EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000L0029-20170101

Consolidated text: Padomes Direktīva 2000/29/EK ( 2000. gada 8. maijs ) par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/29/2017-01-01

02000L0029 — LV — 01.01.2017 — 024.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES DIREKTĪVA 2000/29/EK

(2000. gada 8. maijs)

par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

(OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2001/33/EK (2001. gada 8. maijs),

  L 127

42

9.5.2001

►M2

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2002/28/EK (2002. gada 19. marts),

  L 77

23

20.3.2002

►M3

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2002/36/EK (2002. gada 29. aprīlis),

  L 116

16

3.5.2002

►M4

PADOMES DIREKTĪVA 2002/89/EK (2002. gada 28. novembris),

  L 355

45

30.12.2002

►M5

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2003/22/EK (2003. gada 24. marts),

  L 78

10

25.3.2003

 M6

PADOMES REGULA (EK) Nr. 806/2003 (2003. gada 14. aprīlis),

  L 122

1

16.5.2003

►M7

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2003/47/EK (2003. gada 4. jūnijs),

  L 138

47

5.6.2003

►M8

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2003/116/EK (2003. gada 4. decembris),

  L 321

36

6.12.2003

►M9

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2004/31/EK (2004. gada 17. marts),

  L 85

18

23.3.2004

►M10

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2004/70/EK Dokuments attiecas uz EEZ (2004. gada 28. aprīlis),

  L 127

97

29.4.2004

►M11

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis)

  L 165

1

30.4.2004

►M12

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2004/102/EK (2004. gada 5. oktobris),

  L 309

9

6.10.2004

 M13

PADOMES DIREKTĪVA 2005/15/EK (2005. gada 28. februāris),

  L 56

12

2.3.2005

►M14

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/16/EK (2005. gada 2. marts),

  L 57

19

3.3.2005

►M15

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/77/EK (2005. gada 11. novembris),

  L 296

17

12.11.2005

 M16

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/14/EK (2006. gada 6. februāris),

  L 34

24

7.2.2006

►M17

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/35/EK (2006. gada 24. marts),

  L 88

9

25.3.2006

►M18

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/41/EK (2007. gada 28. jūnijs),

  L 169

51

29.6.2007

►M19

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/64/EK (2008. gada 27. jūnijs),

  L 168

31

28.6.2008

 M20

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/109/EK (2008. gada 28. novembris),

  L 319

68

29.11.2008

►M21

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/7/EK (2009. gada 10. februāris),

  L 40

12

11.2.2009

►M22

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/118/EK (2009. gada 9. septembris),

  L 239

51

10.9.2009

►M23

PADOMES DIREKTĪVA 2009/143/EK (2009. gada 26. novembris),

  L 318

23

4.12.2009

►M24

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/1/ES (2010. gada 8. janvāris),

  L 7

17

12.1.2010

 M25

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2013/176/ES (2013. gada 9. aprīlis),

  L 102

19

11.4.2013

►M26

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2014/19/ES (2014. gada 6. februāris),

  L 38

30

7.2.2014

►M27

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2014/78/ES (2014. gada 17. jūnijs),

  L 183

23

24.6.2014

►M28

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2014/83/ES (2014. gada 25. jūnijs),

  L 186

64

26.6.2014

►M29

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 652/2014 (2014. gada 15. maijs),

  L 189

1

27.6.2014

►M30

Grozīta ar: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris)

  L 317

4

23.11.2016


Grozīta ar:

►A1

AKTS par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā

  L 236

33

23.9.2003


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 020, 24.1.2008, lpp 35 (2000/29/EK)

►C2

Kļūdu labojums, OV L 019, 24.1.2015, lpp 14 (2004/102/EK)

►C3

Kļūdu labojums, OV L 029, 5.2.2015, lpp 16 (2014/83/ES)
▼B

PADOMES DIREKTĪVA 2000/29/EK

(2000. gada 8. maijs)

par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā1. pants

1.  Šī direktīva attiecas uz aizsardzības pasākumiem pret augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu dalībvalstīs no citām dalībvalstīm vai trešajām valstīm.

Tā attiecas arī uz:

a) aizsardzības pasākumiem pret kaitīgu organismu izplatīšanos Kopienā saistībā ar augu, augu produktu un ar tiem saistītu objektu apriti kādā dalībvalstī, sākot no 1993. gada 1. jūnija;

b) aizsardzības pasākumiem pret kaitīgu organismu ievešanu Francijas Aizjūras departamentos no citiem Francijas reģioniem un otrādi – citos Francijas reģionos no Francijas Aizjūras departamentiem;

c) aizsardzības pasākumiem pret kaitīgu organismu ievešanu Kanāriju salās no citiem Spānijas reģioniem un otrādi – citos Spānijas reģionos no Kanāriju salām;

▼M4

d) fitosaniāro sertifikātu un reeksporta fitosanitāro sertifikātu paraugs vai to elektroniskais ekvivalents, kurus izdod dalībvalstis saskaņā ar Starptautisko augu aizsardzības konvenciju (SAAK).

▼B

2.  Neskarot priekšnosacījumus, kas jārada fitosanitārā stāvokļa aizsardzībai dažos Kopienas reģionos, ņemot vērā atšķirīgos lauksaimniecības un ekoloģiskos apstākļus, var noteikt aizsardzības pasākumus, pamatojoties uz augu fitosanitārajiem aizsardzības pasākumiem Francijas Aizjūras departamentos un Kanāriju salās, kas ir papildus šajā direktīvā noteiktajiem pasākumiem ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ .

3.  Šī direktīva neattiecas uz Seūtu un Meliļu.

▼M4

4.  Dalībvalstis nodrošina ciešu, ātru, tūlītēju un efektīvu sadarbību savā starpā un ar Komisiju jautājumos, uz kuriem attiecas šī direktīva. Šajā sakarā katra dalībvalsts izveido vai izraugās vienoto iestādi, kas atbild vismaz par koordināciju un sakaru uzturēšanu, risinot šos jautājumus. Šim nolūkam vēlams izraudzīties valsts augu aizsardzības organizāciju, kas izveidota saskaņā ar SAAK.

Par izraudzīto iestādi un par visām turpmākajām izmaiņām paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

Saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru šo vienoto iestādi var pilnvarot uzdot pildīt vai nodot citam dienestam koordinācijas vai sakaru uzturēšanas uzdevumus, ciktāl tie nepārprotami skar jautājumus, uz kuriem attiecas šī direktīva.

▼B

5.  Kas attiecas uz aizsardzības pasākumiem pret kaitīgu organismu ievešanu citos Francijas reģionos un pārējās dalībvalstīs no Francijas Aizjūras departamentiem, kā arī pret to izplatīšanos Francijas Aizjūras departamentos, šā panta 1. punkta a) apakšpunktā, 3. panta 4. punktā, 4. panta 2. un 4. punktā, 5. panta 2. un 4. punktā, 6. panta 5. un 6. punktā, 10. panta 1. un 2. punktā un 13. panta 8., 10. un 11. punktā minētos datumus aizstāj ar datumu, kas sakrīt ar sešu mēnešu termiņa beigām, skaitot no dienas, līdz kurai dalībvalstīm jāievieš jaunie noteikumi Francijas aizjūras departamentu aizsardzībai, rīkojoties saskaņā ar I līdz V pielikumu. No tās pašas dienas svītro šā panta 1. punkta b) apakšpunktu un 2. punktu.

6.  Kas attiecas uz aizsardzības pasākumiem pret kaitīgu organismu ievešanu citos Spānijas reģionos un pārējās dalībvalstīs no Kanāriju salām, kā arī pret to izplatīšanos Kanāriju salās, šā panta 1. punkta a) apakšpunktā, 3. panta 4. punktā, 4. panta 2. un 4. punktā, 5. panta 2. un 4. punktā, 6. panta 5. un 6. punktā, 10. panta 1. un 2. punktā un 13. panta 8., 10. un 11. punktā minētos datumus aizstāj ar datumu, kas sakrīt ar sešu mēnešu termiņa beigām, skaitot no dienas, līdz kurai dalībvalstīm jāievieš jaunie noteikumi Kanāriju salu aizsardzībai, rīkojoties saskaņā ar I līdz V pielikumu. No tās pašas dienas svītro šā panta 1. punkta c) apakšpunktu.

2. pants

1.  Šajā direktīvā:

a)  ►M4  uzskata, ka augi ir dzīvi augi un dzīvas augu daļas, ieskaitot sēklas; ◄

pie dzīvām augu daļām pieskaitāmi:

 augļi vārda botāniskajā nozīmē, izņemot uzglabāšanai sasaldētus augļus,

 dārzeņi, izņemot uzglabāšanai sasaldētus dārzeņus,

 bumbuļi, bumbuļsīpoli, sīpoli, sakneņi,

 griezti ziedi,

 zari ar lapām,

 nozāģēti koki ar lapotni,

▼M4

 lapas, lapotne,

▼B

 augu audu kultūras,

▼M4

 dzīvi ziedputekšņi,

 potzari, spraudeņi, dzinumi,

 jebkura cita augu daļa, ko var noteikt saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru;

▼B

uzskata, ka sēklas ir sēklas vārda botāniskajā nozīmē, izņemot sēklas, kas nav paredzētas sēšanai;

b) uzskata, ka augu produkti ir augu izcelsmes produkti, neapstrādāti vai pēc vienkāršas apstrādes, tiktāl, ka tie vairs nav augi;

c) uzskata, ka stādīšana ir jebkura augu novietošana, kas nodrošina to turpmāku augšanu, reproducēšanu vai pavairošanu;

d) uzskata, ka pie augiem, kas paredzēti stādīšanai, pieskaitāmi:

 jau iestādīti augi, kas netiks pārstādīti vai kuri būs jāpārstāda pēc ievešanas, vai

 augi, kas ievešanas brīdī nav iestādīti, bet kuri tiks iestādīti vēlāk;

▼M4

e) kaitīgie organismi ir jebkuras sugas, rases vai biotipa augi, dzīvnieki vai patogēni aģenti, kas var kaitēt augiem vai augu produktiem;

▼B

f) uzskata, ka augu pase ir oficiāla uzlīme, kas apliecina, ka ir izpildīti šīs direktīvas noteikumi attiecībā uz fitosanitārajiem normatīviem un īpašajām prasībām, un ka tā ir:

 standartizēta Kopienas mērogā dažādiem augu un augu produktu veidiem, un

 sagatavota dalībvalsts oficiālajā atbildīgajā iestādē un izsniegta saskaņā ar ieviešanas noteikumiem, kuri sīki reglamentē augu pases izsniegšanas kārtību.

Īpašiem produktu veidiem var izraudzīties nevis uzlīmi, bet citu oficiāli saskaņotu marķējumu ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ .

Standartizāciju panāk saskaņā ar šīs direktīvas ►M4  18. panta 2. punkts ◄ noteikto procedūru. Standartizācijas gaitā augu pasēm, kas saskaņā ar 10. panta 1. punkta otro daļu nav derīgas visos Kopienas reģionos, nosaka atšķirīgu marķējumu;

g)  dalībvalsts atbildīgās oficiālās iestādes ir:

i) dalībvalsts oficiālais augu aizsardzības ►M4  organizācija(-s) ◄ , kas minēta(-s) 1. panta 4. punktā; vai

ii) jebkura valsts iestāde, kas izveidota

 valsts mērogā,

 vai reģionālajā līmenī valsts iestāžu pārraudzībā, ievērojot attiecīgās dalībvalsts konstitūcijā noteiktos ierobežojumus.

▼M23

Dalībvalsts atbildīgās oficiālās iestādes var saskaņā ar valsts tiesību aktiem deleģēt jebkurai juridiskai personai šajā direktīvā paredzēto uzdevumu veikšanu savā pakļautībā un pārraudzībā neatkarīgi no tā, vai šī persona ir publisko vai privāto tiesību subjekts, ja vien šī juridiskā persona un tās darbinieki nav personīgi ieinteresēti veicamo pasākumu iznākumā.

Dalībvalstu atbildīgās oficiālās iestādes nodrošina, ka punkta otrajā daļā minētā juridiskā persona atbilstoši tās oficiāli apstiprinātajiem statūtiem var pildīt vienīgi konkrētas publiskas funkcijas, izņemot laboratoriskās pārbaudes, ko šāda juridiska persona var veikt arī gadījumos, kad laboratoriskās pārbaudes neietilpst tās konkrētajās publiskajās funkcijās.

Neskarot punkta trešo daļu, dalībvalsts atbildīgās oficiālās iestādes var deleģēt šajā direktīvā paredzētās laboratoriskās pārbaudes juridiskai personai, kas neatbilst minētajai prasībai.

Laboratoriskās pārbaudes var deleģēt tikai tad, ja atbildīgā oficiālā iestāde visā deleģēšanas termiņā nodrošina, ka juridiskā persona, kurai deleģētas laboratoriskās pārbaudes, arī turpmāk var nodrošināt objektivitāti, kvalitāti un konfidenciālas informācijas aizsardzību un ka nepastāv interešu konflikts starp tai deleģēto uzdevumu veikšanu un citām tās darbībām.

Dalībvalstis nodrošina ciešu sadarbību starp pirmās daļas ii) un i) apakšpunktā minētajām iestādēm.

Turklāt ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ var apstiprināt arī citas juridiskas personas, kas reģistrētas pirmās daļas i) apakšpunktā minēto iestāžu vai iestādes vārdā un rīkojas šīs iestādes pakļautībā un pārraudzībā, ja vien šī persona nav personīgi ieinteresēta veicamo pasākumu iznākumā.

▼M4

Vienotā iestāde, kas minēta 1. panta 4. punktā, informē Komisiju par atbildīgajām oficiālajām iestādēm attiecīgajā dalībvalstī. Komisija šo informāciju nosūta pārējām dalībvalstīm;

h) uzskata, ka aizsargājamā zona ir tāda zona Kopienā, kurā:

 kaut arī tur pastāv labvēlīgi apstākļi, nav endēmiski sastopami vai izplatīti viens vai vairāki šajā direktīvā minētie kaitīgie organismi, kas izplatīti vienā vai vairākos Kopienas reģionos,

 nonākot labvēlīgos ekoloģiskajos apstākļos, pastāv dažiem kultūraugiem kaitīgu organismu izplatīšanās draudi, kaut arī šie organismi nav endēmiski sastopami vai izplatīti Kopienā,

un kas, kā atzīts ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , atbilst pirmajā un otrajā ievilkumā noteiktajiem nosacījumiem un kurā – pirmajā ievilkumā minētajā gadījumā – pēc attiecīgās dalībvalsts(-u) pieprasījuma, kā arī, pamatojoties uz veikto pienācīgo apsekojumu rezultātiem, kas noteikti 21. pantā minēto ekspertu pārraudzībā saskaņā ar tajā noteikto procedūru, nav gūti pierādījumi, kas liecinātu par pretējo. Otrajā ievilkumā minētajā gadījumā apsekojumu veikšana nav obligāta.

Uzskata, ka kaitīgs organisms ir izplatīts kādā teritorijā, ja ir zināms, ka tas tur sastopams, un ja nav oficiāli veikti tā apkarošanas pasākumi vai vismaz divus gadus pēc kārtas šādi pasākumi izrādījušies neefektīvi.

Gadījumā, kas minēts pirmās daļas pirmajā ievilkumā, attiecīgā(-à) dalībvalsts(-is) oficiāli veic regulārus un sistemātiskus apsekojumus, pārbaudot tādu organismu klātbūtni, attiecībā pret kuriem pasludināta aizsargājamā zona. Par katru šādu organismu atradumu tūlīt ►M4  rakstiski ◄ informē Komisiju. Pastāvīgā augu veselības komiteja novērtē šāda atraduma risku un lemj par piemērotu rīcību ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ .

Precīzākus pirmajā un trešajā daļā minētos apsekojumus var noteikt ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , pamatojoties uz atzītiem zinātnes un statistikas principiem.

Iepriekš minēto apsekojumu rezultātus ►M4  rakstiski ◄ paziņo Komisijai. Komisija šo informāciju nosūta pārējām dalībvalstīm.

Komisija līdz 1998. gada 1. janvārim iesniedz Padomei ziņojumu par aizsargājamo zonu darbību, vajadzības gadījumā pievienojot pienācīgus priekšlikumus;

i)  apliecinājumu vai pasākumu uzskata par oficiālu, ja, neskarot 21. panta noteikumus, to veikuši:

▼M4

 ārpuskopienas valsts oficiālās valsts augu aizsardzības organizācijas pārstāvji vai, viņu pārraudzībā, citi tehniski kvalificēti ierēdņi, ko attiecīgi pilnvarojusi minētā valsts oficiālā augu aizsardzības organizācija, ja paziņojumi vai pasākumi ir saistīti ar fitosanitāro sertifikātu, reeksporta fitosanitāro sertifikātu vai to elektronisko ekvivalentu izdošanu,

▼B

 šādi pārstāvji, ierēdņi vai vienas no dalībvalsts atbildīgo oficiālo iestāžu kompetenti darbinieki, visos pārējos gadījumos ievērojot nosacījumu, ka šie darbinieki nav personīgi ieinteresēti veicamo pasākumu iznākumā un atbilst obligātajām kvalifikācijas prasībām.

Dalībvalstis nodrošina, lai to ierēdņiem un kompetentajiem darbiniekiem būtu vajadzīgā kvalifikācija, kas viņiem ļauj pienācīgi piemērot šo direktīvu. ►M4  Saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , var izstrādāt šo personu kvalifikācijas vadlīnijas.

Komisija Augu veselības pastāvīgajā komitejā izveido Kopienas programmas, kas paredz attiecīgo ierēdņu un kompetento darbinieku tālākizglītošanu, lai tuvinātu valsts mērogā iegūtās zināšanas un pieredzi iepriekš minētajam kvalifikācijas līmenim, un pārrauga to izpildi. Tā iesaistās šīs tālākizglītošanas finansēšanā un šim nolūkam ierosina iekļaut vajadzīgos līdzekļus Kopienas budžetā;

▼M4

j) ievešanas punkts ir vieta, caur kuru Kopienas muitas teritorijā sākotnēji ieved augus, augu produktus vai citus priekšmetus; aviotransporta gadījumā tā ir lidosta, jūras un upju transporta gadījumā tā ir osta, dzelzceļa transporta gadījumā tā ir stacija, bet, izmantojot jebkurus citus pārvadājumus, – vieta, kur atrodas muitas punkts, kas atbild par teritoriju, kur šķērso Kopienas sauszemes robežu;

k) ievešanas punkta oficiālā iestāde ir atbildīgā oficiālā iestāde dalībvalstī, kuras pārziņā ir šis ievešanas punkts;

l) galamērķa oficiālā iestāde ir atbildīgā oficiālā iestāde dalībvalstī, kuras pārziņā ir teritorija, kurā atrodas galamērķa muitas punkts;

m) sākotnējais muitas punkts ir muitas punkts ievešanas punktā saskaņā ar definīciju j) apakšpunktā;

n) galamērķa muitas punkts ir galamērķa punkts Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 340.b panta 3. punkta nozīmē ( 1 );

o) preču partija ir vienas preces vienību kopa ar vienādu sastāvu un izcelsmi, kas veido kravas daļu;

p) krava ir preču kopa, uz kuru attiecas vienots dokuments, kas nepieciešams kārtojot muitas formalitātes vai citas formalitātes, piemēram, vienotais fitosanitārais sertifikāts vai cits vienotais dokuments vai marķējums; vienā kravā var ietilpt viena vai vairākas preču partijas;

q) muitas noteikumos atzīta procedūra ir viena no muitas noteikumos atzītajām procedūrām, kas minētas 4. panta 15. punktā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi ( 2 ) (turpmāk tekstā – Kopienas Muitas kodekss);

r) tranzīts ir muitas uzraudzībai pakļauto preču pārvietošana no viena punkta uz citu punktu Kopienas muitas teritorijā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 91. pantu.

▼B

2.  Ja vien nav skaidri norādīts citādi, šīs direktīvas noteikumi attiecas uz kokmateriāliem tikai tiktāl, ciktāl tie pilnīgi vai daļēji saglabājuši savu dabisko apaļo virsmu, ar mizu vai bez tās, vai tie ir šķeldu, skaidu, zāģskaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu veidā.

Izņemot noteikumus, kas skar V pielikumu, tie attiecas arī uz kokmateriāliem neatkarīgi no tā, vai tie atbilst pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, ja tie kalpo kā kravas stiprinājums, starplikas, paletes vai iepakojuma materiāls, ko faktiski izmanto, pārvadājot jebkurus objektus, ja vien kokmateriāli var radīt draudus augu veselībai.

3. pants

1.  Dalībvalstis aizliedz ievest savā teritorijā I pielikuma A daļā uzskaitītos kaitīgos organismus.

2.  Dalībvalstis aizliedz ievest savā teritorijā II pielikuma A daļā uzskaitītos augus un augu produktus, ja tie satur attiecīgos kaitīgos organismus, kas uzskaitīti minētajā pielikumā.

▼M4

3.  Panta 1. un 2. punktu nepiemēro atbilstoši nosacījumiem, kurus var noteikt saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru, ja augi, kas nav paredzēti stādīšanai, ir nedaudz kontaminēti ar I pielikuma A daļā vai II pielikuma A daļā minētajiem kaitīgajiem organismiem vai ja II pielikuma, A daļas II iedaļā minētajiem kaitīgajiem organismiem noteiktas zināmas pielaides attiecībā uz stādāmajiem augiem, kuri jau iepriekš atlasīti, vienojoties iestādēm, kas pārstāv dalībvalstis augu veselības jomā, un tās pamatojas uz pienācīgi veiktu kaitēkļu radītā riska analīzi.

▼B

4.  Sākot no 1993. gada 1. jūnija, dalībvalstis nodrošina 1. un 2. punkta piemērošanu arī gadījumos, kad minēto kaitīgo organismu izplatība ir saistīta ar augu, augu produktu vai citu objektu apriti dalībvalsts teritorijā.

5.  No 1993. gada 1. jūnija dalībvalstis aizliedz attiecīgajās aizsargājamās zonās ievest un izplatīt:

a) kaitīgos organismus, kas uzskaitīti I pielikuma B daļā;

b) augus un augu produktus, kas uzskaitīti II pielikuma B daļā, ja tie satur tur uzskaitītos kaitīgos organismus.

6.   ►M4  Saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ :

a) I un II pielikumā uzskaitītos kaitīgos organismus sīkāk iedala šādi:

 organismus, kuri nav konstatēti nevienā Kopienas reģionā un ir jāuzmana visā Kopienā, attiecīgi iekļauj I pielikuma A daļas I iedaļā un II pielikuma A daļas I iedaļā,

 organismus, kuri konstatēti Kopienā, taču nav endēmiski sastopami vai izplatīti Kopienas iekšienē, un kuri ir jāuzmana visā Kopienā, attiecīgi iekļauj I pielikuma A daļas II iedaļā un II pielikuma A daļas II iedaļā,

 pārējos organismus attiecīgi iekļauj I pielikuma B daļā un II pielikuma B daļā iepretim attiecīgajām aizsargājamajām zonām;

b) kaitīgos organismus, kas ir endēmiski sastopami vai izplatīti vienā vai vairākos Kopienas reģionos, svītro no saraksta, izņemot a) apakšpunkta otrajā un trešajā ievilkumā minētos organismus;

c) I un II pielikuma virsrakstus un to dažādās daļas un iedaļas saskaņo ar a) un b) apakšpunktu.

▼M4

7.  Ievērojot 18. panta 2. punktā minēto procedūru, var pieņemt ieviešanas noteikumus, kuros paredz nosacījumus turpmāk uzskaitīto organismu ievešanai un izplatīšanai dalībvalstīs:

a) organismi, kas, iespējams, var kaitēt augiem vai augu produktiem, bet kuri nav iekļauti I un II pielikumā;

b) organismi, kas ir iekļauti II pielikumā, bet kuri sastopami uz augiem vai augu produktiem, kas nav minēti pielikumā, un, iespējams, var kaitēt augiem vai augu produktiem;

c) I un II pielikumā iekļautie organismi, kas arī izolētā stāvoklī var būt kaitīgi augiem vai augu produktiem.

8.  Ievērojot nosacījumus, kas formulēti saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, 1. punktu un 5. punkta a) apakšpunktu, kā arī 2. punktu un 5. punkta b) apakšpunktu nepiemēro izmēģinājumiem vai zinātniskajiem pētījumiem un šķirņu selekcijas darbam.

9.  Pēc 7. punktā paredzēto pasākumu noteikšanas minēto punktu nepiemēro izmēģinājumiem vai zinātniskajiem pētījumiem un šķirņu selekcijas darbam, ievērojot nosacījumus, kas formulēti saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru.

▼B

4. pants

1.  Dalībvalstis aizliedz ievest savā teritorijā augus un augu produktus, kas uzskaitīti III pielikuma A daļā, ja to izcelsme ir minētajā pielikuma daļā uzskaitītajās valstīs.

2.  Dalībvalstis no 1993. gada 1. jūnija nodrošina aizliegumu ievest augus, augu produktus un citus III pielikuma B daļā uzskaitītos objektus attiecīgajās aizsargājamajās zonās, kas atrodas to teritorijā.

3.  Direktīvas III pielikumu groza ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , iekļaujot tā A daļā augus, augu produktus un citus objektus, kas apdraud augu veselību visos Kopienas reģionos, un tā B daļā – augus, augu produktus un citus objektus, kas apdraud augu veselību tikai aizsargājamajās zonās. Turpat norāda arī aizsargājamās zonas.

4.  Sākot no 1993. gada 1. jūnija, 1. punktu vairs nepiemēro augiem, augu produktiem un citiem Kopienas izcelsmes objektiem.

5.  Ievērojot nosacījumus, kas noteikti ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , 1. un 2. punktu nepiemēro izmēģinājumiem vai zinātniskajiem pētījumiem un šķirņu selekcijas darbam.

6.  Ja nepastāv kaitīgu organismu izplatīšanās draudi, dalībvalsts var noteikt, ka atsevišķi noteiktos gadījumos 1. un 2. punktu nepiemēro augiem, augu produktiem un citiem objektiem, ko audzē, iegūst vai izmanto tās tiešajā pierobežas zonā ar trešo valsti un ieved minētajā dalībvalstī izmantošanai pierobežas punktos tās teritorijā.

Piešķirot šādu atvieglojumu, dalībvalsts norāda vietas nosaukumu un personu, kas tos izmanto. Šīs ziņas periodiski precizē un nodod Komisijas rīcībā.

Augiem, augu produktiem un citiem objektiem, uz ko attiecas atvieglojums saskaņā ar pirmo daļu, nodrošina dokumentāru izcelsmes pierādījumu, norādot to vietu attiecīgajā trešajā valstī, kur iegūti minētie augi, augu produkti un citi objekti.

5. pants

1.  Dalībvalstis aizliedz ievest savā teritorijā augus un augu produktus un citus IV pielikuma A daļā uzskaitītos objektus, ja nav ievērotas attiecīgās īpašās prasības, kuras norādītas minētajā pielikuma daļā.

2.  Dalībvalstis no 1993. gada 1. jūnija aizliedz augu, augu produktus un citu IV pielikuma B daļā uzskaitīto objektu ievešanu un apriti aizsargājamajās zonās, ja nav ievērotas attiecīgās šajā pielikuma daļā norādītās īpašās prasības.

3.   ►M4  Saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , groza IV pielikumu saskaņā ar 3. panta 6. punktā noteiktajiem kritērijiem.

4.  Sākot no 1993. gada 1. jūnija, dalībvalstis nodrošina 1. punkta piemērošanu arī augu, augu produktu un citu objektu apritei dalībvalsts teritorijā, taču neierobežojot 6. panta 7. punktu. Šo daļu, kā arī 1. un 2. punktu, nepiemēro augu, augu produktu, pārtikas produktu vai dzīvnieku barības apritei nelielos daudzumos, ja tie paredzēti īpašnieka vai saņēmēja nerūpnieciskām un nekomerciālām vajadzībām vai patēriņam pārvadājumu laikā, ja vien nepastāv kaitīgu organismu izplatīšanās draudi.

5.  Ievērojot nosacījumus, kas noteikti ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , 1., 2. un 4. punktu nepiemēro izmēģinājumiem vai zinātniskajiem pētījumiem un šķirņu selekcijas darbam.

6.  Ja nepastāv kaitīgu organismu izplatīšanās draudi, dalībvalsts var noteikt, ka atsevišķi noteiktos gadījumos 1., 2. un 4. punktu nepiemēro augiem, augu produktiem un citiem objektiem, ko audzē, iegūst vai izmanto tās tiešajā pierobežas zonā ar trešo valsti un ieved minētajā dalībvalstī izmantošanai pierobežas punktos tās teritorijā.

Piešķirot šādu atvieglojumu, dalībvalsts norāda vietas nosaukumu un personu, kas tos izmanto. Šīs ziņas periodiski precizē un nodod Komisijas rīcībā.

Augiem, augu produktiem un citiem objektiem, uz kuriem attiecas atvieglojums saskaņā ar pirmo daļu, nodrošina dokumentāru izcelsmes pierādījumu, norādot to vietu attiecīgajā trešajā valstī, kur iegūti minētie augi, augu produkti un citi objekti.

6. pants

1.  Dalībvalstis nosaka, ka, vismaz ievedot augus, augu produktus un citus V pielikuma A daļā uzskaitītos objektus citā dalībvalstī, tie un to iepakojums oficiālā kārtā rūpīgi jāapskata vai nu pilnībā, vai ņemot raksturīgus paraugus, un, vajadzības gadījumā, oficiāli jāapskata arī transportlīdzeklis, ar kuru tos pārvadā, lai pārliecinātos, ka:

a) tie nesatur I pielikuma A daļā uzskaitītos kaitīgos organismus;

b) II pielikuma A daļā uzskaitītie augi un augu produkti nesatur attiecīgos kaitīgos organismus, kas uzskaitīti minētajā pielikuma daļā;

c) IV pielikuma A daļā uzskaitītie augi, augu produkti un citi objekti atbilst attiecīgajām īpašajām prasībām, kas norādītas minētajā pielikuma daļā.

2.  Tiklīdz ir apstiprināti 3. panta 6. punkta a) apakšpunktā un 5. panta 3. punktā paredzētie pasākumi, šā panta 1. punktu piemēro vienīgi attiecībā uz I pielikuma A daļas II iedaļu, II pielikuma A daļas II iedaļu un IV pielikuma A daļas II iedaļu. Ja, veicot apskati saskaņā ar šo noteikumu, atklāj kaitīgus organismus, kas uzskaitīti I pielikuma A daļas I iedaļā vai II pielikuma A daļas I iedaļā, pieņem, ka 10. pantā minētie nosacījumi nav ievēroti.

3.  Dalībvalstis nosaka 1. punktā minētos inspicēšanas pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 3. panta 4., 5. un 7. punktam vai 5. panta 2. punktam, ja galamērķa dalībvalsts izmanto vienu no iepriekš minētajos pantos uzskaitītajām iespējām.

4.  Dalībvalstis nosaka, ka IV pielikuma A daļā minētās sēklas, ko ieved citā dalībvalstī, oficiāli jāapskata, lai pārliecinātos, ka tās atbilst attiecīgajām īpašajām prasībām, kas uzskaitītas minētajā pielikuma daļā.

5.  Sākot no 1993. gada 1. jūnija un neierobežojot 7. punktu, 1., 3. un 4. punktu, piemēro arī augu, augu produktu un citu objektu apritei dalībvalsts teritorijā. Panta 1., 3. un 4. punktu nepiemēro attiecībā uz I pielikuma B daļā vai II pielikuma B daļā uzskaitītajiem kaitīgajiem organismiem, bet IV pielikuma B daļā noteiktās īpašās prasības nepiemēro augu, augu produktu un citu objektu pārvadājumiem caur aizsargājamo zonu vai ārpus tās.

Oficiālās apskates, kas minētas 1., 3. un 4. punktā, veic saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a) tās piemēro arī attiecīgajiem augiem vai augu produktiem, ko audzējis, ražojis vai izmantojis ražotājs vai kas viņa saimniecībā atrodas cita iemesla dēļ, kā arī tur izmantotajam augsnes substrātam;

b) tās veic saimniecībā, vēlams, ražošanas vietā;

c) tās periodiski veic piemērotā laikā, vismaz vienreiz gadā, obligāti veicot vismaz vizuālu apskati un neierobežojot IV pielikumā uzskaitītās īpašās prasības; var veikt papildu darbības, ja tās paredzētas saskaņā ar 8. punktu.

Visus ražotājus, kas pakļauti otrajā daļā minētajai oficiālajai apskatei, kura jāveic saskaņā ar 1. līdz 4. punktu, iekļauj oficiālajā reģistrā, piešķirot reģistrācijas numuru, pēc kura tos var atpazīt. Pēc pieprasījuma šādi izveidoti oficiālie reģistri ir pieejami Komisijai.

Ražotājam ir jāuzņemas zināmi pienākumi, kas noteikti saskaņā ar 8. punktu. Cita starpā viņam tūlīt jāinformē attiecīgās dalībvalsts atbildīgā oficiālā iestāde par visiem neparastiem kaitīgiem organismiem, simptomiem un visām citām augu anomālijām.

Panta 1., 3. un 4. punktu nepiemēro augu, augu produktu, pārtikas produktu vai dzīvnieku barības apritei nelielos daudzumos, ja tie paredzēti īpašnieka vai saņēmēja nerūpnieciskām un nekomerciālām vajadzībām vai patēriņam pārvadājumu laikā, ja vien nepastāv kaitīgu organismu izplatīšanās draudi.

6.  Sākot no 1993. gada 1. jūnija, dalībvalstis paredz, ka saskaņā ar 5. punkta trešo daļu oficiālajā vietējā, reģionālajā vai valsts reģistrā iekļauj arī dažus V pielikuma A daļā neuzskaitīto augu, augu produktu vai citu objektu ražotājus, kas norādīti saskaņā ar 8. punktu, vai ražošanas zonā esošās kolektīvās noliktavas, vai nosūtīšanas centrus. Tiem jebkurā brīdī var noteikt apskates, kas paredzētas 5. punkta otrajā daļā.

