EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0530

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/530 (2019. gada 27. marts), ar ko attiecībā uz kukaiņiem un ērcēm, nematodēm, baktērijām, sēnītēm un oomicētēm, vīrusiem, viroīdiem un fitoplazmām nozīmē Eiropas Savienības references laboratorijas augiem kaitīgo organismu jautājumos

C/2019/2268

OJ L 88, 29.3.2019, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/530/oj

29.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/530

(2019. gada 27. marts),

ar ko attiecībā uz kukaiņiem un ērcēm, nematodēm, baktērijām, sēnītēm un oomicētēm, vīrusiem, viroīdiem un fitoplazmām nozīmē Eiropas Savienības references laboratorijas augiem kaitīgo organismu jautājumos

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 93. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/631 (2) attiecībā uz kukaiņiem un ērcēm, nematodēm, baktērijām, sēnītēm un oomicētēm, vīrusiem, viroīdiem un fitoplazmām tiek izveidotas Eiropas Savienības references laboratorijas (“ESRL”) augiem kaitīgo organismu jomā.

(2)

Pēc minēto ESRL izveidošanas Komisija veica atklātu izraudzīšanās procesu, kurā tiek nozīmētas ES references laboratorijas augiem kaitīgo organismu jautājumos attiecībā uz kukaiņiem un ērcēm, nematodēm, baktērijām, sēnītēm un oomicētēm, vīrusiem, viroīdiem un fitoplazmām.

(3)

Izraudzīšanās procesam, kurā tiek nozīmēta ESRL augiem kaitīgo organismu jautājumos attiecībā uz kukaiņiem un ērcēm, pieteicās French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES) vadītais konsorcijs, kura sastāvā ir arī Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES).

(4)

Izraudzīšanās procesam, kurā tiek nozīmēta ESRL augiem kaitīgo organismu jautājumos attiecībā uz nematodēm, pieteicās French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES) vadītais konsorcijs, kura sastāvā ir arī Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, Beļģija).

(5)

Izraudzīšanās procesam, kurā tiek nozīmēta ESRL augiem kaitīgo organismu jautājumos attiecībā uz baktērijām, pieteicās Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre Plant Health (NVWA-NRC) vadītais konsorcijs, kura sastāvā ir arī Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, Beļģija), Research Centre for Plant Protection and Certification (CREA-DC (DIALAB), Itālija) un National Institute of Biology (NIB, Slovēnija).

(6)

Izraudzīšanās procesam, kurā tiek nozīmēta ESRL augiem kaitīgo organismu jautājumos attiecībā uz sēnītēm un oomicētēm, pieteicās French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES).

(7)

Izraudzīšanās procesam, kurā tiek nozīmēta ESRL augiem kaitīgo organismu jautājumos attiecībā uz vīrusiem, viroīdiem un fitoplazmām, pieteicās Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre Plant Health (NVWA-NRC) vadītais konsorcijs, kura sastāvā ir arī Research Centre for Plant Protection and Certification (CREA-DC (DIALAB), Itālija) un National Institute of Biology (NIB, Slovēnija).

(8)

Izraudzīšanās procesam norīkotā novērtēšanas un atlases komiteja secināja, ka visi minētie konsorciji un laboratorijas atbilst Regulas (ES) 2017/625 93. panta 3. punktā izklāstītajām prasībām un ka tie varētu uzņemties atbildību par minētās regulas 94. pantā noteiktajiem uzdevumiem.

(9)

Tāpēc minētie četri konsorciji un minētā laboratorija būtu jānozīmē par ES references laboratorijām attiecīgo augiem kaitīgo organismu jautājumos attiecībā uz kukaiņiem un ērcēm, nematodēm, baktērijām, sēnītēm un oomicētēm, vīrusiem, viroīdiem un fitoplazmām. To darba programmām vajadzētu būt izveidotām atbilstoši to attiecīgo darba programmu mērķiem un prioritātēm, kuras Komisija ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 652/2014 (3) 36. pantu.

(10)

Lai nodrošinātu, ka tiek uzturēts pienācīgs analīžu, testu vai diagnostikas metožu, validētu metožu izstrādāšanas un koordinēta oficiālo laboratoriju atbalsta līmenis, kā arī saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 93. panta 2. punkta b) apakšpunktu ES references laboratoriju nozīmējums būtu regulāri jāpārskata,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eiropas Savienības references laboratorija augiem kaitīgo organismu jautājumos attiecībā uz kukaiņiem un ērcēm

Par Eiropas Savienības references laboratoriju augiem kaitīgo organismu jautājumos attiecībā uz kukaiņiem un ērcēm, kura ir atbildīga par Komisijas un dalībvalstu horizontālo darbību atbalstīšanu augu veselības jomā, nozīmē šo konsorciju:

 

French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES, Plant Health Laboratory, Entomology and Invasive Plants Unit, 755 avenue du campus Agropolis, CS 30016, 34988 Montferrier-sur-Lez cedex, Francija) vadītais konsorcijs,

kura sastāvā ir arī:

Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES, Institute for Sustainable Plant Production, Spargelfeldstraße 191, 1220 Vienna, Austrija).

