Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0851

Komisijas Regula (ES) Nr. 851/2010 ( 2010. gada 27. septembris ), ar ko 136. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

OJ L 253, 28.9.2010, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 158 - 159

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/851/oj

28.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/46


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 851/2010

(2010. gada 27. septembris),

ar ko 136. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 5. punktu (2),

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2010. gada 9. septembrī nolēma grozīt četru fizisko personu identifikācijas datus, kuras iekļautas personu, grupu un organizāciju sarakstā, kam piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu.

(3)

Attiecīgi ir jāgroza I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 27. septembrī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs

Karel KOVANDA


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.

(2)  Regulas 7.a pants tajā iekļauts ar Regulu (ES) Nr. 1286/2009 (OV L 346, 23.12.2009., 42. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi.

(1)

Ierakstu “Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adrese: a) via Romagnosi 6, Varēze, Itālija; b) Piazza Giovane Italia 2, Varēze, Itālija. Dzimšanas datums: a) 4.6.1966., b) 4.9.1966. Dzimšanas vieta: Kairuana, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: G025057 (Tunisijas pase, izdota 23.6.1999., derīga līdz 5.2.2004.). Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) 2003. gada janvārī Itālijā piespriests 2 gadu un 6 mēnešu cietumsods. 2004. gada 17. maijā Itālijas Apelācijas tiesa atcēla spriedumu un pieprasīja lietas otrreizēju izskatīšanu.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

“Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou Abdullah, e) Abdullah Youssef). Adrese: a) via Romagnosi 6, Varēze, Itālija; b) Piazza Giovane Italia 2, Varēze, Itālija; c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Itālija; d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairuana, Tunisija. Dzimšanas datums: 4.9.1966. Dzimšanas vieta: Kairuana, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: G025057 (Tunisijas pase, izdota 23.6.1999., derīga līdz 5.2.2004.). Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) nedrīkst ieceļot Šengenas zonā; c) 2009. gada jūnijā uzturējās Itālijā; d) mātes vārds: Fatima Abdaoui. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.6.2003.”

(2)

Ierakstu “Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi . Adrese: via Catalani 1, Varēze, Itālija. Dzimšanas datums: 10.8.1965. Dzimšanas vieta: Sfāksa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L965734 (Tunisijas pase, izdota 6.2.1999., derīga līdz 5.2.2004.). Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: BDL MMD 65M10 Z352S, b) 3.12.2004. Milānas Pirmās instances tiesa piesprieda 4 gadu un 8 mēnešu cietumsodu. Milānas Apelācijas tiesa 29.9.2005. samazināja šo termiņu līdz 3 gadiem un 4 mēnešiem. Lēmumu 10.11.2006. apstiprināja Kasācijas tiesa. Laika posmā no 24.6.2003. līdz 6.5.2005. viņš atradās ieslodzījumā vai viņam tika piemēroti alternatīvi līdzekļi. Ar tiesas spriedumu izraidīts no Itālijas teritorijas.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

“Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Adrese: a) Via Galileo Ferraries 64, Varēze, Itālija; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfāksa, Tunisija. Dzimšanas datums: 10.8.1965. Dzimšanas vieta: Sfāksa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L965734 (Tunisijas pase, izdota 6.2.1999., derīga līdz 5.2.2004.). Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: BDL MMD 65M10 Z352S, b) mātes vārds: Shadhliah Ben Amir; c) 2009. gada augustā uzturējās Itālijā; 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.6.2004.”

(3)

Ierakstu “Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi . Adrese: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varēze), Itālija. Dzimšanas datums: 1.5.1966. Dzimšanas vieta: Rainneen, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L945660 (Tunisijas pase, izdota 4.12.1998., derīga līdz 3.12.2001.). Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: TRB CBN 66E01Z352O, b) Milānas Pirmās instances tiesa 3.12.2004. viņu attaisnoja. Kopš 2007. gada septembra turpinās apelācijas process Milānas Apelācijas tiesā.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

“Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (alias Chabaane Ben Mohamed Trabelsi ). Adrese: Via Salvo D’Acquisto 2, Varēze, Itālija. Dzimšanas datums: 1.5.1966. Dzimšanas vieta: Menzel Temime, Nabeul, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L945660 (Tunisijas pase, izdota 4.12.1998., derīga līdz 3.12.2001.). Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: TRB CBN 66E01 Z352O, b) 2009. gada augustā uzturējās Itālijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.6.2004.”

(4)

Ierakstu “Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji ). Adrese: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varēze), Itālija. Dzimšanas datums: 22.7.1967. Dzimšanas vieta: Menzel Bouzelfa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L029899 (Tunisijas pase, izdota 14.8.1995., derīga līdz 13.8.2000.). Valsts identifikācijas Nr.: a) DDR KML 67L22 Z352Q (Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs), b) DRR KLB 67L22 Z352S (Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs). Papildu informācija: a) laika posmā no 24.6.2003. līdz 17.11.2006. viņš atradās ieslodzījumā vai viņam tika piemēroti alternatīvi līdzekļi; b) ar tiesas spriedumu izraidīts no Itālijas teritorijas. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.6.2004.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

“Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adrese: Via Varzi 14/A, Busto Arsizio, Varēze, Itālija. Dzimšanas datums: 22.7.1967. Dzimšanas vieta: Menzel Bouzelfa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L029899 (Tunisijas pase, izdota 14.8.1995., derīga līdz 13.8.2000.). Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) 2009. gada decembrī uzturējās Itālijā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.6.2004.”


Top