Saskaņā ar 8. punktu var izveidot tādu sistēmu, kas, vajadzības gadījumā un ciktāl tas ir iespējams, ļauj noteikt dažu augu, augu produktu un citu objektu izcelsmi, paturot prātā ražošanas īpatnības vai tirdzniecības apstākļus.

7.  Dalībvalstis, ja vien nepastāv kaitīgu organismu izplatīšanās draudi, var atbrīvot:

 no 5. un 6. punktā noteiktās oficiālās reģistrācijas mazos ražotājus vai pārstrādātājus, kam visu attiecīgo augu, augu produktu un citu objektu ražošana un pārdošana gala rezultātā ir paredzēta to personu vajadzībām vietējā tirgū, kuras nav profesionāli iesaistītas augu audzēšanā (vietējā apritē), vai

 augu, augu produktu un citu objektu vietējo apriti no 5. un 6. punktā paredzētajām oficiālajām apskatēm, ja to izcelsme ir no ražotājiem, kam nav oficiāli jāreģistrējas.

Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu un ņemot vērā gūto pieredzi, līdz 1998. gada 1. janvārim atkārtoti izskata šīs direktīvas noteikumus par vietējo apriti.

8.   ►M4  Saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , var pieņemt izpildes noteikumus, kas attiecas uz:

 mazāk stingriem nosacījumiem par augu, augu produktu un citu izsrādājumu apriti aizsargājamajā zonā, kas izveidota, lai pasargātu minētos augus, augu produktus un citus objektus no viena vai vairākiem kaitīgiem organismiem,

 garantijām augu, augu produktu un citu objektu pārvadājumiem caur aizsargājamo zonu, kas izveidota, lai pasargātu minētos augus, augu produktus un citus objektus no viena vai vairākiem kaitīgiem organismiem,

 oficiālo apskašu biežumu un grafiku, arī attiecībā uz 5. punkta otrās daļas c) apakšpunktā minēto turpmāko rīcību,

 5. punkta ceturtajā daļā minēto reģistrēto ražotāju pienākumiem,

 6. punktā minēto produktu specifikāciju un to produktu specifikāciju, kam paredzēta 6. punktā noteiktā sistēma,

 citām prasībām saistībā ar 7. punktā minēto atbrīvojumu, jo īpaši prasībām, kas skar “mazā ražotāja” un “vietējā tirgus” jēdzienu un attiecīgās procedūras.

9.  Izpildes noteikumus saistībā ar 5. punkta trešajā daļā minēto reģistrācijas kārtību un reģistrācijas numuru var pieņemt ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ .

▼M4 —————

▼B

10. pants

1.  Ja, pamatojoties uz 6. panta 1., 3. un 4. punktā paredzēto apskati, ko veic saskaņā ar 6. panta 5. punktu, uzskata, ka šajos punktos izklāstītie nosacījumi ir ievēroti, ►M4  ————— ◄ no 1993. gada 1. jūnija izdod augu pasi, ievērojot noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar 4. punktu.

▼M4

Tomēr sēklas materiālam, kas minēts 6. panta 4. punktā, augu pase nav vajadzīga, ja, ievērojot 18. panta 2. punktā minēto procedūru nodrošina, ka dokumenti, kuri izdoti saskaņā ar Kopienas noteikumiem, kas reglamentē oficiāli sertificēta sēklas materiāla tirdzniecību, apliecina atbilstību 6. panta 4. punktā minētajām prasībām. Šajā gadījumā uzskata, ka šie dokumenti visādā ziņā ir pielīdzināmi augu pasēm 2. panta 1. punkta f) apakšpunkta nozīmē.

▼B

Ja apskate neskar aizsargājamo zonu nosacījumus vai ja tiek uzskatīts, ka šie nosacījumi nav ievēroti, izsniegtā augu pase nav derīga šajās zonās un šādos gadījumos saskaņā ar 2. panta 1. punkta f) apakšpunktu tajā paredzēts izdarīt attiecīgo atzīmi.

2.  Sākot no 1993. gada 1. jūnija, augus, augu produktus un citus V pielikuma A daļas I iedaļā minētos objektus ►M4  un 6. panta 4. punktā minēto sēklas materiālu ◄ nedrīkst pārvadāt Kopienā, izņemot vietējos pārvadājumus 6. panta 7. punkta nozīmē, ja kopā ar tiem, to iepakojumu vai transportlīdzekļiem, ar ko tos pārvadā, nav augu pases, kas derīga attiecīgajā teritorijā un ir izdota saskaņā ar 1. punktu.

Sākot no 1993. gada 1. jūnija, augus, augu produktus un citus V pielikuma A daļas II iedaļā minētos objektus ►M4  un 6. panta 4. punktā minēto sēklas materiālu ◄ nedrīkst ievest vai pārvadāt norādītajā aizsargājamajā zonā, ja kopā ar tiem, to iepakojumu vai transportlīdzekļiem, ar ko tos pārvadā, nav augu pases, kas derīga šajā zonā un ir izdota saskaņā ar 1. punktu. Ja ir ievēroti 6. panta 8. punktā minētie nosacījumi, kas attiecas uz pārvadājumiem caur aizsargājamajām zonām, šo punkta daļu nepiemēro.

Pirmo un otro daļu nepiemēro augu, augu produktu, pārtikas produktu vai dzīvnieku barības pārvadājumiem nelielos daudzumos, ja tie paredzēti īpašnieka vai saņēmēja nerūpnieciskām un nekomerciālām vajadzībām vai patēriņam pārvadājumu laikā un ja nepastāv kaitīgu organismu izplatīšanās risks.

3.  Vēlāk un jebkurā Kopienas reģionā augu pasi var aizstāt ar citu augu pasi, ievērojot šādus noteikumus:

 neierobežojot konkrētās prasības, kas paredzētas IV pielikumā vai citos gadījumos norādītas saskaņā ar 4. punktu, augu pasi var aizstāt vienīgi tad, ja sūtījumi ir sadalīti (un ja vairāki sūtījumi vai to daļas ir apvienotas) vai mainās sūtījumu fitosanitārais stāvoklis,

 aizstāšana var notikt vienīgi pēc tādas fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma, kura ir vai nav ražotājs un kura mutatis mutandis iekļauta oficiālā reģistrā saskaņā ar 6. panta 5. punkta trešo daļu,

 aizvietotājpasi var sagatavot tikai atbildīgā oficiālā iestāde tajā teritorijā, kurā atrodas pieprasītāja saimniecība, un vienīgi tad, ja ražotājs, veicot nosūtīšanu, var garantēt attiecīgā produkta identitāti un to, ka nepastāv infekcijas draudi, ko var izraisīt I un II pielikumā uzskaitītie kaitīgie organismi,

 aizvietošanas gaitā jāievēro noteikumi, ko pieņem saskaņā ar 4. punktu,

 aizvietotājpasē jābūt īpašai atzīmei, kas noteikta saskaņā ar 4. punktu un ietver sākotnējā ražotāja numuru un, ja mainās fitosanitārais stāvoklis, arī par šīm izmaiņām atbildīgā uzņēmēja numuru.

4.   ►M4  Saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , var pieņemt izpildes noteikumus attiecībā uz:

 sīki izstrādāto augu pasu izsniegšanas kārtību, kas noteikta 1. punktā,

 to, ar kādiem nosacījumiem augu pasi drīkst aizstāt saskaņā ar 3. punkta pirmo ievilkumu,

 aizvietotājpases saņemšanas kārtību, kas noteikta 3. punkta trešajā ievilkumā,

 īpašo atzīmi, kas izdarāma aizvietotājpasē saskaņā ar 3. punkta piekto ievilkumu.

11. pants

1.  Ja, pamatojoties uz 6. panta 1., 3. un 4. punktā paredzēto apskati, ko veic saskaņā ar 6. panta 5. punktu, secina, ka šo punktu nosacījumi nav ievēroti, augu pasi neizsniedz, neierobežojot minētā panta 2. punktu.

2.  Īpašos gadījumos, ja, ņemot vērā attiecīgās apskates laikā iegūtos rezultātus, atklājas, ka daļa no augiem vai augu produktiem, ko audzējis, ražojis vai izmantojis ražotājs vai kuri kāda cita iemesla dēļ atrodas viņa uzņēmumā, arī kā daļa no izmantotā augsnes substrāta, nevar radīt apdraudējumu un veicināt kaitīgu organismu izplatību, minētajai daļai nepiemēro 1. punktu ►M4  un var izmantot augu pasi ◄ .

3.  Gadījumos, kad piemēro 1. punktu, attiecībā uz augiem, augu produktiem vai augsnes substrātu paredz vienu vai vairākus šādus oficiālos pasākumus:

 veic pienācīgu apstrādi, pēc kuras izsniedz attiecīgo augu pasi saskaņā ar 10. pantu, ja uzskata, ka apstrādes rezultātā ievēroti vajadzīgie nosacījumi,

 veicot oficiālo pārraudzību, piešķir atļauju pārvietot tos uz zonām, kurās tie neradīs papildu apdraudējumu,

 veicot oficiālo pārraudzību, piešķir atļauju pārvietot tos uz rūpnieciskās pārstrādes vietām,

 iznīcināšanu.

►M4  Saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , var pieņemt izpildes noteikumus attiecībā uz:

 to, ar kādiem nosacījumiem drīkst apstiprināt vienu vai vairākus pasākumus, kas minēti pirmajā daļā,

 šādu pasākumu īpatnībām un nosacījumiem.

4.  Gadījumos, kad piemēro 1. punktu, ražotāja darbību pilnībā vai daļēji aptur, kamēr noskaidro, ka kaitīgo organismu izplatīšanās draudi ir novērsti. Kamēr šī darbība ir apturēta, 10. pantu nepiemēro.

5.  Ja, pamatojoties uz oficiālo apskati, ko veic saskaņā ar 6. panta 6. punktu, uzskata, ka tajā minētie produkti satur I un II pielikumā minētos kaitīgos organismus, mutatis mutandis piemēro šā panta 2., 3. un 4. punktu.

▼M4

12. pants

1.  Dalībvalstis organizē oficiālas pārbaudes, lai nodrošinātu šīs direktīvas, jo īpaši tās 10. panta 2. punkta noteikumu izpildi, ko veic izlases veidā un bez jebkādas diskriminācijas attiecībā uz augu, augu produktu vai citu priekšmetu izcelsmi, kā arī ievērojot šādus noteikumus:

 gadījumpārbaudes veic jebkurā laikā un vietā, kad pārvadā augus, augu produktus vai citus priekšmetus;

 gadījumpārbaudes veic uzņēmumos, kur audzē, ražo, uzglabā vai piedāvā pārdošanai augus, augu produktus un citus priekšmetus, kā arī pircēju uzņēmumos;

 gadījumpārbaudes veic tajā pašā laikā, kad citas dokumentu pārbaudes, ko veic ar fitosanitāriju nesaistītu iemeslu dēļ.

Šīs pārbaudes periodiski jāveic uzņēmumos, kas iekļauti oficiālajā reģistrā saskaņā ar 10. panta 3. punktu un 13.c panta 1.b punktu, un tās var periodiski veikt uzņēmumos, kuri iekļauti oficiālajā reģistrā saskaņā ar 6. panta 6. punktu.

Pārbaudes jāveic ar konkrētu mērķi, ja noskaidrojas, ka nav ievērots viens vai vairāki šīs direktīvas noteikumi.

2.  Ja augus, augu produktus vai citus priekšmetus komerciālām vajadzībām iepērk tiešie lietotāji, kas ir profesionāli augu ražotāji, viņiem vismaz vienu gadu jāsaglabā attiecīgās augu pases un uzskaites dati.

Inspektoriem nodrošina piekļūšanu augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem jebkurā ražošanas un tirdzniecības ķēdes posmā. Viņi ir tiesīgi veikt jebkuru vajadzīgo izmeklējumu, uzsākot attiecīgās oficiālās pārbaudes, arī saistībā ar augu pasēm un uzskaites datiem.

3.  Veicot oficiālās pārbaudes, dalībvalstis var pieaicināt 21. pantā minētos ekspertus.

4.  Ja, veicot augu, augu produktu vai citu priekšmetu oficiālās pārbaudes saskaņā ar 1. un 2. punktu, atklājas, ka pastāv kaitīgu organismu izplatīšanās risks, tiem piemēro oficiālus pasākumus saskaņā ar 11. panta 3. punktu.

Neskarot paziņojumus un informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar 16. pantu, ja attiecīgo augu, augu produktu vai citu priekšmetu izcelsmes valsts ir cita dalībvalsts, dalībvalstis gādā par to, ka vienotā iestāde saņēmējā dalībvalstī nekavējoties informē vienoto iestādi iepriekš minētajā dalībvalstī, kā arī Komisiju par rezultātiem un par oficiālajiem pasākumiem, ko tā gatavojas veikt vai jau ir veikusi. Ievērojot 18. panta 2. punkta minēto procedūru, var izveidot standartizētu informācijas sistēmu.

13. pants

1.  Dalībvalstis, neierobežojot

 3. panta 3. punkta, 13.b panta 1., 2. 3., 4. un 5. punkta noteikumus,

 īpašās prasības un nosacījumus, kas formulēti saskaņā ar 15. panta 1. punktu pieņemtajām atkāpēm, veicot saskaņā ar 15. panta 2. punktu apstiprinātos līdzvērtīgos pasākumus vai saskaņā ar 16. pantu apstiprinātos neatliekamos pasākumus, un

 konkrētas vienošanās, kas panāktas šajā pantā minētajos jautājumos starp Kopienu un vienu vai vairākām ārpuskopienas valstīm,

gādā par to, lai uz V pielikuma B daļā norādītajiem augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem, kuru izcelsmes valsts ir ārpuskopienas valsts un kas ievesti Kopienas muitas teritorijā, no ievešanas brīža attiektos muitas uzraudzība atbilstoši Kopienas Muitas kodeksa 31. panta 1. punktam, kā arī atbildīgo oficiālo iestāžu uzraudzība. Tiem var piemērot Kopienas Muitas kodeksa 4. panta 16. punkta a), d), e), f), g) apakšpunktā noteiktās muitas procedūras tikai tad, ja 13.a pantā noteiktās formalitātes nokārtotas saskaņā ar 13.c panta 2. punkta noteikumiem un, kārtojot šīs formalitātes, var droši noteikt, ka

i)

 

 augi, augu produkti vai citi priekšmeti nav kontaminēti ar I pielikuma A daļā minētajiem kaitīgajiem organismiem un,

 ja tie ir II pielikuma A daļā uzskaitītie augi vai augu produkti, tie nesatur attiecīgos kaitīgos organismus, kas norādīti minētajā pielikumā, un,

 ja tie ir augi, augu produkti vai citi IV pielikuma A daļā minētie priekšmeti, tie atbilst attiecīgajām īpašajām prasībām minētajā pielikumā, vai, attiecīgā gadījumā, atbilst ierakstam, kas izdarīts sertifikātā saskaņā ar 13.a panta 4. punkta b) apakšpunktu, un

ii) augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem ir pievienots vajadzīgā oficiālā fitosanitārā sertifikāta vai reeksporta fitosanitārā sertifikāta oriģināleksemplārs, kas izdots saskaņā ar 13.a panta 3. un 4. punktā izklāstītajiem noteikumiem, vai, vajadzības gadījumā, attiecīgajiem priekšmetiem ir pievienots vai citādi nodrošināts kāda cita dokumenta vai marķējuma oriģināleksemplārs, kā tas noteikts un atļauts direktīvas ieviešanas noteikumos.

Elektroniska sertificēšana ir pieļaujama, ja ievēroti ieviešanas noteikumos norādītie nosacījumi.

Izņēmuma gadījumos, kas norādīti ieviešanas noteikumos, tiek atzītas arī oficiāli apstiprinātas kopijas.

Ieviešanas noteikumus, kas minēti ii) apakšpunktā, var pieņemt saskaņā 18. panta 2. punktā minēto procedūru.

2.  Ja augus, augu produktus vai citus priekšmetus paredzēts nogādāt aizsargājamajā zonā, šā panta 1. punktu piemēro kaitīgajiem organismiem un īpašajām prasībām, kas attiecīgi minēti I pielikuma B daļā, II pielikuma B daļā un IV pielikuma B daļā saistībā ar šo aizsargājamo zonu.

3.  Dalībvalstis paredz, ka augus, augu produktus vai priekšmetus, izņemot 1. vai 2. punktā minētos, kuru izcelsmes valsts ir ārpuskopienas valsts un kas ievesti Kopienas muitas teritorijā, var no ievešanas brīža pakļaut atbildīgo oficiālo iestāžu uzraudzībai, lai pārliecinātos par to atbilstību 1. punkta i) apakšpunkta pirmās, otrās vai trešās daļas prasībām. Pie šiem augiem, augu produktiem vai priekšmetiem pieder kokmateriāli kravas stiprinājumos, starplikās, paletēs vai iepakojuma materiālā, ko faktiski izmanto, pārvadājot dažādus priekšmetus.

Ja atbildīgā oficiālā iestāde izmanto šo iespēju, 1. punktā minētā uzraudzība uz šiem augiem, augu produktiem vai priekšmetiem attiecas tikmēr, kamēr tiks nokārtotas vajadzīgās formalitātes, kas ļauj apgalvot, ciktāl to iespējams noteikt, ka tie atbilst vajadzīgajām prasībām, kuras izklāstītas šajā direktīvā vai saistībā ar to.

Ieviešanas noteikumus attiecībā uz to, kāda informācija un kādā veidā importētājiem vai viņu muitas pārstāvjiem jāsniedz atbildīgajām oficiālajām iestādēm par augiem, augu produktiem vai priekšmetiem, tostarp par dažādiem kokmateriāliem, kas minēti pirmajā daļā, pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru.

4.  Neskarot 13.c panta 2. punkta a) apakšpunkta noteikumus, ja pastāv kaitīgo organismu izplatīšanās risks, dalībvalstis piemēro arī 1., 2. un 3. punktu augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem, kas pakļauti vienai no muitas noteikumos atzītajām procedūrām, kuras noteiktas Kopienas Muitas kodeksa 4. panta 15. punkta b), c), d) un e) apakšpunktā, vai muitas procedūrām, kas noteiktas minētā kodeksa 4. panta 16. punkta b) un c) apakšpunktā.

13.a pants

1.  

a) Direktīvas 13. panta 1. punktā minētās formalitātes paredz, ka atbildīgās oficiālās iestādes rūpīgi apskata vismaz

i) katru deklarēto kravu saskaņā ar muitas formalitātēm, kura pilnībā vai daļēji sastāv no 13. panta 1., 2. vai 3. punktā minētajiem augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem, ievērojot attiecīgos nosacījumus, vai,

ii) ja kravā ir vairākas preču partijas, katru deklarēto partiju, kura pilnībā vai daļēji sastāv no šādiem augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem, ievērojot muitas formalitātes.

b) Veicot šīs apskates, pārbauda, vai

i) kravai vai preču partijai pievienoti vajadzīgie sertifikāti, citi dokumenti vai marķējums, kā tas noteikts 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā (dokumentu pārbaude);

ii) visa krava vai preču partija, vai viens/vairāki reprezentatīvi paraugi pilnībā vai daļēji sastāv no augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem, kas deklarēti vajadzīgajos dokumentos (identitātes pārbaudes); un

iii) visa krava, preču partija vai iepakojuma materiāls, kas izgatavots no koka, vai viens/vairāki reprezentatīvi paraugi, arī iepakojums un vajadzības gadījumā transportlīdzekļi atbilst šīs direktīvas 13. panta 1. punkta i) apakšpunktā izklāstītajām prasībām (augu veselības pārbaudes) un vai uz tiem attiecas 16. panta 2. punkts.

2.  Identitātes pārbaužu un augu veselības pārbaužu biežumu var samazināt, ja

 augu, augu produktu vai citu priekšmetu kravai vai partijai jau veikta apskate ārpuskopienas nosūtītājā valstī saskaņā ar 13.b panta 6. punktā minēto tehnisko vienošanos, vai

 kravā vai preču partijā ir augi, augu produkti vai citi priekšmeti, kas minēti ieviešanas noteikumos, kuri pieņemti šim nolūkam saskaņā ar 5. punkta b) apakšpunktu, vai

 kravā vai preču partijā ir augi, augu produkti vai citi priekšmeti, kuru izcelsmes valsts ir ārpuskopienas valsts, attiecībā uz kuru vispārējos starptautiskos augu veselības nolīgumos, kas balstās uz savstarpējā līdztiesīguma principu starp Kopienu un ārpuskopienas valsti, vai saistībā ar tiem ir paredzēta atruna par identitātes un augu veselības pārbaužu biežuma samazināšanu,

ja vien nopietnu iemeslu dēļ neuzskata, ka nav ievērotas šajā direktīvā noteiktās prasības.

Augu veselības pārbaužu biežumu var samazināt arī tad, ja, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta, agrāk ievedot tādas pašas izcelsmes materiālu Kopienā, ko apstiprinājušas visas iesaistītās dalībvalstis, Komisija pēc apspriešanās ar 18. pantā minēto Komiteju, apkopojusi pierādījumus, ka krava vai [preču] partija satur augus, augu produktus un citus priekšmetus, kuri atbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, un ja ir ievēroti sīki izstrādātie nosacījumi, kas iekļauti ieviešanas noteikumos saskaņā ar 5. punkta c) apakšpunktu.

3.  Oficiālo fitosanitāro sertifikātu vai reeksporta fitosanitāro sertifikātu, kas minēts 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, sagatavo vismaz vienā no Kopienas oficiālajām valodām, un tam jābūt saskaņā ar tiesību aktiem vai noteikumiem, kas pieņemti ārpuskopienas eksportētājvalstī vai reeksportētājvalstī, ievērojot SAAK noteikumus, neatkarīgi no tā, vai šī valsts tai pievienojusies vai ne. Šie sertifikāti jānosūta Eiropas Kopienas dalībvalstu augu aizsardzības organizācijām saskaņā ar 1. panta 4. punkta pirmās daļas pēdējo teikumu.

Sertifikātu nedrīkst izdot agrāk kā 14 dienas pirms dienas, kurā tajā norādītie augi, augu produkti vai citi priekšmeti tiks izvesti no ārpuskopienas valsts, kurā tas izdots.

Neatkarīgi no to sagatavošanas veida tajā jābūt informācijai, kas paredzēta SAAK pielikumā norādītajos paraugos.

Tam jāatbilst vienam no paraugiem, ko noteikusi Komisija saskaņā ar 4. punktu. Sertifikātus izdod iestādes, kas attiecīgi pilnvarotas, pamatojoties uz konkrētās ārpuskopienas valsts tiesību aktiem vai noteikumiem, kuri, ievērojot SAAK noteikumus, ir iesniegti FAO ģenerāldirektoram vai – ja ārpuskopienas valsts nav pievienojusies SAAK – Komisijai. Komisija informē dalībvalstis par saņemtajiem dokumentiem.

4.  

a) Vajadzīgos paraugus izraugās no dažādām SAAK pielikuma versijām saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru. Ievērojot to pašu procedūru, var noteikt citu saturu fitosanitārajiem sertifikātiem vai reeksporta fitosanitārajiem sertifikātiem, ko izmanto ārpuskopienas valstis, kuras nav pievienojušās SAAK;

b) neskarot 15. panta 4. punkta prasības, vajadzības gadījumā sertifikāta ailē Papildu deklarācija augiem, augu produktiem vai citiem IV pielikuma A daļas I iedaļā vai B daļā minētajiem priekšmetiem norāda, kurām īpašajām alternatīvajām prasībām, kas norādītas IV pielikuma dažādo daļu attiecīgajā pozīcijā, tie atbilst. Šajā norādē iekļauj atsauci uz attiecīgo IV pielikuma pozīciju;

c) ja uz augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem attiecas IV pielikuma A daļā vai B daļā noteiktās īpašās prasības, 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto oficiālo fitosanitāro sertifikātu izdod ārpuskopienas valstī, kas ir šo augu, augu produktu vai citu priekšmetu izcelsmes valsts;

d) tomēr ja attiecīgās īpašās prasības var izpildīt arī citur, ne tikai izcelsmes vietā, vai ja nekādu īpašu prasību nav, fitosanitāro sertifikātu var izdot ārpuskopienas valstī, kas ir šo augu, augu produktu vai citu priekšmetu nosūtītāja valsts.

5.  Saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt ieviešanas noteikumus, kas jāievēro

a) nosakot procedūru 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktā minēto augu veselības pārbaužu veikšanai, norādot arī paraugu minimālo skaitu un apjomu;

b) sagatavojot to augu, augu produktu vai citu priekšmetu sarakstu, kuriem samazināts veicamo augu veselības pārbaužu biežums saskaņā ar 2. punkta pirmās daļas otro ievilkumu;

c) izstrādājot īpašus nosacījumus attiecībā uz 2. punkta otrajā daļā minētajiem pierādījumiem un uz kritērijiem, pēc kuriem nosaka, kādā veidā un cik lielā mērā samazināt augu veselības pārbaužu skaitu.

Komisija var papildināt 21. panta 6. punktā minētās nostādnes ar ieteikumiem attiecībā uz 2. punktu.

13.b pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgā oficiālā iestāde pārbauda arī kravas vai preču partijas, ko ieved no ārpuskopienas valsts, bet kurās saskaņā ar muitas formalitātēm nav deklarēti augi, augu produkti vai citi V pielikuma B daļā minētie priekšmeti, ja pastāv nopietnas aizdomas, ka tur ir šādi augi, augu produkti vai citi priekšmeti.

Dalībvalstis nodrošina, ka ikreiz, kad muitas pārbaudē atklājas, ka krava vai preču partija, kas nāk no ārpuskopienas valsts, pilnībā vai daļēji sastāv no nedeklarētiem augiem, augu produktiem vai citiem V pielikuma B daļā minētajiem priekšmetiem, muitas punkts, kurš veic pārbaudi, par to nekavējoties informē oficiālo iestādi savā dalībvalstī saskaņā 13.c panta 4. punktā paredzēto sadarbību.

Ja pēc pārbaudes, ko veikusi atbildīgā oficiālā iestāde, saglabājas šaubas par preču identitāti, jo īpaši attiecībā uz augu un augu produktu ģinti vai sugu, kā arī to izcelsmi, uzskata, ka krava satur V pielikuma B daļā minētos augus, augu produktus vai citus priekšmetus.

2.  Ja nav riska, ka kaitīgie organismi var izplatīties Kopienā,

a) 13. panta 1. punktu nepiemēro, ja Kopienā ieved augus, augu produktus vai citus priekšmetus, kurus pārvadā no viena punkta uz citu punktu Kopienā caur trešās valsts teritoriju bez jebkādām izmaiņām to muitas statusā (iekšējais tranzīts);

b) 13. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu nepiemēro, ja Kopienā ieved augus, augu produktus vai citus priekšmetus, kurus caur Kopienas teritoriju pārvadā no viena punkta uz citu punktu vienā vai divās ārpuskopienas valstīs saskaņā ar attiecīgajām muitas procedūrām un bez kādām izmaiņās to muitas statusā.

3.  Neskarot 4. panta noteikumus attiecībā uz III pielikumu, ja nav riska, ka kaitīgie organismi var izplatīties Kopienā, 13. panta 1. punkts nav jāpiemēro, ja Kopienā ieved nelielā daudzumā augus, augu produktus, pārtikas produktus vai dzīvnieku barību, ciktāl tā satur augus vai augu produktus, ja tie paredzēti īpašnieka vai saņēmēja nerūpnieciskām un nekomerciālam vajadzībām, kā arī patēriņam pārvadājumu laikā.

Ievērojot 18. panta 2. punktā minēto procedūru, var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus, saskaņā ar kuriem izstrādā šā noteikuma ieviešanas nosacījumus, tostarp precizē, ko nozīmē vārdkopa nelielā daudzumā.

4.  Zināmos apstākļos nepiemēro 13. panta 1. punktu, ja Kopienā ieved augus, augu produktus vai citus priekšmetus, ko paredzēts izmantot izmēģinājumos, zinātnes vajadzībām vai šķirņu selekcijas darbam. Šos apstākļus nosaka saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru.

5.  Ja nav riska, ka kaitīgie organismi var izplatīties Kopienā, dalībvalsts var apstiprināt atvieglojumus, kas paredz, ka iepriekš noteiktos atsevišķos gadījumos 13. panta 1. punktu nepiemēro augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem, ko audzē, iegūst vai izmanto tās tiešajā pierobežas zonā ar ārpuskopienas valsti un ieved minētajā dalībvalstī izmantošanai pierobežas teritorijā.

Piešķirot šādu atvieglojumu, dalībvalsts norāda vietas nosaukumu un personu, kas tos izmanto. Šīs ziņas periodiski precizē un nodod Komisijas rīcībā.

Augiem, augu produktiem un citiem priekšmetiem, uz kuriem attiecas atvieglojums saskaņā ar punkta pirmo daļu, nodrošina dokumentāru izcelsmes pierādījumu, norādot to vietu attiecīgajā ārpuskopienas valstī, kur iegūti minētie augi, augu produkti un citi priekšmeti.

6.  Komisija un kompetentās iestādes dažās ārpuskopienas valstīs var panākt un apstiprināt tehniskās vienošanās saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru, kas paredz, ka 13. panta 1. punkta i) apakšpunktā minētās darbības var veikt arī ārpuskopienas nosūtītājā valstī Komisijas pārraudzībā un saskaņā ar attiecīgajiem 21. panta noteikumiem, sadarbojoties ar oficiālo augu aizsardzības organizāciju minētajā valstī.

13.c pants

1.  

a) Formalitātes, kas paredzētas 13.a panta 1. punktā, pārbaudes, kas paredzētas 13.b panta 1. punktā, un 4. panta noteikumu izpildes pārbaudes attiecībā uz III pielikumu veic, kā tas norādīts 2. punktā, kopā ar formalitātēm, kuras jāievēro saskaņā ar 13. panta 1. punktā vai 13. panta 4. punktā minētās muitas procedūras piemērošanu.

Tās veic saskaņā ar Padomes Regulā (EEK) Nr. 1262/84 ( 3 ) apstiprinātās Starptautiskās preču robežkontroles saskaņošanas konvencijas noteikumiem, jo īpaši tās 4. pielikumu.

b) Dalībvalstis gādā par to, lai V pielikuma B daļā minēto augu, augu produktu vai citu priekšmetu ievedēji būtu iekļauti attiecīgās dalībvalsts oficiālajā reģistrā, piešķirot viņiem oficiālu reģistrācijas numuru, neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav ražotāji. Šiem ievedējiem attiecīgi piemēro 6. panta 5. punkta trešās un ceturtās daļas noteikumus.

c) Dalībvalstis arī nodrošina, ka

i) tādu kravu ievedēji vai viņu muitas pārstāvji, kuras pilnībā vai daļēji sastāv no V pielikuma B daļā minētajiem augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem, vismaz vienā no dokumentiem, kuri nepieciešami 13. panta 1. punktā vai 13. panta 4. punktā minētās muitas procedūras piemērošanai, norāda kravas saturu, sniedzot šādas ziņas:

 augu, augu produktu vai citu priekšmetu veids, norādot tiem Eiropas Kopienu integrētā muitas tarifa (TARIC) kodu,

 iekļauj piezīmi Šī krava satur produkciju, kam jāpiemēro fitosanitārā kontrole vai jebkuru citu līdzvērtīgu marķējumu pēc vienošanās starp sākotnējo muitas punktu un ievešanas punkta oficiālo iestādi,

 norāda vajadzīgo fitosanitāro dokumentu uzskaites numuru(s),

 norāda ievedēja oficiālo reģistrācijas numuru, kā tas minēts b) apakšpunktā;

ii) lidostu iestādes, ostu iestādes vai ievedēji un tirgotāji, atkarībā no panāktās vienošanās, tiklīdz viņiem ir zināms par šādu kravu pienākšanu, jau iepriekš par tiem brīdina sākotnējo muitas punktu un ievešanas punkta oficiālo iestādi.

Dalībvalstis var līdzīgā kārtā piemērot šo noteikumu sauszemes transportam, jo īpaši ja krava ir sagaidāma ārpus attiecīgās oficiālās iestādes vai cita 2. punktā minētā resora parastā darba laika.

