EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1985

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1985 (2015. gada 4. novembris) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu par pretvīrusu salvetēm, kas piesūcinātas ar citronskābi (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 289, 5.11.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1985/oj

5.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/1985

(2015. gada 4. novembris)

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu par pretvīrusu salvetēm, kas piesūcinātas ar citronskābi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Beļģija 2015. gada 28. aprīlī lūdza Komisiju pieņemt lēmumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu par to, vai pretvīrusu salvetes, ko laiž tirgū ar norādi “iznīcina 99,9 % salvetē esošo saaukstēšanās un gripas vīrusu”, ir biocīds vai apstrādāts izstrādājums un, ja tās tiek uzskatītas par biocīdu, vai tās pieder pie 1. produkta veida (cilvēka higiēnai paredzētie) vai pie 2. produkta veida (dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem).

(2)

Saskaņā ar Beļģijas sniegto informāciju salvetei ir trīs kārtas un vidējā kārta ir piesūcināta ar citronskābi. Tiek apgalvots, ka citronskābe ir neatgriezeniski saistīta salvetes matricē un saglabājas visā tās aprites ciklā. Apgalvots, ka pēc salvetes lietošanas, t. i., kad mitrums pēc šķaudīšanas, klepošanas vai deguna izšņaukšanas nonāk salvetes vidējā slānī, citronskābe samazina vīrusa daudzumu salvetē, lai vīruss nenonāktu uz rokām un ar tām neizplatītos tieša kontakta ceļā, un nepārnestos uz virsmām, ar kurām salvete nonāk saskarē.

(3)

Salvete atbilst izstrādājuma definīcijai, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

(4)

Salvete atbilst apstrādāta izstrādājuma definīcijai, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta l) apakšpunktā, jo citronskābe ir ar nolūku iestrādāta salvetē, lai deaktivētu vīrusus un ierobežotu inficēšanos ar tiem.

(5)

Vīrusi atbilst kaitīga organisma definīcijai, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta g) apakšpunktā, jo tie var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēkus.

(6)

Biocīda funkcija ir iznīcināt, atbaidīt, padarīt nekaitīgu jebkuru kaitīgu organismu, kavēt tā iedarbību vai uz to iedarboties citādā veidā.

(7)

Tādēļ ir svarīgi konstatēt, vai salvetei galvenā ir biocīdā funkcija, lai noteiktu, vai salvete ir apstrādāts izstrādājums vai biocīds.

(8)

Uz salvešu iepakojuma un to reklāmā ir norāde – “iznīcina 99,9 % salvetē esošo saaukstēšanās un gripas vīrusu”. Šāda norāde lielāku nozīmi un galveno uzmanību pievērš salvetes biocīda funkcijai nekā citām tās funkcijām (piemēram, tam, ka salvete ir paredzēta deguna izšņaukšanai). Tādēļ pretvīrusu salvetes galvenā funkcija ir biocīdā funkcija.

(9)

Tā kā 1. produktu veidā ir iekļauti biocīdi, ko izmanto, lai dezinficētu ādu vai galvas ādu, un 2. produkta veidā ir iekļauti biocīdi, kurus izmanto plašākiem mērķiem, piemēram, virsmu, materiālu vai gaisa dezinfekcijai, salvetes izmantošana drīzāk atbilstu 2. produkta veidam.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pretvīrusu salvetes, kas piesūcinātas ar citronskābi un ko laiž tirgū ar norādi “iznīcina 99,9 % salvetē esošo saaukstēšanās un gripas vīrusu”, uzskata par biocīdiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un tās atbilst 2. produkta veidam, kas definēts minētās regulas V pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2015. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.


Top