2. pants

Eiropas Savienības references laboratorija augiem kaitīgo organismu jautājumos attiecībā uz nematodēm

Par Eiropas Savienības references laboratoriju augiem kaitīgo organismu jautājumos attiecībā uz nematodēm, kura ir atbildīga par Komisijas un dalībvalstu horizontālo darbību atbalstīšanu augu veselības jomā, nozīmē šo konsorciju:

 

French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES, Plant Health Laboratory, Nematology Unit, Domaine de la Motte au Vicomte – BP 35327, 35653 Le Rheu, Francija) vadītais konsorcijs,

kura sastāvā ir arī:

Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, Plant Sciences, Nematology group, Burg. Van Gansberghelaan 96, 9820 Merelbeke, Beļģija).

3. pants

Eiropas Savienības references laboratorija augiem kaitīgo organismu jautājumos attiecībā uz baktērijām

Par Eiropas Savienības references laboratoriju augiem kaitīgo organismu jautājumos attiecībā uz baktērijām, kura ir atbildīga par Komisijas un dalībvalstu horizontālo darbību atbalstīšanu augu veselības jomā, nozīmē šo konsorciju:

Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre Plant Health (NVWA-NRC, Bacteriology group, Geertjesweg, 15, 6706 EA Wageningen, Nīderlande) vadītais konsorcijs,

 

kura sastāvā ir arī:

Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, Plant Sciences, Bacteriology group, Burg. Van Gansberghelaan 96, 9820 Merelbeke, Beļģija),

Research Centre for Plant Protection and Certification (CREA-DC (DIALAB), Laboratory of Phytopathology, Bacteriology group, via Carlo Giuseppe Bertero 22, 00156 Roma, Itālija),

National Institute of Biology (NIB, Department of Biotechnology and Systems Biology, Bacteriology and Metrology Unit, Laboratory for diagnostics of bacteria, Večna pot 111, Ljubljana, Slovēnija).

4. pants

Eiropas Savienības references laboratorija augiem kaitīgo organismu jautājumos attiecībā uz sēnītēm un oomicētēm

Par Eiropas Savienības references laboratoriju augiem kaitīgo organismu jautājumos attiecībā uz sēnītēm un oomicētēm, kura ir atbildīga par Komisijas un dalībvalstu horizontālo darbību atbalstīšanu augu veselības jomā, nozīmē šo laboratoriju:

 

French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES, Plant Health Laboratory, Mycology Unit, Domaine de Pixérécourt, CS 400009, 54220 Malzéville, Francija).

5. pants

Eiropas Savienības references laboratorija augiem kaitīgo organismu jautājumos attiecībā uz vīrusiem, viroīdiem un fitoplazmām

Par Eiropas Savienības references laboratoriju augiem kaitīgo organismu jautājumos attiecībā uz vīrusiem, viroīdiem un fitoplazmām, kura ir atbildīga par Komisijas un dalībvalstu horizontālo darbību atbalstīšanu augu veselības jomā, nozīmē šo konsorciju:

Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority National Reference Centre Plant Health (NVWA-NRC, Virology group, Geertjesweg, 15, 6706 EA Wageningen, Nīderlande) vadītais konsorcijs,

 

kura sastāvā ir arī:

Research Centre for Plant Protection and Certification (CREA-DC (DIALAB), Laboratory of Phytopathology, Virology group, via Carlo Giuseppe Bertero 22, 00156 Roma, Itālija),

National Institute of Biology (NIB, Department of Biotechnology and Systems Biology, Microbiology Unit, Laboratory for diagnostics of viruses, viroids and phytoplasmas, Večna pot 111, Ljubljana, Slovēnija).

6. pants

Nozīmējuma pārskatīšana

Eiropas Savienības references laboratoriju nozīmējumu regulāri pārskata.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 27. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2018. gada 7. februāra Deleģētā regula (ES) 2018/631, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625, izveidojot Eiropas Savienības references laboratorijas augiem kaitīgo organismu jomā (OV L 105, 25.4.2018., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 396/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK (OV L 189, 27.6.2014., 1. lpp.).


Top