2.  

a) Dokumentu pārbaudes un 13.b panta 1. punktā paredzētās pārbaudes, kā arī 4. panta noteikumu izpildes pārbaudes attiecībā uz III pielikumu jāveic ievešanas punkta oficiālajai iestādei vai, atbildīgajai oficiālajai iestādei vienojoties ar attiecīgās dalībvalsts muitas iestādēm, tās jāveic sākotnējam muitas punktam;

b) Nneskarot turpmāk norādīto c) un d) apakšpunktu, identitātes pārbaudes un augu veselības pārbaudes jāveic ievešanas punkta oficiālajai iestādei līdztekus muitas formalitātēm, kas jāievēro piemērojot 13. panta 1. punktā vai 13. panta 4. punktā minēto muitas procedūru, un tās veic turpat, kur kārto minētās formalitātes ievešanas punkta oficiālās iestādes telpās, vai jebkurā citā vietā tās tuvumā, ko izraudzījušas vai apstiprinājušas muitas iestādes un atbildīgā oficiālā iestāde, izņemot d) apakšpunktā norādīto galapunktu.

c) Tomēr, ja veic ārpuskopienas preču tranzītu, ievešanas punkta oficiālā iestāde var pieņemt lēmumu, vienojoties ar galamērķa oficiālo iestādi vai iestādēm, ka identitātes pārbaudes vai augu veselības pārbaudes pilnībā vai daļēji veic muitas iestāžu un atbildīgās oficiālās iestādes izraudzīta vai apstiprināta galamērķa oficiālā iestāde savās telpās vai kādā citā vietā tās tuvumā, izņemot d) apakšpunktā minēto galapunktu. Ja šāda vienošanās nav panākta, identitātes pārbaudi vai augu veselības pārbaudi pilnībā veic ievešanas punkta oficiālā iestāde vienā no b) apakšpunktā minētajām vietām.

d) Saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru var paredzēt atsevišķus gadījumus vai apstākļus, kad identitātes pārbaudes un augu veselības pārbaudes var veikt galapunktā, piemēram, ražošanas vietā, ko apstiprinājusi oficiālā iestāde un muitas iestādes, kas atbild par teritoriju, kurā atrodas minētais galapunkts, nevis citās iepriekš minētajās vietās, ja vien ir nodrošinātas īpašas garantijas un dokumenti, kas nepieciešami augu, augu produktu un citu priekšmetu pārvadāšanai.

e) Saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru izstrādā ieviešanas noteikumus, kas attiecas uz

 obligātajiem nosacījumiem augu veselības pārbaužu veikšanai saskaņā ar b), c) un d) apakšpunktu,

 konkrētajām garantijām un dokumentiem saistībā ar augu, augu produktu vai citu priekšmetu pārvadāšanu uz c) un d) apakšpunktā norādītajām vietām, lai nodrošinātos pret kaitīgo organismu izplatīšanās risku pārvadāšanas laikā,

 konkrētām garantijām un obligātajiem priekšnosacījumiem attiecībā uz galapunkta piemērotību preču glabāšanai un uz preču glabāšanas apstākļiem, vienlaicīgi nosakot atsevišķos gadījumus, kas atrunāti d) apakšpunktā.

f) Visos gadījumos uzskata, ka augu veselības pārbaudes ir daļa no 13. panta 1. punktā minētajām formalitātēm.

3.  Dalībvalstis paredz, ka sertifikātu vai citu dokumentu oriģināleksemplāru vai tā elektronisko versiju – tas neattiecas uz 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto marķējumu, – ko uzrāda atbildīgajai oficiālajai iestādei, kura veic dokumentu pārbaudi saskaņā ar 13.a panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punkta noteikumiem, minētā iestāde apskates laikā uzliek savu vīzu, kurā norādīts tās nosaukums un dokumenta uzrādīšanas datums.

Saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru var izveidot standartizētu sistēmu, kas nodrošina, ka sertifikātā ietvertās ziņas par iepriekš noteiktiem stādāmajiem augiem tiek nodotas oficiālajai iestādei, kuras pārziņā ir attiecīgā dalībvalsts vai teritorija, kurā paredzēts nogādāt vai iestādīt augus no sūtījuma.

4.  Dalībvalstis rakstiski nosūta Komisijai un pārējām dalībvalstīm izraudzīto ievešanas punktu sarakstu. Arī par visām izmaiņām šajā sarakstā nekavējoties paziņo rakstiski.

Dalībvalstis sagatavo savā pārziņā esošo 2. punkta b) un c) apakšpunktā minēto vietu un 2. punkta d) apakšpunktā minēto galapunktu sarakstu. Šiem sarakstiem jābūt pieejamiem Komisijai.

Ikvienai ievešanas punkta oficiālajai iestādei un ikvienai galamērķa oficiālajai iestādei, kas veic identitātes vai augu veselības pārbaudes, jāatbilst noteiktiem obligātiem nosacījumiem attiecībā uz tās infrastruktūru, personālu un aprīkojumu.

Saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru iepriekš minētos obligātos nosacījumus ietver ieviešanas noteikumos.

Ievērojot to pašu procedūru, nosaka sīki izstrādātus noteikumus, kas attiecas uz

a) to, kādi dokumenti nepieciešami, lai pakļautu preces muitas procedūrai, tajos norādot 1. punkta c) apakšpunkta i) punktā norādītās ziņas;

b) sadarbību starp

i) ievešanas punkta oficiālo iestādi un galamērķa oficiālo iestādi;

ii) ievešanas punkta oficiālo iestādi un sākotnējo muitas punktu;

iii) galamērķa oficiālo iestādi un galamērķa muitas punktu; kā arī

iv) ievešanas punkta oficiālo iestādi un galamērķa muitas punktu.

Minētajām normām pievieno arī sadarbības gaitā izmantojamo dokumentu veidlapu paraugus, norāda dokumentu nosūtīšanas veidu, informācijas apmaiņas kārtību starp iepriekš minētajām oficiālajām iestādēm un muitas punktiem, kā arī veicamos pasākumus, kuriem jānodrošina preču partiju un kravu identitāte un jānovērš kaitīgo organismu izplatīšanās risks, jo īpaši pārvadājumu laikā, kamēr nav pabeigtas vajadzīgās muitas formalitātes.

▼M29 —————

▼M4

6.  Direktīvas 10. panta 1. un 3. punktu līdzīgā kārtā piemēro 13. pantā minētajiem augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem, ja tie ir uzskaitīti V pielikuma A daļā un ja, balstoties uz 13. panta 1. punktā minētajām formalitātēm, var uzskatīt, ka ir ievēroti tur paredzētie nosacījumi.

7.  Ja no 13. panta 1. punktā minētajām formalitātēm izriet, ka nav ievēroti tajā paredzētie nosacījumi, tūlīt veic kādu no šeit aplūkotajiem oficiālajiem pasākumiem:

a) liedz pilnīgi vai daļēji ievest kravu Kopienā;

b) ja preces atrodas Kopienā, tās oficiālā uzraudzībā nogādā uz galamērķi ārpus Kopienas, ievērojot attiecīgo muitas procedūru;

c) izņem no kravas inficētu/kaitēkļu skartu produkciju;

d) veic preču iznīcināšanu;

e) ievieš karantīnu līdz brīdim, kad būs pieejami izmeklējumu vai oficiālo pārbaužu rezultāti;

f) izņēmuma kārtā un tikai īpašos gadījumos veic pienācīgu apstrādi, ja dalībvalsts atbildīgā oficiālā iestāde uzskata, ka šāda apstrāde nodrošina vajadzīgos nosacījumus un tiks novērsts kaitīgo organismu izplatīšanās risks; šādu pasākumu, kas paredz pienācīgu apstrādi, var veikt arī tad, ja kaitīgie organismi nav iekļauti I un II pielikumā.

Līdzīgā kārtā piemēro 11. panta 3. punkta otro daļu.

Ja saņemts a) apakšpunktā minētais atteikums vai preces nogādā uz galamērķi ārpus Kopienas, kā tas minēts b) apakšpunktā, vai tās izņem, kā tas minēts c) apakšpunktā, dalībvalstis nosaka, ka atbildīgā oficiālā iestāde anulē fitosanitāros sertifikātus vai reeksporta fitosanitāros sertifikātus, kā arī visus citus dokumentus, kas tika uzrādīti pirms augu, augu produktu vai citu priekšmetu ievešanas to teritorijā. Pēc minēto sertifikātu vai dokumentu anulēšanas to titullapā redzamā vietā iespiež minētās oficiālās iestādes trīsstūra spiedogu ar uzrakstu sarkanā krāsā anulēts, norādot iestādes nosaukumu un atteikuma datumu, datumu, kad sāk nogādāt preces uz galamērķi ārpus Kopienas, vai preču izņemšanas datumu. Uzrakstam, ko iespiež lielajiem burtiem, jābūt vismaz vienā no Kopienas oficiālajām valodām.

8.  Neskarot paziņojumus un ziņas, kas jāsniedz saskaņā ar 16. pantu, dalībvalstis gādā par to, lai atbildīgās oficiālās iestādes informētu augu aizsardzības organizāciju ārpuskopienas izcelsmes valstī vai ārpuskopienas nosūtītājā valstī, kā arī Komisiju par visiem aizturēšanas gadījumiem, ja tiek aizturēti augi, augu produkti vai citi priekšmeti no attiecīgās ārpuskopienas valsts, jo tie neatbilst augu veselības prasībām, un par aizturēšanas iemesliem, neskarot dalībvalsts pasākumus, ko tā var veikt vai ir veikusi saistībā ar aizturēto kravu. Šīs ziņas sniedz cik vien ātri iespējams, lai ieinteresētās augu aizsardzības organizācijas un attiecīgā gadījumā Komisija varētu izvērtēt šo gadījumu nolūkā, cita starpā, veikt vajadzīgos pasākumus, lai turpmāk nepieļautu līdzīgus atgadījumus. Saskaņā ar 18. panta 2. punkta minēto procedūru var izveidot standartizētu informācijas sistēmu.

13.d pants

1.  Dalībvalstis nodrošina nodevu (fitosanitārās nodevas) iekasēšanu, lai segtu 13.a panta 1. punktā paredzēto un saskaņā ar 13. pantu veikto dokumentu pārbaužu, identitātes pārbaužu un augu veselības pārbaužu izmaksas. Nodevas apmēri ir atkarīgi no

a) to inspektoru algas, ieskaitot sociālo nodrošinājumu, kuri piedalās iepriekš minētajās pārbaudēs;

b) inspektoru rīcībā esošo biroju un citu telpu, aprīkojuma un iekārtu izmaksām;

c) paraugu ņemšanas izmaksām, veicot ārējo apskati vai laboratoriskās pārbaudes;

d) laboratorisko pārbaužu izmaksām;

e) tādu administratīvo darbību izmaksām (ieskaitot kārtējās pieskaitāmās izmaksas), kas nodrošina attiecīgo pārbaužu efektivitāti, ieskaitot vajadzīgos izdevumus sakarā ar inspektoru sākumapmācību un tālākizglītošanu darba gaitā.

2.  Dalībvalstis var noteikt fitosanitārās nodevas apmērus, balstoties uz precīziem izmaksu aprēķiniem saskaņā ar 1. punktu vai piemērojot VIIIa pielikumā noteikto standartnodevu.

Ja saskaņā ar 13.a panta 2. punktu dažiem augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem no dažiem ārpuskopienas izcelsmes valstīm samazināts identitātes pārbaužu un augu veselības pārbaužu biežums, dalībvalstis iekasē proporcionāli samazinātu fitosanitāro nodevu par visām minētās grupas kravām un preču partijām neatkarīgi no tā, vai tās pārbauda vai ne.

Saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt ieviešanas noteikumus, kurās norāda samazinātās fitosanitārās nodevas apmērus.

3.  Ja dalībvalsts nosaka fitosanitāro nodevu, pamatojoties uz šīs dalībvalsts atbildīgās oficiālās iestādes izmaksām, iesaistītās dalībvalstis iepazīstina Komisiju ar ziņojumiem, kuros norāda nodevu aprēķināšanas metodi, ņemot vērā 1. punktā uzskaitītās pozīcijas.

Saskaņā ar pirmo daļu noteiktā nodeva nedrīkst pārsniegt dalībvalsts atbildīgajai oficiālajai iestādei radītās faktiskās izmaksas.

4.  Aizliegts tieši vai netieši atmaksāt šajā direktīvā paredzētās nodevas. Tomēr VIIIa pielikumā norādīto standartnodevu, ko piemēro dalībvalsts, neuzskata par netiešu atmaksājumu.

5.  Standartnodeva, kas norādīta VIIIa pielikumā, neizslēdz papildu maksājumus, kas paredzēti papildizmaksu segšanai, veicot īpašus uzdevumus saistībā ar pārbaudēm, piemēram, neparedzēti inspektoru braucieni vai dīkstāves laiks, tāpēc ka netiek ievēroti kravu piegādes termiņi, pārbaužu veikšana ārpus parastā darba laika, papildu pārbaudes vai laboratoriskie testi, kuri vajadzīgi papildus 13. pantā paredzētajiem, lai gūtu apstiprinājumu secinājumiem, kas izriet no Kopienas tiesību aktos paredzētajām pārbaudēm, īpašiem fitosanitārajiem pasākumiem saskaņā ar 15. vai 16. pantu, pasākumiem, ko veic saskaņā ar 13.c panta 7. punktu vai nepieciešamo dokumentu tulkošana.

6.  Dalībvalstis izraugās iestādes, kam piešķirt pilnvaras iekasēt fitosanitāro nodevu. Šo nodevu maksā ievedējs vai viņa muitas pārstāvis.

7.  Fitosanitārā nodeva aizstāj visus pārējos maksājumus vai nodevas, ko dalībvalstīs iekasē valsts, reģionu vai vietējā līmenī par 1. punktā minētajām pārbaudēm un par to apliecināšanu.

13.e pants

“Fitosanitārajiem sertifikātiem” un “reeksporta fitosanitārajiem sertifikātiem”, ko dalībvalstis izdod saskaņā ar SAAK, jāatbilst VII pielikumā norādītajam standartparaugam.

▼B

14. pants

Padome pēc Komisijas ierosinājuma pieņem pielikumu grozījumus.

Tikmēr ►M4  18. panta 2. punktā ◄ noteikto procedūru piemēro šādos gadījumos:

a) papildinot III pielikumu ar to augu, augu produktu vai citu objektu pozīcijām, kuru izcelsme ir norādītās trešās valstis, ja:

i) šīs pozīcijas ieviestas pēc tādas dalībvalsts lūguma, kura jau piemēro īpašus aizliegumus šādu produktu ievešanai no trešām valstīm;

ii) kaitīgi organismi, kas sastopami izcelsmes valstī, apdraud augu veselību visā Kopienā vai tās daļā; un

iii) ievešanas brīdī nevar droši konstatēt to iespējamo klātbūtni attiecīgajos produktos;

b) papildinot citus pielikumus ar to augu, augu produktu vai citu objektu pozīcijām, kā izcelsme ir norādītajās trešās valstīs, ja:

i) šīs pozīcijas ieviestas pēc tādas dalībvalsts lūguma, kura jau piemēro īpašus aizliegumus vai ierobežojumus šo produktu ievešanai no trešām valstīm, un

ii) kaitīgi organismi, kas sastopami izcelsmes valstī, apdraud kultūraugu veselību visā Kopienā vai tās daļā, un nevar paredzēt iespējamā kaitējuma apmērus;

c) izdarot grozījumus pielikumu B daļā pēc ►M4  apspriešanās ar iesaistīto valsti ◄ ;

▼M4

d) visi pielikumu grozījumi, kas izdarāmi, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību vai, ja tas ir tehniski attaisnojams, atkarībā no attiecīgo kaitēkļu radītā riska;

▼M4

e) VIIIa pielikuma grozījumi.

▼B

15. pants

▼M4

1.  Ievērojot 18. panta 2. punktā minēto procedūru, var paredzēt atkāpes

 no 4. panta 1. un 2. punkta attiecībā uz III pielikuma A un B daļas prasībām, neskarot 4. panta 5. punkta noteikumus, un no 5. panta 1. un 2. punkta, kā arī 13. panta 1. punkta i) apakšpunkta trešā ievilkuma attiecībā uz IV pielikuma A daļas I iedaļā un IV pielikuma B daļā minētajām prasībām;

 no 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta kokmateriālu gadījumā, ja citi dokumenti vai marķējums nodrošina līdzvērtīgas drošības garantijas;

▼B

ja noskaidrots, ka kaitīgo organismu izplatīšanās draudus var novērst, ņemot vērā vienu vai vairākus šeit norādītos faktorus:

 augu vai augu produktu izcelsmi,

 pienācīgu apstrādi,

 īpašus drošības pasākumus, izmantojot augus vai augu produktus.

Šo risku novērtē, izmantojot pieejamos zinātnes un tehnikas atzinumus; ja šī informācija ir nepietiekama, to papildina ar papildu izziņu vākšanu vai, vajadzības gadījumā, ar pētījumiem, ko veic Komisijas pakļautībā un saskaņā ar attiecīgajiem 21. panta noteikumiem attiecīgo augu, augu produktu vai citu objektu izcelsmes valstī.

Jebkuru atļauju katrā atsevišķā gadījumā attiecina uz visu Kopienas teritoriju vai tās daļu saskaņā ar nosacījumiem, kas ņem vērā kaitīgo organismu izplatīšanās draudus, ko aizsargājamajās zonās vai atsevišķos reģionos rada attiecīgais produkts, un atšķirīgos lauksaimniecības un ekoloģiskos apstākļus. Šādos gadījumos attiecīgās dalībvalstis tiek nepārprotami atbrīvotas no dažām saistībām, kas izriet no iepriekš minētajiem noteikumiem, pieņemot lēmumus par atļauju piešķiršanu.

Risku novērtē, izmantojot pieejamos zinātnes un tehnikas atzinumus. Ja šī informācija ir nepietiekama, to papildina ar papildu izziņu vākšanu vai, vajadzības gadījumā, ar pētījumiem, ko veic Komisija attiecīgo augu, augu produktu vai citu objektu izcelsmes valstī.

▼M4

2.  Saskaņā ar 1. punkta pirmajā daļā minētajām procedūrām uzskata, ka fitosanitārie pasākumi, ko ārpuskopienas valsts piemēro eksportam Kopienā, ir līdzvērtīgi šajā direktīvā noteiktajiem fitosanitārajiem pasākumiem, jo īpaši tiem, kas norādīti IV pielikumā, ja minētā ārpuskopienas valsts spēj Kopienai sniegt objektīvas liecības, ka tās pasākumi ļauj sasniegt pienācīgu augu aizsardzības līmeni, kāds pastāv Kopienā, un ja to apstiprina secinājumi, kuri izriet no apskates, pārbaužu un citu attiecīgo pasākumu rezultātiem, kas gūti minētajā valstī pēc tam, kad tur bijuši 21. pantā minētie eksperti.

Pēc ārpuskopienas valsts pieprasījuma Komisija uzsāk apspriedes, lai panāktu divpusējas vai daudzpusējas vienošanās par paredzēto fitosanitāro pasākumu līdzvērtīguma atzīšanu.

3.  Pieņemot lēmumus, kas paredz atkāpes saskaņā ar 1. punkta pirmo daļu vai līdzvērtīguma atzīšanu saskaņā ar 2. punktu, eksportētājvalstij katrā atsevišķā piemērošanas gadījumā oficiāli rakstveidā jāapliecina atbilstība tur izklāstītajiem nosacījumiem un precīzi jāformulē oficiālais apliecinājums, kas apstiprina šo atbilstību.

4.  Lēmumos, kas minēti 3. punktā, norāda, vai dalībvalstīm jāinformē pārējās dalībvalstis un Komisija par katru atsevišķu piemērošanas gadījumu vai piemērošanas gadījumu grupām un kādā veidā tas jādara.

▼M30

15.a pants

Dalībvalstis nosaka, ka ikviens, kam kļūst zināms par I pielikumā vai II pielikumā iekļautajos sarakstos norādīta kaitīgā organisma klātbūtni vai tāda kaitīgā organisma klātbūtni, uz kuru attiecas pasākums saskaņā ar 16. panta 2. punktu vai 16. panta 3. punktu, vai kam ir pamatotas aizdomas par šādu klātbūtni, par to nekavējoties paziņo kompetentajai iestādei un, ja minētā kompetentā iestāde to prasa, sniedz savā rīcībā esošo informāciju par minēto klātbūtni. Ja paziņojums netiek sniegts rakstiski, kompetentā iestāde to oficiāli reģistrē.

▼B

16. pants

1.  Katra dalībvalsts nekavējoties ►M4  rakstiski ◄ ziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par visiem I pielikuma A daļas I iedaļā vai II pielikuma A daļas I iedaļā minētajiem kaitīgajiem organismiem, kas sastopami tās teritorijā, vai par I pielikuma A daļas II iedaļā vai B daļā un II pielikuma A daļas II iedaļā vai B daļā minēto kaitīgo organismu parādīšanos tajā dalībvalsts teritorijas daļā, kurā tie iepriekš nav konstatēti.

Tā veic visus vajadzīgos pasākumus, lai iznīcinātu vai, ja tas nav iespējams, aizkavētu attiecīgo kaitīgo organismu izplatīšanos. Tā informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par veiktajiem pasākumiem.

2.  Katra dalībvalsts nekavējoties ►M4  rakstiski ◄ ziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par visiem I vai II pielikumā neuzskaitīto kaitīgo organismu faktiskajiem vai šķietamajiem parādīšanās gadījumiem, kuri nav iepriekš konstatēti tās teritorijā. Tā arī informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par tās veiktajiem vai paredzamajiem aizsardzības pasākumiem. Šiem pasākumiem cita starpā jānovērš attiecīgo kaitīgo organismu izplatīšanās draudi pārējo dalībvalstu teritorijā.

Kas attiecas uz augu, augu produktu vai citu objektu sūtījumiem no trešajām valstīm, ja uzskata, ka pastāv 1. punktā un šā punkta pirmajā daļā minēto kaitīgo organismu ievešanas vai izplatīšanās draudi, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties veic nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu Kopienas teritoriju no minētajiem draudiem, un dara to zināmu Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

Ja dalībvalsts uzskata, ka pastāv citi varbūtēji draudi, kuri nav minēti otrajā daļā, tā nekavējoties ►M4  rakstiski ◄ ziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par pasākumiem, kas pēc tās ieskatiem būtu jāveic. Ja tā uzskata, ka šie pasākumi netiks veikti vajadzīgajā laikā, lai novērstu kaitīgu organismu ievešanu vai izplatīšanos tās teritorijā, tā var veikt jebkurus pagaidu papildpasākumus pēc saviem ieskatiem, kamēr Komisija nav noteikusi pasākumus saskaņā ar 3. punktu.

Komisija līdz 1992. gada 31. decembrim iesniedz Padomei ziņojumu par šā noteikuma nodrošināšanu kopā ar saviem priekšlikumiem.

3.  Gadījumos, kas minēti 1. un 2. punktā, Komisija, cik vien ātri iespējams, noskaidro radušos stāvokli Augu veselības pastāvīgajā komitejā. Izmeklējumus uz vietas var veikt Komisijas pakļautībā un saskaņā ar attiecīgajiem 21. panta noteikumiem. Vajadzīgos pasākumus, ►M4  balstoties uz kaitēkļu riska analīzi vai kaitēkļu riska provizorisko analīzi gadījumos, kas minēti 2. punktā, ◄ ieskaitot tos, kas paredz pieņemt lēmumu par dalībvalstu veikto pasākumu atcelšanu vai grozīšanu, var noteikt, ievērojot ►M4  18. panta 2. punktā ◄ izklāstīto procedūru. Komisija seko līdzi stāvokļa attīstībai un, ievērojot to pašu procedūru, groza vai atceļ minētos pasākumus atkarībā no apstākļiem. Kamēr nav noteikts pasākums saskaņā ar iepriekš minēto procedūru, dalībvalsts var turpināt piemērot izraudzītos pasākumus.

4.  Vajadzības gadījumā sīki izstrādātus noteikumus 1. un 2. punkta piemērošanai pieņem ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ .

▼M4

5.  Ja Komisiju neiepazīstina ar pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 1. vai 2. punktu, vai tā uzskata, ka veiktie pasākumi ir nepiemēroti, tā var līdz Pastāvīgās augu veselības komitejas sanāksmei veikt pagaidu aizsargpasākumus, balstoties uz kaitēkļu riska pagaidu analīzi, lai izskaustu vai, ja tas nav iespējams, aizkavētu konkrētā kaitīgā organisma izplatīšanos. Šos pasākumus, cik vien ātri iespējams, apstiprina, groza vai atceļ Pastāvīgā augu veselības komiteja, ievērojot 18. panta 2. punktā minēto procedūru.

▼M4 —————

▼M4

18. pants

1.  Komisijai palīdz Pastāvīgā augu veselības komiteja, kas nodibināta ar Padomes Lēmumu 76/894/EEK ( 4 ), turpmāk tekstā - komiteja.

2.  Atsaucoties uz šo punktu, jāpiemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pants.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.  Komiteja pieņem savu reglamentu.

▼M4 —————

▼B

20. pants

1.  Šī direktīva neskar Kopienas noteikumus par fitosanitārajām prasībām attiecībā uz augiem un augu produktiem, izņemot gadījumus, kad tā paredz vai nepārprotami neiebilst pret stingrākām prasībām šajā sakarā.

2.  Šīs direktīvas grozījumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu saskaņu ar 1. punktā minētajiem Kopienas noteikumiem, pieņem ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ .

3.  Dalībvalstis var veikt īpašus augu aizsardzības pasākumus pret kaitīgiem organismiem, kas parasti apdraud augus vai augu produktus glabāšanas laikā, kad to teritorijā ieved jebkurus augus vai augu produktus, jo īpaši tos, kuri uzskaitīti VI pielikumā, kā arī attiecībā uz to iepakojumu vai transportlīdzekļiem, ar kuriem tos pārvadā.

21. pants

1.  Lai nodrošinātu pareizu un vienādu šīs direktīvas piemērošanu, un neskarot pārbaudes, ko veic dalībvalstu iestāžu pakļautībā, Komisija var organizēt pārbaudes, ko tās pakļautībā veic eksperti, gan uz vietas, gan citādi, pārbaudot 3. punktā minēto uzdevumu izpildi saskaņā ar šā panta noteikumiem.

Ja šādas pārbaudes veic dalībvalstī, tas jādara, sadarbojoties ar minētās dalībvalsts oficiālo augu aizsardzības organizāciju, kā tas noteikts 4. un 5. punktā un saskaņā ar 7. punktā izklāstīto procedūru.

2.  Ekspertus, kas minēti 1. pantā, var algot:

 Komisija,

 dalībvalstis, nododot viņus Komisijas rīcībā uz īsu laiku vai konkrēta uzdevuma veikšanai.

Viņiem vismaz vienā dalībvalstī jāapgūst kvalifikācija, kas nepieciešama personām, kam uzticēts veikt un uzraudzīt oficiālās fitosanitārās pārbaudes.

▼M4

3.  Pārbaudes, kas minētas 1. punktā, var skart šādus uzdevumus:

 6. pantā paredzēto pārbaužu uzraudzību,

 12. panta 3. punktā paredzēto oficiālo pārbaužu veikšanu,

 13. panta 1. punktā paredzēto pārbaužu uzraudzību vai veikšanu sadarbībā ar dalībvalstīm, ievērojot 5. punkta piektajā daļā izklāstītos noteikumus,

 13.b panta 6. punktā minētajās tehniskajās vienošanās noteikto darbību veikšanu vai uzraudzību,

 15. panta 1. un 2. punktā un 16. panta 3. punktā minēto izmeklējumu veikšanu,

 uzraudzību saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē nosacījumus, kuri ir jāievēro, ievedot vai pārvadājot Kopienā vai tās aizsargājamajās zonās dažus kaitīgus organismus, augus, augu produktus vai citus priekšmetus izmantošanai 3. panta 9. punktā, 4. panta 5. punktā, 5. panta 5. punktā un 13.b panta 4. punktā minētajos izmēģinājumos, zinātniskajos pētījumos vai šķirņu selekcijas darbā,

 uzraudzību, ko paredz atļauju piešķiršana saskaņā ar 15. pantu saistībā ar pasākumiem, ko dalībvalstis veic saskaņā ar 16. panta 1. un 2. punktu, vai saistībā ar pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar 16. panta 3. vai 5. punktu,

 palīdzību Komisijai, tai risinot 6. punktā minētos jautājumus,

 jebkuru citu pienākumu izpildi, kuri uzticēti ekspertiem saskaņā ar 7. punktā minētajiem sīki izstrādātajiem noteikumiem.

▼B

4.  Veicot 3. punktā izklāstītos uzdevumus, 1. punktā minētie eksperti drīkst:

 apmeklēt augu audzētavas, lauku saimniecības un citas vietas, kur audzē, ražo, pārstrādā vai uzglabā augus, augu produktus un citus objektus,

 apmeklēt vietas, kur veic apskates saskaņā ar 6. pantu vai pārbaudes saskaņā ar 13. pantu,

 iztaujāt dalībvalstu oficiālo augu aizsardzības organizāciju amatpersonas,

 pavadīt dalībvalstu valsts inspektorus, kad viņi veic darbības, kas izriet no šīs direktīvas piemērošanas.

5.  Īstenojot 1. punkta otrajā daļā minēto sadarbību, attiecīgās dalībvalsts augu aizsardzības organizāciju savlaicīgi brīdina par veicamo uzdevumu, lai tā varētu veikt vajadzīgos sagatavošanās darbus.

Dalībvalstis dara visu nepieciešamo, lai nodrošinātu pārbaužu mērķu sasniegšanu un to efektivitāti. Tās nodrošina ekspertiem iespēju netraucēti veikt savus uzdevumus un dara visu nepieciešamo, lai viņu rīcībā būtu visas pieprasītās un pieejamās vajadzīgās iekārtas, ieskaitot laboratorijas aparatūru un laboratorijas personālu. Komisija apņemas atmaksāt izdevumus saistībā ar šiem pieprasījumiem, ievērojot Eiropas Savienības kopbudžetā šim nolūkam paredzētos līdzekļu limitus. ►M4  Šis noteikums neattiecas uz izmaksām, kas izriet no šeit uzskaitītajiem uzdevumiem, minētajiem ekspertiem piedaloties ievedpreču pārbaudēs dalībvalstīs, kuras jau ietilpst 13.d pantā minētajās nodevās, proti, laboratoriskajām pārbaudēm un paraugu ņemšanu ārējas apskates vai laboratorisko pārbaužu veikšanai. ◄

Eksperti saņem pienācīgu pilnvarojumu no ieinteresētās dalībvalsts oficiālās augu aizsardzības organizācijas, ja to paredz šīs valsts tiesību akti, un ievēro minētās dalībvalsts amatpersonām paredzētās normas un ierasto praksi.

Ja viņu uzdevums ir uzraudzīt 6. pantā minētās apskates, 13. panta 1. punktā minētās pārbaudes vai veikt 15. panta 1. punktā un 16. panta 3. punktā minētos izmeklējumus, viņi nedrīkst pieņemt lēmumus uz vietas. Eksperti par savām darbībām un gūtajiem rezultātiem ziņo Komisijai.

Ja viņu uzdevums paredz veikt pārbaudes saskaņā ar 13. panta 1. punktu, šīs pārbaudes jāietver esošajā pārbaužu plānā un jāievēro procedūras noteikumi, ko izstrādājusi attiecīgā dalībvalsts; tomēr, veicot kopīgu pārbaudi, attiecīgā dalībvalsts var atļaut ievest kravu Kopienā tikai tad, ja pret to neiebilst tās augu aizsardzības organizācija un Komisija. ►M4  Saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , šo nosacījumu var attiecināt arī uz citām neatceļamām prasībām, ko piemēro kravām pirms ievešanas Kopienā, ja pieredze rāda, ka tas ir nepieciešams. Ja Kopienas eksperts un valsts inspektors nevar vienoties, attiecīgā dalībvalsts veic vajadzīgos pagaidu pasākumus, nepieņemot galīgo lēmumu.

Valsts kriminālprocesa un administratīvo sodu likumdošanas normas visos gadījumos piemēro saskaņā ar ierasto procedūru. Ja eksperti atklāj šīs direktīvas noteikumu varbūtēju pārkāpumu, viņi par to ziņo attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

6.  Komisija:

 izveido tīklu, ko izmanto, lai paziņotu par kaitīgu organismu parādīšanos,

 sniedz ieteikumus, kā sastādīt ekspertu un valsts inspektoru darbības vadlīnijas.

Lai palīdzētu Komisijai veikt otro uzdevumu, dalībvalstis informē Komisiju par pašreizējo valsts pārbaužu norisi fitosanitārijas jomā.

7.   ►M4  Saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , Komisija pieņem sīki izstrādātus noteikumus šā panta piemērošanai, ieskaitot noteikumus, kas skar 1. punkta otrajā daļā minēto sadarbību.

8.  Komisija, ne vēlāk kā 1994. gada 31. decembrī, ziņo Padomei par pieredzi, kas gūta, pildot šā panta noteikumus. Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu apstiprina pasākumus, kas vajadzīgi šo noteikumu grozīšanai, piemērotos gadījumos ņemot vērā šo pieredzi.

▼M29 —————

▼B

27. pants

Ar šo atceļ Direktīvu 77/93/EEK, kas grozīta ar VIII pielikuma A daļā minētajiem tiesību aktiem, neskarot dalībvalstu saistības attiecībā uz VIII pielikuma B daļā norādītajiem pārņemšanas un piemērošanas termiņiem.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās jāizmanto saskaņā ar korelācijas tabulu IX pielikumā.

▼M11

27.a pants

Šajā direktīvā, neierobežojot tās 21. pantu, attiecīgā gadījumā piemēro 41.–46. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem ( 5 ).

▼B

28. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

29. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
I PIELIKUMS

A DAĻA

KAITĪGIE ORGANISMI, KURUS AIZLIEGTS IEVEST UN IZPLATĪT VISĀS DALĪBVALSTĪS

I iedaļa

KAITĪGIE ORGANISMI, KURI NAV SASTOPAMI NEVIENĀ KOPIENAS REĢIONĀ UN KURI JĀUZMANA VISĀ KOPIENĀ

a)   Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības posmā

1.  Acleris spp. (ārpuseiropas sugas)

▼M27

1.1.  Agrilus anxius Gory

1.2.  Agrilus planipennis Fairmaire

1.3.  Anthonomus eugenii Cano

▼B

2.  Amauromyza maculosa (Malloch)

3.  Anomala orientalis Waterhouse

4.  Anoplophora chinensis (Thomson)

▼M3

4.1.  Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

▼B

5.  Anoplophora malasiaca (Forster)

6.  Arrhenodes minutus Drury

7.  Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas), kas ir šādu vīrusu pārnēsātājs:

a) pupu zeltainās mozaīkas vīruss,

b) pupu vieglās plankumainības vīruss,

c) salātu dzeltēšanas vīruss,

d) piparu tigrē slimības vīruss,

e) kabaču lapu čokurošanās vīruss,

f) eiforbiju mozaīkas vīruss,

g) tomātu Floridas vīruss.

8. Cikāžu dzimtas (ārpuseiropas) sugas, kas ir zināmi Pīrsa slimības pārnēsātāji (izraisītājs - Xylella fastidiosa), piemēram, šādi:

a)  Carneocephala fulgida Nottingham,

b)  Draeculacephala minerva Ball,

c)  Graphocephala atropunctata (Signoret).

