EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:279:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 279, 2007. gada 23. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 279

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 23. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1230/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1231/2007 (2007. gada 19. oktobris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1232/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko paredz atkāpi no Regulām (EK) Nr. 2058/96, (EK) Nr. 1964/2006 un (EK) Nr. 1002/2007 attiecībā uz ievešanas atļauju pieprasījumu iesniegšanas termiņu un ievešanas atļauju izdošanas termiņu 2007. gada decembrī saskaņā ar tarifa kvotām rīsu nozarē

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1233/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 885/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanu

10

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/676/EK

 

*

ES un Meksikas Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2007 (2007. gada 14. jūnijs) attiecībā uz III pielikumu ES un Meksikas Apvienotās padomes 2000. gada 23. marta Lēmumā Nr. 2/2000 par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

15

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/677/KĀDP (2007. gada 15. oktobris) par Eiropas Savienības militāro operāciju Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā

21

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top