Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R2155

Padomes Regula (EEK) NR. 2155/1991 (1991. gada 20. jūnijs), ar ko paredz konkrētus noteikumus, kā piemērot 37., 39. un 40. pantu Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumā par tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana

OJ L 205, 27.7.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003 P. 86 - 86
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003 P. 86 - 86
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 258 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 258 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 010 P. 65 - 65

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2155/oj

31991R2155Oficiālais Vēstnesis L 205 , 27/07/1991 Lpp. 0001 - 0001
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 6 Sējums 3 Lpp. 0086
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 6 Sējums 3 Lpp. 0086


Padomes Regula (EEK) Nr. 2155/1991

(1991. gada 20. jūnijs),

ar ko paredz konkrētus noteikumus, kā piemērot 37., 39. un 40. pantu Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumā par tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 57. panta 2. punkta pēdējo teikumu un 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā 1989. gada 10. oktobrī Luksemburgā tika parakstīts Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgums par tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana;

tā kā saskaņā ar minēto nolīgumu jāizveido Apvienotā komiteja, lai administrētu šo nolīgumu, nodrošinātu tā pienācīgu īstenošanu un pieņemtu lēmumus nolīgumā paredzētajos apstākļos; tā kā jāieceļ Kopienas pārstāvji Apvienotajā komitejā un jāpieņem konkrēti noteikumi par to, kā noteikt Kopienas nostāju komitejā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nolīguma 37. pantā paredzētajā Apvienotajā komitejā Kopienu pārstāv Komisija, kurai palīdz dalībvalstu pārstāvji.

2. pants

Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem Kopienas nostāju Apvienotajā komitejā.

Attiecībā uz to lēmumu pieņemšanu, kurus Apvienotā komiteja pieņems saskaņā ar nolīguma 37., 39. un 40. pantu, Komisija iesniedz Padomei priekšlikumus, un Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 1991. gada 20. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

R. Goebbels

[1] OV C 53, 5.3.1990., 46. lpp.

[2] OV C 72, 18.3.1991., 175. lpp. un 1991. gada 12. jūnija lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 56, 7.3.1990., 27. lpp.

--------------------------------------------------

Top