9.  Choristoneura spp. (ārpuseiropas sugas)

10.  Conotrachelus nenuphar (Herbst)

▼M21

10.0.  Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

▼B

10.1.  Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2.  Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3.  Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

▼M21

10.4.  Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith

▼M27

10.5.  Diaphorina citri Kuway

▼B

11.  Heliothis zea (Boddie)

11.1.  Hirschmanniella spp., izņemot Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

12.  Liriomyza sativae Blanchard

13.  Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen

14.  Monochamus spp. (ārpuseiropas sugas)

15.  Myndus crudus Van Duzee

16.  Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

▼M3

16.1.  Naupactus leucoloma Boheman

▼B

17.  Premnotrypes spp. (ārpuseiropas sugas)

18.  Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19.  Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

▼M21

19.1.  Rhynchophorus palmarum (L.)

▼B

20.  Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21.  Spodoptera eridania (Cramer)

22.  Spodoptera frugiperda (Smith)

23.  Spodoptera litura (Fabricus)

24.  Thrips palmi Karny

25. Šādas raibspārnmušu dzimtas (ārpuseiropas) sugas:

a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann),

b)  Anastrepha ludens (Loew),

c)  Anastrepha obliqua Macquart,

d)  Anastrepha suspensa (Loew),

e)  Dacus ciliatus Loew,

f)  Dacus curcurbitae Coquillet,

g)  Dacus dorsalis Hendel,

h)  Dacus tryoni (Froggatt),

i)  Dacus tsuneonis Miyake,

j)  Dacus zonatus Saund,

k)  Epochra canadensis (Loew),

l)  Pardalaspis cyanescens Bezzi,

m)  Pardalaspis quinaria Bezzi,

n)  Pterandrus rosa (Karsch),

o)  Rhacochlaena japonica Ito,

p)  Rhagoletis cingulata (Loew),

q)  Rhagoletis completa Cresson,

r)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken),

s)  Rhagoletis indifferens Curran,

t)  Rhagoletis mendax Curran,

u)  Rhagoletis pomonella Walsh,

v)  Rhagoletis ribicola Doane,

w)  Rhagoletis suavis (Loew).

26.  Xiphinema americanum Cobb sensu lato (ārpuseiropas populācijas)

27.  Xiphinema californicum Lamberti un Bleve-Zacheo

b)   Baktērijas

▼M27

0.1.  Candidatus Liberibacter spp., kas ir citrusu Huanlunas slimības (Huanglongbing) jeb citrusu zaļēšanas ierosinātājs

▼B

1.  Xylella fastidiosa (Well un Raju)

c)   Sēnītes

1.  Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2.  Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3.  Cronartium spp. (ārpuseiropas sugas)

4.  Endocronartium spp. (ārpuseiropas sugas)

5.  Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto un Ito

6.  Gymnosporangium spp. (ārpuseiropas sugas)

7.  Inonotus weirii (Murril) Kotlaba un Pouzar

8.  Melampsora farlowii (Arthur) Davis

▼M27 —————

▼B

10.  Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11.  Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12.  Phoma andina Turkensteen

13.  Phyloosticta solitaria Ell. & Ev.

14.  Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone un Boerema

15.  Thecaphora solani Barrus

15.1  Tilletia indica Mitra

16.  Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d)   Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

1. Gobu floēmas nekrozes mikoplazma

2. Šādi kartupeļu vīrusi un vīrusiem līdzīgi organismi:

a) kartupeļu Andu latentais vīruss,

b) kartupeļu Andu plankumainības vīruss,

c) Arrakačas B tipa vīruss, celms oca,

d) kartupeļu melnās gredzenplankumainības vīruss,

e) kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds,

f) kartupeļu T tipa vīruss,

g) kartupeļu A, M, S, V, X un Y tipa (ieskaitot Yo, Yn un Yc) vīrusu un kartupeļu lapu ritināšanās vīrusa ārpuseiropas izolāti.

3. Tabakas gredzenplankumainības vīruss

4. Tomātu gredzenplankumainības vīruss

5. Šādi Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. un Vitis L. vīrusi un vīrusiem līdzīgi organismi:

a) krūmmelleņu lapu lāsumainības vīruss,

b) (Amerikas) ķiršu aslapainības vīruss,

c) (Amerikas) persiku mozaīkas vīruss,

d) persiku neīstā riketsija,

e) persiku rozešu mozaīkas vīruss,

f) persiku rozešu mikoplazma,

g) persiku X-slimības mikoplazma,

h) persiku dzeltēšanas mikoplazma,

i) (Amerikas) plūmju joslu mozaīkas vīruss,

j) (Amerikas) avenāju lapu čokurošanās vīruss,

k) zemenāju latentais “C” vīruss,

l) zemenāju lapu dzīslu balēšanas vīruss,

m) zemenāju vējslotu mikoplazma,

n)  Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. un Vitis L. ārpuseiropas vīrusi un vīrusiem līdzīgi organismi.

6. Vīrusi, ko pārnēsā Bemisia tabaci Genn., piemēram, šādi:

a) pupu zeltainās mozaīkas vīruss,

b) pupu vieglās plankumainības vīruss,

c) salātu dzeltēšanas vīruss,

d) piparu tigrē slimības vīruss,

e) kabaču lapu čokurošanās vīruss,

f) eiforbiju mozaīkas vīruss,

g) tomātu Floridas vīruss.

e)   Parazītiskie augi

1.  Arceuthobium spp. (ārpuseiropas sugas)

II iedaļa

KAITĪGIE ORGANISMI, KAS SASTOPAMI KOPIENĀ UN KURI JĀUZMANA VISĀ KOPIENĀ

a)   Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības posmā

▼M27

0.01.  Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.

▼M26 —————

▼B

1.  Globodera pallida (Stone) Behrens

2.  Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

▼M19 —————

▼M3 —————

▼B

6.1.  Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas)

6.2.  Meloidogyne fallax Karssen

7.  Opogona sacchari (Bojer)

8.  Popilia japonica Newman

8.1.  Rhizoecus hibisci Kawai un Takagi

9.  Spodoptera littoralis (Boisduval)

▼M27

10.  Trioza erytreae Del Guercio

▼B

b)   Baktērijas

1.  Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al.

2.  ►M27  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  ◄

c)   Sēnītes

1.  Melampsora medusae Thümen

2.  Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d)   Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

1. Ābeļu proliferācijas mikoplazma

2. Aprikožu hlorotiskās lapu ritināšanās mikoplazma

3. Bumbieru nīkulības mikoplazma

B DAĻA

KAITĪGIE ORGANISMI, KURUS AIZLIEGTS IEVEST UN IZPLATĪT DAŽĀS AIZSARGĀJAMĀS ZONĀS

a)   Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības posmāSuga

Aizsargājamā(-ās) zona(-as)

▼M28

1.

Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas)

IRL, P (Azoru salas, Iekšbeira, Krasta Beira, apgabals starp Douru un Minju upēm, Ribatežu un austrumu apgabali (Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche un Torres Vedras komūnas) un kalnu apgabali (Trás-os- Montes)), UK, S, FI

▼A1

1.1.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

CY

▼M27

1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, P, UK

▼A1

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, SI, SK

3.

Leptinotarsa decemlineata Say

►M14  E (Menorka un Ibisa), IRL, CY, M, P (Azoru salas un Madeira), UK, S (Blekinge, Gotlande, Hallande, Kalmara, Skone), FI (Ālandes, Turku, Ūsimā, Kimi, Hames, Pirkanmā, Satakuntas apgabals) ◄

▼M3

4.

Liriomyzfl bryoniae (Kaltenbach)

IRL un UK (Ziemeļīrija)

▼M27

5.

Thaumatopoea processionea L.

IRL, UK (izņemot šādas pašvaldības teritorijas: Bārneta; Brenta; Bromleja; Elmbridžas rajons; Epsomas un Jūelas rajons; Hakneja; Hamersmita un Fulema; Haringeja; Harova; Haunslova; Hilingdona; Īlinga; Īslingtona; Kamdena; Kensingtona un Čelsija; Kingstona pie Temzas; Kroidona; Lambeta; Londonas Sitija; Lūišema; Mertona; Ranīmīdas rajons; Redinga; Ričmonda pie Temzas; Sateka; Satona; Sautoksfordšīra; Slau; Speltornas rajons; Tauerhamleta; Vandsvorta; Vestbērkšīra un Vestminsteras pilsēta)

▼B

b)   Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismiSuga

Aizsargājamā(-ās) zona(-as)

▼M10

1.

Biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss

►M14  DK,  ◄ F (Bretaņa), FI, IRL, ►M17   LT, ◄ Ρ (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija)

▼B

2.

Tomātu virālā plankumainība

►M1  DK, ◄ S, FI
II PIELIKUMS

A DAĻA

KAITĪGIE ORGANISMI, KURU IEVEŠANA UN IZPLATĪŠANA AIZLIEGTA VISĀS DALĪBVALSTĪS, JA TIE ATRODAMI UZ DAŽIEM AUGIEM VAI AUGU PRODUKTIEM

I iedaļa

KAITĪGIE ORGANISMI, KAS NAV SASTOPAMI KOPIENĀ UN KURI JĀUZMANA VISĀ KOPIENĀ

a)   Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības posmāSuga

Inficēšanās objekts

1.  Aculops fuchsiae Keifer

Fuchsia L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

▼M27 —————

▼B

2.  Aleurocantus spp.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

3.  Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

4.  Anthonomus signatus (Say)

Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

5.  Aonidella citrina Coquillet

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

6.  Aphelenchoïdes besseyi Christie (1)

Oryza spp. sēklas

7.  Aschistonyx eppoi Inouye

Juniperus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot augļus un sēklas

▼M27 —————

▼B

9.  Carposina niponensis Walsingham

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. un Pyrus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot sēklas

▼M27 —————

▼B

11.  Enarmonia packardi (Zeller)

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. un Pyrus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot sēklas

12.  Enarmonia prunivora Walsh

Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. un Rosa L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, kā arī Malus Mill. un Prunus L. augļi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas

13.  Eotetranychus lewisi McGregor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

▼A1

▼B

15.  Grapholita inopinata Heinrich

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. un Pyrus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot sēklas

16.  Hishomonus phycitis

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

17.  Leucaspis japonica Ckll.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

18.  Listronotus bonariensis (Kuschel)

Krustziežu dzimtas, graudzāļu dzimtas un Trifolium spp. augu sēklas, kuru izcelsmes zeme ir Argentīna, Austrālija, Bolīvija, Čīle, Jaunzēlande un Urugvaja

19.  Šādas Margarodes ģints ārpuseiropas sugas:

(a)  Margarodes vitis (Phillipi)

(b)  Margarodes vredendalensis de Klerk

(c)  Margarodes prieskaensis Jakubski

Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas

20.  Numonia pyrivorella (Matsumura)

Pyrus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot sēklas

21.  Oligonychus perditus Pritchard un Baker

Juniperus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot augļus un sēklas

22.  Pissodes ģints (ārpuseiropas) sugas

Skujkoku apakšklases (Coniferales) augi, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu un izolēta skujkoku (Coniferales) miza, kuras izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas

23.  Radopholus citrophilus Huettel Dickson un Kaplan

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas, kā arī ārumu, marantu, banānu dzimtas, Persea ģints un strelīciju dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu

▼M21 —————

▼B

25.  Scirtothrips aurantii Faure

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot sēklas

26.  Scirtothrips dorsalis Hood

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

27.  Scirtothrips citri (Moultex)

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot sēklas

28.  Scolytidae spp. (ārpuseiropas sugas)

Skujkoku apakšklases (Coniferales) augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu un izolēta skujkoku (Coniferales) miza, kuras izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas

▼M21

28.1.  Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Solanum tuberosum L. bumbuļi

▼B

29.  Tachypterellus quadrigibbus Say

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. un Pyrus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot sēklas

30.  Toxoptera citricida Kirk.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

▼M27 —————

▼B

32.  Unaspis citri Comstock

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

(*1)    Aphelenchoides besseyi Christie nav atrodams uz Oryza spp. augiem Kopienā.

b)   BaktērijasSuga

Inficēšanās objekts

▼M27 —————

▼B

2.  Citrusu plankumainā hloroze

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

3.  Erwinia stewartii (Smith) Dye

Zea mais L. sēklas

4.  Xanthomonas campestris (visi Citrus ģints augiem patogēnie celmi)

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot sēklas

5.  Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye un pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

Oryza spp. sēklas

c)   SēnītesSuga

Inficēšanās objekts

1.  Alternaria alternata (Fr.) Keissler (ārpuseiropas patogēnie izolāti)

Cydonia Mill., Robinia Mill. un Pyrus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas

▼M3

1.1.  Anisogramma anomala (Peck) E. Muller

Kanādā un Amerikas Savienotajās Valstīs izaudzētie Corylus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

▼B

2.  Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Prunus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

3.  Atropellis spp.

Pinus L. augi, izņemot augļus un sēklas, izolēta Pinus. L. augu miza un koksne

▼M12

4.  Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Acer saccharum Marsh. augi, izņemot augļus un sēklas, ar izcelsmi ASV un Kanādā, Acer saccharum Marsh. koksne, arī ASV un Kanādā iegūtā koksne, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

▼B

5.  Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori un Nambu) Deighton

Pinus L. augi, izņemot augļus un sēklas, un Pinus. L. koksne

6.  Cercospora angolensis Carv. un Mendes

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot sēklas

▼M27 —————

▼B

8.  Diaporthe vaccinii Shaer

Vaccinium spp. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

9.  Elsinoe spp.Bitanc. un Jenk. Mendes

Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas, un Citrus L. augi un to hibrīdi, izņemot sēklas un augļus, Citrus reticulata Blanco un Citrus sinensis (L.) augļi, kā izcelsme ir Dienvidamerikā

10.  Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian un Maire) Gordon

Phoenix spp. augi, izņemot augļus un sēklas

11.  Guignardia citricarpa Kiely (visi Citrus ģints augiem patogēnie celmi)

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. Augi un to hibrīdi, izņemot sēklas

12.  Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. un Pyrus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot sēklas

13.  Puccinia pittieriana Hennings

Nakteņu dzimtas augi, izņemot augļus un sēklas

14.  Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Pinus L. augi, izņemot augļus un sēklas

▼M21

14.1.  Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

Ulmus L. un Zelkova L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

▼B

15.  Venturia nashicola Tanaka un Yamamoto

Pyrus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas

d)   Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismiSuga

Inficēšanās objekts

1.  Biešu galotnes čokurošanās vīruss (ārpuseiropas izolāti)

Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

2.  Kazenāju latentais vīruss

Rubus L. augi, kas paredzēti stādīšanai

3.  Iedegas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

4.  Cadang-Cadang viroīds

Palmu dzimtas augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas

5.  Ķiršu lapu ritināšanās vīruss (1)

Rubus L. augi, kas paredzēti stādīšanai

▼M21

5.1.  Krizantēmu stublāju nekrozes vīruss

Dendranthema (DC.) Des Moul. un ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

▼B

6.  Citrusu mozaīkas vīruss

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

7.  Citrusu tristēzas vīruss (ārpuseiropas izolāti)

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

8.  Leproze

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

9.  Sīko ķiršu patogēns (ārpuseiropas izolāti)

Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum. augi, kā arī to hibrīdi un šķirnes, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

10.  Dabiskās izplatības psoroze

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

11.  Palmu letālās dzeltēšanas mikoplazma

Palmu dzimtas augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas

12.  Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss (2)

Rubus L. augi, kas paredzēti stādīšanai

13.  Sacumu pundurainības vīruss

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

14.  Driskaino lapu vīruss

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

15.  Vējslotu (MLO) vīruss

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

(*1)   Ķiršu lapu ritināšanās vīruss nav atrodams Rubus L. augos Kopienā.

(*2)   Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss nav atrodams Rubus L. augos Kopienā.

II iedaļa

KAITĪGIE ORGANISMI, KAS SASTOPAMI KOPIENĀ UN KURI JĀUZMANA VISĀ KOPIENĀ

a)   Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības posmāSuga

Inficēšanās objekts

1.  Aphelenchoides besseyi Christie

Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

2.  Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas

3.  Ditylenchus destructor Thorne

Crocus L., Gladiolus Tourn. ex L. ģints punduršķirņu un to hibrīdu, piemēram, Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanushort., Gladiolus ramosushort., Gladiolus tubergeniihort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L. sīpoli un bumbuļsīpoli, kas paredzēti stādīšanai, un kartupeļu (Solanum tuberosum L.) bumbuļi, kas paredzēti stādīšanai

4.  Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Allium ascalonicum L., Allium cepa L. un Allium schoenoprasum L. sēklas un sīpoli, kas paredzēti stādīšanai, Allium porrum L. augi, kas paredzēti stādīšanai, Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston “Golden Yellow”, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L. sīpoli un bumbuļsīpoli, kas paredzēti stādīšanai, un Medicago sativa L. sēklas

5.  Circulifer haematoceps

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

6.  Circulifer tenellus

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

▼A1

6.1.  Eutetranychus orientalis Klein

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

▼M19

6.2.  Helicoverpa armigera (Hübner)

Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. un Solanaceae dzimtas augi, kas paredzēti stādīšanai, kas nav sēklas

▼M21

6.3.  Parasaissetia nigra (Nietner)

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

▼B

7.  Radopholus similis (Cobb) Thorne

Ārumu (Araceae), marantu (Marantaceae), banānu dzimtas (Musaceae), Persea spp. ģints un strelīciju (Strelitziaceae) dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu

▼M3

8.  Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Grieztie ziedi, Apium graveolens L. lapu dārzeņi un stiebraugu sugu augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot

— sīpolus,

— bumbuļsīpolus,

— graudzāļu dzimtas augus,

— sakneņus,

— sēklas

9.  Liriomyza trifolii (Burgess)

Grieztie ziedi, Apium graveolens L. lapu dārzeņi un stiebraugu sugu augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot

— sīpolus,

— bumbuļsīpolus,

— graudzāļu dzimtas augus,

— sakneņus,

— sēklas

▼M21

10.  Paysandisia archon (Burmeister)

Palmu dzimtas augi, kas paredzēti stādīšanai, kuru stumbra pamatnes diametrs ir virs 5 cm un kuri pieder šādām ģintīm: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithinax Mart., Washingtonia Raf.

▼B

b)   BaktērijasSuga

Inficēšanas objekts

1.  Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

Medicago sativa L. sēklas

2.  Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al.

►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ augi, kas paredzēti stādīšanai

3.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

►M8  Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas ◄

4.  Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey

Dianthus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

5.  Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr and Burkholder

Dianthus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

6.  Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

Prunus persica (L.) Batsch un Prunus persicavar. nectarina (Ait.) augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

7.  Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

Phaseolus L. sēklas

8.  Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

Prunus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

9.  Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye

►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ un Capsicum spp. augi, kas paredzēti stādīšanai

10.  Xanthomonas fragariae Kennedy un King

Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

11.  Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas

c)   SēnītesSuga

Inficēšanās objekts

▼M28

1.  Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Platanus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, un Platanus L. koksne, arī koksne, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

▼M19 —————

▼B

3.  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

►M12  Castanea Mill un Quercus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas ◄

4.  Didymella ligulicola (Baker, Dimock un Davis) v. Arx

Dendranthema (DC.) Des Moul. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

5.  Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

Dianthus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

6.  Phoma tracheiphila (Petri) Kankaveli un Gikashvili

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot sēklas

7.  Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae

Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

8.  Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. un de Toni

Helianthus annuus L. sēklas

9.  Puccinia horiana Hennings

Dendranthema (DC.) Des Moul. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

10.  Scirrhia pini Funk un Parker

Pinus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

11.  Verticillium albo-atrum Reinke un Berthold

Humulus lupulus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

12.  Verticillium dahliae Klebahn

Humulus lupulus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

d)   Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismiSuga

Inficēšanās objekts

1.  Smiltsķērsu mozaīkas vīruss

Fragaria L. un Rubus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

2.  Biešu lapu čokurošanās vīruss

Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

3.  Krizantēmu pundurainības viroīds

Dendranthema (DC.) Des Moul. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

4.  Citrusu tristēzas vīruss (Eiropas izolāti)

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

▼M27 —————

▼B

6.  Vīnogulāju flavescence dorée MLO

Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas

7.  Plūmju virālo baku vīruss

Prunus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

8.  Kartupeļu stolbūra mikoplazma

Nakteņu dzimtas augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

9.  Avenāju gredzenplankumainības vīruss

Fragaria L. un Rubus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

10.  Spiroplasma citri Saglio et al.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

11.  Zemenāju lapu čokurošanās vīruss

Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

12.  Zemenāju latentais gredzenplankumainības vīruss

Fragaria L. un Rubus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

13.  Zemenāju lapu apmales dzeltēšanas vīruss

Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

14.  Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss

Fragaria L. un Rubus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

15.  Tomātu virālā plankumainība

Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul. augi, visas Jaungvinejas Impatiens, Lactuca sativa L., ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ hibrīdu varietātes. Nicotiana tabacum L., nodrošinot pierādījumus, ka tā paredzēta pārdošanai profesionāliem tabakas ražotājiem. Solanum melongena L. un Solanum tuberosum L., kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

16.  Tomātu dzeltenās lapu čokurošanās vīruss

►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

B DAĻA

KAITĪGIE ORGANISMI, KURUS AIZLIEGTS IEVEST UN IZPLATĪT DAŽĀS AIZSARGĀJAMĀS ZONĀS, JA TIE ATRODAMI UZ DAŽIEM AUGIEM VAI AUGU PRODUKTIEM

a)   Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības posmāSuga

Inficēšanās objekts

Aizsargājamā (-s) zona (-s)

1.  Anthonomus grandis (Boh.)

Gossypium spp. sēklas un augļi (pogaļas) un neattīrīta kokvilna

EL, E (Andalūzija, Katalonija, Estremadūra, Mursija, Valensija)

2.  Cephalcia lariciphila (Klug)

Larix Mill. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersi)

3.  Dendroctonus micans Kugelan

Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. un Pseudotsuga Carr. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, izolēta skujkoku miza

►M14  EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersija) ◄

4.  Gilphinia hercyniae (Hartig)

Picea A. Dietr. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersi)

5.  Gonipterus scutellatus Gyll.

Eucalyptus l'Herit. augi, izņemot augļus un sēklas

►M7  EL, P (Azoru salas) ◄

6.

a)  Ips amitinus Eichhof

Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. Un Pinus L. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, izolēta skujkoku miza

►M27  EL, IRL, UK ◄

b)  Ips cembrae Heer

Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. un Pseudotsuga Carr. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, izolēta skujkoku miza

EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala)

c)  Ips duplicatus Sahlberg

Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. un Pinus L. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, izolēta skujkoku miza

EL, IRL, UK

▼A1

d)  Ips sexdentatus Börner

Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L ģints augi, kas augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, nomizota skujkoku miza

IRL, CY, UK (Ziemeļīrija, Menas sala)

▼B

e)  Ips typographus Heer

Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. un Pseudotsuga Carr. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, izolēta skujkoku miza

IRL, UK

▼M2 —————

▼M1 —————

▼B

9.  Sternochetus mangiferae Fabricius

Mangifera spp. sēklas, kā izcelsme ir tresās valstīs

E (Granada un Malaga), P (Alentežu, Algarve un Madeira)

▼M19 —————

▼B

b)   BaktērijasSuga

Inficēšanās objekts

Aizsargājamā (-ās) zona (-as)

1.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens (Hedges) Collins un Jones

Phaseolus vulgaris L. un Dolichos Jacq. Sēklas

EL, E, P

▼M10

2.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Augu daļas, izņemot augļus, sēklas un augus, kas paredzēti stādīšanai, ieskaitot tās, kuras satur dzīvus putekšņus Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dene.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. apputeksnēšanai

►M28  E (izņemot Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Comarcas de l'Alt Vinalopó un El Vinalopó Mitjà Alikantes provincē un Alborache un Turís pašvaldības Valensijas provincē (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (izņemot Golvejas pilsētu), I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinces), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT (izņemot Ķēdaiņu un Babtai pašvaldības (Kauņas reģions)), P, SI (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionus, Lendavas un Renče-Vogrsko komūnas (uz dienvidiem no automaģistrāles H4)), SK (izņemot Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas). ◄

▼B

c)   SēnītesSuga

Inficēšanās objekts

Aizsargājamā (-ās) zona (-as)

▼M28

0.0.1.  Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Platanus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, un Platanus L. koksne, arī koksne, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

UK

▼M27

0.1.  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Castanea Mill. koksne, izņemot koksni bez mizas, nomizota miza un augi, kas paredzēti stādīšanai

CZ, IRL, S, UK

▼B

1.  Glomerella gossypii Edgerton

Gossypium spp. sēklas un augļi (pogaļas)

EL

2.  Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. un Pseudotsuga Carr. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

IRL, UK (Ziemeļīrija)

3.  Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller

Populus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

IRL, UK (Ziemeļīrija)

▼A1

d)   Vīrusi un vīrusiem līdzīgi organismiSugas

Inficēšanās subjekti

Aizsargājamā zona (aizsargājamās zonas)

1.  Citrus tristeza virus (Eiropas izolāti)

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ģints augļi un to hibrīdi ar lapām un kātiem

►M27  EL (izņemot Argolidas un Hanjas reģionālo vienību), M, P (izņemot Algarvi un Madeiru) ◄

▼M18

2.  Vīnogulājs flavescence dorée MLO

Vitis L. augi, kas nav augļi un sēklas.

►M27  CZ, FR (Elzasa, Šampaņa-Ardēni, Pikardija (Département de l'Aisne), Ildefransa (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) un Lotringa), I (Apūlija, Bazilikata un Sardīnija) ◄

▼B
III PIELIKUMS

A DAĻA

AUGI, AUGU PRODUKTI UN CITI OBJEKTI, KURUS AIZLIEGTS IEVEST VISĀS DALĪBVALSTĪSApraksts

Izcelsmes valsts

1.

Abies Mill.,Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. un Tsuga Carr. augi, izņemot augļus un sēklas

Valstis ārpus Eiropas

2.

Castanea Mill. un Quercus L. augi ar lapām, izņemot augļus un sēklas

Valstis ārpus Eiropas

3.

Populus L. augi ar lapām, izņemot augļus un sēklas

Ziemeļamerikas valstis

▼M12 —————

▼B

5.

Izolēta Castanea Mill. miza

Trešās valstis

6.

Izolēta Quercus L. miza, izņemot Quercus suber L. mizu

Ziemeļamerikas valstis

7.

Izolēta Acer saccharum Marsh. miza

Ziemeļamerikas valstis

8.

Izolēta Populus L. miza

Amerikas kontinenta valstis

9.

Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. un Rosa L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot augus miera stāvoklī bez lapām, ziediem un augļiem

Valstis ārpus Eiropas

9.1.

Photinia Ldl. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot augus miera stāvoklī bez lapām, ziediem un augļiem

ASV, Ķīna, Japāna, Dienvidkoreja un Korejas Demokrātiskā Tautas Republika

10.

Solanum tuberosum L. bumbuļi, sēklas kartupeļi

Trešās valstis, izņemot Šveici

11.

Stolonus vai bumbuļus veidojošo Solanum tuberosum L. sugu un to hibrīdu augi, kas paredzēti stādīšanai un norādīti III A pielikuma 10. pozīcijā

Trešās valstis

12.

Solanum L. sugu un to hibrīdu bumbuļi, izņemot 10 un 11. pozīcijā minētos

Neskarot īpašās prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļā minētajiem kartupeļu bumbuļiem, trešās valstis, izņemot Alžīriju, ►A1  Kipru,  ◄ Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, ►A1  Maltu,  ◄ Maroku, Sīriju, Šveici, Tunisiju un Turciju, un citas trešās valstis, kas atrodas ārpus Eiropas, kurās, kā atzīts ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. vai kurās ievēro noteikumus, kas atzīti par līdzvērtīgiem Kopienas noteikumiem par Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. apkarošanu veic ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄

13.

Nakteņu dzimtas augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas un augus, kuri iekļauti III pielikuma A daļas 10., 11. vai 12. pozīcijā

Trešās valstis, kas nav Eiropas un Vidusjūras valstis

14.

Augsne un augsnes substrāts kā tāds, kas pilnīgi vai daļēji sastāv no augsnes vai cietām organiskajām daļām, piemēram, no augu daļām, humusa, arī no kūdras vai mizas, izņemot tīru kūdru

Turcija, Baltkrievija, ►A1  Igaunija, Latvija, Lietuva, ◄ Moldāvija, Krievija, Ukraina un trešās valstis ārpus Eiropas kontinenta, izņemot ►A1  Kipru,  ◄ Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, ►A1  Maltu,  ◄ Maroku, Tunisiju

15.

VīnkokuVitis L. augi, izņemot augļus

►M9  Ārpuskopienas valstis, izņemot Šveici ◄

16.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

Trešās valstis

17.

Phoenix spp. augi, izņemot augļus un sēklas

Alžīrija, Maroka

18.

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. un to hibrīdu augi, kā arī Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas piemērotā gadījumā attiecas uz III pielikuma A daļas 9. pozīcijā minētajiem augiem, valstis ārpus Eiropas, izņemot Vidusjūras valstis, Austrāliju, Jaunzēlandi, Kanādu, ASV kontinentālās pavalstis

19.

Graudzāļu dzimtas augi, izņemot bambusveidīgo un prosasveidīgo apakšdzimtas, kā arī Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. un Uniola L. ģints dekoratīvo daudzgadīgo zāļu augus, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

Trešās valstis, kas nav Eiropas un Vidusjūras valstis

▼A1

B DAĻA

AUGI, AUGU PRODUKTI UN CITI OBJEKTI, KO AIZLIEDZ IEVEST NOTEIKTĀS AIZSARGĀJAMĀS ZONĀSApraksts

Aizsargājamā zona (aizsargājamās zonas)

▼M10

1.  Neskarot aizliegumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 9., 9.1. un 18. punktā attiecīgi minētajiem augiem un dzīvajiem putekšņiem, lai apputeksnētu Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L, Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyra-cantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L., izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsme ir trešās valstīs, izņemot Šveici un tās valstis, kurās, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru, nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. vai kurās ir izveidoti kaitēkļbrīvi apgabali attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. saskaņā ar attiecīgo starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu un par tādiem atzīti saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru.

►M28  E (izņemot Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Comarcas de l'Alt Vinalopó un El Vinalopó Mitjà Alikantes provincē un Alborache un Turís pašvaldības Valensijas provincē (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (izņemot Golvejas pilsētu), I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinces), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT (izņemot Ķēdaiņu un Babtai pašvaldības (Kauņas reģions)), P, SI (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionus, Lendavas un Renče-Vogrsko komūnas (uz dienvidiem no automaģistrāles H4)), SK (izņemot Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas). ◄

2.  Neskarot aizliegumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 9., 9.1. un 18. punktā attiecīgi minētajiem augiem un dzīvajiem putekšņiem, lai apputeksnētu Cotoneaster Ehrh. un Photinia davidiana (Dene.) Cardot, izņemot augļus un sēklas, kā izcelsme ir trešās valstīs, izņemot tās valstis, kurās, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru, nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. vai kurās ir izveidoti kaitēkļbrīvi apgabali attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. saskaņā ar attiecīgo starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu un par tādiem atzīti saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru.

►M28  E (izņemot Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Comarcas de l'Alt Vinalopó un El Vinalopó Mitjà Alikantes provincē un Alborache un Turís pašvaldības Valensijas provincē (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (izņemot Golvejas pilsētu), I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinces), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT (izņemot Ķēdaiņu un Babtai pašvaldības (Kauņas reģions)), P, SI (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionus, Lendavas un Renče-Vogrsko komūnas (uz dienvidiem no automaģistrāles H4)), SK (izņemot Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas). ◄

▼B
IV PIELIKUMS

A DAĻA

ĪPAŠĀS PRASĪBAS, KURAS JĀNOSAKA VISĀM DALĪBVALSTĪM ATTIECĪBĀ UZ AUGU, AUGU PRODUKTU UN CITU OBJEKTU IEVEŠANU UN APRITI VISĀS DALĪBVALSTĪS

I iedaļa

AUGI, AUGU PRODUKTI UN CITI OBJEKTI, KURU IZCELSME IR ĀRPUSKOPIENAS VALSTĪSAugi, augu produkti un citi objekti

Īpašās prasības

▼M27

1.1.  Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, skujkoku (Coniferales) koksne, izņemot Thuja L. un Taxus L. koksni, kas nav šāda veida koksne:

— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

— Libocedrus decurrens Torr. koksne, ja ir pierādījums tam, ka tā ir apstrādāta vai pārstrādāta zīmuļu ražošanas nolūkā, piemērojot 7–8 dienas ilgu termisko apstrādi pie minimālās temperatūras 82 °C,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Ķīnā, Meksikā un Taivānā, kur ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne pirms nosūtīšanas tikusi pakļauta atbilstīgai:

(a)  termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru. Pierādījuma nolūkā uz pašas koksnes vai tās iepakojuma ir jābūt marķējumam “HT” saskaņā ar pašreizējo praksi; tam ir jābūt arī sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā;

vai

(b)  fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h);

vai

(c)  piemērojot spiedienu un ķīmisku vielu, piesūcināšanai ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%),

un

oficiālam apliecinājumam, ka pēc apstrādes koksne tās valsts teritorijā, kura izdod minēto apliecinājumu, nav transportēta pārnēsātāja Monochamus lidošanas periodā, ievērojot atbilstošu drošības rezervi, proti, četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās, vai, izņemot gadījumus, kad attiecīgā koksne ir koksne bez mizas, ir transportēts ar aizsargpārklāju, kas ļauj pilnīgi novērst koksnes invadēšanos ar Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. vai to pārnēsātāju.,

1.2.  Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, skujkoku (Coniferales) koksne:

— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Ķīnā, Meksikā un Taivānā, kur ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ražojums pirms nosūtīšanas ticis pakļauts atbilstīgai:

(a)  termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru; sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt attiecīgai norādei;

vai

(b)  fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h),

un

oficiālam apliecinājumam, ka pēc apstrādes koksne tās valsts teritorijā, kura izdod minēto apliecinājumu, nav transportēta pārnēsātāja Monochamus lidošanas periodā, ievērojot atbilstošu drošības rezervi, proti, četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās, vai, izņemot gadījumus, kad attiecīgā koksne ir koksne bez mizas, ir transportēta ar aizsargpārklāju, kas ļauj pilnīgi novērst koksnes invadēšanos ar Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. vai tā pārnēsātāju.

