudas līmenis

Akustiskās jaudas līmeni nosaka uz mīkstā seguma.

7.   Hibrīdiskie putekļsūcēji

Hibrīdiskajiem putekļsūcējiem visus mērījumus veic, kad putekļsūcēju darbina no elektrotīkla un kad ir ieslēgts tikai ar akumulatoru darbināms kustīgais uzgalis.


VII PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Lai novērtētu atbilstību 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām, dalībvalstu iestādes izmanto šādu verifikācijas procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes testē vienu katra modeļa ierīci.

2.

Uzskata, ka putekļsūcēja modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja uz etiķetes un ražojuma datu lapā norādītās vērtības un klases atbilst tehniskajā dokumentācijā norādītajām vērtībām un ja, testējot 4. tabulā uzskaitītos attiecīgos modeļa parametrus, tie visi atbilst prasībām.

3.

Ja 2. punktā norādītais rezultāts netiek sasniegts, dalībvalsts iestādes nejaušas izlases veidā pārbauda vēl trīs tā paša modeļa iekārtas. Tomēr viena vai vairākas no minētajām trim papildu iekārtām var būt atšķirīgi modeļi, kas ražotāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā ekvivalenti putekļsūcēji.

4.

Uzskata, ka putekļsūcēja modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja, testējot 4. tabulā uzskaitītos attiecīgos modeļa parametrus, tie visi atbilst prasībām.

5.

Ja 4. punktā norādītie rezultāti netiek sasniegti, uzskata, ka modelis un visi ekvivalentie putekļsūcēja modeļi neatbilst šīs regulas prasībām.

Dalībvalstu iestādes izmanto VI pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu izmērīto parametru verifikāciju, un piegādātājs tās neizmanto kā vērtību pieļaujamo pielaidi, lai noteiktu vērtības tehniskajā dokumentācijā. Uz etiķetes un ražojuma datu lapā norādītās vērtības nedrīkst būt piegādātājam izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā norādītās vērtības.

4.   tabula

Parametrs

Verifikācijas pielaides

Gada enerģijas patēriņš

Iegūtā vērtība (1) deklarēto vērtību nepārsniedz vairāk kā par 10 %.

Mīkstā seguma atputekļošanas rādītājs

Iegūtā vērtība (1) ir ne vairāk kā par 0,03 mazāka par deklarēto vērtību.

Cietā seguma atputekļošanas rādītājs

Iegūtā vērtība (1) ir ne vairāk kā par 0,03 mazāka par deklarēto vērtību.

Putekļu izdalīšanās rādītājs

Iegūtā vērtība (1) deklarēto vērtību nepārsniedz vairāk kā par 15 %.

Akustiskās jaudas līmenis

Iegūtā vērtība (1) nepārsniedz deklarēto vērtību.


(1)  To vērtību vidējā aritmētiskā vērtība, kas iegūtas, ja tiek testētas trīs papildu iekārtas, kā noteikts 3. punktā.


Top