EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000R1564-20130604

Consolidated text: Komisijas Regula (EK) Nr. 1564/2000 (2000. gada 18. jūlijs) par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1564/2013-06-04

02000R1564 — LV — 04.06.2013 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1564/2000

(2000. gada 18. jūlijs)

par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

(OV L 180, 19.7.2000., 5. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 441/2013 (2013. gada 7. maijs),

  L 130

1

15.5.2013
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1564/2000

(2000. gada 18. jūlijs)

par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā1. pants

Preces, kas raksturotas pielikuma tabulas 1. ailē, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodiem, kas norādīti pielikuma tabulas 2. ailē.

2. pants

Ievērojot Kopienā spēkā esošos noteikumus attiecībā uz divkāršās pārbaudes sistēmām un iepriekšēju un retrospektīvu Kopienas uzraudzību attiecībā uz tekstilizstrādājumiem, tos importējot Kopienā, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu juridiski saistošu informāciju par tarifiem, ko sniedz dalībvalstu muitas dienesti un kas neatbilst šai regulai, var turpināt izmantot 60 dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šῑ regula uzliek saistības kopuma un ir tieši piemērojama visas dalībvalstis.
PIELIKUMSApraksts

Klasifikācijas KN kods

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

1.  Kokvilnas adījuma auduma pirkstains cimds, kura ārējās virsmas pārklājums iegūts, iegremdējot dabiskajā kaučukā (la- teksā).

Šis cimds ir domāts lietošanai mājās. (Skatīt foto Nr. 602) (*1)

6116 10 20

Klasifikāciju nosaka pēc 1. un 6. vispārīgā kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikuma, 2. punkta a) apakšpunkta piezīmes attiecībā uz 40. nodaļu, 7. piezīmes attiecībā uz XI iedaļu, 4. punkta a) apakšpunkta piezīmes attiecībā uz 59. nodaļu, 1. piezīmes attiecībā uz 61. nodaļu un pēc KN kodu 6116 , 6116 10 un 6116 10 20 apraksta.

Skatīt arī HS paskaidrojumus attiecībā uz pozīciju 4015 un 6116 .

Ņemot vērā to, ka svars, kāds ir pārklātajam audumam, kas izmantots cimda ražošanai, nepārsniedz 1500 g/m2, šis cimds būtu jāklasificē kā adīts cimds pēc pozīcijas 6116 .

2.  Šūts tekstilmateriāla izstrādājums: saulsargs stilizētas kaķa galvas formā ar noapaļotiem stūriem un aptuvenu izmēru 44 cm x 39 cm.

Šis ražojums ir pašūts no caurspīdīga blīva adījuma auduma, kas apdrukāts ar kaķa motīvu, nostiepts visapkārt un iešūts elastīgā stiepļu rāmī. Auduma centrā ir plastmasas piesūceknis, ar kura palīdzību saul- sargu var piestiprināt loga rūtij.

(Citi šūti izstrādājumi).

(Skatīt fotogrāfiju Nr. 596) (*1)

6307 90 10

Klasifikāciju nosaka pēc 1. un 6. vispārīgā kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikuma, ►M1  XI sadaļas 7.f) piezīmi ◄ , 1. piezīmi attiecībā uz 63. nodaļu un KN kodu 6307 , 6307 90 un 6307 90 10 apraksta.

Šo ražojumu nevar klasificēt pēc pozīcijas Nr. 8708 , “Mehānisko transportlīdzekļu daļas un piederumi”, jo tas nosedz tikai vienu atsevišķu loga daļu, un tāpēc tas nav piemērots lietošanai vienīgi vai galvenokārt ar 86., 87. vai 88. nodaļas izstrādājumiem.

Tas neietilpst pozīcijā Nr. 6303 un 6304 , jo nav ne interjera aizkari, ne interjera piederums.

(*1)   Fotogrāfijas dotas vienīgi informācijas nolūkā.

image

image

Top