1.3.  Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, Thuja L. un Taxus L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Ķīnā, Meksikā un Taivānā, kur ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

(a)  ir bez mizas;

vai

(b)  ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo praksi;

vai

(c)  tikusi pakļauta termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru. Pierādījuma nolūkā uz pašas koksnes vai tās iepakojuma ir jābūt marķējumam “HT” saskaņā ar pašreizējo praksi; tam ir jābūt arī sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā;

vai

(d)  tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h);

vai

(e)  piemērojot spiedienu un ķīmisku vielu, tikusi pakļauta atbilstīgai piesūcināšanai ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%).

▼M27 —————

▼M27

1.5.  Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, skujkoku (Coniferales) koksne, kas nav šāda veida koksne:

— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Kazahstānā, Krievijā un Turcijā.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

(a)  ir ar izcelsmi vietās, kurās nav sastopami

— Monochamus spp. kaitēkļi (ārpuseiropas sugu),

— Pissodes spp. kaitēkļi (ārpuseiropas sugu),

— Scolytidae spp. kaitēkļi (ārpuseiropas sugu).

Attiecīgo vietu norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, ailē “izcelsmes vieta”;

vai

(b)  ir nomizota un tajā nav Monochamus ģints (ārpuseiropas sugu) kaitēkļu eju, kuru diametrs pārsniedz 3 mm;

vai

(c)  ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo praksi;

vai

(d)  tikusi pakļauta termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru. Pierādījuma nolūkā uz pašas koksnes vai tās iepakojuma ir jābūt marķējumam “HT” saskaņā ar pašreizējo praksi; tam jābūt arī sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā;

vai

(e)  tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h);

vai

(f)  piemērojot spiedienu un ķīmisku vielu, tikusi pakļauta atbilstīgai piesūcināšanai ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%).

1.6.  Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, skujkoku (Coniferales) koksne, kas nav šāda veida koksne:

— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi trešās valstīs, izņemot:

— Kazahstānu, Krieviju un Turciju,

— Eiropas valstis,

— ASV, Japānu, Kanādu, Korejas Republiku, Ķīnu, Meksiku un Taivānu, kur ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

(a)  ir nomizota un tajā nav Monochamus ģints (ārpuseiropas sugu) kaitēkļu eju, kuru diametrs pārsniedz 3 mm;

vai

(b)  ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo praksi;

vai

(c)  tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h);

vai

(d)  piemērojot spiedienu un ķīmisku vielu, tikusi pakļauta atbilstīgai piesūcināšanai ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%);

vai

(e)  tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru. Pierādījuma nolūkā uz pašas koksnes vai tās iepakojuma ir jābūt marķējumam “HT” saskaņā ar pašreizējo praksi; tam jābūt arī sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.

▼M12

1.7.  Neatkarīgi no tā, vai to aptver KN kodi V pielikumā, B daļā, pilnīgi vai daļēji no skujkoku (Coniferales) koksnes iegūtas šķeldas, skaidas, koksnes atlikumi vai atgriezumi ar izcelmi,

— Krievijā, Kazahstānā un Turcijā,

— ārpuseiropas valstīs, izņemot Kanādu, Ķīnu, Japānu, Koreju, Meksiku, Taivānu un ASV, kur, kā zināms, ir sastopami Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:
(a)  ir ar izcelsmi vietās, kas kā zināms ir brīvas no

— Monochamus spp. kaitēkļiem (ārpuseiropas sugu),

— Pissodes spp. kaitēkļiem (ārpuseiropas sugu),

— Scolytidae spp. kaitēkļiem (ārpuseiropas sugu).


Attiecīgo vietu norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, ailē “izcelsmes vieta”,
vai
(b)  iegūta no nomizota apaļkoka,
vai
(c)   ►C2  ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, nepārsniedz 20 %; ◄ tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu,
vai
(d)  tikusi pakļauta pienācīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t.i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),
vai ►M27  
(e)  tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru; sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt attiecīgai norādei.  ◄

▼M27

2.  Koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot neapstrādātu koku, kas nav biezāks par 6 mm, apstrādātus kokmateriālus, kuru izgatavošanā izmantota līme, karstums un spiediens vai to kombinācija, un stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava, ar izcelsmi trešās valstīs, izņemot Šveici.

Koksnes iepakojamos materiālus:

— apstrādā, izmantojot vienu no apstiprinātajām procedūrām, kā norādīts I pielikumā FAO Starptautiskajā fitosanitāro pasākumu standartā Nr. 15 “Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācija”, un

— marķē, kā norādīts minētā starptautiskā standarta II pielikumā, norādot, ka koksnes iepakojamais materiāls ir apstrādāts, izmantojot apstiprinātu fitosanitāro procedūru atbilstoši minētā standarta noteikumiem.

▼M12

2.1.  Acer saccharum Marsh. koksne, ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, izņemot:

— koksni, kas domāta finiera plākšņu ražošanai,

— šķeldu un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumus un atgriezumus,

— koksnes iepakojamo materiālu, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citus līdzīgus iepakojuma materiālus, kā arī paliktņus, kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales un kravas stiprinājumus neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

ar izcelsmi ASV un Kanādā.

►C2  Ir jābūt oficiālam paziņojumam, ka koksne žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, nepārsniedz 20 %; ◄ tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi.

2.2.  ASV un Kanādas izcelsmes Acer saccharum Marsh. koksne, ko paredzēts izmantot finiera plākšņu ražošanai

Ir jābūt oficiālam paziņojumam par to, ka koksne ir ar izcelsmi vietās, par kurām ir zināms, ka tās ir brīvas no Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau, un ir paredzēta finiera plākšņu ražošanai.

▼M27

2.3.  Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold un Zucc. koksne, izņemot

— šķeldu un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumus un atgriezumus, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem kokiem,

— koksnes iepakojamo materiālo, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citus līdzīgus iepakojuma materiālus, kā arī paliktņus,kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales un kravas stiprinājumus neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, kā arī mēbeles un citus izstrādājumus, kas izgatavoti no neapstrādātas koksnes,

ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  koksnes izcelsme ir teritorijā, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, nav sastopams Agrilus planipennis Fairmaire. Attiecīgo teritoriju norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā;

vai

(b)  miza un vismaz 2,5 cm biezs aplievas ārējais slānis ir noņemts uzņēmumā, ko ir pilnvarojusi un kura darbību uzrauga nacionālā augu aizsardzības organizācija;

vai

(c)  koksne ir apstrādāta ar jonizējošu starojumu, kas ļauj visā koka profilā nodrošināt vismaz 1 kGy lielu absorbēto devu.

2.4.  Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,

ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksnes izcelsme ir teritorijā, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, nav sastopami Agrilus planipennis Fairmaire. Attiecīgo teritoriju norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.

2.5.  Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, nomizota Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. miza un priekšmeti, kas izgatavoti no šo koku mizas, ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka mizas izcelsme ir teritorijā, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, nav sastopams Agrilus planipennis Fairmaire. Attiecīgo teritoriju norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.

▼M12

3.  Quercus L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi,

— mucas, muciņas, kubli, toveri un pārējie mucinieku izstrādājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus, ja ir dokumentārs pierādījums tam, ka koksne iegūta vai izgatavota, piemērojot termisku apstrādi, kas ļauj uz 20 minūtēm sasniegt vismaz 176 °C temperatūru,

— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV.

Oficiāls paziņojums par to,

(a)  ka koksne ir četrpusīgi aptēsta tā, ka apaļā virsma ir pilnīgi noņemta,

vai

(b)   ►C2  ka koksne ir bez mizas un ūdens saturs koksnē, kas izteikts sausnas procentos, nepārsniedz 20 %, ◄

vai

(c)   ►C2  ka koksne ir bez mizas un dezinficēta, to attiecīgi apstrādājot ar karstu gaisu vai karstu ūdeni, ◄

vai

(d)   ►C2  gadījumā, ja tie ir zāģmateriāli kopā ar mizas atliekām vai bez tām, ka koksne žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, nepārsniedz 20 %, un ka tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. ◄ Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam Kiln dried (žāvēts kamerā) jeb KD vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi.

▼M12 —————

▼M27

4.1.  Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, Betula L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem kokiem,

— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, kā arī mēbeles un citus izstrādājumus, kas izgatavoti no neapstrādātas koksnes, ar izcelsmi ASV un Kanādā, kur ir sastopams Agrilus anxius Gory.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  miza un vismaz 2,5 cm biezs aplievas ārējais slānis ir noņemts uzņēmumā, ko ir pilnvarojusi un kura darbību uzrauga nacionālā augu aizsardzības organizācija;

vai

(b)  koksne ir apstrādāta ar jonizējošu starojumu, kas ļauj visā koka profilā nodrošināt vismaz 1 kGy lielu absorbēto devu.

4.2.  Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no Betula L.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksnes izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams Agrilus anxius Gory.

4.3.  Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, Betula L. miza un priekšmeti, kas izgatavoti no šo koku mizas, ar izcelsmi ASV un Kanādā, kur ir sastopams Agrilus anxius Gory.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka miza ir bez koksnes.

▼M28

5.  Platanus L. koksne, izņemot koksni šķeldu, skaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu formā, bet ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Armēnijā, Šveicē vai ASV

►C3  Oficiāls paziņojums par to, ka koksne žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, nepārsniedz 20 %, un ka tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. ◄

▼M12

6.  Populus L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi,

— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

bet ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Amerikas kontinenta valstīs.

►C2

 

Oficiāls paziņojums par to:

— ka koksne ir bez mizas

— vai

— ka koksne žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, nepārsniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi.

 ◄

▼M28

7.1.1.  Neatkarīgi no tā, vai to aptver KN kodi V pielikuma B daļā, koksne šķeldu, skaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu formā, kas pilnīgi vai daļēji iegūta no:

— Acer saccharum Marsh. ar izcelsmi ASV un Kanādā,

— Populus L. ar izcelsmi Amerikas kontinentā.

Oficiāls paziņojums par to, ka koksne:

(a)  iegūta no nomizota apaļkoka;

vai

(b)   ►C3  žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, nepārsniedz 20 %; ◄ tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu;

vai

(c)  tikusi pakļauta pienācīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kura apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas minēta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h);

vai

(d)  tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, kas ļauj uzturēt ne mazāk kā 56 °C temperatūru vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma visā koksnes profilā (tostarp koksnes centrā); uz to ir jānorāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.

►C3  7.1.2. ◄   Neatkarīgi no tā, vai to aptver KN kodi V pielikuma B daļā, koksne šķeldu, skaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu formā, kas pilnīgi vai daļēji iegūta no:

— Platanus L. ar izcelsmi Armēnijā, Šveicē vai ASV.

Oficiāls paziņojumam par to, ka koksne:

(a)   ►C3  žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, nepārsniedz 20 %; ◄ tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu;

vai

(b)  tikusi pakļauta pienācīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kura apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h);

vai

(c)  tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, kas ļauj uzturēt ne mazāk kā 56 °C temperatūru vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma visā koksnes profilā (tostarp koksnes centrā); uz to ir jānorāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.

▼M12

7.2.  Neatkarīgi no tā, vai to aptver KN kodi V pielikumā, B daļā, koksne šķeldu, skaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu formā, kas pilnīgi vai daļēji iegūta no Quercus L., ar izcelsmi ASV

Oficiāls paziņojums, par to, ka koksne:
(a)   ►C2  žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, nepārsniedz 20 %; ◄ tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu,
vai
(b)  tikusi pakļauta pienācīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t.i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),
vai ►M27  
(c)  tikusi pakļauta atbilstīgai termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru; sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt attiecīgai norādei.  ◄

▼M12

7.3.  Izolēta skujkoku (Coniferales) miza ar izcelsmi valstīs ārpus Eiropas

►M27  
Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka nomizotā miza:
(a)  tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai ar fumigantu, kas apstiprināts saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā mizas temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h),
vai
(b)  tikusi pakļauta atbilstošai termiskai apstrādei, nodrošinot visā mizas profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru; sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt attiecīgai norādei,
un
oficiālam apliecinājumam, ka pēc apstrādes miza tās valsts teritorijā, kura izdod minēto apliecinājumu, nav transportēta pārnēsātāja Monochamus lidošanas periodā, ievērojot atbilstošu drošības rezervi, proti, četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās, vai ir transportēta ar aizsargpārklāju, kas ļauj pilnīgi novērst mizas invadēšanos ar Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. vai to pārnēsātāju.  ◄

▼M27 —————

▼B

8.1.  Skujkoku (Coniferales) augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot augļus un sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 1. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti kokaudzētavās un audzēšanas vietā nav sastopami Pissodes spp. (ārpuseiropas sugas) kaitēkļi.

8.2.  Skujkoku (Coniferales) augi augstumā virs 3 m, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot augļus un sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 1. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1. pozīcijā minētajiem augiem, attiecīgā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti kokaudzētavās un audzēšanas vietā nav sastopami Scolytidae spp. (ārpuseiropas sugas) kaitēkļi.

9.  Pinus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 1. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1. un 8.2. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers vai Scirrhia pini Funk un Parker klātbūtnes simptomi.

10.  Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. un Tsuga Carr. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 1. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2. vai 9. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Melampsora medusae Thümen klātbūtnes simptomi.

▼M12

11.01.  Quercus L. augi, izņemot augļus un sēklas, ar izcelsmi ASV

Neskarot noteikumus, kas piemērojami augiem, kas uzskaitīti III pielikuma A. 2 daļā, ir jābūt oficiālam paziņojumam, ka augi audzēti vietās, par kurām ir zināms, ka tās ir brīvas no Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.1.  Castanea Mill. un Quercus L. augļi, izņemot augļus un sēklas, ar izcelsmi valstīs, kas nav Eiropas valstis

Neskarot aizliegumus, kas piemērojami augiem, kas uzskaitīti III pielikuma A. 2 daļā un IV pielikuma A daļas I iedaļas punktā 11.01, jābūt oficiālam paziņojumam par to, ka, sākoties pēdējam pilnajam veģetācijas periodam, nav novērotas nekādas pazīmes, kas liecinātu par Cronartium spp. (ārpuseiropas sugas) kaitēkļu klātbūtni audzēšanas vietā vai tās tuvumā.

▼B

11.2.  Castanea Mill. un Quercus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 2. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 11.1 pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka

(a)  augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

vai

(b)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr klātbūtnes simptomi.

▼M3

11.3.  Kanādā un Amerikas Savienotajās Valstīs izaudzētie Corylus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti stādu audzētavās un:

(a)  ir cēlušies no eksportētājvalsts apvidus, kurā pēc šīs valsts augu aizsardzības dienesta atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Anisogramma anomala (Peck) E. Muller, un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”;

vai

(b)  ir cēlušies no tādas audzēšanas vietas eksportētājvalstī, kurā pēc šīs valsts augu aizsardzības dienesta atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem, kopš pēdējo triju pilnu veģetācijas ciklu sākuma veiktajās oficiālajās pārbaudēs audzēšanas vietā vai tās tiešajā tuvumā nav konstatēts Anisogramma anomala (Peck) E. Muller, un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, paziņojot, ka Anisogramma anomala (Peck) E. Muller tur nav sastopams.

▼M27

11.4.  Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. augi, izņemot augļus un sēklas, bet ieskaitot grieztus zarus ar lapām vai bez tām, ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsme ir teritorijā, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, nav sastopams Agrilus planipennis Fairmaire. Attiecīgo teritoriju norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.

▼M27

11.5.  Betula L. augi, izņemot augļus un sēklas, bet ieskaitot grieztus Betula L. zarus ar lapām vai bez tām.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams Agrilus anxius Gory.

▼M28

12.  Platanus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, ar izcelsmi Armēnijā, Šveicē vai ASV

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. klātbūtnes simptomi.

▼B

13.1.  Populus L. augi, kâ izcelsme ir treðajâs valstîs un paredzçti stâdîðanai, izòemot sçklas

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 3. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Melampsora medusae Thümen klātbūtnes simptomi.

13.2.  Populus L. augi, kā izcelsme ir Amerikas kontinenta valstīs, izņemot augļus un sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 3. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 13.1. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Mycosphaerella populorum G. E. Thompson klātbūtnes simptomi.

14.  Ulmus L. augi, kā izcelsme ir Ziemeļamerikas valstīs un kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

►M21  Neierobežojot noteikumus, kas piemērojami IV pielikuma A daļas I iedaļas 11.4. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Gobu floēmas nekrozes mikoplazmas klātbūtnes simptomi. ◄

▼M27 —————

▼B

16.1.  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi, kā izcelsme ir trešās valstīs

Augļiem jābūt bez kātiem un lapām, un uz iepakojuma jābūt piestiprinātam izcelsmes marķējumam.

16.2.  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi, kā izcelsme ir trešās valstīs

Neierobežojot noteikumus, kas skar IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.1., 16.3., 16.4. un 16.5. pozīcijā minētos augļus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augļu izcelsme ir valstī, kurā, kā atzīts ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , nav sastopams Xanthomonas campestris (neviens no Citrus ģints patogēnajiem celmiem),

vai

(b)  augļu izcelsme ir apvidus, kurā, kā atzīts ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , nav sastopams Xanthomonas campestris (neviens no Citrus ģints patogēnajiem celmiem), un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētajā sertifikātā,

vai

(c)  vai arī:

— saskaņā ar oficiālo kontroles un pārbaudes režīmu, audzēšanas laukā nav novēroti Xanthomonas campestris (visi celmi, kas ir patogēniski Citrus ģintij) klātbūtnes simptomi, sākoties pēdējam veģetācijas periodam,

— un

— audzēšanas laukā novāktiem augļiem nav novēroti Xanthomonas campestris (neviena celma, kas ir patogēnisks Citrus ģintij) klātbūtnes simptomi,

— un

— augļi ir apstrādāti, piemēram, ar nātrija ortofenilfenātu, kas norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētajā sertifikātā,

— un

— augļi ir iepakoti saimniecības teritorijā vai šim nolūkam reģistrētajos nosūtīšanas centros

— vai

— nodrošināta atbilstība jebkurai sertifikācijas sistēmai, kas ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ atzīta par līdzvērtīgu iepriekš minētajiem noteikumiem.

16.3.  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi, kā izcelsme ir trešās valstīs

Neierobežojot noteikumus, kas skar IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.1., 16.2., 16.4. un 16.5. pozīcijā minētos augļus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augļu izcelsme ir valstī, kurā, kā atzīts ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , nav sastopama Cercospora angolensis Carv. et Mendes,

vai

(b)  augļu izcelsme ir apvidus, kurā, kā atzīts ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , nav sastopama Cercospora angolensis Carv. et Mendes un tas norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētajā sertifikātā,

vai

(c)  sākoties pēdējam veģetācijas periodam, audzēšanas laukā un tā tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cercospora angolensis Carv. et Mendes klātbūtnes simptomi,

un,

veicot attiecīgu oficiālu pārbaudi, audzēšanas laukā novāktiem augļiem nav novēroti šā organisma klātbūtnes simptomi.

16.4.  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi, kā izcelsme ir trešās valstīs, izņemot Citrus aurantium L. augļus

Neierobežojot noteikumus, kas skar IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.1., 16.2., 16.3. un 16.5. pozīcijā minētos augļus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augļu izcelsme ir valstī, kurā, kā atzīts ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , nav sastopama Guignardia citricarpa Kiely (neviens no Citrus ģints patogēnajiem celmiem),

Vai

(b)  augļu izcelsme ir apvidus, kurā, kā atzīts ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , nav sastopama Guignardia citricarpa Kiely (neviens celms, kas ir patogēnisks Citrus ģintij) un tas norādīts šīs direktīvas 7. un 8. pantā minētajā sertifikātā,

Vai

(c)  sākoties pēdējam veģetācijas periodam, audzēšanas laukā un tā tuvākajā apkārtnē nav novēroti Guignardia citricarpa Kiely (neviena celma, kas ir patogēns Citrus ģintij) klātbūtnes simptomi un, veicot attiecīgu oficiālu apsekošanu, audzēšanas laukā novāktiem augļiem nav novēroti šā organisma klātbūtnes simptomi,

vai

(d)  augļu izcelsme ir no audzēšanas lauka, kurā veikta attiecīga apstrāde pret Guignardia citricarpa Kiely (pret visiem celmiem, kas ir patogēniski Citrus ģintij),

un,

veicot attiecīgu oficiālu apsekošanu, audzēšanas laukā novāktiem augļiem nav novēroti šā organisma klātbūtnes simptomi.

16.5.  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi, kuru izcelsme ir trešās valstīs, kurās uz šiem augļiem sastopami Tephritidae sugas (ārpuseiropas sugas) kaitēkļi

Neierobežojot noteikumus, kas skar ►M22  III pielikuma B daļas 2., 3. pozīcijā un ◄ IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.1., 16.2. un 16.3. pozīcijā minētos augļus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augļu izcelsme ir apvidos, kuros šis organisms nav sastopams, vai, ja šī prasība nav izpildāma,

(b)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē, pēdējo triju mēnešu laikā pirms ražas novākšanas vismaz reizi mēnesī veicot oficiālas pārbaudes, nav novēroti minētā organisma klātbūtnes simptomi un audzēšanas vietā novāktiem augļiem, veicot attiecīgu oficiālu apsekošanu, nav novēroti minētā organisma klātbūtnes simptomi, vai, ja arī šī prasība nav izpildāma,

(c)  attiecīgi oficiāli apsekojot raksturīgus paraugus, uz augļiem nav atrodams minētais organisms jebkurā attīstības posmā, vai, ja arī šī prasība nav izpildāma;

(d)  augļi attiecīgi apstrādāti, veicot piemērotu termisku apstrādi ar tvaiku, aukstumapstrādi vai ātrsaldēšanu, kas efektīvi iedarbojas uz minēto organismu un nekaitē augļiem, un ja šie paņēmieni nav pieejami, veicot ķīmisko apstrādi, ja vien to neaizliedz Kopienas tiesību akti.

▼M8

17.  Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L.un Sorbus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 9., 9.1., 18. pozīcijā un III pielikuma B daļas 1. pozīcijā vai IV pielikuma A daļas I iedaļas 15. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam paziņojumam:

(a)  ka augu izcelsme ir valstīs, kas saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru atzītas par brīvām no Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,

vai

(b)  ka augu izcelsme ir no kaitēkļiem brīvos rajonos, kuri noteikti saistībā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. atbilstoši attiecīgajiem Starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem un atzīti par tādiem saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru,

vai

(c)  ka audzēšanas laukā un tā tiešā tuvumā ir aizvākti augi, kam novērotas Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pazīmes.

▼B

18.  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas, kā arī ārumu (Araceae), marantu (Marantaceae), banānu (Musaceae) dzimtas, Persea ģints un strelīciju (Strelitziaceae) dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 16. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augu izcelsme ir no valstīm, kurās nav sastopami Radopholus citrophilus Huettel et al. un Radopholus similis (Cobb) Thorne,

vai

(b)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, raksturīgiem augsnes un sakņu paraugiem no audzēšanas vietas veikts oficiāls nematoloģisks tests vismaz attiecībā uz Radopholus citrophilus Huettel et al. un Radopholus similis (Cobb) Thorne un šajās pārbaudēs tajos nav atrasti minētie kaitīgie organismi.

▼M27

18.1.  Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. un Vepris Comm. augi, izņemot augļus (bet ieskaitot sēklas), un Citrus L., Fortunella Swingle un Poncirus Raf. un to hibrīdu sēklas ar izcelsmi trešās valstīs.

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 18.2. un 18.3. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsme ir valstī, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, nav sastopams citrusu Huanlunas (Huanglongbing) slimības jeb citrusu zaļēšanas ierosinātājs Candidatus Liberibacter spp.

18.2.  Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm. un Zanthoxylum L. augi, izņemot augļus un sēklas, ar izcelsmi trešās valstīs.

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 18.1. un 18.3. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augu izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams Trioza erytreae Del Guercio;

vai

(b)  augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Trioza erytreae Del Guercio, un tas ir norādīts šīs direktīvas 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos ailē “Papildu deklarācija”.

18.3.  Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle un Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. un Zanthoxylum L. augi, izņemot augļus un sēklas, ar izcelsmi trešās valstīs.

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 18.1. un 18.2. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augu izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams Diaphorina citri Kuway;

vai

(b)  augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālā augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Diaphorina citri Kuway, un tas ir norādīts šīs direktīvas 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos ailē “Papildu deklarācija”.

▼B

19.1.  Crataegus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopama Phyllosticta solitaria Ell. un Ev.

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 9. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 15. un 17. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē uz augiem nav novēroti Phyllosticta solitaria Ell. un Ev. klātbūtnes simptomi.

19.2.  Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās uz attiecīgo ģinšu augiem ir sastopami minētie kaitīgie organismi

Minētie kaitīgie organismi ir

— uz Fragaria L. augiem:

— 

— Phytophtora fragariae Hickman, var. fragariae,

— smiltsķērsu mozaīkas vīruss,

— avenāju gredzenplankumainības vīruss,

— zemenāju lapu čokurošanās vīruss,

— zemenāju latentais gredzenplankumainības vīruss,

— zemenāju lapu apmales dzeltēšanas vīruss,

— tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss,

— Xanthomonas fragariae Kennedy et King;

— uz Malus Mill. augiem:

— 

— Phyllosticta solitaria Ell. un Ev.;

— uz Prunus L. augiem:

— 

— aprikožu hlorotiskās lapu ritināšanās mikoplazma,

— Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye,

— uz Prunus persica (L.) Batsch augiem:

— 

— Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.;

— uz Pyrus L. augiem:

— 

— Phyllosticta solitaria Ell. un Ev.;

— uz Rubus L. augiem:

— 

— smiltsķērsu mozaīkas vīruss,

— avenāju gredzenplankumainības vīruss,

— zemenāju latentais gredzenplankumainības vīruss,

— tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss,

— uz visu sugu augiem:

— 

vīrusi un vīrusiem līdzīgi organismi, kas izplatīti ārpus Eiropas.

Neierobežojot noteikumus, kas piemērotā gadījumā skar III pielikuma A daļas 9. un 18. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 15. un 17. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā nav novēroti minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi.

20.  Cydonia Mill. un Pyrus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopama bumbieru nīkulības mikoplazma

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 9. un 18. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 15., 17. un 19.2. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka triju pēdējo veģetācijas periodu laikā audzēšanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē ir iznīcināti augi, kuru simptomi rada aizdomas par bumbieru nīkulības mikoplazmas klātbūtni.

21.1.  Fragaria L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās, ir sastopami minētie kaitīgie organismi

Minētie kaitīgie organismi ietver:

— zemenāju latento “C” vīrusu,

— zemenāju lapu dzīslu balēšanas vīrusu,

— zemenāju vējslotu mikoplazmu

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 18. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 19.2. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augi, kas nav izaudzēti no sēklām, ir:

— oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi,

— vai

— tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo triju veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi;

(b)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, uz augiem audzēšanas vietā vai uz ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi.

21.2.  Fragaria L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopams Aphelenchoides besseyi Christie

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 18. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 19.2. un 21.1. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, uz augiem audzēšanas vietā nav novēroti Aphelenchoides besseyi Christie klātbūtnes simptomi,

vai

(b)  audzējot augus audu kultūrā, šie augi ir iegūti no augiem, kuri atbilst šā apraksta a) apakšpunkta prasībām vai ir oficiāli testēti, izmantojot attiecīgās nematoloģiskās metodes, un tajos nav atrasts Aphelenchoides besseyi Christie.

21.3.  Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 18. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 19.2., 21.1. un 21.2. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsme ir no apvidus, kurā nav sastopami Anthonomus signatus Say un Anthonomus bisignifer (Schenkling).

22.1.  Malus Mill. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās uz Malus Mill. augiem ir sastopami minētie kaitīgie organismi.

Minētie kaitīgie organismi ietver:

— (Amerikas) ķiršu aslapainības vīrusu,

— tomātu gredzenplankumainības vīrusu

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 9. un 18. pozīcijā, III pielikuma B daļas 1. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 15., 17. un 19.2. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augi ir:

— oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi,

— vai

— tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi;

(b)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, uz augiem audzēšanas vietā vai uz ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi.

22.2.  Malus Mill. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopama ābeļu proliferācijas mikoplazma

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 9. un 18. pozīcijā, III pielikuma B daļas 1. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 15., 17., 19.2. un 22.1. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augļu izcelsme ir apvidos, kuros nav sastopama ābeļu proliferācijas mikoplazma;

vai

(b)  

aa)  augi, kas nav izaudzēti no sēklām, ir:

— oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz ābeļu proliferācijas mikoplazmu, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi,

— vai

— tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo sešu pilnu veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz ābeļu proliferācijas mikoplazmu, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi;

bb)  sākoties pēdējiem trim pilniem veģetācijas periodiem, augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti ābeļu proliferācijas mikoplazmas izraisītu slimību simptomi.

23.1  Turpmāk norādīto Prunus L. sugu augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valsts ir, kurās ir izplatīts plūmju virālo baku vīruss:

— Prunus amygdalus Batsch,

— Prunus armeniaca L.,

— Prunus blireiana Andre,

— Prunus brigantina Vill.,

— Prunus cerasifera Ehrh.,

— Prunus cistena Hansen,

— Prunus curdica Fenzl un Fritsch.,

— Prunus domestica ssp. domestica L.,

— Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,

— Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

— Prunus glandulosa Thunb.,

— Prunus holosericea Batal.,

— Prunus hortulana Bailey,

— Prunus japonica Thunb.,

— Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

— Prunus maritima Marsh.,

— Prunus mume Sieb un Zucc.,

— Prunus nigra Ait.,

— Prunus persica (L.) Batsch,

— Prunus salicina L.,

— Prunus sibirica L.,

— Prunus simonii Carr.,

— Prunus spinosa L.,

— Prunus tomentosa Thunb.,

— Prunus triloba Lindl.,

— citas Prunus L. sugas, kas ir ieņēmīgas pret plūmju virālo baku vīrusu.

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 9. un 18. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 15. un 19.2. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augi, kas nav izaudzēti no sēklām, ir:

— oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un ir oficiāli testēts vismaz attiecībā uz plūmju virālo baku vīrusu, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāts minētais kaitīgais organisms,

— vai

— tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un triju pēdējo veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz plūmju virālo baku vīrusu, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāts minētais kaitīgais organisms;

(b)  sākoties pēdējiem trim pilniem veģetācijas periodiem, uz augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē, nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa izraisītas slimības simptomi;

(c)  audzēšanas vietā ir iznīcināti augi, kam novērotas citu vīrusu vai vīrusiem līdzīgo patogēnu izraisītas slimības pazīmes.

23.2  Prunus L. augi, kas paredzēti stādīšanai

(a)  un kā izcelsme ir valstīs, kurās uz Prunus L. augiem ir sastopami minētie kaitīgie organismi

(b)  un kuru izcelsmes valstis ir valstis, kurās ir sastopami minētie kaitīgie organismi, izņemot sēklas

(c)  un kuru izcelsmes valsts ārpus Eiropas, kurās ir sastopami minētie kaitīgie organismi, izņemot sēklas

Minētie kaitīgie organismi ietver:

— a) apakšpunktā norādītajā gadījumā:

— 

— tomātu gredzenplankumainības vīrusu;

— vai b) apakšpunktā norādītajā gadījumā:

— 

— (Amerikas) ķiršu aslapainības vīrusu,

— (Amerikas) persiku mozaīkas vīrusu,

— persiku neīsto riketsiju,

— persiku rozešu mikoplazmu,

— persiku dzeltēšanas mikoplazmu,

— (Amerikas) plūmju joslu mozaīkas vīrusu,

— persiku X-slimības mikoplazmu;

— vai c) apakšpunktā norādītajā gadījumā:

— 

— sīko ķiršu patogēnu.

Neierobežojot noteikumus, kas skar piemērotā gadījumā III pielikuma A daļas 9. un 18. pozīcijā vai IV pielikuma A daļas I iedaļas 15., 19.2. un 23.1. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augi ir:

— oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi,

— vai

— tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un triju pēdējo veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi;

(b)  sākoties pēdējiem trim pilniem veģetācijas periodiem, uz augiem audzēšanas vietā vai uz ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi.

24.  Rubus L. augi, kas paredzēti stādīšanai

(a)  un kā izcelsme ir valstīs, kurās uz Rubus L. augiem ir sastopami minētie kaitīgie organismi

(b)  un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopami minētie kaitīgie organismi, izņemot sēklas

Minētie kaitīgie organismi ietver:

— apakšpunktā norādītajā gadījumā:

— 

— tomātu gredzenplankumainības vīrusu,

— kazenāju latento vīrusu,

— ķiršu lapu ritināšanās vīrusu,

— plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusu;

— apakšpunktā norādītajā gadījumā:

— 

— (Amerikas) avenāju lapu čokurošanās vīrusu,

— (Amerikas) ķiršu aslapainības vīrusu

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 19.2. pozīcijā minētajiem augiem,

(a)  uz augiem nedrīkst būt laputis vai to oliņas;

(b)  jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

aa)  augi ir:

— oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un ir oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi,

— vai

— tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos, un pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi;

bb)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, uz augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi.

