EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:093:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 93, 2008. gada 04. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 93

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 4. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 310/2008 (2008. gada 3. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 311/2008 (2008. gada 3. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 318/2007, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus (1)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 312/2008 (2008. gada 3. aprīlis), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras maksu korekciju atbilstīgi inflācijas līmenim

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 313/2008 (2008. gada 3. aprīlis), ar ko nosaka atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1445/95 par importa prasībām Brazīlijas izcelsmes liellopu gaļai

11

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/42/EK (2008. gada 3. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II un III pielikumu pielāgotu tehniskajam progresam (1)

13

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/286/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 17. marts), ar ko groza Lēmumu 2007/176/EK attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu un pakalpojumu standartu un/vai specifikāciju sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1001)  (1)

24

 

 

2008/287/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 3. aprīlis) par to, kā finansē 2008. gada darba programmu par mācību līdzekļiem pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un augu veselības jomā

25

 

 

Labojums

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (OV L 255, 30.9.2005.)

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top