25.1.  Solanum tuberosum L. bumbuļi, kuru izcelsmes valstis ir valstis, kurās ir sastopams Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 10., 11. un 12. pozīcijā minētajiem bumbuļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka

(a)  bumbuļu izcelsme ir apvidos, kuros nav sastopams Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (visas rases, izņemot 1. rasi, t.i., parasto Eiropas rasi) un, sākoties attiecīgajam periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival klātbūtnes simptomi;

vai

(b)  izcelsmes valstī ievēro noteikumus, kuri, kā atzīts ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , ir līdzvērtīgi Kopienas noteikumiem attiecībā uz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival apkarošanu.

25.2.  Solanum tuberosum L. bumbuļi

Neierobežojot III pielikuma A daļas 10., 11. un 12. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.1. pozīcijā minētos noteikumus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  bumbuļi kā izcelsme ir valstīs, kurās nav sastopams Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al.;

vai

(b)  izcelsmes valstī ievēro noteikumus, kuri, kā atzīts ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , ir līdzvērtīgi Kopienas noteikumiem attiecībā uz Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. apkarošanu.

25.3  Solanum tuberosum L. bumbuļi, kuru izcelsmes valstis ir valstis, kurās ir sastopams kartupeļu vārpstveida viroīds, izņemot agros kartupeļus

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 10., 11. un 12. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.1 un 25.2. pozīcijā minētos bumbuļus, jānomāc to dīgtspēja.

25.4.  Solanum tuberosum L. bumbuļi, kas paredzēti stādīšanai

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daeas 10., 11. un 12. pozīcijā un IV pielikuma A daeas I iedaeas 25.1., 25.2. un 25.3. pozīcijā minētos bumbueus, jābīt oficiālam apliecinājumam, ka bumbueu izcelsme ir no tīruma, kurā nav sastopamas Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens un Globodera pallida (Stone) Behrens,

un

aa)  sastopams ►M27  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  ◄ ,

vai

bb)  apvidos, kur ir izplatīts ►M27  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  ◄ , bumbuļu izcelsme ir no audzēšanas vietas, kurā nav sastopams ►M27  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  ◄ , vai to par tādu uzskata pēc attiecīgā pasākuma, kas veikts, lai iznīcinātu ►M27  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  ◄ , ko novērtē ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ ,

un

cc)  bumbuļu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav izplatīti Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (neviena populācija) un Meloidogyne fallax Karssen, vai

dd)  no apvidiem, kuros ir izplatīti Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen,

— bumbuļu izcelsme ir no audzēšanas vietas, kurā nav sastopami Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (neviena populācija) un Meloidogyne fallax Karssen, par ko liecina ikgadēja saimniekkultūru pārbaude, kas veikta piemērotā laikā pēc audzēšanas vietā izaudzēto kartupeļu novākšanas, gan vizuāli pārbaudot saimniekaugus, gan pārgriežot bumbuļus, vai

— pēc bumbuļu novākšanas tiem izlases veidā testēti slimības simptomi pēc attiecīgās inducēšanas metodes vai tie testēti laboratorijā, kā arī piemērotā laikā tiem veikta pārbaude, gan vizuāli pārbaudot bumbuļus, gan tos pārgriežot, arī tad, kad jāaizdara iepakojums vai tara pirms laišanas tirgū saskaņā ar noslēgšanas noteikumiem Padomes 1996. gada 14. jūnija Direktīvā 66/403/EEK par sēklas kartupeļu tirdzniecību (1), un nav novēroti Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (nevienas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen klātbūtnes simptomi.

▼M21

25.4.1.  Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot bumbuļus, kas paredzēti stādīšanai

Neierobežojot noteikumus, kas piemērojami III pielikuma A daļas 12. punktā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.1., 25.2. un 25.3. punktā minētajiem bumbuļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka bumbuļu izcelsme ir no reģioniem, kuros nav ziņu par ►M27  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  ◄ klātbūtni.

25.4.2.  Solanum tuberosum L. bumbuļi

Neierobežojot noteikumus, kas piemērojami III pielikuma A daļas 10., 11. un 12. punktā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.1., 25.2., 25.3., 25.4. un 25.4.1. punktā minētajiem bumbuļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  bumbuļu izcelsme ir valstī, kurā nav ziņu par Scrobipalpopsis solanivora Povolny klātbūtni; vai

(b)  bumbuļu izcelsme ir no reģiona, kuru saskaņā ar atbilstīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nacionālā augu aizsardzības organizācija ir atzinusi par brīvu no Scrobipalpopsis solanivora Povolny.

▼B

25.5.  Nakteņu dzimtas augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopama kartupeļu stolbūra mikoplazma

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 10., 11., 12. Un 13. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.1., 25.2., 25.3. un 25.4. pozīcijā minētos bumbuļus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā uz augiem nav novēroti kartupeļu stolbūra mikoplazmas klātbūtnes simptomi.

25.6.  Nakteņu (Solanaceae) dzimtas augi, izņemot Solanum tuberosum L. bumbuļus un ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopams kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 11., 13. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.5. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā uz augiem nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda klātbūtnes simptomi.

▼M27

25.7.  Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. un Solanum melongena L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kuru izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopams Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 11. un 13. punktā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.5. un 25.6. punktā minētajiem augiem, attiecīgā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augu izcelsme ir teritorijās, kurās nav sastopams Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

vai

(b)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, audzēšanas vietā uz augiem nav novēroti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. klātbūtnes simptomi.

▼M21 —————

▼B

26.  Humulus lupulus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā uz apiņiem nav novēroti Verticillium albo-atrum Reinke un Berthold un Verticillum dahliae Klebahn klātbūtnes simptomi.

▼M27

27.1.  Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. un Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

aa)  augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopami Helicoverpa armigera (Hübner) un Spodoptera littoralis (Boisd.);

vai

(a)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, audzēšanas vietā nav novēroti Helicoverpa armigera (Hübner) vai Spodoptera littoralis (Boisd.) klātbūtnes simptomi;

vai

(b)  augi ir attiecīgi apstrādāti, lai tos pasargātu no minētajiem organismiem.

27.2.  Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. un Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augi, izņemot sēklas

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 27.1. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

aa)  augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopami Spodoptera eridiana (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith un Spodoptera litura (Fabricius);

vai

(a)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, audzēšanas vietā nav novēroti Spodoptera eridiana (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith vai Spodoptera litura (Fabricius) klātbūtnes simptomi;

vai

(b)  augi ir attiecīgi apstrādāti, lai tos pasargātu no minētajiem organismiem.

▼B

28.  Dendranthema (DC.) Des Moul. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 27.1. un 27.2. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augi ir, vēlākais, trešās paaudzes pēcteči, kas iegūti no materiāla, kurā, veicot virusoloģisko pārbaudi, nav konstatēts krizantēmu pundurainības viroīds, vai tieši iegūti no materiāla, kas nesatur krizantēmu pundurainības viroīdu, pamatojoties uz oficiālas pārbaudes rezultātiem, kura veikta ziedēšanas laikā, izmantojot raksturīgu paraugus, kas aptver vismaz 10 % augu;

(b)  augu vai spraudeņu:

— izcelsme ir no saimniecībām, kurās triju mēnešu laikā pirms nosūtīšanas vismaz reizi mēnesī veiktas oficiālas pārbaudes un minētajā laikposmā nav konstatēti Puccinia horiana Hennings klātbūtnes simptomi un kuru tuvākajā apkārtnē triju mēnešu laikā pirms augu eksporta nav novēroti Puccinia horiana Hennings klātbūtnes simptomi,

— vai

— attiecīgi apstrādāti pret Puccinia horiana Hennings;

(c)  spraudeņiem vai dēstu dobē nav novēroti Didymella

▼M21

28.1.  Dendranthema (DC.) Des Moul. un ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

Neskarot prasības, kas piemērojamas III pielikuma A daļas 13. punktā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.5., 25.6., 25.7., 27.1., 27.2. un 28. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augi visā to dzīves ciklā ir audzēti valstī, kura ir brīva no krizantēmu stublāju nekrozes vīrusa; vai

(b)  augi visā to dzīves ciklā ir audzēti reģionā, kuru saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem eksportētājvalsts nacionālā augu aizsardzības organizācija atzinusi par brīvu no krizantēmu stublāju nekrozes vīrusa; vai

(c)  augi visā to dzīves ciklā ir audzēti audzēšanas vietā, par kuru noteikts, ka tā ir brīva no krizantēmu stublāju nekrozes vīrusa, un tas apstiprināts oficiālās pārbaudēs un vajadzības gadījumā, veicot testēšanu.

▼B

29.  Dianthus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 27.1. un 27.2. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

— augi iegūti tieši no mātesaugiem, kas, kā liecina oficiāli apstiprināti testi, kas veikti vismaz vienreiz divu iepriekšējo gadu laikā, nesatur Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr un Burkholder un Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,

— augiem nav novēroti iepriekš minēto kaitīgo organismu klātbūtnes simptomi.

30.  Tulipa L. un Narcissus L. sīpoli, izņemot sīpolus, kam uz iepakojuma vai citādā veidā norādīts, ka tie paredzēti pārdošanai galīgajiem lietotājiem, kas profesionāli nenodarbojas ar grieztu ziedu ražošanu

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, augiem nav novēroti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev klātbūtnes simptomi.

31.  Pelargonium L'Herit. ex Ait. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopams tomātu gredzenplankumainības vīruss:

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 27.1. un 27.2. pozīcijā minētajiem augiem,

a)  kurās nav izplatīti Xiphinema americanum Cobb sensu lato (ārpuseiropas populācijas) vai citi tomātu gredzenplankumainības vīrusa pārnēsātāji

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi ir:

(a)  iegūti tieši audzēšanas vietās, kurās nav sastopams tomātu gredzenplankumainības vīruss,

vai

(b)  vēlākais, ceturtās paaudzes pēcteči, kas iegūti no mātesaugiem, kuri saskaņā ar oficiāli apstiprinātu virusoloģiskās pārbaudes sistēmas rezultātiem nesatur tomātu gredzenplankumainības vīrusu;

b)  kurās ir izplatīti Xiphinema americanum Cobb sensu lato (ārpuseiropas populācijas) vai citi tomātu gredzenplankumainības vīrusa pārnēsātāji

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi ir:

(a)  iegūti tieši audzēšanas vietās, kurās nedz augsne, nedz augi nesatur tomātu gredzenplankumainības vīrusu;

vai

(b)  vēlākais, otrās paaudzes pēcteči, kas iegūti no mātesaugiem, kuri saskaņā ar oficiāli apstiprinātu virusoloģiskās pārbaudes sistēmas rezultātiem nesatur tomātu gredzenplankumainības vīrusu.

▼M3

32.1.  Stiebraugu sugu augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot:

— sīpolus,

— bumbuļsīpolus,

— graudzāļu dzimtas augus,

— sakneņus,

— sēklas,

— bumbuļus,

un ir cēlušies no trešām valstīm, kurās ir sastopami Liriomyza sativae (Blanchard) un Amaummyza maculosa (Malloch)

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas 1. iedaļas 27.1., 27.2., 28. un 29. punktā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti stādu audzētavās un
(a)  ir cēlušies no eksportētājvalsts apvidus, kurā pēc šīs valsts augu aizsardzības dienesta atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopami Liriomyza sativae (Blanchard) un Amawomyza maculosa (Malloch), un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”;
vai
(b)  ir cēlušies no tādas audzēšanas vietas eksportētājvalstī, kurā pēc šīs valsts augu aizsardzības dienesta atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopami Liriomyza sativae (Blanchard) un Amawomyza maculosa (Malloch), un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, paziņojot, ka Liriomyza sativae (Blanchard) un Amawomyza maculosa (Malloch) tur nav sastopami, par ko liecina trijos mēnešos pirms eksporta vismaz vienreiz mēnesī veiktās oficiālās pārbaudes;
vai
(c)  tieši pirms eksporta tie attiecīgi apstrādāti pret Liriomyza sativae (Blanchard) un Amawomyza maculosa (Malloch), un tiem veiktas oficiālas pārbaudes, kurās konstatēts, ka tajos nav sastopami Liriomyza sativae (Blanchard) un Amawomyza maculosa (Malloch). Sīkākas ziņas par apstrādi iekļauj šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētajā sertifikātā;
vai
(d)  ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch); ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch); un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.  ◄

32.2.  Dendmnthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. un Solidago L. grieztie ziedi un Apium graveolens L. un Ocimum L. lapu dārzeņi

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka grieztie ziedi un lapu dārzeņi:

— ir cēlušies no valsts, kurā nav sastopami Liriomyza sativae (Blanchard) un Amawomyza maculosa (Malloch),

— vai

— tieši pirms to eksporta ir oficiāli pārbaudīti un ir atzīts, ka tie nesatur Liriomyza sativae (Blanchard) un Amaummyza maculosa (Malloch).

32.3.  Stiebraugu sugu augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot:

— sīpolus,

— bumbuļsīpolus,

— graudzāļu dzimtas augus,

— sakneņus,

— sēklas,

— bumbuļus,

kuri cēlušies no trešām valstīm

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas 1. iedaļas 27.1., 27.2., 28., 29. un 32.1. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
(a)  augi cēlušies no apvidus, kurā nav sastopami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess);
vai
(b)  trijos mēnešos pirms ražas novākšanas, vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālas pārbaudes, audzēšanas vietā nav novērotas Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess) pazīmes;
vai
(c)  tieši pirms eksporta augiem veiktas oficiālas pārbaudes, kurās konstatēts, ka augi nesatur Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess), un tie attiecīgi apstrādāti pret Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess);
vai
(d)  augi ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess); tie ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess); un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.  ◄

▼M27

33.  Augi ar saknēm, iestādīti vai paredzēti stādīšanai, kas audzēti atklātā laukā

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  audzēšanas vietā nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. un Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;

un

(b)  augi auguši laukā, kurā nav sastopami Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

▼B

34.  Augsne un audzēšanas substrāts, kurš atrodas kopā ar augiem vai ir saistīts ar tiem un kurš pilnībā vai daļēji sastāv no augsnes vai cietām organiskajām vielām, piemēram, no augu daļām, humusa kopā ar kūdru vai mizām, vai arī satur kādu cietu neorganisku vielu, kam jānodrošina augu izdzīvošana, un kura izcelsmes valsts ir:

—  ►M7  Kipra, Malta, ◄ Turcija,

— Baltkrievija, ►A1  Igaunija,  ◄ Gruzija, ►A1  Latvija, Lietuva,  ◄ Moldāvija, Krievija, Ukraina,

— valstis ārpus Eiropas, izņemot Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, Maroku, Tunisiju

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augsnes substrāts stādīšanas brīdī:

— nesatur augsni un organiskās daļas,

— vai

— nesatur kukaiņus un kaitīgas nematodes un ir attiecīgi testēts, termiski apstrādāts vai fumigēts, lai tajā nebūtu citu kaitīgu organismu,

— vai

— attiecīgi termiski apstrādāts vai fumigēts, lai tajā nebūtu kaitīgu organismu, un

(b)  pēc stādīšanas:

— veikti attiecīgi pasākumi, kas augsnes substrātu pasargā no kaitīgiem organismiem,

— vai

— divas nedēļas pirms nosūtīšanas augi attīrīti no augsnes substrāta, atstājot to tādā daudzumā, kas nepieciešams to dzīvotspējas uzturēšanai pārvadāšanas laikā, un, ja tie ir pārstādīti, šim nolūkam izmantotais augsnes substrāts atbilst a) apakšpunktā noteiktajām prasībām.

35.1.  Beta vulgaris L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā nav novēroti biešu galotnes čokurošanās vīrusa (ārpuseiropas izolāti) klātbūtnes simptomi.

35.2.  Beta vulgaris L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopams biešu galotnes čokurošanās vīruss

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 35.1. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  audzēšanas apvidū nav sastopams biešu galotnes čokurošanās vīruss;

un,

(b)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti biešu galotnes čokurošanās vīrusa klātbūtnes simptomi.

▼M3

36.1.  Stādīšanai paredzēti augi, izņemot:

— sīpolus,

— bumbuļsīpolus,

— sakneņus,

— sēklas,

— bumbuļus,

kas cēlušies no trešām valstīm

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas 1. iedaļas 27.1., 27.2., 28., 29.,31., 32.1. un 32.3. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti stādu audzētavās un
(a)  ir cēlušies no eksportētājvalsts apvidus, kurā pēc šīs valsts augu aizsardzības dienesta atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Thrips palmi Karny, un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”;
vai
(b)  ir cēlušies no tādas audzēšanas vietas eksportētājvalstī, kurā pēc šīs valsts augu aizsardzības dienesta atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Thrips palmi Karny, un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, paziņojot, ka trijos mēnešos pirms eksporta vismaz vienreiz mēnesī veiktās oficiālās pārbaudes liecina, ka tajā nav sastopams Thrips palmi Karny;
vai
(c)  tieši pirms izvešanas tie attiecīgi apstrādāti pret Thrips palmi Karny, un tiem veikta oficiāla pārbaude, kurā konstatēts, ka tie nesatur Thrips palmi Karny. Sīkākas ziņas par apstrādi iekļauj šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētajā sertifikātā;
vai
(d)  ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Thrips palmi Karny; ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Thrips palmi Karny; un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.  ◄

36.2.  Grieztie orhideju dzimtas ziedi un Momordica L. un Solatium melongena L. augļi, kas izaudzēti trešās valstīs

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka grieztie ziedi un augļi:

— cēlušies no valstīm, kurās nav sastopams Thrips palmi Karny,

— vai

— tieši pirms izvešanas ir oficiāli pārbaudīti un pārbaudēs konstatēts, ka tie nesatur Thrips palmi Karny.

▼M27

36.3.  Capsicum L. augļi, kuru izcelsme ir ASV, Belizā, Dominikānas Republikā, Franču Polinēzijā, Gvatemalā, Hondurasā, Jamaikā, Kostarikā, Meksikā, Nikaragvā, Panamā, Puertoriko un Salvadorā, kur ir sastopams Anthonomus eugenii Cano

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augļi:

(a)  ir iegūti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Anthonomus eugenii Cano, un tas ir norādīts šīs direktīvas 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos ailē “Papildu deklarācija”;

vai

(b)  ir iegūti tādā audzēšanas vietā eksportētājvalstī, kurā pēc šīs nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Anthonomus eugenii Cano, un tas ir norādīts šīs direktīvas 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos ailē “Papildu deklarācija”, paziņojot, ka pēdējo divu mēnešu laikā pirms augļu eksporta, vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālas pārbaudes audzēšanas vietā un tās tiešā tuvumā, Anthonomus eugenii Cano klātbūtne audzēšanas vietā nav konstatēta.

▼B

37.  Palmu dzimtas augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 17. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augu izcelsme ir no apvidus, kurā nav sastopama palmu letālās dzeltēšanas mikoplazma un Cadang-Cadang viroīds, un, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti to klātbūtnes simptomi;

vai

(b)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, augiem nav novēroti palmu letālās dzeltēšanas mikoplazmas un Cadang-Cadang viroīda klātbūtnes simptomi un augi, kas rada aizdomas, ka tie varētu būt inficēti ar šiem organismiem, audzēšanas vietā ir iznīcināti un pārējie augi attiecīgi apstrādāti, lai tajos nebūtu Myndus crudus Van Duzee;

(c)  audzējot augus audu kultūrā, šie augi ir iegūti no augiem, kuri atbilst a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām.

▼M21

37.1.  Palmu dzimtas augi, kas paredzēti stādīšanai, kuru stumbra pamatnes diametrs ir virs 5 cm un kuri pieder šādām ģintīm: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithinax Mart., Washingtonia Raf.

Neierobežojot noteikumus, kas piemērojami III pielikuma A daļas 17. punktā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 37. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka

(a)  visā to dzīves ciklā ir audzēti valstī, kurā nav konstatēts Paysandisia archon (Burmeister); vai

(b)  visā to dzīves ciklā ir audzēti reģionā, kuru saskaņā ar atbilstīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nacionālā augu aizsardzības organizācija ir atzinusi par brīvu no Paysandisia archon (Burmeister); vai

(c)  vismaz divus gadu pirms eksporta ir audzēti audzēšanas vietā,

— kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija izcelsmes valstī ir reģistrējusi un pārraudzījusi un

— kurā augi bija novietoti vietā, kura bija pilnīgi fiziski aizsargāta pret Paysandisia archon (Burmeister) ieviešanos vai kurā veikta atbilstoša profilaktiska apstrāde, un

— kurā trīs oficiālajās pārbaudēs, kuras atbilstīgā laikā veic ik gadu, kā arī tieši pirms eksporta, nav novērotas Paysandisia archon (Burmeister) pazīmes.

▼M27 —————

▼B

38.2.  Fuchsia L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir ASV vai Brazīlijā

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav novēroti Aculops fuchsiae Keifer klātbūtnes simptomi un tieši pirms izvešanas veiktās pārbaudes liecina, ka augi nesatur Aculops fuchsiae Keifer.

39.  Koki un krūmi, izņemot sēklas un augus audu kultūrā, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir trešajās valstīs ārpus Eiropas un Vidusjūras baseina

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17., 18. pozīcijā, III pielikuma B daļas 1. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1. un 38.2. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:

— ir tīri (proti, no augu atliekām) un nav ziedu un augļu,

— audzēti dēstu audzētavās,

— ir testēti attiecīgajā laikā un pirms eksporta uz tiem nav novērotas kaitīgu baktēriju, vīrusu un vīrusiem līdzīgu organismu klātbūtnes pazīmes un simptomi, kā arī kaitīgu nematožu, kukaiņu, ērču un sēnīšu klātbūtnes vai to izraisītu slimību pazīmes un simptomi, vai tie attiecīgi apstrādāti, lai iznīcinātu šos organismus.

40.  Lapu koki un krūmi, izņemot sēklas un augus audu kultūrā, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir trešajās valstīs ārpus Eiropas un Vidusjūras baseina

►M3  Neierobežojot noteikumus, ko piemēro attiecībā uz III pielikuma A daļas 2., 3., 9., 15., 16., 17. un 18. punktā, III pielikuma B daļas 1. punktā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 11.1., 11.2., 11.3., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 33., 36.1., 38.1., 38.2., 39. un 45.1. punktā uzskaitītajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi nav veģetācijas stadijā un tiem nav lapu. ◄

41.  Viengadīgi un divgadīgi augi, izņemot graudzāļu dzimtas augus, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas un Vidusjūras baseina, izņemot sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 11., 13. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 32.3., 33., 34., 35.1. un 35.2. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:

— izaudzēti dēstu audzētavās,

— nesatur augu atliekas, ziedus un augļus,

— testēti vajadzīgajā laikā un pirms izvešanas, un

— 

— neuzrāda kaitīgu baktēriju, vīrusu un vīrusiem līdzīgu organismu klātbūtnes simptomi un

— neuzrāda kaitīgu nematožu, kukaiņu, ērču un sēnīšu klātbūtnes simptomi vai attiecīgi apstrādāti, lai iznīcinātu šos organismus.

42.  Graudzāļu dzimtas augi, izņemot bambusveidīgo un prosasveidīgo augu apakšdzimtas, kā arī Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. un Uniola L. ģints dekoratīvo daudzgadīgo zāļu augus, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas un Vidusjūras baseina, izņemot sēklas

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 33. un 34. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka šie augi:

— izaudzēti dēstu audzētavās,

— un

— nesatur augu atliekas, ziedus un augļus,

— un

— ir testēti un pirms izvešanas, un

— 

— neuzrāda kaitīgu baktēriju, vīrusu un vīrusiem līdzīgu organismu klātbūtnes simptomi un

— neuzrāda kaitīgu nematožu, kukaiņu, ērču un sēnīšu klātbūtnes simptomi vai attiecīgi apstrādāti, lai iznīcinātu šos organismus.

43.  Dabiski vai mākslīgi radīti punduraugi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17., 18. pozīcijā, III pielikuma B daļas 1. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1., 38.2., 39., 40. un 42. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augi, arī dabā iegūtie augi, pirms nosūtīšanas vismaz divus gadus pēc kārtas audzēti, glabāti un sagatavoti oficiāli reģistrētās dēstu audzētavās, kurās pastāv oficiāli uzraudzīts kontroles režīms;

(b)  augi a) apakšpunktā minētajās dēstu audzētavās:

aa)  vismaz a) apakšpunktā minētajā periodā

— iestādīti podos un novietoti plauktā vismaz 50 cm augstumā no zemes,

— attiecīgi apstrādāti, lai tos pasargātu no ārpuseiropas rūsas paveidiem; fitosanitārajā sertifikātā, kas paredzēts šīs direktīvas 7. panta iedaļā “dezinsekcija un/vai dezinficēšana”, jānorāda darbīgā viela, tās koncentrācija un apstrādes datums,

— ievērojot atbilstošus intervālus, vismaz sešas reizes gadā oficiāli testēti attiecībā uz šīs direktīvas pielikumos iekļauto kaitīgo organismu klātbūtni. Šīs pārbaudes, kas skar arī augus, kuri aug a) apakšpunktā minēto dēstu audzētavu tuvākajā apkārtnē, veic, vismaz vizuāli apsekojot katru lauka vai audzētavas rindu un apskatot visas augu daļas virs augsnes substrāta vismaz 300 augu izlasei, kas pieder konkrētai ģintij, ja minētās ģints augu skaits nepārsniedz 3 000 , vai 10 % augu, ja minētās ģints augu skaits pārsniedz 3 000 , attiecīgu laiku pārbauda, lai nodrošinātos pret konkrētiem

— kaitīgiem organismiem– nesatur attiecīgos kaitīgos organismus, kā novērots šajās pārbaudēs, kuras aplūkotas iepriekšējā ievilkumā. Kaitēkļu skarti augi ir jāizņem. Atlikušos augus vajadzības gadījumā pienācīgi apstrādā un pēc tam,

— iestādīti agrāk neizmantotā mākslīgā augsnes substrātā vai dabiskā augsnes substrātā, kas fumigēts vai attiecīgi termiski apstrādāts un nesatur nekādus kaitīgus organismus,

— turēti tādos apstākļos, kas pasargā augsnes substrātu no kaitīgiem organismiem, un divu nedēļu laikā pirms nosūtīšanas tie:

— 

— nopurināti un noskaloti ar tīru ūdeni, lai attīrītu no sākotnējā augsnes substrāta, un atstāti ar plikām saknēm vai

— nopurināti un noskaloti ar tīru ūdeni, lai attīrītu no sākotnējā augsnes substrāta, un pārstādīti augsnes substrātā, kas atbilst aa) punkta piektajā ievilkumā izklāstītajiem nosacījumiem, vai

— attiecīgi termiski apstrādāti, lai pasargātu augsnes substrātu no kaitīgiem organismiem; fitosanitārajā sertifikātā, kas paredzēts šīs direktīvas 7. panta iedaļā “dezinsekcija un/vai dezinficēšana” jānorāda aktīvā sastāvdaļa, tās koncentrācija un apstrādes datums;

bb)  ievietoti slēgtā tarā, kas oficiāli aizzīmogota un uz kuras norādīts reģistrētās dēstu audzētavas reģistrācijas numurs; šis numurs jānorāda arī šīs direktīvas 7. pantā paredzētā fitosanitārā sertifikāta papildu deklarācijas ailē, lai varētu identificēt sūtījumus.

44.  Neļķu dzimtas (izņemot ģinti Dianthus L.), kurvjziežu dzimtas (izņemot ģinti Dendranthema (DC.) Des Moul.), krustziežu, tauriņziežu un rožu dzimtas (izņemot ģinti Fragaria L.) daudzgadīgie zālaugi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir trešajās valstīs ārpus Eiropas un Vidusjūras baseina

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 32.1., 32.2., 32.3., 33. un 34. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka šie augi:

— izaudzēti dēstu audzētavās, un

— nesatur augu atliekas, ziedus un augļus, kā arī

— testēti vajadzīgajā laikā un pirms izvešanas, un

— 

— neuzrāda kaitīgu baktēriju, vīrusu un vīrusiem līdzīgo patogēnu klātbūtnes simptomus,

— un

— neuzrāda kaitīgu nematožu, kukaiņu, ērču un sēnīšu klātbūtnes simptomus vai attiecīgi apstrādāti, lai iznīcinātu šos organismus.

▼M3

45.1.  Stiebraugu sugu augi un Ficus L. un Hibiscus L. augi stādīšanai, kas iegūti valstīs ārpus Eiropas, izņemot sīpolus, bumbuļsīpolus, sakneņus, sēklas un bumbuļus

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas 1. iedaļas 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.3. un 36.1. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:
(a)  ir cēlušies no eksportētājvalsts apvidus, kurā pēc šīs valsts augu aizsardzības dienesta atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas), un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”;
vai
(b)  ir cēlušies no tādas audzēšanas vietas eksportētājvalstī, kurā pēc šīs valsts augu aizsardzības dienesta atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas), un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, paziņojot, ka deviņās nedēļās pirms eksporta vismaz reizi trīs nedēļās veiktās oficiālās pārbaudes liecina, ka tur nav sastopamas Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas);
vai
(c)  ja audzēšanas vietā atrod Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas), ir uzglabāti vai izaudzēti audzēšanas vietā un attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātos pret Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijām), un vēlāk šajā audzēšanas vietā nav konstatēts Bemisia tabaci (ārpuseiropas populācijas), jo ir veikti attiecīgie pasākumi cīņā pret Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijām), ko apstiprina gan oficiālās pārbaudes, kuras veiktas ik pēc nedēļas deviņu nedēļu laikā pirms eksporta, gan visā minētajā laika posmā veiktie uzraudzības pasākumi. Sīkākas ziņas par apstrādi iekļauj šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētajā sertifikātā;
vai
d)  ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas); ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas); un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.  ◄

45.2.  Grieztie Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. ziedi un Odmum L. lapu dārzeņi, kas izaudzēti valstīs ārpus Eiropas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka grieztie ziedi un lapu dārzeņi:

— ir cēlušies no valsts, kurā nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas),

— vai

— tieši pirms izvešanas ir oficiāli pārbaudīti un pārbaudēs konstatēts, ka tie nesatur Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas).

▼B

►M3  45.3. ◄    ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās sastopams tomātu dzeltenās lapu čokurošanās vīruss

Neskarot prasības, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 13. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.5., 25.6. un 25.7. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā

a)  kurās nav izplatīta Bemisia tabaci Genn.

jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augiem nav novēroti tomātu dzeltenās lapu čokurošanās vīrusa klātbūtnes simptomi.

b)  kurās ir izplatīta Bemisia tabaci Genn.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augiem nav novēroti tomātu dzeltenās lapu čokurošanās vīrusa klātbūtnes simptomi un

aa)  augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama Bemisia tabaci Genn. vai

bb)  vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālas pārbaudes, triju mēnešu laikā pirms augu eksporta audzēšanas vietā nav konstatēta Bemisia tabaci Genn. klātbūtne,

vai

(b)  audzēšanas vietā nav novēroti tomātu dzeltenās lapu čokurošanās vīrusa klātbūtnes simptomi un audzēšanas vietā piemēro attiecīgo apstrādes un pārraudzības režīmu, lai nodrošinātos pret Bemisia tabaci Genn.

►C1  46.  Augi, izņemot sēklas, sīpolus, bumbuļus, bumbuļsīpolus un sakneņus, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopami minētie kaitīgie organismi ◄

Minētie kaitīgie organismi ietver:

— pupu zeltainās mozaīkas vīrusu,

— pupu vieglās plankumainības vīrusu,

— salātu dzeltēšanas vīrusu,

— piparu tigrē slimības vīrusu,

— kabaču lapu čokurošanās vīrusu,

— citus vīrusus, ko pārnēsā Bemisia tabaci Genn.

Neskarot prasības, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 13. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.5., 25.6. 32.1., 32.2., 32.3., 35.1., 35.2., 44., ►M22  45.,  ◄ 45.1. ►M3  , 45.2. un 45.3. ◄ pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā

a)  kurās nav izplatīta Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas) vai citi minēto kaitīgo organismu pārnēsātāji

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka pilna veģetācijas perioda laikā augiem nav novēroti minēto kaitīgo organismu klātbūtnes simptomi.

b)  kurās ir izplatīta Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas) vai citi minēto kaitīgo organismu pārnēsātāji

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka attiecīgajā laikposmā augiem nav novēroti minēto kaitīgo organismu klātbūtnes simptomi
un
(a)  augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama Bemisia tabaci Genn. un citi minēto kaitīgo organismu pārnēsātāji;
vai
(b)  audzēšanas vietā nav sastopama Bemisia tabaci Genn. un citi minēto kaitīgo organismu pārnēsātāji, par ko liecina piemērotā laikā veikti oficiāli testi;
vai
(c)  augi attiecīgi apstrādāti, lai iznīcinātu Bemisia tabaci Genn;
vai
(d)  augi ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas) un kuram nav novēroti nekādi attiecīgo kaitīgo organismu klātbūtnes simptomi; ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas); un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.  ◄

47.  Helianthus annuus L. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopama Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. un de Toni,

vai

(b)  sēklas attiecīgi apstrādātas pret Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. un de Toni, izņemot sēklas, kas iegūtas no šķirnēm, kuras ir rezistentas pret visām audzēšanas apvidū izplatītajām Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. un de Toni rasēm.

48.   ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka sēklas iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai līdzvērtīgu metodi, kas apstiprināta ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄

un

(a)  sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye un kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds; vai

(b)  pēdējā pilna veģetācijas perioda laikā augiem audzēšanas vietā nav novēroti minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi; vai

(c)  izmantojot raksturīgus paraugus un piemērotas metodes, sēklas oficiāli testētas vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi.

49.1.  Medicago sativa L. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
(a)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā nav novēroti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev klātbūtnes simptomi un Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nav atrasts laboratorijas testos, izmantojot raksturīgus paraugus,
vai
(b)  pirms izvešanas veikta augu fumigācija,
vai
c)  ir veikta atbilstoša sēklu fizikālā apstrāde pret Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev un, veicot reprezentatīva parauga laboratorisko pārbaudi, konstatēts, ka sēklas nesatur šo kaitīgo organismu.  ◄

49.2.  Medicago sativa L. sēklas, kuru izcelsmes valstis ir valstis, kurās ir sastopams Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 49.1. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  pēdējo desmit gadu laikā lauku saimniecībā vai tās tuvākajā apkārtnē nav konstatēta Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. klātbūtne;

(b)  vai arī:

— šī kultūraugu šķirne ir atzīta kā ļoti rezistenta pret Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,

— vai

— vācot sēklas, tiem nav iestājies ceturtais pilnais veģetācijas periods pēc sējas un šiem kultūraugiem līdz šim tikai vienreiz novāktas sēklas,

— vai

— inertās vielas saturs, kas noteikts saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro Kopienā realizējamo sēklu sertificēšanai, nepārsniedz 0,1 % no svara;

(c)  pēdējā pilnā veģetācijas periodā vai, piemērotā gadījumā, pēdējo divu veģetācijas periodu laikā audzēšanas vietā vai jebkuriem tās tuvumā esošiem Medicago sativa L. kultūraugiem nav novēroti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. klātbūtnes simptomi;

(d)  kultūraugi izaudzēti zemes platībā, kurā triju pēdējo gadu laikā pirms sējas nav audzēti Medicago sativa L. kultūraugi.

50.  Oryza sativa L. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  sēklas oficiāli testētas, izmantojot piemērotas nematoloģiskos testus, un tajos nav atrasts Aphelenchoides besseyi Christie;

vai

(b)  sēklas attiecīgi apstrādātas ar karstu ūdeni vai izmantojot citu piemērotu paņēmienu pret Aphelenchoides besseyi Christie.

51.  Phaseolus L. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopams Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;

vai

(b)  raksturīga sēklu parauga pārbaude liecina, ka tās nesatur Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

52.  Zea mais L. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopama Erwinia stewartii (Smith) Dye,

vai

(b)  raksturīga sēklu parauga pārbaude liecina, ka tās nesatur Erwinia stewartii (Smith) Dye.

53.  Triticum, Secale un X Triticosecale ģints sēklas no Afganistānas, Indijas, Irākas ►M9  , Irāna ◄ , Meksikas, Nepālas, Pakistānas ►M3  , Dienvidāfrika ◄ un ASV, kur ir sastopama Tilletia indica Mitra

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka sēklas ievestas no apvidus, kurā nav sastopama Tilletia indica Mitra. Fitosanitārajā sertifikātā, kas paredzēts 7. pantā, jānorāda minētais apvidus.

54.  Triticum, Secale un X Triticosecale ģints graudi no Afganistānas, Indijas, Irākas ►M9  , Irāna ◄ , Meksikas, Nepālas, Pakistānas ►M3  , Dienvidāfrika ◄ un ASV, kur ir sastopama Tilletia indica Mitra

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(i)  sēklas ievestas no apvidus, kurā nav sastopama Tilletia indica Mitra. Minētais apvidus vai apvidi jānorāda 7. pantā paredzētā fitosanitārā sertifikāta iedaļā “izcelsmes vieta” vai

(ii)  pēdējā pilna veģetācijas perioda laikā augiem audzēšanas vietā nav novēroti Tilletia indica Mitra klātbūtnes simptomi un raksturīgi graudu paraugi, kas ņemti un testēti gan ražas novākšanas brīdī, gan pirms nosūtīšanas, nesatur Tilletia indica Mitra; pēdējais fakts jānorāda 7. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta iedaļā “produkcijas nosaukums”, iekļaujot ierakstu “paraugi testēti un nesatur Tilletia indica Mitra”.

(1)   OV 125, 11.7.1966., 2320./66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 1999/742/EK (OV L 297, 18.11.1999., 39. lpp.).

II iedaļa

AUGI, AUGU PRODUKTI UN CITI OBJEKTI, KURU IZCELSME IR KOPIENĀAugi, augu produkti un citi objekti

Īpašas prasības

▼M12 —————

▼M28

2.  Platanus L. koksne, arī koksne, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  koksnes izcelsme ir apvidos, kuros nav sastopams Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;

vai

b)   ►C3  uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam Kiln dried (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nepārsniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. ◄

▼M12 —————

▼B

4.  PinusL. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Scrirrhia pini Funk un Parker klātbūtnes simptomi.

5.  Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. un Tsuga Carr. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 4. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Melampsora medusae Thümen klātbūtnes simptomi.

6.  Populus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Melampsora medusae Thümen klātbūtnes simptomi.

7.  Castanea Mill. un Quercus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

vai

(b)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr klātbūtnes simptomi.

▼M28

►C3  
8.  Platanus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas  ◄

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  augu izcelsme ir no apvidus, kurā nav sastopams Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;

vai

b)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. klātbūtnes simptomi.

▼B

9.   ►M8  Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas ◄

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augu izcelsme ir no apvidiem, kuros, kā atzīts ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ , nav sastopami Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

vai

(b)  audzēšanas laukā un tā tuvākajā apkārtnē ir iznīcināti augi ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. klātbūtnes pazīmēm.

▼M27

10.  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augi, izņemot augļus un sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  augu izcelsme ir apvidos, kuros nav sastopami Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli un Gikashvili, un citrusu tristēzas vīruss (Eiropas celmi);

vai

b)  augi ir iegūti atbilstoši sertifikācijas shēmai, kurā paredzēts, ka tos iegūst tieši no materiāla, ko uzglabā piemērotos apstākļos un katru atsevišķi oficiāli pārbauda vismaz attiecībā uz citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas vīrusa celmiem), izmantojot attiecīgus testus vai metodes, kas atbilst starptautisko standartu prasībām, un tos pastāvīgi audzē no kukaiņiem aizsargātā siltumnīcā vai izolētā kamerā, kur nav novēroti Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli un Gikashvili, un citrusu tristēzas vīrusa (Eiropas celmu) klātbūtnes simptomi;

vai

c)  augi:

— ir iegūti atbilstoši sertifikācijas shēmai, kurā paredzēts, ka tos iegūst tieši no materiāla, ko uzglabā piemērotos apstākļos un katru atsevišķi oficiāli pārbauda vismaz attiecībā uz citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas celmiem), izmantojot attiecīgus testus vai metodes, kas atbilst starptautisko standartu prasībām, un kurš saskaņā ar šo pārbaužu rezultātiem nav inficēts ar citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas celmiem), un attiecībā uz kuru, veicot oficiālas individuālas pārbaude saskaņā ar šajā ievilkumā minētajām metodēm, oficiāli atzīts, ka tas nesatur vismaz citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas celmus),

— un

— kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, ir pienācīgi pārbaudīti un tiem nav novēroti Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli un Gikashvili, un citrusu tristēzas vīrusa (Eiropas celmu) klātbūtnes simptomi.

▼M27

10.1.  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu, kā arī Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm. un Zanthoxylum L. augi, izņemot augļus un sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Trioza erytreae Del Guercio.

▼B

11.  Ārumu (Araceae), marantu (Marantaceae), banānu (Musaceae) dzimtas, Persea spp. ģints un strelīciju dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā nav novēroti Radopholus similis (Cobb) Thorne klātbūtnes simptomi;

vai

b)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, veikts augsnes un aizdomīgu augu sakņu oficiāls nematoloģisks tests vismaz attiecībā uz Radopholus similis (Cobb) Thorne un šajās pārbaudēs nav atklāts minētais kaitīgais organisms.

12.  Fragaria L. Prunus L. un Rubus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopami minētie kaitīgie organismi;

vai

b)  pēdējā pilna veģetācijas perioda laikā augiem audzēšanas vietā nav novēroti minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi.

Minētie kaitīgie organismi ietver:

— uz Fragaria L augiem:

— 

— Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,

— smiltsķērsu mozaīkas vīrusu,

— avenāju gredzenplankumainības vīrusu,

— zemenāju lapu čokurošanās vīrusu,

— zemenāju latento gredzenplankumainības vīrusu,

— zemenāju lapu apmales dzeltēšanas vīrusu,

— tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusu,

— Xanthomonas fragariae Kennedy un King;

— uz Prunus L. augiem:

— 

— aprikožu hlorotiskās lapu ritināšanās mikoplazmu,

— Xanthomonas campestrispv. pruni (Smith) Dye;

— uz Prunus persica (L.) Batsch augiem:

— 

— Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al) Young et al.;

— uz Rubus L. augiem:

— 

— smiltsķērsu mozaīkas vīrusu,

— avenāju gredzenplankumainības vīrusu,

— zemenāju latento gredzenplankumainības vīrusu,

— tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusu.

13.  Cydonia Mill. un Pyrus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 9. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama bumbieru nīkulības mikoplazma;

vai

b)  pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu laikā audzēšanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē ir iznīcināti augi, kuru simptomi rada aizdomas par bumbieru nīkulības mikoplazmas klātbūtni.

14.  Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 12. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopams Aphelenchoides besseyi Christie;

vai

b)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā augiem nav novēroti Aphelenchoides besseyi Christie klātbūtnes simptomi;

vai

c)  audzējot augus audu kultūrā, tie ir iegūti no augiem, kas atbilst šā apraksta b) apakšpunkta prasībām, vai oficiāli testēti, izmantojot piemērotas nematoloģiskās metodes, un tiem nav atrasts Aphelenchoides besseyi Christie.

15.  Malus Mill. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 9. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama ābeļu proliferācijas mikoplazma;

vai

(b)  

aa)  augi, kas nav izaudzēti no sēklām, ir:

— oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas paredz, ka tos tiešā veidā iegūst no materiāla, ko uzglabā piemērotos apstākļos un oficiāli pārbauda vismaz attiecībā uz ābeļu proliferācijas mikoplazmu, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs tam nav atrasti minētie kaitīgie organismi,

— vai

— tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo sešu pilnu veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz ābeļu proliferācijas mikoplazmu, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs tam nav atrasts minētais kaitīgais organisms;

bb)  sākoties pēdējiem trim pilniem veģetācijas periodiem, augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti ābeļu proliferācijas mikoplazmas izraisītu slimību simptomi.

16.  Šādu Prunus L. sugu augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas:

— Prunus amygdalus Batsch,

— Prunus armeniaca L.,

— Prunus blireiana Andre,

— Prunus brigantina Vill.,

— Prunus cerasifera Ehrh.,

— Prunus cistena Hansen,

— Prunus curdica Fenzl un Fritsch.,

— Prunus domestica ssp. domestica L.,

— Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid,

— Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

— Prunus glandulosa Thunb.,

— Prunus holosericea Batal.,

— Prunus hortulana Bailey,

— Prunus japonica Thunb.,

— Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

— Prunus maritima Marsh.,

— Prunus mume Sieb & Zucc.,

— Prunus nigra Ait.,

— Prunus persica (L.) Batsch,

— Prunus salicina L.,

— Prunus sibirica L.,

— Prunus simonii Carr.,

— Prunus spinosa L.,

— Prunus tomentosa Thunb.,

— Prunus triloba Lindl., citas Prunus L. sugas, kas ir ieņēmīgas pret plūmju virālo baku vīrusu

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 12. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopams plūmju virālo baku vīruss;

vai

b)  

aa)  augi, kuri nav izaudzēti no sēklām, ir:

— oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas paredz, ka tos tiešā veidā iegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz plūmju virālo baku vīrusu, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos tiem nav atrasti minētie kaitīgie organismi,

— vai

— tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz plūmju virālo baku vīrusu, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav atrasti minētie kaitīgie organismi;

bb)  sākoties pēdējiem trim pilniem veģetācijas periodiem, augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa izraisītas slimības simptomi;

cc)  audzēšanas vietā ir iznīcināti augi, kuriem ir vīrusu vai vīrusiem līdzīgo patogēnu izraisītas slimības simptomi.

17.  Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējiem diviem pilniem veģetācijas periodiem, mātes celma augiem audzēšanas vietā nav novēroti vīnogulāju flavescence dorée MLO un Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. klātbūtnes simptomi.

▼M27

18.1.  Solanum tuberosum L. bumbuļi, kas paredzēti stādīšanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival apkarošanu;

un

b)  bumbuļu izcelsme ir teritorijā, kurā nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al., vai arī ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. apkarošanu;

un

d)  

aa)  bumbuļu izcelsme ir teritorijās, kurās nav sastopams Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; vai

bb)  teritorijās, kurās Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ir sastopams, bumbuļi ir iegūti audzēšanas vietā, kurā Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nav sastopams, vai vietā, ko par tādu uzskata pēc attiecīgu pasākumu veikšanas, lai iznīcinātu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

un

e)  bumbuļu izcelsme ir teritorijās, kuros Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (neviena populācija) un Meloidogyne fallax Karssen nav sastopami, vai teritorijās, kurās Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen ir sastopami:

— bumbuļi ir iegūti audzēšanas vietā, kurā, ņemot vērā saimniekkultūru ikgadējās apsekošanas rezultātus, ko veic, noteiktā laikā vizuāli pārbaudot saimniekaugus un pēc audzēšanas vietā izaudzēto kartupeļu novākšanas gan ārēji apskatot bumbuļus, gan tos pārgriežot, Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (neviena populācija) un Meloidogyne fallax Karssen nav sastopami, vai

— pēc bumbuļu novākšanas tiem izlases veidā pārbaudīti slimības simptomi pēc attiecīgās inducēšanas metodes vai tie pārbaudīti laboratorijā, kā arī piemērotā laikā veikta to pārbaude, gan ārēji apskatot bumbuļus, gan tos pārgriežot, arī tad, kad jāaizdara iepakojums vai tara pirms laišanas tirgū saskaņā ar noslēgšanas noteikumiem Padomes Direktīvā 66/403/EEK, un nav novēroti Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (nevienas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen klātbūtnes simptomi.

▼M27

18.1.1.  Solanum tuberosum L. bumbuļi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot bumbuļus, ko paredzēts stādīt saskaņā ar Padomes Direktīvas 2007/33/EK 4. panta 4. punkta b) apakšpunkta noteikumiem

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz stādīšanai paredzētajiem Solanum tuberosum L. bumbuļiem, kas minēti IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1. punktā, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu.

▼B

18.2.  Solanum tuberosum L. bumbuļi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot tādu šķirņu bumbuļus, kuras oficiāli apstiprinātas vienā vai vairākās dalībvalstīs saskaņā ar Padomes 1970. gada 29. septembra Direktīvu 70/457/EEK par kopējo lauksaimniecības augu šķirņu katalogu (1)

Neskarot īpašās prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1. pozīcijā minētajiem bumbuļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka bumbuļi:

— pieder izlases materiālam, šo apliecinājumu pienācīgā veidā iekļaujot bumbuļiem pievienotajā dokumentā,

— izaudzēti Kopienā,

— un

— iegūti tiešā pēctecībā no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un Kopienas iekšienē oficiāli testēts karantīnā, izmantojot piemērotas metodes, un, kā liecina pārbaudes, nesatur kaitīgus organismus.

18.3.  Stolonus vai bumbuļus veidojošo Solanum L. sugu vai to hibrīdu augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1. vai 18.2. pozīcijā minētos Solanum tuberosum L. bumbuļus un kultūru pavairošanas materiālu, kas glabājas gēnu bankās vai ģenētiskā materiāla kolekcijās

a)  Augi uzglabāti karantīnas apstākļos un, testējot tos karantīnas laikā, nesatur nekādus kaitīgus organismus;

b)  testēšana karantīnas laikā, kuras minētas a) apakšpunktā,

aa)  uzrauga attiecīgās dalībvalsts oficiālās augu aizsardzības organizācijas un veic apmācīts minētās organizācijas vai kādas citas oficiāli apstiprinātas organizācijas zinātniskais personāls;

bb)  veic ar piemērotu aparatūru aprīkotā vietā, kas nodrošina kaitīgu organismu ierobežošanu un materiāla, kā arī indikatoraugu uzturēšanu tādā veidā, kas nepieļauj nekādus kaitīgo organismu izplatīšanās draudus;

cc)  veic katrai materiāla vienībai,

— vismaz viena pilna veģetatīvā perioda laikā regulāri vizuālas pārbaudes veidā novērtējot kaitīgu organismu klātbūtnes simptomus, ņemot vērā materiāla īpatnības un attīstības posmu testēšanas programmas laikā,

— veicot testēšanu saskaņā ar attiecīgajām metodēm, kas jāiesniedz izskatīšanai 18. pantā minētajai komitejai:

— 

— visus kartupeļu paraugus testē vismaz attiecībā uz

— 

— kartupeļu Andu latento vīrusu,

— Arrakačas vīrusa B. oca celmu,

— kartupeļu melnās gredzenplankumainības vīrusu,

— kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīdu,

— kartupeļu T tipa vīrusu,

— kartupeļu Andu plankumainības vīrusu,

— A, M, S, V, X un Y tipa (arī Yo, Yn un Yc) kartupeļu parasto vīrusu un kartupeļu lapu ritināšanās vīrusu,

— Clayibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al.,

—  ►M27  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ◄

— no sēklām audzētos kartupeļus testē vismaz attiecībā uz iepriekš uzskaitītajiem vīrusiem un viroīdiem;

dd)  attiecīgi testē jebkuras citas slimības simptomus, veicot apskati, lai noteiktu kaitīgos organismus, kas izraisījuši šos simptomusi;

c)  jebkuru materiālu, kas saskaņā ar b) apakšpunktā minētajiemm testiem satur b) apakšpunktā minētos kaitīgos organismus, nekavējoties iznīcina vai izmanto paņēmienus, kas iznīcina šo (-os) kaitīgo (-os) organismu (-us);

d)  ikviena organizācija vai pētniecības iestāde, kurā glabājas šis materiāls, par to paziņo dalībvalsts oficiālajam augu aizsardzības dienestam.

18.4.  Stolonus vai bumbuļus veidojošo Solanum L. sugu vai to hibrīdu augi, kas paredzēti stādīšanai un glabājas gēnu bankās vai ģenētiskā materiāla kolekcijas

Ikviena organizācija vai pētniecības iestāde, kurā glabājas šis materiāls, par to paziņo dalībvalsts oficiālajam augu aizsardzības dienestam.

▼M27

18.5.  Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1., 18.1.1., 18.2., 18.3. vai 18.4. punktā minētos bumbuļus

Uz iepakojuma jānorāda reģistrācijas numurs, bet, ja kartupeļus pārvadā bez iepakojuma kā beramkravu, tas jānorāda uz transportlīdzekļa, ar ko pārvadā kartupeļus, kas apliecina, ka kartupeļus izaudzējis oficiāli reģistrēts ražotājs vai tie ievesti no oficiāli reģistrētām kolektīvajām noliktavām vai nosūtīšanas centriem, kuri atrodas audzēšanas teritorijā, norādot, ka bumbuļi nesatur Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. un ka:

a)  ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival apkarošanu;

un

b)  attiecīgā gadījumā ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. apkarošanu;

un

c)  Savienības noteikumi attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu.

▼B

18.6.  Nakteņu dzimtas augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas un augus, kuri nav minēti IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.4. vai 18.5. pozīcijā

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1., 18.2. un 18.3. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama kartupeļu stolbūra mikoplazma;

vai

b)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, augiem audzēšanas vietā nav novēroti kartupeļu stolbūra mikoplazmas klātbūtnes simptomi.

▼M27

18.6.1.  Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. un Solanum melongena L. augi ar saknēm, izņemot augus, ko paredzēts stādīt saskaņā ar Padomes Direktīvas 2007/33/EK 4. panta 4. punkta a) apakšpunkta noteikumiem

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.6. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu.

▼M27

18.7.  Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. un Solanum melongena L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.6. punktā minētajiem augiem, attiecīgā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  augu izcelsme ir apvidos, kuros nav sastopami Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

vai

b)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, audzēšanas vietā uz augiem nav novēroti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. klātbūtnes simptomi.

▼B

19.  Humulus lupulus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, apiņiem audzēšanas vietā nav novēroti Verticillium albo-atrum Reinke un Berthold un Verticillum dahliae Klebahn klātbūtnes simptomi.

▼M21

19.1.  Palmu dzimtas augi, kas paredzēti stādīšanai, kuru stumbra pamatnes diametrs ir virs 5 cm un kuri pieder šādām ģintīm: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithinax Mart., Washingtonia Raf.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:

a)  visā to dzīves ciklā ir audzēti reģionā, kuru saskaņā ar atbilstīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nacionālā augu aizsardzības organizācija ir atzinusi par brīvu no Paysandisia archon (Burmeister); vai

b)  vismaz divus gadu pirms to pārvietošanas ir audzēti audzēšanas vietā,

— kuru dalībvalsts nacionālā augu aizsardzības organizācija izcelsmes valstī ir reģistrējusi un pārraudzījusi un

— kurā augi bija novietoti vietā, kura bija pilnīgi fiziski aizsargāta pret Paysandisia archon (Burmeister) ieviešanos vai kurā veikta atbilstoša profilaktiska apstrāde, un

— kurā trīs oficiālajās pārbaudēs, kuras atbilstīgā laikā veic ik gadu, nav novērotas Paysandisia archon (Burmeister) pazīmes.

▼M27

20.  Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. un Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

aa)  augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc valsts augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopami Helicoverpa armigera (Hübner) un Spodoptera littoralis (Boisd.);

vai

a)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, audzēšanas vietā nav novēroti Helicoverpa armigera (Hübner) vai Spodoptera littoralis (Boisd.) klātbūtnes simptomi;

vai

b)  augi ir attiecīgi apstrādāti, lai tos pasargātu no minētajiem organismiem.

▼B

21.1.  Dendranthema (DC.) Des Moul. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 20. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  augi ir, vēlākais, trešās paaudzes pēcteči, kas iegūti no materiāla, kurā, veicot virusoloģisko testēšanu, nav konstatēts krizantēmu pundurainības viroīds, vai tieši iegūti no materiāla, kas nesatur krizantēmu pundurainības viroīdu, pamatojoties uz oficiālu ziedēšanas laikā veiktu testēšanu, izmantojot raksturīgu paraugu, kas aptver vismaz 10 % augu;

b)  augu vai spraudeņu izcelsme ir pašu audzētavā,

— kurā triju mēnešu laikā pirms nosūtīšanas vismaz reizi mēnesī veiktas oficiāla testēšana un minētajā laikā nav novēroti Puccinia horiana Hennings klātbūtnes simptomi un kuras tuvākajā apkārtnē triju mēnešu laikā pirms tirdzniecības nav novēroti Puccinia horiana Hennings klātbūtnes simptomi,

— vai

— sūtījums attiecīgi apstrādāts pret Puccinia horiana Hennings;

c)  neapsakņotu spraudeņu gadījumā, spraudeņiem vai augiem, no kuriem tie iegūti, nav novēroti Didymella ligulicola (Baker, Dimock un Davis) v. Arx klātbūtnes simptomi, bet apsakņotu spraudeņu gadījumā – spraudeņiem vai dēstu dobē nav novēroti Didymella ligulicola (Baker, Dimock un Davis) v. Arx klātbūtnes simptomi.

21.2.  Dianthus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 20. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

— augi iegūti tiešā pēctecībā no mātesaugiem, kas, pamatojoties uz oficiāli apstiprinātajiem testiem, kas veikti vismaz vienreiz divu iepriekšējo gadu laikā, nesatur Erwinia chrysanthemi pv. Dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr un Burkholder un Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,

— augiem nav novēroti iepriekš minēto kaitīgo organismu klātbūtnes simptomi.

22.  Tulipa L. un Narcissus L. sīpoli, izņemot sīpolus, kam uz iepakojuma vai citādā veidā norādīts, ka tie paredzēti pārdošanai galīgajiem lietotājiem, kas profesionāli nenodarbojas ar grieztu ziedu ražošanu

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, augiem nav novēroti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev klātbūtnes simptomi.

▼M3

23.  Stiebraugu sugu augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot:

— sīpolus,

— bumbuļsīpolus,

— graudzāļu dzimtas augus,

— sakneņus,

— sēklas,

— bumbuļus

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas 11. iedaļas 20., 21.1. vai 21.2. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a)  augi cēlušies no apvidus, kurā nav sastopami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess);
vai
b)  trijos mēnešos pirms ražas novākšanas, vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālas pārbaudes, audzēšanas vietā nav novērotas Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess) pazīmes;
vai
c)  tieši pirms izvešanas augiem veiktas oficiālas pārbaudes, kurās konstatēts, ka augi nesatur Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess), un tie attiecīgi apstrādāti pret Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess);
vai
d)  augi ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess); tie ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess); un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.  ◄

▼M27

24.  Augi ar saknēm, iestādīti vai paredzēti stādīšanai, kas audzēti atklātā laukā

Jābūt pierādījumam, ka audzēšanas vietā nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. un Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

▼M27

24.1.  Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. un Fragaria L. augi ar saknēm, kas audzēti atklātā laukā un paredzēti stādīšanai,

un

Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. un Tulipa L. sīpoli, gumi un sakneņi, kas audzēti atklātā laukā, izņemot augus, sīpolus, gumus un sakneņus, ko paredzēts stādīt saskaņā ar Padomes Direktīvas 2007/33/EK 4. panta 4. punkta a) vai c) apakšpunktu

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 24. punktā minētajiem augiem, jābūt pierādījumam, ka ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu.

▼B

25.  Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopams biešu galotnes čokurošanās vīruss;

vai

b)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas apvidū nav sastopams biešu galotnes čokurošanās vīruss un audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti biešu galotnes čokurošanās vīrusa klātbūtnes simptomi.

26.  Helianthus annuus L. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopama Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. un de Toni;

vai

b)  sēklas attiecīgi apstrādātas pret Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. un de Toni, izņemot sēklas, kas iegūtas no šķirnēm, kuras ir rezistentas pret visām audzēšanas apvidū sastopamajāmPlasmopara halstedii (Farlow) Berl. un de Toni rasēm.

26.1.   ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.6. un 23. Pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopams tomātu dzeltenās lapu čokurošanās vīruss;

vai

b)  augiem nav novēroti tomātu dzeltenās lapu čokurošanās vīrusa klātbūtnes simptomi

un

aa)  augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama Bemisia tabaci Genn.;

vai

bb)  vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālu testēšanu, triju mēnešu laikā pirms augu eksporta audzēšanas vietā nav konstatēta Bemisia tabaci Genn. Klātbūtne;

vai

c)  audzēšanas vietā nav novēroti Bemisia tabaci Genn. klātbūtnes simptomi un audzēšanas vietā piemēro attiecīgo apstrādes un pārraudzības režīmu, lai nodrošinātos pret Bemisia tabaci Genn.

27.   ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka sēklas iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai līdzvērtīgu metodi, kas apstiprināta ►M4  saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru ◄ :

un

a)  sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye;

vai

b)  pēdējā pilna veģetācijas perioda laikā augiem audzēšanas vietā nav novēroti minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi;

vai

c)  izmantojot raksturīgus paraugus un piemērotas metodes, sēklas oficiāli testētas vismaz attiecībā uz šiem kaitīgajiem organismiem un pārbaužu rezultāti liecina, ka tās nesatur šos kaitīgos organismus.

28.1.  Medicago sativa L. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā nav novēroti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev klātbūtnes simptomi un Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nav atrasts laboratorijas pārbaudēs, izmantojot raksturīgus paraugus;
vai
b)  pirms tirdzniecības veikta sēklu fumigācija;
vai
c)  ir veikta atbilstoša sēklu fizikālā apstrāde pret Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev un, veicot reprezentatīva parauga laboratorisko pārbaudi, konstatēts, ka sēklas nesatur šo kaitīgo organismu.  ◄

28.2.  Medicago sativa L. sēklas

Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 28.1. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopams Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus) Davis et al.;

vai

(b)  

— pēdējo desmit gadu laikā lauku saimniecībā vai tās tuvākajā apkārtnē nav konstatēta Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. klātbūtne;

— un

— 

— šī kultūraugu šķirne ir atzīta kā ļoti rezistenta pret Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,

— vai

— vācot sēklas, tiem nav iestājies ceturtais pilnais veģetācijas periods pēc sējas un šiem kultūraugiem līdz šim tikai vienreiz novāktas sēklas,

— vai

— inertās vielas saturs, kas noteikts saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro Kopienā realizējamo sēklu sertificēšanai, nepārsniedz 0,1 % no svara,

— pēdējā pilna veģetācijas perioda laikā vai vajadzības gadījumā pēdējo divu veģetācijas periodu laikā audzēšanas vietā vai jebkuriem Medicago sativa L. kultūraugiem tās tuvumā nav novēroti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. klātbūtnes simptomi,

— kultūraugi izaudzēti zemes platībā, kurā pēdējo triju gadu laikā pirms sējas nav audzēti Medicago sativa L. kultūraugi.

29.  Phaseolus L. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)  sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopams Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;

vai

b)  raksturīga sēklu parauga pārbaude liecina, ka tās nesatur Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

30.1.  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi

Uz iepakojuma jābūt attiecīgam izcelsmes marķējumam.

(1)   OV 125, 11.7.1966., 2320./66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 1999/742/EK (OV L 297, 18.11.1999., 39. lpp.).

B DAĻA

ĪPAŠAS PRASĪBAS, KURAS JĀNOSAKA VISĀM DALĪBVALSTĪM ATTIECĪBĀ UZ AUGU, AUGU PRODUKTU UN CITU OBJEKTU IEVEŠANU UN APRITI DAŽĀS AIZSARGĀJAMĀS ZONĀSAugi, augu produkti un citi objekti

Īpašas prasības

Aizsargājamā(-ās) zona(-as)

1.  Skujkoku (Coniferales) koksne

Neskarot prasības, kas attiecas uz ►M22  IV pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7. pozīcijā ◄ minēto koksni, piemērotā gadījumā:

(a)  koksnei jābūt nomizotai;

vai

(b)  jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Dendroctonus micans Kugelan;

vai

(c)  uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā), “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu.

►M14  EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersija) ◄

2.  Skujkoku (Coniferales) koksne

Neskarot prasības, kas piemērotā gadījumā attiecas uz ►M22  IV pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7. pozīcijā ◄ un IV pielikuma B daļas 1. pozīcijā minēto koksni:

(a)  koksnei jābūt nomizotai;

vai

(b)  jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips duplicatus Sahlbergh;

vai

(c)  uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā), “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu.

EL, IRL, UK

3.  Skujkoku (Coniferales) koksne

Neskarot prasības, kas piemērotā gadījumā attiecas uz ►M22  IV pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7. pozīcijā ◄ un IV pielikuma B daļas 1. un 2. pozīcijā minēto koksni:

(a)  koksnei jābūt nomizotai;

vai

(b)  jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips typographus Heer;

vai

(c)  uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā), “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu.

IRL, UK

4.  Skujkoku (Coniferales) koksne

Neskarot prasības, kas piemērotā gadījumā attiecas uz ►M22  IV pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7. pozīcijā ◄ un IV pielikuma B daļas 1., 2., 3. pozīcijā minēto koksni:

(a)  koksnei jābūt nomizotai;

vai

(b)  jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips amitinus Eichhof;

vai

(c)  uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā), “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu.

►M27  EL, IRL, UK ◄

5.  Skujkoku (Coniferales) koksne

Neskarot prasības, kas piemērotā gadījumā attiecas uz ►M22  IV pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7. pozīcijā ◄ un IV pielikuma B daļas 1., 2., 3. un 4. pozīcijā minēto koksni:

(a)  koksnei jābūt nomizotai;

Vai

(b)  jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips cembrae Heer;

vai

(c)  uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā), “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu.

EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala)

6.  Skujkoku (Coniferales) koksne

Neskarot prasības, kas piemērotā gadījumā attiecas uz ►M22  IV pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7. pozīcijā ◄ un IV pielikuma B daļas 1., 2., 3., 4. un 5. pozīcijā minēto koksni:

(a)  koksnei jābūt nomizotai;

vai

(b)  jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips sexdentatus Börner;

vai

(c)  uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā), “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu.

►A1  CY, ◄ IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala)

▼M1 —————

▼M2 —————

▼M12

6.3.  Castanea Mill. Koksne

(a)   ►C2  Koksnei ir jābūt bez mizas ◄ ,

vai

(b)  ir jābūt oficiālam paziņojumam par to, ka

i)  koksne nāk no vietām, par kurām ir zināms, ka tās ir brīvas no Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

vai

ii)   ►C2  koksne ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, nepārsniedz 20 %; ◄ tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi.

►M27  CZ, IRL, S, UK ◄

▼M28

6.4.  Platanus L. koksne, arī koksne, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Savienībā, Armēnijā, Šveicē vai ASV

Neierobežojot noteikumus, kas skar IV pielikuma A daļas I iedaļas 5. punktā un 7.1.2. punktā un IV pielikuma A daļas II iedaļas 2. punktā minēto koksni, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  koksnes izcelsme ir apvidū, kurš saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem ir brīvs no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.; vai

(b)   ►C3  uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam Kiln dried (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nepārsniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu; vai ◄

(c)  koksnes izcelsme ir labās puses slejā uzskaitītajā aizsargājamajā zonā.

UK

▼B

7.  Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. un Pseudotsuga Carr. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. pozīcijā un IV pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Dendroctonus micans Kugelan.

►M14  EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersija) ◄

8.  Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. un Pinus L. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips duplicatus Sahlberg.

EL, IRL, UK

9.  Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. un Pseudotsuga Carr. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7., 8. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips typographus Heer.

IRL, UK

10.  Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. un Pinus L. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7., 8., 9. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips amitinus Eichhof.

►M27  EL, IRL, UK ◄

11.  Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. un Pseudotsuga Carr. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips cembrae Heer.

EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala)

12.  Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. un Pinus L. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10., 11. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips sexdentatus Börner.

►A1  CY, ◄ IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala)

▼M28

12.1.  Platanus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, ar izcelsmi Savienībā, Armēnijā, Šveicē vai ASV

Neierobežojot noteikumus, kas skar IV pielikuma A daļas I iedaļas 12. punktā un IV pielikuma A daļas II iedaļas 8. punktā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augi visā to dzīves ciklā ir audzēti apvidū, kurš saskaņā ar atbilstīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem ir atzīts par brīvu no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.; vai

(b)  augi visā to dzīves ciklā ir audzēti labās puses slejā uzskaitītajā aizsargājamajā zonā.

UK

▼M1 —————

▼B

14.1.  Izolēta skujkoku (Coniferales) miza

►M12  Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 4. pozīcijā ◄ Minēto koku mizu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai:

(a)  veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem;

vai

(b)  tā ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Dendroctonus micans Kugelan.

►M14  EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersija) ◄

14.2.  Izolēta skujkoku (Coniferales) miza

Neierobežojot noteikumus, kas skar ►M12   III pielikuma A daļas 4. pozīcijāun  ◄ IV pielikuma B daļas 14.1. pozīcijā minēto koku mizu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai:

(a)  veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem;

vai

(b)  tā ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips amitinus Eichhof.

►M27  EL, IRL, UK ◄

14.3.  Izolēta skujkoku (Coniferales) miza

Neierobežojot noteikumus, kas skar ►M12  III pielikuma A daļas 4. pozīcijā un  ◄ IV pielikuma B daļas 14.1., 14.2. pozīcijā minēto koku mizu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai:

(a)  veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem;

vai

(b)  tā ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips cembrae Heer.

EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala)

14.4.  Izolēta skujkoku (Coniferales) miza

Neierobežojot noteikumus, kas skar ►M12  III pielikuma A daļas 4. pozīcijā un  ◄ IV pielikuma B daļas 14.1., 14.2., 14.3. pozīcijā minēto koku mizu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai:

(a)  veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem;

vai

(b)  tā ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips duplicatus Sahlberg.

EL, IRL, UK

14.5.  zolēta skujkoku (Coniferales) miza

Neierobežojot noteikumus, kas skar ►M12  III pielikuma A daļas 4. pozīcijā un  ◄ IV pielikuma B daļas 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. pozīcijā minēto koku mizu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai:

(a)  veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem;

vai

(b)  tā ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips sexdentatus Börner.

►A1  CY, ◄ IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala)

14.6.  Izolēta skujkoku (Coniferales) miza

Neierobežojot noteikumus, kas skar ►M12  III pielikuma A daļas 4. pozīcijā un  ◄ IV pielikuma B daļas 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5. pozīcijā minēto koku mizu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai:

(a)  veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem;

vai

(b)  tā ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips typographus Heer.

IRL, UK

▼M2 —————

▼M1 —————

▼M12

14.9.  Izolēta Castanea Mill. Miza

Ir jābūt oficiālam paziņojumam, ka izolētā miza:

(a)  nāk no vietām, par kurām ir zināms, ka tās ir brīvas no Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,

vai

(b)  tikusi pakļauta pienācīgai fumigācijai vai citai attiecīgai apstrādei pret Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. atbilstīgi specifikācijai, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. pantā 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t.i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt norādei uz aktīvo ingredientu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h).

►M27  CZ, IRL, S, UK ◄

▼B

15.  Larix Mill. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 10. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 5. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti dēstu audzētavās un ka audzēšanas vietā nav sastopama Cephalcia lariciphila (Klug.).

IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersi)

16.  Pinus L., Picea A. Dietr.,Larix Mill., Abies Mill. un Pseudotsuga Carr. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 4. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti dēstu audzētavās un ka audzēšanas vietā nav sastopama Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet.

IRL, UK (Ziemeļīrija)

▼M19 —————

▼B

18.  Picea A. Dietr. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 10. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 5. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 16. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti dēstu audzētavās un ka audzēšanas vietā nav sastopama Gilpinia hercyniae (Hartig).

EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersi)

19.  Eucalyptus l'Herit. augi, izņemot augļus un sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augi ir attīrīti no augsnes un apstrādāti pret Gonipterus scutellatus Gyll.

vai

(b)  augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopams Gonipterus scutellatus Gyll.

►M7  EL, P (Azoru salas) ◄

▼M27

19.1.  Castanea Mill. augi, kas paredzēti stādīšanai

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 2. punktā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 11.1. un 11.2. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augi visā to dzīves ciklā ir audzēti audzēšanas vietās valstīs, kurās nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

vai

(b)  augi visā to dzīves ciklā ir audzēti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

vai

(c)  augi visā to dzīves ciklā ir audzēti aizsargājamajās zonās, kas norādītas slejā pa labi.

CZ, IRL, S, UK

▼B

20.1.  Solanum tuberosum L. bumbuļi, kas paredzēti stādīšanai

Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 10., 11. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.1., 25.2., 25.3., 25.4., 25.6. pozīcijā un IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1., 18.2., 18.3., 18.4., 18.6. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka bumbuļi:

(a)  izaudzēti apvidū, kurā nav sastopams biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss (BNDDV);

vai

(b)  izaudzēti tīrumā vai izmantojot augsni saturošu augsnes substrātu, kas nav invadēti ar BNDDV, vai oficiāli testēti ar piemērotu metodi un tiem nav atrasts BNDDV;

vai

(c)  ir nomazgāti un brīvi no augsnes.

►M10   ►M14  DK, ◄ F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), ►M17   LT, ◄ UK (Ziemeļīrija) ◄

▼M3

20.2.  Solanum tuberosum L. bumbuļi, kas nav minēti IV pielikuma B daļas 20.1. punktā

(a)  Augsnes saturs kravā nedrīkst pārsniegt 1 % no svara

vai

(b)  bumbuļi paredzēti pārstrādei uzņēmumā ar oficiāli atzītu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kur nepastāv BNDDV izplatīšanās risks.

►M10   ►M14  DK, ◄ F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), ►M17   LT, ◄ UK (Ziemeļīrija) ◄

▼M27

20.3.  Augi ar saknēm, iestādīti vai paredzēti stādīšanai, kas audzēti atklātā laukā

Jābūt pierādījumam, ka augi auguši laukā, kurā nav sastopams Globodera pallida (Stone) Behrens.

FI, LV, SI, SK

▼M10

21.  Augi un dzīvi putekšņi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dene.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. apputeksnēšanai, izņemot augļus un sēklas

Neskarot aizliegumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 9., 9.1., 18. punktā un III pielikuma B daļas 1. punktā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam paziņojumam, ka:
(a)  augu izcelsme ir trešās valstīs, kurās, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru, nav novērota Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
vai
(b)  augu izcelsme ir kaitēkļbrīvos apgabalos trešās valstīs, kas izveidoti attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. saskaņā ar attiecīgo starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu un par tādiem atzīti saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru,
vai ►M24  
(c)  augu izcelsme Valē kantonā Šveicē, vai  ◄
(d)  augu izcelsme ir labās puses slejā uzskaitītajās aizsargājamajās zonās,
vai
(e)  augi izaudzēti vai, ja tie pārvietoti uz “buferzonu”, turēti un uzglabāti vismaz septiņus mēnešus, ieskaitot pēdējo pilno veģetācijas periodu laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim, uz lauka:
aa)  kas atrodas vismaz 1 km no robežas oficiāli izraudzītai “buferzonai”, kura aizņem vismaz 50 km2 platību, kur saimniekaugiem piemēro oficiāli atzītu un uzraudzītu kontroles režīmu, ko ievieš vēlākais pirms tā pilnā veģetācijas perioda sākuma, kurš ir bijis pirms pēdējā pilnā veģetācijas perioda, lai samazinātu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.izplatīšanās risku no tur audzējamiem augiem. Šīs “buferzonas” sīks apraksts ir pieejams Komisijai un citām dalībvalstīm. Kad “buferzona” ir noteikta, oficiālās pārbaudes zonā, kas ir ārpus lauka un tā apkārtējās 500 m platās joslas, veic vismaz vienu reizi laikā no pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vispiemērotākajā laikā, un visi saimniekaugi, kam novērotas Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pazīmes, nekavējoties jāaizvāc. Šo pārbaužu rezultātus katru gadu līdz 1. maijam iesniedz Komisijai un citām dalībvalstīm, un
bb)  kas tāpat kā “buferzona” ir oficiāli apstiprināts pirms tā pilnā veģetācijas perioda sākuma, kurš ir pirms pēdējā pilnā veģetācijas perioda, augu audzēšanai saskaņā ar šajā punktā noteiktajām prasībām, un
cc)  kas tāpat kā vismaz 500 m apkārtējā josla no pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma atzīta par tādu, kurā nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., oficiālā pārbaudē, kas veikta vismaz:

— divas reizes uz lauka vispiemērotākajā laikā, piem., vienu reizi laikposmā no jūnija līdz augustam un vienu reizi laikposmā no augusta līdz novembrim

— un

— vienu reizi minētajā apkārtējā joslā vispiemērotākajā laikā, piem., laikposmā no augusta līdz novembrim, un


dd)  no kā augu paraugi, kas oficiāli novākti vispiemērotākajā laikā, ir oficiāli pārbaudīti uz latentām infekcijām saskaņā ar attiecīgu laboratorijas metodi.
Saskaņā ar attiecīgajām prasībām, kuras piemērojamas līdz 2004. gada 1. aprīlim, laikposmā no 2004. gada 1. aprīļa līdz 2005. gada 1. aprīlim šos noteikumus nepiemēro augiem, kas pārvietoti uz labās puses slejā uzskaitītajām aizsargājamām zonām un kas audzēti un uzglabāti uz laukiem, kas atrodas oficiāli norādītajās “buferzonās”.

►M28  E (izņemot Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Comarcas de l'Alt Vinalopó un El Vinalopó Mitjà Alikantes provincē un Alborache un Turís pašvaldības Valensijas provincē (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (izņemot Golvejas pilsētu), I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinces), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT (izņemot Ķēdaiņu un Babtai pašvaldības (Kauņas reģions)), P, SI (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionus, Lendavas un Renče-Vogrsko komūnas (uz dienvidiem no automaģistrāles H4)), SK (izņemot Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas). ◄

▼M9 —————

▼M14

21.1.  Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas

Neierobežojot III pielikuma A daļas 15. punkta aizliegumu par Vitis L. augu, izņemot augļu un sēklu ievešanu no trešām valstīm (izņemot Šveici) Kopienā, jābūt oficiālam paziņojumam, ka:

(a)  augu izcelsme ir no apvidus, kurā nav sastopams Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

vai

(b)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kurā oficiālās pārbaudēs, kas veiktas pēdējo divu pilnu veģetācijas ciklu laikā, nav atrasts Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

vai

(c)  tie apstrādāti pret Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), izmantojot fumigāciju vai citu atbilstošu apstrādes metodi.

CY

▼A1

21.2.  Vitis L. ģints augu augļi

Augļi ir bez lapām

un

ir oficiāls apliecinājums par to, ka:

(a)  attiecīgo augļu izcelsme ir apvidū, kas pazīstams kā tāds, kur nav Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

vai

(b)  attiecīgie augļi ir audzēti vietās, kas — atbilstīgi oficiālām pārbaudēm, kuras veiktas pēdējo divu pilno veģetācijas ciklu laikā — atzītas par tādām, kur nav Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

vai

(c)  attiecīgajiem augiem ir veikta fumigācija vai kāda cita atbilstīga apstrāde, lai novērstu saslimšanu ar Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY

▼M10

21.3.  No 15. marta līdz 30. jūnijam, bišu stropi

Jābūt dokumentētam pierādījumam, ka bišu stropiem:
(a)  izcelsme ir trešās valstīs, kurās, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru, nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al,
vai ►M24  
(b)  izcelsme Valē kantonā Šveicē, vai  ◄
(c)  izcelsme ir labās puses slejā uzskaitītajās aizsargājamajās zonās,
vai
(d)  pirms pārvietošanas notikuši atbilstīgi karantīnas pasākumi.

►M28  E (izņemot Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Comarcas de l'Alt Vinalopó un El Vinalopó Mitjà Alikantes provincē un Alborache un Turís pašvaldības Valensijas provincē (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (izņemot Golvejas pilsētu), I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinces), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT(izņemot Ķēdaiņu un Babtai pašvaldības (Kauņas reģions)), P, SI (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionus, Lendavas un Renče-Vogrsko komūnas (uz dienvidiem no automaģistrāles H4)), SK (izņemot Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas). ◄

▼M3

22.  Allium porrum L., Apium L., Beta L. augi, izņemot augus, kas minēti IV pielikuma B daļas 25. punktā, un tos, kuri paredzēti dzīvnieku barībai, Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L. augi, izņemot stādāmos augus

(a)  Augsnes saturs kravā nedrīkst pārsniegt 1 % no svara;

vai

(b)  augi paredzēti pārstrādei uzņēmumā ar oficiāli apstiprinātu atkritumu apglabāšanas sistēmu, kur nepastāv BNDDV izplatīšanās risks.

►M10   ►M14  DK, ◄ F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), ►M17   LT, ◄ UK (Ziemeļīrija) ◄

▼B

23.  Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

(a)  Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 35.1., 35.2. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 25. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 22. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:

aa)  katrs atsevišķi oficiāli testēti un tiem nav atrasts biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss (BNDDV);

vai

bb)  izaudzēti no sēklām, kas atbilst IV pielikuma B daļas 27.1. un 27.2. pozīcijā izklāstītajām prasībām un:

— izaudzēti apvidos, kuros nav sastopams BNDDV,

— vai

— izaudzēti augsnē vai augsnes substrātā, kas oficiāli testēts ar piemērotu metodi un tajā nav atrasts BNDDV,

— un

— testētie paraugi nesatur BNDDV;

(b)  organizācija vai pētniecības iestāde, kurā glabājas šis materiāls, par to informē dalībvalsts oficiālo augu aizsardzības dienestu.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), ►M17   LT, ◄ UK (Ziemeļīrija) ◄

▼M3

24.1.  Euphorbia pulcherrima Willd. bezsakņu spraudeņi, kas paredzēti stādīšanai

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 45.1. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  bezsakņu spraudeņi iegūti apvidū, kurā nav sastopama Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas);

vai

(b)  visā audzēšanas laikā, vismaz ik pēc trim nedēļām veicot augu oficiālas pārbaudes audzēšanas vietā, nedz spraudeņiem, nedz augiem, no kuriem tie iegūti un kuri uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā, nav novērotas Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populāciju) pazīmes;

vai

(c)  ja audzēšanas vietā konstatē Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), spraudeņi un augi, no kuriem tie iegūti un kuri uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā, ir attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātos pret Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijām), un pēc tam šajā audzēšanas vietā nekonstatē Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), jo ir īstenotas attiecīgas procedūras cīņā pret Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijām), ko apstiprina gan iknedēļas oficiālās pārbaudes, kas veiktas trijās nedēļās pirms produkcijas aizvešanas no šīs vietas, gan visā minētajā laika posmā veiktie uzraudzības pasākumi. Pēdējo no iepriekš minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms produkcijas aizvešanas.

►M28  IRL, P (Azoru salas, Iekšbeira, Krasta Beira, Apgabals starp Douru un Minju upēm, Ribatežu un austrumu apgabali (Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche un Torres Vedras komūnas) un kalnu apgabali (Trás-os- Montes)), FI, S, UK ◄

24.2.  Euphorbia pulchenima Willd. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot:

— sēklas,

— augus, kam uz iepakojuma norādīts, ka tie paredzēti pārdošanai galējiem lietotājiem, kuri profesionāli nenodarbojas ar augu audzēšanu, vai par to liecina augu ziedu (vai seglapu) attīstība vai citas pazīmes,

— 24.1. punktā minētos augus

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 45.1. punktā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augi cēlušies no apvidus, kurā nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas);

vai

(b)  deviņās nedēļās pirms tirdzniecības, vismaz ik pēc trim nedēļām veicot oficiālas pārbaudes, augiem audzēšanas vietā nav konstatētas Bemisia tabaci Genn.(Eiropas populāciju) pazīmes;

vai

(c)  ja audzēšanas vietā konstatē Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), augi, kas uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā, ir attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātos pret Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijām), un vēlāk šajā audzēšanas vietā nekonstatē Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), jo ir īstenotas attiecīgas procedūras cīņā pret Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijām), ko apstiprina gan iknedēļas oficiālās pārbaudes, kuras veiktas trijās nedēļās pirms produkcijas aizvešanas no šīs vietas, gan visi minētajā laika posmā veiktie uzraudzības pasākumi. Pēdējo no minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms produkcijas aizvešanas;

(d)  ir gūti pierādījumi, ka augi ir izaudzēti no spraudeņiem, kas:

da)  cēlušies no apvidus, kurā nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas),

vai

db)  izaudzēti audzēšanas vietā, kurā nav konstatētas Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populāciju) pazīmes, vismaz ik pēc trim nedēļām veicot oficiālas pārbaudes visā minēto augu audzēšanas laikā,

vai

dc)  ja audzēšanas vietā konstatē Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), iegūti no augiem, kuri uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā un attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātos pret Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijām), un vēlāk šajā audzēšanas vietā nekonstatē Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), jo ir īstenotas attiecīgas procedūras cīņā pret Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijām), ko apstiprina gan iknedēļas oficiālās pārbaudes, kas veiktas trijās nedēļās pirms produkcijas aizvešanas no šīs vietas, gan visi minētajā laika posmā veiktie uzraudzības pasākumi. Pēdējo no minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms produkcijas aizvešanas.

►M28  IRL, P (Azoru salas, Iekšbeira, Krasta Beira, apgabals starp Douru un Minju upēm, Ribatežu un austrumu apgabali (Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche un Torres Vedras komūnas) un kalnu apgabali (Trás-os- Montes)), FI, S, UK ◄

24.3.  Begonia L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, bumbuļus un bumbuļsīpolus, un Ficus L. un Hibiscus L. augi, kuri paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas un izņemot augus, kam uz iepakojuma norādīts, ka tie paredzēti pārdošanai galējiem lietotājiem, kuri profesionāli nenodarbojas ar augu audzēšanu, vai par to liecina ziedu attīstība vai citas pazīmes

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 45.1. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augi cēlušies no apvidus, kurā nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas);

vai

(b)  deviņās nedēļās pirms piegādes tirgū, vismaz ik pēc trim nedēļām veicot oficiālas pārbaudes, augiem audzēšanas vietā nav konstatētas Bemisia tabaci Genn.(Eiropas populāciju) pazīmes;

vai

(c)  ja audzēšanas vietā konstatē Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), augi, kas uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā, ir attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātos pret Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijām), un vēlāk šajā audzēšanas vietā nekonstatē Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), jo ir īstenotas attiecīgas procedūras cīņā pret Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijām), ko apstiprina gan iknedēļas oficiālās pārbaudes, kuras veiktas trijās nedēļās pirms produkcijas aizvešanas no šīs vietas, gan visi minētajā laika posmā veiktie uzraudzības pasākumi. Pēdējo no minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms produkcijas aizvešanas.

►M28  IRL, P (Azoru salas, Iekšbeira, Krasta Beira, Apgabals starp Douru un Minju upēm, Ribatežu un austrumu apgabali (Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche un Torres Vedras komūnas) un kalnu apgabali (Trás-os- Montes)), FI, S, UK ◄

▼M3 —————

▼M3

25.  Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti rūpnieciskai pārstrādei

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augus pārvadā tā, lai nodrošinātos pret BNDDV izplatīšanās risku, un tos paredzēts piegādāt pārstrādes uzņēmumiem ar oficiāli apstiprinātu atkritumu apglabāšanas sistēmu, kura nodrošina BNDDV izplatīšanās riska novēršanu;

vai

(b)  augi izaudzēti apvidū, kurā nav sastopams BNDDV.

►M10   ►M14  DK, ◄ F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), ►M17   LT, ◄ UK (Ziemeļīrija) ◄

26.  Augsne no bietēm un nesterilizēti biešu (Beta vulgaris L.) atgriezumi

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augsne vai atgriezumi

(a)  attiecīgi apstrādāti, lai nepieļautu BNDDV izplatīšanos;

vai

(b)  tos paredzēts pārvest, lai apglabātu oficiāli apstiprinātā veidā;

vai

(c)  iegūti no Beta vulgaris augiem, kas izaudzēti apvidū, kurā nav sastopams BNDDV.

►M10   ►M14  DK, ◄ F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), ►M17   LT, ◄ UK (Ziemeļīrija) ◄

▼B

27.1.  Beta vulgaris L sēklas un lopbarības biešu sēklas materiāls

Neskarot noteikumus Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvā 66/400/EEK par biešu sēklu tirdzniecību (1), vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  “bāzes sēklu” un “sertificētu sēklu” kategorijas sēklas atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvas 66/400/EEK I pielikuma B daļas 3. pozīcijā; vai

(b)  ja “sēklas materiāls nav galīgi sertificēts”, tas:

— atbilst Direktīvas 66/400/EEK 15. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem un

— to apstrādā saskaņā ar Direktīvas 66/400/EEK I pielikuma B daļā izklāstītajiem nosacījumiem un piegādā pārstrādes uzņēmumam, kas veic oficiāli atzītu atkritumu apsaimniekošanas pārraudzību, lai nepieļautu biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusa (BNDDV) izplatīšanos;

(c)  sēklas materiāls iegūts no kultūraugiem, kas izaudzēti apvidū, kurā nav sastopams BNDDV.

►M10   ►M14  DK, ◄ F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), ►M17   LT, ◄ UK (Ziemeļīrija) ◄

27.2.  Beta vulgaris L. dārzeņu sēklas

Neskarot noteikumus Padomes 1970. gada 29. septembra Direktīvā par dārzeņu sēklu tirdzniecību (2), vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  apstrādātais sēklas materiāls satur ne vairāk kā 0,5 % inertās vielas no svara, granulētu sēklu gadījumā šis normatīvs jāievēro pirms granulēšanas; vai

(b)  ja sēklas materiāls ir neapstrādāts: to

— oficiāli iesaiņo tā, lai nepieļautu BNDDV izplatīšanās draudus, un

— apstrādā, lai nodrošinātu a) apakšpunktā izklāstīto nosacījumu izpildi un piegādā pārstrādes uzņēmumam, kas veic oficiāli atzītu atkritumu apsaimniekošanas pārraudzību, lai nepieļautu biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusa (BNDDV) izplatīšanos,

— vai

(c)  sēklas materiāls iegūts no kultūraugiem, kas izaudzēti apvidū, kurā nav sastopams BNDDV.

►M10   ►M14  DK, ◄ F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), ►M17   LT, ◄ UK (Ziemeļīrija) ◄

28.  Gossypium spp. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  sēklas materiāls apstrādāts ar skābi;

un

(b)  sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā nav novēroti Glomerella gossypii Edgerton klātbūtnes simptomi un, pārbaudot raksturīgu paraugu, tajā nav atrasta Glomerella gossypii Edgerton.

EL

28.1.  Gossypium spp. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka sēklas materiāls ir apstrādāts ar skābi.

EL, E (Andalūzija, Katalonija, Estremadūra, Mursija, Valensija)

29.  Mangifera spp. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopams Sternochetus mangiferae Fabricius.

E (Granada un Malaga), P (Alentežu, Algarvi un Madeira)

30.  Lietota lauksaimniecības tehnika

►M3  
(a)  Mehānismiem jābūt tīriem, bez augsnes un augu atliekām, kad tos novieto biešu audzēšanas vietās;
vai
(b)  šie mehānismi agrāk izmantoti apvidū, kurā nav sastopams BNDDV.  ◄

►M10   ►M14  DK, ◄ F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), ►M17   LT, ◄ UK (Ziemeļīrija) ◄

▼M27

31.  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi ar izcelsmi BG, HR, SI, EL (Argolidas un Hanjas reģionālā vienība), P (Algarve un Madeira), E, F, CY un I

Neierobežojot IV pielikuma A daļas II iedaļas 30.1. punkta prasības par to, ka uz iepakojuma jābūt norādei par izcelsmi:

(a)  augļiem jābūt bez lapām un kātiem; vai

(b)  ja augļiem ir lapas vai kāti, jābūt oficiālam paziņojumam, ka augļi iesaiņoti slēgtā tarā, kas oficiāli aizzīmogota, un tos tādā veidā pārvadā caur aizsargājamo zonu, kura noteikta attiecībā uz šiem augļiem, un uz taras jābūt atšķirības zīmei, kas jānorāda arī pasē.

EL (izņemot Argolidas un Hanjas reģionālo vienību), M, P (izņemot Algarvi un Madeiru)

32.  Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 15. punktā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 17. punktā un IV pielikuma B daļas 21.1. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir valstī, kurā nav sastopama vīnogulāju dzelte flavescence dorée MLO; vai

(b)  augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem nav sastopama vīnogulāju dzelte flavescence dorée MLO; vai

(c)  augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir Čehijas Republikā, Francijā (Elzasa, Šampaņa-Ardēni, Pikardija (Département de l'Aisne), Ildefransa (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) un Lotringa) vai Itālijā (Apūlija, Bazilikata un Sardīnija); vai

cc)  augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir Šveicē (izņemot Tičīno kantonu un Mezolčīnas ieleju); vai

(d)  augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir tāda, kur:

aa)  kopš pēdējo divu pilno veģetācijas periodu sākuma, mātes celma augiem audzēšanas vietā nav novērotas vīnogulāju dzeltes flavescence dorée MLO klātbūtnes pazīmes; un

bb)  vai nu:

i)  augiem audzēšanas vietā nav novērotas vīnogulāju dzeltes flavescence dorée MLO klātbūtnes pazīmes; vai

ii)  augi tika apstrādāti ar karstu ūdeni vismaz 50 °C temperatūrā 45 minūtes, lai izskaustu vīnogulāju dzeltes flavescence dorée MLO klātbūtni.

CZ, FR (Elzasa, Šampaņa-Ardēni, Pikardija (Département de l'Aisne), Ildefransa (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) un Lotringa), I (Apūlija, Bazilikata un Sardīnija)

▼M27

33.  Castanea Mill. augi, izņemot augus audu kultūrā, augļus un sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 2. punktā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 11.1. un 11.2. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a)  augi visā to dzīves ciklā ir audzēti audzēšanas vietās valstīs, kurās nav sastopams Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;

vai

(b)  augi visā to dzīves ciklā ir audzēti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;

vai

(c)  augi visā to dzīves ciklā ir audzēti aizsargājamajās zonās, kas norādītas slejā pa labi.

IRL, P, UK

▼B

(1)   OV 125, 11.7.1966., 2320./66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 1999/742/EK (OV L 297, 18.11.1999., 39. lpp.).

(2)   OV L 225, 12.10.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/96/EK (OV L 25, 1.2.1999., 27. lpp.).
V PIELIKUMS

AUGI, AUGU PRODUKTI UN CITI OBJEKTI, KAM JĀVEIC FITOSANITĀRĀ PĀRBAUDE (PĀRVADĀJUMIEM KOPIENAS IEKŠIENĒ – AUDZĒŠANAS VIETĀ, JA TO IZCELSME IR KOPIENAS VALSTĪS, JA TO IZCELSMES VALSTS IR ĀRPUS KOPIENAS – IZCELSMES VALSTĪ VAI NOSŪTĪTĀJVALSTĪ), PIRMS TOS ATĻAUJ IEVEST KOPIENĀ

A DAĻA

AUGI, AUGU PRODUKTI UN CITI OBJEKTI, KURU IZCELSME IR KOPIENĀ

I.   Augi, augu produkti un citi ražojumi, kas ir tādu kaitīgo organismu potenciāli nesēji, kuri jāuzmana visā Kopienā, un kam vajadzīga augu pase

1. Augi un augu produkti

▼M8

1.1.  Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., izņemot Prunus laurocerasus L. un Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L., un Sorbus L. augus, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas.

▼B

1.2.  Beta vulgaris L. un Humulus lupulus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas.

1.3. Stolonus vai bumbuļus veidojošo Solanum L. sugu vai to hibrīdu augi, kas paredzēti stādīšanai.

▼M27

1.4.  Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu, kā arī Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. un Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas

▼B

1.5. Neskarot 1.6. punktu, Citrus L. un to hibrīdu augi, izņemot augļus un sēklas.

1.6.  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi ar lapām un kātiem.

▼M12

1.7. Koksne atbilstīgi 2. panta 2. punkta pirmajai daļai:

a) kad tā pilnīgi vai daļēji iegūta no Platanus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

un

b) atbilst kādam no šeit iekļautajiem I pielikuma II daļas aprakstiem Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu ( 6 ).KN-kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā

4401 22 00

Lapu koku koksne, šķeldās un skaidās

►M22  ex 4401 30 80  ◄

Koksnes atlikumi un atgriezumi (izņemot zāģu skaidas), kas nav aglomerēti apaļkoku, brikešu un granulu veidā vai tamlīdzīgi

4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, arī bez mizas un aplievas, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 99

Lapu koki (izņemot tropu kokus, uz ko norādīts 44. nodaļas 1. apakšpozīcijas piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.), neapstrādāti, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcinātas ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

ex 4404 20 00

Lapu koku šķeltas kārtis – pāļi, mieti un stabi no lapu koka, nosmailināti, bet nesazāģēti gareniski

ex 4407 99

Lapu koki (izņemot tropu kokus, uz ko norādīts 44. nodaļas 1. apakšpozīcijas piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.), gareniski zāģēti vai plēsti, drāzti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, biezāki par 6 mm.

▼M12 —————

▼B

2. Tādu ražotāju ražoti augi, augu produkti un citi objekti, kas savu ražošanu un realizāciju uzticējuši personām, kuras profesionāli ražo augus, izņemot augus, augu produktus un citus objektus, kas izgatavoti un ir gatavi pārdošanai galīgajam lietotājam un par kuriem dalībvalstu atbildīgās oficiālās iestādes pārliecinājušās, ka to ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas.

▼M27

2.1.  Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. un hibrīdu, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., visu Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdu šķirņu, Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. un Verbena L. ģints augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, un citi lakstaugi, izņemot stādīšanai paredzētus graudzāļu dzimtas augus (Graminae) un sīpolus, bumbuļsīpolus, sakneņus, sēklas un gumus

▼B

2.2. Nakteņu (Solanaceae) dzimtas augi, izņemot 1.3. punktā minētos augus, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas.

2.3. Ārumu, marantu, banānu dzimtas, Persea spp. ģints un strelīciju dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu.

▼M21

2.3.1. Palmu dzimtas augi, kas paredzēti stādīšanai, kuru stumbra pamatnes diametrs ir virs 5 cm un kuri pieder šādām ģintīm: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithinax Mart., Washingtonia Raf.

▼B

2.4.

  ►M14

 

  Allium ascalonicum L., Allium cepa L. un Allium schoenoprasum L. sēklas un sīpoli, kas paredzēti stādīšanai, un Allium porrum L. augi, kas paredzēti stādīšanai,

  Medicago sativa L. sēklas,

 ◄

▼M15

  Helianthus annuus L., ►M27  Solanum lycopersicum L. ◄ un Phaseolus L. sēklas,

▼M27

3. Stādīšanai paredzēti Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston “Golden Yellow”, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. ģints punduršķirņu un to hibrīdu, piemēram, Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. un Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. un Tulipa L. sīpoli, bumbuļsīpoli, gumi un sakneņi, ko ražojuši ražotāji, kuri drīkst ražot augus un augu produktus un tos pārdot personām, kuras profesionāli ražo augus, izņemot augus, augu produktus un citus izstrādājumus, kas ir sagatavoti un gatavi pārdošanai galalietotājam un par kuriem dalībvalstu atbildīgās oficiālās iestādes pārliecinājušās, ka to audzēšana vai ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas.

▼B

II.   Augi, augu produkti un citi objekti, kas ir tādu kaitīgo organismu potenciāli nesēji, kuri jāuzmana dažās aizsargājamās zonās, un kam vajadzīga augu pase, kas ir derīga to ievešanai vai pārvadāšanai attiecīgajā zonā

Neskarot augus, augu produktus un citus I daļā minētos objektus.

1. Augi, augu produkti un citi objekti

1.1.  Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. un Pseudotsuga Carr. augi.

▼M28

1.2.  Platanus L., Populus L. un Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas.

▼M18

1.3.  Amelanchier Med., ►M27  Castanea Mill., ◄ Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. un Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas.

▼M8

1.4. Dzīvi ziedputekšņi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. apputeksnēšanai.

▼B

1.5.  Solanum tuberosum L. bumbuļi, kas paredzēti stādīšanai.

▼M3

1.6.  Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti rūpnieciskai pārstrādei.

1.7. Augsne no bietēm un nesterilizēti biešu (Beta vulgaris L.) atgriezumi.

▼B

1.8.  Beta vulgaris L., ►M27  Castanea Mill., ◄ Dolichos Jacq., Gossypium spp. un Phaseolus vulgaris L. sēklas.

1.9.  Gossypium spp. augļi (pogaļas) un neattīrīta kokvilna ►A1  , Vitis L. ģints augu augļi ◄ .

▼M12

1.10. Koksne atbilstīgi 2. panta 2. punkta pirmajai pakārtotajai daļai

▼C3

a) kad tā pilnīgi vai daļēji iegūta no skujkokiem (Coniferales), izņemot koksni bez mizas,

Castanea Mill., izņemot koksni bez mizas,

Platanus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu; un

▼M12

b) atbilst kādam no še iekļautajiem I pielikuma otrās daļas aprakstiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87.KN-kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā

4401 21 00

Skujkoku koksne, šķeldās un skaidās

4401 22 00

Lapu koku koksne, šķeldās un skaidās

ex 4401 30

Koksnes atlikumi un atgriezumi (izņemot zāģu skaidas), kas nav aglomerēti apaļkoku, brikešu un granulu veidā vai tamlīdzīgi

ex 4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, arī bez mizas un aplievas, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 20

Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

ex 4403 99

Lapu koki (izņemot tropu kokus, uz ko norādīts 44. nodaļas 1. apakšpozīcijas piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.), neapstrādāti, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcinātas ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

ex  44 04

Šķeltas kārtis – pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet nesazāģēti gareniski

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu klātnes koka gulšņi

4407 10

Skujkoki, gareniski zāģēti vai plēsti, drāzti vai mizoti, arī ēvelēti, arī slīpēti vai garumā saaudzēti, ar biezumu vairāk nekā 6 mm

ex 4407 99

Lapu koki (izņemot tropu kokus, uz ko norādīts 44. nodaļas 1. apakšpozīcijas piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.), gareniski zāģēti vai plēsti, drāzti vai mizoti, 6 mm.